hayvansal gıdalarda veteriner İlaç kalıntılarıenderyarsan.net/eyarsan_vesba_bursa2014.pdf ·...

of 45/45
Hayvansal Gıdalarda Veteriner İlaç Kalıntıları

Post on 03-Mar-2018

221 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Hayvansal Gdalarda

  Veteriner la Kalntlar

 • Ruhsatl Mstahzar

  2014 Yl (Mart) : 2006

  Mstahzar; 1449 Yerli + 557 thal

  Yerli Firma: 210

  Yabanc Firma: 280

  Etkin Madde: 1166

  Kullanmda Olan: 500-600 Antibakteriyel: 908

  Vitamin-mineral: 318

  Antelmintik: 193

  Ektoparaziter: 118

  Hormon: 74

  Antiprotozoon: 67

  Antiseptik: 17

  Antifungal: 16

  Homeopatik: 72

  www.gkgm.gov.tr

 • Hayvan tr / ruhsatl ila (Mart 2014)

  3

  Hayvan Tr /

  la Grubu

  Ruhsatl Antibakteriyel Antelmintik Anestezik Antiseptik Hormon Vitamin, mineral,

  aminoasit

  Sr 1079 602 138 4 10 58 290

  At 646 154 13 9 9 41 220

  Koyun

  Kei

  935 347 138 3 8 24 260

  Kanatl 475 357 12 1 4 - 70

  Balk 45 39 - - - - -

  Ar 27 - - - - - 3

 • Veteriner Hekimlii / nsan HekimliiAntibiyotik Kullanm

  4

  Avusturyada 2011 ylnda:

  nsan hekimlii 45 ton

  Veteriner hekimlii 60 ton

  Almanya 2005 ylnda:

  nsan hekimlii 360 ton

  Veteriner hekimlii 784 ton

  Fransa 2005 ylnda:

  nsan hekimlii 760 ton

  Veteriner hekimlii 1.320 ton

 • Veteriner lalarnn Kullanm

  Amalar

  Her hayvan yaamnda ilaca bir ya da birok kez

  maruz kalr;

  1. Hastalklarn Saaltm ve

  nlenmesi

  2. Davranlarn Deitirilmesi

  3. Gelimenin Hzlandrlmas

  4. Verimin Artrlmas

  5. Gda kalitesinin Artrlmas

  6. Beslenmenin desteklenmesi 5

 • Veteriner lalarnn Etkileri

  Yararl etkiler Hastalklar iyileebilir, hafifleyebilir Hastalklarda koruyucu/nleyici etki Gelimenin hzlanmas, verimin artmas, gda

  niteliinin iyilemesi

  Zararl etkiler Doku-organlar iin zararl etkiler Direnli Mikroorganizma Sular Ortaya kabilir Baklk Sistemi Etkilenir Bask yada Uyar lalarn Dorudan Etkileri Mevcuttur Gdalarda la Kalntlar

  6

 • Hayvansal Gdalardaki la Kalntlar

  Gda maddelerindeki ila kalntlar Tketici saln ve refahn

  Hayvan refahn

  lke ekonomisini ilgilendiren

  Uluslararas boyutu olan bir husustur

  la kullanld srece, hayvansal kaynakl gdalarda ila kalntlar bulunacaktr; nemli olan kalntlarn skln ve dzeyini kontrol altnda tutmaktr

  Gdalarda bulunmasna izin verilen miktarn zerindeki kalntlar toksikolojik ynden tketiciler iin potansiyel tehlike olutururlar

  7

  Hayvan

  refah

  Tketici

  sal -

  refah

  Ekonomi

  Uluslararas

  ticaret

 • Kalntyla lgili Baz Tanmlar

  Kalnt

  lalarn gda deeri olan hayvanlarda doku/organ ya da besin unsurlarna geen deimemi veya metabolitleri eklindeki miktar

  Toplam kalnt

  Belirte kalnt

  Bal kalnt

  Ekstre edilebilir kalnt

  Ekstre edilemeyen kalnt

  Biyoyararlanlabilir kalnt

  8

 • Kalntyla lgili Baz Tanmlar

  Etkisiz dzey

  Etki iin ilalar belli bir sre ve dzeyde bulunurlar

  Duyarl hayvan trlerinde 2 yl yedirme denemeleri

  Herhangi bir olumsuz etkiye yol amayan miktar

  Fizyoloji-biyokimyasal olaylara

  Gelime hz, organ/doku arlklarna

  Hcrelerde enzimatik etkinlik, yapsal bozukluk

  Kabul edilebilir gnlk alm (KGA)

  (Acceptable Daily Intake, ADI)

  Tketici sal zerinde olumsuz etki olmakszn yaam boyunca ve gnlk olarak alnabilecek miktar

  mg/ kg c.a / gn

  100 gven faktr

  9

 • Tolerans (Gvenli) Dzeyi

  nsanlar ve hayvanlar tarafndan tketilene kadar besinler ve yemlerde bulunmasna izin verilen en fazla miktar/younluk

  Snrl tolerans (llebilir kalnt miktar)

  hmal edilebilir tolerans (zehirlilik bakmndan nemsiz miktar)

  Sfr tolerans (zehirli/karsinojenik etkili ilalar iin)

  Geici tolerans

  Toleransn belirlenmesi

  Etkisiz dzey Gven faktr

  60 kg c.a. ; 1.5 kg kat besin ; 1.5 L st

  T= KGAx60 kg.c.a / TF

  T= Etkisiz miktar x 60 kg c.a. / TF x GF10

  Kalntyla lgili Baz Tanmlar

 • Gda Tketim Miktarlar

  Yetikin bir insan iin (Ort 60 kg c.a.)

  Et: 500 g

  Kas eti: 300 g

  Karacier: 100 g

  Bbrek: 50 g (kanatllarda 10 g)

  Ya : 50 g (kanatllarda doal oranlarda 90 g)

  Balk eti: 300 g

  Yumurta: 100 g (2 yumurta)

  St: 1.5 L

  Bal: 20 g

  11

 • Kalntlarn Sebepleri

  1. lacn Vcuttan

  Arnma Sresine

  Uyulmamas

  2. lala lgili Sebepler

  3. Kullanm Sorumluluu

  4. Hastalk Hali

  12

 • 1. lacn Vcuttan Arnma Sresine Uyulmamas

  Et Hayvannn Kesim ncesi Bekletme Sresi (28 gn)

  Yumurtann Tketilmeme Sresi (7 gn)

  Stn Tketilmeme Sresi (7 gn)

  Su Canllarnn Avlanmama Sresi (500/Ortalama su

  scakl=.....Gn)

  Baln Tketilmeme Sresi (Bir kayt yok)

  13

  http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.cankayagazetesi.com/common/wp-content/uploads//et_urunlerimiz_300.jpg&imgrefurl=http://www.cankayagazetesi.com/common/2010/01/kirmizi-et-fiyatlari-50-liraya-yukselecek/&usg=__h9RpHrBJ3wOiwkTWFzKOfGpeIOg=&h=600&w=600&sz=148&hl=tr&start=2&itbs=1&tbnid=7SJJV-dJGoxYsM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Det%26hl%3Dtr%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.cankayagazetesi.com/common/wp-content/uploads//et_urunlerimiz_300.jpg&imgrefurl=http://www.cankayagazetesi.com/common/2010/01/kirmizi-et-fiyatlari-50-liraya-yukselecek/&usg=__h9RpHrBJ3wOiwkTWFzKOfGpeIOg=&h=600&w=600&sz=148&hl=tr&start=2&itbs=1&tbnid=7SJJV-dJGoxYsM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Det%26hl%3Dtr%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://img2.blogcu.com/images/a/s/k/askineynida/bal_7.jpg&imgrefurl=http://askineynida.blogcu.com/PROF_DR%2B_IBRAHIM%2BSARA_OGLU/sayfa/1&usg=__L-V_97topfsqdPeSXGc3FwYVwY4=&h=600&w=600&sz=108&hl=tr&start=2&itbs=1&tbnid=aERsZmC0UrE3JM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dbal%26hl%3Dtr%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://img2.blogcu.com/images/a/s/k/askineynida/bal_7.jpg&imgrefurl=http://askineynida.blogcu.com/PROF_DR%2B_IBRAHIM%2BSARA_OGLU/sayfa/1&usg=__L-V_97topfsqdPeSXGc3FwYVwY4=&h=600&w=600&sz=108&hl=tr&start=2&itbs=1&tbnid=aERsZmC0UrE3JM:&tbnh=135&tbnw=135&prev=/images%3Fq%3Dbal%26hl%3Dtr%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.mailce.com/wp-content/uploads/balik17.jpg&imgrefurl=http://www.mailce.com/sagliginiz-icin-balik-yiyin-neden-mi.html&usg=__t5GfNvxrdVGbm9byHU_Pg0qmjyI=&h=333&w=500&sz=127&hl=tr&start=12&itbs=1&tbnid=0mapOx8ssrbXxM:&tbnh=87&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dbal%25C4%25B1k%26hl%3Dtr%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.mailce.com/wp-content/uploads/balik17.jpg&imgrefurl=http://www.mailce.com/sagliginiz-icin-balik-yiyin-neden-mi.html&usg=__t5GfNvxrdVGbm9byHU_Pg0qmjyI=&h=333&w=500&sz=127&hl=tr&start=12&itbs=1&tbnid=0mapOx8ssrbXxM:&tbnh=87&tbnw=130&prev=/images%3Fq%3Dbal%25C4%25B1k%26hl%3Dtr%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1

 • 2. lala lgili Sebepler

  la eidi

  Gentamisin, Neomisin, Oksitetrasiklin, Penisilin,

  Streptomisin, vermektin, Doramektim gibi

  Farmastik ekil

  Enjeksiyonluk zeltiler, Tablet, Yem-katk maddeleri,

  Uygulama Yolu

  Enjeksiyon, Az yolu, Meme-ii uygulama

  Doz -lacn yar mr

  Etiket-D la Kullanm

  Beeri lalarn Kullanlmas

  14

 • 3. Kullanm Sorumluluu

  Veteriner Hekimler

  %10-15 arasnda sorumlu

  Hayvan Yetitiricileri-Hayvan

  Sahipleri

  %60-70 sorumlu

  Dierleri: lal yem veya

  katkl yem hazrlayan

  fabrikalar vb

  15

 • 4. Hastalk Hali

  zellikle Bbrek Yetmezlii

  Karacier Yetmezlii

  Vcutta ilalarn dalmn

  deitiren durumlar

  16

 • Kalntlarn Yol Aabilecei Etkiler

  1. la Alerjisi

  2. Farmakolojik-Toksikolojik Etki

  3. Karsinojenik-Teratojenik-Mutajenik Etki

  4. Cinsiyet zelliklerinde Deime

  5. Direnli Bakteri SularnnOrtaya kmas-Gda Zehirlenmeleri

  6. Gda retimi Hatalar

  7. Tketicilerde Sindirim Sistemi Bozukluklar

  8. Ruhsal-Psikolojik etki17

 • 1. la Alerjisi

  Baklk sisteminin uyarlmasna bal olarak

  Gda kaynakl ila alerjisi son derece seyrek

  Penisilin 3 g (5 ) alerjiye yol aabilir

  Penisilin alerjisinden lm oran 1/65.000

  Kloramfenikol

  Aplastik anemi oran

  1/20.000-100.000

  18

 • 2. Farmakolojik-Toksikolojik Etki

  Genellikle farmakolojik etkiye

  yol aacak miktarlarda

  bulunmazlar

  Klenbuterol

  Anabolik olarak kullanlabilir

  1990da Fransa; buza

  karacieri yiyen 22 kii 100 g dokuda farmakolojik etkiye yol aabilecek miktarlarda

  (35.7-50 g/60 kg) bulunabilir

  19

 • 3. Karsinojenik Etki

  Deney hayvanlarnda karsinojenik olanlarn kullanmna izin verilmez

  Kloramfenikol, nitrofuranlar, imidazol bileikler, progestinler, baz slfonamidler, baz ar kesiciler (ksilazin gibi), baz insektisidler

  Furazolidon

  Fare: 12-47 mg/kg c.a./13 ay; >24 mg/kg c.a; bronsiyal adenokarsinom sklnda art

  Slfadimidin

  Sanlarda 1200-2400 mg/kg yem, farelerde 4800 mg/kg yem; 24 ay; tiroid bezi tmr sklnda %16-33 art

  20

 • 4. Cinsiyet zelliklerinde Deime

  Anabolik hormonlar (doal, yar-sentetik ve

  sentetik trevleri) normal ekilde

  kullanldklarnda dii ve erkeklerde cinsiyet

  zelliklerinde deiiklie yol aabilecek

  miktarlarda etlerde kalnt halinde bulunmazlar

  St, st rnleri ve bitkilerle de alnrlar

  stradiol

  500 g etin tketilmesiyle

  Erkeklerde: 1/15.000

  Diilerde: 1/birka milyon

  21

 • 5. Direnli Bakteri Sularnn Ortaya

  kmas ve Gda Zehirlenmeleri

  Direnli bakteri sularnn ortaya

  kmas hususunda yeterli bilgi yok

  E.coli, Salmonella, Campylobacter gibi

  mikroorganizmalarda direnli sular

  ortaya kabilir

  Antibiyotik kullanlm

  hayvanlardan elde edilen gdalarn

  gda kaynakl zehirlenme yapma

  ihtimali yksek

  22

 • 6. Gda Endstrisinde retim Hatalar

  Antibiyotikler st ve ete geebilir;

  St endstrisi

  Stn ilenmesinde sorunlar (st / yourt

  yapm)

  Ekonomik kayp

  Et endstrisi

  zellikle sucuk retimi

  Nitrat redktazn etkinliinin

  engellenmesiyle

  23

 • 7. Tketicilerde Sindirim Sistemi Bozukluklar

  Sindirim kanalnda >400 bakteri tr

  Bacteroides, Clostridium, Eubacterium

  Normal bakteri says: 1x1011/g

  nemli fizyolojik grevler stlenirler

  1 kg etteki >1 mg antibiyotik bakteri

  topluluunu olumsuz etkiler

  24

 • 8. Ruhsal-Psikolojik Etki

  Ruhsal-psikolojik endie

  Et, st, yumurta gibi gdalar eskisi kadar doal deil

  Eskisi kadar gvenli deil

  Hayvan nerede yetiiyor ?, Ne ile besleniyor ?

  Gelime-byme hzlandrc-verim artrc madde kullanlm m ?

  Veteriner, tarm ilac, hormon, bulaan-kirletici madde kalnts ieriyor mu ?

  Kesim-hazrlama-tama-depolama srasnda temizlik-hijyen kurallarna uyulmu mu ?

  Ruhsal durum, Sosyal yaam ve Beslenmeyeolumsuz etki

  25

 • Antibiyotiklerin

  Kullanmndan leri Gelen Sakncalar

  26

  1. Direnli Mikroorganizma Sular Ortaya kabilir

  2. Baklk Sistemi Etkilenir

  Bask eklinde

  Uyar eklinde

  3. lalarn Dorudan Etkileri Mevcuttur

  4. Gdalarda la Kalntlar

  5. la alerjisi

  6. Endotoksik ok

  7. Msbet Coombs testi

 • Kalntlarn Yol At ve

  Hekime ntikal Eden Olgular

  Kalnt skl lkelere gre farkl

  olacak ekilde %

 • Trkiyede Durum

  Mevzuat

  Ulusal Kalnt zleme Plan - 1999

  lgili mevzuat AB ile uyumlu hale getirilmitir

  TGK Ynetmelii (16.11.1997 tarih, 23172 sayl RG; 29.12.2012 tarih, 28157 sayl RG)

  Kalnt bildirimleri (Ekler halinde)

  Kabul edilebilir gnlk alm miktarlar

  TGK Hayvan Kkenli Gdalarda Veteriner lalar Maksimum Kalnt Limitleri Teblii (2002/30 - EEC/2377/90)

  Ek 1. Kalnt bildirimi gereken maddeler

  Ek 2. Kalnt bildirimi gerekmeyen maddeler

  Ek 3. Kalnt bildirimi geici olarak gereken maddeler

  Ek 4. Yasak maddeler (EEC/2377/90da Ek IV)

  TGK Hayvan Kkenli Gdalarda Veteriner lalar Maksimum Kalnt Limitleri Tebliinde Deiiklik Yaplmas Hakknda Tebliler (2004/4; 2005/28; 2007/17; 2011/20)

  En sonuncusu (Tebli No: 2011/20)

  zinli Maddeler: 636

  Yasak Maddeler: 10

  28

 • Uluslararas Kanser Aratrma Kurumunun (IARC)

  Listesinde Olan Maddeler

  Grup 1 (nsanlar iin karsinojen)

  DES, siklofosfamid, steroid ve steroid olmayan strojenler, tamoksifen

  Grup 2A (nsanlar iin muhtemel karsinojenler)

  Kaptafol, kloramfenikol, etilendibromr, formaldehid, fenasetin, trikloroetilen

  Grup 2B (nsanlar iin olas karsinojenler)

  Asetaldehid, aramit, BHA, dantron, diklorvos, grizeofulvin, heptaklor, karbontetraklorr, klordan, kloroform, ksilazin, metronidazol, niridazol, nitrofen, oksazepam, p-diklorobenzen, progestinler

  Grup 3 (Mevcut bilgilere gre insanlar iin karsinojenik olarak kabul edilmeyenler)

  Aldikarb, aldrin, ampisilin, fenilbutazon, furosemid, metilksantinler, karbaril, malatiyon, nitiazid, nitrovin, oksifenbutazon, slfametoksazol, triklorfon gibi

  29

 • Trkiyede Durum

  Mevzuat

  Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanunu - 5996 sayl. 13.6.2010 tarih, 27610 sayl RG

  Canl Hayvanlar ve Hayvansal rnlerde Belirli Maddeler ile Bunlarn Kalntlarnn zlenmesi in Alnacak nlemlere Dair Ynetmelik. 17.12.2011 tarih, 28145 sayl RG (96/23/EC esas alnm)

  2012 Yl Kalnt zleme Genelgesi. 2012/9 numaral Canl Hayvan, Hayvansal Birincil rn ve Etlerde Kalnt zleme Genelgesi

  Hayvansal Gdalarda Bulunabilecek Veteriner lalarna Ait Farmakolojik Aktif Maddelerin Snflandrlmas ve Maksimum Kalnt Limitlerinin Belirlenmesi Hakknda Tebli. 2011/20. RG 29.04.2011 tarih, 27919 sayl RG (Mkerrer)

  Pestisitlerin Maksimum Kalnt Limitleri Ynetmelii. 29.12.2011 tarih, 28157 sayl RG (3. Mkerrer) TGK Bulaanlar Ynetmelii. 29.12.2011 tarih, 28157 sayl RG (3. Mkerrer) Gda Deeri Olan Hayvanlara Uygulanmas Yasak Olan Maddeler Hakknda Tebli. 2002/68. 19.12.2002 tarih, 24968

  sayl RG Sr Somatotropin Hormonunun Yasaklanmas Hakknda Tebli. 2003/21. 26.07.2003 tarih ve 25180 sayl RG Gda Deeri Olan Hayvanlara Uygulanmas Yasaklanan ve Belli artlara Balanan Hormon ve Benzeri Maddeler

  Hakknda Tebli. 2003/18. 19.06.2003 tarih, 25143 sayl RG) lal Yem Teblii. 2005/12. 24.03.2005 tarih, 25765 sayl RG Karma Yemlere Katlmas ve Hayvanlara Yedirilmesi Yasak Olan Maddeler Hakknda Teblii. 2005/24. 16.06.2005

  tarih, 25847 sayl RG Yemlerde stenmeyen Maddeler Hakknda Tebli. 2005/3. 05.02.2005 tarih, 25718 sayl RG TGK Bal Teblii. 2005/49. 17.12.2005 tarih, 26026 sayl RG Gda Olarak Deerlendirilen Hayvanlarn Bulundurulduu Hayvanclk letmelerinde la Kullanm Kontrolleri

  Genelgesi. 2005/74. 09.12.2005 tarih, 15597/027676 sayl yaz Veteriner la Sat Hakknda Genelge. 2002/5. 25.01.2002 tarih, 002229 sayl yaz la Kalntlarnn Arnma Sreleri Talimat. 2003/11 Ruhsatsz la Kullanm ve Yasaklanm Maddeler Genelgesi. 2007/18. 23.02.2007 tarih, 006939 sayl yaz Ruhsatsz Veteriner lac Sat Yerleri Tamimi. 2007/25. 11.06.2007 tarih, 023386 sayl yaz Veteriner Tbbi rnler Ynetmelii. 24.12.2011 tarih, 28152 sayl RG Prospekts/Etiket bilgilerinde uyum. 2.3.2004 tarihli deiiklikle ruhsatl ilalar 31.12.2004e kadar uyumlu hale

  getirildi

  30

 • Trkiyede Durum

  Kalnt zleme

  1999 ylndan itibaren Ulusal Kalnt zleme Plan uygulanmaktadr - 2005 ylna kadar mevzuat yoktur

  Canl Hayvanlar ve Hayvansal rnlerde Belirli Maddeler ile Bunlarn Kalntlarnn zlenmesi in

  Alnacak nlemlere Dair Ynetmelik. 17.12.2011 tarih, 28145 sayl RG

  Yetkili merkezi makam (GKGM - Gda Kontrol ve Laboratuvarlar D.Bakanl)

  evrede sorumlu birimler: l ve le Mdrlkleri

  Kalnt izleme plan kapsamnda izlenecek maddeler (Madde 5)

  Kalnt izleme plannn hazrlanmas ve erevesi (Madde 7)

  Kalnt izleme planndaki rnekleme seviyesi ve skl (Madde 8)

  Kalnt izleme plannda yer alacak hususlar (Madde 9)

  letmecilerin kendi kontrolleri ve sorumluluklar (Madde 11, 12)

  letmecilerin sorumluluklar (Madde 11)

  iftlikte tutulacak kaytlar (Madde 12)

  Yetkili makamca yaplacak kontroller ve kapsam (Madde 15)

  Ulusal referans laboratuvarlarnn belirlenmesi ve sorumluluklar (Madde 16)

  Yetkili laboratuvarlar (Madde 17)

  Pozitif numuneler (Madde 18)

  zin verilmeyen uygulamann tespiti (Madde 19)

  Maksimum kalnt limitlerinin almas (Madde 20)

  hlal halinde alnacak tedbirler (Madde 23, 24)

  Mezbahalarda yaplacak kontroller ve alnacak nlemler (Madde 25)

  letmelerin ruhsat ve onaylarnn askya alnmas veya iptali (Madde 26)

  Yksek risk ileme tesisi (Madde 30)

  31

 • Trkiyede Durum

  Kalnt zleme

  Kalnt zleme Plan Kapsamndan aranmas gereken maddeler (17.12.2011 tarih, 28145 sayl RG; 96/23/EC)

  Madde 5. Canl hayvanlar, bunlarn dklar ve vcut svlar, dokular, hayvansal rnler, hayvan yemleri ve ime sularnda Ek-1deki listede yer alan maddeler ve kalntlarn varln tespit etmek amac ile hayvanlar ve hayvansal birincil rnlerin retim sreci bu blmde yer alan hkmlere uygun olarak izlenir

  Ek 1

  Grup A. Anabolik etkiye sahip maddeler ve kullanlmasna izin verilmeyen maddeler

  1. Stilbenler, stilben trevleri, bunlarn tuzlar ve esterleri

  2. Antiroid maddeler

  3. Steroidler

  4. Zeranol ieren rezorsilik asit laktonlar

  5. Beta-agonistler

  6. Hangi seviyede olursa olsun tketici saln tehlikeye sokan ve gdalarda hibir seviyede bulunmamas gereken farmakolojik etkin maddeler (Aristoloiyatrleri ve bunlardan hazrlanan preparatlar, dapson, dimetridazol, furazolidon, kloramfenikol, kloroform, klorpromazin, kolisin, metronidazol, nitrofuranlar, ronidazol: EEC/3277/90de Ek 4; 2011/20 Teblide Blm 2)

  32

 • Trkiyede Durum

  Kalnt zleme

  Grup B. Veteriner ilalar ve bulaanlar

  1. Slfonamidler ve kinolonlar da ieren antibakteriyel maddeler

  2. Dier veteriner ilalar

  a. Antelmintikler

  b. Nitroimidazollar da ieren antikoksidiyaller

  c. Karbamatlar ve piretroidler

  d. Sedatifler

  e. Steroid olmayan ate drc ilalar

  f. Dier farmakolojik etkin maddeler

  3. Dier maddeler ve evresel bulaanlar

  a. PCBleri de ieren organik klorlu bileikler

  b. Organik fosforlu bileikler

  c. Kimyasal elementler

  d. Mikotoksinler

  e. Boyalar

  f. Dierleri (Naftalen gibi)

  33

 • Trkiyede Durum

  Kalnt zleme

  Madd

  e

  grupl

  ar

  Sr, koyun,

  kei, domuz, tek

  trnaklKana

  tl

  Su

  kltr

  hayvanl

  ar

  S

  t

  Yumu

  rta

  Tavan, yabani

  hayvanlar, iftlik

  av hayvanlarBal

  A1 X X X x

  2 X X X

  3 X X X X X

  4 X X X

  5 X X X

  6 X X X X X X

  34

  Madde 7/1. Yetkili merkezi makam, ulusal nlemleri ve nceki yllardaki

  uygulamalarn sonularna gre gncelletirilmi plan en ge 31 Mart tarihine kadar

  hazrlar ve ilgili yerlere sunar.

  Ek 2

  Hayvan tr ve hayvansal birincil rnlere gre aranacak madde gruplar

  Madde

  grupla

  r

  Sr, koyun,

  kei, domuz,

  tek trnaklKanat

  l

  Su

  kltr

  hayvanl

  ar

  St Yumur

  ta

  Tavan, yabani

  hayvanlar, iftlik

  av hayvanlarBal

  B1 X X X X X X x

  B2a X X X X x

  b X X X x

  c X X X x

  d x

  e X X X x

  B3a X X X X X X

  b X X x

  c X X X X X x

  d X X X x

  e x

  f x

 • Trkiyede Durum

  Kalnt zleme

  Kalnt izleme plannda olan hayvansal gda gruplar

  Kanatl hayvan etleri (ayrca, canl hayvan ve yem)

  i st

  Bal

  Su kltr canllar

  Yumurta

  Krmz et (2012de pilot uygulama olarak balatld)

  35

 • Trkiyede Durum

  Kalnt zleme

  Alnacak asgari rnek says (Madde 8)

  Sr cinsi hayvanlar

  Her yl kontrol edilecek hayvanlarn asgari says nceki yl kesimi yaplan hayvanlarn en az %0.4ne denk olmal

  Koyun-kei

  Her yl kontrol edilecek hayvanlarn asgari says bir nceki yl ayn zerinde kesim yaplan koyun ve keilerin en azndan %0.0ine denk olmal; numune says 100 hayvandan az olmamal

  Tek trnakl hayvanlar

  Numunelerin says, yetkili makam tarafndan tespit edilen problemlere gre belirlenecektir

  Broiler, tavuk, hindi ve dier kmes hayvanlar

  Her kanatl hayvan tr iin yllk asgari numune says her 200 tok et iin 1 numune alnacak; yllk retim >5000 ton ise, her bir grup madde iin en az 100 numune alnacak

  St

  nek st: En az 300 numune olmak zere, her 15.000 ton iin bir numune alnacak

  Koyun, kei, manda st: retim miktar ve tespit edilen sonulara gre belirlenecek

  Bal

  lk 3000 ton retim iin en az 100 numune; ek olarak her 300 ton iin bir numune alnacak

  Su kltr rnleri

  Yzgeli balk iftlii rnleri: Yllk retimin her 100 tonu iin bir numune alnacak

  Dier su rnleri: Yetkili makam tarafndan retimleriyle orantl olarak olarak numune alnr

  Yumurta

  Tavuk yumurtas: Yllk 1000 ton retim iin 1 numune; say 200den az olamaz

  Dier kanatl hayvanlarnn yumurtas: retim miktar ve tespit edilen sorunlara gre belirlenir

  Tavan eti ve yaban av ve iftlik av hayvanlarnn eti

  Tavan: Yllk retimin ilk 300 tonu iin 10 numune; ilave her 300 ton iin bir numune

  iftlik av hayvanlar: Her yl en az 100 numune

  Yaban av hayvanlar: Her yl en az 100 numune

  Domuz

  Her yl kontrol edilecek hayvanlarn asgari says nceki yl kesimi yaplan hayvanlarn en az %0.05ine denk olmal

  36

 • Trkiyede Durum

  Kalnt zleme

  Yetkili Laboratuvarlar (Madde 17)

  Adana Vet.Kontrol Enstits: Charm II ile makrolidler, streptomisin, tetrasiklinler

  Elaz Vet.Kontrol Enstits: Charm II ile beta-laktamlar, slfonamidler

  Adana Gda Kontrol Laboratuvar: GC-MS ile naftalen

  Kayseri Gda Kontrol Laboratuvar: ELISA ile kloramfenikol

  Konya Gda Kotrol Laboratuvar: ICP-MS ile metaller

  Yetkili-Referans Laboratuvarlar (Madde 16)

  Etlik Vet.Kont. Merkez Ara.Enstits. Ankara

  A1 (Stilbenler), A3 (Steroidler), A4 (Zeranol dahil rezorsilik asit laktonlar), B2c (Karbamatlar, piretroidler), B3a (PCBlerde dahil organik klorlular), B3b (Organik fosforlular)

  Pendik Vet.Kont.Enstits. stanbul

  A6 (Nitroimidazollar), B2a (Antelmintikler), B2b (Nitroimidazollar da dahil antikoksidialler), B2e (Steroid olmayan ar kesiciler), B2f (Dier maddeler)

  Bornova Vet.Kont.Enstits. zmir

  B1 (Slfonamidler ve kinolonlar da dahil antibakteriyel maddeler), A6 (Kloramfenikol)

  TUBTAK-Marmara Aratrma Merkezi

  A1 (Stilbenler), A3 (Steroidler), A4 (Zeranol dahil rezorsilik asit laktonlar), A5 (Beta-agonistler), B2c (Karbamatlar, piretroidler), B3e (Boyalar)

  Ankara l Kontrol Laboratuvar

  B3c (Stte kurun, Yumurtada ar metaller), B3d (Mikotoksinler)

  zmir l Kontrol Laboratuvar

  B2c (Karbamatlar, piretroidler), B3c (Kimyasal elementler), B3f (balda naftalen)

  37

 • Trkiyede Durum

  Kalnt zleme - Cezalar

  Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanunu. 5996 Sayl Kanun. 13.6.2010/27610 RG

  Madde 37/c. Gda deeri bulunan hayvanlara uygulanmas yasaklanan veya bu ynde uyarlar tayan maddeleri ihtiva eden veteriner tbb rnlerini, gda deeri bulunan hayvanlara uygulayanlara bebin TL idar para cezas verilir. Yasakl maddeler ve yasakl maddelerin uyguland hayvanlardan elde edilen rnler hakknda mlkiyetinin kamuya geirilmesine karar verilir.

  Madde 40/a. nsan tketimine uygun olmayan gdalar, masraflar sorumlusuna ait olmak zere piyasadan toplatlr ve mlkiyetinin kamuya geirilmesine karar verilir. Bu rnleri reten veya piyasaya arz edenler hakknda kamunun salna kar sular kapsamnda Cumhuriyet savclna su duyurusunda bulunulur.

  Madde 40/d. 21 inci maddenin beinci fkrasna aykr hareket edenlere onbin TL idar para cezas verilir. rnlerin, insan sal iin risk oluturmas durumunda rnler masraflar sorumlusuna ait olmak zere piyasadan toplatlr ve mlkiyetinin kamuya geirilmesine karar verilir. Aykrlk sadece etiket bilgilerinden kaynaklanyor ise idar para cezas bebin TL olarak uygulanr.

  Madde 40/g. 22 nci maddenin nc fkras gerei tutulmas zorunlu kaytlar tutmayanlar ve Bakanla bildirimi zorunlu olan bilgileri vermeyenler hakknda bebin TL idar para cezas verilir.

  Madde 40/i. 24 nc maddenin birinci fkrasnda Bakanlk tarafndan istenen bilgileri vermeyenlere ikibin TL idar para cezas verilir.

  Madde 41/1a. 29 uncu maddenin ikinci fkras gereince Bakanlk tarafndan belirlenen hijyen esaslarna aykr hareket eden birincil retim yapanlara bin TL, perakende iyerlerine ikibin TL, dier iyerlerine bebin TL idar para cezas, nc fkrasnda belirtilen esaslara uymayan yem ve gda iletmecilerine ikibin TL idar para cezas verilir.

  38

 • Trkiyede Durum

  Kalnt zleme Plan Sonular

  Kalnt zleme Plan sonular kamuoyu ve ilgili kurulularla dzenli olarak paylalmaldr

  Mevzuat bunu zorunlu klmaktadr

  lk kez 2006 sonular tam metin olarak Bakanlk internet sayfasndan aklanmtr; ama, sonraki yllarda aklama olmamtr.

  Kalnts aranan ilalar da dahil, veteriner ilalarnn datm, pazarda yer almas, piyasa kontrol ve denetimini kapsayan yeterli uygulama yoktur

  Yasak, ruhsatsz, kaak ilalarla etkili mcadele

  Yetkisiz yerlerde ila sat yaplmakta

  39

 • Baz Bilimsel almalar - Ulusal

  TEZ ALIMALARI

  Ankara Blgesi Kanatl Karma Yemlerinde Fumonisin B1 Varlnn Aratrlmas. 2006

  Trkiyenin Dou Anadolu Blgesindeki Baz llerden Toplanan Bal rneklerinde Metal Dzeylerinin Belirlenmesi. 2007.

  ukurova Yresinden Toplanan Stlerde Sentetik Piretroid nsektisid Varlnn Aratrlmas. 2008.

  Trkiyenin Farkl Blgelerinden Toplanan St rneklerinde Baz Metal Dzeyleri. 2009.

  Akdeniz Antalya Krfezinde Avlanan Barbunya (Mullus Barbatus, Linnaeus, 1758), Kefal (MugilCephalus, Linnaeus, 1758) ve Yeil Kaplan Karidesi (Panaeus Semisulcatus, De Haan, 1844) Trlerinde Baz Ar Metal Dzeylerinin Belirlenmesi. 2012.

  PROJE

  ok ynl hayvan yetitiriciliinde karma yem ve yem hammaddelerinden kaynaklananolumsuzluk faktrlerinin aratrlmas. TAGEM-HSA-04-MT-37 Kod Numaral Bakanlk Projesi. (1994-1996).

  Van Glnden avlanan inci kefali rneklerinde organik klorlu insektisid dzeyleri zerindearatrmalar. Y.Y..Aratrma Fonu. Proje No: 94VF306. (1994-1995).

  Etlik pililerde kullanlan eitli veteriner ilalarnn kalntlar zerine piirme, dondurma vebenzeri ilemlerin etkilerinin aratrlmas. 1. Slfonamid grubu baz antibakteriyellerinincelenmesi; 2. Kinolon grubu baz antibakteriyellerin incelenmesi. TAGEM - HS/98/16/02 KodNumaral Bakanlk Projesi. (1998-2000). 40

 • AB lkelerinde Durum

  - 2008 Yl 27 ye lke verileri (EFSA journal - 2010)

  - 707 058 rnek (sr, domuz, koyun-kei, at ve kanatl)

  - 1923 rnek uygun bulunmad (%0.27)

  - Bulaanlar - %0.87

  - Veteriner tbbi rnler (%0.42

  - Antibakteriyel %0.29

  - Hormonlar %0.26

  - Yasakl maddeler %0.07

  - Beta agonistleri %0.0052004 Yl; 10 lke

  Analiz edilen numune: nceleme 807.000; pheli 61.000

  Anabolik hormonlar: Sr: %0.12; Domuz: %0.3

  Glukokortikoidler: 68 numune

  Beta-agonistler: Sr: %0.02

  Yasak maddeler: Sr: %0.05

  Antibakteriyel maddeler: %0.22

  Antikoksidialler: lasalosid, nikarbazin, salinomisin

  Antelmentikler: vermektin

  Ar kesiciler: Karprofen, fenilbutazon

  Yattrclar: Asepromazin, ksilazin, azaperon, karazolol

  Ar metaller: Arsenik, cva, kadmiyum, kurun, krom

  Organik klorlular: HCH, DDT

  41

 • Kalntlarn nlenmesi

  1. Veteriner Hekimler

  2. Hayvan Yetitiricileri

  3. Gda reticileri

  4. la malatlar-Datclar-Satclar

  5. Kamu

  Her kademede kayt tutulmas

  la datm-sat-kullanmnn takibi-izlenmesi

  Hayvan ve hayvansal birincil rnlerin izlenmesi

  42

 • Hastaln doru tans, doru ila kullanm, ilacn zamannda kullanlmas

  lacn zararl etkilerinin de olabilecei bilinci

  Bireysel tedavi uygulamas

  la prospekts bilgilerine uyulmas

  Kontrolsz ve ar ila kullanmndan kanlmas

  Koruyucu hekimlik, iyi-bakm beslenme uygulamalar

  Kalnt riskinin deerlendirilmesi

  Reetenin uygun ekilde dzenlenmesi

  Miad dolmu ilalar

  Kullanlan ilaca ilikin kayt tutulmas

  lacn uygun ekilde saklanmas ve bertaraf edilmesi

  Uygulayc personele ynelik riskin gz nnde tutulmas

  Veteriner Hekimin Sorumluluklar (Bilinli ve Gvenli la Kullanm)

  42

 • Kalnt eren Gdalarn Deerlendirilmesi

  Piirme

  Kzartma

  Kavurma

  Soukta-dondurarak saklama

  Salamura

  Istma bazen tehlikeli - Oksfendazol

  44

 • Salkl Hayvan

  Salkl Gda

  Salkl Toplum

  Teekkrler

  Prof.Dr.Ender YARSAN

  A..Veteriner Fakltesi Farmakoloji ve

  Toksikoloji Anabilim Dal

  Veteriner Hekimlie Sektrel Bak - VESBA

  13-16 Mart 2014

  BURSA