hans van der heijden avans

Download Hans Van Der Heijden Avans

Post on 18-Dec-2014

714 views

Category:

Technology

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ICT & Avans Hogescholen

TRANSCRIPT

 • 1. Woensdag 13 mei
  • Johan Weterings
  • Hans van der Heijden
 • 2. h. stages Stappen in curriculumontwikkeling b. Opleidingsprofiel c. Curriculumontwerp d. Onderwijseenheden e. Assessments f. Studieloopbaanbegeleiding g. E-learning Kernopgaven Trainingen Minoren a. Beroeps- en competentieprofiel
 • 3. De structuur van de Pabo opleiding De Pabo kent een gemeenschappelijke fase en een profileringsfase. Pabo 3 en 4 Profilering major 80 studiepunten Profilering minor 30 studiepunten Pabo 1 en 2* Gemeenschappelijk programma major 130 studiepunten
 • 4. Kennis Vaardigheden Houding Pers. inzichten Metahandelen (criteria) Handelen (criteria) Producten/prestaties (criteria) Beroepstaken Beroep leraar basisonderwijs beroepsprofiel Pabo Breda Competenties en indicatoren In de beschrijving van de competenties in het beroeps- en competentieprofiel zijn de bovenstaande dimensies gexpliciteerd.
 • 5. Assessments in de opleiding Opleidingsbekwaam Liobekwaam Startbekwaam competentieontwikkeling Taakbekwaam Leerwegonafhankelijke assessments
  • Criteria niveaus:
  • complexiteit
  • Zelfsturing
  • Persoonlijke beroepsontwikkeling
  Onderwijseenheden
 • 6. Samenhang tussen onderwijseenheid, competenties en assessments. Competenties/indicatoren Assessments Portfolio Onder-steunende informatie/ bronnen Deeltaak-training/ just in time Leertaak-begeleiding Studieloopbaanbegeleiding Kernopgaven/leertaken
 • 7. Samenhang binnen- en buitenschoolscurriculum Competenties/indicatoren Portfolio/assessment Buitenschools curriculum Binnenschools curriculum
 • 8. Nieuwe initiatieven. 1. Werken met een blog. Reductie email load voor docenten Samenwerkend leren stimuleren Effici ntere invulling f2f bijeenkomsten Proces beter te beoordelen (retrospectief) Individuele inbreng beter beoordelen
 • 9.
 • 10.
 • 11. 2. Werken met een wiki. Leren van ervaringen van studenten Ervaringskennis beschikbaar maken voor anderen Het gebruik van de wiki borgen In het curriculum E n digitaal platform voor de Pabo om kennis te delen Ook kennisteams en alumni delen hier kennis
 • 12.
 • 13.