Handelsgymnasiet 2012 -avis

Download Handelsgymnasiet 2012 -avis

Post on 06-Mar-2016

217 views

Category:

Documents

3 download

DESCRIPTION

Livet p Tietgen handelsgymnasium

TRANSCRIPT

 • Uddannelsesmagasinet for tietgen handelsgymnasiUm/hhX

  fremadavis nr. 2 januar 2012

  bent hUs28. janUar 2012 Ls mere p side 4

  Studieretninger

  hvad kan jeg blive?Ls om hvilke linjer vi tilbyder i 2012

  03

  FDBs grnne idpris

  4 fyre med forretningssansElevportrt af innovative idmagere

  09

  Fester, aktiviteter og markedsfring

  Portrt af de nye UdvalgBliv inspireret til medindflydelse

  10

  06

  Peter lUnd madsen om, hvorfor unge har krybdyrhjerne

  yderligere i dette nUmmer ivrksttersUcces

  Tietgen Handelsgymnasium Elmelundsvej 10 5200 Odense V 65 45 22 00 hhx@tietgen.dk www.tietgen.dk

  md konrad kierkloTidligere hhx-elev og en af bagmn-dende bag kmpesuccesen Miinto.dk, som er blevet nordens strste online modebutik

  08

 • 22011

  2012

  KOLOfOn

  Ansvarshavende redaktr: Gitte Bargholt

  (giba@tietgen.dk)

  Redaktr: Anja Engholm

  Tekst: Tietgen Handelsgymnasium

  Input: Anja Engholm , Martin Sjbjerg

  falkenstrm

  Layout og redigering: fingerspitz

  fotos: Skovdal & Skovdal, med flere

  Korrektur: Anja Engholm

  Oplag: 6000 eksemplarer

  Tryk: Svendborg Tryk

  aktivitetskalender 2011/201212. august 2011 introfest med thomas dj

  15.-19. august 2011 hyttetur for 1.g

  6. september 2011 valgdebat

  6. oktober 2011 foredrag med Peter lund madsen

  7. oktober 2011 elevfest oktoberfest

  14. oktober 2011 aktivitetsdag 1.g og five-a-side turnering

  17. november 2011 forldreaften 1.g

  11. november 2011 bowlingturnering start

  18. november 2011 fifa 12 turnering

  2. december 2011 julefest

  21. december 2011 juleafslutning med linda P

  6. januar 2012 nytrsfest

  28. januar 2012 bent hus

  31. januar 2012 bowlingturnering afslutning

  5. februar 2012 superbowl

  2. marts 2012 fastelavnsfest

  7.+8. marts 2012 forldrekonsultation 1.g

  16. marts 2012 foredrag rasmus tantholdt

  23. marts 2012 fredagsbar og bordfodboldturnering

  30. marts 8. april 2012 skitur val thorens

  4. maj 2012 rets sidste skolefest

  16. maj 2012 gallafest 3.g

  30. maj 2012 dimission 3.g

  Eleverne er med til at udvikle en Tietgen App

  Eleverne holder oplg om, hvordan de har organiseret deres elevrd i mindre enheder for at skabe bedre gennemslagskraft og dynamik

  Der er nsten 50 elever i akademiet for HHX talenter

  Eleverne vil vre med til at kre biblioteket

  De str i k for at vre med i elevrdet og de forskellige underudvalg

  flere elever har startet egen virksomhed. Mange fortstter med at leve af deres virksomhed, nr de er frdige p vores gymnasium

  De eftersprger flere sprog

  De viser interesse for kinesisk

  Antallet af elever, der gr direkte til de videregende uddannelser er stigende

  P tavlerne i salen er der store matematiske ligninger, som eleverne underviser hinanden i

  De taler med om finanskrisen og velfrdsmodeller

  De forholder sig til virksomheders mde at brande sig p

  De ryster p hovedet af bank krak

  Og de ved, at de skal spidse pennen for at konkurrere med unge fra Kina, Brasilien, Indien, Rusland og mange andre lande

  Har du lyst til at se Europa og verden som din arbejdsplads? Har du lyst til at understtte alt det, som Danmark skal leve af? S er du mere end velkommen p Tietgen Handelsgymnasium det moderne gymnasium.

  leder

  Af Gitte Bargholt, rektor

  eleverne stiller krav i hjere grad end frdet passer fint det gr vi ogs

 • 3obligatoriske fag

  DanskA

  EngelskA

  SamfundsfagC

  SamtidshistorieB

  MatematikC

  VirksomhedskonomiB

  AfstningB

  InternationalkonomiB

  ErhvervsretC

  2.fremmedsprog(tyskB,

  spansk A eller fransk A)

  valgfag

  MatematikB/A

  TyskA

  SpanskbegyndersprogA/B

  FranskbegyndersprogA/B

  KinesiskA/B

  VirksomhedskonomiA

  InternationalkonomiA

  SamfundsfagB

  KulturforstelseC/B

  FinansieringC/B

  StatistikC

  MediefagC

  PsykologiC/B

  FilosofiC

  InnovationC

  DesignC

  MarkedskommunikationC

  OrganisationC

  IdrtC

  InformationsteknologiC/B

  1. stUdieretningsfag 2. stUdieretningsfag 3. stUdieretningsfag

  internationale /

  sProglige linjer

  Tysk A Afstning A Kulturforstelse B

  Spansk A Afstning A Kulturforstelse B

  Kinesisk A Afstning A Kulturforstelse B

  International konomi A Afstning A Kulturforstelse B

  Economics A Marketing A CultureB

  konomilinjer

  Virksomhedskonomi A International konomi A Matematik B

  Virksomhedskonomi A International konomi A Design B

  Virksomhedskonomi A Matematik A FinansieringC/B

  marketinglinjer

  Afstning A Virksomhedskonomi A MarkedskommunikationC

  Afstning A Virksomhedskonomi A Psykologi B

  Afstning A Virksomhedskonomi A Matematik B

  innovationslinje Afstning A Virksomhedskonomi A Innovation B

  stUdieretninger 2012

  Forvirret? S kontakt os! Vi kender reglerne ud og ind. HUSK ansgningsfrist 1. marts 2012!

  Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse sker tilmeldingen igennem din skole.

  Hvis du ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse kan du ansge online eller downloade et ansg-ningsskema p www.optagelse.dk.

  nr du har besluttet dig for at sge optagelse p Tietgen Handelsgymnasium, er der nogle krav og betingelser du skal vre opmrksom p:

  Duskalhaveafsluttet9.eller10.klasse

  Duskalhaveaflagtfolkeskolensafgangsprvereller 10. klasses-prver i flgende fag:

  Dansk

  Matematik

  Engelsk

  Tyskellerfransk(hvisfagetbliverudtrukket)

  Fysik/kemi/biologi/geografi(defagdufrudtrukket)

  Hvis du opfylder disse krav - og hvis du i din uddannelsesplan ikke er indstillet til uddannel-sesparathedsvurdering - vil du blive optaget.

  Hvis din folkeskole eller Ungdommens Uddan-nelsesvejledning indstiller dig til uddannelses-parathedsvurdering (UPV), vil vi indkalde dig til en sdan.

  Du vil i s fald skulle vurderes i 4 fag: dansk, engelsk, matematik samt enten tysk eller fransk.

  sdan blir dU elev P tietgen handelsgymnasiUm

  english?Som noget nyt udbydes den internationale linje p engelsk. Det betyder, at undervisningen i international konomi, afstning, kulturforstelse, samtidshistorie, virksomhedskonomi, sam-fundsfag og matematik er helt eller delvist p engelsk. Du skal sledesvregodtil/brndeforengelskforatsgeomoptagelsep denne linje.

  om linjerneinternational/sProglig

  Forstelseforkultur,sprogogleve-vilkr

  Tolerance

  Selvstndighed

  Rejseaktivitet

  Lysttilatdeltageidetinternationalearbejde med henblik p at opn inter-national kompetence

  konomi

  Atfendybereindsigtienvirksom-heds konomiske forhold

  Atfindsigtihvordanenvirksomhedtrffer konomiske beslutninger

  Atfindsigtiudviklingenidendanskesamfundskonomi, blandt andet gen-nem foredrag og institutionsbesg, for eksempel ved nationalbanken, Brsen og Syddansk Universitet

  AtfindsigtihvordanudviklingeniDanmarks konomi er tt forbunden med udviklingen i Europa og resten af verden.

  Atfindsigtiforskelligevelfrdsmo-deller og deres konsekvenser for den enkelte borger og den enkelte virksom-hed

  Atreflektereoversamspilletmellemden samfundskonomiske udvikling og virksomhedernes handlemuligheder med udgangspunkt i aktuelle problem-stillinger, for eksempel den finansielle krise

  marketing

  Videnomerhvervslivetsvelpraktisksom teoretisk

  Indsigtimarkedsfring

  Videnomkommunikationogreklamer

  Videnomorganisationogledelse

  Lysttilatdiskuterelsningerogmulig-heder med andre

  innovation

  Duerkreativ,harfantasi,ogvilgerneudvikle din selvstndighed

  Duharlysttilatarbejdemedidudvik-ling, innovation og ivrkstteri

  Dinmlstningefteruddannelsenerat starte og drive virksomhed i globale sammenhnge

  NB: Engelsksproget

 • 4md

  os

  til

  ben

  t hU

  s

  d. 28

  . jan

  Uar

  Da jeg skal skulle vlge en ny vej efter folkeskolen, var der mange mulig-heder, derfor besluttede jeg at vlge ud fra mine interesser. Jeg nskede at f en dybere forstelse af konomi og beskftige mig med fag rettet imod erhvervslivet. Samtidig er min drm at f en karriere som ejendomsmgler. S i sidste ende var valget ikke specielt svrt. godt bde nU og fremoverkonomilinjen bragte mig hurtigt i den retning, jeg nskede. fagene gir mig masser af erhvervsmssig viden og sammenhng til de emner, som er en del af vores samfund bl.a. dem, som omtales i nyhederne. Jeg er derfor specielt glad for valget nu, for jeg kan se, hvad jeg kan bruge det til i praksis og i fremtiden. komPetencer og gode klassekammeraterJeg er sikker p, at min baggrundsviden efter tre r p Tietgen Handels-gymnasium vil styrke mine kompetencer i fremtiden; det mrker jeg allerede nu, s det har yderligere styrket min drm om at f en karriere som ejendomsmgler. Desuden har jeg fet en rigtig god klasse, som jeg ikke ville bytte vk for noget andet. Sammen har vi en god hverdag, og er man i tvivl om noget, er der altid en, som vil hjlpe. Selvom klasserne p konomilinjen er prget af drenge, har det ogs sine fordele bde socialt og fagligt. Jeg vil derfor aldrig fortryde mit valg af konomilinjen p Tietgen Handelsgymnasium.

  Mit navn er Bianca Srensen og jeg gr i 2.g p marketinglinjen. Jeg valgte Tietgen Handelsgymnasium, da jeg s muligheden for en

  fremtidig uddannelse. Samtidig anbefalede min veninde mig ud-dannelsen. Dernst s jeg interesse i at prve nogle nye fag, da et alment gymnasium tilbyder fag, som jeg ikke interesserer mig for. Virksomhedskonomi og afstning er nogle af de nye fag, jeg har

  fet. Jeg har virksomhedskonomi og afstning p A-niveau, og jeg er blevet rigtig glad for dem. Det har vret interessant at f nogle fag,

  hvor man kan drage paralleller til den virkelige verden.

  Studieretningen marketing har jeg valgt, fordi jeg fandt den mest inspirerendeogdetatbrande/reklameresig,finderjegmegetspn-

  dende. Det er noget jeg kunne se mig selv arbejde med senere hen. Efter studentereksamen vil jeg fortstte en videregende uddannelse p Universitetet (SDU), det vil blive i retning af en HA, derfor har jeg ogs hvet mit matematik til B-niveau, s jeg kan komme ind p ud-

  dannelsen efter min studentereksamen. Samtidig nsker jeg fortsat at beskftige mig med en handelsbaseret uddannelse.

  kon

  omi

  starten P en drm

  branding og handel

  mar

  keti

  ng

  Bianca Srensen hh208-11

  Anja Hansenhh201-11

  inno

  vati

  on

 • 5Krop og hjerne fik nye udfordringer, da 1. gerne i anden uge efter skole-start var p 2 dags-hyttetur. Aktiviteterne startede allerede i de grnne omrder ved Tietgen Handelsgymnasium. I grupper bevgede de nye 1. ger sig rundt i terrnet for at deltage i en rkke forskellige TEAM-buildingsvelser, der krvede gymnastik af bde hjerne og krop. De grupper, der forstod at lytte til hinanden og samarbejde, klarede sig rigtig godt.

  hUsk lrdom fra folkeskolen eller lb ekstra om-gange!Hytteturene fortsatte ud i spejderhytter ved Aarup og fns, hvor nye aktiviteter ventede. I skiskydning udlste forkerte svar i udvalgt pensum fra folkeskolen ekstra omgange i terrnet mange klarede sprgsmlene fint og kunne lbe direkte videre i den ordinre bane.

  blhygge og orienteringslbfor mange bd hytteturen p hygge omkring lejrblet eller spontane g-ture i skov eller strand i nromrdet. Grupperne var sammensat af sko-len, s der var god chance for at skabe relationer p kryds og tvrs i den enkelte klasse. De sociale bnd er vigtige for at opn et godt studieliv og i orienteringslbet p hytteturens sidste dag var der god mulighed for at socialisere grupperne fik som del at orienteringslbet til opgave at lave og fremfre en gejstsang, hvilket fornemt blev lst med bde krop og sjl.

  hyttetUr for 1.gere

  Lisa Ruegaard Petersen hh305-11

  inte

  rnat

  iona

  l

  Grunden til, at jeg valgte den internationale linje p Tietgen Handelsgym-nasium, var, at jeg er meget kulturelt interesseret. Jeg s det som en god mulighed for at f en uddannelse med fag, som interesserede mig. Det er jo alligevel tre r, man skal beskftige sig med det. stUdietUreP denne studieretning er der mulighed for at komme p forskellige studie-ture. P mit frste r var jeg i Belgien og frankrig virkelig interessante steder, nr man ogs er politisk engageret. I 2. g. var vi i Malaga, og det var en rigtig fed oplevelse. Vi boede hos spanske familier og fik p den mde lov til at komme helt tt p den spanske kultur samt mulighed for at f talt sproget. mere rejsefeberEfter hhx er mine planer at holde et sabbatr, hvor turen gr til et latiname-rikansk land. Her vil jeg lave velgrenhedsarbejde og p den mde opleve en ny kultur, f oplevelser for livet og f prvet sproget af. Herefter har jeg planeromatflyttetilKbenhavnogstartepCopenhagenBusinessSchool.

  interessen bestemte

  klar til

  arbejdsmarkedet

  Cecilie Mller Nielsen hh310-11

  Erhvervslivet, som samtidig er vores fremtidige arbejdsmarked, er som et oprrt hav. Du skal lre bde dine strke og dine svage sider at kende. Du skal finde frem til de muligheder,

  du har, for at holde dig oven vande. Det ruster Tietgen Handelsgymnasium os til.

  initiativ og kreativitet

  Som elev p innovationslinjen fr vi lidt ekstra med. Vi lrer ikke blot vores muligheder at

  kende, vi lrer at skabe dem. Vi lrer bde at g ad nye og ad kendte veje som sagtens kan

  bygges lngere endnu. P linjen fr vi lov til at vre kreative og skabe ider.

  netvrk med PersPektiv

  Vi kommer ud og fr rig mulighed for at net-vrke; lige fra messer i Kbenhavn til udveks-lingsture til Wien. Vi lrer at starte vores egen virksomhed og fr lov til at praktisere det i den

  virkelige verden gennem Young Enterprise. Med innovation i bagagen kan du ikke blot

  holde dig oven vande, du kan svmme.

 • 6fra du str op om morgenen, til du gr i

  seng om aftenen, er din hjerne konstant

  i konflikt med sig selv. Slagsmlet str

  mellem det, du har lyst til, og det du br

  gre!- Det, du grundlggende interesserer dig for, er sex, mad og magt. Dybt nede er du nemlig styret af krybdyr-hjernen p samme mde som virkelig dumme dyr som hnen eller hajen.

  Av. Hjerne-forskeren Peter Lund Madsen trkker linjerne knivskarpt op. Han fortller begejstret om pandelapperne, hvor personligheden sidder, og hvordan vi som pattedyr er i stand til at vise medflelse. Men han fortller ogs, at du i sidste ende som menneske er styret af den mest primitive del af hjernen krybdyr-hjernen.

  Heldigvis har vi mennesker i forhold til hnen og hajen mange flere funktioner i vores hjerne end bare

  krybdyrhjernen. Til tider viser den dog sit grimme ansigt og isr som ung er du god til at fremprovokere krybdyrhjernen. for at sige det mere direkte: Kre teen-ager, du opfrer dig i perioder som krybdyr.

  - Hvis du vil se krybdyrhjernen i fri dressur, skal du bare tage i byen en fredag aften. Nr du drikker, bedver du din hjerne, og det er de mest avancerede dele, der bliver bedvet frst. S drikker du tilstrkkelig meget, tager krybdyrhjernen over og det er ikke noget smukt syn. Du opfrer dig tbeligt, for det er den tbelige del af din hjerne, der er aktiv, fortller Peter Lund Madsen.

  Det er ogs krybdyrhjernen, der i perioder tager over, hvis du i teenagerene har kroppen fyldt med hormo-ner, og dansk-afleveringen kun fr et minimum af din opmrksomhed sammenlignet med din lidt for lkre sidekammerat i skolen. En af hjernens vigtigste opgaver er nemlig at rette opmrksomheden mod det, der er vigtigt og da det modsatte kn i hj grad er noget, krybdyrhjernen finder interessant, vil den derfor ogs forsge at tvinge dig til at rette dit fokus vk fra undervisningen.

  - Nr man er en ung mand eller kvinde, kan det vre det modsatte kn, der har en direkte adgang til hjernen. Derfor kan det vre meget svrt at koncentrere sig om skolesagerne, hvis der sidder en sd pige ved siden af en. Fornuften...