hallo sbo - herfsteditie 2010-2011

Download Hallo SBO - Herfsteditie 2010-2011

Post on 30-Mar-2016

230 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dit is de herfsteditie van het schoolkrantje a.k.a. "Hallo SBO" van de Stedelijke Basisschool 'De Droomballon' te Nieuwkerken in het schooljaar 2010-2011

TRANSCRIPT

 • De Stedelijke Basisschool waar iedereen thuis is

  Verantwoordelijke uitgever : Ludwig De Meyer

  STEDELIJKE BASISSCHOOL

  NIEUWKERKEN

  Gijselstraat 35

  Tel : 03/776.44.24 Fax : 03/777.79.18

  E-mail : ludwig.demeyer@sint-niklaas.be chris.grumiau@sint-niklaas.be

  http://www.droomballon.be

  Hallo S.B.O.

  redactie :

  Chris Grumiau

  Schoolblad S.B.O. Nieuwkerken Een band tussen school en thuis

  INHOUD : Mijmering Woordje van de directeur Schoollied Personeel Bouwdossier Nieuws Terugblik Klaspraktijk Fotoalbum Inspraak Kunst & Cultuur De Muzische School De Warme School De Solidaire School Intercultureel Zorgbeleid Sportief De Gezone School Ouderraad Oproep Uit de media Ter info Muziek Het jaar rond Personalia Kalender

  Lijst met nuttige telefoonnummers

  Schooljaar 2010 2011

  Herfsteditie

 • Mijmering

  Herinner mij, Verberg mijn naam niet tussen de plooien van verdriet bewaar hem als een handvest of een lied Dat door je hoofd blijft spelen Zolang ik voortbesta in de tekens en verhalen, Zolang hoor ik nog bij dit leven Maxim Van Moer 1996 2010

 • Een woordje van de directeur

  Beste ouders,

  Beste kinderen,

  De spits is eraf.

  Het schooljaar 2010-2011 zit reeds volop op kruissnelheid. Ook dit

  schooljaar staat weer heel wat op het programma. Sta me toe daarvan een

  en ander in dit voorwoordje toe te lichten.

  Vanaf dit schooljaar zal de school uit drie schoolvleugels bestaan : de onderbouw (G1-2-3-4), de

  middenbouw (L1-2-3) met de onthaalklas anderstalige nieuwkomers en de bovenbouw (L4-5-6).

  Elke schoolvleugel beschikt dan over een eigen klassenblok en dito speelplaats, passend bij de

  leeftijdsgroep die daar gehuisvest is. We bekijken stap voor stap hoe we de kinderen zo zinvol

  mogelijk kunnen voorzien van het nodige om zich volop te kunnen ontwikkelen in een veilig,

  uitdagend en warm schoolklimaat.

  Dat doen we niet alleen.

  Daarvoor schakelen we ook de ouderraad en de leerlingenraad in.

  Samen met de leerlingenraad en de ouderraad bekijken we binnenkort, hoe we nu in een tweede

  fase de speelplaats van de kleuterschool, of de onderbouw zoals wij dat intern noemen, zo attractief

  en uitnodigend mogelijk kunnen afwerken. Vorig schooljaar schonk de ouderraad een set beamers

  aan de school, zodat alle klassen van de bovenbouw (L4-5-6) over een vaste beamer konden

  beschikken. Dit schooljaar komen de kleuters aan de beurt. Volgend schooljaar zetten we dan de

  middenbouw (L1-2-3) in de kijker.

  Deze beamers hebben trouwens al uitstekend werk geleverd. Neem van mij aan dat ze daar niet voor

  de schone schijn hangen, maar volop gebruikt worden. Vraag het maar aan de kinderen zelf. De

  nieuwe klaslokalen, de aparte schoolvleugel, de beamers, enz zorgden er mede voor dat de

  bovenbouw nog een stapje verder is gaan denken.

  De leerkrachten van het vierde, vijfde en zesde leerjaar sloegen de handen in elkaar en stampten een

  nieuw project uit de grond, waar ze terecht trots op zijn.

  Elke donderdag werken ze in een doorschuifsysteem rond muzische vorming en media in een

  klasoverschrijdend project rond beeld, knutselen, drama, beweging, muziek, media, computer,

  fotografie,

  De leerkrachten schuiven door van klas naar klas, en passen hun onderwerpen gedifferentieerd aan.

  Het is voor alle partijen een winwin-situatie, want de leerkrachten specialiseren zich rond een

  bepaald onderwerp of techniek, waar de kinderen alleen maar beter van kunnen worden.

  Ook de andere leerjaren werken steeds nauwer samen, een tendens die ik alleen maar kan

  toejuichen. Zo overleggen de leerkrachten van hetzelfde leerjaar vrij frequent over hun objectieven

  en aanpak, wat resulteert in acties en doelgericht denken binnen effectief resultaatgericht

  onderwijs.

  De kleuterschool bereidt zich ondertussen volop voor om in hun nieuwbouw te kunnen trekken. Elke

  klastitularis mocht uit een kleurenpalet, dat ik hen voorschotelde, haar kleur kiezen. In die kleur zal

  de klasdeur en n muur geschilderd worden. We zorgen ervoor dat het geheel fris en modern,

  maar niet te druk overkomt. De kleuren zullen voor de kleuters makkelijk herkenbaar en benoembaar

  zijn.

 • Tegen de kerstvakantie is de aannemer weg uit het kleuterpaviljoen, zodat de afwerking verder op

  punt kan gesteld worden. De bestaande kleuterklassen zullen eveneens een metamorfose

  ondergaan. Elk lokaal wordt zo voorzien van vernieuwde lichtarmaturen, vernieuwde vloerbekleding

  en een nieuwe frisse laag verf op de muren.

  Eens dat allemaal achter de rug is, zouden we rond moeten zijn.

  Dat was het plan.

  Maar dat klopt niet meer, want ondertussen is fase III aangekondigd, namelijk de bouw van een

  aparte refter voor de kleuters met ingebouwde poppenkast en aangepast meubilair. Deze refter

  wordt ingeplant ter hoogte van het grote ijzeren hek, op de plaats waar nu twee prefabklassen staan.

  Deze kleuterrefter zal dan meteen aangebouwd worden aan het nieuwe kleuterpaviljoen.

  Ook de inrichting van een computerklas staat nog in de startblokken.

  Dankzij deze computerklas kunnen de kinderen zowel in de klas zelf, bij wijze van differentiatie, als

  gezamenlijk in de computerklas, hun kennis gebruiken en attitudes inzetten om hun ICT-

  vaardigheden bij te schaven. Het leven kan mooi zijn.

  Ondertussen plannen we twee Leren leren-dagen bovenop onze andere initiatieven rond leren

  leren (denk maar aan het figuur Klaartje van werkgroep de lerende school). Dit is bedoeld voor de

  kinderen van het vijfde en zesde leerjaar. We bundelen de krachten en ik zal samen met de

  zorgleerkrachten Frederik en Carine, zorgcordinator Chris en de klastitularissen van L5 en L6, dit

  schooljaar samen met de kinderen aan de slag gaan. Meer hierover in een volgende schoolkrantje.

  Ook de andere werkgroepen zitten niet stil. Werkgroep de solidaire school bekijkt de komende

  acties rond de goede doelen, en buigt zich over Het Koninkrijk De Droomballon met zijn

  verschillende dorpen. Bakenen we de initiatieven rond socio-emotionele werking af, om deze dan

  verder op punt te stellen, m.a.w. moeten we keuzes maken en ons hierop gaan toespitsen of niet ?

  Werkgroepen de lerende school, de gezonde school en de milieuvriendelijke school zijn

  ondertussen experts geworden in het brengen van voorstellingen en prachtige toneelstukjes voor de

  kinderen. Het is bijzonder aangenaam voor mezelf dit te mogen beleven, maar ook voor henzelf en

  voor de kinderen. Ik constateer dat eerdere gne bij de acterende en toesprekende leerkrachten als

  sneeuw voor de zon verdwijnt. De kinderen voelen zich enorm aangesproken door de toneelstukjes,

  en het zorgt voor een wel heel fijn schoolklimaat, waarbij de betrokkenheid duidelijk voelbaar is.

  Iedere collega brengt zo actief zijn steentje bij aan het de verdere schoolontwikkeling en het geheel

  wordt duidelijk door iedereen gedragen. Wat de kinderen ook wel aanvoelen. Fijn.

  Werkgroep de feestende school feest niet altijd. De naam bedriegt een beetje

  Zo bereiden zij tal van feesten voor, en zoeken ze naar middelen om de laagdrempeligheid bij deze

  feesten te bewaken, zodat iedereen makkelijker kan deelnemen aan deze sociale gebeurtenissen.

  Gebeurtenissen zoals het grootouderfeest van de kleuters, dat gepland staat op woensdag 10

  november 2010 en de kerstmarkt dat op vrijdag 10 december doorgaat.

  Dan hebben we nog werkgroep de zorgzame school, waarin alle zorgleerkrachten van de school

  zetelen. Zij bespreken heel wat zaken rond zorg. En van de onderwerpen die nu op de agenda staat,

  naast de Leren leren-dagen, is o.a. het verder implementeren van de werking rond zorg+, d.i. zorg

  voor de kinderen die wat meer uitdaging nodig hebben. Enkele schooljaren geleden kocht de school

  voor deze leerlingen heel wat materiaal aan.

 • Ze bekijken of dit nu volstaat, of verder moet uitgebreid worden en efficint wordt ingezet. Tevens

  stemmen de leerkrachten hun aanpak op elkaar af.

  Wanneer is een leerling/de titularis gebaat bij extra zorghulp in de klas ?

  Op welke momenten gaat de zorgleerkracht met de kinderen best uit de klas ?

  Hoe kan de klastitularis best ondersteund worden ?

  Dit zijn maar enkele zorgvragen waar de werkgroep zich over buigt, met de bedoeling dat de

  kinderen en de klastitularis er beter van worden.

  Niet alleen zij verrichten heel wat denkwerk, zo ook onze leerlingenraad binnen werkgroep de

  culturele school. Werkgroep de culturele school vergadert niet alleen over de leerlingenraad, maar

  gaat ook na hoe ze meer cultuur de school kunnen binnenkrijgen.

  Onze kersvers samengestelde leerlingenraad, de vertegenwoordigers van de kinderen op school,

  hebben op hun eerste overleg de ministerpostjes verdeeld, en op het daaropvolgende overleg

  gebrainstormd over de nieuwe speelplaatsen.

  Is er nood aan speelkoffers ? Wat dient daar wel/niet in te zitten ?

  Wat willen we voorzien voor de kinderen die rustig een boek willen lezen of een spel spelen ?

  Welk voorstel hebben we om de speelplaats van L1-2-3, eens de kleuters hier verdwenen

  zijn, in te richten ?

  Wie een fragment wil zien hoe ze te werk gaan, kan dit op facebook bekijken binnen de FB-groep

  SBO De Droomballon. Ook op de website van onze school staan ondertussen tal van nieuwe

  fotos.