hakom tender document

Download HAKOM tender document

Post on 03-Jan-2016

72 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hakom tenderska dokumentacija

TRANSCRIPT

 • HRVATSKA AGENCIJA ZA POTU I ELEKTRONIKE KOMUNIKACIJE

  Ulica Roberta Frangea Mihanovia 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 700 70 07, Fax: (01) 700 70 70/ www.hakom.hr

  NATJEAJNA DOKUMENTACIJA

  za dodjelu dravnih potpora za brzi razvoj irokopojasnih mrea na podrujima od

  posebne dravne skrbi, brdsko-planinskim podrujima i na otocima drugi krug

 • Natjeajna dokumentacija Program razvoja interneta drugi krug

  Oznaka: IZ-KM-ND-INTS

  Vrijedi od: 19.13.2012.

  Izdanje: 4.0

  2 od 49

  Sadraj

  1. Uvod ............................................................................................................................................. 3

  2. Termini natjeaja ........................................................................................................................ 3

  3. Dravna potpora ......................................................................................................................... 4 3.1. Uvod .................................................................................................................................................. 4 3.2. Ciljana podruja ................................................................................................................................. 4 3.3. Ciljana skupina korisnika .................................................................................................................. 4 3.4. Uvjeti natjeaja .................................................................................................................................. 4 3.5. Nain dodjele dravne potpore .......................................................................................................... 5 3.6. Nain utvrivanja prikljuivanja novog korisnika ............................................................................ 6

  4. Provoenje postupka i sudjelovanje u natjeaju ..................................................................... 7 4.1. Objava odluke o raspisivanju natjeaja i natjeajne dokumentacije .................................................. 7 4.2. Pitanja za pojanjenje natjeajne dokumentacije i odgovori ............................................................. 7 4.3. Izmjene odluke o raspisivanju natjeaja ili natjeajne dokumentacije .............................................. 7 4.4. Produljenje roka za predaju ponuda .................................................................................................. 8 4.5. Zajednika ponuda, sudjelovanje u vie ponuda, alternativne ponude .............................................. 8

  5. Ponuda ......................................................................................................................................... 9 5.1. Priprema i format ponude .................................................................................................................. 9 5.2. Podnoenje ponude .......................................................................................................................... 10 5.3. Otvaranje ponuda ............................................................................................................................. 10 5.4. Zahtjev za pojanjenjem ponude i dodatnim informacijama ........................................................... 11 5.5. Odabir ponuda ................................................................................................................................. 11 5.6. Pravni lijek ....................................................................................................................................... 11

  6. Obvezni sadraj ponude ........................................................................................................... 11 6.1. Dokazivanje ispunjavanja osnovnih uvjeta sudjelovanja na natjeaju ............................................ 11 6.2. Sadraj ponude po poglavljima ....................................................................................................... 12

  6.2.1. Kratak prikaz sadraja ponude ............................................................................................................... 12 6.2.2. Informacije o podnositelju ponude ......................................................................................................... 12 6.2.3. Tehniko rjeenje za ciljana podruja ..................................................................................................... 12 6.2.4. Detaljan trokovnik prikljuenja............................................................................................................. 13

  7. Odabir ponuda .......................................................................................................................... 14 7.1. Prvi krug provjera osnovnih uvjeta sudjelovanja ......................................................................... 14 7.2. Drugi krug odabir najbolje ponude ............................................................................................... 14 7.3. Trei krug - donoenje odluke ......................................................................................................... 15

  Prilog 1. Izjave podnositelja ponude

  Prilog 2. Tehnika specifikacija s popisom lokacija, kapacitetima i trokovima Prilog 3. Pregled cjelokupne ponude

  Prilog 4. Obrazac ugovora

 • Natjeajna dokumentacija Program razvoja interneta drugi krug

  Oznaka: IZ-KM-ND-INTS

  Vrijedi od: 19.13.2012.

  Izdanje: 4.0

  3 od 49

  1. Uvod

  Cilj razvoja interneta i irokopojasnog pristupa internetu je informatiko drutvo i drutvo znanja. Imajui u vidu vezu izmeu razvijenosti interneta i irokopojasnog pristupa internetu i ukupnog drutvenog razvoja, unaprjeenje ovog podruja nuan je uvjet daljnjeg razvoja RH.

  Slijedom navedenog, obzirom na znaaj irokopojasnosti kao poticatelja gospodarskog razvoja i nezaobilaznog faktora osiguranja uinkovitijeg zdravstva, obrazovanja, znanosti, kulture, turizma itd. te nedostatnu rasprostranjenost irokopojasnosti u slabije razvijenim podrujima, nuno je poticanje razvoja irokopojasni pristup.

  Agencija za zatitu trinog natjecanja (u daljnjem tekstu: AZTN) je rjeenjem od 28. srpnja 2011. godine (u daljnjem tekstu: Rjeenje) odobrila dravnu potporu za brzi razvoj irokopojasnih mreana podrujima od posebne dravne skrbi, brdsko-planinskim podrujima i na otocima . Uz to, Vlada Republike Hrvatske je 27. listopada 2011. usvojila Strategiju razvoja irokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2012. do 2015. godine te Provedbeni program strategije razvoja irokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. do 2013. godine u kojima je takoer previeno djelovanje u smjeru razvoja irokopojasnog pristupa internetu u podrujima posebne dravne skrbi, brdsko-planinskim podrujima i na otocima (u daljnjem tekstu: ciljana podruja).

  Davatelj dravne potpore za brzi razvoj irokopojasnih mrea (u daljnjem tekstu: dravna potpora) je Hrvatska agencija za potu i elektronike komunikacije (u daljnjem tekstu: HAKOM), a ista se dodjeljuje u cilju razvoja irokopojasnog pristupa internetu na ciljanim podrujima. Ovom Natjeajnom dokumentacijom propisuju se uvjeti i postupak dodjele dravnih potpora.

  2. Termini natjeaja

  U tablinom prikazu pregledno su predoeni vremenski rokovi pojedinih sastavnih dijelova Natjeaja. Postupak Datum

  Objava javnog poziva 21.12.2012.

  Rok za postavljanje pitanja i pojanjenja 15.02.2013.

  Rok za odgovore na pitanja i pojanjenja 08.03.2013.

  Rok za postavljanje pitanja i pojanjenja izmjena i dopuna natjeajne dokumentacije 23.04.2013.

  Rok za odgovore na pitanja i pojanjenja izmjena i dopuna natjeajne dokumentacije 07.05.2013.

  Rok za podnoenje ponuda(natjeajni rok), do 23.05.2013.

  Javno otvaranje ponuda 23.05.2013.

  Odluka o dodjeli opih poticajnih sredstava, do 28.06.2013.

 • Natjeajna dokumentacija Program razvoja interneta drugi krug

  Oznaka: IZ-KM-ND-INTS

  Vrijedi od: 19.13.2012.

  Izdanje: 4.0

  4 od 49

  3. Dravna potpora

  3.1. Uvod

  AZTN je Rjeenjem odobrio dravnu potporu u obliku subvencije namijenjene za brzi razvoj irokopojasnih mrea. Davatelj dravne potpore je HAKOM.

  Dravna potpora odobrena je u iznosu do 50.000.000,00 kuna koji iznos se dodjeljuje za spajanje ciljane grupe korisnika na irokopojasni pristup internetu na ciljanom podruju.

  HAKOM e odobreni iznos potpore dodijeliti temeljem provedenih postupaka natjeaja. Natjeaji e se provoditi u vremenskim razdobljima sukladno raspoloivim sredstvima HAKOM-a koja su odreena za dravnu potporu. Pri tome cjelokupni postupak dodjele dravne potpore traje dok se ne dodijele odobrena sredstva u iznosu od 50.000.000,00 kn, odnosno dok se ne spoje ciljani korisnici

  na ciljanim podrujima a najkasnije do 31. kolovoza 2016. godine.

  Takoer vijee HAKOM-a je 19. rujna 2012. godine odabralo najbolje ponude za dodjelu potpora za brzi razvoj irokopojasnih mrea na podrujima od posebne dravne skrbi, brdsko-planinskim podrujima i otocima za upanije: Karlovaka, Liko-senjska, Osjeko-baranjska i Primorsko-goranska. U prvom krugu dodijeljeno je ukupno 14.463.076,80 kn.

  Raspoloivi iznos potpore koji je predmet ovog javnog natjeaja iznosi 15.000.000,00 kn i dodjeljuje se do iscrpljivanja navedenih sredstava.

  3.2. Ciljana podruja

  Ciljana podruja su podruja od posebne dravne skrbi, brdsko-planinska podruja i otoci, prvenstveno ruralna podruja (gradovi, opine, naselja) koja su obuhvaena Zakonom o podrujima od posebne dravne skrbi, Zakonom o otocima i Zakonom o brdsko-planinskim podrujima.

  3.3. Ciljana skupina korisnika

  Ciljane skupine korisnika obuhvaaju sljedee skupine korisnika: a)

Recommended

View more >