haber gazetesi hollanda

of 32 /32
Modern çağın ve bilimselliğin en önemli köşe taşlarından birisi de "eleştirmek". Batı toplum- larının çoğu gibi Hollanda da eleştiri kültürü üzerine kurulu bir ülke. Eleştirmek bizde ge- nelde hakaret etmek ya da küfretmek olarak algılanabiliyor. Övgüleri ne kadar seviyorsak yergilerden ya da eleştirilerden o kadar uza- ğız. Hem birey olarak, hem de kuruluşlar ya da işletmeler olarak, ya eleştiriliyor olmaktan olabildiğince kaçıyoruz, ya da eleştirenin niye- tini tam anlamadan bloklar koyuyoruz aralara. Eleştirmeyi genelde herkes sever. Ama eleşti - riliyor olmayı sindirmek zordur. Halbuki eleş- tirenin niyeti, bozmak, kırmak, dökmek, küf - retmek gibi yıkıcı bir eylem barındırmıyorsa bünyesinde, faydalanılacak bir sürü yön bu- lunur içinde. Son aylarda Hollandalı Türkler eleştiri kültürüyle daha çok hemhal olmaya başladılar. Hem ortaya çıkan birkaç olayda- ki farklı boyutlar, hem de köşe yazarlarımı - zın eleştiri konusundaki görüşlerinden tüm okurlarımızın faydalanacağını umuyoruz. ELEŞTİRME MODERN KÜLTÜRÜN PARÇASIDIR ELEŞTİRİLME VE TAHAMMÜLÜ ÖĞRENMELİ 16'da 12'de Or Group International’ın Yönetim Kurulu Başkanı Celal Oruç, bu yıl da “Hollanda’nın en zengin 500 kişisi” listesinde yer aldı. Quote listesinde 5’inci kez yer alan Celal Oruç’a 296’ncı sırada yer verildi. Geçtiğimiz yıl Quote zenginler listesinin 337’nci sırada yer alan Celal Oruç’un bu yılki serveti 85 milyon euro olarak açıklandı. CELAL ORUç EN ZENGiNLER LiSTESiNDE 296. SIRAYA YüKSELDi Rotterdam Başkonsolosu Togan Oral: "işte ş ikayet etmekte kullandığımız enerjiyi ve heyecanı bence bu iş uğrunda gönüllü olmakta da kullanmamız lazım. Biz bu kadar sahip çıkıyoruz kendi değerlerimize. Ama bu sadece laftan ibaret değil. Yapmamız gereken şeyler de var bizim; bu gönüllülük bilincini birazcık daha yerleştirmemiz lazım ve bunu pratiğe koymamız lazım. Lafa geldiği zaman ne Müslümanlığı ne Türklüğü kimseye bırakmıyoruz, ama çocuklar ortada kalıyor. Herkes elini taşın altına koyacak." dedi. 7'de 2, 7, 13, 18, 22'de KONUŞMAYA GELİNCE MANGALDA KÜL BIRAKMIYORUZ, AMA NEREDE İCRAAT? Bu başkan Karaman'a çağ atlatacak "Kapımız açıktır girene, lokmamız helaldir yiyene" Rotterdam Başkonsolosu Koruyucu Aile toplantısında dikkat çekici bir konuşma yaptı Gazetemizi ziyaret eden Karaman Belediye Başkanı Kâmil Uğurlu Karaman'ın yenilenen çehresi hakkında açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın 2. en büyük camisi Utrecht'e geliyor Hollanda’nın en büyük ve Avrupa’nın 2. en büyük camisi olan Utrecht Ulu Camii'nin başka bir ayrıcalığı daha var. O da diğer din mensuplarına ait bir odanın da ayrılmış olması. Yücel Aydemir dünyanın hiç bir camiinde böyle bir uygulamanın olmadığını söylüyor. Multi festijn'den insan manzaraları Halkımızın ilgi göstermemesi üzerine, son yıllarda Müslüman veya Türk ailelerinden alınan çocuklar Hıristiyan, ateist, İslam karşıtı veya ahlaki değerlerden yoksun ailelerin yanına veriliyor. HABER Gazetesi duruşu ve bağımsızlığı gereği Hollanda’da Türkler’in müdavimi olduğu tüm mekanlara sorunsuzca girebilen bir gazete. Ancak ilk defa gazetemi- zin dağıtımı konusunda bir mekanda ortaya çıkan engel- leme bizleri hayrete düşürdü. Hem de bu mekan, tüm insan- larımızın gelmesi konusunda teşvik edilen ve özgürce gidebileceğiniz bir camii. Den Haag’da- ki Mescid-i Aksa Camii’nden, daha doğrusu bu caminin başkanından söz ediyoruz. Adının Necip Türe olduğunu öğrendiğimiz, HDV’ye bağlı Mescid-i Aksa Camii’nin Başkanı Necip Türe, normalde her ay bı- rakmayı adet haline getirdiğimiz gazetemizi, keyfi bir dav- ranışla dağıtımını engellemek için kaldırdığını öğrendik. Son yıllarda sık sık haberlerde karşılaş- tığımız, hikâyelerini okudukça veya çevre- mizde duydukça içimizi burkan çocukların kendi ailelerinden alınıp, koruyucu ailelere verilmesi konusun- da, bu sayımızda geniş çaplı bir de- ğerlendirme yapı- yoruz. Haklı veya haksız, küçük ço- cukların ailelerin- den ayrılması hep bir dramı da beraberinde getiriyor. Kimi zaman bir annenin feryadıyla gazetelerin iç sayfasında karşılaşıyoruz veya kimi zaman da çevremizdeki insanların acı dolu hikâyeleri geliyor dost -arkadaş soh- betlerinde. Her defasında birkaç ‘vah vah’ eşliğinde bu dram dolu hikâyeler unutulma- ya terkediliyor ve her zaman ateş düştüğü yeri yakıyor. Peki, biz bu konuda ne kadar bilgi sahibiyiz, toplumumuzu ve insanları- mızı nasıl böyle bir felaketten ko- ruyabiliriz veya bu duruma düşen ailelere ve çocuklarımıza nasıl yar- dımcı olabiliriz? Maalesef bu gibi sorular henüz gündemimizin üst sıralarına ulaşmış değil. Toplum- sal sorumluluğumuzun parçası olarak her birimizin bu sorunun çözümü yolunda yapabileceğimiz bir şeyler var. Bu- nun için de öncelikli olarak sorunun ne ol- duğunu ve hangi faktörlerin bu sorunları ortaya çıkardığını bilmemiz gerekiyor. Bu konuyu enine boyuna değerlendir- mek istediğimizde, "koruyucu aile nedir?", "hangi şartlar altında ve ne zaman çocuklar koruyucu ailelere yönlendirilir?", "bunun çocuklar ve aileler üzerindeki etkileri ne- lerdir?", "nasıl koruyucu aile olunur?" gibi onlarca soru gündemimize geliyor. Bu so- ruların büyük bir kısmını bu ayki dosyamız- da cevaplamaya çalıştık. Bu konu ile alakalı olarak kendi hikâyesini paylaşmak isteyen okurlarımıza, önümüzdeki aylarda gazete- mizin sayfalarının açıktır. Gerek koruyucu aile olan, gerekse çocukları koruyucu aile- lere verilmiş okuyucularımıza bu- radan çağrı yapıyoruz. Kimine göre muhafazakar, kimine göre tutucu bir toplumun, belirli has- sasiyetlerle kültürel birikimini ortaya koymak istediği bir platform; Mültifes- tijn. Taha Akyol'un dediğı gibi başörtü- sü aslında modernitenin semboli. Yani toplum hayatına katılımı simgeliyor. Bunlardan biri Betül hanım (soyismi- ni hatırlamadım), kendisi kapalı orta yaşlarda bir bayan. Türk çayı içmeye uğradığım reyonun karşısında görüyo- rum kendisini, bir motor yağı şirketinin promosyonunu yapıyor .. HABER'de yenilik! MEHMET ALİ TOPCU HABER KADROSUNDA BU DEVİRDE BU KAFA BU DEVİRDE BU KAFA ! HABER’E ZİYARETLER SÜRÜYOR Koruyucu aile olmak isteyen ailelere devlet ayda 400 Euro ile 700 Euro arasında destek veriyor Beyaz atlı prens pamuk prensese ‘Benimle evlenir misin’ cesareni seyirci ayakta alkışladı. Ark pamuk prenses tek taşını kendi almayacak, beyaz atlı prens 180 seyircinin karşısında sürpriz bir masalla armağan e. 21 inci yüzyıl masalı Dildade’de yazıldı. Ferian’a benimle evlenir misin diyen Cengiz Murt Ferian ile aşkını seyircinin karşısında lirik bir dille ilan e. MASAL GERÇEK OLDU: BEYAZ ATLI PRENS PAMUK PRENSESİNİ TİYATRODA BULDU YENİ SAYFALAR Amsterdam’da 700 koruyucu aileden sadece 2’si Türk koruyucu aile. Koruyucu aileye verilen çocukların %35’i 0-4 yaş arasında, %36’si 5-11 yaş arasında, %13’u 12-14 yaş arasında ve %15’i 14-18 yaş arasında. K urulduğu günden bu yana toplu- mun değer yargılarını gözeten, ki- şileri hedef almayan, objektif ve tarafsız yayın hayatını sürdüren Haber Gazetesi; toplumumuzun her katmanın- dan insanımızı ve sivil toplum örgüt temsilcilerini çalışma ofi- sinde ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz ay içerisinde büromuzu Rotterdam Büyük Şehir Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Karakuş, Hollanda Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu (HTİKDF) Başkanı Arif Yakışır ve Hollanda Karamanlılar Vakfı (HOKAV) Başkanı Uğur Şen ve bazı işadam- ları onurlandırdılar. HABER'deki Yenilikleri Bekleyin!.. Haber'den abonelerİne büyük Hİzmet! Artık Hollandaca ve İngilizce öğrenmek çok daha kolay! Abone ol, 20 euro değerindeki CD seti ücretsiz adresine gelsin HEm DİnLEYİn HEm öğREnİn HAZiRAN-TEMMUZ 2011 Yıl:2 Sayı: 17 HOLLANDANINENİYİ GAZETESİ HABER haber nl ISSN:1879-9981 Abone olmak için 2. sayfadaki formu doldurabilirsiniz Temmuz 2011'de "BiR çOCUK DA SEN KURTAR" manşetini atmıştık ama..... StartersMagazine Praktische informatie voor nieuwe ondernemers 2012/2013 “BLIJF MET BEIDE BENEN OP DE GROND STAAN” Prinses Máxima: “MICROKREDIET KAN HET VERSCHIL MAKEN” Corendon-oprichter Atilay Uslu: WAT VOOR ONDERNEMER BEN JIJ? TEST De klant is en blijft koning CREëER AMBASSADEURS, MAAR GEEF NOOIT KORTING De negen meest gestelde startersvragen VAN VERZEKERINGEN TOT ONDERNEMINGSPLAN Türk işadamları Hollanda dergilerine kapak oluyor "Türk oldu- ğum için bana güvenmiyor - lardı, şimdi ise benle iş yap- mak için sıra- ya giriyorlar." ELEŞTIRILMEYE GELEMIYORUZ 7'de 12'de 4, 13, 8, 10, 22 20'de 16 6'da BİRAZ TAHAMMÜL BİRAZ SABIR İYİDİR ! KORUYUCU AİLE KONUSUNDA BİR GELİŞME YOK 5 ct/dk Türkiye’deki mobil hatları arayın KASIM NOVEMBER 2012 w w w . h a b er nl HABER ISSN:1879-9981 Yıl/Jaar:3 Sayı/Nr: 29 H A Y A T A D A İ R H E R Ş E Y

Author: haber

Post on 23-Mar-2016

276 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HABER Gazetesi Hollanda Nr-29 Kasim November

TRANSCRIPT

 • Modern an ve bilimselliin en nemli ke talarndan birisi de "eletirmek". Bat toplum-larnn ou gibi Hollanda da eletiri kltr zerine kurulu bir lke. Eletirmek bizde ge-nelde hakaret etmek ya da kfretmek olarak alglanabiliyor. vgleri ne kadar seviyorsak yergilerden ya da eletirilerden o kadar uza-z. Hem birey olarak, hem de kurulular ya da iletmeler olarak, ya eletiriliyor olmaktan olabildiince kayoruz, ya da eletirenin niye-tini tam anlamadan bloklar koyuyoruz aralara.

  Eletirmeyi genelde herkes sever. Ama eleti-riliyor olmay sindirmek zordur. Halbuki ele-tirenin niyeti, bozmak, krmak, dkmek, kf-retmek gibi ykc bir eylem barndrmyorsa bnyesinde, faydalanlacak bir sr yn bu-lunur iinde. Son aylarda Hollandal Trkler eletiri kltryle daha ok hemhal olmaya baladlar. Hem ortaya kan birka olayda-ki farkl boyutlar, hem de ke yazarlarm-zn eletiri konusundaki grlerinden tm okurlarmzn faydalanacan umuyoruz.

  ELETRME MODERN KLTRN PARASIDIR ELETRLME VE TAHAMML RENMEL

  16'da

  12'de

  Or Group Internationaln Ynetim Kurulu Bakan Celal Oru, bu yl da Hollandann en zengin 500 kiisi listesinde yer ald. Quote listesinde 5inci kez yer alan Celal Orua 296nc srada yer verildi. Getiimiz yl Quote zenginler listesinin 337nci srada yer alan Celal Oruun bu ylki serveti 85 milyon euro olarak akland.

  Celal Oru en zenGinler listesinde 296. sIraYa YKseldi

  rotterdam Bakonsolosu togan Oral: "ite ikayet etmekte kullandmz enerjiyi ve heyecan bence bu i urunda gnll olmakta da kullanmamz lazm. Biz bu kadar sahip kyoruz kendi deerlerimize. ama bu sadece laftan ibaret deil. Yapmamz gereken eyler de var bizim; bu gnlllk bilincini birazck daha yerletirmemiz lazm ve bunu pratie koymamz lazm. lafa geldii zaman ne Mslmanl ne trkl kimseye brakmyoruz, ama ocuklar ortada kalyor. Herkes elini tan altna koyacak." dedi.

  7'de

  2, 7, 13, 18, 22'de

  KONUMAYA GELNCE MANGALDA KL BIRAKMIYORUZ, AMA NEREDE CRAAT?

  Bu bakan Karaman'a a atlatacak"Kapmz aktr girene, lokmamz helaldir yiyene"

  rotterdam Bakonsolosu Koruyucu aile toplantsnda dikkat ekici bir konuma yapt

  Gazetemizi ziyaret eden Karaman

  Belediye Bakan Kmil Uurlu

  Karaman'n yenilenen

  ehresi hakknda aklamalarda

  bulundu.

  Avrupa'nn 2. en byk camisi Utrecht'e geliyorHollandann en byk ve Avrupann 2. en byk camisi olan Utrecht Ulu Camii'nin baka bir ayrcal daha var. O da dier din mensuplarna ait bir odann da ayrlm olmas.

  Ycel Aydemir dnyann hi bir camiinde byle

  bir uygulamann olmadn

  sylyor.

  Multifestijn'den ins

  an

  manzaralar

  Halkmzn ilgi gsterme

  mesi zerine, son yllarda

  Mslman

  veya Trk ailelerinden a

  lnan ocuklar Hristiyan

  , ateist, slam

  kart veya ahlaki dee

  rlerden yoksun ailelerin

  yanna veriliyor.

  HABER Gazetesi duru

  u ve bamszl gere

  i

  Hollandada Trklerin m

  davimi olduu tm meka

  nlara

  sorunsuzca girebilen bir g

  azete. Ancak ilk defa gaze

  temi-zin datm

  konusunda bir mekanda o

  rtaya kan engel-

  leme bizleri hayrete

  drd. Hem de bu

  mekan, tm insan-

  larmzn gelmesi

  konusunda tevik

  edilen ve zgrce

  gidebileceiniz bir

  camii. Den Haagda-

  ki Mescid-i Aksa

  Camiinden, daha

  dorusu bu caminin ba

  kanndan sz ediyoruz. A

  dnn

  Necip Tre olduunu re

  ndiimiz, HDVye bal Me

  scid-i

  Aksa Camiinin Bakan N

  ecip Tre, normalde her a

  y b-rakmay adet

  haline getirdiimiz gazete

  mizi, keyfi bir dav-

  ranla datmn engelle

  mek iin kaldrdn ren

  dik.

  Son yllarda sk sk haber

  lerde karla-

  tmz, hikyelerini okudu

  ka veya evre-

  mizde duyduka iimizi b

  urkan ocuklarn

  kendi ailelerinden alnp,

  koruyucu ailelere

  verilmesi konusun-

  da, bu saymzda

  geni apl bir de-

  erlendirme yap-

  yoruz. Hakl veya

  haksz, kk o-

  cuklarn ailelerin-

  den ayrlmas hep bir dram

  da beraberinde

  getiriyor. Kimi zaman bir an

  nenin feryadyla

  gazetelerin i sayfasnda ka

  rlayoruz veya

  kimi zaman da evremizde

  ki insanlarn ac

  dolu hikyeleri geliyor d

  ost -arkada soh-

  betlerinde. Her defasnda

  birka vah vah

  eliinde bu dram dolu hik

  yeler unutulma-

  ya terkediliyor ve her zam

  an ate dt

  yeri yakyor. Peki, biz bu k

  onuda ne kadar

  bilgi sahibiyiz, toplumum

  uzu ve insanlar-

  mz nasl byle bir felake

  tten ko-ruyabiliriz ve

  ya bu duruma den

  ailelere ve ocuklarmza n

  asl yar-dmc olabilir

  iz? Maalesef bu gibi

  sorular henz gndemim

  izin st

  sralarna ulam deil. To

  plum-sal sorumlu

  luumuzun paras

  olarak her birimizin bu s

  orunun zm

  yolunda yapabileceimiz b

  ir eyler var. Bu-

  nun iin de ncelikli olara

  k sorunun ne ol-

  duunu ve hangi faktrle

  rin bu sorunlar

  ortaya kardn bilmem

  iz gerekiyor.

  Bu konuyu enine boyuna

  deerlendir-

  mek istediimizde, "koruyu

  cu aile nedir?",

  "hangi artlar altnda ve n

  e zaman ocuklar

  koruyucu ailelere ynlen

  dirilir?", "bunun

  ocuklar ve aileler zerin

  deki etkileri ne-

  lerdir?", "nasl koruyucu a

  ile olunur?" gibi

  onlarca soru gndemimi

  ze geliyor. Bu so-

  rularn byk bir ksmn b

  u ayki dosyamz-

  da cevaplamaya altk. B

  u konu ile alakal

  olarak kendi hikyesini p

  aylamak isteyen

  okurlarmza, nmzdek

  i aylarda gazete-

  mizin sayfalarnn aktr.

  Gerek koruyucu

  aile olan, gerekse ocukla

  r koruyucu aile-

  lere verilmi okuyucular

  mza bu-radan ar y

  apyoruz.

  Kimine gre muhafazakar

  , kimine

  gre tutucu bir toplumun,

  belirli has-sasiyetlerle k

  ltrel birikimini ortaya

  koymak istedii bir platform

  ; Mltifes-tijn. Taha Aky

  ol'un dedi gibi bart-

  s aslnda modernitenin se

  mboli. Yani

  toplum hayatna katlm

  simgeliyor.

  Bunlardan biri Betl hanm

  (soyismi-ni hatrlamad

  m), kendisi kapal orta

  yalarda bir bayan. Trk

  ay imeye

  uradm reyonun karsn

  da gryo-rum kendisin

  i, bir motor ya

  irketinin promosyonunu

  yapyor ..

  HABER'de yenilik!

  Hollanda Trk Medyas

  nn

  en sekin ve en sevilen

  gazetecilerinden

  Mehmet Ali Topcu,

  1 Haziran 2011 tarihi itibar

  iyle

  Haber Gazetesi kadrosuna

  dahil

  olmutur.

  16 yl akn gazetecilik

  deneyimi, toplumun her

  katmanndaki insanm

  zla

  btnlemesini bilen

  tarz ve profesyonellii

  ile

  HABER Gazetesini daha da

  glendirecektir.

  Aramza hogeldin diyo

  ruz...

  MEHMET AL

  TOPCU HABER

  KADROSUNDA

  BU DEVRDE

  BU KAFABU DEVRD

  E

  BU KAFA!

  HABERE ZYARETLER

  SRYOR

  Koruyucu aile o

  lmak isteyen

  ailelere devlet

  ayda 400 Euro i

  le

  700 Euro arasn

  da destek veriy

  or

  Beyaz atl prens pamuk pre

  nsese Benimle evlenir mis

  in

  cesaretini seyirci ayakta alk

  lad. Artk pamuk prense

  s

  tek tan kendi almayacak, b

  eyaz atl prens 180 seyircin

  in

  karsnda srpriz bir masal

  la armaan etti. 21 inci yzy

  l

  masal Dildadede yazld. F

  eriana benimle evlenir mis

  in

  diyen Cengiz Murt Ferian i

  le akn seyircinin karsn

  da

  lirik bir dille ilan etti.

  MASAL GEREK OLDU: BEYA

  Z

  ATLI PRENS PAMUK PRENSES

  N

  TYATRODA BULDU

  YEN

  SAYFALAR

  SAYFA 18'de

  SAYFA 5'te

  SAYFA 26'da

  SAYFA 2'de

  SAYFA 4'te

  SAYFA 7'de

  Amsterdamda 7

  00

  koruyucu aileden s

  adece

  2si Trk koruy

  ucu aile.

  Koruyucu aileye

  verilen ocukla

  rn

  %35i 0-4 ya ar

  asnda, %36si 5

  -11 ya

  arasnda, %13u

  12-14 ya aras

  nda ve

  %15i 14-18 ya

  arasnda.

  Kurulduu gnden b

  u yana toplu-mun deer ya

  rglarn gzeten, ki-

  ileri hedef almayan, objektif v

  e tarafsz

  yayn hayatn srdren Habe

  r Gazetesi;

  toplumumuzun her katman

  n-dan insanm

  z ve sivil toplum

  rgt temsilcilerini alma

  ofi-sinde arlam

  aya devam ediyor.

  Getiimiz ay ierisinde

  bromuzu Rotterdam

  Byk ehir Belediye

  Bakan Yardmcs Hamit

  Karaku, Hollanda Trk

  slam Kltr Dernekleri

  Federasyonu (HTKDF)

  Bakan Arif Yakr ve

  Hollanda Karamanllar

  Vakf (HOKAV) Bakan

  Uur en ve baz iadam-

  lar onurlandrdlar.

  HABER'deki

  Yenilikleri

  Bekleyin!..

  Haber'den abonelerne by

  k Hzmet!

  Artk Hollandaca ve

  ngilizce renmek ok

  daha kolay!

  Abone ol, 20 euro

  deerindeki CD seti

  cretsiz adresine gelsin

  HEm DnLEYn

  HEm REnn

  HAZiRAN-TEMMUZ 2011 Yl

  :2 Say: 17

  HOLLANDANI

  N EN Y GA

  ZETESHABERhabernl I

  SSN:1879-9981

  Abone olmak iin 2. sayfadaki fo

  rmu doldurabilirsiniz

  temmuz 2011'de

  "Bir OCuK da sen

  Kurtar" manetini

  atmtk ama.....

  StartersMagazinePraktische informatie voor nieuwe ondernemers 2012/2013

  Blijf Met Beide Benen op de grond Staanprinses Mxima: Microkrediet kan het verSchil Maken

  corendon-oprichter atilay Uslu:

  Wat voor ondernemer

  ben jij?

  teSt

  De klant is en blijft koning

  creer aMBaSSadeUrS, Maar geef nooit korting

  De negen meest gestelde startersvragen

  van verzekeringen tot onderneMingSplan

  Trk iadamlar Hollanda

  dergilerine kapak oluyor

  "Trk oldu-um iin bana gvenmiyor-

  lard, imdi ise benle i yap-mak iin sra-ya giriyorlar."

  ELETIRILMEYEGELEMIYORUZ

  7'de

  12'de

  4, 13, 8, 10, 22

  20'de 16 6'da

  BRAZ TAHAMML

  BRAZ SABIR YDR

  !KORUYUCU ALE KONUSUNDA BR GELME YOK

  5ct/dk Trkiyedeki mobil hatlar arayn

  KASIM NOVEMBER2012

  www. habernl

  HABERISSN:1879-9981Yl/Jaar:3 Say/Nr: 29

  HAYATA DAR HE

  R EY

 • HABER 2KASIM / NOVEMBER 2012

  Saglk Sigortasnda nc!

  BenimsigortaM.nl Agis, CZ, Delta Lloyd, VGZ, De Amersfoortse ve Avro Achmea acentesidir.

  t: (013) 467 52 67

  @: [email protected]/BenimsigortaM

  Genler! TAKE CARE NOW ile daha ucuza sigorta olun ve 75 prim iadenizi aln!

  11 YILDIR sektrnde lider BenimsigortaM.nl gvencesinde TRKE ve HIZLI hizmetten hemen yararlann!

  Saglk SigortanzBenimsigortaM ile Yaptrn;

  %12 prim indirimi ile ailenizle ylda 800ya kadar tasarruf saglayn!

  Trkiyedeki ameliyatlarnz iin BEDAVA uak biletinizi tan aln!

  Lazer gz ameliyatnz Rotterdam te sigorta kapsamnda %75 INDIRIMLI yaptrn!

  . . . .

  ile basis sigortanz 98.55ya yaptrn!

  00812Benimsigortam_275x386mm_Haber_Ilan_r1.indd 1 11/13/12 11:26 PM

 • HABER3 KASIM / NOVEMBER 2012

  Lycamobile

  Lycamobile

  ARASI

  SINIRSIZ BEDAVA

  HOLLANDA

  KONUMA &

  MESAJLAMALAR

  *

  100% EKSTRA BEDAVA KRED

  HER KONTR YKLEMENZDE

  20 = 40 10 = 20

  *Onbeperkt gratis bellen en smsen van Lycamobile naar Lycamobile (binnen Nederland). De gratis belminuten en smsjes kunnen alleen gebruikt worden tijdens de actieperiode, deze actie is geldig van 01/11/2012 t/m 30/11/2012. Een fair use policy van 5000 minuten en 5000 smsjes per klant per kalendermaand is van toepassing. Wanneer de gratis belminuten verbruikt of verlopen zijn geldt voor gesprekken van Lycamobile naar Lycamobile een tarief van 0 cpm voor de eerste 30 minuten per gesprek met een starttarief van 24 cpg. Na 30 minuten geldt een tarief van 15 cpm. Wanneer de gratis smsjes verbruikt of verlopen zijn geldt van smsjes van Lycamobile naar Lycamobile een tarief van 12 cent per sms. **Deze aanbieding is geldig van 01/11/2012 tot en met 30/11/2012. Deze tarieven zijn van toepassing nadat u ten minste eenmaal heeft opgewaardeerd in de promotieperiode. Deze actie geldt alleen voor vaste nummers, tenzij anders vermeldt. Een starttarief van 19 cpg is van toepassing.

  Daha cok bilgi ve fiyat tarifesi icin www.lycamobile.nl adresini ziyaret ediniz yada 020 754 3030 araynz

  Buralarda bulunur:Belhuizen R

  Trkiye Sabit hatlar

  /dak

  LM_HOLLAND_275 x 386.indd 1 05/11/2012 10:32

 • HABER 4KASIM / NOVEMBER 2012HABER 4

  Tunahan Kuzu: "Sosyal de-

  mokrat hareketin ve CHPnin, din ve rk ayrm yapmadan herkesi

  kucaklamas lazm. CHP'nin 1923deki ilkeleri brakp 2012 ylna uyan

  ilkeleri oluturmas gerekiyor."

  brahim Karaman Genel Yayn Ynetmeni www.twitter.com/ibrahimkaraman

  2013e 1 ay kadar ksa bir zaman kald. 2012yi deerlendirip yeni yl da yeni kararlar iin ok iyi bir frsat var nmzde. nmzdeki haftalar daha dolu, daha faydal ve daha gele-cee ynelik davranmak adna bu sa-ydaki yazmda, aklm erdiince, dilim dndnce, farkl zamanlarda ald-m notlarmn bir ksmn okurlarm-za tavsiyeler mesabesinde paylamak istiyorum: f ablonlara bal olmayan dost-luklara talip olun. nsan hereyden nce insan olarak kabul edenlere de yakn olun, ekilcilikten arnanlara da, salt nyarglaryla hareket etmeyen-lere de gnlnz an. Altn kural u ki: Bilgi sahibi olmadan, fikir sahibi olunmaz.

  f nsanlar az biraz dzelt. Ama bunda iyiliklerini murad ettiin iin. Genelde de olduklar gibi kabul et. Ola-bileceklerinden fazlasn bekleme. Ge-reksiz hayal krklklarna sebebiyet vermemi olursun. f Kendiyle yetinmeyen bir in-san, renme srecini hi bir zaman kapatmaz. Hayatnn her aamasnda yeniliklere ve yeni eyler renmeye ak ol. Eletiriyi sindirebilecek bir g edin kendine. Bolca sabretmeyi ren ve gndelik koullarda insanlara ta-hamml etmekten gocunma. Unutma ki sen de eksikleri ve hatalar olan bir insansn. f Ortaya iyi bir ey karan bir in-san olma gayretinde ol. Ortaya iyi bir-eyler karan insanlar herkes sever.

  iBraHiM KaraMan [email protected] ERDNCE, DLMZ DNDNCE f Arasra ban 2 elinin arasna al ve kendini dn, sevdiklerini dn. Dnyaya, evrene ve insanla faydal olup olmadn dn. Bazen kendi bedeninden soyutlan ve yle bir bak kendine, eylemleri nasl daha prag-matik hale getirebilirim diye kafa yor. retken olmak iin az beynini zorla. f Uzanp, gzleri kapatarak d-nmek ok rahatlatc. Salkl da. Arada bir deneyin. f Erken kalkan ok yol alrm. 75 yl yaayan bir insan mrnn ortala-ma 26 yln uyumak iin geiriyormu. Daha az uykuyla nasl daha salkl olu-nur bunun yollarn ara. f Pozitif ol. Doru, hatta dosdoru ol. Dorularn gzle grlmeyen ordu-lar vardr. Kendini manevi anlamda gl hissetmek iin iyi bir motivasyon. f Zahmet olmazsa gzellik orta-ya kmaz. Uramaktan, didinmekten korkma. Kaliteli i karmak genelde zahmet etmeye katlanmak ve zen-mekle alakaldr. Hizmet etmekten de korkma. Hizmet eden her zaman hiz-met bulur. Hizmet etmekten de vcu-dumuz ypranmaz. Tam tersine zinde bile tutar, hizmet etmek bahanesiyle hareket iinde olmak mesela. Hatta derler ki, harekette bereket vardr. Be-reketi de bilinli bir insan olarak gzet-meye al. Ne yaptnda iin bereketi oalyor, ne yaptnda azalyor bunu

  gzlemlemeyi dene. Bereket dedii-miz ey sadece nasiple alakal deildir. Bilerek, isteyerek, gzeterek, paylaa-rak da bereket getirebilirsin ilerine, glerine. f Yetinmek altn bir hazinedir bilene. Az eyle ok yetinmeyi dene, az eyin de mutlu edebileceini biz-zat kendin grrsn. nsana mutluluk getiren eyler genelde maddeyle l-len eyler deildir, elinde avucunda biriktirdiklerin deildir. Ne kadar ver-meyi bilirsen o kadar kendinde artt-n grrsn. Eski bir atasznn de dedii gibi Ne verirsen elinle, o gider seninle!. Goethe ne demi: Zengin lmek ayptr. f Yannzda dzgn insanlar var-sa yola kmaktan korkmayn. Dzgn insanlar sevin ve onlarla yrekten samimi olun. Elinde iyi insanlar varsa seni hedefine ulama noktasnda kim-se tutamaz. f Kudretli insan olmak iin gayret gster. Bunda hi bir yanl yoktur. Bil ki kudretli insanlar kendileri ykselir-ken bakalarn alaltmaz, zayf hale drmezler. Onlar da yanlarnda ykseltirler. Asl kudretin gstergesi de budur zaten. f Gerekten imkansz olmad mddete, ok zor da olsa korkma! m-kanl olanla, imkansz grnen arasn-da ince bir izgi vardr. Basit olan kar-

  mak hale getirmek s r a d a n bir eydir; karmak olan basitletirmek, ger-ekten basitletirmekse, yaratclktr. f Bela okuma, dner dolar sana gelir. Bir eyden ikayetiysen onu d-zeltme yolunda kalk, bir katk da ken-dinden kat. Kfretme insanlara, olayla-ra. Kfr ve bela bumerang gibi dolar yine sana gelir. f Deerli arkadalarn arada bir sebepsiz de olsa ara! Sevgiyle dol! Mo-tivasyonun zayfsa bile bir ii baar-dnda dnyada pozitif enerji aa karacan dnebilirsin mesela. f Neeyi bulmaya al her de-tayda. Moralle dolmaya al. Moralin dzgnse verimin yksek olur. f yilerin yannda olmaya zen gster. yi olan ve iyilik gzeten insan-lardan ktlk kmaz. Kt olmayan-dan da zarar gelmez. yi olan da yok olup gitmez. "yilik yap, denize at, balk bilmezse yaradan bilir demi atalar-mz. Yaplan hi bir iyiliin karlksz kalmayacana delalet eder bu. Yaplan hi bir ktlk de bir insann yanna kr kalmaz. Ktlk zarar hanesine atlan bir entiktir. Oradan silinme bilmez. Her iyilik bir duadr. Her dua da bir iyilik getirir.

  Amra Babic, Sarajevo yaknlarndaki 40 bin nfuslu Bonak eh-ri Visoko'ya belediye bakan olarak seilirken ayn zamanda, Avrupa'nn ilk bartl belediye bakan nvann da alm oldu. Dou ve Bat kltrlerinin grnr dokularla birletii Bosna 3,8 miyonluk nfusunun yaklak yarsnn mslman olmas ile ilgin bir Avrupa lkesi konumunda.

  Getiimiz aylarda izledii politikalarla ar tepki eken Arn-hem Yallar Refah Vakf, Belediye Encmen yesi Henk Kokun talimatyla bu sene ortalarnda Arnhemde ziyarete alan Trk Pansiyonuna Arnhemdeki Trk yallarn ziyarete davet etti. Trk yallarnn sorunlarna yeterince ilgi gstermeyen Arnhem Yallar Refah Vakf (SWOA) bu jestiyle Arnhemdeki Trk yallarnn gnl-n almaya alt.

  Avrupa'nn ilk bartl belediye bakan

  Arnhem Trk yallar Ak Hava Mzesini ziyaret etti

  Fotoraflarla Gndem

  Venloda gerekletirilen CHP Avrupa rgtlenmeleri top-lantsna katlan ve eletirel bir konuma yapan Tunahan Kuzu, toplantya damgasn vurdu. Toplan-tya CHP Genel Bakan Yardmcs Pe-rihan Sar, CHP stanbul Milletvekili Sleyman Celebi, Parti Meclis yeleri Fikri Salar ve Ercan Karaka ve i Partisi milletvekilleri Tunahan Kuzu ve Keklik Ycel katld.

  Tunahan Kuzu szlerine Hollandaya Trkiyeden g 1963de balad. Yl 2012, aradan 49 sene geti. Hogeldiniz! diye balayarak eletirel bir konuma yapacann sinyallerini batan verdi. Btn katlmclarn co-kuyla alklad bu szler, panele kat-lan CHP'li panelistler zerinde souk du etkisi yaratt. PvdA Milletvekili Tu-nahan Kuzu konumasna yle devam etti: Btn dnyadaki sosyal demok-ratik yapyla, Trkiyedeki sosyal de-mokratik yap farkl. Eer Trkiyedeki CHP uluslararas sosyal demokratik harekete ayak uydurmak istiyorsa, ve buradaki insanlarn CHPye ynel-mesini istiyorsa, kendini yenilemesi lazm. rnek olarak yle diyebiliriz. PvdA Partisi kinci Dnya Sava'ndan sonra 1946'da kuruldu. 1965de nie-uwe links diye bir hareketlenme oldu ve burada bir deiiklie urad, 1972

  tekrar bir ye-nilenme yo-luna girdi, 1990larda ise neo-libe-ral yolunu seti, 2009da da neo-libe-ral yolunu brakt. Ku-rulumundan bu yana 60 yl ierisin-de kendini 5 defa yeniledi PvdA. Aznlklara sahip kt, din, rk ayrm yapma-dan herkesi kendi bnyesine alma-ya alt dedi. "Sosyal demokrat hareketin ve CHPnin, din ve rk ayrm yapmadan herkesi kucak-lamas lazm diyen Kuzu CHP 1923deki ilkelerini brakp 2012 ylna uyan ilkeleri ortaya kart-mas lazm. Buradaki kurulmu olan organizasyonlardan destek almalar lazm. Eer gerekten bu ii hakkyla yapmak istiyorsanz, bu organizasyonlarn, bu insanlarn byk birikimini kendinize ekmeniz gerekir diyerek yaplan toplantnn, DSDF ve HTIB gibi organizasyonlarn es geilerek dzenlenmesine tepki gsterdi. Tunahan Kuzu Trkiyedeki

  politikaclar harfiyyen izlemek yerine Hollandada neler olduundan ve siya-si gidiattan haberimiz olmas lazm. Buraya odaklanp, buradaki siyaseti de takip etmemiz lazm dedi.

  ou eletirel sorularn yneltildii toplantya Hollanda ve Almanya'dan yaklak 80 kii katld.

  Venlo'daki CHP toplantsnda Hollanda solu CHP'yi silkeledi

 • HABER5 KASIM / NOVEMBER 2012 HABER5

  1ct/dkTrkiyeyiaramak sadece

  art ve koullar geerlidir. Daha fazla bilgi iin ltfen www.delightmobile.nl adresini ziyaret edin.

  www.delightmobile.nlcretsiz SIM kartnz iin

  Dakika bana Trkiyeyi arama fiyatlar*Karlatrmada kullanlan operatr fiyat bilgileri 09/11/2012 tarihinde yaynlanm geerli cretler zerinden alnmtr. Lebara ve Lyca tarafndan sunulup Delightta sunulmayan

  kredinizi ikiye katlayn teklifi ve zel promosyonlar dikkate alnmamtr.

  Bizi Karlatrn*

  01 05 14ct/dk ct/dk ct/dkDelight Lyca Lebara

  30 deerindeki Netherlands Grand Bundle ay boyunca cretsiz kullann

  Deiim zaman!

  Mevcut numaranz Delight tayn

  Venlo'daki CHP toplantsnda Hollanda solu CHP'yi silkeledi

 • HABER 6KASIM / NOVEMBER 2012

  Bir tasarm beenin

  Bilgileri girin

  Siparii verip, deyin

  Kapnza getirelim

  Sper flyer135 gram kue

  4/0 veya 4/410000 adet

  renkli bask

  A4244

  Sper flyer135gram kue

  4/0 veya 4/410000 adet

  renkli bask

  144A5

  277

  A4 > A5 katlama

  halinde geerlidir. Fiyatlar avro dur. Gnderi creti dahil olmayp sadece tarihine kadar geerlidir. Printurk.eu kampanyay durdurabilir

  Bu kampanya sadece online tasarm yapm veya baslacak dosyann yklenmesiveya fiyatlar deitirebilir. Printurk.eu yklenen veya

  aktarlan dosyalardan kaynaklanan sorunlardan dolay sorumluluk kabul etmez.

  Sper starter1000 antetli 1000 C5 zarf

  100 gr ofset, 4/090 gr, ofset, 4/01000 kartvizit300 gr bristol, 4/4+ +

  = 288

  A3, 250 gr tek sayfatakvim 1000 adet 244

  1 avrodur. Kampanya 31/03/2012

  1

  [email protected]'da her bteye uygun

  sahibinden satlk MARLI ARSALAR

  Para harcanr gayrimenkul kalr

  TEL: +31 - 652 675100 TEL: +90 - 544 2056837

  Bu bakan Karaman'a a atlatacakT

  rkiyede Cumhuriyet tarihinden buyana ya-plan milli politikalarn en nemlilerinden bir tanesi balatld, kent-

  sel dnm. Devlet bu konuyla alakal uzun sure dnd ve bu iin liderli-ini TOKIye braktlar. Bendeniz eski TOKI bakanlarndan bir tanesiyim. TOKI de bize dedi ki, bu projeyle ala-kal, sen byk bir projeyle bala ve btn Trkiyede bir model tekil etsin bu. Bundan hareket ettik biz de.

  Karaman uzun suredir ihmal edil-mi, byk ciddi potansiyeline ramen, ok nemli bir ehir, Anadolunun orta-snda. Kk bir nfusa sahip olmasna ramen ekonomik arlk olarak 81 il iinde 15. sray yakalamak ok nemli bir hadisedir. uanda yatrmlar olarak ve dier alardan Karaman bir pilot alan ve biz burada bir kentsel dn-me baladk. Genel anlamda Avrupa daki ehir merkezleri binalarn bulun-duu, ticari aktivitelerin bulunduu bir yer olarak planlanr. Biz ise bu projede ehir merkezini bir ormana tadk, bir kent orman dndk, kent orman-

  nn iinde su unsuru yeil unsuru d-n kullanld ve ok kullanld, ve onun etrafnda ticari aktiviteler kamu aktivi-teleri vs koyduk.

  Byle bir proje gelitirdik, fevkala-de albenisi olan bir proje. 1728 konut ina ediyoruz. Hepsi de merkezde ol-duklarndan rezidans olarak planland. 3+1den 6+1e kadar farkl ve nitelikli rezidanslar mevcut. Simdi Hollandaya ise bu projenin tantmn yapmaya gel-dik. Bildiiniz gibi Hollandada 40bine yakn Karamanl yayor. Dier Avrupa lkerlerini de kattnz zaman bir Karaman daha ortaya kar. Biz de bu hemsehrilerimize bire bir ulamak, bu projeyi anlatmak ve tantmak iin Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht, ve bunlarn yannda Almanya, Belika ve hatta Fransaya kadar gidip oradaki insanlarmza ulamaya al-acaz.

  Bu meknlarda Karamana has zellikler var diyorsunuz. Birka rnek verebilir misiniz?

  Mesela bir Karamanl, evine geldi-inde bir antre ister. Oras her yerden bamsz olmas lazm. Karamann eski geleneksel evlerinde de bu byledir. Baz yerlerde amar odas olarak eks-tra bir mekan konuldu. Ebeveyn odas-nn iinde mutlaka bir soyunma odas konuldu. Ebeveyn banyosuna mutlaka bu mekndan gidiyorsunuz. Buna ben-zer birtakm farkllklar dnld. Avrupadaki Karamanllarn hepsi i sahibi, onlarn durumlar da gz nne alindi. Bunun yan sra Karamanllarn %100 Karaman fanatii, Karaman a. Karaman diyince gznn parlyor.

  Konutlar hazr m u an?

  Bu projeyi iki aamada gerekletirece-iz, bu yl ihalesini yapacaz. nce 900 konutu yapacaz etrafndaki peyza-jyla. kinci yl geri kalann yapacaz. Projenin ok cazip olan taraf su. TOKI fiyatlaryla, rezidans olmasna ramen, TOKInin ekonomik dairelere uygulad- fiyat politikasyla ve fiyatyla yapyo-ruz. Szn gelii simdi bir mteahhit Karamanda yapt inaat metrekare bana 1200 liradan intikal ettirir. Biz ise 950 lira gibi %20-25 civarnda daha ucuza sunabiliyoruz. Bu da ok byk bir avantaj. kinci olarak 120 ay, yani 10 yllk bir vadeyle yapyoruz. Mortgage gibi ama byk avantaj faizin olma-mas.

  750 milyonluk bir proje bu. Su anda bir hafta oldu kampanyay ba-latal, stanbuldan gelirken bakt-mzda 109 n demesini yapan sat vard. TOKI ilk defa yapt bir isi bu ekilde duyuruyor, bunu da Karamana ayrcalk olarak yapyor. Zaten Proje Karamana tamamen bir ayrcalk. Ben eski bir TOKI yneticisi olduum iin, TOKI yi biliyorum, byle bir alkanlk-lar yoktur ve ihtiyac da yoktur. Byk bir marka ve piyasann altndadr fi-yatlar.

  Bu binalarn tantmn ve sat-n stlenecek bir grup var m sizden sonra?

  Karaman Belediyesi + TOKI bera-ber yrtyoruz bu projeyi. Tantm da TOKI ve belediye stelenecek. Biz IBAN numaralarn veriyoruz, yatrla-cak olan on demeler iin, Trkiyeye gelemeyen kiiler iin de veklet usu-lyle yaplabilecek. Yani siz buradan bir yer almak istiyorsanz, mutlaka bir gi-ri evrakn imzalamanz lazm. Bu ev-rak imzalamak iin ya bir vekil oradan yardmc olacak ya da kendiniz gidip imzanz atacaksnz. Bu Karamanda olmas art deil, TOKInin bulunduu ana merkezlerde bu olabilir.

  Karamana yaptnz yenilikler-den bahsedebilir misiniz?

  Karamanda imar plan yaptk ve gelecek 50 yln planlayan ok bt-eli almalar var gndemimizde. ok byk paralar harcamay gerek-tiriyor. Sonular direkt grnmeyen eyler birou. Siyasi kaygs olan bir ynetici bu ilere kalkmaz. Bendeniz artik bu dnyada bir beklentisi olma-yan, gerek madde ve mana olarak bir ikbal beklemeyen bir insan olduum

  iin ve yine fanatik Karamanl olduum iin Karamann ma-mur olmas iin ne ge-rekiyorsa yapacam. Emekli olduumda babakanlk mavi-riydim ben. Emekli olduktan sonra geldik hayatimizin sonunda memleketimize bir hizmet yapalm diye dndk. Hibir e-kinmemiz olmadan, hi kimseye angaje olmadan, btn d-ncelerimiz doru bildiklerimizi teker teker yrrle koy-duk. mar plan bunlarn birincisi.

  Trkiyedeki btn yerleimleri, teorik olarak, olduu yerde ina etme alkanlna sahip olduu iin ehirci-lik anlay gelimemitir. Hlbuki e-hircilikte, anlay yle olmaldr. Eski ehir teekkl etmi olan alt ve st ya-psyla olduu gibi sakin braklmaldr. yiletirileler yaplmaldr ama youn arttrc herhangi bir ey olmamaldr. Yeni bir ehir yeni parametreleriyle hi bir altnda birsek olmayan yerlere dzenlenmelidir. Avrupann ve bu ko-nuyu zm olan gruplarn yaptklar gibi. Biz bunu yaptk imar planyla, eh-rin merkezini baka bir yere tarken hareket planmz bu idi. Yeni yaptmz yerler 15-20 katl binalar var.

  Belki bu yaptklarmz ok yakin za-mandan anlalmayacak olabilir. Ama mutlaka 5-10 sene sonra, hele 50 sene sonra diyecekler ki bir adam hayatinin sonunda geldi burada birtakm dei-iklikler yapm ama iyi eyler yapm diyecekler ve rahmet okuyacaklar buna inanyorum. Simdi karamanda ehir iinde iyiletirmeler yapyoruz, park-lar yapyoruz, daha nceden allm birinci snf caddeleri dzenliyoruz. Pazarlar yapyoruz, btn pazarlar kapal meknlara alyoruz. Sosyal bele-diyeciliimiz yaptmz btn faaliyet-lerin %60ini tekil ediyor. Hanmlara ynelik ok gzel yapyoruz, eimde bu konuda birebir alyor, hanmlar kon-seyi bakan. Her 15 gnde bir nemli bir uzman gelir hanmlarla alakal kon-ferans verir. Hanmlar kendi atlyele-ri, semt evleri, konferans salonlar var. orada cretsiz fonetik dersinden, saz

  dersinden, bilgisayar dersinden, yemek derslerine kadar kurslar var.

  ocuklar iin bir bilim merkezi yaptk mesela, her turlu okulda lise seviyeyi dhil, okutulan fen dersleri-nin uygulamalarn yaptryoruz. Uzay nedir, solar enerji nedir gibi meselelere ocuklar kafa yoruyorlar. 200 ocuk, servislerle alnp burada gelecee ha-zrlanyor. Oynuyorlar, bakyorlar, her ey serbest, lgnlar gibi deney yapyor ocuklar ve ok iyi eleniyorlar.

  Biz kendimizi g almaya hazrlyo-ruz, ama alamyoruz. sizliimiz sfr olduu iin, isi aryoruz ama bulam-yoruz. Biskvi ve gofret fabrikalar ba-ka ehirlerden isi tayor. Trkiyenin baka bir yerinde bu yok.

  "Kapmz aktr girene, lokmamz helaldir yiyene"

  Karaman Belediye Bakan

  Kmil Uurlu

  f Genelde yal ve yoksullar evlerinde baklyor. 100 civar Afgan gmeni de var, onlara baklyor, 3 n yemek gnlk verili-yor.

  f Her gn 250 civar gizli aileye yemek gnderi-yoruz.

  f Hayr ars var, ki-iler kendine ait kartlar var ve oradan her ay minimum 200 liralk istediklerini alabilir, ikinci el eyalara 3 liraya 5 liraya alabiliyorlar.

  Karaman'n ehresini deitirecek bir proje: Pir reis Vadisi

  Gazetemizi ziyaret eden Karaman Belediye Bakan'nn Trke'yi kullanmaktaki ustal ve nezaketi gzden kamyor.

 • HABER7 KASIM / NOVEMBER 2012

  Rotterdam'da koruyucu aile toplantsna byk ilgi

  Rotterdam Bakonsolosu Togan Oral:

  "KORUYUCU ALE KONUsUNU BLMYORUZ"

  Hollandann Rotterdam ken-tinde koruyucu ailelerle ilgili kon-ferans yapld. Yurtd Trkler ve Akraba Topluluklar Bakanlnn desteiyle Festival Vakf tarafndan Rotterdamda Yunus Emre grenci ve Kltr Merkezinde yaplan kon-feransa youn ilgi oldu.

  Konferansa Trkiyenin Rotterdam Bakonsolosu Togan Oraln yan sra Rotterdam Genlik Koruma Dairesi grevlisi Glay Karadurmu, Psikolog Serpil Ate Hdr ve Avrupa slam niversitesi retim yesi Osman Pakz katld. Katlmclar koruyucu ailenin nemi zerinde duran konumalar yapt.

  Toplantda ocuklar ellerinden alnan ailelerin sorunlar tartld. Rotterdam Bakonsolosu Togan Oral, konuyla ilgili unlar syledi:

  "Hepimizin gndemine gelen, gn-deme geldii anda olay yaand anda genelde hepimizin derinden etkilen-dii zld ve kendi aramzda ve sohbetlerimizde konu ettii ama olay gndemden dtkten sonra da ma-alesef unuttuumuz ve herhangi bir

  adim atmadmz ok nemli bir konu. Simdi tabi bu konu niye ortaya kt? Biz bundan 50 yl nce byle bir konu yoktu nk biz buraya ksa sreliine gelmitik, ama ne zaman ki biz burada kalc olduk ve artk ikinci nc nesil geldi ortaya ocuklarmz torunlarmz kt ve doal olarak burada yaklak yarm milyon bir nfusumuz var. Tabi bu toplumun iinde aileler ierisinde anlamazlklar da oluyor ve dalan ai-leler de olabiliyor maalesef. Onun d-nda baka sorunlarda ite psikolojik sorunlar geimsizlikten vs. hatta ba-zen maalesef vefatlardan kaynaklanan nedenlerden de ocuklarmz sahipsiz kalabiliyor.

  KONUYU BLMYORUZBiz bu koruyucu aile konusunu bil-

  miyoruz ben onu fark ettim son bir senede. Hep dediim gibi olay son bir noktaya geldii zaman farkna varyo-ruz yani ocuk ne zaman bu aileden alnyor biz o zaman byle bir haykr duyuyoruz ve ne oluyor ocuk gidiyor elden diye. Ama ondan ncesinde de bir sre var bu aama aama ilerleyen bir sre biz onlarda ok iyi bilmiyoruz bil-

  mediimiz iinde onu ynetemiyoruz o sreci. Gerek aileler olarak gerekse Sivil Toplum Kurulular olarak bilmiyoruz o yzden bir kere bizim bu ii ren-memiz lazm. yle yaklamamamz la-zm bir kere bu koruyucu aile meselesi Hollanda devletinin kendi toplumsal ihtiyalarndan kaynaklanan bir mesele olarak ortaya km ve onlar kendi i-lerinde bir zm retmeye almlar. Bizim geleneksel ve aile yapmzda biz ocuklarmz ortada brakmyoruz sa-hipleniyoruz. Sorunun balangcndan sonuna kadar olan bir srete iki kl-trn birbiriyle tam rtmemi olma-sndan kaynaklanan bir sorun var asln-da. Biz bu konuyu birok bakonsolos arkadamzla ele aldk eitli ynle-riyle. Mesela yle bir rnek verilmiti benim ok dikkatimi ekmiti, Uzman-lar eve geliyor ve ocua soruyor, ba-ban sana kotu davranyor mu, dvyor mu? ocuk diyor ki evet baryor ba-zen ne diyor deyince dersini yapmaz-san seni gebertirim diyor, uzman bunu baba ocuunu ldrmekle tehdit etti hlbuki yok byle bir ey. imdi bu tip eylerin o uzamalarla kurumlarla iliksi-

  l e -rimizi salkl gtrebilmemiz

  iin bu tr inisiyatiflerin bundan sonra da devam etmesi lazm.

  Kurum diyor ki akrabalar ikna edin bizim nceliimiz akrabalar. By-le bir sistem var ve bazen bu sistem ocuklarn lehine ileyebiliyor ama bazen de maalesef zararna da isleye-biliyor. Farkl kltrden ailelere verili-yor biz ocua domuz eti yediriyorlar unu bunu yapyorlar kanuni olarak bu ocuk kendi dini manevi kltrde yetime hakkna sahip deyince tamam gsterin aileyi onlarla konualm biz saa sola bakyoruz yok.

  TRKLK VE MSLMANLIK SADECE LAFTA KALMASIN

  te ikayet etmekte ki kulland-mz enerjiyi ve heyecan bence o gnl-l olmakta da kullanmamz lazm. Biz bu kadar sahip kyoruz kendi deer-lerimize ama bu sadece laftan ibaret deil yapmamz gereken eyler de var bizim bu gnlllk bilincini birazck daha yerletirmemiz lazm ve bunu pratie koymamz lazm. Lafa geldii zaman ne Mslmanl ne Trkl kimseye brakmyoruz ama ocuklar ortada kalyor. Herkes elini tan altna koyacak. Ben de bu giriimi yapan fes-tival vakfna teekkr ediyorum ama sunuda bilmenizi istiyorum Trkiye cumhuriyeti bu ie sahip kyor ba-kin aramzda sizin kendi aranzda ye-timi Melek hanim var su anda yurt d Trkler bakanlnda grevli o da Hollanda da domu bym bir arkadamz bu tip projeler hazrlan-dnda artik sunulabilecek bunlar ko-nuabilecek neler yaplacan tarta-cak muhataplarnz var bakonsolos

  olarak her zaman hazrz biz byle almalar yapmaya ama ncelikle bu toplumumuzdan gelmesi lazm yani ikyet ettiimiz bir konu var-sa kendimiz de zm retmemiz lazm. Ben size teekkr ediyorum bugn burada toplandnz ve lt-fen bu bilgileri etrafnza yayn. bu bir balangtr daha yeni yarat-yoruz bu duyarll ama insaallah bu geliecek ve bundan bir ka yl

  sonra artk bu sorunu konumaz hale geleceiz ama nemli olan bu bilincin yerlemesi ve ocuklarn ailelerden koparlmasna da ihtiya kalmayaca gnleri de greceimize inanyorum.

  HER YIL 4 BN OCUK ocuk psikolou Serpil Ate Hdr,

  yardma muhta mslman ocuklarn genelde yanl koruyucu ailelere ve-rildiini, esasnda mslman ailelere verilmesi gerektiine dikkat ekti.

  Hdr, yle konutu: Aksi taktir-de ocuklarmzn Hristiyan ailelerin yannda dilini ve dinini unutacaklar. Asimile olacaklar. Avrupa genelin-de 4 bin Trk ocuu ailesinden koparlp koruyucu aileye veriliyor. Koruyucu aileye verilen ocuklarn yzde 57sinde bedensel problem-ler, yzde 47sinde dil ve konuma problemleri, yzde 84nde davran bozukluklar grlyor. Trk koruyu-cu aile konusu yllardr konuuluyor ama bu gne kadar somut bir adm atlmad.

  Avrupa slam niversitesi gretim yesi Osman Pakz ise slama gre korunmaya muhta, velisi olmayan ocuklarn velisi dev-lettir. Eer bu mmkn deilse bu ocuklar mmknse aile yannda korunmal ve aileler koruyucu aile olabilmelidir dedi.

  Panele katlan ve kendi de ko-ruyucu aile olan Mehmet Sar da unlar syledi: Ben bugne kadar 23 ocua koruyucu ailelik yap-tm. Amsterdam kentinde bu konu-da yaplan bir toplantya katldm. Toplantda 700 koruyucu aile vard. zlerek sylyorum ki bu toplant-da ancak 2 Trk koruyucu aile vard.

  rotterdam Yunus emre renci ve Kltr Merkezinde yaplan Koruyucu aile paneline rotterdam Bakonsolosu togan Oral, Muavin Konsolos aslin savran, rotterdam alma ve sosyal Gvenlik ateesi zkan suat zmen, Yurtd trkler ve akraba topluluklar Bakankanlndan uzman Melek Ycel salur, Konsolosluk Hukuk Maviri tenzile erdal, Hollanda tIKdF Genel Bakan arif Yakr ve ok sayda vatanda katld.

  Den Haag'daki toplantya ilgi yok

  175 m2 177.38 m2 261 m2 daireler ve 395 m2 Terasl Yama Evler

  www.pirireisvadisi.comKaraman' n Pro jes iPR RES VADS

 • HABER 8KASIM / NOVEMBER 2012HABER 8

  Cemaat elini ekti, Multifestijn bu yl snk geti

  Yavuz Nufel suluyu ilan etti

  2020 AvrupA AmpiyonAs finAli istAnbul'dA m?UEFA, 2020 Avrupa Futbol ampiyonas'nn ev sahipliini bir veya iki lkeye vermek yerine tm Avrupa'ya yaymak istiyor. 7 Aralk'ta aklanmas beklenen plana gre final mann stanbul'da oynanmas kuvvetle muhtemel. Avrupa Futbol ampiyonasnn 60'nc yldnmne denk gelecek olan 2020'deki turnuva iin UEFA Bakan Michel Platini'nin fantastik bir plannn olduu teden beri kulislerde dile getiriliyordu. Alman Bild gazetesinin haberine gre Platini, 2020deki turnuvann ev sahipliini bir veya iki lkeye vermek yerine 13 farkl lkeye yaymak istiyor.

  Bu sene 6.s dzenlenen Multifestijn'e, organizatrlerin fuar bitiminden sonra yaptklar basn bil-dirisinde yazl olarak ifade ettikleri gibi, beklentilerin ok altnda bir ka-tlmla gerekleti. Gazetemize bir ba-sn bildirisi gnderen Multifestijn Y-netim Kurulu "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya altk. Buna ramen katlmn beklentilerimizin altnda gerekleti" ifadelerine yer verdi. Te-amller gerei nceki yllarda srekli Mays ve Haziran aylarndan dzen-lenen Multifestijn'in, bu yl hem Ekim aynda dzenlenmesi hem de fuar ala-n olarak ilk defa Haarlemmermeer'in seilmesi de, nceki yllarda baaryla devam ettirilen Multifestijn'in geri-lemesinde neden olarak gsteriliyor. te yandan toplum iinde Sleyman-clar olarak bilinen Sleyman Efendi Cemaati'nin de organizatrlkten ekilmesi, katlm saysnn dme-sindeki ana etkenlerden biri olarak ne srld. Gazeteci Ergn Kula DE-MET TV'de yapt deerlendirmede,

  hali hazrdaki ynetim kurulunun ok tecrbeli olmamasnn da bu baary etkiledii grn savundu. Bilin-dii gibi son yllardaki Multifestijn organizasyonlarnda iyi deneyimler elde edinen Ebubekir ztre, cema-atin artk Multifestijn almn sr-drmeme karar neticesinde, bu fua-r tamamen ticari bir aktivite haline dntrmek iin isim ve kullanm haklarn devralmt. Ebubekir z-tre nderliinde oluturulan ve ka-tlmn geni manada salanmas iin farkl evrelerden oluturulan yeni ynetim kurulu, her yl 50er bin miktarla, 3 yl iinde toplam 150 bin euroya tm vakf ve lisans haklarnn satn alnd szkonusu olan ve bu yl 6.s Haarlemmermeer'da dzenlenen Multifestijn Kltr Fuar renkli grn-tlere sahne oldu. Murat Gebakan ve Uur Ilak gibi muhafazakar ev-relerde benimsenen isimler olmas-na ramen, yeterince ziyareti eke-meyen Multifestijn 4. gnnde, baz stand sahipleri ziyaretilerin azln

  ikayet edip kendilerine %50 indirim verilmemesi durumundan standlar boaltp gitme tehdidinde bulundu-lar. Multifestijn Ynetim Kurulu yap-t yazl aklamada " Multifestijn ynetimi katlmn en youn ekilde gereklemesi iin gerekli tantm, reklam, anlama, yatrm vb. al-malar yapmtr. Ziyareti saysnda hedeflenen rakama ulalamamas, festival ynetimini de sanlandan fazla olumsuz etkilemitir. Stand sa-hipleri ile yaplan anlama gayet ak ve nettir. Standlarda yaplan krdan Multifestijnin pay almas sz konusu olmad gibi, aksi de anlama pren-siplerince mmkn deildir. u anda istense de baz imknszlklardan do-lay %30 indirimli demenin mm-kn olamayacadr." ifadelerine yer verdi.

  Kanaat onderleri ve Sivil Toplum Kurulular-

  nn asli grevlerine dik-kat eken gazeteci Yavuz

  Nufel Sonhaber sitesinde yazd yazyla, Avrupa'da

  koruyucu Hristiyan ailelere verilen ocukla-rn ocuklarn ounun

  ecinsellerin himayesine brakldna dikkat ekti. Bu ocuklarn byynce

  ya slam ya da Trkiye ve Trk dman olabile-ceklerini de yazan Yavuz

  Nufel eletirel yakla-myla asl sulunun da bu kanaat nderleri, STK'lar

  ve duyarsz vatandalar olduunu yazd.

  AvrupA'dA rekor isizlikBor kriziyle mcadele eden Euro Blgesi'nde isizlik yeni bir rekora ulat. Euro lkelerinde isiz says 18 milyonu at. AB statistik Kurumu Eurostat'n aramba gn aklad rapora gre, eyll aynda 17 Euro lkesindeki isizlerin says 18 milyon 500 bini buldu.sizlik oran bir ayda binde bir orannda artarak %11,6'ya ykseldi.

  Hollanda'da danmanlk irketi dalnda faaliyet gsteren TaskanConscultancy'nin katklar ile Lahey Kurhausta, Hollanda ve Trkiye arasndaki diplomatik ilikilerin 400. yl kutlamalar ereve-sinde baarl Hollandal Trk giriimcilere dl treni dzenlendi.

  Programda konuan TaskanConcultancy sahibi Ahmet Takan, Hollanda ekonomisine farkl alanlarda katks olan iadamlarn ne karmak amac ile 57 baarl Trk kkenli Hollandal iadamndan 25 kiiyi tespit ettiklerini bunlarn arasndan da 3 kiinin dereceye girdiini syledi.

  Jri heyetinin birinci olarak setii iadam Murat Krana (Conculi-sion BV) dln Ekonomi Bakan Yardmcs Henk Bleker verdi. kinci olan Atilla Aytekin'in (Tridor BV) dln ise Lahey TC Bykelisi Uur Doan takdim etti. nc olan Recep Bakrc'nn (Information Tech-nology and Services) dln ise Hollanda'nn Ankara Bykelisi Jan Paul Dirkse takdim etti.

  Amsterdam ve Rotterdam Belediye Bakanlar Eberhard van der Laan ile Ahmed Aboutaleb, Trkiye'ye dzenlenen ikili ilikiler kapsamnda, meslektalar stanbul Bykehir Belediye Bakan Kadir Topba' da ziyaret ettiler. Yzlerce Trk iadamna da konu-an Amsterdam ve Rotterdam Belediye Bakanlar, Trk giriimci-lerini Hollanda'da i yapmaya davet ettiler. Milyonlarca euro'luk i balantlarnn imzalar atlan grmelerde, belediye bakanlar Trkiye kkenli iverenlerinin nndeki en byk engellerden biri olan vize engelinin kaldrlmas konusunda gayret sarfedecekleri szn verdiler. stanbul Belediye Bakan Kadir Topba bykehir arasndaki ekonomik ve kltrel ilikileri arttrmak maksadyla 2013 ylnn Nisan aynda Hollanda'ya gelecek.

  Amsterdam, Rotterdam stanbul geni geniliyor

  100 binden fazla ziyaretinin beklendii Multifestijn'i bu yl 15 bin kii ziyaret etti

  Hollanda'daki baarl Trk giriimciler dllendirildi

  Fotoraflarla Gndem

  DEMET TV yapt

  beklenmedik bir

  yaynla Multifestijn'e

  baarsz not verdi

  ...Sulu kim?Sulu bata o masum yavrular

  dnyaya getirip, bakmayan baka-mayan koruyucu bir aileye muhta eden anne ve babalardr

  Sulu, anne babalar kadar, imkan-lar el verdii halde bu yavrulara ku-cak amayan herkes

  Sulu , toplumu uyarmayan, konu-yu gndemine bile almayan STKlar, kanaat nderleri

  Konuunca mangal da brakmad-nz kl; on- on be sene sonra nce gzlerinizi kr edecek sonra yllar-dr gya savunduunuz deerlerin inanlarn altna konmu bir saatli bomba gibi patlayacaktr

  Konuunca bunlar konualm bir ara, tabii uyarsa

  Bu arada bata yazdm gibi STKlar iin sylemek istediim iki ift szm sakl tutuyorum

  Anlayan zaten bu kadar ile anla-d titredi ve kendine geldi, Anlama-yanlar bir sonraki resmi ziyaret iin elilik kapsnda beklesin fotoraf ektirmek iin..

  Hollanda genelinde 60 adayn ya-rt oylamada finale kalan Utrecht niversitesi Hukuk rencisi Saraslan, kadn haklar zerine yapm olduu alma sonucu dier 2 finalisti de ge-ride brakarak Hollanday BM Genlik Tekilatnda temsil edecek.

  Hollanda'nn Harderwijk ehrinde yaayan Trk kkenli hukuk rencisi Zehra Saraslan, lke genelinde yaplan oylamann ardndan Birlemi Milletler

  (BM) Genlik Temsilciine seildi. Hol-landa genelinde 60 adayn yart oy-lamada finale kalmay baaran Utrecht niversitesi Hukuk Fakltesi rencisi Zehra Saraslan, dier 2 finalisti geri-de brakarak birinci seildi. Zehra Sa-raslan, BM genlik temsilcilii iin ilk adaylk bavuru yazsn, kadn haklar, iddet gren kadnlar ve gen kuan sorunlar zerine yazmt.

  Oylama ncesinde Birlemi Mil-

  letler Genel sekreteri Ban Ki-Moon'un sinevizyon eliinde katld gecede aday olan herkese baarlar diledi. Ban Ki-Moon "Birlemi Milletler Genlik Temsilcilii nemli bir grev. Byk bir sorumluluk istiyor. Burada grev yapa-caklar iki yl boyunca gzel grevlerde bulunacaklarndan eminim. Genlerin stlenecekleri bu grevler gelecek ad-na nemli olacan belirtmek isterim." eklinde aklama yapt.

  Zehra saraslan Hollanda'y BM Genlik Tekilatnda temsil edecek

 • HABER9 KASIM / NOVEMBER 2012

  SonsuzTeekkrler

  KONYALIO T A N T i K

  Putsebocht 1133073 HE Rotterdam010-484 63 [email protected]

  Her pazar ak bfe Trk kahvalts keyfini yaayn

  Holla

  ndann

  en iy

  i Etli E

  kmei

  Pide severlere

  Gelenek Devam Ediyor...

  HABERLER

  BU BR KONYALI OTANTK RESTAURANT LANIDIRSa eer tererKonyal Otantk Restaurant olarak nc ylmz doldurduumuz bu gnlerde szlere daha y

  hzmet vermek amacyla meknmz genletme htyac duyduk. Kurulduu gnden ber hzmet kaltesn her gn ykselten ve gn getke daha da byme yolunda lerleyen br restaurant olarak beklentlere cevap vermek amacyla 1 m'lk ek blm restoranmzn bnyesne dahl etm bulunuyoruz. Yaknda hzmete grecek olan ek bnamzla beraber 0 m'lk br alanda sz deerl mterlermzle daha nezh br ortamda Anadolu'muzum gzel mutfan paylamay umut edyoruz.

  Hzmet alanmzn genletlmesnde genlere ynelk sunumlarmz artrarak ayn zamanda ale ortamnn da korunarak gleryz tenlk ve vazgelmezmz olan kaltey sz deerl mterlermze sunmaktan onur duyar teekkrlermz br bor blrz.

  Deer tererBzler yapm olduumuz bu hzmet an genletmekle urarken maalesef hakkmzda baz olumsuz haberlern dedkodu ftra berabernde geldn renm bulunuyoruz. Bzler bunu esee karlyor geree uygun olmadn nemle vurguluyoruz. Br takm k veya kler kartm olduklar bu karalama kampanyasn spat etmekle mesuldr. Aks taktrde her trl hukuk sreten sorumludurlar. nsanlarmzn bu ftraya prm

  vermeyecen umut edyoruz. Bzler asla yldrmayacak bu ftralar karsnda kaltemzden dn vermeden yolumuza byyerek devam edecez.

  Bu olumsuz dedkodulara ftra ramen nanmayan ve bzler yalnz brakmayan destek veren btn mterlermze sonsuz teekkrlermz br bor blrz.rn tedarklermz leverancer nternet sayfamzdan reneblrsnz.

  Kna Otant RestaurantPutsebocht 1133073 [email protected]:www.facabook.com/Konyali Otantk010-484-63-48

  OTANTIK

 • HABER 10KASIM / NOVEMBER 2012

  Hulsenboschstraat 94251 LR WERKENDAMTel: 0183-617218Fax: 0183-617316

  Vision Accountancy vergi ve mevzuat konusunda size en kaliteli hizmetleri sunar

  Yeminli mali mavirlik Muhasebe Vergi ilemleri Ticari plan ve proje hazrlanmas Aratrma ve ynlendirme yatrm danmanl

  Vergi Danmanl ve Muhasebe uzmanlk iidir

  Eletiri tufan devam ediyor

  Bir knama da sonhaber'den

  HTIB, Genel Bakan Mustafa Ayranc T.C. Lahey Bykelilii'nin son aylarda keyfi tutum-larn, sadece belli bal baz sivil toplum kuru-lularn resmi davetlere ardn savunduu uygulamay ak bir mektupla knad.

  GHA Medya'kn kurucusu ve yneticileri Ali Okak ve Mustafa Toga tarafndan GHA'nn Facebook sitesine de tanan haberde, HTIB Genel Bakan Mustafa Ayranc'nn T.C. Lahey Bykelisi Uur Doan'a yazm olduu ve tm medya kurulularna da gnderilen mek-tup yer alyor.

  HTIB, BYKELLN TUTUMUNU KI-NADI

  Mustafa Ayranc Lahey Bykelisi Uur Doana yazd mektupta; "TBMM Bakan Cemil iekin Hollanda ziyareti erevesinde, Trkiyeli sivil toplum kurulular temsilcileriyle 15 Kasm Perembe gn bir toplant dzenle-diinizi basndan renmi bulunuyoruz" de-dii mektubun devamnda "Bykeliliinizin deiik nedenlerle dzenledii toplantlara da-vet politikanzn ne olduunu bugne kadar anlayabilmi deiliz. Ancak, STKlar davet ederken, bazlarn bilinli olarak dlayarak izlediiniz ayrmc politikay knyoruz.

  Kurulduu 1974 ylndan beri Hollandada-ki Trkiyeli toplumun sorunlar iin aktif m-cadele eden HTBi davet etmemeniz, sorun-larn Trkiyeden gelen heyete iletilmesini istemediiniz anlamna geliyor. Anlalan, siz Trkiyeden gelen konuklara soru sorulmas-n istemiyorsunuz. Siz sadece ceketinin nn ilikleyip her eye evet diyenlerden holanyor-sunuz.

  Yoksa, Trkiyenin imzalamak zere olduu ve yurtdndaki Trkiyeliler asndan ciddi sakncalar olan Geri Kabul Anlamasn gn-deme getirip, TBMMnin dikkati bu konuya e-

  kilebilirdi. Veya CHP stanbul Milletvekili Ali Akgndzn bu konuyla ilgili soru nergesi hakknda bilgi istenebilirdi. Ayn ekilde, bask altnda olan ve nemli temel haklar ieren AB-Trkiye Ortaklk Konseyi Kararlarndan 3/80 sayl kararn deimesi giriimlerine kar uya-nk olunmas taqlep edilebilirdi.

  Ama siz hepimizin devletinin temsilcisi ola-rak vatandalar arasnda ayrm yaptnz. Bir kez daha sizi bu konuda ayrmc davranma-maya ve tm vatandalara eit davranmaya davet ediyoruz" eklinde yazd.

  TARTIMAYA EKN DE KATILDITartmaya katlan Ekin Dergisi'nin ie-

  bir gecede hAyAt deitiAvrupa Lotosunda byk ikramiye bu kez Fransaya gitti. Talihli, lke tarihindeki en byk rakam olan 170 milyon euroya tek bana sahip oldu. Dokuz Avrupa lkesinde oynanan Avrupa Lotosu "Euro Millions"ta yaklak 170 milyon euroya ulaan byk ikramiye sahibini buldu. Fransz piyango irketi Franaise des Jeux, kazanan kuponun Fransa snrlar iinde oynandn bildirirken talihlinin kimlii hakknda herhangi bir aklama yaplmad.

  eitimde nc boyutGelien teknolojiler, nc boyutla hazrlanan dersleri mfredata soktu. Okullarda bilgisayar, ekran ve yazlm ieren siber snflar kuruluyor. Martin Zimmermann, 3 boyutlu animasyonlar gelitiren Visenso irketini bundan 8 yl nce kurmu. lk mterileri retim aamalarn iyiletirmek isteyen otomobil irketleri olmu. Daha sonra yeni fikirler domu.

  i burnunda Genel Yayn Ynetmeni Vedat Glte-kin de grlerini dile getirirken "Maalesef z-cbir tartmadan sonra anlald ki Sayn Bykel-i, Mustafa Ayranc gibi bir bakan refze etti. Htib hollanda'da insanlarn farkl grte, farkl inan-ta beraber yaayabileceini en iyi anlatan z-rgtlerimizden birisi; hatta diyebilirim ki en nem-lisi. -be kii bulup z-rgtleri

  davet eden Sa-yn Bykelilik gidici olduunu unutmasn. Ve unutmasn ki bizler burada kendi sorunla-rmzla babaa

  kalmay da bili-yoruz, bamzn aresine bakma-

  sn da biliyoruz. Glge etmesinler baka birey istemiyoruz..." ifadele-rine yer verdi. GHA'nn Facebook

  sayfasnda devam eden tartma-da Vedat Gltekin " Yllarca bizim zerimize verilen kararlar Hollan-da Parlamentosu'ndan kt. imdi D Trkler Kurulu Bakanl falan filan var... Ve bunlarn Trkiye'den danmanln Bykelilik yap-yor. Kendileri alp kendileri sy-lese cok iyi, fakat kendileri alyor, sylyor, biz Hollanda'daki Trk toplumunu oynatmaya alyorlar. Meselenin z aslnda budur... Sa sol veya yanda yunda da deil..." grlerini savundu.

  Hollanda'da online haber yayn yapan Sonha-ber, muhabiri Fuat Aslan'n, TBMM Bakan Cemil iek'in Den Haag'daki Bykelilik ziyareti s-rasnda Bykelilik Rezidans'nda yaplan top-lantdan davetli listesinde olmad gerekesiyle karlmas zerine websitesinden bir knama mesaj yaymlad.

  Bir dizi temaslarda bulunmak zere Hollanda'ya gelen Meclis Bakan Cemil iek'in Bykelilik'te-ki ziyaretine sadece Trkiye orjinli alan gazete-cilerin arld iddia ediliyor. Hollanda merkezli alan yerel ya da lkesel medya mensuplarnn da-vet edilmedii toplantda, bu medya organlarndaki muhabirlerden bazlarnn kendi duyumlar zerine toplantya katlabilmelerine ramen ayn zamanda Milliyet muhabirlii de yapan Fuat Aslan'n nazik biimde rezidanstan karlmas Sonhaber'in olay knama gerekesi oldu.

  Toplantya katlan dier gazetecilerin tavr-n da eletiren Sonhaber ynetimi "Her frsatta

  gazetecilerin bir araya gelerek bir meslek rg-t kurmalar ve bir birlik oluturmalar gerekti-inden dem vuran gazetecilerin tavr ise daha da vahim. Tm bu yaananlara (baz) gazetecilerin ahit olmalarna ramen nemelazmc bir tutum sergileyerek sesiz kalmay tercih etmileri vahim bir durumdur" aklamasnda bulundu.

  Ekin Dergisi Genel Yayn Ynetmeni Vedat Gltekin

 • HABER11 KASIM / NOVEMBER 2012 HABER11

  Facebook'ta Kurban Bayram MesajlarAdvertorial

  Hollanda`da ki Trkler b-yk bir coku ile Kurban bay-ram sabahnda btn camileri sabahn erken saatlerinden iti-baren doldurarak bayram na-maz kld. Sabahn erken saat-lerinde Hollandann bakenti Amsterdamdaki camilere akn eden 45 bini akn Trk kken-li Hollandallar camileri tklm tklm doldurdu. Birok cami kapasitesinden fazla dolunca binlerce kii darda kald. l-kede havann souk olmasna ramen darya hal kilim se-

  rilerek, binlerce kii darda sokaklarda namazlarn kld. evrede yaayan Hollandallar da caddelerde namaz klanla-rn nnden gememek iin namaz sonuna kadar bekle-yerek Mslmanlar rahatsz etmedi.

  Be bin kiinin katlm ile Bayram Namaz klnan Zaan-dam Sultan Ahmet Camiinin mam hatibi Dursun Boz, "Tr-kiyemizi aratmayan bir atmos-ferde Hollanda'da kurban bay-ramn huzur iinde idrak ettik.

  Rabbime hamd ediyorum. Kur-ban Bayram vesilesi ile mane-vi alemde Hollanda'da ki top-lumumuzun btn katmanna huzur getireceinden hi p-hemiz yoktur. Hollanda'da kur-ban bayramna ilgi hayli fazla idi. Bu durumda vatandala-rmzn maneviyat dnyasna verdii nemi gsteriyor. Ben ahsen burada bayramlarda bir gurbet burukluu hisset-miyorum. diyerek Hollanda'da bayramlar olduka cokulu ve heyecanl getiini belirtti.

  Bayram cokusu camilere smad

  TunaFOOD baarsn yine kantlad

  Hayallerinizi Corendonla Yaayin

  BALAYAN FIYATLARLAVERGILER DAHILDIR

  59dan

  .com

  Bilgi ve siparisleriniz icin [email protected] adresine mail gonderebilir veya 0481-376047 numarasn arayabilirsiniz.Adres bilgilerimiz:Tuna Slachterij & VleeswarenBemmelseweg 63, 6662 PE ELST (GLD)

  Tuna Mezbahanesi (dier ad ile Tunafood) 1996 ylnda Hollanda slam Merkezi Vakf tarafndan kurulmutur. 13 sene Drutendeki binasnda hizmet verdikten sonra 2010 senesinden itibaren Elst (Gelderland) ehrindeki yeni ve modern binasnda hizmet vermeye devam etmektedir. Binamz modern olmakla beraber kullanlan malzemeler son teknolojiye gre tasarlanm ve Hollanda Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca (Voedsel- en Warenautoriteit) rnek bir mezbahana tekil etmektedir.

  Mteriye sata sunulan etlerin ve et mamullerinin tamam Tunafoodn kendi elemanlar tarafndan slami usllere gre, uyuturma kullanmakszn kesilmektedir. Toptan satmz olmakla beraber, perakende mterile-rimize de tosun eti, inek eti, kuzu ve koyun etleri, yaprak dner, kyma dner, Tuna sucuk/salam/sosis mamulleri, burger eitleri ve zel olarak elde kesilmi ve yzlm tavuk mamulleri satlmaktadr. Mterilerimiz mezbaha-nemizde kesmi olduumuz etleri kasaplardan, dner-cilerden ve belli sipari noktalarndan temin edebilirler.

  Yukarda belirtilen faaliyetlerin yansra zel gnlere (dn, nian, mevld, snnet vs.) et siparileri hazrla-nr ve Adak kurban, Akika Kurban, Hastalk kurban gibi nafile ve vacip kurbanlar kesilir.

  Tuna Mezbahanesi her sene olduu gibi bu senede m-terilerine Kurban Bayram'nda hizmet vermitir. Bayramn 1. ve 2. gn 175 bykba kurban ve 400e yakn kk-ba kurban kesildi. Kurbanlar kesildikten sonra en fazla 1 saat ierisinde kesilmi, yzlm, kemikten ayrlm, paralanm ve eit paralara datlarak poetler ierisin-de teslim edilmitir. Mterilerimizi memnun edebilmek iin her trl imkanlar sunuldu. Mterilerimizin ieri-deki kesimi grebilmeleri iin kamera sistemi kurularak dardan seyretme imkan salanmtr. Bunun yansra mterilerimizi gereksiz yere bekletmemek iin internet sitemizden kurban sralar canl olarak yaynland. Bek-leyen mterilerimiz iinde darda Kurban Bayram'na zel kurulan adrda orba, dner, kavurmalk, ay, kahve ve souk merubat hizmeti de sunuldu.

  Aydn Akkayanternetten gzel szler bula-

  rak bayram mesaj vermek iste-miyorum nk benim mesajm olmam oluyor! Kendi mesajm veriyim o zaman:

  Bayrammz kutlu olsun! Avrupa'da kurban kesenleri anla-myorum nk a insan yok.. Bir fakir ara her neredeyse yolla kur-ban parasnda ie yarasn! Btn dilekleriniz kabul olmasn nk ne dilediinizi bilmiyorum! Ola-bilecek dilekleriniz kabul olsun (insanlara faydas olma artn ko-yuyorum). u bir ka gndeki ho grl tavrlarnz bayramdan sonrada devam etmenizi diliyo-rum! Sizinle ve kendimle ilgili di-lekler gerekleebilecek nitelikler tayor!

  Hepinize olmasa da, saygya layk olanlara da saygm belirti-yorum,

  Aydn... sade bir vatanda!!

  Waalwijkli TrklerMutluluunuz Trkiye'nin

  IMF'ye olan borcu kadar ok, H-znleriniz Sleyman Demirel'in sa kadar az olsun. Bayramnz bayram olsun:)

  Kksal PezukBugn cicilerinizi giyinin, sev-

  diklerinizi ziyaret edin. Bykle-rinizin ellerinden kklerinizin gzlerinden pn. Sevgi ve sayg olsun hayatnzda!

  Bayramnz mbarek olsun...

  Hseyin Badllhaa! bi de whats app ten bay-

  ram tebriki yayor. Yiyorsa mesaj gnderin. Belo belo :-)

  Ayc elikwishing you a happy & blessed

  Eid! Kurban Bayramnz kutlu, sevgi

  dolu, minimum kanl olsun! xxx

  Vedat GltekinTm slam lemin kurban bay-

  ram kutlu olsun... Gnl isterdi ki hayat bayram olsun, savalar ol-masn... Ne insanlar lsn, ne e-hitler olsun... Bayramnz Mbarek olsun...

  Tlay DarcSen de kurban et beklentile-

  rini, dnyev taleplerini, O'na g-trmeyen ve O'nu hatrlatmayan her eyi. Bugn brahim ol feda et smailini. Kurban bayramnz m-barek olsun.

  Kbra Kolkranstemeden kalbini krdklarm

  veya kalbimi kranlarn, uzakta olan arkadalarmn akrabala-rmn, ok sevdiim buradaki arkadalarmn dostlarmn b-yklerimin Bayramn en iten dileklerimle kutluyorum!!! Her

  gnnz bayram tadnda geme-si dileiyle

  Glsn alaryle bir kirik kalpler ite bugn

  herkes bayram niin neeli ki ba-zlar kirik kalpler zgn ve aresiz anne s ve babamiz ve en gzeldi herzeyi gzel kalsayd , kimse zl-meden bir eyi kaybetmeden ya-sayabilseydik , yle bir eyi olduk

  zgr CanelBayramnz kutlu olsun, al hoop

  ik dat er niet heel veel dieren hoe-ven te sneuvelen.

  Deniz AltndaArafat dandan annemin bay-

  ramn kutlayp, duasn alma ltf-ne erdik.. Bu kurban bayrammz, gnahlarmzn af olunduu gn gibi bayram olsun dostlar.

  Ibrahim EmiliHavada ne et kokusu var ne de

  et :). Ama yinede bu bayram eski-lerinden farkl. Neden mi? Hisse-diyorum ama dile getiremiyorum. HEPNZN BAYRAM MBAREK OLSUN. AD MUBARAK

 • HABER 12KASIM / NOVEMBER 2012HABER 12

  Flower Palace Hotel Sirkeci'de bulunmaktadr ve 36 odaldr. Btn odalarda ayr banyo ve tuvalet, sa kurutma makinesi, plasma TV, minibar, cretsiz Wi-Fi, kettle, cretsiz ay ve kahve bulunmaktadr.

  Sultanahmet, Eminn, Topkap Saray, Kapal ar, Msr ars, Ayasofya Cami, Yerebatan Sarnc ve buna benzer turistik yerlere yrme mesafesindedir.

  Flower Palace HotelTel:+90-212-519 00 68www.flowerpalacehotel.com

  stanbul'un en merkezi yerinde konaklayn

  Hollandaca konuan elemanlarmz mevcuttur.

  Kse

  Ad

  voca

  ten Law O

  ffice

  Av. Rasim Kknal

  Tel: 010 - 215 13 11www.koselaw.nl

  Uzmanlk alanlar: davalar; ticari davalar; sosyal

  sigortalar hukuku; zel hukuk davalar

  Avrupa'nn 2. en byk camisini yapyoruz

  Tepkiler aldnz m?Hollandann neresinde yeni bir

  cami yaparsanz yapn, baz Hollandal-lar, iyi veya kt illa ki protesto edecek-lerdir. Kendi evlerinin deerinin d-t dncesiyle veya camiyi orada engellemek iin. Burada tam tersi bir olay oldu, ilk projede camiimiz bina-larn ortasnda kalacakt. Mahalledeki Hollandal bir grup vatanda ise, bu camiinin mahallenin bir simgesi olaca-n savunup, bunu tamamen binalarn ierisinde yok etmeyelim, etraf ack bir alanda olsun dediler, belediyede bunu bu ekilde kabul etmek zorun-da kald.

  Bu gzel oluumlarn ana sebebi ise: Mahalledeki insanlar ile aramz-daki diyalogumuzun olduka iyi bir boyutta olmasdr. u anki camimiz-de 1983 ten beri bulunmaktayz Yeni Camiimiz ise u anki binamzn tam karsnda yaplmaktadr. Utrecht Ulu camiinin sesli ezan okuma msaadesi bulunmakta, biz bu hakk le ve ikindi namaz vakitlerinde kullanyoruz. Ka-nunen btn camiler bu hakka sahiptir. Belirli bir ses yksekliini gemedii-niz surece tabii. Hollandadaki btn camiler bunu yapabilirler, yalnz baz belediyelerde bunun prosedrlerini bahane edip engelleyebiliyorlar.

  Utrechtte oturmu bir cami var-ken neden yeni bir cami ina etmeyi ngrdnz?

  Bizim u anki camimiz, dier cami-ler gibi 1979da kk bir evde balad. Cemaat fazlalanca o ilk camiye insan-lar smaz oldu. 1983te ise uan ki bu-lunduumuz camimize getik. 1993te Genlik kolumuz Ulu Genlik kurul-du ve 19 yldr aktif bir ekilde faali-yet gstermekte. Genlerimizi daha iyi artlar altnda yetitirmek iin onlar yeni binaya tamak istiyoruz. uan ki mevcut camiimiz de ibadet ve aktivite-ler iin ok zorluk ekiyoruz. Yeni bina deki kapasitemiz ise tamamen ibadet-hane olarak alrsa, teorik olarak 5000 kiilik namaz klma alanmz olacaktr. Pratikte ise 2500 kiilik bir ibadethane olmay hedefliyoruz.

  Binann bykl hakknda Cema-at, Ynetim Kurulu ve naat Komis-yonu olarak grmelere balamtk, burada ele aldmz noktalar syledi: Binamz 2-3 katl olsun, gelecek iin ye-terli olsun ve bir de binamz bize gelir getirsin. Gelecek nesillerinde faydalan-mas ve imknlarn geni bir ekilde sunulmasn istedik. Yeni Camiinin 2 minareli olmas konusu da nemli art-lardan birisiydi.

  Caminin mimar kim?shak nen Bey. Eitimini

  Trkiyede tamamlam, kendisi Bur-sal. Hollandada ise tecrbesini kazan-m. Utrecht Ulu Camii, shak nenin ilk cami projesi ve ayn zamanda da en byk projesi. Biz tamamen Os-manl mimarisinden oluan bir proje olmasn istemitik. shak Bey geldi, Utrechtteki mahalleyi ve etraf incele-di, buradaki binalara bakt, Utrechtin yeni yaplanmasn da gz nnde bu-lundurdu. Mahallemizde bulunan b-yk bir kilise var, bir de Hollandann en byk kiliselerinden birisi olan Dom Kilisesi Utrecht Ulu Camiine 1 km uzaklkta, onlardan da biraz esin-lenerek, Osmanl mimarisini de iine

  katarak, tam bir dou ile kavrulmu Avrupa mimarisi oluturdu.

  Dou ile batnn bir karm di-yebiliriz o zaman?

  Aynen, Hollandann merkezi Ut-recht, uan ki camiimizin yeri de Utrechtin merkezinde. Utrecht bele-diyesi de burada bize bir jest yaparak, caminin nnde bulunan alana Mos-keeplein adini verdi.

  Nasl bir yntem izliyorsunuz bu olay kamuoyuna mal etmek iin?

  Halka yneldik ve halk ta bizi sa olsun yalnz brakmad. u ana kadar hi bir cami, inaat esnasnda yarm kalmam ve hepsi tamamlanmtr. Neredeyse bugne kadar hi bir cami hazr parayla ina edilmemitir. Bura-da byk bir hikmet var diye dn-yorum. Allahn bir ltf bu, herkesin katk yapmas ok nemli. Zorluk ieri-sinde yaplmasnn da ayr bir heyecan ve deeri var.

  naatmz uan ok gzel seri bir ekilde ilerliyor ve d cephesi kapan-mak zere. Hi durmadan halkmz-dan maddi, manevi destek taleplerinde

  bulunuyoruz. Camilerde yneticilik yapmak gnl iidir. Bu bir hizmet yardr. Bizden nceki ynetimler nasl gece gndz altysa bizde bunun stne biraz daha koyarak, elimizden gelenin daha fazlasn yap-maya alyoruz.

  u anda caminin komple d cep-hesini bitirebilmek ilk amacmz. Bunun iin ise 1,3 milyon euro ci-

  varnda bir miktar gerekiyor. cep-he ise planlamalara gre 2,5 milyon euro civarnda tutuyor. Ne kadar hzl binay tamamlayabilirsek ona gre de gerekli olan miktar aaya dyor. Su anda kubbe hemen hemen kapanmak zere, tulalar rlyor, camlar ka-panmak zere ve aralkta minarelerin elik konstruksyon unun taklmasn bekliyoruz.

  Camii inaatnn ilerlemesini gn-den gne grmek bana mthi dere-cede bir motivasyon salyor. nk benim ocukluum Ulu Camii de geti, orada bydm ve dinimi orada -rendim. Ulu Camii bana ok ey katt ve ben de bir eyler geri vermek isti-yorum.

  Halk somut olarak yardm edi-yor mu?

  Halkmz her zaman ki gibi vefakr davranyor. Ardahanllar vakf bize ge-lerek, biz Ardahanllar olarak minare-nin bir tanesini yaptrmak istiyoruz dediler. Bizde bunu memnuniyetle karladk.

  Emirdal kardelerimizde cami-mizin halsn alacaklarnn szn verdiler. Camimizin dier blmlerini yaptrabilmek iin byle oluumlardan yardm bekliyoruz. Mesela Utrechtte en ok Konyal ve Karamanl kardele-rimiz var. Biz bu kardelerimizden de byle bir inisiyatif bekliyoruz.

  Makedon bir arkada, 10bin metre-karelik toplam sva iinin 6 bin metre-karesini hayrma yapaym geri kalan 4bin metrekareyi sadece malzeme kar-l yapaym dedi. Baka bir arkada ise ben fayans buluyorum byk par-tilerle, ok uygun fiyata bu da olur mu?

  Evet, yle de olur! Hayr, yolunda bazen bir gler yz

  motivasyonunuzu arttrabiliyor. Ente-resan bir anekdotumu paylaaym: ar-kadan birine 3 gn gittik ama ziline basmadan geri geldik ekincemizden. En sonunda ziline bastk ve bizi ok scak karlad.

  Hangi blmlerden oluacak bit-tiinde?

  Camiinin zemin katnda 700 met-rekarelik bir dkkn alan mevcut. Dkkn alannn tamamn veya b-lm blm kiralamak isteyenler de bize bavurabilirler. Dkknn yan sra 700 metrekare olan bodrum katnda da depo olarak kullanabilecekleri bir yer verebiliriz. Hedefimiz bir veya iki byk irkete kiralamak.

  kinci katta ders lokalleri, Ynetim Kurulu odas, dier dinler iin bir oda, bayanlar iin gzel ve byk bir bulu-ma yeri, erkekler iin bir ay oca ve 350 metrekare byklnde konfe-rans salonumuz mevcut.

  nc kat ise mescit (ibadet) alan olacak. Camiimizin drdnc ve be-sinci kati ise mahfel olarak tasarland. Yani mahfeller ile beraber kat yk-sekliinde mescit alanmz bulunuyor. Ayn zamanda mescit blmnde (26 adet lavabo) abdest yerleri bulunuyor. Cemaatimiz iin minarelerin iinde iki adet asansr ve ayrdan bir adet de yk tayc asansr bulunuyor. Bayan ce-maatimize gnlk 5 vakit namaz kl-mak iin ayr bir giri yeri de ayrlm durumda.

  Sadece cemaat mi faydalanacak hizmetlerden?

  Belediyeyle de grp, belediyenin mahalledeki yapmak istedii toplant-lar da camimizde yapmasna imkn tanmak istiyoruz. Belediyenin web sitesinde de bunu resmiletirmek is-tiyoruz. Caminin stratejik konumuna baktmzda ise, 300 metre sonra is-tasyondasnz ve 500 metre sonra Ut-recht merkezindesiniz. Bunun yan sra Utrecht belediyesinin, yeni yaplanma-snda, u anki caminin etrafndaki ara-

  Ycel Aydemir Utrecht Ulu Camii

  Ynetim Kurulu Bakan

  Hollanda Diyanet Vakf Utrecht ULU Camii Ynetim

  Kurulu Bakan Ycel Aydemir ile yaptmz

  syleide Ycel Bey bizlere yeni Ulu Camii inaat

  hakkndaki son gelimeleri aktard. Hollandann en byk ve Avrupann 2.

  byk camisi olan Utrecht Ulu Camii'nin baka bir

  ayrcal var. O da dier din mensuplarna ait bir odann

  ayrlm olmas. Ycel Aydemir dnyann hibir

  yerinde herhangi bir camide byle bir uygulamann

  olmadn sylyor.

 • HABER13 KASIM / NOVEMBER 2012

  Veyis Gngr is advisuer van SMHO (Samenwerkende Moslims Hulp Organisaties) in Amsterdam. Tevens is hij voorzitter van UETD Nederland (Union of European Turkish Democrats).

  inde yaadmz medeniyet ve l-keler son elli yldr narsistik a ya da yalnzlk a diye adlandrlan bir zaman birimini yaamakta. Bu zaman biriminin sonucu: milyonlara ulaan sayda insan sosyal izolasyonla kar karya kalr-ken, yalnzln da salgn bir hastalk gibi toplumu kuatm olmas. Paylamann ortadan kalkmas, karlksz yardmn yadrganmas, aile ii ilikilerin zayfla-mas, sosyal kontroln hakir grlmesi, buna karlk bireyselliin, benliin ala-bildiine desteklendii ve kutsand bir zaman birimi narsistlik a. Ve bu d-nemin faturas: nsanlar yalnz, ftrattan uzaklatrlm, yabanclatrlm, korku, evham, phenin hakimiyeti altna gir-miler. Acaba insanlk yeniden bir uyku dnemiyle mi kar karyalar? Acaba ye-niden bir dirili, kendine geli hareketinin balamas m gerek? Hz. Pirin dedii gibi: Hani bir gn, bilmem unuttun mu, biz hepimiz uykudaydk. Sen bir tekme at-mtn bize, derken bir, bir daha. Sram uyanmtk ...

  Evet. Bir hafta boyunca Hollandann Alkmaar, Amersfoort, Enschede ve Ams-terdam kentlerinde Hollandallarla akam yemeklerinde birlikteyiz. Yaklak be yz Hollandalyla oturduk, konuma frsat bulduk. UETD Hollandann karde kuru-lularndan SMHOnun giriimi, Tefekkr Vakf ve Meram Dostlar Derneinin destekleriyle Hollandada altnc kez dzenlenen Kurban Bayra-m Yemek Haftas erevesinde Hollandallarla birlikte olduk. Birlikte olduumuz saatlerde, Kurban alatmaya gayret ettik. Paylamay anlattk dili-mizin dndnce. Sahip olduumuz mallarn bize ema-net olduunu ifade ettik. Yemeklerimizi, orbamz, ayranm-z, baklavamz birlik-te yedik. Ney taksimle-ri dinledik birlikte. Hz. Mevlanann mehur 7 dn Hollanda-ca tm masalara da-ttk. Kzgnlkta l gibi ol, dn anla-tk bilmem ka defa

  Yemeklerde ayn masada oturduumuz Hollandallar toplumun her kesiminden. Kimileri emekli memur, retmen, ii, yal, gen Hollandal-lar. Bu eitlilie karn, bu insanlarn hemen hemen hepsinin ortak zellii: yal-nzlk. Hepsi konumak, dert-lemek ve sohbet etmek iin can atan insanlardan oluuyor. Saylar milyonlar buluyor. Bu insanlar, kentin mahallelerin-de haftada en az iki kez biraraya

  getirmek amacyla 2001 ylnda Resto van Harte isminde sosyal lokantalar ku-rulmu. Hasta bir komu bayana kim bir tas orba getirir? Sorusuna verilen Hi kimsecevabyla harekete geen sosyal lokantalarn kuruluunda Hollandann iinde bulunduu etik durum ok nemli rol oynam. nk Hollandada her kiiden birisi yalnzlk duygusu yaamak-tadr. Ayrca Hollandada 1,5 milyon insan kendini toplumdan dlanm hissetmek-te. Toplumun her kesiminden insanlarn sosyal izolasyondan kurtarlp sosyal har-moninin ilerletilmesi dncesiyle kuru-lan Resto van Hartelarn says her geen gn artmaktadr. Bu sosyal lokantalarda hizmet hemen hemen tamamen gnll-ler tarafndan verilmekte.

  te biz Hollandal Trkler son alt yl-dr bu sosyal lokantalarla birlikte her Kur-ban Bayram sonras organize ettiimiz yemeklerle birlikte almaktayz. Trk giriimcileri her yl destek olmaktalar. Bu yl, Amsterdam ve Rotterdamda Meram Restoranlar zinrici olarak Trk mutfa-n tantan kurmumuz tm haftann ye-meklerini gnll olarak hazrlad. Me-ram Restoran gnmzde her geen gn daha da nem kazanan Sosyal Sorumlu Giriimcilik rnei gstererek, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket etti ve Trk mutfan tantmada en ne geti.

  Bir hafta yapm olduum gzlem ve tabiiki yaam olduum tecrbeden

  hareketle narsistlik ve yalnzlk a-nn kurbanlarna hizmet grrerek iinde bulunduumuz topluma hiz-met verilebilir. Bunu yaparken zaten kendi kltrmze, deerlerimize ve

  lkemize de hizmet yaplm olur. rnein, Trk giriimci-

  lerinin de destei alnarak, Kurban Bayram Yemek

  Haftas bata olmak zere, Ahilik Yemek Haftas, Mevlana Ce-laleddin Rumi Yemek

  Haftas gibi senenin belirli aylarnda birer hafta srecek etkinlikler dzen-lenebilir.

  Ama iin en nem-li yan ise, hsan-i lahi hizmetinin omuzlarna yklenmi olduunu hissetmektir. Bu do-rultuda insanlar iin

  hayrl iler yapmaktr. Hollanda Trk toplumu bireylerine Narsistik ve Yalnzlk a kurban-lar iin hizmet alan ok genitir. artlar ve toplumu iyi analiz et-tiimizde, ok kolay metodlarla ok etkin ve baarl almalar ortaya konulabilir.

  Narsistik ve YalNzlk a!Bir hafta yapm olduum gzlem ve tabiiki yaam olduum tecrbeden hareketle narsistlik ve yalnzlk ann kurbanlarna hizmet grrerek iinde bulunduumuz topluma hizmet verilebilir. Bunu yaparken zaten kendi kltrmze, deerlerimize ve lkemize de hizmet yaplm olur. rnein, trk giriimcilerinin de destei alnarak, Kurban Bayram Yemek Haftas bata olmak zere, ahilik Yemek Haftas, Mevlana Celaleddin rumi Yemek Haftas gibi senenin belirli aylarnda birer hafta srecek etkinlikler dzenlenebilir.

  VeYis GnGr [email protected] Cami resmi

  ba yollar, yer altndan geecek, bylelikle camiinin lokasyonu daha da bir nem kazanp de-erlenecek.

  Hollandallara zaman zaman bilgilendirme toplantlar ve gezileri dzenliyoruz. Hollan-dallar, binann komple ibadet-hane olduunu dnyor ve bundan biraz rkyorlar. Gezi sonunda ibadethane blm dier blmlere gre kyasla-ma yaptklarnda, korkular ve dnceleri tamamyla ortadan kalkyor. Dier din mensuplar iin ayrlan oda (stilte ruimte) da gelenleri ok etkiliyor ve b-tn nyarglarn tamamen yok ediyor. Sanrm bizden esinlene-rek u anda Ede Camisi de bir stilte ruimte dnyor.

  Avrupann 2. byk cami-sini ina ediyorsunuz, ama Hollandal medya hi habe-rinizi vermiyor. Bu nasl olu-yor?

  Hollandal basna deme vermiyorum, nk ben A di-yorum onlar C yazyorlar, bu yzden kesinlikle onlara deme vermiyorum. Bana ulaamayn-ca x bir gazete camimizin sek-reterini arayp ondan da iste-

  dikleri cevab alamaynca, camii inaatnn durduuna ynelik bir haber yapmlar. Utrecht Belediye meclis yelii yapt-m dnemde grup bakanmz olarak alan i arkadam, u an Utrecht belediyesinde wet-houder, beni arayp; Ycel Bey inaatn durdurulduuna dair bir haber kt doru mu? diye soruyor;byle bir eyin olmad-n sylyorum.

  Son olarak ne sylemek istersiniz?

  Bu zorlu srete bizlere des-tek olup yardmn esirgemeyen TC Lahey Din Hizmetleri M-aviri Prof. Dr. Mustafa nver, TC Deventer Din Hizmetleri Ataesi Dr. Mehmet Malko, TC Rotterdam Din Hizmetleri Ataesi Dr. smail Hilmi Bilgi, HDV Ynetim Kurulu, HDV n-aat Komisyonu, HDV Utrecht Ulu Camii Din grevlisi brahim Gndodu, HDV Utrecht Ulu Camii naat Komisyonu, HDV Utrecht Ulu Camii cemaati ve tm hayrseverlere, buradan sizin araclnzla can- gnl-den teekkr edip kranlarm sunmak istiyorum.

  Daha Fazla demeyin..! Niet Veel Betalen..!Daha Fazla demeyin..! Niet Veel Betalen..!

  www.marmaratravel.nl

  Mathenesserplein 99A,

  3023 LA Rotterdam

  Tel 1: +31 10 476 42 32

  Tel 2: +31 10 425 30 70

  Mail : [email protected]

  Mathenesserplein 99A,

  3023 LA Rotterdam

  Tel 1: +31 10 476 42 32

  Tel 2: +31 10 425 30 70

  Mail : [email protected]

  Trkiye ve Dnyann Dier Btn ehirlerine

  Uak Biletimiz Bulunmaktadr

  STANBUL

  ZMR

  KONYA

  ADANA

  NADOR

  SAMSUN

  TRABZON

  DALAMAN

  DYARBAKIR

  TANGIER

  ELAZI

  KAYSER

  ANKARA

  BODRUM

  ANTALYA

  HOLLANDA, BELKA ve ALMANYA'DANHOLLANDA, BELKA ve ALMANYA'DAN

  +31 10 476 42 32+31 10 476 42 32

  Ulu Camii Utrecht'in ortasnda, Centraal

  stasyona 300 metre, ehir merkezine 500 metre

  mesafede yer alyor.

  f Minarelerimizin her biri 44 metre, ou Trkiyedeki mi-narelerden daha yksek. Ve iki minarede effaf, yani camdan oluuyor. Kubbenin yarm ay ef-faf. badethane her taraftan k alyor. Caminin konsepti effaf ve ak.

  f Vloerverwarming (yer kaloriferi) her saf iin ayr ayr alabiliyor, bylelikle tamamen dolu olmad takdirde de ekstra s masraf olmayacak.

  f Hollanda Milli futbol ta-km Avrupa veya Dnya am-piyonasna katlrsa, malar es-nasnda minarelerin rengi de turuncu (oranje) olabilecek. Bunu Hollandallara da syledi-imizde ok holarna gidiyor ve etkileniyorlar.

  f Utrechtteki dier ce-maat mensuplaryla aramz ok iyi, mesela biz Utrecht Milli Gr tekilat iin para topladk, onlar da bizim iin iki defa kendi inisi-yatifleri dahilinde para toplayp getirip teslim ettiler.

  f TC Diyanet leri Bakan-lndan bir cuma gn Trkiye genelinde bizim camimiz iin para toplanmasn rica ettik.

  f Trkiye ve Avrupadaki i adamlarmzdan maddi destek rica ediyoruz.

  f Para toplamak ok zor! Zile basmak para istemek ok skntl bir i. Ama mkfat da o kadar yksek.

 • HABER 14KASIM / NOVEMBER 2012HABER 14

  keuken express

  Keuken Express bayilikler veriyor!

  [email protected]

  Minimum dzeyde yatrm ve bol gelirli bir i. 4 hafta ierisinde Showroom'unuzu hazrlayp teslim ediyoruz. Showroom masraflarn 6 ay ierisinde deme imkan. Minimum 70 m2, maksimum 120 m2 iyeri bykl. Personelinizi sektr bilgisi ve satlar iin cretsiz eitiyoruz.

  letiim:

  Monique Block 010 291 08 44

  Bayram Kse: 0648- 361795

  www.asv-advocaat.nlE-mail:[email protected]

  Tuba HarmankayaAvukat

  Stille Veerkade 25 2512 BE DEN HAAGTel: 070 394 63 45Fax: 070 393 10 04

  Meer btn yurtlarn gvenlik belgeleri varm

  Son gnlerde Hollanda med-yasnda, zellikle NRC ve NOS tarafndan yrtlen Rotter-damdaki renci yurtlar yne-lik karalama kampanyas ze-rine Rotterdam Meclisi konuyu gndeme alarak grt. Genel olarak btn partiler yurtlarda kalan ocuklarn gvenliinin ok nemli olduunu, yurt bi-nalarnn gerekli izin ve yangn gvenlik belgelerinin olmas gerektiinin altn izdiler. Be-lediye ynetimi btn partile-re bir mektup gndererek ha-lihazrdaki 6 yurdun hepsinin gerekli izin ve yangn gvenlik belgelerinin olduunu ve her-hangi bir yasal olmayan faali-yetin olmadn yazl olarak aklad. CDA Rotterdam Meclis yesi Muzaffer etin ise yapt- aklamada Vatandalarmz kendi inisiyatifleri ile bu yurtlar sayesinde gzel bir eyler yap-maya alyorlar topluma kat-kda bulunuyorlar, tabi bu her-

  kesin houna gitmeyebilir, gitmesine de gerek yok. Demokratik bir lkede yayoruz ncelikle bunu sylemek lazm. yi ya da eksik bu yurtlar ocuklar sokaktan kurtaryor, kri-minal olaylardan, uyu-turucudan koruyorlar. Genelde yksek eitimli, niversiteli gnlller ta-rafndan bu ocuklar hem ders konusunda hem de ahlaki konularda destek alyorlar. zellikle rol mo-del olarak. Bu ocuklarn ounluu da yksek okula ve niversiteye gidiyorlar, topluma katk salyorlar. Hollandada din zgrl ve eitim zgr-l vardr. Her dini gurup gibi mslmanlar da ocuklarn is-tedikleri gibi eitim ve retme hakkna sahiptir dedi.

  CDAnn Aileden, Eitim ve Genlerden sorumlu wethouder Hugo de Jonge da bu yurtlar ve

  aileler ile diyaloa geerek ai-lelerin beklenti ve sorunlarn ve zellikle ailelerin ocuklarn hangi sebepten yurtlara gnder-diini bilmek istediini belirtti.

  Meclis toplants sonunda bir kakta kopartlan frtnalarn aslnda gereklerle tam rt-medii ortaya km oldu.

  Amsterdam'da srail'in Gazze'ye saldrlar protesto edildi

  Hollanda'nn bakenti Amster-dam'da yak-lak 3 bin kii, srail'in Gazze'ye saldrlarn protesto etti. Amsterdamda atl polislerin yo-un gvenlik nlemleri ald Filistin Komi-tesi tarafnda toplanan kalabalk, "Kahrolsun srail", "srail insanlk suu iliyor" sloganlar atarak sraili knad. Aralarnda Fasl, Trk, Surinam, Antil ve Hollandallarnda destek verdii srail'i protesto eylemini organize eden

  Filistin Komitesi, srail'in Gazze saldrsn k-namak iin imza kampanyas da balatt. Dam Meydannda kurulan masalarda Hollandal genler de imza kampanyasna destek verdi. Toplanan imzalarn bata nsan Haklar rg-t ve Hollanda Temsilciler Meclisine verecek.

  Yaklak iki saat sren protesto eyleminin ardndan vatandalar sessiz bir ekilde da-ld.

  Trkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu eski Ebakan Joost La-gendijk, Avrupa Birlii (AB)nin Trkiyeye y-nelik vize tutumundan vazgeilmedii srece

  tkanan mzakerelerde k yolu olarak grlen Pozitif Gndemin ie yaramaya-can kaydetti. Lagendijk, Vize sorunu halledilmeden Pozitif Gndem gibi giriim-ler baarsz kalr. Trkiyede kimseyi ikna edemezseniz.eklinde konutu.

  Trkiye adamlar ve Sanayiciler Kon-federasyonu (TUSKON) Brksel ofisi ve European Policy Center (EPC)'n ortakla-a dzenledii panelde Trkiye'deki de-mokratikleme ve AB yelik sreleri ele alnd. Lagendijk ayrca Trkiyede Avrupa Birliine olan ilginin ciddi ekilde dt-n aktardktan sonra toplumda var olan ksknln siyasiler tarafndan ekono-mik gereke ile ok dillendirilemediini savundu.

  Lagendijk: Vize sorunu halledilmeden Avrupada ilerleme salanmaz

  Kampanyaimdi Her eyiniz Ktahya Porselen olsunTaksitli satlarmz balad her ey

  4 Taksit Ve Trkiyefiyatnakapnzateslim.NL

  Hollanda ve Belika

  babayi

  Mini Showroom Schiekade 594 RotterdamSadece Sal gnleri saat 10:00-17:00 aras az randevu ve Siparileriniz iin

  Tel:0618-474283 Haftann 7 gn Saat 9:00-21:00 aras arayabilirsinizYeni

  Yeni

  Kampanyaimdi Her eyiniz Ktahya Porselen olsunTaksitli satlarmz balad her ey

  4 Taksit Ve Trkiyefiyatnakapnzateslim.NL

  Hollanda ve Belika

  babayi

  Mini Showroom Schiekade 594 RotterdamSadece Sal gnleri saat 10:00-17:00 aras az randevu ve Siparileriniz iin

  Tel:0618-474283 Haftann 7 gn Saat 9:00-21:00 aras arayabilirsinizYeni

  Yeni

  Schiekade 594 Rotterdam Tel:0618-474283

 • HABER15 KASIM / NOVEMBER 2012

  rotterdam: (3000 m2)stadionweg 213077 an rotterdamtel: 010-497 70 80www.rooswonen.nl

  amsterdam: (3500 m2)Molukkenstraat 2001098 tW amsterdam-Oosttel:020-468 93 69

  Parel boxer 160 x 200m

  van 790,- voor

  395,-

  50% KORTING!

  QueenSchuifdeurkast wit met spiegel

  349,-

  Palermo 3 + 2 bankstelvan 990,- voor

  495,-B: 180 cmH: 197 cmD: 65 cm

  50% KORTING!

  Moderne lounge bankstelverkrijgbaar in diverse kleurenLet op: OP = OP, wees er dus snel bij...

  Divani van 1390,- voor

  695,-

  VANDAAG kopenmorgen thuis !

  & Slapen

  50% KORTING!

  KOOP NU EN BETAAL BINNEN 24 MAANDEN, 0 % RENTE! ALLEEN BIJ ROOS WONEN!

  actie geldig van15 t/m 28 oktober!

  Meer btn yurtlarn gvenlik belgeleri varm

 • HABER 16KASIM / NOVEMBER 2012HABER 16

  Arnhem adamlar Dernei Bakan ve Gemril Holding sahibi Rahmi Gemril, B2B Dergisinin bu ayki saysnn kapan ss-ledi. Gelderland blgesinin en baarl giri-imcisi seilen Rahmi Gemril, 2013 ylnda da kendisinden oka bahsettirecek gibi.

  KVK'nn yeni kard yeni iverenlere ynelik Star-tersMagazine Dergisinin ilk saysnn kapa-nda Coren-don CEO'su Atilay Uslu var. Corendon irketi ve nasl bir iveren olduu hakknda soru-lar yantlayan Atilay Uslu, yeni iverenlere de nemli ipular veriyor.

  Fotoraf 1: Ali Okak ve Nazan oray (ses sanats. Trk sine-masnn nemli oyuncularndan Trkan oray'n kz kardei)

  Fotoraf 2: Halit Kvan (Radyo ve Televizyon sunucusu ) , Ali Okak, Mjdat Gezen (tiyatro ve sinama sanats) Fotoraf 3:Rahim Durmaz (gazeteci) Ajda Pekkan (19 Nisan 1980 Eurovision ark Yarmas srasnda, Den Haag, Congresgebouw'da) Ali Okak ve Ajdann vokalistleri.. Fotoraf 4: (soldan saa) Halit Kvan (Radyo ve televizyon sunucusu ),Edip Akbayram (ses sanatcs, besteci )Kani Kaya, Dansz elale ve Ali Okak.

  Dn lenlerinin popler isimlerinden

  birisi olan Serhan lbeyi, sahne performansyla

  insanlar coturuyor. Getiimiz ay yaamn

  yitiren Neet Erta'n rensisi olan Serhan,

  bu gen yana ramen tam bir saz ustas.

  Rutte 2 Hkmetinin kurulmasyla birlikte boalan milletvekili sandal-yelerini dolduracak olan 10 isim meclisteki yemin treniyle milletvekili oldular. i Partisi 39. ve 42. sradaki Seluk ztrk ile Sultan Gnal-Gezer de bylelikle milletvekili olarak meclisteki yerlerini aldlar. Yeni katlmlarla i Partisi'nin 4 tane Trk asll milletvekili oldu.

  adam Cevat Trkeli, gazemetimizin yazarlarndan Erdin Saan ve Ksmet Events sahibi Tamer Karade-mirli Brabantl iadamlar toplantsnda objektiflerimize byle poz verdiler.

  THY'nn acentalarna organize ettii karting yarmasna ilgi bykt. THY mdr Ahmet ahin ve gazetemizin reklam mdr Nur ztrk'n de katld yar ekimeli geti.

  Rotterdam'n nl gezgin simalarndan Ajan Arif lakabyla bilinen Arif Bey, 6 yldr kulland 'sco-otmobiel' arabasn nmzdeki yl yenileyeceini syledi. Getiimiz yl gnde ortalama 400 km yol yapm arabasyla. Trk ve Hollanda bayraklarn arabasndan eksik etmeyen Arif Bey, doum tari-hini de plakasna yazm gzkyor.

  Meram Restoranlar zincirinin organize ettii haftalk salon futbolunda malar her hafta ok ekimeli geiyor.

  Mehmet Ali zel ve Kemal Kuzu arkada gruplaryla her hafta at binicilii kursuna gidiyorlar. Genler biniciliin ok zevkli ama bir o kadar da yo-rucu olduunu, iyi bir kondisyon gerektirdiini belirttiler. Hollandal ders hocalarna ata sporumuz olan cirit hakknda da bilgi veren genler, ata sporumuzun da unutulmamas gerektiini vurguluyorlar.

  Yusuf ztrk'n iki olu Faruk Kerem ve Adil babalarna zel poz verirken. Kk Faruk Kerem lle lle kvrck salaryla gittii yerlerde ok dikkat ekiyor. Babas Yusuf Bey de kkken yle salar olduunu syledi. imdilerde ise o eski salarn zlyormu.

  1 2

  3 4

  StartersMagazinePraktische informatie voor nieuwe ondernemers 2012/2013

  Blijf Met Beide Benen op de grond Staanprinses Mxima: Microkrediet kan het verSchil Maken

  corendon-oprichter atilay Uslu:

  Wat voor ondernemer

  ben jij?

  teSt

  De klant is en blijft koning

  creer aMBaSSadeUrS, Maar geef nooit korting

  De negen meest gestelde startersvragen

  van verzekeringen tot onderneMingSplan

  Ali Okak arivinden...

 • HABER17 KASIM / NOVEMBER 2012

  Voor alle functies in de techniek bent u bij ons welkom!Lasser

  Ben jij op zoek naar die uitdagende job in de METAAL?Neem dan nu contact met ons op! 010 - 477 33 77

  IJzerwerker / Metaalbewerkerde functieWil je als lasser aan de slag bij een leuk bed-

  rijf of ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Dan komen wij graag met jou in contact!

  Maliflex is continue op zoek naar ervaren en gemotiveerde lassers op verschillende niveaus en met verschillende lasprocessen:

  - Co2- Elektrode- ArgonJe werkt langdurig of projectmatig bij bedrij-

  ven in de regio. Projectmatig betekent regelma-tig wisselen van opdrachtgever. Op deze manier doe je ontzettend veel ervaring op in een korte tijd.

  de vraagJe bent in het bezit van een geldige lascertifi-

  caat.VCA Basisveiligheid is een pr.Wij zijn continue op zoek naar gemotiveerde

  lassers met enige jaren ervaring en die zijn bero-ep met plezier beoefent!

  de functieDe ijzerwerker / metaalbewerker voert zelfstandig

  op instructie en/of aan de hand van tekeningen ge-compliceerde werkzaamheden uit ten behoeve van reparatie of vernieuwing van delen of onderdelen aan schepen en staalconstructies die ter reparatie lig-gen aan de werf.

  Het afschrijven, maken van secties, aanbrengen en samenstellen van delen van secties aan boord van schepen behoort tot de werkzaamheden.

  Wil je als ijzerwerker aan de slag bij een leuk bed-rijf of ben je toe aan een nieuwe uitdaging? Dan ko-men wij graag met jou in contact!

  Je werkt langdurig of projectmatig bij bedrijven in de regio. Projectmatig betekent regelmatig wisselen van opdrachtgever. Op deze manier doe je ontzettend veel ervaring op in een korte tijd.

  de vraagTechnisch tekeninglezen is een pr..VCA Basisveiligheid is een pr.Wij zijn continue op zoek naar gemotiveerde ijzer-

  werkers met enige jaren ervaring en die zijn beroep met plezier beoefent!

  Mathenesserplein 99 B - 3023 LA Rotterdam www.maliflex.nl

  Tel: 010 - 477 33 77 - Fax: 010 - 477 49 94 - Email: [email protected]

  C

  M

  Y

  CM

  MY

  CY

  CMY

  K

  Hollanda Gazete.pdf 1 9/4/12 3:13 PM

  Sevim Kara

  Sheker Dergisi'nin mdavimlerinden Nilgn ahin'in kardei Muharrem ahin getiimiz gn-lerde cokulu bir dn treniyle dnya evine gir-di. Gelen misafirler gece ge vakitlere kadar doyas-ya elendiler. HABER ailesi olarak gen ifte mr boyu mutluluklar dileriz.

  ikftem Rotterdam'daki ikinci ubesini Noord bl-gesinde Zwart-Janstraat'ta at. Baarlar ve bol kazan diliyoruz.

  Karaman Belediye Bakan Kamil Uurlu, Hollanda'ya geldiinde katld bir proje kap-samnda, kendi elleriy-le katlmclara yemek servisi yapt. Karaman-llar Dernei de bunun latifesini yaparak 'Bakan Hollanda'da i buldu' kolajyla Fa-cebook sayfalarndan duyurdu.

  Yazar eyda Ko, yeni kitabnn tantmn 31. Ulusla-raras stanbul Ktap Fuar'nda yapt. Devirme isimli kitabnn imza gnnn gzel getiini belirten eyda Hanm, P Kitap Yaynclk standnda Fuar boyunca okurlaryla bulutu.

  ahmeran'n organize ettii ve Serdar Orta'n, Rotterdam Ahoy konser salo-nunda byk bir cokuyla sevenleriyle bulutuu konserde izleyiciler keyifli saatler geirdiler. Eski ve yeni arkla-rn byk bir zevkle syleyen Serdar Orta, sahne performansyla gelenleri memnun etti.

  Ankara'ya tanan Derya Kaplan Hollanda'dan gelen misafirlerini en gzel ekilde arlyor. Getiimiz gnlerde Yeter Akn, Derya Hanm'n ziyaretine gitmi.

  Cosmicus College'de retmenlik yapan Semih nc, dnya evine girdi. Semih ve Leyla'ya bir mr boyu mutluluklar diliyoruz

  Nermin Tecim ve Nafis Koak dnya evine giriyorlar ve dn davetiye-lerini 4 sayfalk bir gazete olarak bastrmlar. Mrvvet Gazetesi ismini verdikleri gazetede dn proramlar yan sra davetiyenin Hollandaca versiyonu da var.

 • HABER 18KASIM / NOVEMBER 2012HABER 18

  Cumhuriyetin 89. yldnm Rot-terdam Bakonsolosu Togan Oraln himayesinde Rotterdam Limannda-ki Spido Gemisinde geni katlml bir resepsiyonla gerekleti.

  Trk ve Hollandal 400'den fazla davetlinin katld kutlamada basn mensuplarna aklamada bulunan Rotterdam Bakonsolosu Togan Oral, Trkiye Cumhuriyetinin kuruluu-nu kutlamak herkes iin bir sevin ve gurur kayna olduunu syledi. Oral, Cumhuriyet bayram bu sene zel bir zamana denk geldi. Trkiye ve Hollanda arasndaki diplomatik ili-kilerin 400. yl bu yl. Bu bayram Hol-landadaki Trk toplumuyla kutluyor

  olmaktan ayrca gurur duyuyorum. 4 asrlk bu dostluktan en fazla Hol-landa Trk toplumu krl kacaktr. Yeni hkmet kurulduktan sonra ilk ziyaretin Trkiyeye olmas anlamldr. 85 Hollandal iadam bu heyette yer alyor ve bu iadamlar ayrca Avras-ya Maratonunu komaya gidecekler. eklinde konutu.

  Bykeli Uur Doan ise, Vatan-dalarmzdan, Trkiye devletinin g-cn her zaman arkalarnda hisset-melerini ve kendi toplumlar olarak ta birlik ve beraberlik iinde hareket ederek, iinde bulunduklar topluma da katk salayacak ekilde hareket etmelerini temenni ediyoruz. dedi.

  Cumhuriyetin 89.yl dnm kutlama resepsiyonunda Bykel-i Uur Doan, ei Manolya Doan, Mstear Cem Utkan ve Trkiye'nin Lahey Bykelilii Askeri Ataesi Albay enol Onuralp davetlileri tek tek kapda karlad.

  Kutlamalar her yl olduu gibi Bykeli Uur Doan'n himaye-sinde gerekleti. Resepsiyonda sz alan Bykeli Uur Doan, Cumhuriyetimizin kuruluunun 89inci yldnmn Lahey'de byk bir coku ile kutluyoruz dedi. Doan, Cumhuriyetimizin 89. yldnmn Cumhuriyeti-mize layk bir ekilde kutlamann kvancn ve gururunu yayoruz eklinde konutu.

  Bykelilikte Cumhuriyet'in 89. yl dnm kutland

  Hollanda'da 2004 ylnda okul saatle-ri iinden kaldrlan Trke anadil ders-lerinin tekrar okul saatleri ierisinde alnmas iin toplant dzenlendi. Eitim Bakanlna yaz gndererek anadilde eitim haklarn tekrar isteyeceklerini bildiren HTB Bakan Mustafa Ayranc, Olumsuz yant alnmas durumunda ana-dil eitimi iin yargya gideceiz. dedi.

  Hollanda'da ki Trk sivil toplum ku-rulular merkezi Amsterdam'da bulunan HTB'te (Hollanda Trkiyeli iler Birlii) toplanarak anadilde eit