gymmi master met advertenties - gv voorwaarts juni 2020.pdf · 2020-06-12 · korte impressie...

28

Upload: others

Post on 21-Jul-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Gymmi master met advertenties - GV Voorwaarts juni 2020.pdf · 2020-06-12 · Korte impressie turnseizoen herenselectie Kleurplaat Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag
Page 2: Gymmi master met advertenties - GV Voorwaarts juni 2020.pdf · 2020-06-12 · Korte impressie turnseizoen herenselectie Kleurplaat Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag
Page 3: Gymmi master met advertenties - GV Voorwaarts juni 2020.pdf · 2020-06-12 · Korte impressie turnseizoen herenselectie Kleurplaat Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag

1 48ste jaargang 6de uitgave nr 462 juni 2020

Organisatie

Accommodatie Kempen Campus

Knegselseweg 50

5504 NC Veldhoven

Telefoon: 040-2309606 Rabobank: NL37RABO0153683376

Kamer van Koophandel: 40236061 www.gvvoorwaarts.nl

Bestuur

Bart Oerlemans Voorzitter

Jan Verhees Bestuur

Patty Teeuwen Bestuur

Vacature Bestuur

Managers

Tom van de Vorst Manager Gym- en Turnzaken

Vacature Manager Personeel en Organisatie

William Beukenkamp Manager Financiën

Tiny Rombouts Manager Activiteiten

Vacature PR

Karin Smolders Secretaris

Voor info zie website: www.gvvoorwaarts.nl

Page 4: Gymmi master met advertenties - GV Voorwaarts juni 2020.pdf · 2020-06-12 · Korte impressie turnseizoen herenselectie Kleurplaat Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag

2 Contactpersonen

Jacqueline Slegers Contact personen 040-2116559

Kristie Berentsen ongewenste intimiteiten 06-21879348

Contactpersonen commissies

Algemeen bestuur Karin Smolders [email protected]

Kleutercommissie Karin Smolders [email protected]

Jeugdcommissie Kevin Smit [email protected]

Commissie B.O.M. Marjanne Smits [email protected]

Kampcommissie Peer Willekens [email protected]

Technische com. Henk Smits [email protected]

Redactiecommissie Eric Steutel [email protected]

Ledenadministratie Ingrid Kanen [email protected]

Ledenadministratie

Ingrid Kanen [email protected]

Opzeggingen dienen altijd via E-mail of schriftelijk gemeld te worden

bij de ledenadministratie. U bent na datum van opzegging nog 1 maal

contributie verschuldigd. Tijdens de opzegtermijn kunt u wel gewoon

blijven gymmen! De ledenadministratie stuurt u een bevestiging waarop

de einddatum vermeld is i.v.m. de opzegtermijn. Deze bevestiging is

tevens het bewijs van opzegging. Een opzegtermijn loopt van 1-1 t/m

28-02 of 1-3 t/m 30-4 of 1-5 t/m 30-6 of 1-9 t/m 31-10 of 1-11 t/m 31-

12 ongeacht datum van incasseren.

Page 5: Gymmi master met advertenties - GV Voorwaarts juni 2020.pdf · 2020-06-12 · Korte impressie turnseizoen herenselectie Kleurplaat Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag

3 Kopijsluitingsdatum

De kopij voor de volgende uitgave van Gymmi willen we graag op tijd

binnen hebben op ons kopijadres: Marianne Bakker

Kopij mailen kan naar: [email protected]

De volgende kopijsluitingsdatum is: vrijdag 28 augustus 2020

---------------------------------------------------------------------------------------

Realisatie

Redactieleden Kopijcontrole Digitale verspreiding

Christel Louwers Marianne Bakker Christel Louwers

Tiny Rombouts Lay-out Publicatie website

Eric Steutel Peer Willekens Karin Smolders

Peer Willekens Publicatie facebook

Marianne Bakker

Bezoek onze website: www.gvvoorwaarts.nl

Bezoek ons op Facebook: GV Voorwaarts Veldhoven

Page 6: Gymmi master met advertenties - GV Voorwaarts juni 2020.pdf · 2020-06-12 · Korte impressie turnseizoen herenselectie Kleurplaat Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag

4 Inhoud

Organisatie

Kopijsluitingsdatum

Realisatie

Inhoud

Van de redactie

Agenda

Van de voorzitter

Kampweekend 2020 geannuleerd

Zomervakantie

Vrijwilligersavond

Uitnodiging borrelavond afgelast

Veldhovens nieuws

Spugen

Gefeliciteerd

Korte impressie turnseizoen herenselectie

Kleurplaat

Pag.

Pag.

Pag.

Pag.

Pag.

Pag.

Pag.

Pag.

Pag.

Pag.

Pag.

Pag.

Pag.

Pag.

Pag.

Pag.

1

3

3

4

5

6

8

11

12

13

14

16

17

18

21

24

Page 7: Gymmi master met advertenties - GV Voorwaarts juni 2020.pdf · 2020-06-12 · Korte impressie turnseizoen herenselectie Kleurplaat Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag

5 Van de redactie

Hallo lezers,

Ondanks de coronacrisis brengen we elke

maand het clubblad Gymmi uit. Dit is echter

wel de laatste voor de zomervakantie.

Omdat er voorlopig geen wedstrijden en activiteiten meer georganiseerd

mogen worden, ontvangen we natuurlijk ook minder aankondigingen,

verslagen en wedstrijdnieuws. Een aantal activiteiten zijn afgelast

waaronder de borrelavonden van juni en juli. Tevens is de organisatie

van de jaarlijkse “Jump de vakantie in” middag van de jeugdcommissie

en de “Powerwalks” van de commissie B.O.M., die andere jaren in juni

plaatsvinden, niet opgestart.

Tijdens de diverse persconferenties van het kabinet kregen we te horen

dat binnensporten voorlopig niet mag tot 1 september en dat de

sportkantines ook tot dan niet open mogen. Dat betekent voor

Voorwaarts dat we voorlopig niet binnen mogen sporten. Er wordt op

dit moment wel buiten gesport en daar wordt volop aan deelgenomen.

Meer info over buitensporten staat op de website www.gvvoorwaarts.nl

We weten ondertussen ook dat enkele activiteiten die normaal na de

vakantie georganiseerd worden na intensief overleg niet doorgaan.

De peuter- en kleuterdemonstratiedag van 10 oktober wordt niet

opgestart en de voorbereidingen voor het “olympische spelen”

kampweekend 2020 zijn gestopt en het kampweekend wordt net zoals

de olympische spelen zelf doorgeschoven naar september 2021.

Rest ons nog om jullie allemaal een fijne zomervakantie toe te wensen.

Hopelijk kunnen jullie, afhankelijk van de diverse maatregelen, toch nog

naar een fijne vakantiebestemming toe.

Fijne vakantie en veel plezier De redactie

Page 8: Gymmi master met advertenties - GV Voorwaarts juni 2020.pdf · 2020-06-12 · Korte impressie turnseizoen herenselectie Kleurplaat Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag

6 Agenda

21 jun. Uitgave Gymmi juni Voorwaarts

23 jun. Borrelavond in de kantine 20.00 uur Voorwaarts

05 jul. Rondje Someren (halve Kennedymars) Voorwaarts

06 jul. Borrelavond in de kantine 20.00 uur Voorwaarts

12 jul. Begin Voorwaarts zomervakantie Voorwaarts

23 aug. Einde Voorwaarts zomervakantie Voorwaarts

28 aug. Kopijsluitingsdatum Gymmi september Voorwaarts

01 sep. Start lessen bij Voorwaarts o.v. Voorwaarts

13 sep. Uitgave Gymmi september Voorwaarts

25 sep. Kopijsluitingsdatum Gymmi oktober Voorwaarts

25 - 27 sep. Kampweekend in Bergeijk Voorwaarts

10 okt. Peuter- en kleuterdemodag Voorwaarts

11 okt. Uitgave Gymmi oktober Voorwaarts

30 okt. Kopijsluitingsdatum Gymmi november Voorwaarts

07 nov. Vrijwilligersavond o.v. Voorwaarts

15 nov. Uitgave Gymmi november Voorwaarts

27 nov. Kopijsluitingsdatum Gymmi december Voorwaarts

28 nov. Sinterklaas op bezoek bij Voorwaarts o.v. Voorwaarts

05 dec. Zalen gesloten vanaf 15.30 uur Gemeente

13 dec. Uitgave Gymmi december Voorwaarts

24 dec. Zalen gesloten vanaf 15.30 uur Gemeente

25 dec. Zalen gesloten i.v.m. Kerst Gemeente

26 dec. Zalen gesloten i.v.m. Kerst Gemeente

31 dec. Zalen gesloten vanaf 15.30 uur Gemeente

2020

01 jan. Zalen gesloten i.v.m. Nieuwjaar Gemeente

Page 9: Gymmi master met advertenties - GV Voorwaarts juni 2020.pdf · 2020-06-12 · Korte impressie turnseizoen herenselectie Kleurplaat Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag

7

Page 10: Gymmi master met advertenties - GV Voorwaarts juni 2020.pdf · 2020-06-12 · Korte impressie turnseizoen herenselectie Kleurplaat Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag

8 Van de voorzitter

Beste allemaal,

Het is zo mooi om te zien dat we langzaam de draad weer aan het

oppakken zijn; we zijn al geruime tijd bezig met buitensporten van jong

tot oud en we zagen dat iedereen er wel weer aan toe was om flink te

gaan bewegen. Ik wil even zeggen dat ik trots ben op onze club, op de

sporters voor hun geduld, op de trainers voor hun inzet en creativiteit en

op de leden voor hun trouw. Ook wil ik de mensen bedanken die mij en

andere kaderleden een warm hart onder de riem hebben gestoken en

bemoedigd hebben om vooral door te gaan en niet op te geven om

hierna weer sterker eruit te komen.

Tevens verbaas ik me over de enorme trouw van onze leden: slechts

enkelen hebben opgezegd, de steun, geduld en veerkracht van onze

ca. 750 leden geeft ons als bestuur ook de motivatie om er alles aan te

doen, deze club zo snel mogelijk weer “up and running” te krijgen!

In samenwerking met de gemeente zijn de volgende afspraken

overeengekomen:

- Er wordt een nieuwe turnvloer aangelegd in de zomervakantie.

- Er wordt LED verlichting in de turnhal geplaatst om de warmteont-

wikkeling tegen te gaan.

- Daarnaast worden de spanten schoongemaakt en de

luchtbehandelingsinstallatie in- en uitwending gereinigd.

Hiermee is het eerste verbetertraject betreffende temperatuurregeling in

onze turnhal ingezet.

Dus ondanks Corona wordt er achter de schermen flink doorgewerkt om

onze club en de hal te verbeteren. Hartelijk dank aan de gemeente

Veldhoven!

In 2021 bestaat Voorwaarts 90 jaar en ik denk dat onze turnvereniging

(m.u.v. de oorlogsperiode uiteraard) geen moeilijkere tijd heeft doorge-

Page 11: Gymmi master met advertenties - GV Voorwaarts juni 2020.pdf · 2020-06-12 · Korte impressie turnseizoen herenselectie Kleurplaat Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag

9 maakt dan de huidige. We missen allemaal het onderling contact en de

samenwerking met de collega’s en natuurlijk onze turnhal maar we

weten allemaal ook dat het tijdelijk is.

We zien op het journaal dat het virus nog maar zeer zwak actief is en ik

hoop dat ze zeer snel het “nieuwe normaal” gaan aanpassen in het

“tijdelijke normaal”, want een turnsport waarin acroturnen onmogelijk

is en trainers niet meer mogen vangen is voor mij de allergrootste

nachtmerrie.

Ik vind het allemaal maar een hele slechte film waar we inzitten, die

veel te lang duurt en waarvan de regisseur direct ontslagen moet

worden! Maar ja, geduld is nooit mijn sterkste kant geweest……….…..

Ik hoop dat het allemaal vlug voorbij is en dat de tijd van het “tijdelijke

normaal” om mag vliegen!

Hopelijk tot snel iedereen!

Met sportieve groeten,

Bart Oerlemans

(voorzitter GV Voorwaarts)

Page 12: Gymmi master met advertenties - GV Voorwaarts juni 2020.pdf · 2020-06-12 · Korte impressie turnseizoen herenselectie Kleurplaat Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag

10

PC ELLENDE? BEL ONS! 06-42 65 91 99

Problemen met uw computer?

Pc-Utilities onderzoekt, adviseert en lost het probleem voor u op. Start uw pc niet meer op of valt uw pc soms spontaan uit met blauwe schermen terwijl u aan het werk bent? Is uw laptop op de grond gevallen, of heeft een omgevallen kop koffie ervoor gezorgd dat uw laptop niet goed meer functioneert? Voor al deze problemen hebben wij de oplossing!

Een PC op maat

Meestal zijn de desktop computers die u in de winkel kan kopen het net even niet.

Als u wat meer flexibiliteit wil dan kan u ook zelf een systeem laten samenstellen. U kan alle specificaties aan

ons doorgeven, of alleen een idee van wat uw aanstaande computer moet kunnen, wij regelen de rest.

Hulp nodig met kiezen? Wij staan voor u klaar!

Data Recovery

Samen met onze partner DDRecovery kunnen wij uw belangrijke data terughalen!

Indien u niet meer aan uw data kan door:

• Virussen

• Harde schijf of notebook is gevallen

• Spanningsproblemen door stroomstoring of blikseminslag

• Per ongeluk een of meerdere bestanden verwijderd

Schakel onze hulp in en kijk op www.ddrecovery.nl voor de tarieven en werkwijze.

Contactgegevens:

Pc-Utilities Paleisstraat 17 5507 LE Veldhoven Telefoon: 06-42659199 Zie onze internetsite voor meer info: www.pc-utilities.nl @mail: [email protected]

Page 13: Gymmi master met advertenties - GV Voorwaarts juni 2020.pdf · 2020-06-12 · Korte impressie turnseizoen herenselectie Kleurplaat Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag

11 Kampweekend 2020 “Olympische spelen”

geannuleerd

Hallo ‘Voorwaarts’ kampweekend jeugd,

De kampcommissie heeft onlangs online vergaderd en het ging

natuurlijk over het wel of niet door laten gaan van het kampweekend.

We hebben de persconferenties van premier Rutte en de overige

berichtgeving nauwlettend in de gaten gehouden.

Er zijn al allerlei versoepelingen, maar de 1,5 meter regel geldt nog

steeds. Voor grote evenementen geldt nog steeds dat deze tot 1

september niet doorgaan en hoe het daarna zal verlopen is onbekend.

Vooral voor jongeren mag er al meer, zoals samen sporten, maar op het

kamp zijn we niet met alleen maar jongeren. Iedereen moet veilig en

met een goed gevoel mee op kamp kunnen. Daarom heeft de

kampcommissie, ondanks alle voorbereidingen die al in volle gang zijn,

besloten het kampweekend voor dit jaar te annuleren en door te

schuiven naar 2021.

De voorbereidingen gaan dus door voor het kampweekend 2021 met als

thema “olympische spelen”.

We hopen jullie volgend jaar natuurlijk wel weer te zien tijdens het

kampweekend 2021.

Tot 2021,

Peer Willekens

Page 14: Gymmi master met advertenties - GV Voorwaarts juni 2020.pdf · 2020-06-12 · Korte impressie turnseizoen herenselectie Kleurplaat Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag

12

VOORWAARTS VAKANTIE

vanaf

ZONDAG 12 JULI 2020

tot en met

ZONDAG 23 AUGUSTUS 2020

Er zijn dan GEEN LESSEN.

We wensen iedereen een prettige vakantie toe.

Page 15: Gymmi master met advertenties - GV Voorwaarts juni 2020.pdf · 2020-06-12 · Korte impressie turnseizoen herenselectie Kleurplaat Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag

13

VRIJWILLIGERSAVOND

Wanneer: 07 november 2020

Voor wie: alle leiding, hulpleiding en alle

kaderleden en vrijwilligers.

Waar: in de kantine “Kantiny” van Voorwaarts

Deze gezellige bijeenkomst mag je niet missen!!!!!!!

Noteer de datum in je agenda, verdere info volgt nog.

Page 16: Gymmi master met advertenties - GV Voorwaarts juni 2020.pdf · 2020-06-12 · Korte impressie turnseizoen herenselectie Kleurplaat Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag

14 Uitnodiging

borrelavond op dinsdag 23 juni en maandag 06 juli

in de kantine van Voorwaarts

Bij deze nodigen we iedereen uit voor de borrelavond in de kantine van

Voorwaarts. De eerstkomende avond vindt plaats op 23 juni en 06 juli

en begint rond 20.00 uur.

Tijdens deze gezellige avonden heeft u ook de gelegenheid leden buiten

het sportieve gebeuren wat beter te leren kennen, met als leuke

bijkomstigheid dat u bijdraagt aan het verhogen van de omzet van de

kantine.

Natuurlijk is iedereen ook buiten deze “bijkletsavonden” vrij om binnen

te lopen in de kantine.

Als u graag een herinneringsmail ontvangt voor deze avonden, dan

kunt u uw e-mailadres doorgeven aan [email protected].

Ook afmelden gaat met een

simpel mailtje naar dit adres.

We hopen u te mogen

verwelkomen

Met sportieve groet,

Toon en Ineke

Page 17: Gymmi master met advertenties - GV Voorwaarts juni 2020.pdf · 2020-06-12 · Korte impressie turnseizoen herenselectie Kleurplaat Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag

15

Page 18: Gymmi master met advertenties - GV Voorwaarts juni 2020.pdf · 2020-06-12 · Korte impressie turnseizoen herenselectie Kleurplaat Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag

16 Veldhovens nieuws

op www.veldhoven.nieuws.nl

Heeft u al kennisgemaakt met

Veldhoven.nieuws.nl? Een digitaal

platform voor groot en klein nieuws

uit Veldhoven. Een team bestaande

uit verslaggevers, fotografen en een

columnist zorgt dagelijks voor

nieuwe berichten op de site en

facebookpagina.

Algemeen Veldhovens nieuws en

nieuws van onder meer de gemeente, sport, bedrijvennieuws,

112-berichten en columns vinden er een plekje.

Maar ook u kunt eenvoudig berichten voor het platform aanleveren. Kijk

daarvoor op de contactpagina van de website. Of het nu gaat om nieuws,

sport of een aankondiging voor een evenement, concert of beurs, laat het

ons weten. Foto’s kunt u mailen naar [email protected]. Vergeet

niet uw naam te vermelden in

verband met bronvermelding op de

website.

Het beheer van Veldhoven.nieuws.nl

ligt bij Ad Adriaans.

Volg de Facebookpagina van

Veldhoven.nieuws.nl en u blijft

vanzelf op de hoogte van nieuwe

berichten op de website.

Met vriendelijke groeten,

Ad Adriaans

Correspondent Eindhovens Dagblad

Correspondent Veldhovens Weekblad

Beheerder www.veldhoven.nieuws.nl

Page 19: Gymmi master met advertenties - GV Voorwaarts juni 2020.pdf · 2020-06-12 · Korte impressie turnseizoen herenselectie Kleurplaat Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag

17 23-10-2019

Spugen

Het viel me wéér op, tijdens een voetbalwedstrijd, tussen Ajax en

Chelsea. Na een mislukte vrije trap, een schot net naast of over de goal,

een onterecht fluitsignaal van de scheidsrechter en ga zo maar door,

spugen!! Dikwijls zien we het via de beelden.

Toen je net geboren was en na een poosje voor het eerst de borstvoeding

(melk) kreeg van, meestal, je moeder, spuugde je het wel eens uit.

Je had het nog nooit geproefd, je kon nog niet praten, dus niet aangeven,

of je het wél of niet lekker vond. Was je te gulzig, als je het wél lekker

vond, kwam het er ook wel eens met golven uit, terwijl je de golven

van de zee nog nooit had gezien. Later, toen je je eerste tandjes kreeg,

moesten deze al gepoetst worden. De tandpasta en speeksel moest je dan

weer uitspugen, als je klaar was met poetsen.

Tussen je 15de en 20ste levensjaar, proefde je je eerste pilsje, wijntje, of

nog een sterker drankje. Ook wel eens te veel, dus dan ook wel eens

spugen!

Waarom al dat spugen wel op een

voetbalveld en bv. niet bij

tafeltennis of turnen??

Op een groot voetbaltoernooi

kreeg Frank Rijkaard ooit een

rode kaart, wegens spugen in de

mooie haardos van Rudi Völler.

Dat mocht niet, alleen op het gras

spugen mocht.

Zo,......ik heb mijn gal weer eens

gespuid, omdat ook ik al dit

gespuug spuugzat ben!!!!!!

Frank

Page 20: Gymmi master met advertenties - GV Voorwaarts juni 2020.pdf · 2020-06-12 · Korte impressie turnseizoen herenselectie Kleurplaat Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag

18 Gefeliciteerd

Voorwaarts feliciteert de volgende kaderleden die jarig zijn in de

maanden ……………... juli, augustus en september:

Juli

03 Lonneke Spieringhs is leiding en jurylid

08 Marloes Somers-Lier is leidster, zit in de kleutercommissie.

12 Anja Bakker is erelid.

14 Quinten Baert is hulpleiding.

15 Ingrid v.d. Boogaard is leidster, jury en erelid.

16 Marjanne Smits is leidster, zit in de B.O.M. commissie en

is erelid.

23 Mark van Gerwen zit in de kampcommissie, commissie

vrienden van Voorwaarts en is erelid.

23 Vincent v.d. Vorst zit in de kampcommissie en is erelid en

hulpleiding.

27 Bart v. Deursen zit in de kampcommissie, valt in als

leider en is erelid.

Augustus

03 Sandra Zoeteweij is erelid.

05 Abby Kanen is leider en erelid.

07 Frans van Dooren is erelid en is opleidingscoördinator.

13 Ivar Hensen is leider, is van de technische commissie

en is erelid.

15 Toine van Kan zit commissie vrienden van Voorwaarts

en is kantinemedewerker.

17 Marijke Lenders is kantinemedewerker.

22 Anouk Spanjers is hulpleiding.

25 Wim Dankers is oud-voorzitter en erelid.

Page 21: Gymmi master met advertenties - GV Voorwaarts juni 2020.pdf · 2020-06-12 · Korte impressie turnseizoen herenselectie Kleurplaat Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag

19 September

01 Romee Dujardin is jury.

02 Ellen van den Heuvel is hulpleiding.

08 Lineke van Rijsingen zit in de jeugdcommissie.

09 Wiebke Kurt. is jury.

23 Floor Jongerius valt in als leidster.

24 Nick Bergman is hulpleiding.

Allemaal van harte gefeliciteerd !

Tot de volgende maand,

Page 22: Gymmi master met advertenties - GV Voorwaarts juni 2020.pdf · 2020-06-12 · Korte impressie turnseizoen herenselectie Kleurplaat Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag

20

Toterfout 13a 5507 RD te Oerle

Tel 040 - 258 63 10 www.gasterijdorpsgenot.nl

Page 23: Gymmi master met advertenties - GV Voorwaarts juni 2020.pdf · 2020-06-12 · Korte impressie turnseizoen herenselectie Kleurplaat Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag

21 Korte impressie

turnseizoen herenselectie 2019/2020

Wat is het toch jammer dat we het wedstrijdseizoen niet af konden

maken. Eigenlijk waren we pas halverwege het wedstrijd traject, maar

toch was al duidelijk dat in verschillende divisies bijzondere resultaten

bereikt werden. In de bovenbouw vierde divisie bijvoorbeeld, waar onze

turners zich via twee plaatsingswedstrijden direct wisten te plaatsen

voor de finale van het Nederlands kampioenschap. Niet een enkeling,

maar zowel in de jeugd als ook in de junioren 1 bijna de gehele ploeg.

Dat is toch op zijn minst, heel bijzonder te noemen.

In de andere divisies moesten de meeste voorwedstrijden nog

georganiseerd worden, maar ook daar was eigenlijk vooral op de

trainingen al een bijzondere tendens waar te nemen. Op verschillende

toestellen werden door meerdere turners nieuwe en zeer moeilijke of

wel complexe elementen getraind. En wel op een zodanige manier dat

de eindvorm geïmplementeerd zou kunnen worden in een nieuw te

vormen oefening.

Iets wat natuurlijk niet zomaar ontstaat, maar waar naar toe wordt

gegroeid in de trainingen. Niet in weken natuurlijk, maar een uitvloeisel

is van jaren van intensieve coaching op individuele als ook collectief

niveau. Niet alleen mentale coaching, maar ook de juiste fysieke

voorwaarden scheppen, trainen en onderhouden, gekoppeld aan de juiste

sturing in de elementen methodiek over de verschillende toestellen. Al

met al een complex stukje werk, waar veel overleg, tussentijdse toetsing,

korte termijn doelen en bijstelling van het programma een turner moeten

helpen om zijn eigen doelen te realiseren. Waarin hij steeds op de

grenzen van zijn eigen kunnen met zichzelf een strijd levert, fysiek

zowel als mentaal. We weten, denk ik, allemaal wel dat het inwendige

proces altijd het uitwendige overwint. Een mooi proces dus om

zelfkennis op te doen en voor de trainers dan ook een bijzonder

voorrecht om hierin deel te nemen.

Page 24: Gymmi master met advertenties - GV Voorwaarts juni 2020.pdf · 2020-06-12 · Korte impressie turnseizoen herenselectie Kleurplaat Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag

22 Op sprong werden de eerste Kazamatsu gesprongen door verschillende

bovenbouw turners uit de diverse divisies. Op zowel de rekstok, als ook

uit de ringen, werden de eerste dubbele salto’s met hele schroef geturnd.

Bijna de gehele ploeg, door alle divisies, was op de rekstok bezig met

vluchtelementen. Op vloer vlogen de dubbele salto’s en de meervoudige

schroeven je om de oren. Ook het voltigeren zat in de totale breedte in

de lift, buiten het feit dat Voorwaarts al verschillende jaren meerdere

toestelfinaleplaatsen levert op het onderdeel voltigeren, landelijk gezien.

Op het onderdeel brug werd door meerdere turners, dubbel rugwaarts

getraind, een enkeling maakte deze ook op harde landing. Al met al liep

het dus heel erg lekker!

Ook bij de onderbouw turners was sprake van een bijzondere dynamica

binnen de groep. Ook al was nog niet duidelijk hoever de verschillende

turners op landelijkniveau zouden doordringen. Duidelijk merkbaar was,

dat er een bepaalde synergie werd opgebouwd tijdens de trainingen. Niet

dat zoiets opgebouwd wordt en dat je bij de volgende training, daar waar

je stopte, weer verder kunt gaan. Nee, dat is natuurlijk onzinnig, een

mooi idee, maar het actuele, dus het moment is natuurlijk opnieuw alles

bepalend. Iedere training staat daar in dus op zichzelf. Het is juist de

groep, de trainers, het programma, het enthousiasme en de uitdaging die

een FLOW kunnen creëren waarin een energiestroom het geheel kan

oppakken en tot iets bijzonders kan maken. Waarin je uiteindelijk met

meer energie thuis kan komen, dan dat je ging.

De start van de training met de algemene warming up, waarin,

loopvormen, kaatsvormen, schommelvormen (kommetje en schoteltje)

core stability en de lenigheid, de standaard zijn, waarna een uitgebreid

acrobatiek programma volgde. Hierin stonden de handstanden en het

heffen vanuit houdingen centraal.

Deze start van de training die ongeveer 45 minuten tot een uur kon

duren, bepaalde grotendeels het niveau van concentratie van de turners.

Het was prachtig om te zien hoe na het ploegen en zaaien uiteindelijk

het oosten in zicht kwam. Hoe mooi de spagaatjes en de houdingen uit

de verf gingen komen. De toename van de kracht met het heffen vanuit

Page 25: Gymmi master met advertenties - GV Voorwaarts juni 2020.pdf · 2020-06-12 · Korte impressie turnseizoen herenselectie Kleurplaat Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag

23 de spreidhoeksteunen. Als trainer durfde je eigenlijk niet te ver vooruit

te kijken of te denken, omdat je ook het gevaar zag, aan jezelf voorbij te

lopen en dat alles een eigen leven zou krijgen, in je fantasie. Waardoor

verwachtingen bestaan boven het feitelijke van het actuele moment.

Een ander prachtig deel binnen deze trainingen was het trampoline

programma, alwaar onze turners geweldige stappen maakten. Vanuit een

mooi opgezet programma van spongen werden door verschillende

turners meervoudige schroeven voorwaarts geturnd en ook rugwaarts

werden de eerste hele schroeven gemaakt. Ook werd er al een start

gemaakt met de coördinatie voor het dubbel voorover en achterover

draaien van saltovormen en het moment van schroeven in deze

bewegingen.

Je likte je vingers erbij af als je onze jongens bezig zag. Trampoline is

een geweldig hulpmiddel, je kan veel beurtjes maken, de belasting is

gering op de spronggewrichten, het is leuk en uitdagend voor de jonge

turners.

Helaas kwam er een abrupt einde aan de FLOW in de turnhal op de

Kempen Campus door de lock down ten gevolge van de Corona crisis.

Gelukkig wisten de trainers snel een leuk You Tube trainingsprogramma

op te zetten, zodat de turners in hun thuissituatie toch lekker bezig

konden zijn. En op dit moment zijn de

eerste buitentrainingen al weer een feit.

Toch wel even wennen, omdat we

natuurlijk een binnensport zijn en het

herenturnen uit 6 toestellen bestaat,

maar het is leuk om elkaar weer

allemaal te zien en geënthousiasmeerd

te worden door de trainers en je dan

lekker in het zweet te werken. Hopelijk

kunnen we snel weer naar binnen, om

verder te gaan waar we ophielden.

Ad van den Boogaard.

Page 26: Gymmi master met advertenties - GV Voorwaarts juni 2020.pdf · 2020-06-12 · Korte impressie turnseizoen herenselectie Kleurplaat Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag

24 Kleurplaat

Page 27: Gymmi master met advertenties - GV Voorwaarts juni 2020.pdf · 2020-06-12 · Korte impressie turnseizoen herenselectie Kleurplaat Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag
Page 28: Gymmi master met advertenties - GV Voorwaarts juni 2020.pdf · 2020-06-12 · Korte impressie turnseizoen herenselectie Kleurplaat Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag. Pag