gww compleet

Click here to load reader

Post on 23-Mar-2016

246 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Grond/Weg/Waterbouw - Vaktijdschrift over civiele techniek & infrastructuur

TRANSCRIPT

 • Jaargang 1 I nummer 1

  BrugverBinding FLoriade over a73 venLo | SchouwBroekerBrug haarLem | p+r de uithoF utrechtreStauratie hogeSLuiSBrug amSterdam | gemaaL jacoBa kamperLand | a2 hoLendrecht-oudenrijn

  Vaktijdschrift oVer ciViele techniek & infrastructuur I WWW.GWW-BouW.nl

 • Wij liggen altijd Wij liggen altijd in de weg!

  www.wegdekreectoren.nl

  wegdek-reectoren

  Kijkt u ook eens op: www.wegwijsinwegdekrefl ectoren.nl

  van wylick.indd 1 07-11-2011 15:45:44

 • een onderneming

  Postbus 54.548

  3008 KA Rotterdam

  T. +31(0)10 29 92 288

  F. +31(0)10 29 92 277

  E. [email protected]

  I. www.vsf.nl

  Volker Staal en Funderingen biedt een totaalpakket in funderings- en staalbouwprojecten. Door bundeling van specialistische kennis en ervaring staan wij voor een vakkundige uitvoering en ontstaan innovatieve oplossingen voor civiele en ondergrondse projecten.

  Onze visie VSF staat voor het beheerst ontwerpen, uitvoeren en onderhouden van funderings- en staalconstructies, zodat onze klanten beter kunnen ondernemen en bouwen.

  Onze missie Autoriteit in en strategisch partner bij ontwerpgerichte staal- en funderingswerken.

  VSF bouwt nu de Melkwegbrug te Purmerend, wanneer de uwe?

  1109422 VSF Advertentie A4_DEF.indd 1 11-10-11 15:27

 • Ervaren specialistin heiwerk voor funderingen

  Advano Heiwerken BV Amstelkade 5 3652 MD Woerdense Verlaat Telefoon 0172 - 407591Fax 0172 - 407224 [email protected] www.advano.nl

  Advano Heiwerken BV is gespecialiseerd in het leveren en heien van prefab betonnen heipalen, vooral in de GWW, maar ook voor woningbouw en utiliteitsbouw. Uiteraard verzorgen wij voor onze klanten ook alle andere funderingstechnieken.

  Advano Heiwerken BV is een jong bedrijf met een enthousiast team van mensen met veel ervaring. AD VAN Oudenallen is na het faillissement van Van Oudenallen BV met dit team opnieuw begonnen. De gemiddelde ervaring ligt tussen de 25 en 30 jaar.

  Wij zijn graag bereid om u te adviseren c.q. mee te denken bij alle funderingsaspecten. Uiteraard tegen concurrerende prijzen.

  advano.indd 1 10-11-2011 16:00:02

 • | 5

  Waar zouden We ziJn zonder de (vracht)auto, boot en trein?

  het antwoord is: ongeveer anderhalve eeuw terug in de tijd, toen men zich nog met paard en wagen verplaatste. Vanaf 1800 kwam de industria-lisatie in nederland op. de ontwikkeling van elektro- en verbrandingsmotoren en de ontdekking van voorraden fossiele brandstoffen wereldwijd, had grote invloed op de grond-, water- en wegenbouw. het werd immers mogelijk om machinaal kanalen te graven, sporen te leggen en wegen aan te leggen. het is nu 2011. nederland heeft een uitgebreid netwerk van vaar-, spoor- en autowegen, die handel en transport mogelijk maken. het land is echter niet 'af'. ten eerste zijn er tal van verkeersknooppunten, waar de doorstroming nog belemmerd is. hiernaast zijn we met zijn allen kritischer geworden en eisen meer van de hedendaagse infrastructuur. het oog wil ook wat, de ecologie vraagt om aandacht, de veiligheid moet gegarandeerd met zo weinig mogelijk onderhoud. een andere grote uitdaging is het omgaan met schaarse fossiele energie in combinatie met strengere co2 emissie beperking.

  kortom: we willen mooiere, veiligere, onderhoudsvrije infrastructuur met zo min mogelijk fossiele energie bouwen. kortgeleden werden de jaarlijkse betonprijzen uitgereikt door de Betonvereniging. Vooral innovatieve en/of duurzame projecten vielen in de prijzen. de Gooisebrug won in de categorie bruggen en viaducten. deze voorgespannen brug van zeer hoge sterkte beton zou honderd jaar mee kunnen, zonder noemenswaardig onderhoud. in de categorie constructies in de waterbouw viel sluis 0124 te amsterdam in de prijzen. het bouwwerk is uniek omdat het de eerste sluis ter wereld is met betonnen sluisdeuren. de deuren zijn volgens ingenieursbureau amsterdam niet alleen goedkoper, maar vergen ook minder onderhoud dan stalen of houten exemplaren. de n201, omlegging aalsmeer uithoorn, kreeg de Betonprijs in de categorie uitvoering. de gewa-pende onderwaterbetonvloer wordt gebruikt als definitieve constructie, een noviteit volgens het juryrapport. in de categorie beton en samenleving viel het Geluidsscherm a2 tussen holendrecht en oudenrijn in de prijzen. Volgens de jury gaat het hier om een bijzonder werk, dat zowel voor automobilisten als voor wandelaars een lust voor het oog is.

  in deze eerste uitgave van Grond /weg /waterbouw, willen we ook aandacht besteden aan projecten die zeker niet onderdoen qua esthetiek, in-ventiviteit en/of duurzaamheid. een voorbeeld is een prachtig fly-over project in utrecht, waarmee de stad toegankelijker wordt voor langere tijd. daarnaast staat er in het vakblad een artikel over een kunstzinnige brug in Venlo. het artikel over de verbreding van de a2 toont de logistieke slimheid van de bouwers, die daarmee energiegebruik en fijnstofuitstoot beperkten. de extra beveiligde vispassage in den Bosch bewijst dat eco-logie prima samen kan met een scherpe planning en inventieve bouw en de ramspolbrug blijkt eveneens een innovatief hoogstandje als eerste energieneutrale overbrugging.

  Wij wensen u veel leesplezier!

  Martijn van den Bouwhuijsen

 • vaktijdschrift over civiele techniek& infrastructuur

  nummer 1jaargang 1 | december 2011Verschijnt 8 x per jaar

  uitgever

  schatbeurderlaan 6Postbus 249, 6000 ae Weertt +31 (0)495 450095e [email protected] www.louwersuitgevers.nl

  redactieadresschatbeurderlaan 6Postbus 249, 6000 ae Weertt +31 (0)495 450095F +31 (0)495 521335e [email protected] www.louwersuitgevers.nl

  redactiecordinator en eindredactieMartijn van den Bouwhuijsenschatbeurderlaan 6Postbus 249, 6000 ae Weertt +31 (0)495 450095F +31 (0)495 521335e [email protected]

  redactiemedeWerkers Martijn van den Bouwhuijsejack Buchholzroel van GilsBert heijnenjan-kees Verschuure

  bladmanagementCock Penninge [email protected] Vermanene [email protected]

  secretariaatManuela depenbrock

  advertentiesonline aanleveren:http://ftp2.louwersuitgevers.nlusername: gww-bouw, Wachtwoord: gast Postbus 249, 6000 ae Weert, nederlandt +31 (0)495 450095e [email protected]

  abonnementspriJs 72,00 per jaar excl. BtWinG 41 71 65 t.n.v. louwers uitgeversorganisatie BV o.v.v. Grond/Weg/Waterbouwinformatie over abonnementen:t +31 (0)495 450095

  adresWiJzigingenschriftelijk tenminste drie weken voor verhuizing naar: Postbus 249, 6000 ae Weert, nederland

  opzeggingenindien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode geen schriftelijk bericht van op zegging is ontvangen, wordt het abonnement auto matisch met een jaar verlengd.

  doelgroepdirecties en management van bedrijven uit de infraketen, betrokken ministeries en rijksdiensten, provinciale, gemeentelijke en andere betrokken overheden, landelijke, regionale en lokale organisaties, stichtingen en instellingen m.b.t. wegenbouw, aannemers, ingenieursbureaus en toeleveranciers actief in de wegenbouw, bestrating, grondwerk,

  vormgeving/art directionlogo reclame- ontwerpbureau BVt +31 (0)495 450065e [email protected]

  niets uit deze uitgave mag worden over genomen of ver menig vuldigd zon-der uitdruk kelijke toestemming van de uitgever en zon der bronvermelding. hoewel dit blad op zorg vuldige wijze en naar beste weten is samen gesteld kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledig heid van de informatie. Zij aan vaar den dan ook geen enkele aansprake lijkheid voor schade, van wel ke aard ook, die het gevolg is van hande lingen en/of beslis singen die gebaseerd zijn op deze informatie.

  14 32

  8275

  Venlo Brugverbinding floriade over a73 8Kootstertille Betonprijs 2011 12Column ton Verhoeven 13Utrecht 24 oktoberplein 14Holendrecht - Oudenrijn a2 20Den Bosch Vispassage 24Ramspol reconstructie n50 27Alverna n324 32Column daan stuit, voorzitter MkB-infra 37Haarlem schouwbroekerbrug 38Roermond-Herten rotonde Mussenberg 40NEN 2767 2insPect/ VeltMeijer 43Special fietsparkeren 45Gouda n207 Zuidwestelijke randweg 52Advano Verbreding a12 56Amsterdam restauratie hogesluisbrug 59Helmond spoorzone 61

  8

 • Jaargang 1 I nummer 1

  BrugverBinding Foriade over a73 venlo | SchouwBroekerBrug haarlem | p+r de uithoF utrechtreStauratie hogeSluiSBrug amSterdam | gemaal jacoBa kamperland | a2 holendrecht-oudenrijn

  Vaktijdschrift oVer ciViele techniek & infrastructuur I WWW.GWW-BouW.nl

  coverbeeld | odebrug amsterdam

  inhoud

  45 64

  89 92 96

  Zutphen en Eefde onderdoorgang n348 64

  Amsterdam odebrug 66

  Reeuwijk Voetgangersbrug 70

  Kamperland Gemaal jacoba 72

  Vroom Funderingstechnieken funderen langs de snelweg 74

  Ingenieursbureau Movares areaalgegevens op orde 75

  Purmerend Melkwegbrug 76

  Utrecht centraal station 80

  Utrecht P+r de uithof 82

  Nijverdal Gecombineerde spoor- en wegtunnel 86

  Gouda en Alphen aan de Rijn rijnGouwelijn 89

  Van Wylick Wegdekreflectoren leiden ons veilig door de nacht 92

  RA Infra adviesbureau infrastructuur 94

  Allan Block keerwnaden nooit standaard, altijd op maat 95

  S&P Clever Reinforcement Company Meer draagvermogen, freesbaar en recyclebaar 96

  Wie doet wat? 97

  59 70

 • 8 |

  Plaatsnaam | ProjectnaamVenlo | Brugverbinding floriade

  Floriadebrugover A73een nieuwe brug over de a73 gaat in 2012 dienst doen als entree van de Wereld tuinbouw expo floriade. de brug is onderdeel van een nieuwe verbinding die als een loper door het landschap is gedrapeerd, onder en over de bestaande infrastructuur. er onstaat een meanderende route over een glooiend maaiveld, passend binnen de lands