guvernul româniei por

Click here to load reader

Post on 05-Dec-2014

125 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

FONDURI EUROPENE

TRANSCRIPT

GUVERNUL ROMNIEI MINISTERUL INTEGRRII EUROPENE AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAIONAL REGIONAL

PROGRAMUL OPERAIONAL REGIONAL 2007- 2013BUCURETI - Aprilie 2006 1Romnia Ministerul Integrrii Europene Programul Operaional Regional 2007 2013 Aprilie 2006

PROGRAMUL OPERAIONAL REGIONAL (POR) CUPRINS LISTA ACRONIMELOR I ABREVIERILOR.................................................. 3 INTRODUCERE............................................................ .......................................... 5 1. ANALIZA SITUAIEI ECONOMICE I SOCIALE A REGIUNILOR.... 101.1 ANALIZE REGIONALE COMPARATIVE: DISPARITI IN DEZVOLTAREA ECONOMIC I SOCIAL A REGIUNILOR ROMNIEI........................................................................ ....................................10

Performanele economice i potenialul de cretere al regiunilor....................................10 Dezvoltarea antreprenorial ....................................................................................... ......12 Populaia i fora de munc..............................................................................................13 omajul ................................................................................................... .........................17 Infrastructura de transport................................................................................................1 9 Infrastructura pentru servicii de sntate, sociale i pentru situaii de urgen ...............22 Educaia................................................................................................... ........................28

Turism...................................................................................................... .......................31 Dezvoltare urban ..................................................................................................... .......33 Mediu ...................................................................................................... .........................37

1.2. PROFILURILE SOCIO-ECONOMICE ALE REGIUNILOR I DISPARITATI INTRAREGIONALE ............................................................ ....39Regiunea de Dezvoltare Nord Est ................................................................................39 Regiunea de Dezvoltare SudEst .....................................................................................44 Regiunea de Dezvoltare Sud............................................................................................49 Regiunea de Dezvoltare SudVest ..................................................................................54 Regiunea de Dezvoltare Vest...........................................................................................60 Regiunea de Dezvoltare NordVest .................................................................................66 Regiunea de Dezvoltare Centru .......................................................................................71 Regiunea de Dezvoltare BucuretiIlfov..........................................................................76

2. ANALIZA SWOT........................................................................ ...................... 83 3. STRATEGIA................................................................ ...................................... 85Romnia Ministerul Integrrii Europene Programul Operaional Regional 2007 2013 Aprilie 2006

2

3.1 OBIECTIVE....................................................................... .....................................85 3.2. AXE PRIORITARE TEMATICE........................................................................ 86

3.2.2 Axa Prioritar 2: Consolidarea mediului de afaceri regional i local .....................97 3.2.3 Axa Prioritar 3: Dezvoltarea turismului regional i local ...................................100 3.2.4 Axa Prioritar 4: Dezvoltare urban durabil .......................................................104 3.2.5 Axa Prioritar 5: Asisten Tehnic......................................................................107

3.3. COERENA CU POLITICILE NAIONALE I COMUNITARE..............110 3.4. COMPLEMENTARITATEA CU CELELALTE PROGRAME OPERAIOANLE I OPERAIUNI FINANATE DIN FONDUL EUROPEAN PENTRU AGRICULTUR I DEZVOLTARE RURAL(FEADR) I FONDUL EUROPEAN PENTRU PESCUIT (FEP) 116

4. PLANUL FINANCIAR AL POR................................................................... 118 5. IMPLEMENTAREA POR........................................................................... ... 1205.1. MANAGEMENTUL POR ................................................................................ ..120 5.2 MONITORIZAREA SI EVALUAREA..............................................................127 5.4 INFORMARE I PUBLICITATE.................................................................... .140 5.5 SISTEMUL UNIC DE MANAGEMENT AL INFORMAIEI .......................141

6. PARTENERIATUL......................................................... ................................ 142 ANEXA 1 - TABELE INDICATORI PENTRU ANALIZE SOCIOECONOMICE ................................................................................. 148 ANEXA 2 PROFILURI REGIONALE .......................................................... 151 ANEXA 3 ANALIZA SWOT PE REGIUNI DE DEZVOLTARE ............... 164

ANEXA 4 AJUTORUL DE STAT .................................................................. 177Romnia Ministerul Integrrii Europene Programul Operaional Regional 2007 2013 Aprilie 2006

3

LISTA ACRONIMELOR I ABREVIERILOR

ARIS Agenia Romn pentru Investiii Strine ADR Agenia de Dezvoltare Regional AM Autoritatea de Management ANIMMC Agenia Naional pentru ntreprinderi Mici i Mijlocii i Cooperaie BERD Banca European pentru Recconstrucie i Dezvoltare BM Banca Mondial BSS Structuri de sprijinire a afacerilor C&D Cercetare & Dezvoltare CDI Cercetare, Dezvoltare, Inovare CDR Consiliul de Dezvoltare Regional CE Comisia European CEE rile din Centrul i Estul Europei CES Coeziune Economic i Social CNDR Consiliul Naional pentru Dezvoltare Regional DGDR Direcia General pentru Dezvoltare Regional (MIE) DRU Dezvoltarea Resurselor Umane EAC Europa i Asia Central EDIS Sistemul Extins de Descentralizare i Implementare EUR Euro FEDR Fondul European pentru Dezvoltare Regional FS Fonduri Structurale FSE Fondul European Social IAR Indicele de atractivitate regional IMM ntreprinderi Mici i Mijlocii ISD Investiii Strine Directe ISPA Instrumentul Structural de Preaderare JAP Joint Assessment Paper MAI Ministerul Administraiei i Internelor MAPPM Ministerul Mediului i Gospodririi Apelor MARR Reconstrucia Regiunilor Miniere Afectate MC Ministerul Culturii MCI Memorandum Comun de Includere MEdC Ministerul Educaiei i Cercetrii MFP Ministerul Finanelor Publice MIE Ministerul Integrrii Europene MMSSF Ministerul Muncii, Familiei i Securitii Sociale MS Ministerul Sntii MTCT Ministerul de Transport, Construcii i Turism

NGO Organizaii Non-guvernamentale NIRDT Institutul Naional pentru Cercetare i Dezvoltare n Turism NIS Institutul Naional pentru Statistic NUTS Nomenclatorul Unitilor Statistice Teritoriale OI Organism Intermediar PDR Planul de Dezvoltare Regional PIB Produsul Intern Brut PNAA Programul Naional pentru Adoptarea Acquis-ului

Romnia Ministerul Integrrii Europene Programul Operaional Regional 2007 2013 Aprilie 2006

4 PND Planul Naional de Dezvoltare PNUD Programul Naiunilor Unite pentru Dezvoltare PO Programul Operaional POR Programul Operaional Regional POS Programul Operaional Sectorial SAPARD Programul Special de Aderare pentru Agricultur i Dezvoltare Rural SG Scheme de Grant SIIR Sistemul Informaional Integrat Regional SWOT Puncte tari, puncte slabe, oportuniti i ameninri TAIEX Unitatea de Asisten Tehnic pentru Schimb de Informaii TIC Tehnologii Informaionale i Comunicaii UE Uniunea European USAID Agenia Statelor Unite pentru Dezvoltare InternaionalRomnia Ministerul Integrrii Europene Programul Operaional Regional 2007 2013 Aprilie 2006

5

INTRODUCEREProgramul Operaional Regional (POR) se adreseaz celor 8 Regiuni1 de Dezvoltare ale Romniei, stabilite cu respectarea Regulamentului CE Nr. 1059/2003, referitoare la stabilirea unui sistem comun de clasificare statistic a unitilor teritoriale. In conformitate cu aceast clasificare, n Romnia au fost create 8 Regiuni de Dezvoltare: Regiunea 1: Nord-Est Regiunea 2: Sud-Est Regiunea 3: Sud Regiunea 4: Sud-Vest Regiunea 5: Vest Regiunea 6: Nord-Vest Regiunea 7: Centru Regiunea 8: Bucureti Ilfov

Regiunile de Dezvoltare sunt uniti teritorial - statistice, alctuite din 4-7 judee prin asocierea liber a Consiliilor Judeene. Ele corespund nivelului NUTS II n Nomenclatorul Unitilor Statistice Teritoriale (NUTS) ale EUROSTAT, pentru care se colecteaz date statistice specifice, n conformitate cu reglementrile EUROSTAT pentru teritoriile de nivel NUTS II. Clasificarea NUTS a Romniei, pe cele trei niveluri teritoriale recomandate de EUROSTAT sunt:Tabel 1

Nivel corespunztor NUTS Unitate Nr. de uniti (iunie 2004) I Romnia 1 II Regiuni 8 III Judee i Municipalitatea Bucureti 42 Regiunile de Dezvoltare reprezint cadrul pentru elaborarea, implementarea i evaluarea politicii de dezvoltare regional i a programelor de coeziune economic i social prin care aceasta se implementeaz. Toate regiunile NUTS II din Romnia au un Produs Intern Brut (PIB) mai mic de 75% din media comunitar, fiind prin urmare, eligibile pentru finanare din Fonduri Structurale n cadrul Obiectivului Convergen, aa cum este specificat n art. 5 (Capitolul 3) a propunerii de Regulament General pentru Fonduri Structurale i Fondul de Coeziune din iulie 20042. Prin Decizia Guvernului Nr. 402/2004, Ministerul Integrrii Europene a fost desemnat Autoritate de Management pentru Programul Operaional Regional 2007-2013, avnd responsabili

View more