gustafson és wyatt, bmj, 2004. - kreanod

55
„A betegek számára az Internet és egyéb elektronikus média használata az egészséggel és életmóddal kapcsolatos információk vagy szolgáltatások terjesztésére, ill. tárolására.” Gustafson és Wyatt, BMJ, 2004.

Upload: others

Post on 24-Nov-2021

7 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

„A betegek számára az Internet és egyéb

elektronikus média használata az egészséggel és

életmóddal kapcsolatos információk vagy

szolgáltatások terjesztésére, ill. tárolására.”

Gustafson és Wyatt, BMJ, 2004.

Betegtájékoztatás, felvilágosítás, oktatás

e-Business (pl. on-line patika)

Publikációk, szakmai irányelvek, szabványok

Szakkönyvtár

Vitafórumok, terápiás konzultáció, on-line konzílium, web-es szolgáltatás

Virtuális kórlap

TELEMEDICINA

Távvezérelt orvosi műszerek (telemetria)

Telemetria+mobil kommunikáció

Mobil-portál (WAP)Publikus

OrvosiK + F

Távközlési és informatikai technológiák alkalmazása az egészségügyi ellátás javítása érdekében akkor, amikor a résztvevők között lényeges távolságot kell áthidalni

Olyan infó-kommunikációs eszközzel támogatott tudásmegosztáson alapuló › diagnosztikus

› terápiás-, illetve ezeken alapuló

› távfelügyeleti eljárás,

melyben az egészségügyi szakszemélyzet beteg melletti jelenlétét on-line elektronikus kapcsolaton keresztül távolról pótolják

Táv-konzílium/szupervízió:

a diagnózis felállításába, a kezelés menetébe kommunikációs eszközökön keresztül távoli orvos/szakszemélyzet is bekapcsolódik

Táv-manipuláció:

a vizsgálatot vagy beavatkozást végző személy távérzékelőkre támaszkodva távolról vezérli /végzi a

vizsgálatot (pl.: endoszkóp)

beavatkozást (pl. video-vezérlelt robottal vagy távvezérlésre alkalmas eszközzel végzett távmanipuláció)

Távdiagnosztika:

a diagnózis alapját adó vizsgálat elkészítője és a diagnózis felállítója (a lelet készítője) térben elválik egymástól, de interaktív kapcsolatban vannak

Távfelügyelet:

az egészségügyi szakszemélyzet jelenlétét a betegnél levő/őt figyelő jelfogók és jeltovábbítók pótolják

fogadó oldal interaktivitását feltételezi

Telekonzílium (e-kommunikáció)

Teleradiológia (PACS rendszer minőség)

Telepathológia (szövettan, konzultáció, tudományos munka

támogatása)

Telediagnosztika

Telesebészet, robotika (force-feedback, manipulatio,

telemonitoring)

Teledialízis, transplantatio

Teledermatológia

Telepsychiátria (konzultációs-kapcsolati pszichiátria, oktatás,

virtuális realitás, anonimitás előnyei mellett új esélyegyenlőségek)

Tele-háziellátás (videokonferencia, telemetria: EEG, EKG, Holter,

vércukor, folyadékháztartás, légzés, stb.)

Teleoktatás (felsőoktatás, továbbképzés, kutatás támogatása)

vcvdcvcvcvcvvv

Idősek arányának növekedéseKrónikus betegségek

Cardiovascularis betegségek

Daganatok

Cerebrovascularis betegségek

Fertőző betegségek

Genetikai eredetű bántalmak

Preventio

Rehabilitatio

Otthoni betegellátás

Magasabb színvonalú betegtájékoztatás

11

Költség – fontos szempont!

Demográfiai változások

Egészségügyi ellátás terjesztése a távoli

területekre

Betegségek mintázata, lefutása megváltozott

IT előretörése a betegellátásban, kutatásban

Betegek magatartásának változása (információ

éhség)

Wellness igény

Információ mozgás

Egészségügyi network-ök létrehozása

12

Klinikák

Healthcare

Healthcare

Healthcare

Megyei

kórházak

Városi

kórházak

Szakrendelők

Háziorvos

13

Egészségügyi ellátás javítása

Költségcsökkentés

Modern diagnosztikai és terápiás

készülékek használata minél

nagyobb számú beteg esetén

E-health és Telemedicina

megvalósíthatja a fenti

elvárásokat

Beteg monitorok

Fitness és wellness monitorok

Önálló életvitelt támogató

megoldások

InteroperabilitásPoint

of Care

PoC

› interoperabilitás hiánya

› magas költségek, nehézkes/eltérő használat (különböző

gyártók)

› az egészségügyi rendszerekbe történő integráció

nehézsége

¿?

Elterjedés gátja

Norvégia 1920-as évek, Haukeland kórház - eü. szolg. rádión keresztül tengeren levő hajók számára(műtét is)

USA-ban - nagy távolságok áthidalására

› nebraskai Psychiátriai Intézetben 1955 óta zártláncú TV rendszer

1964-ben összeköttetés audiovizuális kapcsolaton keresztül a 200 km-re

levő Norfolk Állami Kórházzal

› bostoni Logan International Airport

alkalmazottaknak és utasoknak orvosi konzultációs lehetőség, ill. ellátás az

1967-ben létesült összeköttetés révén az állami General Hospital-lal

Kezdeti űrkutatási-katonai indíttatású programok (NASA, DARPA)

› 1975-ben15 telemedicina program az USA-ban (NASA)

STARPAHC program

eü. ellátás az Arizonában lévő Papago indián rezervátum lakóinak

világűrben lévő asztronautáknak 1972-76 között

1985. Mexico City földrengés - logisztikai és orvosi konzultációs segítség az

ATS-6 műholdon keresztül

1989. örmény földrengés

amerikai-szovjet űrbiológiai közös munkacsoport felügyelete alatt

jereváni orvosi központ és négy amerikai orvosi központ között

összeköttetés

1924

2010

• Kb. 50 orvosi szubspecialitás használja sikeresen a

telemedicina nyújtotta lehetőségeket

• Kb. 200 aktív telemedicine network az USA-ban

• + teleradiológia

• Kb. 100 network napi szinten működik

BM Központi Kórház

› szövettani metszetek ISDN vonalon keresztüli továbbítása a SOTE

I. számú Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetbe

Szatellites videokamera a Heim Pál Gyermekkórház

egyik műtőjében

› az operációt más városban, országban tartózkodó konzulens is

figyelemmel kísérheti, véleményezheti

ABN-Ambro Magyar Élet- és Nyugdíjbiztosító Rt. -

távkonzílium

Euromedic - teleradiológia

Televízió minőségű videokonferencia-rendszerek, melyhez

speciális orvosi berendezések is csatlakoztathatóak

A videokonferencia-berendezések különféle perifériákkal

bővíthetők

Alapelemek:

› többpontos konferenciaszerverek

› video-eszközök (pl. video-printerek, konverterek,

projektorok)

› audio-eszközök (pl. audio keverők, szinkrontolmács-

berendezések)

› kamerák (pl. mobil vagy automatikus követő

kamerák)

› központi perifériavezérlők

Illesztett elemek:

› speciális távoktatási, távgyógyászati és

távmegfigyelési berendezések

„store-and-forward” képtovábbítás

› orvos-diagnosztikai berendezések által

begyűjtött információ tárolása, ill. távközlési

hálózatokon át történő továbbítása

élő audiovizuális kommunikáció

Telecoms

LAN / WAN / VPN

Home / community

Device access point

Advisor station /

Health record server

Observation station /

Data server

Device

Device managerCarer /

Responder

Client

Observer /

Escalator

Clinical

Advisor

Táv-konzílium/szupervízió

› A diagnózis felállításába, a kezelés menetébe

különböző kommunikációs eszközökön keresztül

távoli orvos/szakszemélyzet kapcsolódik be.

Táv-manipuláció

› A vizsgálatot vagy beavatkozást végző személy

távérzékelőkre támaszkodva távolról vezérli

/végzi

a vizsgálatot

pl.: endoszkópos vizsgálat

a beavatkozást

pl. video-vezérlelt robottal vagy távvezérlésre alkalmas

eszközzel végzett távmanipuláció

Távdiagnosztika

› A diagnózis alapját adó vizsgálat

elkészítője és a diagnózis felállítója (a lelet

készítője) térben elválik egymástól, de

interaktív kapcsolatban vannak.

Távfelügyelet

› Az egészségügyi szakszemélyzet jelenlétét

a betegnél levő/őt figyelő jelfogók és

jeltovábbítók pótolják. A módszer a

fogadó oldal interaktivitását feltételezi.

› Egészségügyi ellátók, ill. szakemberek

közötti párbeszéd

egy adott problémára kínálhat azonnali

megoldást

lehetőséget teremt rendszeres, több résztvevős

szakmai konzultációra is

› Orvos – beteg közötti párbeszéd

A különböző képalkotó

vizsgálómódszerekkel

(ultrahang, röntgen, CT,

MRI, SPECT, PET, PET-CT) készült digitalizált

képanyagok továbbítása

és eseti konzultációja

a mindennapos

diagnosztikai tevékenység

során az elkészült felvételek

távolról történő leletezése

A beteg laparoscopos műtétjét egy robot végzi, melyet a

távolban lévő sebész irányít

A robot karjait a távolban lévő sebész karjai, csuklói irányítják,

míg a műtéti terület képernyőn történő megjelenítése hangvezérléssel történik

Előnyei:

› távolról történő manipuláció

› a computer interface ki tudja szűrni a műtétet vezérlő

sebész kezének normál esetben is meglévő remegését,

› lehetőség van a műtéti terület két, ill. háromdimenziós

megjelenítésére

› a módszer segítségével lehetővé válik :

a sebészek távolról történő oktatása

távoli – esetleg háborús – területeken történő betegellátás

asztronauták űrben történő operációja

http://www.youtube.com/watch?v=d7IojFFHtiA

A telemedicina egyik legnépszerűbb és legígéretesebb

területe

› 12 csatornás EKG készülékek, ill. vérnyomásmérő

készülékek, melyek alkalmasak a jeltovábbítása

interneten és e-mailen keresztül

› készülékek, melyek képesek a bypass műtéten

átesett betegek komplex otthoni monitorozására

› távolról, interneten keresztül programozható mobil

készülékek, melyek a beteg mobil telefonjához

csatlakoztatva képesek automatikus adatátvitelre

› a pacemakerek működésének folyamatos figyelése,

ill. távolról történő beállítása

› implantálható cardioverter-defibrillátorok,

alkalmasak a jeltovábbításra,

azonnali beavatkozást tesznek lehetővé

Valósidejű EKG monitoring

a beteg távoli megfigyelése - szakmai

protokolloknak megfelelően

ritmuszavarok észlelése

posztoperatív megfigyelés

› otthoni körülmények között, alacsonyabb költséggel

automatikus szívritmus analízis, teljes anyag

archiválás

vészriasztás (mentők, szakorvos, rokonság)

valós idejű mobil video kapcsolat

gombnyomásra felépülő, élő video

összeköttetés a beteg mobil telefonja és a

központ között

12 csatornás EKG + mobil telefon

2 ujj - 30 sec a telefon két oldalán

görbe küldés

azonnali diagnózis

konzultációs-kapcsolati pszichiátria

oktatás

virtuális realitás megteremtése

egyre nagyobb szerepet kap a:› orvos-beteg között e-mailezés

› web kamerán keresztül történő psychotherápia

› sms-ben történő utánkövetés

› speciális, a kezelést elősegítő CD romok használata

Előnyei:› a beteg önkifejezése szabadabb

› szégyenérzete csökken

› a kezelés folyamatosabb

› távoli területeken lévő betegek is elérhetőek

› ahol szükséges, biztosítható az anonimitás

nem lesz kiégési szindrómája

nem néz le téged

nem próbál meg szexuálisan közeledni

hozzád

› távol élő betegek folyamatos monitorizálása

› a webes felületre folyamatosan érkező információkból a

kezelő személyzet egyénre szabott terápiát állíthat össze a

beteg számára

› a beteg otthonában lehetőség van a legfontosabb vitális

paraméterek (pl. vércukor, folyadékháztartás, légzés,

szívritmus, vérnyomás, stb.) folyamatos ellenőrzésére

› lehetőség van GSM technológiára épülő megoldások

használatára

olyan területeken is elérhetővé válnak a távgyógyászati

szolgáltatások, ahol esetleg nincs lehetőség internetes

kapcsolat kialakítására

cukorbetegek

› rendszeres (akár karóra méretű) vércukormérést követő telefonos

adattovábbítás

› kisméretű vércukormérő készülékek, melyek kétirányú audio-

video jeltovábbításra alkalmasak

› kombinált készülékek is, melyek kombinálják

a real-time vércukor monitorozás

kevésbé invazív inzulin pumpa funkcióit

krónikus tüdőbetegek

› légzésfunkció monitorozása

hordozható, telefonos adattovábbításra alkalmas

spirométerek

az asthmás és COPD-s betegek folyamatos oxigén ellátására,

ill. oxigén szint mérésére alkalmasak

demens betegek

› térbeli és időbeli dezorientáltságuk miatt folyamatos

felügyeletet igényelnek

karóra méretű műszer, mely előnyeit

a beteg gondozója vagy a szolgáltatás központját hívja

a beteggel kapcsolatos információért, vagy a honlapon

lévő térképen lokalizálhatja a beteget

otthoni monitorozás

› kamerával felszerelt robot, mely hanggal irányítható

az általa begyűjtött képanyag mobil telefonon, ill.

interneten keresztül jut a központba

a beteg egészségi állapotával és biztonságával

kapcsolatos információkat is továbbít

› miniatűr elektronikus eszközök (MEMS - Micro Electro-

Mechanical Systems)

különböző vitális paraméterek (pl. vérnyomás, vércukor,

stb.) továbbítása

monitorok hangjelzés mellett

adattovábbításra is alkalmasak

a rögzített és továbbított adatok azonnal

eljutnak (sms, e-mail, ill. pager-ek és távoli

betegfigyelők aktivációja, stb.), a

nővérekhez/orvosokhoz, ill. beépülnek a

beteg kórtörténetébe

a legkorszerűbb műszerek a különböző vitális

paraméterek összehangolt elemzésére, ill.

automatikus görbe analízisre is képesek› csökken a fals riasztás lehetősége

orvos által irányított robotok, melyek utasításra

végigmennek az adott osztályon, s begyűjtik a

betegekkel kapcsolatos legfontosabb

adatokat

Közvetlen előnyök:

› Gyógyítási költségek csökkentése a hatékonyabb belső folyamatok következtében

› Anyagmegtakarítás (filmek, papír,stb.)

› Utazási költségek és időmegtakarítás

egészségügyi személyzet

betegek, vagy egészségügyi szűrővizsgálatokon

résztvevők

Közvetett előnyök:

› Egészségügyi szolgáltatások eljuttatása távoli, ritkán lakott

területekre

› Hatékonyabb, gyakran életmentő jellegű kezelés

biztosítása távolra

Telemedicina előnyei 1.

Javul az orvosi/szakorvosi ellátáshoz való hozzáférés

Javul a betegek életminősége, biztonsága

Csökken a kórházi tartózkodás gyakorisága, időtartama

Rövidülnek az egyes várólisták

Másodlagos, harmadlagos szakvélemények gyors beszerzése, akár külföldről is

Optimalizálható az erőforrások felhasználása

Egészségügyi dolgozók szakmai továbbképzése hatékonyabb

Egységes, jól körülhatárolt betegkövetési, adminisztrációs rendszer

Gyorsabb az új gyógyszerek, eljárások, szakmai normák és jogszabályok országos megismerése

Öregkori önállóság lehetősége

beteg - orvos kapcsolat

elszemélytelenedése

(gyakrabban?) előforduló orvosi

műhibáktól való félelem

magas költségek (?) beruházás

orvosi hiúság – nincs szükség más

belföldi/külföldi szakember

véleményére

hgfhghghghghghhhh

Adatbiztonság

› Személyi jogok védelme

› Adatok hozzáférésének szabályozása

› Adatok manipulálásának megakadályozása

› Adattovábbítási és konvertálási biztonság

› Adattárolási biztonság

Jogosultságkezelés

Átviteli sebesség

felelősség kérdése

jelenleg hatályos jogszabályok szerint a betegért a

terápiát végző a felelős

› így egy rossz tanács alapján hibásan eljáró orvost

vonhatnak felelősségre, jóllehet ő csak egy javaslatot

hajtott végre

javaslat: megosztott felelősség

› tanácsadót is felelősségre lehet vonni, amennyiben

javaslata nem felel meg a rendelkezésre álló

információk alapján ajánlható legoptimálisabb

követelményeknek

Szervezeti

TM szolgáltatásokhoz szükséges

források

TM konzultációs időpontok

Továbbutalás

Legkorszerűbb technika

hozzáférhetősége

Szociális / Politikai

Technológiai, infrastrukturális

beruházások

Eü. regionális és helyi fejlesztési

tervek

Technológiai

Megbízható, mobil, ergonomikus

és felhasználó-barát rendszerek

Optimális képminőség a

diagnosztizáláshoz

Etikai / Jogi Bizalmas adatkezelés

• Résztvevők

• EU, OSAP, EüMin, OEP, ANTSZ, EüStratKp, Inf. Közl. Min, Nemz. Fejl. Hiv.,

Foglalk. Pol. Munkaügyi Min., Humán erőforrás program iroda, MEDINFO /

ESKI, MOK, …

• Egységes stratégia és gondozás

• Jogi szabályozás

• etika, adatvédelem, eü. szoftverek minősítése

• Szabványosítás

• EU, HL7 US, HISA EU, telematikai + eü. együttes, honosítások

• Adat-kompatibilitás

• adatszintű egységesítés

• Ágazati adatmodell és adatszótár (sokszereplős ágazat – meta adatbázis)

• Adat és Információgazdálkodás szabályozása, Intézmények, fenntartók,

szervezetek, üzleti világ (adatvagyon – jogi/gazdasági adás/vétel,

nyilvánosság mértéke)

• Minőségbiztosítás (ISO, KES)

• Adatvédelem (adatvédelmi törvény)

A telemedicinás szolgáltatások jelenleg még nem számolhatóak el

lobbyzni a biztosítóknál és a törvényalkotóknál

Megváltoztatja-e a képzést a telemedicina?

Megváltoztatja-e az egészségügyet a telemedicina?

Fejletlen országok ellátása/oktatása javul-e?

Összhang:

› szervezeti struktúrák

› egészségügy finanszírozási rendszer

› telemedicina

Telemedicina lehetőségeinek megteremtése Eu. javaslatokkal összhangban

› TIOP 2.2.7. Teleradiológia Teledermatológia Teleophtalmológia Telepathológia

Egyéb szakmák

Oktatás

Tudományos tevékenység

Bevétel növekedés› Kollaboráció egyéb eü. intézményekkel

Konzílium Ügyeleti tevékenység Oktatás Tudományos tevékenység

Betegoktatás / népegészségügyi programok

Regionális, hazai, ill. Euro-regiós központi szerep

› Gyógyításban

› Oktatásban (graduális, postgraduális)

› Népegészségügy programokban

Tudományos kutatómunka és kollaboráció magas

színvonalának megőrzése, ill. javítása

› Hazai

› Nemzetközi vonatkozásban

Az egyre nehezedő feltételek mellett a Centrum és a

Főiskola gazdasági helyzetének megőrzése, javítása, a

stabilitás biztosítása

1. Vízió megalkotása

2. Hosszú távú,jól kidolgozott finanszírozási terv

3. Jól működő, effektív tele/e-egészségügyi környezet

4. Teljes munkaidejű koordinátor alkalmazása

5. Személyzet képzése/továbbképzése

6. Megfelelő technika alkalmazása

7. A folyamatok megfelelő szabályozása, algoritmusok

kidolgozása

8. Marketing

9. Hagyományos betegellátáshoz való kapcsolódás biztosítása

10. Tudásmegosztás – együttműködés más TM centrumokkal

Az európai digitális életforma egyik sajátossága

Élethossziglan tanulás csak távoktatásban történhet

A távoktatás – szemben a hagyományos közép- és felsőfokú oktatással› gyorsabban taníthatja az új ismereteket

Feltételezi és ugyanakkor megköveteli, hogy a› hallgató erősítse önállóságát

› javítsa a tanulás iránti motivációját

A távoktatás ösztönzi az infokommunikációs technológiák és szolgáltatások kreatív használatát

Gradualis képzésben

Postgradualis képzésben

Konferenciákon

Új életforma (?)

› számos munkakörben kötelező lesz a heti egynapos

továbbképzés

A tudás személyes és társadalmi tőkévé váltásának

kulcsmódszere lehet

A távoktatás multimédiás tananyagai megkönnyítik a

tudás befogadását

Nem csak ismeret átadás, hanem a konkrét valóság

gyakorlása lehet virtuális valóságjátékokkal (társadalom

modellező játékok)