guia general de treball amb pantalles de visualització de dades

Download guia general de treball amb pantalles de visualització de dades

Post on 14-Feb-2017

221 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • G U I A G E N E R A L D E T R E B A L L A M B P A N T A L L E S D E V I S U A L I T Z A C I D E D A D E S : U S U A R I S D O R D I N A D O R S

  El treball amb ordinadors i monitors (s a dir, pantalles de visualitzaci de dades o PVD) constitueix,avui en dia, un element com i fonamental en la major part de les tasques desenvolupades pel perso-nal de lAdministraci.

  Daqu neix la necessitat destablir unes pautes de treball, la qual va quedar reflectida en lAcord Gene-ral sobre Condicions de Treball (article 15.3) del personal de lmbit daplicaci de la Mesa General deNegociaci de lAdministraci de la Generalitat de Catalunya i en el V Conveni Collectiu nic dmbitde Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya (article 51.5).

  Aquesta guia de treball s daplicaci a tota persona que utilitzi lordinador. Pretn ser un ajut i un recor-datori que estableix un conjunt de mesures segures, ergonmiques i genriques que han de permetretant adoptar una postura correcta, com optimitzar i adaptar les eines de treball a labast del lusuari.

  Eines de treball

  Elements comuns: lordinador (format per la CPU, pantalla, teclat i/o ratol) i el mobiliari (taula i cadira).

  Elements complementaris: Reposapeus, reposabraos, faristol i llum auxiliar (lmpara de taula).

  Normes bsiques dactuaci

  Abans de comenar a treballar

  Organitzar la feina i preparar el material per desenvolupar la tasca amb comoditat i de manera que noprovoqui estiraments o esforos a lhora dintentar agafar qualsevol daquests elements, s a dir,ha destar situat dins del radi dacci dels braos, en posici asseguda.

  Com adoptar la postura correcta(Fases cronolgiques que shan de seguir):

  Adaptar lalada de la cadira de manera que quan sutilitzi el teclat/ratol els braos i els avantbraosformin un angle igual o superior de 90 o. Lesquena ha de quedar recta, totalment recolzada sobre elrespatller de la cadira i relaxada (en posici anomenada de quatre).

  Si en aquesta posici no s possible descansar els peus cmodament a terra amb les cames enangle recte, sha dutilitzar un reposapeus.

  Situar el teclat/ratol de manera que entre aquest i el cant de la taula hi hagi una distncia mnimaduns 10 cm, que permeti recolzar els canells i part de lavantbra.

  Situar la pantalla a una distncia ull/pantalla igual o superior dels 45 cm i ubicada de manera frontala la lnia de visi (la part superior de la pantalla sha de trobar a la mateixa alada dels ulls).

  GU IA GENERAL DE TREBALL AMB PVD 1 de 2

  G U I A G E N E R A L D E T R E B A L LA M B PA N TA L L E S D E

  V I S U A L I T Z A C I D E D A D E S

  Generalitat de Catalunya Departament de Governaci i Administracions Pbliques Direcci General de la Funci Pblica

 • En treballs que impliquin transcripci de documents, apropar i situar el faristol a lalada de la pan-talla a fi de minimitzar el moviment del cap.

  El contrast entre la lluminositat de la pantalla i lentorn proper no ha de ser molt acusat, shan depoder veure correctament i sense forar la vista els carcters tant del monitor com dels documents.Es pot adequar amb els comandaments de brillantor i contrast de la mateixa pantalla.

  Cal evitar els reflexos o enlluernaments sobre la pantalla, tant de la llum natural com artificial, que shande minimitzar amb cortines o persianes, llums auxiliars i/o amb la inclinaci de pantalla.

  Pel que fa a lorganitzaci del treball s convenient que cadasc estableixi el seu propi ritme detreball, alternar diferents tasques i/o fer pauses de descans, que shan dentendre com: Reposar els ulls i els msculs afectats per la postura de treball. Relaxar-se desprs duna tensi fisiolgica i psicolgica generada per aquest treball. Aixecar-se del lloc de treball i moures. En el cas especfic de treballs repetitius i continus (com s lentrada de dades alfanumriques), per

  tal devitar possibles lesions, conv fer exercicis de relaxament especfics a nivell muscular i/o vi-sual per combatre la possible fatiga mental i visual, alternar amb daltres activitats i, si aquestaalternana no s suficient, el Servei/rea de Prevenci de Riscos, dacord amb lavaluaci del llocde treball, establir la necessitat defectuar pauses de descans, s a dir, interrupcions del treballamb lordinador.

  Lestabliment de pauses es comunicar al cap o responsable de la unitat i als delegats deprevenci.

  En cas de qualsevol dubte, consulteu amb el Servei/rea de Prevenci de Riscos Laborals del vostre departament.

  2 de 2 GUIA GENERAL DE TREBALL AMB PVD

  G U I A G E N E R A L D E T R E B A L LA M B PA N TA L L E S D E V I S U A L I T Z A C I D E D A D E S

  Elaborat per la Direcci General de Relacions en lmbit de la Funci Pblica. Aprovat per la Comissi Paritria de Prevenci de Riscos Laborals per a personal dadministraci tcnic i laboral el 30 de gener de 2002. Edici: Desembre 2002