[Gsg] Bản Giới Thiệu Gsa, Gsg & With Gafe (1)

Download [Gsg] Bản Giới Thiệu Gsa, Gsg & With Gafe (1)

Post on 24-Jan-2016

221 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Google ambassador v cc hot ng

TRANSCRIPT

 • 1

  Google Student Group Hanoi 2015

  GII THIU GSG V CHNG TRNH WITH GAfE

  I. Gii thiu Google Student Group Hanoi GSG Hanoi l t chc cng ng Sinh vin Google ti H Ni c thnh lp bi nhm i s sinh vin Google (Google Student Ambassador) ti Vit Nam.

  i s sinh vin Google (Google Student Ambassador vit tt GSA) l chng trnh i s sinh vin ton cu do tp on Google thnh lp vo nm 2005 v hin c mt ti hn 70 quc gia trn th gii vi mc ch gip sinh vin trn th gii d dng tip cn c ti cc sn phm hu ch dnh cho gio dc cng nh pht trin cng ng yu thch cng ngh ni chung v cc sn phm ca Google ni ring ti cc quc gia s ti.

  L tp hp nhng con ngi vi chung nim am m Google, chng ti mun em cc ng

  dng ca Google n gn hn vi cc bn hc sinh, sinh vin bng vic t chc nhng bui chia s v s kin lin quan n cng ngh ni chung v Google ni ring. Qua , chng ti hy vng th h tr c th s dng hiu qu hn cc ng dng ca Google trong hc tp, cng vic, cng nh trong cuc sng.

  Cc s kin c t chc bi cng ng Sinh vin Google ti H Ni 2014 thu ht hn 7000 lt tham gia trn khp c nc, ng u Chng trnh GSA ng Nam , vi cc s kin online v offline in hnh nh:

  1. Chng trnh hng v Gio Dc ECs Gone Google Hp tc vi CLB Ting anh Trng i hc Ngoi Thng

  T chc bui training cch s dng khoa hc v hiu qu cc ng dng ca Google nh Mail, Calendar, Drive, v.v vo mc ch hc tp v t chc sp xp cng vic.

  Google Tips for Exam a cc mo hay ch dn cho hc sinh sinh vin s dng hiu qu phc v cho vic n tp trong cc k thi.

  2. Chng trnh hng v Cng ng Talkshow Youth@Youtube vi 300 sinh vin ti Trng i hc Kinh t Quc Dn H Ni

  Vi ch Gii tr thi YouTube , GSG mang n ci nhn su sc v nhng vn c gii tr quan tm trn knh chia s video trc tuyn ca Google, gip cc bn tr trang b c mt s k nng s dng YouTube mt cch hiu qu trong hc tp, cng vic, gii tr v c nh hng vn ha ng n khi tham gia knh x hi ny.

  II. p dng GAfE vo cc lp i hc v Cu lc b ti ging ng (i hc Ngoi thng,

  i hc Kinh t Quc dn).

  Vi mc ch thc hin s mnh ca mnh l cu ni lan ta gi tr t nhng sn phm ca Google v sc mnh ca Cng ngh n cng ng hc sinh, sinh vin, th h mi ca Vit Nam, chng ti tin rng chng trnh With GAfE mt chng trnh ng dng trong gio dc hng n cc bn sinh vin, c bit cc bn cc trng i hc c ting v c sc lan ta nh i hc Kinh t Quc dn s gip cc bn p dng v ti u ha trong vic hc tp ca mnh mt cch thit thc nht.