gs1 világa ?· gs1 világa magazin | 2015/1 viszkei györgy a gs1 magyarország elnöke a gs1,...

Download GS1 világa ?· GS1 világa magazin | 2015/1 Viszkei György a GS1 Magyarország elnöke A GS1, ezúttal…

Post on 29-Aug-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • FÓKUSZBAN GS1 Global Healthcare Conference & Exhibition

  GS1 FEJLESZTÉSEK Ki van a vonalkód mögött?

  GS1 világa M a g a z i n

  2015/1 | VIII. évf. 1. szám

 • TARTALOM

  A GS1 Magyarország lapja. alapítva: 2006 Felelős kiadó: Magyar Béla. Főszerkesztő: Burányi Zsófia. Szerkesztőség: cím: 1139 Budapest, Fáy u. 1/B, telefon: 412-3940; fax: 412-3949, e-mail: info@gs1hu.org, internet: www.gs1hu.org, Szerzők: Bém Szilvia, Bócsi Zsolt, Burányi Zsófia, Horváth Orsolya, Kecskés Katalin, Krázli Zoltán, Vatai Krisztina, Viszkei György, Hirdetésfelvétel: cím: 1139 Budapest, Fáy u. 1/B, e-mail: info@gs1hu.org Hirdetés ajánlat: www.gs1hu.org - Megjelenik 2500 példányban. Megrendelhető a szerkesztőség címén a meghirdetett szolgáltatási díjak szerint. Tervezés, nyomdai előkészítés: Média Piramis Kft., Nyomtatás: Média Piramis Kft. Az újság oldalain megjelenő vélemények nem mindig esnek egybe a szerkesztőség véleményével. A szerkesztőség nem vállal felelősséget a hirdetésekben közölt információk hitelességéért. Az újságban megjelent anyagoknak akár teljes, akár részbeni újrafelhasználása csak a kiadó írásbeli hozzájárulásával lehetséges. Az újságban megjelenő vonalkódok illusztrációk, nem leolvasásra, felismerésre szolgálnak.

  HU-ISSN: 17886805

  HIRDETMÉNY

  A GS1 Magyarország Nonprofit Zrt. 2014. évi működésének, közhasznú tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait – ideértve az Éves beszámolót, a Kiegészítő mellékletet, a Közhasznú mellékletet, az Üzleti jelentését és a Független Könyvvizsgálói jelentését - honlapján nyilvánosságra hozta: www.gs1hu.org.

  fókuszban 04 A világ 2025-ben 08 GS1 Global Healthcare Conference & Exhibition

  GS1 fejlesztések 10 Ki van a vonalkód mögött? 11 GS1 mobil alkalmazás a hazai piacon

  egészségügy 12 Kötelező bevezetés: UDI az orvostechnikai eszközökre 14 Magas szintű betegbiztonság és hatékonyabb működés a hazai kórházakban is!

  élelmiszeripar 16 Speciális élelmiszerek speciális kódokkal 18 Frissáru nyomon követés a gyakorlatban

  kitekintés 20 GS1 Globális Egészségügyi Konferencia Mexico Cityben 21 Supply Chain Konferencia - Gyógyszeripar 22 Élelmiszer - Szakma napja 23 Szakmaiság és Logisztika napja 24 PRONTO Rotterdam

  vonalkódgyakorlatok 26 GS1 DataBar bevezetés a METRO Kereskedelmi Kft.-nél II. rész 30 Gyakorlati GS1 alkalmazás a SPAR Magyarországnál

  corporate - vállalati rovat 32 Vonalkód vizsgálati szolgáltatásunk 34 A GS1 Magyarország Szolgáltatói Programja 35 MyGS1 - Személyre szabott Partner kiszolgálás

 • 3

  K Ö

  SZ Ö

  N TŐ

  GS1 világa magazin | 2015/1

  Viszkei György

  a GS1 Magyarország elnöke

  A GS1, ezúttal a GS1 Világa magazin útján, széleskörű tájékoztatásra törekszik annak érdekében, hogy

  megismertesse szabványai­ nak és szolgáltatásainak felhasználóit a legújabb

  eredményekkel és fejleményekkel.

  Ez a törekvés hozzá kíván járulni a „közös nyelv” kialakításával az üzleti élet hatékonyságának növeléséhez, végső soron a versenyképesség megőrzésé- hez, netán növeléséhez.

  Jelen lapszámunk a hagyományosnak tekinthető élelmiszeripar területén az egyre inkább előtérbe kerülő nyomonkövetési igények GS1 szabványokkal történő megoldásával foglalkozik. Jogszabályi és nem utolsó sorban fogyasztói elvárás, hogy az értékesítés helyén, különösen kritikus élelmiszereknél (pl. hús, frissáru) pedig a termék teljes életpályájáról rendelkezzünk információkkal. A GS1 szabványrendszer a következetes fejlesztés eredményeképpen a nyomonkövetési megoldások és újonnan használatba vett vonalkódok (pl.GS1 DataBar) segítségével képes ezen igények kielégítésére.

  A GS1 számára már nem teljesen új, de még hagyományosnak sem nevezhe- tő terület az egészségügy. Különösen igaz ez Magyarországra, ahol folyton (és joggal) annak sanyarú helyzetén siránkozunk, de keveset teszünk a meg- lévő hatékonyságnövelő intézkedésekért. A GS1 a maga módján hozzá kíván járulni egy jobb egészségügy megteremtéséhez, ezért jelen lapszámunkban jelentős terjedelemben foglakozunk az ide vonatkozó témájú megoldások- kal. Ezen erőfeszítések sorába illeszkedik, hogy vállalkoztunk ez év őszén a GS1 globális egészségügyi konferenciájának házigazda szerepére, azzal a nem titkolt céllal, hogy ezzel a területre irányítsuk a figyelmet.

  Aki valaha szoftverfejlesztésbe fogott tudja, ez egy véget nem érő folya- mat. Nincs ez a GS1 esetében sem másként. A legnagyszerűbb megoldás is keveset ér, ha arról a potenciális felhasználók nem tudnak. Célul tűztük ki ezért, hogy felhasználóinkat új fejlesztéseink aktuális helyzetéről rendszere- sen tájékoztassuk.

  Mint tudjuk, jósolni nehéz, különösen, ha ez a jövőre vonatkozik. Fókuszban rovatunk bátor kísérletet tesz a következő évtizedre vonatkozó tendenciák előrevetítésére.

  Végül nem hívhatjuk fel elégszer a figyelmet képzéseinkre és szolgáltatá- sainkra, amelyek jelen lapszámunk záró részében ezúttal is megtalálhatók.

  Viszkei György a GS1 Magyarország elnöke

 • 4 GS1 világa magazin | 2015/1

  F Ó

  K U

  SZ B

  A N

  A világ 2025-ben - 8 előrejelzés a következő 10 évre

  2025-ig elképesztően gyors mértékű változásoknak leszünk tanúi. Alábbiakban 8 olyan területet mutatunk be, amelyeken különlegesen nagy átalakulás várható a következő évtizedben.

  1. 1000 dollárt ér az emberi agy

  2025-ben 1000 dollár elegen- dő lesz, hogy olyan számító- gépet vásároljunk, mely képes 10^16 ciklusra másodpercen- ként (ez 10.000 trillió ciklust jelent másodpercenként), ami megegyezik az emberi agy működési sebességével.

  2. Trillió­szenzoros gazdaság

  A „Minden internete” (Internet of Everything) kifejezés érzékel- teti azt a világot, ahol hálózati kapcsolatok kerülnek kialakítás- ra az emberek, eszközök, folya- matok és adatok közt. 2025-re az IoE több mint 100 milliárd eszközre terjed majd ki, melyek mindegyike egy tucat vagy még több adatgyűjtő szenzorral ren- delkezik. Ez egy olyan egytrillió szenzoros gazdasághoz vezet, mely oly mértékben irányítja az adatokat, hogy az minden el- képzelésünket felülmúlja.

  3. Tökéletes tudás

  A tökéletes tudás felé tart a vilá- gunk.

  Az egytrillió szenzor segítsé- gével, mely folyamatosan min- denütt adatot gyűjt (automata autók, műholdas rendszerek, drónok, hordható eszközök, ka- merák) bármikor és bárhol képe- sek leszünk bármilyen tudáshoz hozzájutni, és lekérdezhetjük, értékelhetjük ezeket az adatokat, hogy válaszokat kapjunk a kérdé- seinkre és bepillantást nyerjünk a minket érdeklő dolgokba.

 • 5GS1 világa magazin | 2015/1

  F Ó

  K U

  SZ B

  A N

  5. Az egészségügyi rendszer szétesése

  A jelenleg működő egészségügyi intézmények összeomlanak és új üzleti modell szerinti, sokkal jobb és hatékonyabb rendsze- rek fognak létrejönni. Startup-ok ezrei, illetve napjaink adatóriásai ( Google, Apple, Microsoft, SAP, IBM, stb.) olyan üzleti megoldá- sokkal fognak belépni ebbe a kö- zel 3,8 trillió dolláros szektorba, melyek dematerializálják, demo- netizálják és demokratizálják nap- jaink bürokratikus és egyáltalán nem hatékony rendszereit.

  A biometrikus érzékelők (hord- ható érzékelők) és a mesterséges intelligencia lehetővé fogja tenni, hogy mindannyian a saját egész- ségünk felügyelőivé váljunk. Mind- annyian képesek leszünk arra, hogy újranövesszünk egy szívet, májat, tüdőt, vagy vesét, amikor erre éppen szükségünk van.A Ro- botsebészek létrehozása lehetővé teszi, hogy minden alkalommal tökéletes, automatikus sebészi műtétek kerüljenek végrehajtásra, csupán fillérekért.

  4. 8 milliárd, hiperszinten kapcsolódó ember

  A Facebook, (internet.org), SpaceX, Google, (Project Loon), Qualcomm, és a Virgin (OneWeb) azt tervezik, hogy globális kap- csolódást biztosítanak minden ember számára a Földön és az infor- mációcsere sebességét 1 Mbit/szekundumra növelik.

  A mostani 3 milliárdról 8 milliárdra fog nőni a hálózatokba kapcsolt emberek száma. Ez 5 milliárd új potenciális fogyasztót jelent a globális gazdaságnak, ami újabb, többször tíztrillió dollár beáramlását is je- lenti a globális gazdaságba. Ezek az új fogyasztók nem úgy lépnek be az online világba, mint ahogyan mi tettük 20 évvel ezelőtt, ők azonnal 1 Mbit/szekundum sebességű kapcsolattal fognak rendelkezni, és azonnali hozzáféréssel az egész világ információs hálózatához a Google, a cloud technológia és a 3D nyomtatás, az Amazon, a külön- böző webszolgáltatások adta lehetőségekkel, nem utolsó sorban az AI alapú Watson közösségalapító, és közösséglétrehozó lehetősé- gekkel és még sok minden mással.

 • 6 GS1 világa magazin | 2015/1

  F Ó

  K U

  SZ B

  A N

  7. A JARVIS (Just A Rather Very Intelligent System) első napjai

  A mesterséges intelligencia kutatások hatalmas lé- pést tesznek az elk