groot vlaardingen week49

Download Groot Vlaardingen week49

Post on 24-Jul-2016

246 views

Category:

Documents

12 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Groot Vlaardingen

TRANSCRIPT

 • www.grootvlaardingen.nlWoensdag 2 december 2015

  nvmzhz.nl

  Makelen is vakmanschap Kies daarom voor een NVM-makelaar!

  NVM-makelaars volgen verplicht cursussen en trainingen om hun kennis op peil te houden.

  Lekker makkelijk, alles inclusief, minimaal 5 personenA-Z Gourmet Menu per persoon:

  GOED VERZORGD DE FEESTDAGEN DOOR

  Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.gourmetten.nl

  Vlees Bieflap Cordon bleu Kipfilet Slavink Blanke varkensschnitzel Varkensshoarma Ontbijtspekplakjes 2x Hamburger (incl. broodje) Kipsat

  Salade Komkommersalade Gemengde rauwkost Rundvleessalade Vers fruitSauzen Zigeunersaus Cocktailsaus Knoflooksaus Kruidencrme

  Standaard Paprika, courgette,champignons en uien

  Krieltjes Bakmargarine Eieren Stokbrood wit Steakkruiden

  Benodigdheden Gourmetstellen ofelektrische bakplaat

  Porseleinen borden RVS bestek enopscheplepels

  Placematsen servetten

  Gratis bezorgd oplocatie in NL en BE

  Altijd vers engekoeld geleverd

  A-Z regelt alles,zelfs de afwas!

  Vr 12:00 besteldmorgen bezorgd

  12,95

  voskamp.meesterbakker.nl

  WEEKTOPPER!ROTTERDAMSSTOER DONKER

  1,892,39Actie is geldig van 30 nov. tot 5 dec. 2015

  www.vlaardingen.rotarysantarun.nl

  Voor het goede doel!

  ZONDAG 20 DEC.14:00 uur - VEERPLEIN

  DOE OOK MEE!

  Bezorger worden?Meld je nu aan via

  http://www.krantjecontantje.nl

  Ton Rekelhof vertrektVlaardingen - Trainer Ton Rekelhof vertrekt aan het einde van het seizoen bij Victoria04/za. Hij tekende in 2014 een 2-jarig contact.

  Ondanks wederzijdse waardering en respect heb-ben we besloten niet met el-kaar verder te gaan. Rekel-hof maakt het seizoen af.

  Op het Grote Stadsplein bespraken mensen die in Vlaardingen leven, wonen, werken en ondernemen de ruim 300 ideen die zijn ingediend voor toekomstig Vlaardingen. In Werkateliers werd gekeken welke ideen samen moeten worden omarmd en wie zich voor een idee kan en wil inzetten. Burgemeester Blase geeft zijn project onder de noemer de Burger Meester de komende weken een vervolg. Lees meer op pagina 29. Foto: Frans Assenberg

  Brainstormen over toekomstig Vlaardingen

  Niet via Vlaardingen naar A4 sportpark

  VLAARDINGEN - De gemeen-teraad stemde unaniem voor het voorstel van het gemeentebestuur om geen weg voor autoverkeer toe te staan naar het nieuwe Schiedamse sportpark via de Eksterlaan. Wel komt er een fi etspad naar de sport-velden. Deze wordt aange-legd door de Hoevenbuurt in Holy-Noord. Maar vol-gens wethouder Ruud van Harten stond deze fi etsver-binding al ingetekend in de oorspronkelijke tekeningen voor de A4 Delft-Schiedam/Vlaardingen. Dus dat is wat hem betreft geen nieuws. De gemeenteraad was min-der instemmend over hoe

  de gemeente Vlaardingen in de kwestie van de toe-gangsweg heeft geopereerd. Volgens de raadsleden bleef het gemeentebestuur te lang stil in deze kwestie en wer-den omwonenden, maar ook de raad, daardoor veel te lang in onzekerheid ge-houden. De discussie over de toegangsweg heeft zich inmiddels verplaatst naar de andere kant van de stads-grens. Schiedam is naarstig op zoek naar extra alterna-tieven op haar eigen grond-gebied. Echter net als in Vlaardingen vinden zij hier omwonenden op hun pad die niet zitten te wachten op extra verkeer in hun wijk.

  Het verzet van de bewoners van de Eksterlaan heeft succes gehad. De gemeenteraad stemde vorige week tegen een ontsluiting voor het sportpark dat wordt aangelegd op de A4 tunnel via Vlaardingen. De opluchting bij de bewoners was groot na de vergadering. Geen extra verkeer hun fl ats.

  Succes voor bewoners

  BLOEDHEKEL AAN VERLIEZENCWO-aanvoerderArij van Bree wilvooropgaan in de strijd.

  13

  HOLLANDSE HELDENMaak kans op de volledige collectie van 15 kinderboekjes op www.grootvlaardingen.nl

  Win!

  KLIK & WIN ACTIE

  Win de 6cd-box met 118 hits uit de Top 4000

  KLIK & WIN ACTIE

  Ga naar www.grootvlaardingen.nl

  Ookdezeweek inGrootVlaardingengemeentelijk nieuwsmetonder andere: Wapperende ideen op Grote

  Stadsplein Meer parkeerplek voor

  voetballers VFC Samenmakenwe de binnenstad Zamel samen vuurwerkafval in

  Werkzaamheden LepelaarsingelDe verkeerslichten op het kruispunt Lepelaarsingel -Zwanensingel - Dillenburgsingel worden vervangen.De komende dagen kunnen de werkzaamhedenverkeershinder geven.

  Omalle nieuwemasten te plaatsen en kabels te vervangenworden vanafwoensdagmiddag of donderdag (2 of 3december) de lichten uitgeschakeld. De rijbanen op de

  Lepelaarsingel worden versmald naar n rijstrook, waarbijde normale voorrangsregels gelden. Dewerkzaamhedenduren tot enmetwoensdag 16 december. Omde verkeershinder in de gaten te houden en de verkeersveiligheid vanfietsers en voetgangers te controleren tijdens dewerkzaamheden, worden in ieder geval de eerste dagen verkeersregelaars ingezet. Afhankelijk van de ervaringen, kan degemeente de verkeersregelaars langer laten blijven.

  Wie zaterdagmiddag 28 november binnenliep in het Geuzencollege in deWestwijk, zag ruim 300 ingediende ideenwapperen aan rode waslijnen in de hal en gangen. Over deze ideen gingen circa 100 bezoekers van het Grote Stadspleinmet elkaar in gesprek. Blijf op de hoogte via www.deburgermeester.nu en www.facebook.com/deburgermeester.

  Wapperende ideen op Grote Stadsplein

  woensdag 2 december 2015

  Fotografi

  e:Ro

  nva

  nRo

  ssum

  Meer parkeerplek voorvoetballers VFCMet de auto naar voetbalvereniging VFC leverde nogaleens problemen op. Vervelend voor gasten van devoetbalvereniging die bij toernooien de nodige tijdkwijt waren met zoeken naar een parkeerplek. En vervelend voor buurtbewoners die hun straat regelmatigvol zagen lopen. Gelukkig komt er nu wat meer lucht.Aan de Burgemeester Heusdenslaan is tegenover devoetbalvereniging een nieuw parkeerterrein aangelegd.Wethouder Ruud van Harten opende het terrein samenmet vertegenwoordigers van de voetbalvereniging.

  GemeenteraadOp donderdag 3 en 10 december bent u van harte welkom voor de vergaderingen van de raad in het stadhuis,ingang Markt 11. Op de agenda staat onder andere:

  Donderdag 3 decemberOp donderdag 3 december vindt om 20.00 uur decommissievergadering Samenleving plaats. Op deagenda staat onder andere: Vluchtelingennotitie Aanvraag wet bijzondere maatregelen grootstedelijkeproblematiek (Wbmgp)

  Donderdag 10 decemberOp donderdag 10 december vinden de commissievergadering Samenleving (aanvang 20.00 uur) en eenorinterende raadsavond (aanvang: 22.15 uur) plaats. Opde agendas staan onder andere:

  Commissievergadering Samenleving: Stadsgehoorzaal in relatie totWet Markt en overheid(Algemeen belang besluit)

  Raadsvoorstel 3e wijzigingsverordening APV Bestedingsplan reserve organisatieontwikkeling

  Orinterende raadsavondMonitorgegevens Sociaal Domein

  De stukken voor de vergaderingen vindt u opwww.vlaardingen.nl/gemeenteraad.

  Kom langs of volg een van de vergaderingen via:www.vlaardingen.nl/raadliveOmroep Vlaardingen (107.8 MHZ in de ether en 105.9op de kabel)

  CollegebesluitenDe nieuwe besluiten van het college van burgemeesteren wethouders staan vanaf woensdagochtend op dewebsite. Kijk opwww.vlaardingen.nl/collegebesluit.Zamel samenmet uw buren vuurwerkafval in

  Verdien geld n ontvang een buren- en/of opruimpakketNaast de kerstbomeninzamelactie heeft de gemeenteVlaardingen dit jaar ook weer een vuurwerkinzamel-actie. U kunt op 1 en 2 januari uw vuurwerkafvalinleveren en krijgt daarvoor 1 euro per volle vuilnis-zak. Dit jaar kunnen bewonersgroepen, straten enverenigingen zich vooraf aanmelden voor de vuur-werkinzamelactie. Als u zich aanmeldt, kunt u voorafeen burenpakket ophalenmet koffie, thee, ranja enwat lekkers. U kunt ook een opruimpakket krijgenmet grijpers, bezems en vuilniszakken.

  Kinderen zoeken vaak op nieuwjaarsdag naar vuurwerkdat niet is afgegaan en steken dit alsnog af. Daarmee kunnen veel ongelukken gebeuren. Het snel opruimen vanvuurwerkafval kan veel vuurwerkslachtoffers voorkomen.Daarnaast heeft het snel opruimen van vuurwerk ookvoordelen voor het milieu: door het direct op te ruimenontstaat geen zwerfafval, wordt voorkomen dat het in hetgrondwater terecht komt, of dat het afvoeren verstopt.

  SpelregelsHet vuurwerkafvalmoet worden ingeleverd in een standaard vuilniszak (minimaal 50 liter). Per volle vuilniszak krijgtu 1 euro. U kunt vuurwerk inleveren op 1 en 2 januari.

  Vrijdag 1 januariOp vrijdag 1 januari kan dat bij de Stadswerf op de Burgemeester Heusdenslaan 375 van 09.00 tot 16.00 uur. Heeftumeer dan vijf volle vuilniszakkenmet vuurwerk dankunt u van 09.00 tot 14.00 uur bellenmet (010) 248 4020.Het vuurwerk wordt dan tussen 13.00 en 16.00 uur bij uopgehaald.

  Zaterdag 2 januariOp zaterdag 2 januari kan dat op dezelfde locaties waarook de kerstbomen kunnen worden ingeleverd: Floris de Vijfdelaan, sporthalWestwijk, 09.30 12.00 uur Billitonlaan, bij kerk, 13.00 15.30 uur Hofsingel, duurzaamheidscentrum, 09.30 16.00 uur Seringenstraat, thvVanHogendorpkwartier, 09.30 12.00 uur Burg. Heusdenslaan, stadswerf, 09.00 16.00 uur Reigerlaan, parkeerplaats bij Lidl, 09.30 12.00 uurOlmendreef, bij Hoeksteen, 13.00 15.30 uur

  Helpt u mee omVlaardingen op 1 januari weer snelschoon en veilig te maken? Meld u voor 28 decemberaan viawww.vlaardingen.nl/vuurwerkactie en geef aan ofu alleen een burenpakket wilt of ook een opruimpakket.

  Laag inkomen en hoge zorgkosten? Vraag een extraatje aan!Heeft u een laag inkomen en hoge zorgkosten? Dankunt u voor dit jaar een financieel extraatje aan-vragen. Deze financile tegemoetkoming kunt u tot1 juni 2016 aanvragen via ROGplus. Met deze Tege-moetkomingmeerkosten 2015wil de gemeente haarinwoners een steuntje in de rug geven.

  Benieuwd of u hiervoor in aanmerking komt?Op de website van ROGplus vindt u meer