groep 5, antwoorden

of 13/13
Ajodakt Puzzelen met... Spelling Taal Groep 5 Antwoorden Zelfstandig werken Dit antwoordenboekje hoort bij het gelijknamige werkboek van de serie Puzzelen met.... Dit merk bestaat uit een verzameling gebruiksvriendelijke en voordelige oefenboekjes voor groep 3 t/m 8 waarmee de leerlingen allerlei vaardigheden ĞĸĐŝģŶƚ ŝŶŽĞĨĞŶĞŶ DĞƚ Ěŝƚ ĂŶƚǁŽŽƌĚĞŶďŽĞŬ ŬĂŶ ĚĞ ůĞĞƌůŝŶŐ njĞůĨ njŝũŶ antwoorden in het werkboek nakijken. ũŽĚĂŬƚ ŵĂĂŬƚ ĚĞĞů Ƶŝƚ ǀĂŶ dŚŝĞŵĞDĞƵůĞŶŚŽī ĞůĨƐƚĂŶĚŝŐ ǁĞƌŬĞŶ ;Ϳ ŝƚ ďĞƐƚĂĂƚ Ƶŝƚ ĞĞŶ ŐƌŽŽƚ ĂƐƐŽƌƟŵĞŶƚ ůĞĞƌŵŝĚĚĞůĞŶ ǀŽŽƌ ĂůůĞ ůĞĞƌũĂƌĞŶ Op onze Z-site vindt u al onze uitgaven: www.zelfstandig-werken.nl 9 7 8 9 0 0 6 6 2 8 1 8 0 Puzzelen met spelling groep 5 Antwoorden Auteurs Eva den Boogert en Jessica Copier

Post on 11-Jan-2017

248 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Ajo

  dakt

  Puzz

  elen

  met

  ...Sp

  ellin

  gTa

  al

  Gro

  ep 5

  Ant

  woo

  rden

  Zelfs

  tand

  ig w

  erke

  n

  Dit

  antw

  oord

  enbo

  ekje

  hoo

  rt b

  ij he

  t gel

  ijkna

  mig

  e w

  erkb

  oek

  van

  de s

  erie

  Puz

  zele

  n m

  et...

  . Dit

  mer

  k be

  staa

  t uit

  een

  verz

  amel

  ing

  gebr

  uiks

  vrie

  ndel

  ijke

  en v

  oord

  elig

  e oe

  fenb

  oekj

  es v

  oor g

  roep

  3 t/

  m 8

  waa

  rmee

  de

  leer

  linge

  n al

  lerle

  i vaa

  rdig

  hede

  n

  antw

  oord

  en in

  het

  wer

  kboe

  k na

  kijk

  en.

  Op

  onze

  Z-s

  ite v

  indt

  u a

  l onz

  e ui

  tgav

  en: w

  ww

  .zel

  fsta

  ndig

  -wer

  ken.

  nl

  9789006

  628180

  Puzzelen met

  spelling

  groep 5

  Antwoorden

  AuteursEva den Boogert en Jessica Copier

 • Colofon

  AuteursEva den BoogertJessica Copier

  RedactieAstrid Mulder, Multitaal, Amsterdam

  VormgevingMaura van Wermeskerken, Apeldoorn binnenwerkZinder, Utrecht omslag

  OpmaakPrePressMediaPartners, Wolvega

  IllustratiesMarcel Westervoorde binnenwerkZinder, Utrecht omslag

  ThiemeMeulenhoff ontwikkelt leermiddelen voor Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en Hoger Onderwijs

  Meer informatie over ThiemeMeulenhoff en een overzicht van onze leermiddelen: www.thiememeulenhoff.nl of via onze klantenservice (088) 800 20 17

  ISBN 978 90 06 62818 0Eerste druk, eerste oplage 2011

  ThiemeMeulenhoff, Amersfoort, 2011

  Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopien, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.Voor zover het maken van kopien uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 j het Besluit van 23 augustus 1985, Stbl. 471 dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie (PRO), Postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp (www.stichting-pro.nl).Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.Voor meer informatie over het gebruik van muziek, film en het maken van kopien in het onderwijs zie www.auteursrechtenonderwijs.nl

  De uitgever heeft ernaar gestreefd de auteursrechten te regelen volgens de wettelijke bepalingen. Degenen die desondanks menen zekere rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot de uitgever wenden.

  Deze uitgave is voorzien van het FSC-keurmerk. Dit betekent dat de bosbouw

  voor het gebruikte papier op een verantwoorde wijze heeft plaatsgevonden.

  3

  Taak 1

  1n kaartn zeilboot

  n potloodn bosbrand

  n agentn antwoord

  n hobbelpaard

  2De aparte smaak.De bekende filmster.De beleefde kleindochter.De stoute hond.De levende muis.Het verkeerde e-mailadres.

  De smaak is apart.De filmster is bekend.De kleindochter is beleefd.De hond is stout.De muis is levend.Het e-mailadres is verkeerd.

  3maanlichtfluitketelstoomboot

  broodplankpotloodtandarts

  schoolkranthoofdstukverjaardagstaart

  voetbal

  4Bij Rayen in de stad is het feest. De hele dag is er veel te beleven. Op deze feestdag is er in de ochtend een jaarmarkt. Er zijn dan kraampjes waar je van alles kan kopen. Aan de overkant, op het grasveld, mogen kinderen speelgoed verkopen. Bovendien loopt een orkest in rondjes langs de grachten en door de versierde straten. Dat is erg leuk, want je hoort het geluid al van verre aankomen. Vanavond wordt er een talentenjacht gehouden. Iedereen die een talent heeft, mag meedoen aan de wedstrijd. Je leeftijd moet wel liggen tussen de 5 en 15 jaar. Je hebt ongeveer 5 minuten de tijd. Rayen gaat een truc met een kaartspel doen. Elke kaart heeft hij genummerd met een potlood zonder dat iemand dat kan zien. Het zal voor iedereen een raadsel zijn, hoe hij zijn truc doet!

  5vanavondzandbakautomaat

  tijdschrifttekstgevecht

  altijdraadselopdracht

  olifantvoetbalantwoord

  randstadrapportvoedsel

  6Die voetballer heeft erg veel talend! talentDe wedstrijt wordt gespeeld op het grasveld. wedstrijdWe namen op het stathuis afscheid van de burgemeester. stadhuisDat berichd kwam precies op het goede moment. berichtDe piraad haalde vlees uit het zoutvat. piraat

 • 4

  Taak 2

  1aaigrasmaaierkraaiendraaimolennaaidooszwaaien

  ooibestrooientoernooiplooirokdooierhooiberg

  oeigroeimiddelroeibootknoeiboelsnoeien vloeistof

  2koeienvlaaizwaaienooievaarhooivorkmoeilijk

  draaideursnoeischaarlawaaisproeienvogelkooi

  saaistrooiwagenpapegaaimoeitevlooienband

  31 eerlijk2 ezelsoor3 bergmeer

  4 handboor5 monteur6 beerput

  7 achterdeur8 voorstel9 beurs

  4Hoi, mijn naam is Fleur. Weet je wat ik een keer droomde?: Het is s avonds en ik lig in bed met mijn knuffelbeer. Ik hoor opeens iets vreemds. Het is een soort telefoon. Als een echte acteur neem ik de hoorn van de haak. Meteen begint het heerlijk te geuren in mijn kamer. Wat gebeurt hier?, vraag ik. Ik krijg geen antwoord. Dan loop ik in een winkel met een vierkante draaideur! Ik kan er niet door. Buiten loopt een jager met een heel klein geweer. Hij loopt in de regen, het is echt hondenweer. Mijn hele droom heeft een vreemde sfeer. Ineens zie ik een leerling uit mijn klas en samen speuren we naar de oorzaak van al deze vreemde gebeurtenissen. Hij zegt: Als ik volgende keer bij jou logeer, gebeurt dit dan weer?

  51 benieuwd huwelijk2 spreeuwen zwaluwen3 Nieuwjaar poedersneeuw4 leeuwentemmer splinternieuwe5 waarschuwden Sneeuwwitje schreeuw

  6zwaluwsneeuwbaleeuwigschaduwhuwelijk

  zilvermeeuwstuwmeerkieuwenbenieuwdnieuwsgierig

  5

  Taak 3

  11 boerderij2 eiland 3 geheimzinnig

  4 wedstrijdje 5 afscheid 6 Tijdens

  7 weinig8 woestijn 9 tijdschrift

  10 seizoen

  2gelijk klein treintwijfel ongelijk weinigallebei onderwijs schilderijbijbel leeftijd vrijheidmaaltijd allerlei leidingafscheid opleiding boerderij

  3aardbeieiland

  schilderijijsje

  zeilbootvijftig

  eierdopprijs

  4auvrachtautopauzewenkbrauw

  augurkautomaat

  oukaboutermevrouwschouder

  juffrouw zeezout

  5buurvrouwvertrouwoudersouderdomgebouw

  betrouwbaarschouderblauwpauzebenauwd

  regenwoudtrouwendonkerblauwmiauwfouten

  6 1 De oude / aude orang-oetang loopt door het oerwoud / oerwaud. 2 De buurvouw / buurvrauw heeft altijd kouwgum / kauwgum in haar mond. 3 Ougurken / Augurken zijn zuur. 4 De juffrouw / juffrauw drinkt koffie uit de outomaat / automaat. 5 Die mevrouw / mevrauw heeft een gouden / gauden trouwring / trauwring. 6 Kabeljouw / kabeljauw kun je beter niet rouw / rauw eten. 7 Die outo / auto staat fout / faut geparkeerd. 8 De kabouter / kabauter verzamelt douwdruppels / dauwdruppels als drinkwater. 9 Boven je oog zit je wenkbrouw / wenkbrauw.10 Liselot houdt / haudt van louwe / lauwe chocolademelk.

 • 6

  Taak 4

  1stoomboottuindeurkleurpotlood

  sneeuwbuivoetbalrekenschrift

  ijsbeerschoolpleinbankstel

  21 zandbak2 postzegel3 vloerkleed4 achttien5 zakdoek

  6 schildpad 7 zakgeld 8 schoolreisje 9 zaklamp10 nagellak

  3De kerklok klingelt wel achttien keer. kerkklokCeleste pakte in de feesttent iets lekkers uit de snoepot. snoeppotKian gooit de glascherf in de glasbak. glasscherfDe koordanseres balanceert met een blinddoek om koorddanseresop het koord.Zal ik een hoofdoekje of een haarband dragen vandaag? hoofddoekje

  4hoofdstukhoofdluishoofdband

  handschoenhandtashanddoek

  51 vuurrood2 grasspriet3 kaasschaaf4 sneeuwwit5 vuilniszak

  6 schrijfschrift 7 feesttent 8 glasscherf 9 snoeppot10 gouddraad

  7

  1sneeuwstorm haaienvin draaideur strooigoed voorbeeldbrombeer oorbel Nieuwjaar roeiboot

  21 voorbeeld 3 supermarkt 5 herfstblad 7 zandbak 9 weettekst2 speelgoed 4 tandarts 6 tijdschrift 8 viltstift 10 schoolbord

  3wedstrijd juffrouw automaat kleinkindblijdschap twijfelt waterleiding kabouterzoutvaatje afscheid kaassaus woestijneiland rauwkost altijd boerderijweinig mevrouw tijdschrift oerwoud

  41 z a n d b a k

  2 t a n d a r t s3 h e r f s t b l a d

  4 o o r b e l5 w e e t t e k s t

  6 s n e e u w s t o r m7 s u p e r m a r k t

  8 s p e e l g o e d9 v i l t s t i f t Pesten is een kaartspel.

  51 eiland 3 juffrouw 5 mevrouw 7 rauwkost 9 twijfelt2 waterleiding 4 weinig 6 tijdschrift 8 blijdschap 10 kaassaus

  67 6 7 6 10 98 1 4 4 1 33 2 5 8 5 99 1 2 2 8 105 6 3 8 4 99 1 8 3 1 5

  10 8 2 4 7 68 3 9 3 6 7 Antwoord: het cijfer 5

  Puzzelmix 1

 • 8

  Taak 5

  1behang gebaar versnellingbezoek geboorte verdrietigbetalen geweld verkeer

  21 bekend 6 beneden2 verloren 7 gebied3 beleefd 8 verkeerd4 verhaal 9 versleten5 geluid 10 gewoonte

  3verjaardag beneden gekochteverbinding verleden behoorlijk

  41 verjaardag 5 behang2 gevaren 6 vervelen3 vergadering 7 geheim4 verhaal 8 geschreeuwd

  5versnelling gewoonte versletengeboorte behang bestellingbezoek beleefd vergaderingverloren gebouw behoorlijkgeluid verhalen verstoppen

  61 gehoord 5 benieuwd2 verhaal 6 teruggevonden3 geluk 7 gewoon4 gekregen 8 gezicht

  9

  Taak 6

  11 postduiven 6 knobbelkiezen2 liefdesbrieven 7 fietsendieven3 badhuizen 8 beschermhoezen4 bloemenvazen 9 troostprijzen5 houtschroeven 10 wijndruiven

  21 kazen 4 druiven 7 poezen2 huizen 5 golven 8 laarzen3 glazen 6 duiven 9 muizen

  31 grijze 5 vieze2 dove 6 stijve3 brave 7 lieve4 halve 8 boze

  4n doos n laarsn huis n briefn roos n duifn muis n grafn druif n kluif

  5Tijdens de reizen die ik maak, vaar ik met de boot door vele sluizen. Laatst zag ik ganzen, duiven en raven. Ik vroeg aan de kapitein: Vinden raven muizen lekker? Hij moest lachen en zei: Nee hoor, dat vinden alleen de poezen. Op mijn laatste bootreis kreeg ik een heleboel liefdesbrieven en een bos roze rozen. Ik kon kiezen uit verschillende vazen. Ik koos een glazen vaas. Ook kreeg ik een tros druiven die ik meteen wilde proeven. Het stormde en daardoor waren er hoge golven. Het leken wel reuzen! Met mijn neven hoop ik binnenkort weer een nieuw avontuur op het water te beleven.

 • 10

  Taak 7

  1ezel spiegelwortel heuvelappel lepelmeubel sleutel

  21 bruine 3 dure 5 vieze 7 lekkere 9 groene2 stevige 4 snelle 6 mooie 8 vroege 10 kleine

  3bezem keuken mantel monsteradem bodem achter raadselboeken bliksem kever meesterboven molen winkel simpelstiekem oven dokter theater

  4bliksem molen vlinder druppelbezem varken veter appel

  51 westen 3 morgen 5 stiekem 7 mantel 9 honger2 adem 4 donker 6 keuken 8 achter 10 middel

  6heksenbezem drempel vogel bloembolcentrum bodem krekel schapenwoladem datum bromtol hommelbliksem maximum tafel hondendrolHilversum vlakgum bergtrol huppelbloesem stiekem filmrol vleugelfotoalbum hemel aardappel amandel

  11

  Taak 8

  1twee autos twee paraplus twee skis twee zebrasvier agendas tien zebras vier radios tien gorillasdrie menus twee pianos drie lamas twee diplomastwintig pindas vier taxis twintig ponys vier kassasvijf fotos zeven babys vijf paginas vier banjos

  21 opas 6 programmas2 draaimolens 7 schilders3 hamers 8 vogels4 pianos of vleugels 9 paraplus5 vleugels of pianos 10 Eskimos

  3appels skis pianos paraplustaxis babys gorillas autos

  41 lassos 6 radios2 pleisters 7 zebras3 pandas 8 pindas4 lepels 9 televisies5 hamers spijkers 10 kanos

  51 kleuters 4 vaders 7 tantes 10 liedjes2 papas 5 moeders 8 opas 11 broertjes3 mamas 6 ooms 9 omas 12 zusjes

 • 12

  Puzzelmix 2

  1-s s v of zbekers trouwfotos rietganzenwinkels Eskimos fietsendievenstickers menus kiezenmonsters vrachtautos wipneuzenkrekels ponys kettingbrievenheksenbezems gorillas gipsschroevenraadsels paraplus paleizenkikkers kiwis slurven

  2Oplossing: Hans: Hoezo? Kees: Nou, ik spreek geen woord Chinees.

  3 1 geheim geheimen 2 verhaal verhalen 3 bedrijf bedrijven 4 gevaar gevaren 5 verdachte verdachten 6 gebied gebieden 7 bezwaar bezwaren 8 gevolg gevolgen 9 verband verbanden 10 bericht berichten

  4Oplossing: gelukt

  51 Ik had veel bezoek op mijn verjaardag.2 Pandas en zebras eten geen muizen.3 Duiven en merels zijn vogels.

  h s s s a s n k s s h ro l t r e l z i o r k ae e i e e e s k n e o au k c t i k k k s k p dh e k s e n b e z e m sr r e n e i e r k b g ee k r o e w n s w o o lr d s m C h i n e e s s

  13

  Taak 9

  1lange klank aan het eind medeklinker aan het eindschaduw mobiel stroopkoek paardenwafel gratis taalboek feestenkoning brutaal aantal schuurdeurzomer cola zuurstok roofvogelbodem adres daarmee eekhoorn

  2he le boel au to ga ra ge scha pen de kento ma ten ma nie ren sprink ha nenpla ne ten ge wo ne mo nu mentbe te kent ja ren lang te ke nente gen ko men lo co mo tief be te ke nenNe der land aan we zig stu de renpro ble men mo der ne

  31 dagen 3 straten 5 haren 7 tranen 9 rozen2 kopen 4 lopen 6 uren 8 dragen 10 repen

  4raket regen vogel robotlepel molen zeven konijnnagel snavel hamer banaan

  5praten grote hogerkregen buren hotelmuziek vogel junikopen jojo natuurgluren kater peren

 • 14

  Taak 10

  11 twee 6 drie 11 vijf2 een 7 twee 12 vier3 twee 8 drie 13 drie4 twee 9 twee 14 zes5 een 10 twee 15 vier

  2korte klank aan het eind medeklinker aan het eindwakker ballen walvis rustigsneller vossen vlinder slagroomtakken muggen golven armbandmannen bellen handen zestienhebben lippen worden deksel

  3n tweebus bussenkip kippenmug muggensok sokken

  4eerste boom tweede boom derde boomtakken sterren hitteblokken karren pettenspikkels verre lattenkikker torren vlottenstekker herrie kratten

  51 waker wakker2 speters spetters3 flesen flessen4 numers nummers5 gespreken gesprekken

  15

  Taak 11

  1woorden met de korte klank woorden met de lange klankarrenslee borrelnoot manieren hamerhaaitrommels klussen tekenen dromentennissen spelletje jarenlang boterhamscharrelei hikken bladeren telefoonkrassen plukken nagels toneelstuk

  21 wij zitten 4 wij verstoppen 7 wij logeren 10 wij spelen2 wij verkopen 5 wij hebben 8 wij storen3 wij vragen 6 wij vervelen 9 wij horen

  31 bomen 3 fietssturen 5 bloemkolen2 boterhammen 4 raketten

  4

  botten bananen

  potten

  mollen

  lippen

  knoppen

  ballenbomen

  boten molen

  poten mannen

  knopen

  balen

  bommen

  51 vissen plassen tassen2 katten aten schoteltje3 komkommers tomaten4 schippers scheppen5 praten kapotte ketting

  6 sneeuwvlokken tekenen vlekken 7 boerinnen beginnen 8 jaren arrenslee herrie 9 ratten hotel brutaal katten10 ladder bodem modderige

  6een dure raceauto de zure augurk de rotte appel een drukke buurtde hele taart de verre reis de trage schildpadde rode zon de witte sneeuw de snelle raket

 • 16

  Taak 12

  11 natte leggen 6 gezellig oma2 glazen zitten 7 ontzettend3 schapen 8 tabberd4 zwemmen badpakken 9 praten alleen5 jaren boomhutten 10 dame juwelen

  21 kapper 3 kaarsen 5 gratis 7 Nederland 9 zaterdag2 kroket 4 zestien 6 avond 8 duikbrillen 10 paddenstoel

  3taken steren plaaneten ballonenvisen tasen banannen walnooten

  4schone rodegroene strakkegekke drukkesokken zwanenpaarden harkenbenen schalenbedden lippenpannen sommen

  5kasten knikker probleemtunnel smerenpeddels horennatuur harenwoning sufferdbanaan zestien

  17

  3

  1krokodillen tomaten spinnenwebben bitterballenbananen dobbelstenen scharrelkippen apparatenellebogen strafschoppen problemen muggenwandelstokken waterstralen planeten kamelenkikkerbillen hazelnoten lokalen zonnebrillen

  2

  b a n a n e nh a z e l n o t e n

  d o b b e l s t e n e nk a m e l e n

  k i k k e r b i l l e nk r o k o d i l l e n

  m u g g e nz o n n e b r i l l e n

  s p i n n e n w e b b e n Oplossing: ellebogen

  31 borrelnootjes 6 paraplu 11 oversteken2 grapjassen 7 tennissen 12 Nederland3 vlaggenmast 8 roeispanen 13 muggenbulten4 krokodil 9 verstoppen 14 borduren5 domino 10 pannenkoeken 15 chocola

  4

  1 2 1 7 1 9 7 1 9 10 2 1 7 37 9 3 4 5 8 2 1 2 3 1 10 2 1

  10 2 9 9 11 6 12 9 10 1 7 7 3 102 1 1 9 3 14 9 15 6 8 10 13 9 13 13 13 12 8 6 8 4 15 5 22 13 13 13 13 13 13 13 4 5 8 8 61 2 9 13 13 13 13 5 8 4 8 12 5 133 7 1 2 3 1 2 14 6 6 4 11 12 77 1 3 7 2 3 1 7 2 11 15 9 1 32 1 10 9 1 9 1 3 8 6 4 14 2 19 2 2 13 13 2 1 8 15 4 11 15 5 79 1 13 13 13 13 6 4 8 12 13 6 8 11 7 13 13 13 13 8 6 13 7 1 92 3 1 13 13 5 4 15 6 9 1 9 29 10 2 3 1 11 12 4 8 15 4 6 10 3 Antwoord: een konijn

  Puzzelmix

 • 18

  Taak 13

  1schriftelijk sierlijk dodelijk heerlijk pijnlijkgevaarlijk eerlijk hartelijk natuurlijk vriendelijk

  21 eeuwig 6 treurig2 lastig 7 eenvoudig3 moedig 8 spoedig4 droevig 9 angstig5 rustig 10 verstandig

  3hartelijk menselijk huwelijkeerlijk smakelijk vrolijkgevaarlijk eindelijk duidelijk

  4aanwezig gezellig keurigijverig gelukkig handigslordig deftig jarig

  5feestelijk aanwezignatuurlijk verstandigvriendelijk gelukkiggevaarlijk eenvoudighuwelijk plezierig

  61 stevig 3 haastig 5 eigenlijk2 deftig 4 mogelijk

  19

  Taak 14

  1figuur februari minuut rivier pilootski kilo pagina prima sigaarjuli juni titel tribune januari

  2piloot gitaar iglo viooltelevisie piano rivier olifantpistool diamant piraat giraf

  31 minister 3 diadeem 5 rivier 7 viool2 idee 4 prima 6 minuut 8 limonade

  4sprinkhaan Tom speelgoed Groningen UtrechtSophie Spanje landen Maas SneeuwwitjeRotterdam eend Nena Frankrijk Demilepel Belgi fiets rivier Donald DuckRijn Jesse Jayden Hoofdstraat

  5 1 Opa Kees woonde eerst in Haarlem, maar nu in Enkhuizen. 2 Mijn beste vriendje heet Niels van Dam. 3 Na schooltijd gingen Ruben en Jari voetballen op het pleintje in de Emmastraat. 4 Ik ben in Duitsland, Zwitserland en Itali op vakantie geweest. 5 Marco gaat vaak bootjes kijken op de Lek. 6 Mijn nichtje Azize is dol op de verhalen van Mickey Mouse. 7 Mijn spreekbeurt ging over mijn hamster Goudje. 8 De rivier de Seine stroomt door Parijs, de hoofdstad van Frankrijk. 9 In de Volkskrant las juf Cato dat Zo en Max de fotowedstrijd gewonnen hadden.10 Op zondag eten wij altijd een gekookt eitje.

 • 20

  Taak 15

  1herdershond herdershondje pekingeend pekingeendjepaardenstaart paardenstaartje trouwfeest trouwfeestjeschrijffout schrijffoutje grasveld grasveldjeeikenblad eikenblaadje verkleinwoord verkleinwoordjetheelicht theelichtje keukenkast keukenkastjekerstlied kerstliedje achternicht achternichtjebolhoed bolhoedje zeilboot zeilbootje

  2opaatje weggetjeautootje tongetjeomaatje biggetjeparapluutje ballonnetjeagendaatje spelletjepindaatje kringetjezebraatje

  31 biggetje 6 vogeltje2 slangetje 7 eekhoorntje3 kippetje 8 spinnetje4 lammetje 9 lamaatje5 kuikentje 10 hondje

  41 s middags 6 s morgens2 s avonds 7 s woensdags3 s zondags 8 s zomers4 s winters 9 s nachts5 s maandags 10 s ochtends

  21

  4

  1namen rivieren/zeen plaatsen landen andersEsmee Waal Parijs Frankrijk rivierMartijn Maas Groningen China tafelpootJoke de Bruin Rijn Delft Rusland pompoenDiederik Noordzee Londen Belgi konijnenWitje Waddenzee Breda Amerika koektrommel

  2

  s c h r i j F f We j e m e t r ae n R u s l a n dz W h o o e n f dd A m e R i k a er a d l i g r n no l e t j l i i zo t e r n e j h eN s a a M B k C e Oplossing: Landen schrijf je met n hoofdletter

  31 piloot pilootje 6 pagina paginaatje2 kilo kilootje 7 radio radiootje3 piano pianootje 8 servies serviesje4 fabriek fabriekje 9 Eskimo Eskimootje5 olifant olifantje 10 liefdeslied liefdesliedje

  4

  p s g r i

  i m m a a

  1

  6

  2

  7

  3

  8

  4

  9

  5

  10

  Antwoord: prima

  5Van linksnaar rechts 3 vorig 5 natuurlijk 6 gevaarlijk 7 lelijk 9 tachtig10 jarig

  mo

  v ev o r i g

  o ld n a t u u r l i j ka z jg e v a a r l i j ke c

  l e l i j k hi r tj t a c h t i gk c gs h

  ti

  j a r i g

  1

  2

  3

  4 5

  6

  7 8

  9

  10

  Puzzelmix

  Van bovennaar beneden1 moeilijk2 voorzichtig4 dagelijks8 krachtig

 • 22

  1weg 1 weg 2 weg 3 weg 4potlood schatkist zandbak draaimolenvogelkooi achttien ijsbeer eilandkabouter spiegel wortel doktervlinder kaasschaaf kerkklok verband

  2

  Oplossing:

  1 b r a n d w e e r2 h e u v e l

  3 t r o u w e n4 l e p e l5 g r o e i e n6 j u f f r o u w7 n a g e l l a k8 s n e e u w9 r a k e t

  10 k i e z e n11 w e d s t r i j d12 w e g g o o i e n13 w o e s t i j n14 p a p e g a a i15 a u t o s

  16 v e r h a a l17 g e b o o r t e18 h a n d d o e k

  19 p a u z e20 s e i z o e n e n21 g o l v e n22 s c h i l d e r i j23 s c h a d u w24 a d e m25 f o t o s26 n i e u w j a a r27 s n o e p p o t de olifant krijgt een pindaatje

  Puzzelverzamelmix 1

  23

  1sterren bananen poolvossenplaneten tomaten wasberenraketten aalbessen zeehondenwolken peren veldrattenpiloten bloemkolen walvissen

  2boomblaadjepuddinkjepasfotootjeschaakspelletjevoortandjevrachtscheepjeparapluutjeverjaardagsfeestjeautoraampjevitaminepilletje

  41 s Nachts 3 Dorpsstraat 5 Noordzee 7 Zwitserland 9 s ochtends2 jarig 4 moeilijk 6 gezellig 8 Eindelijk 10 familie

  5

  2 1 8 3 1 1 3 2 1 1 8 2 10 810 8 2 3 3 1 8 8 2 3 8 24 7 5 6 2 10 2 8 1 9 89 5 6 7 9 8 1 8 10 8 3 21 2 8 1 6 5 6 6 9 7 1 82 1 10 2 3 4 4 7 5 3 2 12 8 1 9 8 6 2 1 7 2 9 88 2 4 1 2 7 8 8 5 10 8 4 Antwoord: een hondje

  Puzzelverzamelmix 2

  3voort

  b o o m b l a a d j e sn t

  p u d d i n k j ep l j ri a e r

  w l n r ep a s f o t o o t j e a n

  l t t ks c h a a k s p e l l e t j e

  e n n tn t

  en

 • 24

  Superpuzzelverzamelmix

  v e t e rv e o

  f e b r u a r i n e th j t t r a p

  r o o k w o r s t v e rn a b e w o n e r s od r a a i f r d be r e r o p a s e

  n r a t v l i e g r e i s i m k e ro u d s l s n a i ev p r a c h t i g g n ne e t e b o o rm l g w e g g e t j e sb i e n e j ze s t u n t v l i e g e nr a d i o a k u m

  p v r b r u i dp m e n e e r de n n a rl a u g u s t u s

  s c h a d u w i d o o si g e l u k t a o

  s u p e r d u n e e u w g cr r H r a d e m h

  s d i k o z l tn u l a w a a i i d e e

  v o r k i l e g j nr e v o o r t a n d k dk u e n d s a u s

  r e u z e n d el e n