Grile rezolvate Spiru Haret – Economie Internationala, Sem II

Download Grile rezolvate Spiru Haret – Economie Internationala, Sem II

Post on 02-Aug-2015

70 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Grile rezolvate Spiru Haret Economie Internationala, Sem IIEconomie internationala True/False _F___ 1. Categoriile mondoeconomice reprezinta simple prelungiri teritoriale ale unor categorii macroeconomice. _A___ 2. Economia nationala este, in acelasi timp, atat o categorie macroeconomica, cat si o categorie mondoeconomica. _A___ 3.Subdezvoltarea economica relativa exprima o analiza comparata a tarilor in curs de dezvoltare,comparatie care se face nu in raport cu pragul de saracie sau gradul de civilizatie determinate pe baza unor standarde fundamentate stiintific, ci in raport cu nivelul de dezvoltare a altor tari si, in special, in raport cu cel al tarilor economic dezvoltate. _F___ 4. Prin subdezvoltarea economica absoluta intelegem ca nivelul dezvoltarii economice a unei tari sau alteia asigura conditii minime necesare unui trai decent. _F___ 5Strategiile nationale de dezvoltare urmeaza un model unic de industrializare, dezvoltare a agriculturii, stiintei si tehnicii etc., intrucat statele nu se deosebesc intre ele. _F___ 6. Ciclurile economice medii au ca baza economica de declansare criza modului tehnic de productie,iar prin solutionarea crizei are loc procesul de trecere de la un mod tehnic de productie la un alt mod tehnic de productie. _F___ 7. ONUDI apreciaza ca in multe zone ale lumii subdezvoltate exista o puternica criza alimentara care in mod sintetic cunoaste urmatoarele forme de manifestare: subnutritie, malnutritie, si foamete. _F___ 8.In ceea ce priveste raportul dintre industria prelucratoare si cea extractiva se observa o predominare a industriei extractive si o scadere a ponderii industriei prelucratoare , aceasta din urma producanduse dupa revolutia industriala si in procesul industrializarii. _F___ 9. Mediul ambiant este format din mediul natural la care nu se adauga rezultatele activitatilor umane. _F___ 10. Ritmul cel mai inalt il cunoaste cresterea populatiei din tarile dezvoltate. _F___ 11. Investitiile straine de portofoliu reprezinta acele investitii ale unor firme straine care urmaresc sa detina pachetul de control si decizie asupra firmelor in care fac investitii. _A___ 12. Un rol deosebit in evaluarea economiei internationale il au studiile de conjunctura economica internationala si comparatiile internationale. _A___ 13. Comparatiile internationale stabilesc masura dezvoltarii, permit fiecarei tari sa se edifice asupra locului pe care-l ocupa in economia mondiala, sa-si elaboreze o ordine de prioritati, o strategie adecvata de dezvoltare. _F___ 14. Alimentatia in lume este asigurata intr-o mica proportie de catre agricultura. _F___ 15. Cresterea economica este necesara pentru ca ea da posibilitatea comunitatii sa nu consume foarte multe bunuri si servicii, ducand astfel la imbunatatirea reala a standardelor de viata. _F___ 16. Ecodezvoltarea reprezinta o noua strategie de evolutie a economiei mondiale, care are drept scop imbunatatirea calitatii vietii si protejarea naturii, in paralel cu mentinerea unor ritmuri de crestere economica in descrestere. _F___ 17. Institutia internationala este un instrument secundar al colaborarii multilaterale.</p> <p>_F___ 18. Organizatiile neguvernamentale sunt create printr-un instrument juridic care stabileste acordul statelor implicate (tratat, pact, constitutie, carta etc.). _F___ 19. Organizatiile guvemamentale sau asociatiile internationale sunt institutii create printr-o initiativa privata sau mixta. _F___ 20. Relatiile societatilor transnationale cu tara lor de origine nu apar ca relatii intre parteneri. Statul nu poate intervini pentru a tempera politica economica agresiva a vreunei firme nationale. _F___ 21. Relatiile dintre societatile transnationale si statele pe teritoriul carora ele isi desfasoara activitatea (state-gazda) nu sunt foarte complexe si diferite, si nu tin cont de apartenenta statului-gazda la grupul tarilor dezvoltate sau la acela al tarilor in curs de dezvoltare. _A___ 22. STN se pot adapta permanent la noile structuri organizatorice, la noile formule manageriale, specifice fie nu numai unei ramuri de activitate, ci si unui anumit segment, dar si fiecarei etape in parte. _F___ 23.Primul raport catre Clubul de la Roma s-a numit Limitele cresterii si a fost elaborat de un grup de autori condus de W. Leontieff. _F___ 24. Ritmurile descrescinde ale evolutiei populatiei mondiale, inclusiv in tarile in curs de dezvoltare, conduc la cresterea relativa a populatiei tinere (sub 15 ani) si la scaderea ponderii populatiei de peste 65 de ani. _F___ 25. Categoriile mondoeconomice reprezinta un ansamblu de relatii care se manifesta in cadrul diviziunii internationale a muncii si circuitului economic mondial. _F___ 26. Economia internationala poate fi definita ca totalitatea economiilor nationale ale statelor lumii, conectate intre ele prin ansamblul relatiilor internationale generate de participarea obiectiv necesara a statelor lumii la diviziunea nationala a muncii si circuitul economic national, bazate pe o ordine economica nationala specifica unei anumite etape istorice si care se dezvolta in contextul unor probleme globale si sectoriale internationale si al unei conjuncturi economice internationale date . _A___ 27. La un anumit nivel de dezvoltare, economia nationala inceteaza sa se dezvolte utarhic. _A___ 28. Dupa criteriul potentialului economic, se deosebesc: state foarte mari, state mari, state mijlocii, state mici si state foarte mici. _A___ 29. Dupa criteriul calitatii vietii, se deosebesc: tari cu o calitate a vietii foarte prospera, tari cu o calitate a vietii buna, tari cu o calitate a vietii mediocra, tari cu o calitate a vietii slaba si tari care au o calitate a vietii sub orice nivel de decenta, fiind sub pragul saraciei. _A___ 30. Dupa criteriul gradului de participare la diviziunea internationala a muncii, deosebim: state cu o economie foarte deschisa, state cu o cota ridicata de export, state dependente de piata externa, state avind schimburi economice cu o gama larga de produse si state avind schimburi economice depinzind de 1-2 produse. _F___ 31. Prin subdezvoltare economica intelegem acea stare a societatii care se caracterizeaza prin urmatoarele trasaturi esentiale: a. dinamica economica lenta si crestere demografica decelerata; b. nivel alarmant de scazut al productiei, consumului, acumularii si productivitatii muncii; c. structuri economice inapoiate, bazate, in principal, pe productia agricola, industria extractiva si produse semifabricate; d. mecanisme economice externe dezarticulate; e. excedent de forta de munca necalificata sau slab calificata; f. dependenta unilaterala economica si, deseori, politica fata de tarile avansate din punct de vedere economic ;</p> <p>g. calitatea vietii puternic afectata de malnutritie, subnutritie, habitat precar, nivel deplorabil al asistentei medicale si educatiei; h. grad ridicat de indatorare fata de strainatate; i. in diviziunea nationala a muncii, tarile respective constituie surse de aprovizionare cu produse primare si piete de desfacere a bunurilor industriale din tarile dezvoltate; j. structuri sociale ale capitalismului introductiv. _F___ 32. Asistenta acordata de comunitatea internationala in favoarea tarilor in curs de dezvoltare se realizeaza prin ONUDI. _A___ 33.Printre principalele probleme globale ale economiei internationale putem enunta urmatoarele: problema energiei; problema materiilor prime; problemele demografice si demo-economice; problema alimentatiei in lume; problema ecologica sau a mediului ambiant; problemele modului tehnic de productie, tipului de crestere economica si modelelor de dezvoltare economica; problemele stiintei si tehnologiei, accesului la tehnologiile noi, de virf, si transferului de tehnologie; problemele decalajelor economice, subdezvoltarii si datoriei externe; problemele restructurarii diviziunii internationale a muncii si mecanismelor relatiilor economice internationale; problema cursei inarmarilor si dezarmarii, a raporturilor politico-militare in lume; problema democratizarii organizatiilor economice internationale si a cadrului juridic international; problema patrimoniului comun al umanitatii . _F___ 34. Criza economica mondiala actuala reprezinta o noutate prin cauzele, formele de manifestare si consecintele ei,avind un caracter multicriterial. _A___ 35. Teoria mondoeconomica este o parte a stiintei economice , avind ca suport teoretic si metodologic teoria economica generala. _F___ 36. Structurile economice de baza ale economiei internationale sunt : circuitul economic mondial sau relatiile economice internationale, economiile internationale si diviziunea nationala a muncii. _A___ 37. F.A.O. apreciaza ca in multe zone ale lumii aflate in curs de dezvoltare exista o puternica criza alimentara care in mod sintetic cunoaste urmatoarele forme de manifestare: subnutritie, malnutritie si foamete. _A___ 38.Institutia internationala este un instrument fundamental al colaborarii multilaterale _A___ 39. Relatiile STN cu tara lor de origine apar ca relatii intre parteneri. Statul intervine pentru a tempera politica economica agresiva a vreunei firme nationale. _A___ 40. Relatiile dintre STN si statele pe teritoriul carora ele isi desfasoara activitatea (state-gazda) sunt foarte complexe si diferite, in functie de apartenenta statului-gazda la grupul tarilor dezvoltate sau la acela al tarilor in curs de dezvoltare _F___ 41. Economia internationala este un sistem complex si global care are trei mari subsisteme: a. structurile de baza (economiile nationale, ca celule de baza ale economiei internationale; diviziunea nationala a muncii si</p> <p>relatiile economice internationale reunite in circuitul economic national); b. ordinea economica internationala; c problemele globalizate ale economiei mondiale. _A___ 42. In ceea ce priveste factorii reducerii decalajelor si ai lichidarii subdezvoltarii economice, literatura despecialitate ii clasifica in doua mari grupe: a) factori interni si b) factori externi. _F___ 43. Studiile arata ca in decursul istoriei populatia mondiala cunoaste o tendinta de descrestere absoluta. _F___ 44.In prezent, populatia mondiala creste anual cu 70-80 milioane de locuitori, ceea ce demonstreaza ca ratamortalitatii este superioara ratei natalitatii . _A___ 45. Echilibrul unui sistem ecologic exprima concordanta dintre materia organica si materia anorganica. _A___ 46. Atunci cand presiunile externe depasesc pragul de rezistenta, sistemul ecologic intra in stare de dezechilibru, de criza si se poate prabusi in ansamblu. _F___ 47. Practica arata ca este mai eficienta refacerea poluarii decat prevenirea mediului poluat. _F___ 48. Degradarea mediului se datoreste in general influentei a doi factori divergenti, si anume: a) lipsa unei subdezvoltari economice, saracia, suficienta mijloacelor de aprovizionare cu apa, despaduririle, diferite tipuri de degradare a solului, descresterea populatiei si presiunea cesteia sub diverse forme asupra degradarii mediului inconjurator; b) amplificarea descresterii activitatii economice, cum ar fi poluarea de origine industriala, agricola, si animala, utilizarea abuziva a apei, utilizarea intensiva a terenurilor agricole etc. _A___ 49. Globalizarea consta in transnationalizare, pana la supranationalizare, cu deosebire in domeniul comertului, finantelor si tehnologiilor de varf. _A___ 50.Descentralizarea consta in transmiterea de catre guvernul national comunitatilor locale a tot mai multor atributii administrative, sociale, educationale, bugetare s.a. _A___ 51.Dezvoltarea interdependentelor dintre statele si economiile nationale ale lumii face ca aparitia unor procese si fenomene critice intr-o tara sau alta sa se transmita in acelasi timp (prin fluxurile economice internationale) si asupra altor tari, ducand la aparitia problemelor globale ale economiei mondiale. _A___ 52.Ca trasaturi specifice ale procesului integrationist putem mentiona accentuarea colaborarii atat la nivel macroeconomic, mezoeconomic, cat si microeconomic, precum si continuitatea acestei colaborari prin intermediul intelegerilor interstatale, la nivel mondoeconomic. _A___ 53.Avand ca factori determinanti lichidarea subdezvoltarii si cresterea economica sustinuta, dar si pentru a contracara efectele relatiilor externe inechitabile, tarile in curs de dezvoltare ale lumii si-au creat si ele organisme si institutii cu caracter regional si subregional care difera insa intre ele prin natura, gradul de cuprindere si aranjamentele de liberalizare a schimburilor pe plan subregional. _A___ 54.Tipurile de integrare economica sunt grupate, de regula, in raport de relatia organizatiei de integrare cu statul si suveranitatea lui. _A___ 55. Prima forma de colaborare interstatala vest-europeana a constituit-o Tratatul de la Bruxelles, din martie 1948, privind crearea Uniunii Europei Occidentale, prin care unele state vest-europene isi uneau fortele in cazul in care securitatea lor ar fi fost amenintata de catre blocul estic, condus de U.R.S.S. _A___ 56. Comisia Uniunii Europene este organismul executiv cel mai insemnat al U.E. _A___ 57. Consiliul de Ministri este organul decizional al UE, cu sediul la Bruxelles, care adopta deciziile finale. _A___ 58. Parlamentul Comunitar este organismul U.E. care are ca atributii: participarea la elaborarea directivelor,reglementarilor si deciziilor comunitare, adoptarea bugetului U.E., armonizarea politicilor externe ale tarilor comunitare.</p> <p>_A___ 59. Curtea de Justitie a UE este un organism cu sediul la Luxemburg, care are printre misiunile sale cele mai importante: posibilitatea de a anula hotararile Comisiei, ale Consiliului de Ministri sau ale guvernelor tarilor membre. _A___ 60. Banca Europeana de Investitii (B.E.I.) are ca principal scop asigurarea de fonduri pentru efectuarea de investitii in diverse regiuni ale U.E., dar in mod cu totul deosebit in regiunile mai putin dezvoltate sau in curs de dezvoltare . _A___ 61. Fondul Social European are ca atributie de baza reglementarea problemelor de munca si angajare a fortei de munca la nivel comunitar. _A___ 62. Unul dintre primele obiective realizate de C.E.E. a fost acela de infiintare a unei uniuni vamale in interiorul careia sa functioneze schimburi comerciale libere, fara obstacole de natura tarifara sau netarifara, relatii de schimb care sa fie protejate de o bariera comuna. _A___ 63. Actul Unic European, adoptat in iulie 1985, a fost principalul mijloc de realizare a pietei unice, urmarind punerea in aplicare a prevederilor Tratatului de la Roma, la care s-a adaugat initiativa de inchegare a unei comunitati vest-europene a tehnologiei. _A___ 64. Semnarea Tratatului de la Maastricht, din 1992, a fost cea mai importanta decizie a celor 12 tari de la constituirea Pietei Comune (in 1957) si pana in prezent. A____ 65. EURO a ajuns in 1999 (ca prim an de existenta) a doua moneda tranzactionata pe plan mondial. _A___ 66.La 1 februarie 1993 a intrat in vigoare Acordul de Asociere a Romaniei la U.E., procesul integrarii tarii noastre facand i...</p>