grile penal

Download Grile Penal

Post on 11-Jul-2015

91 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

TOTAL GRILE - DREPT PENAL PARTEA GENERALA 1. Principalele caracteristici ale dreptului penal roman sunt: A) dreptul penal roman este o ramura de drept distincta care face parte din sistemul dreptului romanesc alaturi de alte ramuri de drept; B) dreptul penal se bucura de autonomie deplina, in raport cu celelalte ramuri de drept; C) dreptul penal nu are o structura unitara, dispozitiile acestuia fiind independente unele fata de altele; D) normele juridice penale se aplica in scopul ocrotirii statului de drept, a ordinii de drept in Romania impotriva faptelor care prezinta pericol pentru societate; a) A+B+C; b) A+B+D; c) A+C+D; d) B+C+D. Raspuns corect: b 2. In ce an a fost adoptat Codul penal in vigoare al Romaniei? a) 2004; b) 2005 c) 1969; d) 1990. Raspuns corect: c 3. Ce efecte produce legea de dezincriminare daca aceasta intervine in cursul judecatii? a) se va pronunta scoaterea de sub urmarire penala; b) se va pronunta clasarea; c) se va pronunta achitarea; d) se va pronunta neinceperea urmaririi penale. Raspuns corect: c 4. Cine realizeaza interpretarea oficiala autentica sau legala a legii penale? a) Presedintele tarii in momentul in care promulga o lege; b) legiuitorul, in momentul in care adopta o lege si da explicatii, in continutul acesteia, cu privire la anumiti termeni, expresii sau situatii juridice care impun o interpretare unitara; c) organele judiciare, in momentul in care realizeaza incadrarea juridica a faptei; d) instanta de judecata in momentul in care pronunta o hotarare judecatoreasca; Raspuns corect: b 5. In literatura juridica straina dreptul penal mai este cunoscut sub denumirea: a) drept criminal; b) drept judiciar; c) drept infractional; d) drept penitenciar. Raspuns corect: a 6. Dreptul penal, ca instrument al politicii generale, indeplineste urmatoarele functii sau sarcini: A) asigurarea mijloacelor de prevenire a criminalitatii, care se realizeaza, in primul rand, prin incriminarea faptelor periculoase, iar in al doilea rand, prin amenintarea cu sanctiunile prevazute de lege;

B) realizarea unor stranse legaturi cu alte ramuri de drept, acest lucru intarindu-i autoritatea si oferindu-i posibilitatea realizarii cu eficienta a sarcinilor ce-i revin; C) asigurarea dezvoltarii noilor valori si relatii sociale, prin protejarea acestora de catre dreptul penal; D) asigurarea unui cadru legal de realizare a functiei de aparare sociala, care presupune incriminarea in legea penala a faptelor periculoase pentru valorile sociale precum si a sanctiunilor pe care organele statului le pot lua in cazul incalcarii lor. a) A+B+C; b) A+B+D; c) A+C+D; d) B+C+D. Raspuns corect: c 7. Stiinta dreptului penal roman studiaza: A) normele si institutiile dreptului penal, in complexitatea si dinamismul lor; B) legaturile care exista intre stiintele juridice si intre normele de drept, ca parti ale sistemelor de drept; C) comportamentul cetatenilor unui stat, care nu sunt inclinati sa comita fapte penale ilicite; D) legile de evolutie ale fenomenului juridico-penal, cauzele care determina luarea, modificarea sau disparitia din dreptul pozitiv a normelor si institutiilor dreptului penal. a) A+B+C; b) A+B+D; c) A+C+D; d) B+C+D. Raspuns corect: b 8. Care sunt metodele de studiu utilizate de stiinta dreptului penal? A) metode generale si particulare; B) metode simple si complexe; C) metode logice si istorice; D) studiul de caz si experimentul. a) A+B+C; b) A+B+D; c) A+C+D; d) B+C+D. Raspuns corect: c 9. Care sunt cele mai cunoscute scoli si curente care s-au impus in stiinta dreptului penal? A) Scoala Ardeleana; B) Scoala pozitivista; C) Scoala apararii sociale D) Scoala clasica. a) A+B+C; b) A+B+D; c) A+C+D; d) B+C+D. Raspuns corect: d 10. Care sunt principiile de baza ale Scolii clasice?

A) orientarea cercetarii spre natura si cauzele fenomenului infractional precum si spre persoana infractorului; B) legalitatea infractiunilor si pedepselor; C) umanizarea pedepselor si a regimului de executare a pedepselor privative de libertate; D) raspunderea penala personala si subiectiva intemeiata pe savarsirea infractiunii cu vinovatia legal stabilita a infractorului. a) A+B+C; b) A+B+D; c) A+C+D; d) B+C+D. Raspuns corect: d 11. Care sunt principiile de baza ale Scolii pozitiviste? A) imaginea clasica a omului rezonabil este inlaturata, acesta devenind stapan pe actele sale si liber sa aleaga intre bine si rau; B) egalitatea in fata legii penale; C) cercetarea influentei factorilor ereditari si de mediu care au marcat evolutia infractorului pentru a intelege comportamentul acestuia; D) individualizarea pedepsei de catre justitie in functie de personalitatea infractorului si de cauzele concrete care au determinat comiterea infractiunii. a) A+B+C; b) A+B+D; c) A+C+D; d) B+C+D. Raspuns corect: c 12. Care sunt principiile de baza care guverneaza Scoala apararii sociale? A) protejarea societatii impotriva criminalitatii trebuie sa se realizeze prin masuri extrapenale, destinate sa neutralizeze delincventul (prin eliminare sau segregare ori prin aplicarea unor metode curative si educative); B) resocializarea va fi o consecinta a umanizarii legislatiei penale, fundamentata pe cunoasterea stiintifica a fenomenului infractional si a personalitatii delincventului; C) promoveaza o politica penala prioritar preventiva, care are drept obiect resocializarea infractorului; D) infractorul este subordonat legilor naturale si sociale si este determinat de aceste legi. a) A+B+C; b) A+B+D; c) A+C+D; d) B+C+D. Raspuns corect: a 13. Care sunt principiile de baza care guverneaza curentul tendintei neoclasice actuale in stiinta dreptului penal? A)comportamentul infractional trebuie primeze in fata justitiei si nu actul incriminat; B) renuntarea la masurile alternative inchisorii; C) limitarea stricta a sferei de incidenta a liberarii conditionate;

D) sporirea severitatii pedepselor si limitarea posibilitatilor de individualizare juridica. a) A+B+C; b) A+B+D; c) A+C+D; d) B+C+D. Raspuns corect: d 14. Care sunt intemeietorii stiintei dreptului penal roman? George Antoniu si Vintila Dongoroz; Ion Tanoviceanu si Nicoleta Iliescu; Vespasian Pelle si Rodica Mihaela Stanoiu; Ion Tanoviceanu si Vintila Dongoroz. Raspuns corect: d 15. Cand a aparut primul Cod penal roman? 1862; 1877; 1865; 1837. Raspuns corect: c 16. Care sunt principiile care guverneaza Codul penal roman de la 1865? A) responsabilitatea morala a infractorului; B) introducerea masurilor de siguranta si a masurilor educative pentru delincventii minori, alaturi de pedepse; C) legalitatea infractiunii si a pedepsei; D) vinovatia, ca temei esential pentru pedeapsa. a) A+B+C; b) A+B+D; c) A+C+D; d) B+C+D. Raspuns corect: c 17. Codul penal roman de la 1937 mai era denumit: a) Codul penal Alexandru Ioan Cuza; b) Codul penal Mihai I; c) Codul penal Carol al II-lea; d) Codul penal brancovenesc. Raspuns corect: c 18. Care sunt noutatile juridice pe care le aduce Codul penal roman de la 1937? A) umanizarea pedepsei; B) introducerea masurilor de siguranta si a masurilor educative pentru delincventii minori, alaturi de pedepse; C) introducerea de pedepse mai aspre; D) introducerea pedepsei cu moartea. a) A+B+C; b) A+B+D; c) A+C+D; d) B+C+D.

a) b) c) d)

a) b) c) d)

Raspuns corect: d 19. Codul penal de la 1969 a fost influentat de: A) ideile si tezele scolii clasice; B) ideile si tezele scolii pozitiviste; C) ideile si tezele scolii neoclasice contemporane; D) ideile si tezele scolii apararii sociale; a) A+B+C; b) A+B+D; c) A+C+D; d) B+C+D. Raspuns corect: b 20. Principiul legalitatii este guvernat de urmatoarele expresii latine: A) nullum crimen sine lege; B) nullum crimen sine persona; C) nullum poena sine lege; D) nullum judicium sine lege. a) A+B+C; b) A+B+D; c) A+C+D; d) B+C+D. Raspuns corect: c 21. In ce consta principiul umanismului legii penale? a) intreaga reglementare penala trebuie sa porneasca de la interesele fundamentale ale omului; b) intreaga activitate in domeniul dreptului penal trebuie sa se desfasoare pe baza legii si in conformitate cu legea; c) intreaga reglementare juridica penala trebuie sa asigure prevenirea savarsirii faptelor periculoase, atat prin conformare cat si prin constrangere fata de cei care savarsesc asemenea fapte; d) intreaga reglementare penala functioneaza ca o garantie a libertatii pesoanei deoarece, fara savarsirea unei infractiuni nu se poate antrena raspunderea penala a unei persoane. Raspuns corect: a 22. In ce consta principiul conform caruia infractiunea este unicul temei al al raspunderii penale? a) asigurarea prevenirii savarsirii faptelor periculoase, atat prin comportare cat si prin constrangere fata de cei care savarsesc asemenea fapte; b) reprezinta o garantie a libertatii persoanei intrucat, fara savarsirea unei infactiuni, nu se poate antrena raspunderea penala a unei persoane; c) constituie o activitate de aparare a intereselor fundamentale ale omului; d) presupune stabilirea si aplicarea sanctiunilor de drept penal in functie de gravitatea faptei savarsite, de periculozitatea infractorului, de necesitatile de indreptare a acestuia. Raspuns corect: b 23. In ce consta principiul individualizarii sanctiunilor de drept penal? a) presupune luarea in considerare a intereselor fundamentale ale omului;

b) reprezinta o garantie a libertatii persoanei intrucat, fara savarsirea unei infractiuni, nu se poate antrena raspunderea unei persoane; b) presupune stabilirea si aplicarea sanctiunilor de drept penal inf unctie de gravitatea faptei savarsite, de periculozitatea infractorului, de necesitatile de indreptare a acestuia; c) asigura prevenirea faptelor periculoase atat prin comportare cat si prin constrangere fata de cei care savarsesc asemenea fapte. Raspuns corect: c 24. In ce consta principiul personalitatii raspunderii penale? a) reprezinta o garantie a libertatii persoanei, intucat fara savarsirea unei infractiuni nu se poate antrena raspunderea penala a unei persoane; b) presupune stabilirea s