grile licenta

Download grile licenta

Post on 14-Dec-2014

189 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

tt

TRANSCRIPT

UNIVERSITATEA CRETIN "DIMITRIE CANTEMIR"

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC 1 COMERCIAL

TESTE GRILPENTRU EXAMENUL DE LICENJ LA SPECIALIZAREA ECONOMIA COIUIERJULUI, TURISMULUI 1 SERVICIILOR"

TESTE - GRILPENTRU EXAMENUL DE LICENT LA SP EC lAlAZAREA ECONOMIA COMER TUL UI, TURISMULUIISERVICIILOR"

Elaborare: Prof. univ. dr. Cprrescu Gheorghita Prof. univ. dr. Ionacu Viorica Prof. univ. dr. Neacu Nicolae Prof. univ. dr. Prian Elena Prof. univ. dr. Popescu Manoela Prof. univ. dr. Stanciu Ion Conf. univ. dr. Bltretu Andreea Lect. univ. dr. Drgut Bogdnel Lect. univ. dr. Pascu Emilia Lect. univ. dr. Pavel Camelia Asist. univ. drd. Neacu Monica

Redactor ef: Lect. univ. dr. Pavel Camelia

Reproducerea acestei lucrri, chiar i partala, prin orice procedeu, este strict interzis fr permisiunea editorului i intra sub incidenta Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor drepturi conexe.

UNI VERS IT ATE A CREATINA "MMITRIE CANTEMIR"Acreditai prin Legea nr. 238/23.04,2007 FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC 1 COMERCIAL

TESTE - GRILAPENTRU EXAMENUL DE LICENT LA SPECIALIZAREA ECONOMIA COMER TUL UI, TURISMULUI

1 SERVICIILOR"

B y c y i? E 5 T i

Copyright 2011, Editura Pro Universitaria Tate drepturile asupra prezentei editii apartin Editurii Pro Universitaria Nicio parte din acest volum nu poate f copiat far acordul scris al Editurii Pro UniversitariaEDITURA RECUNOSCUT DE CONSILIUL NAJIONAL AL 5TIINTIFICE DIN NVTMNTUL SUPERIOR (C.N.C.S.I.S.). CERCETRII

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romniei Teste-gril pentru examen] de licent la specializarea "Economa comertului, turismiilui i serviciilor" / prof. univ. dr. Cprrescu Gheorghita, prof, univ. dr. lona^cu Viorica, prof. univ. dr, Neacu Nicolae,... Bucuresti : Pro Universitaria, 2011 Bibliogr. ISBN 978-973-129-875-7 I. Cprrescu, Gheorghita II. lonascu, Viorica III. Neacsu, "Nicolae 339.1(075.8)(079J) 338.48(075.8)(079.) 338.46(075.8)(079.1)

Cuprins

INTRODUCERE

.............

7

CAPITOLUL 1. T E M A T I C A E X A M E N U L U I DE LICEISTA LA SPECIALIZAREA E C O N O M I A C O M E R T U L U I , T U R I S M U L U I 1 SERVICIILOR"... ...... CAPITOLUL 2. B I B L I O G R A F I E . CAPITOLUL 3. TESTE - GRIL.............. CAPITOLUL 4. R S P U N S U R LA T E S T E L E - G R I L

11 21 25 301

5

INTRODUCEREUniver sita tea Creatina Diraitrie Cantemir" a fost acreditat prin Legea nr. 238/23.04.2002 devenind parte component a Sistemului National de nvatamnt superior. Universitatea noastr a obtinut, In luna iulie 2010, calificativul GRAD DE NCREDERE RIDICAT" n urrna evalurii institutional din partea Agentiei Romne de Asigiirare a Calittii n nvatmntuf Superior (ARACIS). Acreditarea Universittii i a Faculttilor de Management Turistic i Comercial din Bucureti, Timioara i Cluj-Napoca a conferit dreptul de a organiza, n premier, examenul de licent pentru promotia 2002. In luna februarie 2011, Facultatea de Management Turistic i Comercial din Bucureti a tost reacreditat. n vederea sprijinirii absolventilor, n scopul obtinerii unor rezultate deosebite la licent, un colectiv de cadre didactice de la Facultatea de Management Turistic i Comercial din Bucureti a laborai o culegere de TESTE-GRIL PENTRU EXAMENUL DE LICENT LA SPEC1ALIZAREA ECONOMIA COMERTULUI, TURISMULUI 1 SERVICILOR" care confine 1500 de testegril (eu patru variante de rspuns, din care o singur variant este corect), cuprinznd tematica, bibliografa, testele-gril i rspunsurile corecte specifce mai multor discipline cuprinse n planul de nvtmnt i parcurse de-a lungul celor trei ani de studii la zi i la freevent redus. Este vorba de: Economia serviciilor; Fundamntele tiintei mrfurilor; Economie comercial; Economia turismului; Resurse i destinatii turistice; Amenajarea turstica a teritoriului; Economia i gestiunea ntreprinderii; Management; Management stratgie; M a n a g e m e n t s resurselor umane; Managements calittii totale; Marketing: Cercetri de marketing; Tehnici promotionale; Comunicare i negociere n afaceri. Autorii i exprima convingerea c aceast culegere ofer celor interesati posibilitatea de aprofundare a problemelor complexe din domeniul comertului, turismului i serviciilor. Precizm faptul c aceste teste-gril cuprinse n volum reprezint un exercitiu n pregtirea corespunztoare a examenului de licent al viitorilor absolvent!. n speranta obtinerii unor rezultate foarte bune, dorim s adresm tuturor absolventilor Faculttii de Management Turistic i Comercial - Bucureti i Constanta succs la examenul de licent i o carier profesional reuit. Autorii

7

DMTRE CANTEMIR(1673-1723)DMTRE CANTEMIR, fiul lui Constantin Cantemir, s-a nscut la 26 octombrie 1673 i a murit !n ziua de 21 august 1723. La 20 de ani, n anu 1693, devine pentru o scurt perioad (mart ie-apri lie), domn al Moldovei, unde avea s revin n anii 1710-1711. De a stat ostatic la Constantinopol peste 17 ani, turcii socotindu-1 om de ncredere n poltica externa, s-a oriental spre Rusia, ncheind la Lutk (1711) un tratat secret de abanta cu Petru I, n speranta eberrii trii de sub dominatia trceasc. n rzboiul ruso-ture, din 1711, Cantemir a trecut fati de partea trupelor ruseti. Dupa nfrngerea armatelor ruso-moldovene la Stni leti, Cantemir s-a refugiat n Rusia, unde a devenit consilier intim a lui Petru I i a desfaurat o rodnic activitate tiintific. In anu 1714 Cantemir a fost ales membru al Academiei din Berlin. n opera lui Cantemir, influentat de Umanismul Renaterii i de gndirea naintat din Rusia, s-a oglindit cele mai importante probleme ridicate de dezvoltarea social-storic a Moldovei de la sfritul secolului al XVII-lea i nceputu secolului al XVIII-lea. Dimitrie Cantemir a fost primul autor romn de lucrri filosofce propriuzise. Gndirea lui filosfica reflecta lupta dintre conceptiile religioase, medievale i cele Iaice moderne, vdind tendinte naintate, rationaliste. El a afirmat existenta cauzalitatii i legittii n natura i societate, exprimndu-i ncrederea n puterea tiintei i a ratiunii omenet, cautnd sa delimiteze domeniul tiintei de cel al teologiei. Este autoru! uneia dintre primele istorii ale Imperiului Otoman Incrementa atque decrementa aulae othomanice" (Creterea i desereterea Crtii Otomane"), lucrare tradus n limba englez, francez i germana i care a fost timp de un veac lucrare de baza prin care Europa a cunoscut istoria Turciei. n Hronicul vechimii romano-moldo-vlahilor', Dimitrie Cantemir a cutat s lmureasc problema originii poporului romn i a unittii sale etnice i s dovedeasc continuitatea lui pe teritoriul Daciei, Opera sa de istorie i geografe este strbtut de ideea eliberrii poporului ostru de sub jugul turcesc. Lucrarea lui Dimitrie Cantemir Descriptio Moldaviae" seris n 1716, la cererea Academiei din Berlin, reprezint prima monografe geografc romneasc.

9

In Tstoria Ieroglifie" (1705), prima incercare de romn social din literatura romana, Dimitrie Cantemir satirizeaz, recurgnd la alegorie, boierimea intrigan ta i acaparatoare a pmnturilor tranilor. Printre lucrrile de seam ale lui Dimitrie Cantemir se mai numr: Divanul", Prescurtare a sistemului logicii generale", Cercetarea natural a monarhiilor', Sistema religiei mahomecane" etc. Pentru studentii i cadrele didactice din Universitatea noastr este o mndrie c aceasta functioneaz sub efigia marelui enciclopedist al civilizatiei nationale din secolul al XVIll-lea. DIMITRIE CANTEMIR, domnitor al Moldovei, membru al Academiei din Berlin, istoric, geograf, orientalist i folclorist, fiosof i teolog, naturalist i matematician, muzician i orator, lolog i literat, intruchipnd nsu^irile unuia dintre cei mai mar umaniti ai epocii sale.

10

CAPITOLUL 1. TEMATICA EXAMENULUI DE LICENT LA SPECIALIZAREA ECONOMIA COMERTULUI, TURISMULUI 1 SERVICIILOR"1. CONTINUTUL SERVICIILOR - Conceptul de servicii; - Caracteristiciie serviciilor; - Tipologa serviciilor. 2. ASPECTE ALE GNDIRII ECONOMICE 1EVOLUTIA SERVICIILOR - nceputurile, gndirea clasica i contemporan privind serviciile; - Evolutia i dimensiunile macroeconomice ale serviciilor. 3. PIATA SERVICIILOR - Globalizarea pietelor contextul international; - Caracteristici particularitti ale pietei serviciilor; - Cererea de servicii; - Oferta de servicii; - Conjunctura serviciilor, 4. SERVICII DE PIAT - Servicii de piat pentru populatie; - Servicii de piat prestate in principal pentru intreprinderi. 5. EFICIENTA ECONOMICA 1 SOCIAL A SERVICIILOR - Particularitti privind eficienta in sectorul serviciilor; - Criterii de evaluare i indicatori de exprimare a eficientei serviciilor; - Rezultate performante ale intreprinderi lor de servicii de piat. 6. LCUL, ROLUL 1 IMPORT ANTA COMERTULUI N ECONOMIA NATIONAL - Comertul: defmire, istoric, continut, functii, rol, important, utilitate; - Acte de comert; Comerciantul: defmire, restrictii, obligatii i prerogative. 7. COMERTUL CU IUDICATA, CU AMNUNTUL 1 COMERTUL ELECTRONIC Principii de organizare; - Continutul activittii, trsturile i caracteristiciie comertului cu ridicata; Rolul economic al comertuiui cu ridicata; Functiile comertului cu ridicata; Baza tehnico-material a comertului cu ridicata; Continutul activittii, rolul economic functiile comertului cu amnuntul; - Baza tehnico-material a comertului cu amnuntul;

11

Comertul electronic: definirea, avantaje, dezavantaje, comer tul electronic prin Internet. 8. MODALITTI DE ORGANIZARE A APARATULUI COMERCIAL Comertul independent; Comertul asociat; Comertul intgrt; Sistemul acordului de franciz: definire, avantaje, dezavantaje, tipologie. 9. LOCUL PIETEI BUNURILOR 1 SERVICIILOR N CADRUL ECONOMIEI DE PIAT Continutu i structura pietei bunurilor i serviciilor; - Factori de influent ai dinamicii pietei bunurilor i serviciilor; Globalizarea pietei, 10. CONSUMUL. STRUCTURA CONSUMULUI LEGILE SALE ECONOMICE - Conceptul de consum i sistemul nevoilor de consum; - Stmctura i particularittile consumului de m