grile java

Download Grile Java

Post on 16-Jul-2015

710 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Test 1 1) Este limbajul JAVA dependent la platforma? a. da, pt ca va crea o masina virtuala JAVA care are drept scop traducerea instructiunilor unui byte code in instructiuni masina pentru sistemul de operare curent; b. nu, pentru ca este imposibil ca acelasi program JAVA sa fie executat pe diferite sisteme de operare fara sa fie modificat 2) Cum putem initializa pointerii in JAVA? a. folosind operatorul de adresa & b. folosind operatorul de diferentiere * c. nu exista pointeri in java 3) Ce tipuri de aplicatii JAVA exista? a. aplicatii de sine statatoare b. baze de date c. aplicatii care se executa pe server sau client d. clienturi 4) Cum se poate executa appletul intitulat UnApplet.class? a. folosind comanda java UnApplet b. utilizand comanda appletviewer si un fisier HTML, care contine un tag de forma c. utilizand comanda javac; 5) Cu ce comanda putem dezasambla un cod binary JAVA? a. java p b. javac c. javap d. rmic Test 2 1) Fie urmatoarea secventa de cod JAVA: float a=2; float b=1.3; Care afirmatie este adevarata? a. Instructiunile 1 si 2 sunt corecte. b. Instructiunea 1 este corecta, instructiunea 2 este incorecta. c. Instructiunile 1 si 2 sunt incorecte.

1

2) Fie urmatoarea declaratie JAVA: public private int h; Care afirmatie este adevarata? a. variabila h va fi accesata in mod public, deoarece se ia in considerare primul modificator de acces; b. Variabila h va fi accesata in mod private, deoarece se ia in considerare ultimul modificator de acces; c. Va fi o eroare la compilare, deoarece o variabila nu poate fi in acceasi timp accesata public si private; 3) Fie urmatorul program JAVA: int x=0; if (Double.isInfinite(2/x) ) system.out.println(Infinit); else System.out.println(2/0); Ce puteti spune despre aceasta? a. eroare la compilare din cauza impartirii la 0; b. Eroare la executia din cauza impartirii la 0(se arunca o exceptie Arithmetic Exception) c. Programul este correct si va afisa infinit; d. Programul este correct si va afisa NaN. 4) La ce valoare se va evalua urmatoarea expresie? 2f 1; System.out.println (b); Ce se poate spune despre acesta? a) Eroare la compilare. b) Eroare la executie. c) Subprogramul se compileaza si la executie afiseaza -3. d) Subprogramul se compileaza si la executie afiseaza -4. 13) Fie urmatorul subprogram Java:

4

byte b = 7 >>> 1; System.out.println (b); Ce se poate spune despre acesta? a) Eroare la compilare. b) Eroare la executie. c) Subprogramul se compileaza si la executie afiseaza 3. d) Subprogramul se compileaza si la executie afiseaza -3. 14) Fie urmatorul program Java: public class Program { static int x = 6; public static void main(String[] args) { System.out.print("x = " + x); int x = (x = 3) * x; System.out.print(", x = " + x) ; } Ce se poate spune despre acesta? a) Eroare la compilare: variabila x este declarata de doua ori. b) Programul se compileaza si la executie afiseaza x = 6, x = 3. c) Programul se compileaza si la executie afiseaza x = 6, x = 9. d) Programul se compileaza si la execute afiseaza x = 6, x = 18 15) Fie urmatorul program Java: public class Program ( public static void main(String[] args) { float min = Float.NEGATIVE_INFINITY; float max = Float.POSITIVE INFINITY; System.out .println ( (int.) (char) min + " " + (int) (char) max); Ce se poate spune despre acesta? a) Eroare la compilare: conversii imposibile. b) Programul se compileaza si la executie afiseaza 0 255. c) Programul se compileaza si la executie afiseaza 0 65535. d) Programul se compileaza si la executie afiseaza 0 -1.

16) Fie urmatorul subprogram Java:

5

int a = 3; if (++a < 4) System.out.printIn (a); else System.out.println(a); Ce se poate spune despre acesta? a) Eroare la compilare. b) Subprogramul se compileaza si la executie afiseaza 4. c) Subprogramul se compileaza si la executie afiseaza 5. d) Subprogramul se compileaza si la executie nu afiseaza nimic. 17) Fie urmatorul program Java:public class Program1 { static void f (int k) { switch (k) { default : System.out .print (" i "); break ; case 1 : System.out .print (" 1 "); break ; case 2 : case 3 : System.out.print("23 "); break ; case 4 : case 5: System.out.print(" 45 "); } } public static void main(String[] args) { for (int i = 0; i < 6; i++) f(i); } }

Ce se poate spune despre acesta? a) Eroare la compilare. b) Programul se compileaza si la executie afiseaza i 1 23 23 45 45. c) Programul se compileaza si la executie afiseaza i 1 23 45. d) Programul se compileaza si la executie afiseaza i 1 23 23 45 45 i.

18) Fie urmatorul subprogram Java:

6

int i = 1, suma = 0; for ( ; ; ) { suma += i++; if (i > 5) break ; } System.out.print( suma ); Ce se poate spune despre acesta? a) Eroare la compilare: lipsesc partile componente ale lui for. b) Subprogramul se compileaza si la executie afiseaza 0. c) Subprogramul se compileaza si la executie afiseaza 10. d) Subprogramul se compileaza si la executie afiseaza 15. 19) Fie urmatorul program Java: public class Program { public static void main(String args[]) { int v[] = {2, 4, -2, 8, -2}, i = 0, suma = 0; for (i = 0; i < 10; ++i) { if (v[i] < 0) continue; suma += v[i];} System.out.println("suma = " + suma);}} Ce se poate spune despre acesta? a) Eroare la compilare. b) Programul se compileaza si la executie afiseaza 0. c) Programul se compileaza si la executie afiseaza 14. d) Programul se compileaza si la execute afiseaza -4. Nici una + arunca exceptie 20) Fie urmatorul program Java: public class Subiecte { public static void main(String args[]) { float f = 4.50; System.out.println( f) ; } } Ce se poate spune despre acesta? a) Eroare la compilare: nu se poate converti implicit 4.50 la float. b) Programul se compileaza si la executie afiseaza 4.5. c) Programul se compileaza si la executie afiseaza 4.50. d) Programul se compileaza si la executie afiseaza 4.5000000. Test 3

7

1) Fie urmatorul program Java: class CI { int x = 1; C1 (){ System.out.print("x = " + x);}} class C2 extends CI { int y = 3; C2 ( int y ) this.y = y; }} public class Test { public static void main(String[] args) { C2 obiect = new C2(); System.out.println ( y = + obiect.y); } } Ce puteti spune despre acesta? a) Eroare la compilare: nu exista constructor fara argumente. b) Programul este corect si la executie va afisa: y = 3. c) Programul este corect si la executie va afisa: x = 1 y = 3. 2) Fie urmatorul program Java: class C0 { int x = 1; }class C1 { int y = 2;} class C2 extends C0, C1 { int z = 3;} public class TestDoi { ' public static void main(String[] args) { C2 obiect = new C2(); System.out.println(obiect.x + obiect.y + obiect.z);}} Ce puteti spune despre acesta? a) Eroare la compilare: clasa C2 nu poate fi derivata direct din doua clase. b) Eroare la compilare: clasa C2 nu are constructor fara argumente. c) Programul este corect si la executie va afisa: 6. 3) Fie urmatorul program Java: class x { j private int x = 1; void x() ( System.out.print(x + " ");}} class y extends x { private int x = 2; void x() ( super.x(); System.out.print(x); }} public class TestAtribute {

8

public static void main(String[] args) { y obiect = new y(); obiect.x() ;}} Ce puteti spune despre acesta? a) Eroare la compilare: nu se pot defini un atribut si o metoda cu acelasi nume (x). b) Eroare la compilare: nu se poate defini un atribut cu numele clasei (x). c) Eroare la compilare: nu se poate defini un atribut cu acelafi nume intr-o clasa derivata (x). d) Programul este corect si la executie va afisa: 1 2. 4) Ce se va afisa la executia urmatorului program? public class TestStatic { public static void main(String args []) { Exemplu a = new Exemplu( ); Exemplu b = new Exemplu ( ); System.out.print("a.x = "+a .x); a .x = 100; b.x =200; System.out.print (" a .x = " + a .x); }} class Exemplu { static int x = 0; Exemplu ( ) (x+ + ; ) ; } a) a.x = 2 a .x = 200 b) a .x = 0 a .x = 100 c) a .x = 1 a .x = 100 d) a .x = 1 a .x = 101 e) a .x = 2 a .x = 100 5) Ce puteti spune despre urmatorul program? public class Test { int i = 3, j=4; public static void main(String [] arg) ( System.out.println(i ++ + ++ j); }} a)Va aparea eroare la compilare, deoarece parametrul metodei main () trebuie sa fie String args []. b)Va aparea eroare la compilare, deoarece nu s-au inserat paranteze intre operatorii ++, adica (i++) si (++j) . c)Va aparea eroare la compilare, deoarece din functia statica main () nu putem accesa variabilele nestatice i si j. d)La executie se va afisa 8. e)La executie se va afisa 9. 6) Ce puteti afirma despre urmatorul program? interface II { float x = 2.3f; } public class Test implements II { public static void main(String[] args) { System.out.print(x + " "); x=6.7f;

9

System.out.printIn (x); } } a) Va aparea eroare la compilare, deoarece valoarea variabilei x nu se mai poate modifica b) La executie se va afisa 2.3f 6.7f c) La executie se va afisa 2.3f 2.3 f. d) La executie se va afisa 2.3 6.7 e) La executie se va afisa 2.3 2.3. 7) Ce puteti spune despre urmatorul program Java? interface I1 { int x = 2; } interface I2 extends I1 { int y = 3; } class C1 { int y = 4; } public class C3 extends C1 implements 12 { public static void main(String args[]) { System.out.println("x = " + x + ", y =" + y) ;} ) a) Va aparea eroare la compilare, deoarece atributul y este ambiguu pentru C1 si I2. b) La executie se va afisa x = 2, y = 3. c) La executie se va afisa x = 2, y = 4. 8) Ce puteti afirma despre urmatorul program Java? class CI { public String f() { return this.getClass().getName(); } } abstract class C2 extends C1 { int x = 2; public abstract String f(); } class C3 extends C2 { int y = 3; public String f() { return super.f () + ", x = " + x + ", y = " + y; }} public class TestAbstract { public static void main(String args[]) { C3 obiect = new C3(); System.out.println(obiect.f());}} a) Programul este corect si va afisa la executie: C3, x = 2, y = 3. b) Programul este corect si va afisa