Grile Finante An2 Feaa Iasi

Download Grile Finante An2 Feaa Iasi

Post on 09-Aug-2015

1.278 views

Category:

Documents

15 download

DESCRIPTION

Grile Finante An2 Feaa Iasi

TRANSCRIPT

Grile Finante An2 Feaa Iasi

Care din urmatoarele instrumente de conducere si reglare a activitatilor financiare includ indicatori ce vizeaza o perioada de timp mai indelungata (termen mediu si lung): - bugetul program - bugetul economiei nationale ____________ Din punct de vedere al continutului economic, conceptul de buget exprima: - procese economice si relatii sociale, in forma baneasca, de repartitie a unei parti din produsul intern brut - procese economice in forma baneasca de repartitiem primara si secundara, a unei parti din produsul intern brut ___________ Interventia reglatoare a autoritatilor publice prin instrumente financiare, in faza de declin economic: - diminuarea impozitelor(direct/indirect) - majorarea cheltuielilor publice de consum si/sau investitii ___________ Ca trasaturi ale utilitatilor (bunurilor) publice se disting: - caracterul colectiv al consumului acestor bunuri - posibilitatea individualizarii consumului ca proces real ___________ Cheltuielile publice virtuale: - sunt acele cheltuieli pe care statul se angajeaza sa le efectueze in anumite conditii ___________ Ca indicatori sintetici ptr caract. dinamicii cheltuielilor publice se pot realiza: - coeficientul de elasticitate a cheltuielilor publice in raport cu PIB - modificarea absoluta si relativa a cheltuielilor publice ___________ Prin variantele de subvetionare indirecta a economiei (agentilor economici) se pot mentiona:

- restituirea unor impozite si taxe aferente productiei exportate - reducerea tarifelor la transporturile efectutate cu mijloacele statului - acordarea cu avantaje valutare ___________ Incasarea integrala a contravalorii bunurilor livrate, serviciile prestate sau lucrarilor executate in momentul livrari bunurilor, prestarii serviciilor sau executarii lucrarilor concretizeaza un flux financiar: - de contrapartida ___________ In cazul impozitelor indirecte: - destinatarul impozitului nu coincinde cu subiectul - subiectul impozitului difera de suporatatorul acestuia - nu poate fi aplicat criteriul asigurarii unui venit minim neimpozabil ___________ Impunerea marfurilor numai la o veriga din circuitul economic este specifica: - taxei de circulatie - taxei de productie ____________ Imprumuturile de la stat publice: - se incadreaza in categoria resurselor financiare extraordinare - se deosebesc de emisiunea de moneda, ca resursa financiara publica, prin caracterul temporar al preluarii resurselor banesti la dispozitia statului - se partilarizeaza prin caracterul facultativ al transferului de valoare - sunt considerate ca fiind impozite amanate Procesele si relatiile economice in forma baneasca ce au loc in sfera circulatiei produsului national: - sunt considerate financiare numai in accptiunea extinsa data conceptului de finante si sferei sale de manifestare - sunt considerate financiar in acceptiunea restransa odata conceptului de finante si sferei sale de manifestare ___________ Sursele de finantare externa a intreprinderii sunt:

- datoriile pe termen scurt din activitatea de exploatare ___________ Ca efecte economice ale finantarii cheltuielilor publice ptr ocrotirea sanatatii sunt sunt considerate: - eradicarea unor boli profesionale ___________ Imprumuturile de stat (publice): - se particularizeaza prin caracterul facultativ al transferului de valoare - se aseamana cu impozitele indirecte prin faptul ca afecteaza numai marimea reala a veniturilor nu si pe cea nominala ___________ Care din urmatoarele afirmatii cu privire la emisiunea (inflationista) de moneda ca resursa financiara publica extraordinara sunt adevarate: - afecteaza numai veniturile reale ale persoanelor fizice si juridice ___________ Acordarea de subventii intreprinderilor private poate urmari: - cresterea gradului de ocupare a fortei de munca - stimularea exporturilor ___________ Care din urmatoarele corelatii reflecta cerintele de echilibru financiar la nivelul unei intreprinderi cu capital..(activitatilor materiale): - venituri-profit=costuri - venituri financiare=costuri+profit ___________ Ca expresie directa a indeplinirii de catre finante a functiei de control asupra activitatilor economico-sociale acestea isi aduc un aport direct la: - redistribuirea resurselor intre diferitele persoane fizice si juridice - imbunatatirea unor nevoi sociale pe seama resurselor financiare ale autoritatilor publice ___________ Pentru satisfacerea cerintelor de echitate fiscala in impunere sunt necesare urmatoarele:

- diferentierea sarcinii fiscale pe baza puterii contributive - asigurarea unui venit minim neimpozabil ptr fiecare individ ___________ Operatiile conditionate efectuate pe piatele financiare sunt: - operatii care asigura dreptul unei parti la contract sa opteze intre primirea sau cedarea titlurilor si renuntarea in schimbul platii unei prime ___________ Cheltuielile ptr achizitionarea de obiecte de inventar efectuate de o institutie publica se incadreaza in categ: - cheltuielilor materiale ___________ Fondurile proprii ale intreprinderilor cu capital de stat destinate activitatii de productie sunt: - fondurile financiare de inlocuirea sau dezvoltare ___________ Corelarea conditiilor de efectuare a platii impozitelor cu posibilitatile reale ale contribuabililor reprezinta o cerinta a asigurarii: - comoditatii impunerii ___________ Printre obiectivele urmarite in cadrul gestiunii trezoreriei unei intreprinderi se regasesc: - fundamentarea creditelor bancare necesare unei intreprinderi - folosirea eficienta a resurselor banesti disponibile prin anumite plasamente - asigurarea unei concordante intre fluxurile de intrare a resurselor banesti si scadentele unor obligatii banesti ___________ Care din urmat. categorii de procese si relatii economice sunt considerate financiare in ambele acceptiuni date inceputului de finante si sferei sale de cuprindere: - procesele si relatiile economice care implica un transfer, definitiv sau rambursabil de valoare intre participanti ___________ Majorarea cotelor de impunele la impozitele directe poate avea ca efect: - diminuarea inflatiei

- atenuarea tendintelor de supraincalzire a economiei

In sens economic restrans conceptul de cheltuiala publica se refera la: - cheltuielile curente ale institutiilor publice - platile efectuate ptr functionare institutiilor publice ___________ Conturile speciale de trezorerie, folosite in practica bugetara a statelor reflecta: - operatiuni privind venituri rezervate de stat ptr efectuarea unor cheltuieli speciale - relatii ale trezoreriei statului cu tertii, ce urmeaza a se regla si soida in cursul anului ___________ Ptr a calcula elasticitatea cheltuielilor publice in raport cu PIB este necesara cunoasterea: - volumul cheltuielilor publice( in perioada curenta si in perioada de baza) in preturi curente - PIB (in per. de baza si perioada curenta) exprimat in preturi curente - PIB (in per. de baza si perioada curente) exprimat in preturi constante ___________ Intra in costurile luate in calcul in analiza cost-avantaje se pot mentiona: - cheltuielile cu achizitiile de utilaje si instalatii, inclusiv montajul acestora - cheltuielile cu lucrarile de constructii - cheltuielile de exploatare - cheltuielile cu cercetarea si proiectarea ___________ In succesiunea lor fireasca, etapele executiei bugetului la partea de venituri sunt: - asezarea, lichidarea, emiterea titlului de percepere, perceperea ___________ In care din urmatoarele situatii se produc incalcari ale principiului anualitatii bugetului: - practicarea sistemului de gestiune in executia bugetului ___________

Acoperirea in totalitate pe seama ansamblului resurselor proprii numai a cerintelor de dezvoltare a intreprinderii exprima: - autofinantarea partiala bruta in sens restrans ___________ Taxele speciale de consumatie: - manifesta sensibilitatea sporita la conjunctura economica ___________ Reducerea efectului negativ al imobilizarii fondurilor in cheltuieli de investitii se poate realiza prin: -aplicarea de solutii tehnice rapide in realizarea lucrarilor de investitii ___________ Contractarea si primirea unui credit de la o banca ptr achizitionarea unui utilaj din import concretizeaza: - un flux financiar autonom ___________ Contractarea de catre autoritatile publice de resurse financiare imprumutate pe termen mediu si lung reprezinta o coordonata a: - politicii financiar-monetare a autoritatilor publice ___________ Politica fiscala vizeaza: - stabilirea si perceperea impozitelor si taxelor - atenuarea oscilatiilor ciclului economic - stabilirea destinatiilor si alocarea resurselor financiare publice ___________ Ca principiu de impunere, nediscriminarea fiscala presupune: - asigurarea aceluiasi tratament in impunere atat ptr rezidenti cat si ptr nerezidenti ___________ In conceptia moderna despre impozite: - impozitele pot fi folosite ca instrumente de redistribuire pe criterii de echitate sociala, a veniturilor si averilor intre membrii societatii ___________

Principalele dezavantaje ale executiei de casa a bugetului prin sistemul banca se refera la: - imposibilitatea redistribuirii resurselor banesti disponibile temporar in cadrul sectorului public - necesitatea organizarii unor structuri separate de supraveghere, control si decizie din partea autoritatilor publice ___________ In sfera finantelor private(ale intreprinderii), transferul de valoare caracteristic proceselor si relatiilor financiare: - are de regula caracter definitiv ___________ In sens larg piata financiara: - este compusa din pietele valutare si pietele financiare propriu-zise Acordarea unui divident constant sau care se poate modifica cu o rata anuala constanta este specifica: - politicii de dividend de stabilizare sau prudenta ______________ Primele forme concrate de utilizare a resurselor financiare apartinand statului au fost: - cheltuieli cu plata soldelor militarilor - cheltuieli cu plata functionarilor publici ______________ Impozitele indirecte: - au caracter voalat ______________ Programarea financiara pe termen mediu si lung este specifica: - bugetului economiei nationale - bugetului program ___________ Taxa pe valoarea adaugata se incadreaza in categoria: - impozitelor indirecte ___________

La care din urmatorii indicatori un nivel cat mai ridicat exprima o eficienta economica mai mare: - venitul net actualizat - profitul ___________ Printre instrumentele functionale de realizare a obiectivelor politici financiare a intreprinderii se regasesc: - contul de profit si pierderi ____________ Printre conditiile ce trebuiesc indeplinite de societatile comerciale in vederea admiterii la cotare bursiera a titlurilor de valori mobiliare se pot enumera: - sa detina un capital de un anumit nivel ____________ Transferul de valoare caracteristic relatiilor de credit se particularizeaza in raport cu celelalte procese si relatii din sfera de cuprindere a finantelor prin: - prezenta intermediarilor financiari - caracterul intotdeauna temporar ___________ La care din urmatoarele variante ale impozitelor pe cifra de afaceri in baza de impozitare se include si impozitul pe cifra de afaceri platit in stadiul anterior: - impozitul cumulativ pe cifra de afaceri ____________ Tactica financiara se defineste prin: - decizii financiare pe termen scurt - decizii financiare referitoare la operatiunile banesti curente ____________ In balanta financiara a statului la venituri curente se regasesc: - veniturile de la intreprinderile si prop statului - impozitele directe si indirecte ____________ Cheltuielile publice temporare: - reflecta operatiuni de trezorerie inscrise in conturile speciale al trezoreriei

- sunt cheltuieli care se finalizeaza cu plati la scadente carte Care din urmatorele formulari corespund acceptiuni restranse data conceptului de finante: - finatele inglobeaza procesele si relatiile economice prin care se constituie se distribuie si se utilizeaza fondurile banesti __________ Care din urmatoarele trasaturi caract. finantele in acceptiune restransa: - modificarea marimi valorice a patrimoniului administrat de catre participantii la aceste procese si relatii - transferul de valoare intre participanti se face cu titlu definitiv sau rambursabil __________ Premisele directe care au stat la baza aparitiei conturarii conceptului de finante sunt: - indeplinirea functiei banilor de etalon al valorii - indeplinirea functiei banilor de mijlocitori ai schimbului __________ Premisele directe care au stat la baza aparitiei si conturari conceptului de finante sunt: - indeplinirea functiei banilor de mijloc de prezervare a valorii - cresterea institutiilor de stat __________ In acceptiunea restrictiva a finantelor transferul de valoarea are urmatoarele particularitati: - este un transfer de putere de cumparare - vizeaza in principiu scopuri cu caracter colectiv _________ Primele forme concrete de procurare a resurselor financiare necesare functionarii statului au fost: - imprumuturile in bani - impozitele in bani __________ Primele forme de procurare a resurselor necesare functionarii statului au fost:

- darile in natura si prestatiile in munca ptr functionarea armatei __________ Spre deosebire de acceptiunea extinsa a finantelor in conceptul de finante in sens restrans nu sunt incluse: - procesele si relatiile economice in forma baneasca din sferele productiei, consumului si circulatiei PIB ____________ Spre deosebire de acceptiunea extinsa a finantelor, in conceptul de finante in sens restrans sunt incluse numai procesele si relatiile economice care: - implica un transfer definitiv sau rambursabil de putere de cumparare intre participanti - implica un transfer de valoare care vizeaza, in principiu scopuri sau nevoi cu caracter colectiv ____________ Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate: - amplificarea activitatilor statului s-a concretizat in extinderea ariei de manifestare a finantelor - procesele si relatiile economice sociale exprimate in forma baneasca din sfera consumului-produsului creat sunt considerate financiare numai in acceptiunea extinsa data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere _____________ In sfera finantelor private, transferul de valoare caract. proceselor si relatiilor financiare: - nu presupune intotdeauna o modificare a marimii valorice a patrimoniului entitatii respective - are loc cu titlu definitv sau pe principiul rambursabilitatii _____________ Forma baneasca de exprimare a proceselor si relatiilor economice: - reprezinta trasatura definitorie a finantelor ______________ Primele forme concrete de utilizare a resurselor financiare ale statului sunt considerate: - soldele in bani acordate militarilor ______________

Printre criteriile de rationalitate ce trebuie urmarite in satisfacerea nevoilor utilitati totale se regasesc: - maximizarea ofertei totale de utilitati la o marime data resurselor ce pot fi consumate - maximizarea PIB - maximizarea utilitati totale _____________ Care din urm formulari corespunde acceptiuni extinse data conceptului de finante si sferei sale de cuprindere: - ansamblul proc...