Grile Farmaco an IV Sem I (2)N

Download Grile Farmaco an IV Sem I (2)N

Post on 20-Feb-2016

28 views

Category:

Documents

20 download

DESCRIPTION

....

TRANSCRIPT

 • SIMPATOMIMETICEINTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU1. Care din urmtoarele simpatomimetice acioneaz prin mecanism direct:A. nafazolinaB. cocainaC. dobutaminaD. amfetaminaE. fentolamina2. Care din urmtorii compui sunt agoniti alfa-1 selectivi:A. adrenalinaB. salbutamolulC. fenilefrinaD. ritodrinaE. clonidina3. Care simpatomimetice se folosesc ca vasoconstrictoare sistemice:A. salbutamolB. efedrinaC. oximetazolinaD. nafazolinaE. isoxsuprina4. Dobutamina:A. este o catecolaminaB. are aciune vasodilatatoare D1 dopaminergicC. se contraindic n infarctul miocardicD. are efect de lung duratE. se administreaz oral5. Efedrina:A. este un simpatoliticB. nu se poate administra oralC. are numai un mecanism direct de aciuneD. produce deprimarea SNCE. se folosete n tratamentul hipotensiunii cronice i posturale6. Simpatomimeticele pot fi utilizate ca:A. vasoconstrictoare localeB. bronhoconstrictoareC. deprimante cardiaceD. ocitociceE. vagolitice7. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru efedrina?A. forma levogira este cea mai activa;B. are efect inotrop pozitiv;C. este bronhodilatator;D. se recomanda in cardiopatia ischemica;E. este un simpatomimetic.8. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru adrenalina?A. adrenergic neselectiv;

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • B. stimuleaza centrul respirator bulbar;C. produce bradicardie;D. se administreaza in socul anafilactic;E. este un vasoconstrictor.9. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru dobutamina?A. este inactiva per os;B. este un beta-1-adrenomimetic;C. se indica in chirurgia cardiaca;D. este administrata i.v.;E. scade debitul cardiac.10. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru nafazolina?A. adrenomimetic;B. vasoconstrictor;C. produce tahifilaxie;D. se administreaza intranazal in rinite;E. se administreaza in arterita.11. Dopamina:A. la doze mici (sub 10 mcg/kg/min) este alfa-1 adrenergic i produce vasoconstricieB. la doze mici (sub 10 mcg/kg/min) este antagonist pe receptorii dopaminergiciC. la doze medii (10 mcg/kg/min) este beta-1 adrenergic, stimulnd toate funciilemiocarduluiD. este contraindicat n ocul cardiogenE. este contraindicat n ocul cu oligurie12. Indicaiile terapeutice ale adrenalinei sunt urmtoarele, cu excepia:A. edem QuinckeB. oc anafilacticC. stop cardiacD. HTAE. crize de astm bronic13. Nafazolina este utilizat ca:A. vasoconstrictor generalB. stimulator cardiacC. bronhodilatatorD. stimulator SNCE. exclusiv local, ca vasoconstrictor14. Noradrenalina este indicat n:A. HTAB. insuficiena circulatorie acut de tip hipertonC. insuficiena circulatorie acut de tip hipotonD. cardiopatie ischemicE. aritmii cardiace15. Simpatomimetic bronhodilatator neselectiv este:A. metaproterenolB. albuterolC. fenoterolD. terbutalina

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • E. isoprenalina16. Urmtoarele substane sunt simatomimetice stimulante cardiace, cu excepia:A. adrenalinaB. dopaminaC. prenalterolD. fenoterolE. dobutamina17. Contracia muchiului radial al irisului cu apariia midriazei active este consecinastimulrii receptorilor:A. alfa-1-postsinapticiB. -1-postsinapticiC. -2-postsinapticiD. -2-presinapticiE. -3-postsinaptici18. Dobutamina:A. Este alfa-simpatomimetic selectivB. Acioneaz predominant -1-adrenergicC. Are efecte vasodilatatoare la nivel renal, prin stimularea receptorilor dopaminergiciperifericiD. Este activ oral, nu este metabolizat de COMT, datorit lipsei substituenilor fenoliciE. Ptrunde uor n SNC, produce stimulare central19. Mesagerii secunzi implicai n efectele adrenomimetice rezultate n urma stimulriireceptorilor alfa-1-postsinaptici sunt:A. AMPc (scdere prin inhibarea adenilat-ciclazei)B. AMPc (cretere prin stimularea adenilat-ciclazei)C. Sistemul fosfatidil-inozitidic cuplat cu ionii de calciuD. GMPc (cretere prin stimularea guanilat-ciclazei)E. AMPc (cretere prin inhibarea fosfodiesterazei))20. Se utilizeaz ca vasoconstrictoare generale:A. FenilefrinaB. NafazolinaC. IsoxsuprinaD. IzoprenalinaE. Bametanul21. Stimularea aparatului juxtaglomerular renal, cu secreie consecutiv de renin seproduce prin activarea receptorilor:A. alfa-1-postsinapticiB. alfa-2-presinapticiC. -1-postsinapticiD. -2-postsinapticiE. -2-presinaptici22. Sunt efecte ale stimulrii receptorilor alfa-2 adrenergici:A. Lipoliza

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • B. Creterea secreiei de reninC. Stimularea SNCD. Relaxarea muchilor netezi cavitariE. Contracia capsulei splenice23. Despre dopamina sunt corecte urmatoarele afirmatii, cu exceptia:A. este inactiva oralB. se administreaza i.m. sau s.c.C. actioneaza selectiv, in functie de dozaD. nu trece bariera hemato-encefalicaE. are mecanism de actiune mixt24. Este simpatomimetic beta-2 selectiv:A. izoprenalinaB. oximetazolinaC. prenalterolD. isoxuprinaE. metoxamina25. Este adrenomimetic vasodilatator periferic si tocolitic:A. tolazolinaB. nicergolinaC. fentolaminaD. isoxuprinaE. ergometrina26. Efectele activarii receptorilor beta-1 adrenergici sunt urmatoarele, cu exceptia :A. stimulare SNCB. stimularea miocardului contractilC. stimularea miocardului excitoconductorD. stimularea lipolizeiE. scaderea secretiei de renina27. Care este indicatia terapeutica a noradrenalinei:A. astm bronsicB. insuficienta circulatorie acuta hipertonaC. colapsD. hipotensiune cronicaE. hipotensiune posturala28. Dobutamina actioneaza predominant asupra receptorilor:A. alfa-1B. alfa-2C. alfa-2 presinapticiD. beta-1E. beta-229. Notati indicatia terapeutica a noradrenalinei:A. astm bronsicB. insuficienta circulatorie acuta hipotonaC. tahicardie paroxisticaD. hipotensiune cronica

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • E. hipotensiune posturala30. Dobutamina:A. se administreaza oralB. este medicatie de substitutie in parkinsonC. se indica in soc cardiogenD. este agonist beta-2 adrenergicE. are proprietati vasodilatatoare D131. Simpatomimeticele nu pot produce:A. anxietetateB. vasodilatatieC. tahicardieD. hiperglicemieE. bronchoconstrictie32. Care simpatomimetice au mecanism indirect de actiune:A. adrenalinaB. aspirinaC. dopaminaD. neostigminaE. nafazolina33. Alegeti un bronhodilatator beta-2 selectiv:A. teofilinaB. cromoglicatul de sodiuC. adrenalinaD. fenoterolulE. beclometazona34. Nafazolina:A. Este un simpatomimetic neselectiv alfa si beta.B. Este un simpatomimetic predominent beta.C. Este utilizat ca vasoconstrictor general in socul anafilactic.D. Este utilizat exclusiv local ca vasoconstrictor in rinite si conjunctivite.E. Poate fi utilizat pe perioade lungi de timp fara sa apara reactii nedorite.35. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru adrenalina?A. adrenergic neselectiv;B. stimuleaza centrul respirator bulbar;C. produce bradicardie;D. se administreaza in socul anafilactic;E. este un vasoconstrictor.36. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru efedrina?A. forma levogira este cea mai activa;B. are efect inotrop pozitiv;C. este bronhodilatator;D. se recomanda in cardiopatia ischemica;E. este un simpatomimetic.37. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru nafazolina?A. adrenomimetic;B. vasoconstrictor;

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • C. produce tahifilaxie;D. se administreaza intranazal in rinite;E. se administreaza in arterita.38. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru dobutamina?A. este inactiva per os;B. este un beta-1-adrenomimetic;C. se indica in chirurgia cardiaca;D. este administrata i.v.;E. scade debitul cardiac.39. Beta-2 adrenomimetic selectiv la nivel uterin este:A. orciprenalinaB. fenoterolC. ritodrinD. metoxaminaE. bametan40. Care dintre urmatoarele medicamente este beta- adrenomimetic neselectiv ?A. xilometazolinaB. oximetazolinaC. isoxuprinaD. prenalterolE. izoprenalina41. Efectele adverse ale simpatomimeticelor unt urmatoarele, cu exceptia:A. tremorB. palpitatiiC. hipoglicemieD. hipercolesterolemieE. hiperlactacidemie42. Indicatiile terapeutice pentru beta-2 adrenomimetice sunt urmatoarele, cu exceptia:A. insuficienta circulatorie perifericaB. insuficienta circulatorie cerebralaC. travaliu prematurD. hipotensiune arterialaE. astm bronsic43. Urmatoarele afirmatii despre nafazolina sunt adevarate, cu exceptia:A. este beta- adrenergic neselectivB. este adrenomimetic cu predominanta alfaC. determina tahifilaxieD. este indicat exclusiv localE. este indicat in rinite si conjunctivite44. Urmatoarele afirmatii despre dopamina sunt adevarate, cu exceptia:A. este inactiva oralB. T1/2 aprox. 2 minuteC. nu difuzeaza in SNCD. la doze mari peste 15 mcg/kgc/min este dopaminergicE. este indicata in socul cardiogen

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU1. Adrenomimeticele produc:A. stimularea functiilor miocardiceB. miozaC. vasoconstrictie prin alfa-1D. bronhoconstrictieE. hiperglicemie2. Adrenomimeticele se pot utiliza:A. in afectiuni alergiceB. in stop cardiac si soc cardiogenC. in stari congestive ale mucoasei nazale si oculareD. in hipertensiune arterialaE. in caz de travaliu prematur3. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:A. adrenalina este un adrenomimetic de electie in socul anafilacticB. efedrina si nafazolina dau fenomene reboundC. dobutamina este un beta-1 adrenomimeticD. izoprenalina este lipsita de efecte cardiaceE. beta-2 adrenomimeticele selective sunt bronhodilatatoare4. Care din urmatorii compusi se utilizeaza ca descongestionante nazale:A. tolazolinaB. oximetazolinaC. efedrinaD. bametanulE. nafazolina5. Care efecte nu sunt caracteristice simpatomimeticelor:A. bronhoconstrictiaB. relaxarea uteruluiC. hipoglicemiaD. vasoconstrictiaE. deprimarea miocardului6. Dopamina:A. este o catecolaminaB. are efecte selective pe beta 1C. este indicata in socul cardiogenD. se adminstreaza intravenosE. potenteaza efectul neurolepticelor7. Noradrenalina:A. prezinta efecte beta-2-adrenomimeticeB. se poate administra pe cale oralaC. este o catecolaminaD. se indica in insuficienta circulatorie acuta de tip hipotonE. se indica in hipertensiunea arteriala8. Simpatomimeticele pot:A. stimula receptorii alfaB. bloca receptorii beta

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • C. bloca receptorii noradrenalineiD. favoriza eliberarea noradrenalineiE. inhiba recaptarea noradrenalinei9. Simpatomimeticele:A. potenteaza efectul antidepresivelor tricicliceB. scad efectul cardiotonic al digitalicelorC. pot agrava cardiopatia ischemicaD. pot creste efectul anestezicelor localeE. diminueaza efectul antidiabeticelor10. Care din urmatoarele actiuni sunt produse de adrenalina?A. tahicardie;B. hipertensiune arteriala;C. cresterea metabolismului bazal;D. bronhoconstrictie;E. hipoglicemie.11. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice?A. actioneaza in ganglionii simpatici;B. activeaza receptorii adrenergici;C. au efecte inhibitoare asupra inimii;D. stimuleaza lipoliza;E. au efect bronhodilatator.12. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice?A. au actiune bronhospastica;B. au actiune directa;C. au actiune indirecta;D. au actiune mixta;E. scad tensiunea arteriala.13. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice?A. contracta muschiul circular al irisului;B. produc mioza;C. creste forta de contractie a miocardului;D. produc hipertensiune arteriala;E. relaxeaza miometrul.14. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru simpatomimetice?A. actioneaza in sinapsele neuroefectoare simpatice;B. au efecte alfa adrenergice;C. receptorii beta adrenergici sunt cuplati cu adenilciclaza;D. efectele beta-adrenergice au ca mesager secund GMPc,E. produc hipoglicemie.15. Care din urmatoarele caracteristici ale simpatomimeticelor sunt corecte?A. produc vasoconstrictie;B. inhiba SNC;C. scad forta de contractie a inimii;D. scad tensiunea arteriala;E. sunt bronhodilatatoare.16. Care din urmatoarele indicatii sunt corecte pentru efedrina?

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • A. hipotensiune;B. cardiopatie ischemica;C. astm bronsic;D. rinita;E. hipertensiune.17. Care din urmatoarele interactiuni ale simpatomimeticelor sunt adevarate?A. cu antidepresivele IMAO produc crize hipertensive;B. scad efectul antihipertensivelor;C. cu derivatii xantinici deprima SNC;D. cocaina le anuleaza efectul vasoconstrictor;E. diminua efectul hipoglicemiantelor.18. Care din urmatoarele medicamente sunt simpatomimetice?A. adrenalina;B. dobutamina;C. fluvoxamina;D. nizatidina;E. salbutamol.19. Care din urmatoarele substante sunt beta-2-adrenomimetice?A. salbutamol;B. propranolol;C. fenoterol;D. terbutalina;E. neostigmina.20. Simpatomimeticele au urmatoarele efecte adverse (efecte secundare):A. hipotensiune arteriala;B. hipertensiune arteriala;C. tahiaritmie;D. hipoglicemie;E. hipercolesterolemie.21. Adrenalina:A. provoac o deprimare a SNCB. este medicaia de elecie n ocul anafilacticC. contract musculatura neted bronicD. crete minut volumul respiratorE. este utilizat n reanimarea cardiac la necai22. Adrenalina:A. difuzeaz n SNCB. produce bronhospasmC. reprezint medicaie de elecie n ocul anafilacticD. influeneaz testele de laborator cu creterea glicemiei i a colesteroluluiE. se prezint sub form de fiole injectabile de 10 ml cu soluie 1%23. Care dintre afirmaiile de mai jos caracterizeaz dopamina:A. este activ pe cale oral, avnd un T1/2 = 4-6 oreB. la doze medii (10 mcg/kg/min) are efect beta 1-adrenergic stimulnd toate funciilemiocardiceC. are o difuziune bun n SNC

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • D. n administrarea paravenoasa se produce ischemie i necrozE. este o substan autacoid24. Care dintre afirmaiile de mai jos sunt false:A. cafeina are un efect sinergic de potenare a aciunii adrenalineiB. adrenalina este utilizat cu rezultate bune n insuficiena circulatorie cerebralC. efedrina nu difuzeaz n SNCD. calea de administrare a adrenalinei este per osE. adrenalina antagonizeaz efectele antiparkinsonienelor25. Care dintre urmtoarele afirmaii caracterizeaz preparatul "Proculin:A. este un simpaticomimetic tocoliticB. este predominent alfa adrenomimeticC. este forma de prezentare a nafazolineiD. nu are efecte adverse pe termen lungE. se prezint sub form de soluie ce se administreaz n sacul conjunctival26. Dobutamina :A. este predominent beta 1 adrenomimeticB. este selectiv alfa 1 adrenomimeticC. este n amestec racemic de doi enantiomeriD. nu are efecte D1 dopaminergiceE. nu se utilizeaz n ocul cardiogen27. Efedrina:A. este adrenomimetic selectiv alfa-1B. are biodisponobilitate bun per os i difuziune bun n SNCC. este decongestiv al mucoasei nazale n riniteD. intr n compoziia preparatului RinofugE. antagonizeaz efectul antiparkinsonienelor28. Nafazolina:A. se administreaz numai prin injectare ivB. este un adrenomimetic alfa i beta cu predominen alfaC. face parte din grupul parasimpatoliticelorD. are aciune vasoconstrictoare localE. utilizat peste 7 zile poate induce tahifilaxie29. Precizai care dintre afirmaiile referitoare la dopamin este incorect:A. la doze medii are efect alfa 1-adrenergic producnd vasoconstricieB. nu traverseaz bariera hematoencefalicC. este contraindicat n ocul cardiogenD. la doze mici activeaz receptorii D1 periferici producnd vasodilataieE. efectele dopaminei sunt antagonizate de haloperidol30. Printre efectele adverse ale simpaticomimeticelor se numr:A. paloarea tegumentarB. fotosensibilizareaC. hiperglicemieD. tahiaritmiiE. hipotensiune ortostatic31. Adrenalina:A. inhib toate funciile miocardului

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • B. produce bronhodilataieC. produce toleran acut (tahifilaxie) la utilizarea repetat frecvent n astmul bronicD. produce bronhoconstricieE. este medicaie de elecie n HTA32. Care dintre urmtoarele substane sunt simpatomimetice vasoconstrictoare?A. etilefrinaB. dopaminaC. dobutaminaD. metoxaminaE. nafazolina33. Efectele alfa-1 adrenergice sunt:A. vasoconstricie arteriolar n piele, mucoase, rinichi, viscere, muchiB. contracia muchilor netezi ai ureterelorC. contracia muchilor piloerectoriD. miozE. relaxarea miometrului34. Efectele beta-1 adrenergice sunt:A. stimularea miocardului contractilB. stimularea aparatului juxtaglomerularC. relaxarea miometruluiD. stimularea lipolizeiE. relaxarea muchilor netezi bronici35. Efedrina:A. are biodisponibilitate bun per osB. nu difuzeaz n SNCC. produce excitaia SNCD. produce bronhoconstricieE. este vasoconstrictor general i local36. Indicaiile terapeutice ale adrenalinei sunt:A. oc anafilacticB. insuficiena circulatorie de tip hipotonC. stop cardiacD. criza de astm bronicE. ca stimulator al SNC37. Isoxuprina este indicat n:A. boala RaynaudB. rinite i conjunctiviteC. insuficiena circulatorie cerebralD. iminena de travaliu prematurE. declanarea travaliului38. Medicamentele adrenomimetice alfa-1 selective sunt:A. adrenalinaB. fenilefrinaC. metoxaminaD. nafazolinaE. clonidina

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • 39. Potenarea efectului vasopresor al noradrenalinei apare la asocierea cu:A. antidepresive tricicliceB. antidepresive IMAOC. clonidinaD. digoxinaE. guanetidina40. Sunt efecte de tip alfa-1 adrenomimetic:A. Contracia uterului gravidB. EjaculareaC. Scderea secreiei pancreatice de insulinD. Stimularea miocardului contractilE. Glicogenoliza41. Sunt efecte de tip beta-2 adrenergic:A. Relaxarea musculaturii netede vasculareB. Relaxarea miometruluiC. Creterea lipolizeiD. Contracia muchiului neted ciliarE. Contracia muchilor netezi arteriolari42. Sunt efecte de tip metabolic, care rezult n urma stimulrii receptorilor -2-adrenergici:A. Stimularea lipolizeiB. Glicogenoliza hepaticC. Glicoliza anaerobD. Glicogenoliza la nivelul musculaturii striateE. Retenia de sodiu i ap, cu creterea consecutiv a volemiei43. Sunt simpatomimetice cu efect tocolitic:A. NafazolinaB. RitodrinaC. IsoxsuprinaD. DobutaminaE. Noradrenalina44. Sunt -2-adrenomimetice selective:A. TerbutalinaB. TerbinafinaC. TerfenadinaD. FenoterolulE. Salmeterolul45. Adrenalina produce urmtoarele efecte:A. BronhodilataieB. Stimularea miocardului contractilC. LipolizD. Gliconenoliz hepaticE. Scderea conducerii atrio-ventriculare46. Care dintre urmtoarele afirmaii privind relaiile structur-activitate n seriasimpatomimeticelor este adevrat?A. Hidroxilii fenolici n poziile 3,4 pe nucleul benzenic sunt grupri distribuitoare cu

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • caracter hidrofil care limiteaz ptrunderea n SNCB. Cucreterea mrimii radicalului grefat la gruparea aminic, crete selectivitatea pentrureceptorii-2C. Substituirea n poziia alfa mpiedica aciunea MAOD. Situarea radicalului hidroxil n poziia meta favorizeaz aciunea metabolizant aCOMTE. Feniletilaminele nesubstituite la nucleul benzenic au predominant efecteneurosimpatomimetice47. Efedrina:A. Stimuleaz receptorii adrenergici alfa i betaB. Impiedic hidroliza adrenalinei prin inhibarea MAOC. Favorizeaz eliberarea i acumularea noradrenalinei n fanta sinapticD. Stimuleaz SNCE. Are aciune vasodilatoatore general i local48. Nafazolina:A. Are aciune vasoconstrictoare local, util n rinite i conjunctiviteB. Se utilizeaz ca vasoconstrictor sistemic, n insuficiena circulatorie acut de tiphipotonC. La administrare frecvent i repetat produce tahifilaxieD. Se utilizeaz ca stimulator cardiac n bloc atrio-ventricularE. Se utilizeaz preponderent ca tocolitic, relaxeaz musculatura neted uterin49. Despre structurile chimice ale adrenomimeticelor cu nucleu de beta-feniletilamina, suntvalabile afirmatiile:A. ciclul aromatic este responsabil de efectele centrale stimulatoareB. compusii care au hidroxili fenolici situati in pozitiile 3 si 4 nu pot fi metabolizati deCOMT si au durata medie de actiuneC. radicalul grefat la amina imprima selectivitate pentru receptorii betaD. substituirea in pozitia alfa creste actiunea MAO si scade durata de actiuneE. prezenta hidroxililor fenolici creste actiunea excitanta SNC50. Alegeti adrenomimeticele care nu sunt biotransformate de COMT:A. noradrenalinaB. izoprenalinaC. adrenalinaD. orciprenalinaE. efedrina51. Simpatomimeticele au urmatoarele efecte adverse secundare:A. tahiaritmiiB. agitatie motorieC. paloarea tegumentelorD. hiperglicemieE. hipocolesterolemie52. Sunt efecte ale stimularii receptorilor adrenergici alfa-1:A. contractia muschilor netezi ai ureterelorB. glicogenoliza hepatica, cu hiperglicemie

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • C. stimularea miocardului contractilD. stimularea miocardului excito-conductorE. stimularea lipolizei53. Despre noradrenalina sunt valabile afirmatiile:A. se poate administra per osB. trece usor bariera hemato-encefalicaC. are un timp de injumatatire de 1 ora dupa administrare i.v.D. nu are efecte de tip beta-2E. creste colesterolemia54. Comparativ cu adrenalina, efedrina prezinta:A. difuziune mai buna in SNCB. mecanism mixt de actiune, atat direct, cat si indirectC. durata de actiune mai mareD. stimulare SNC mai intensaE. bronhodilatatie absenta55. Simpatomimeticele pot produce sinergism de potentare la asocierea cu:A. derivati xantinici de tip teofilinaB. digitaliceC. antidepresive tricicliceD. antihipertensiveE. hipoglicemiante56. Simpatomimeticele derivati de imidazol au urmatoarele proprietati:A. efecte beta-2 adrenomimetice intenseB. efect de tip alfa-2 adrenomimetic presinaptic, centralC. efecte postsinaptice alfa-adrenomimetice la nivel vascularD. sunt folosite in astmul bronsicE. sunt folosite local, ca decongestionante ale mucoaselor nazala si oculara57. Precizati indicatiile terapeutice ale noradrenalinei:A. insuficienta circulatorie acuta de tip hipotonB. insuficienta circulatorie acuta de tip hipertonC. colapsD. hipotensiunea posturalaE. hipotensiunea cronica58. Notati substantele medicamentoase indicate in hipotensiunea arteriala cronica:A. fenilefrinaB. etilefrinaC. adrenalinaD. efedrinaE. dopamina59. Notati tratamentul de urgenta al necrozei tisulare provocata de injectarea paravenoasaa noradrenalinei:A. infiltratiile locale cu hialuronidazaB. infiltratiile locale cu cocainaC. infiltratile locale cu fentolamina sau procaina

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • D. intravenos etilefrinaE. intravenos ser glucozat60. Notati actiunile de utilitate farmacoterapeutica ale simpatomimeticelor:A. vasoconstrictoare generalaB. vasoconstrictoare localaC. bronhodilatatoareD. tocoliticaE. cardiotonica61. Sunt adrenomimetice bronhodilatatoare:A. salbutamolB. fenoterolC. salmeterolD. prenalterolE. terbutalina62. Notati incadrarea farmacodinamica a isoxuprinei:A. vasodilatator perifericB. beta2-adrenomimeticC. tocoliticD. alfa-adrenoliticE. vasoconstrictor local63. Precizati mecanismul de actiune al terbutalinei:A. parasimpatoliticB. simpatomimeticC. beta-1- adrenomimeticD. beta-2-adrenomimeticE. antihistaminic H164. Precizati care dintre urmatoarele medicamente cu actiune la nivelul SNV,suntcontraindicate in cardiopatia ischemica:A. salbutamolB. efedrinaC. fenoterolD. adrenalinaE. terbutalina65. Simpatomimeticele prezinta urmatoarele contraindicatii si precautii:A. hipotiroidieB. diabetC. cardiopatie ischemicaD. hipertensiune arterialaE. tahiaritmii66. Pentru dopamina sunt corecte afirmatiile:A. la doze mici (sub 10 mcg/kg/min) activeaza receptorii D1 perifericiB. potenteaza efectele haloperidoluluiC. la doze medii (10 mcg/kg/min) are efect beta1 adrenergicD. se administreaza i.v. si s.cE. la doze mari (peste 15 mcg/kg/min) are efect alfa1 adrenergic.67. Care simpatomimetice stimuleaza receptorii alfa-1:

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • A. adrenalinaB. izoprenalinaC. salbutamolulD. fenilefrinaE. efedrina68. Care simpatomimetice pot fi folosite ca vasoconstrictoare locale:A. adrenalinaB. efedrinaC. nafazolinaD. dobutaminaE. terbutalina69. Care efecte sunt consecinta stimularii receptorilor beta-1:A. stimularea miocarduluiB. scaderea secretiei de reninaC. stimularea lipolizeiD. bronhodilatatieE. cresterea excitabilitatii miocardului70. Ce deosebeste efedrina de nafazolina:A. este simpatomimeticB. este o catecolaminaC. se administreaza oralD. se administreaza ca vasoconstrictor sistemicE. produce tafilaxie71. La nivelul musculaturii netede simpatomimeticele:A. produc bronhoconstrictieB. scad tonusul si peristaltismul intestinalC. contracta detrusorulD. stimuleaza miocardulE. produc contractia musculaturii vasculare72. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:A. stimularea receptorilor alfa-1 inhiba fosfolipaza CB. stimularea receptorilor beta-1 inhiba adenilatciclazaC. stimularea receptorilor beta-2 stimuleaza adenilatciclazaD. stimularea receptorilor alfa-1 stimuleaza fosfolipaza A2E. stimularea receptorilor alfa-2 presinaptici inhiba adenilatciclaza73. Din care clase structurale fac parte substantele medicamentoase cu actiunesimpatomimetice?A. -feniletilamine.B. Acizi propionici.C. Etilimidazoline.D. Amine aromatice primare.E. Acizi fenilpropionici.74. Pentru simpatomometicele cu structura feniletilaminica, prezenta unor hidroxili fenoliciin pozitiile 3 si 4 atrage dupa sine urmatoarele consecinte:A. Compusii vor avea caracter hidrofil si nu traverseaza bariera hemato-encefalica.

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • B. Compusii vor avea caracter lipofil si trec bariera hemato-encefalica.C. Compusii sunt metabolizati specific prin metilare catalizata de COMT.D. Compusii sunt inactivi per os si T1/2 este scurt.E. Compusii pot fi administrati per os si au T1/2 de 2-5 ore.75. Pentru simpatomometicele cu structura feniletilaminica, radicalii grefati pe grupareaaminica atrag urmatoarele consecinte:A. Compusii au caracter hidrofob, este favorizata difuziunea in SNC.B. Largeste spectrul de activitate.C. Imprima selectivitatea pentru receptorii .D. Cresterea marimii radicalului creste selectivitatea pentru receptorii 2.E. Cresterea marimii radicalului creste selectivitatea pentru receptorii 1.76. In cazul derivatilor feniletilaminici, cresterea stabilitatii fata de COMT si MAO poate firealizata prin urmatoarele modificari structurale:A. Pozitionarea celor doi OH fenolici in orto unul fata de altul (structura de catecol).B. Pozitionarea celor doi OH fenolici in meta unul fata de altul.C. Substituirea in pozitia alfa.D. Substituirea in pozitia beta.E. Stabilitatea fata de COMT si MAO nu poate fi influentata prin modificari structurale.77. Care din urmatoarele simpatomimetice au structura imidazolica?A. Fenilefrina.B. Nafazolina.C. Efedrina.D. Xilometazolina.E. Efedrina.78. Noradrenalina:A. Are structura de catecolamina, fara substituent la gruparea amino si deci fara efectepe 2.B. Se poate administra per os, avand biodisponibilitate orala foarte buna.C. Nu se administreaza per os, biodisponibilitatea fiind redusa.D. Actiunea principala farmacoterapica este actiunea vasoconstrictoare generala.E. Poate fi administrata si sub forma de aerosoli in criza de astm bronsic.79. Care din urmatoarele afirmatii referitoare la adrenalina sunt adevarate?A. Este indicata ca vasoconstrictor general in socul anafilactic.B. Este utilizata ca vasoconstrictor local asociata anestezicelor locale pentru a leprelungi durata de actiune.C. Este indicata in stop cardiac.D. Este utilizata ca bronhidilatator in criza de astm bronsic.E. Se poate administra per os, sublingual, intravenos sau subcutan.80. Efedrina:A. Este un simpatomimetic cu mecanism mixt.B. Nu se absoarbe dupa administrare per os si nu difuzeaza in SNC.C. Este adrenomimetic neselectiv alfa si beta.D. Este utilizat ca stimulent SNC in supradozari ale inhibitorilor SNC.E. Este un deprimant neselectiv al SNC

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • 81. Isoxuprina:A. Este un alfa1 adrenomimetic.B. Este beta2 adrenergic si spasmolitic musculotrop.C. Se utilizeaza ca vasoconstrictor local in rinite si conjunctivite.D. Se utilizeaza ca vasodilatator arteriolar si capilar, periferic si central.E. Se poate utiliza si ca tocolitic.82. Isoxuprina:A. Este un beta-2 adrenergic neselectiv si spasmolitic musculotropB. Este indicat in isuficienta circulatorie periferica.C. Este contraindicat in insuficienta circulatorie cerebrala.D. Nu se poate administra oral pentru ca nu se absoarbe.E. Prezinta efect tocolitic.83. Dobutamina:A. Este un derivat de imidazolina.B. Se administreaza oral.C. Are efect predominant beta-1 adrenergic.D. Este indicat in soc cardiogen, infarct miocardic, decompensare cardiaca.E. Este inactivata la administrate orala.84. Care dintre urmatorii compusi sunt indicati ca stimulante cardiace?A. AdrenalinaB. DobutaminaC. NafazolinaD. XilometazolinaE. Dopamina85. Care dintre urmatoarele afirmatii nu sunt corecte?A. Nafazolina este conditionata in produsul Rinofug.B. Etilefrina este indicata in hipertensiune arteriala.C. Nafazolina este administrata numai local.D. Fenilefina este indicata ca vasoconstrictor general si local.E. Etilefrina se administreaza numai sub forma de perfuzie.86. Efedrina:A. Are pe nucleul fenilic doua grupari hidroxil situate in pozitiile 3 si 5.B. Nu se absoarbe la administrare orala.C. Este un adrenomimetic neselectiv, si actioneaza prin mecanism mixt.D. Este stimulator la nivel SNC.E. Prezinta efect bronhodilatator, stimulator cardiac si vasoconstrictor general si local.87. Care dintre urmatoarii compusi nu sunt derivati de beta-feniletilamina:A. NafazolinaB. NoradrenalinaC. AdrenalinaD. EfedrinaE. Oximetazolina88. Care dintre afirmatiile referitoare la adrenalina sunt corecte?A. Este un derivat de beta-feniletilamina.B. Gruparea aminica este substituita cu un rest de izopropil.C. Prezinta efecte adrenergice selective pe receptorii beta-2.

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • D. Este indicat in soc anafilactic ca medicatie de electie.E. Se asociaza cu anestezicele locale pentru prelungirea efectului.89. Care dintre urmatorii compusi sunt simapatomimetice vasodilatatoare ?A. IsoxuprinaB. XilometazolinaC. BufeninaD. BametanE. Fenilefrina90. Care dintre urmatoarele efecte sunt de tip beta-2 adrenergic?A. Scaderea secretiei de insulina.B. Dilatarea muschilor netezi vasculari.C. Relaxarea miometrului.D. Stimularea lipolizei.E. Relaxarea muschiului neted ciliar.91. Care dintre urmatoarele substante sunt indicate ca vasoconstrictoare locale?A. AdrenalinaB. EfedrinaC. OximetazolinaD. IzoprenalinaE. Dobutamina.92. Care din urmatoarele medicamente sunt simpatomimetice?A. adrenalina;B. dobutamina;C. fluoxamina;D. nizatidina;E. salbutamol.93. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice?A. actioneaza in ganglionii simpatici;B. activeaza receptorii adrenergici;C. au efecte inhibitoare asupra inimii;D. stimuleaza lipoliza;E. au efect bronhodilatator.94. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru simpatomimetice?A. actioneaza in sinapsele neuroefectoare simpatice;B. au efecte alfa adrenergice;C. receptorii beta adrenergici sunt cuplati cu adenilciclaza;D. efectele beta-adrenergice au ca mesager secund GMPc,E. produc hipoglicemie.95. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru simpatomimetice?A. au actiune bronhospastica;B. au actiune directa;C. au actiune indirecta;D. au actiune mixta;E. scad tensiunea arteriala.96. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice?A. contracta muschiul circular al irisului;

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • B. produc mioza;C. creste forta de contractie a miocardului;D. produc hipertensiune arteriala;E. relaxeaza miometrul.97. Care din urmatoarele interactiuni ale simpatomimeticelor sunt adevarate?A. cu antidepresivele IMAO produc crize hipertensive;B. scad efectul antihipertensivelor;C. cu derivatii xantinici deprima SNC;D. cocainele anuleaza efectul vasoconstrictor;E. diminua efectul hipoglicemiantelor.98. Care din urmatoarele caracteristici ale simpatomimeticelor sunt corecte?A. produc vasoconstrictie;B. inhiba SNC;C. scad forta de contractie a inimii;D. scad tensiunea arteriala;E. sunt bronhodilatatoare.99. Care din urmatoarele substante sunt beta-2-adrenomimetice?A. salbutamol;B. propranolol;C. fenoterol;D. terbutalina;E. neostigmina.100. Care din urmatoarele actiuni sunt produse de adrenalina?A. tahicardie;B. hipertensiune arteriala;C. cresterea metabolismului bazal;D. bronhoconstrictie;E. hipoglicemie.101. Care din urmatoarele indicatii sunt corecte pentru efedrina?A. hipotensiune;B. cardiopatie ischemica;C. astm bronsic;D. rinita;E. hipertensiune.102. Simpatomimeticele au urmatoarele efecte adverse (efecte secundare):A. hipotensiune arteriala;B. hipertensiune arteriala;C. tahiaritmie;D. hipoglicemie;E. hipercolesterolemie.103. Actionarea receptorilor alfa-1 adrenergici determina:A. vasoconstrictie;B. midriaza;C. relaxarea muschilor netezi ai sfincyterelor tubului digestiv;D. cresterea secretiei de renina;E. scaderea secretiei de insulina.

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • 104. Actionarea receptorilor alfa-2 adrenergici produce:A. midriaza;B. stimularea lipolizei;C. stimularea glicogenolizei hepatice;D. scaderea secretiei de insulina;E. scaderea tonusului si peristaltismului stomacului si intestinului.105. Actionarea receptorilor beta-1 adrenergici provoaca:A. vasoconstrictie;B. stimularea inimii;C. stimularea SNC;D. bronhoconstrictie;E. hiperlactacidemie prin stimularea glicogenolizei in muschii striati.;106. Actionarea receptorilor beta-2 adrenergici realizeaza:A. vasodilatatie;B. stimularea lipolizei;C. bronhodilatatie;D. relaxarea muschiului circular al irisului;E. relaxarea miometrului.107. Indicatiile terapeutice ale simpatomimeticelor cuprind:A. hipotensiune arteriala acuta si cronica;B. astmul bronsic;C. insuficienta circulatorie periferica si cerebrala;D. travaliu prematur;E. aritmii cardiace.108. Dobutamina:A. are structura chimica de catecolaminaB. inactiva per osC. indicata exclusiv localD. are efecte vasodilatatoare D1 dopaminergiceE. este indicata in socul cardiogen109. Efedrina:A. este derivat de beta- feniletilaminaB. nu difuzeaza in SNCC. este simpatomimetic cu mecanism mixtD. perfuziile cu alcalinizante i cresc eliminarea urinaraE. se poate utiliza in supradozarea inhibitoarelor NC110. Indicatiile terapeutice pentru efedrina sunt:A. hipotensiunea posturalaB. sindrom Adams- StokesC. ca miotic in oftalmologieD. boala RaynaudE. narcolepsie111. La administrarea adrenalinei se intalnesc urmatoarele efecte adverse:A. hipotensiune arterialaB. paloarea tegumentelorC. tahicardie

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • D. deprimarea respiratieiE. iritatia cailor respiratorii la administrarea frecventa in aerosoli112. Noradrenalina:A. prezinta biodisponibilitate per os bunaB. are actiune vasoconstrictoare generalaC. se utilizeaza in insuficienta circulatorie acuta de tip hipertonD. este indicata in aritmii cardiaceE. se administreaza intravenos in perfuzie113. Indicatiile terapeutice ale adrenalinei sunt:A. edem QuinckeB. insuficienta circulatorie cerebralaC. criza de astm bronsicD. stop cardiacE. aritmii114. Necroza tisulara produsa de injectarea accidentala paravenoasa denoradrenalina se trateaza cu:A. aplicare de gheata localB. infiltratii locale cu hialuronidazaC. infiltratii locale cu fentolaminaD. perfuzii cu bicarbonat de sodiuE. adrenalina intravenosSIMPATOLITICEINTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU1. Beta-blocantele neselective se indic n:A. hipotensiune arterialB. tahiaritmii cardiaceC. bradicardieD. tulburri de circulaie perifericE. in tratamentul depresiei asociate cu IMAO2. Beta-blocantele pot da:A. fenomene depresiveB. hiperglicemieC. tahicardieD. glaucomE. obisnuinta3. Care simpatolitice se folosesc n insuficiena circulatorie cerebral i periferic:A. pentoxifilinaB. nicergolinaC. ergotaminaD. propranololulE. clonidina4. ErgotaminaA. este un -adrenolitic la doze terapeuticeB. produce vasodilataie cerebralC. se indic n hipertensiunea arterial

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • D. relaxeaz uterul gravidE. se asociaz cu cafeina n preparate antimigrenoase5. Neurosimpatoliticele acioneaz astfel:A. rezerpina favorizeaz eliberarea noradrenalinei n sinapseB. clonidina este antagonist 2 presinapticC. moxonidina este agonist al receptorilor presinaptici imidazolici I-1D. metil-dopa formeaz dobutamina, care stimuleaz receptorii 1E. doxazosinul blocheaz receptorii 16. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru dihidroergotoxina?A. alfa-adrenolitic;B. scade fluxul sanguin cerebral;C. scade rezistenta vasculara;D. diminua zgomotele in urechi;E. amelioreaza memoria.7. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru nicergolina?A. este alfa-adrenolitic;B. vasodilatator;C. antiagregant plachetar;D. favorizeaza procesele metabolice neuronale;E. scade circulatia in creier.8. Care din urmatoarele mecanisme de actiune sunt incorecte pentru adrenolitice?A. mecanism direct de actiune;B. au afinitate pentru receptorii adrenergici;C. au activitate intrinseca;D. actioneaza la nivelul sinapselor neuroefectoare simpatice;E. blocheaza receptorii adrenergici.9. Care din urmatoarele medicamente nu sunt alfa-adrenolitice?A. fentolamina;B. dihidroergotoxina;C. nicergolina;D. propranolol;E. prazosin.10. Care dintre urmtoarele indicaii nu sunt specifice medicaiei beta1- adrenolitice:A. hipertensiune arterialaB. bloc atrio-ventricular gradul IC. angina pectoralD. aritmiile cardiaceE. glaucom11. Prazosinul este un:A. agonist beta1-adrenergicB. agonist beta2-adrenergicC. agonist alfa2-adrenergicD. antagonist alfa1-adrenergicE. antagonist beta1-adrenergic

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • 12. Tolazolina este indicat n:A. hipertensiunea arterialB. migrenC. insuficien circulatorie perifericD. hipotensiune ortostaticE. cefalee postrahianestezie13. Dihidroergotoxina este contraindicat n:A. insuficiena circulatorie cerebralB. accidente cerebrale ischemiceC. retinopatia de etiologie vascularD. hipotensiunea arterialE. hipertensiunea arterial14. n feocromocitom pentru diagnostic i tratament se administreaz:A. ergotaminaB. nicergolinaC. fentolaminaD. fenoxibenzaminaE. dibenamina15. Nicergolina:A. nu se absoarbe per osB. produce vasoconstricieC. este vasodilatatorD. se administreaz n hipotensiunea ortostaticE. este contraindicat n insuficiena circulatorie cerebral16. Prazosin:A. nu se administreaz per osB. nu sufer efect de prim pasaj hepaticC. este adrenolitic alfa-1 selectivD. se administreaz n insuficiena hepaticE. se administreaz n doze mari la nceputul tratamentului17. Reserpina:A. are T 1/2 mic (circa o or)B. determin vasoconstricieC. determin agitaie psihomotorie i creterea agresivitiiD. este indicat n tratamentul HTAE. este indicat n tratamentul strilor depresive18. Urmtoarele afirmaii sunt adevrate, cu excepia:A. metildopa produce efecte toxice hepaticeB. clonidina produce tahicardie i vasoconstricieC. clonidina are aciune antihipertensivD. moxonidina este agonist selectiv al receptorilor imidazolici presinaptici I1E. moxonidina diminu eliberarea noradrenalinei19. Acioneaz prin stimularea receptorilor imidazolinici presinaptici I-1:A. TolazolinaB. NafazolinaC. Moxonidina

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • D. OximetazolinaE. Dibenamina20. Alchileaz ireversibil receptorii alfa-adrenergici, avnd efecte adrenolitice de intensitatemare i de durat lung:A. TolazolinaB. TamsulosinulC. TerazosinulD. FentolaminaE. Fenoxibenzamina21. Sunt efecte de tip -1-adrenolitic:A. Inhibarea secreiei de renin la nivelul aparatului juxtaglomerular renalB. Antagonizarea competitiv a efectelor angiotensinei IIC. Diminuarea lipolizei, scderea concentraiei plasmatice a acizilor graiD. GlicogenolizaE. Creterea debitului cardiac22. Sunt efecte de tip -2-adrenolitic:A. Relaxarea musculaturii netede bronhiceB. Relaxarea musculaturii netede vasculareC. Scderea presiunii intraoculareD. Glicogenoliza hepatic i la nivelul esutului muscularE. Creterea lipolizei la nivelul esutului adipos23. Sunt -adrenolitice cu aciune alfa-adrenolitic asociat:A. AtenololB. SotalolC. TimololD. PindololE. Labetalol24. Sunt -adrenolitice cu activitate simpatomimetic intrinsec (agoniti pariali):A. PropranololB. PindololC. AtenololD. SotalolE. Timolol25. Despre clonidina este valabila afirmatia:A. este un stimulant al receptorilor presinaptici alfa-2B. este un blocant al receptorilor presinaptici alfa-2C. este un blocant al receptorilor postsinaptici alfa-1D. este un stimulant al receptorilor postsinaptici alfa-1E. este un beta-2 adrenomimetic26. Clonidina poate produce urmatoarele reactii adverse, cu exceptia:A. somnolentaB. hipotensiune ortostaticaC. hipertensiune arteriala de rebound la oprirea brusca a tratamentuluiD. cresterea presiunii intraoculare, cu agravarea glaucomuluiE. diminuarea potentei sexuale

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • 27. Este antagonist al receptorilor adrenergici alfa-1:A. prazosinB. terbutalinaC. fenoterolD. noradrenalinaE. dobutamina28. Beta-adrenoliticele nu au ca indicatie terapeutica:A. hipertensiunea arterialaB. tahiaritmiileC. cardiopatia ischemicaD. hipertiroidismulE. tulburarile ischemice periferice29. Notati agonistul receptorilor adrenergici alfa-2 presinaptici:A. clonidinaB. prazosinC. fenoxibenzaminaD. pindololE. salbutamol30. Este medicament indicat in migrena:A. nicergolinaB. dihidroergotoxinaC. naftidrofurilD. terlipresinaE. dihidroergotamina31. Contraindicatiile beta adrenoliticelor neselective sunt urmatoarele, cu exceptia :A. bradicardieB. bloc atrio-ventricular grad IIC. astm bronsicD. diabetE. hipertensiune arteriala32. Care din urmatoarele alfa-1 adrenoliticele au durata de actiune mai mare:A. prazosinB. atenololC. doxazosinD. salbutamolE. moxonidina33. Beta blocantele scad tensiunea arteriala prin:A. scaderea debitului cardiacB. cresterea secretiei de reninaC. stimularea receptorilor beta 2 presinapticiD. scaderea volemieiE. coronarodilatatie34. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt adevarate:A. beta-blocantele lipofile sufera intens efectul primului pasaj hepaticB. beta-blocantele selective sunt preferate la astmatici

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • C. un beta-blocant pur este lipsit de efecte chinidiniceD. efectul de tip chinidinic al beta-blocantelor le incadreaza pe acestea in clasa 1 deantiaritmiceE. unele beta-blocante pot sa aiba si proprietati alfa-adrenolitice35. Care simpatolitice nu se folosesc in tratamentul hipertensiunii arteriale:A. prazosinulB. atenololulC. rezerpinaD. ergotaminaE. dihidroergotoxina36. In care afectiuni se contraindica beta-blocantele:A. hipertensiune arterialaB. tahiaritmiiC. glaucomD. bloc atrio-ventricularE. angina pectorala37. Nicergolina:A. Este un derivat xantinic.B. Este un vasoconstrictorC. Este un beta-adrenolitic.D. Este un alfa-adrenolitic.E. Scade semnificativ valorile tensiunii arteriale fiind utila in crizele hipertensive.38. Dihidroergotoxina este un amestec de:A. Ergocornina, ergocriptina si ergotoxina.B. Dihidroergocriptina, dihidroergocornina si dihidroergotamina.C. Ergotamina, ergocornina, ergocriptina.D. Dihidroergocornina, dihidroergocristina si dihidroergocriptina.E. Dihidroergotamina, dihidroergometrina si dihidroergocornina.39. Care din urmatoarele mecanisme de actiune sunt incorecte pentru adrenolitice?A. mecanism direct de actiune;B. au afinitate pentru receptorii adrenergici;C. au activitate intrinseca;D. actioneaza la nivelul sinapselor neuroefectoare simpatice;E. blocheaza receptorii adrenergici.40. Care din urmatoarele medicamente nu sunt alfa-adrenolitice?A. fentolamina;B. dihidroergotoxina;C. nicergolina;D. propranolol;E. prazosin.41. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru nicergolina?A. este alfa-adrenolitic;B. vasodilatator;C. antiagregant plachetar;D. favorizeaza procesele metabolice neuronale;

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • E. scade circulatia in creier.42. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru dihidroergotoxina?A. alfa-adrenolitic;B. scade fluxul sanguin cerebral;C. scade rezistenta vasculara;D. diminua zgomotele in urechi;E. amelioreaza memoria.43. Sunt beta-adrenolitice:A. fentolamina;B. propranololul;C. prazosinul;D. dihidroergotoxina;E. tolazolina.44. Urmatoarele afirmatii despre ergotamina sunt adevarate, cu exceptia:A. este ocitocic puternic pe uterul gravidB. stimuleaza miocardulC. deprima centrul respiratorD. nu se administreaza pe nemancateE. se asociaza cu cafeina45. Notati afirmatia falsa despre nicergolina:A. are in structura chimica acid lisergic hidrogenat si acid nicotinicB. se absoarbe bine per osC. este vasoconstrictor prin efect direct musculotropD. este antiagregant plachetarE. este contraindicat in hemoragii acute46. Tolazolina:A. se administreaza exclusiv injectabilB. face arteriolodilatatie la doze mari si mediiC. este contraindicat in feocromocitomD. se adminisreaza de electie in insuficienta circulatorie cerebralaE. se administreaza in ulcer gastroduodenal47. Urmatoarele efecte sunt de tip beta-1 adrenolitic, cu exceptia:A. reducerea debitului cardiacB. reducerea necesarului de oxigen al cordului la effortC. antagonizarea efectelor stimulatoare cardiace ale calciului si digitalicelorD. antagonizarea aritmiilor produse de catecolamine si digitaliceE. diminuarea lipolizei48. Urmatoarele efecte sunt de tip beta-2 adrenolitic, cu exceptia:A. bronhospasm la astmaticiB. tulburari ischemice perifericeC. tendinta spre hipoglicemieD. potentarea vasodilatatiei mediate de adrenalina prin receptori beta-2E. scaderea tensiunii intraoculare49. Metildopa:A. este hidrosolubila si se absoarbe 90% per osB. are efecte centrale simpatomimetice

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • C. este biotransformata in alfa-metilnoradrenalinaD. nu are efecte toxice hepaticeE. nu se asociaza cu salureticeINTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU1. Beta-blocantele:A. stimuleaza functiile miocarduluiB. influenteaza negativ profilul lipidicC. au proprietati antihipertensiveD. fac parte din clasa I de antiaritmiceE. sunt contraindicate in angina pectorala2. Cardioselectivitatea beta-blocantelor:A. se pastreaza si la doze mariB. inseamna ca medicamentul blocheaza selectiv receptorii beta-1C. evita fenomenele de bronhoconstrictie la astmaticiD. le face utile la bolnavii cu deficit de pompa cardiacaE. le contraindica la diabetici3. Care din afirmatii sunt adevarate:A. efectul chinidinic limiteaza efectul antiaritmic al beta-blocantelorB. efectul antihipertensiv al beta-blocantelor este util celor cu debit cardiac si reninacrescuteC. efectul antianginos al beta-blocantelor este datorat in principal coronarodilatatieiD. efectul antiglaucomatos al beta-blocantelor se datoreaza favorizarii drenarii umoriiapoaseE. tratamentul cu beta-blocante nu se poate intrerupe brusc4. Care simpatolitice pot fi folosite ca antihipertensive:A. ergotaminaB. atenololulC. prazosinulD. dopaminaE. salbutamolul5. Efectul antianginos al beta-blocantelor este datorat:A. scaderii consumului de oxigen al miocarduluiB. deprimarii miocarduluiC. coronarodilatatieiD. efectului hipocolesterolemiantE. efectului rebound6. Efectul antihipertensiv al beta-blocantelor se explic prin:A. creterea debitului cardiacB. scderea secreiei de reninC. efect simpatolitic centralD. creterea sintezei de bradikininE. coronarodilataie7. Prazosinul:A. este un alfa-1 adrenolitic selectivB. creste postsarcinaC. creste colesterolul si trigliceridele

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • D. produce hipotensiune intensa la prima dozaE. se contraindica bolnavilor cu astm bronsic8. Prazosinul:A. este un inhibitor al enzimei de conversieB. are efect antihipertensivC. durata de actiune este mai lunga ca la terazosinD. poate da fenomenul primei dozeE. se contraindica in astm9. Propranololul:A. este un alfa-1-adrenoliticB. este un beta-adrenolitic selectivC. se indica in hipertensiunea arterialaD. este un beta-blocant de electie in tahiaritmiiE. se contraindica in angina pectorala10. Se evita asocierea beta-blocantelor cu:A. blocanti de calciu tip verapamilB. hipoglicemianteC. inhibitori ai enzimei de conversieD. beta-simpatomimeticeE. diuretice11. Care din urmatoaree caracteristici ale simpatoliticelor sunt corecte?A. diminua sau impiedica efectele stimularii nervilor simpatici;B. activeaza receptorii adrenergici;C. antagonizeaza actiunea adrenergicelor;D. blocheaza receptorii adrenergici;E. produc hipertensiune.12. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru adrenolitice?A. blocheaza receptorii alfa-adrenergici;B. influenteaza metabolismul mediatorilor chimici;C. blocheaza receptorii beta-adrenergici;D. impiedica eliberarea mediatorilor;E. diminua actiunea simpatomimeticelor.13. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru beta-adrenolitice?A. blocheaza receptorii beta-adrenergici;B. potenteaza efectul inotrop pozitiv al adrenalinei;C. au actiune cronotrop negativa;D. diminua formarea umorii apoase;E. cresc presiune intraoculara.14. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin?A. alfa-adrenolitic;B. antihipertensiv;C. produce hipotensiune ortostatica dupa prima doza;D. creste trigliceridele;E. nu se administreaza in sindromul Raynaud.15. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin?A. este alfa-1-adrenolitic;

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • B. este un parasimpatomimetic;C. este un neurosimpatolitic;D. este beta-2-adrenolitic;E. are actiune hipotensiva.16. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru rezerpina?A. este un antiulceros;B. impiedica recaptarea noradrenalinei;C. este un antiparkinsonian;D. are actiune hipotensiva;E. are actiune simpatomimetica.17. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective?A. propranolol;B. atenolol;C. metoprolol;D. timolol;18. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective?A. oxprenolol;B. propranolol;C. betaxolol;D. atenolol;E. metoprolol.19. Care din urmatoarele efecte adverse pot apare dupa propranolol?A. stari depresive;B. cresterea trigliceridelor;C. tahicardie;D. impotenta;E. bronhoconstrictie.20. Care din urmatoarele indicatii pentru propranolol sunt corecte?A. hipertensiune arteriala;B. aritmii cardiace;C. angina pectorala;D. astm bronsic;E. astenie.21. Care din urmatoarele indicatii terapeutice nu sunt corecte pentru propranolol?A. hipertensiunea arteriala;B. ateroscleroza;C. angina pectorala;D. aritmii cardiace;E. astm bronsic.22. Aciunea antianginoas prin mecanism beta1- adrenolitic se datoreaz:A. reducerii necesarului de oxigen la nivelul inimii la effortB. diminurii forei de contracie a miocarduluiC. creterea frecvenei cardiaceD. scderii tensiunii arteriale sistoliceE. vasodilataiei coronariene

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • 23. Actiunea antihipertensiv a clonidinei se realizeaz prin urmtoarele mecanisme:A. creterea renineiB. scderea renineiC. scderea debitului cardiacD. scderea consumului de oxigen la nivel cardiacE. deprimarea tonusului simpatic vasoconstrictor24. Care din urmtoarele efecte adverse sunt produse de Prazosin:A. deprimarea respiraieiB. risc de hipotensiune arterial posturalC. tahicardie reflexD. gust metalicE. fenomen de rebound dup ntreruperea tratamentului25. Efectele beta-2 adrenolitice sunt:A. bronhodilataieB. vasoconstricie cu tulburri ischemice perifericeC. tendin la hipoglicemieD. scderea tensiunii intraoculareE. inhibarea secreiei de renin din aparatul juxta-glomerular renal26. Ergocepsul este:A. un medicament simpaticomimeticB. forma de prezentare a dihidroergotoxineiC. un beta adrenomimeticD. un alfa adrenoliticE. se utilizeaz n tratamentul insuficienei circulatorii cerebrale27. Ergotamina:A. este ocitocic puternic pe uterul gravidB. asociat cu cafeina se utilizeaz n tratamentul migrenei (n criz)C. produce tahicardieD. se administreaz pe stomacul golE. este sedativ SNC28. Fac parte din grupul simpatoliticelor:A. fentolaminaB. dobutaminaC. nafazolinaD. nicergolinaE. tolazolina29. Clonidina:A. are aciune antihipertensivB. determin efecte rebound la ntreruperea brusc a tratamentuluiC. nu determin somnolenD. se administreaz la conductorii autoE. se utilizeaz n tratamentul sindromului de abstinen la morfin30. Contraindicaiile beta-adrenoliticelor neselective:A. hipertiroidismB. astm bronic

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • C. bloc atrioventricularD. anxietate de stresE. activitate ce necesit mare atenie (oferi etc.)31. Mecanismul aciunii antihipertensive a beta-adrenoliticelor:A. reducerea necesitii de oxigen a miocarduluiB. scderea debitului cardiacC. scderea secreiei de reninD. efect simpatolitic centralE. inhibarea eliberrii NA n fanta sinaptic32. Metildopa:A. reduce depozitele de noradrenalinB. nu produce retenie hidrosalinC. are efecte toxice hepaticeD. se administreaz n HTA forme medii i severeE. se administreaz n hipotensiunea arterial33. Notai afirmaiile corecte:A. labetalolul este beta-1 adrenolitic selectivB. propranololul este beta-adrenolitic neselectiv cu aciune de tip anestezic localC. atenololul este beta-1 adrenolitic purD. alprenololul este beta-adrenolitic cu aciuni de tip simpatomimetic i chinidinicE. pindololul este beta-adrenolitic cu aciune de tip chinidinic34. Prazosin:A. este adrenolitic alfa-1 selectivB. are T 1/2 mare (cteva zile)C. are efecte benefice pe metabolismul lipidicD. este contraindicat n HTA cu insuficien cardiacE. este indicat n tratamentul HTA la bolnavi cu astm bronic, hipercolesterolemie35. Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor hidrofile este:A. coeficient de absorbie digestiv mai redusB. absorbia digestiv diminuat de alimenteC. biotransformare hepatic masivD. T 1/2 relativ micE. excreie renal n forma netransformat36. Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor lipofile:A. absorbie digestiv redusB. biotransformare hepatic masiv, cu efect al primului pasaj ridicatC. biodisponibilitate foarte mare per osD. difuziune bun prin bariera hematoencefalicE. T 1/2 foarte mare (cteva zile)37. Urmtorii compui sunt medicamente neurosimpatolitice:A. atenololB. nadololC. reserpinaD. prazosinE. guanetidina38. Blocanii alfa-1-adrenergici selectivi de tip prazosin au urmtoarele efecte:

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • A. Arteriolodilataie, scderea tensiunii arterialeB. Reducerea fraciunilor lipoproteice LDL, VLDLC. Creterea fraciunii plasmatice HDLD. Scderea fraciunii plasmatice HDLE. Retenie de sodiu i ap39. Dihidroergotamina:A. Produce creterea fluxului sanguin cerebral i amelioreaz metabolismul neuronalB. Are aciune vasoconstrictoare, mai evident la nivelul venelorC. Are aciune ocitocic marcat asupra uterului gravidD. Are efecte sedative la nivel SNCE. Are efecte deprimante asupra cordului, prin blocarea receptorilor alfa40. Dihidroergotoxina este utilizat n:A. Arteriopatii, boala RaynaudB. Retinopatii de origine vascularC. Metroragii post-partumD. Hipotensiune arterial cu caracter ortostatic, datorit efectului vasoconstrictorE. Accidente cerebrale ischemice41. Efectele cardiovasculare ale alfa-blocantelor neselective sunt:A. Vasoconstricie mezenterial i la nivel renalB. Tahicardie reflexC. Vasodilataie cu hipotensiune arterialD. Arterioloconstricie intens, cu creterea rezistenei perifericeE. Creterea tonusului musculaturii netede a venelor42. Ergotamina:A. Are efect adrenomimetic, produce vasoconstricie la nivel cerebralB. Produce vasodilataie sistemic, datorit efectului adrenoliticC. Are efect ocitocic marcat pe uterul gravid, prin stimularea receptorilor alfaD. Crete fluxul sanguin cerebralE. Este util n retinopatii de origine vascular, datorit efectului vasodilatator43. Neurosimpatoliticele pot aciona prin:A. Depleia depozitelor de noradrenalinB. Inhibarea sintezei noradrenalineiC. Blocarea recaptrii noradrenalinei din fanta sinapticD. Blocarea eliberrii noradrenalineiE. Inhibarea biotransformrii catecolaminelor44. Nicergolina:A. Acioneaz ca agonist parial alfa-adrenomimeticB. Este vasodilataor prin mecanism alfa-adrenoliticC. Este vasodilatator prin efect direct, musculotropD. Are aciune antiagregant plachetarE. Se utilizeaz n diagnosticul i tratamentul feocromocitomului45. Prazosinul este antihipertensiv de elecie n cazurile de hipertensiune arterial labolnavii care sufer de:A. DiabetB. Gut

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • C. Astm bronicD. Insuficien hepaticE. Insuficien cardiac46. Tolazolina:A. Blocheaz receptorii alfa-1-postsinaptici i alfa-2-presinapticiB. Are efecte de tip parasimpatomimeticC. Crete eliberarea noradrenalinei n fanta sinapticD. Are aciune neurosimpatoliticE. Produce efecte de tip histaminergic47. Sunt beta-adrenolitice cu alte efecte asociate:A. labetalolB. metoprololC. timololD. acebutololE. pindolol48. Dintre alcaloizii din cornul secarei, au efect alfa-1 adrenolitic predominant:A. dihidroergotoxinaB. ergotoxinaC. nicergolinaD. ergometrinaE. ergotamina49. Nicergolina are urmatoarele caracteristici:A. este alcatuita din acid lisergic hidrogenat si acid nicotinicB. este vasodilatator prin mecanism exclusiv alfa-adrenoliticC. este un antihipertensiv eficace ca monoterapie in HTAD. are si efect antiagregant plachetarE. poate produce ca reactie adversa hipotensiune ortostatica50. Despre prazosin sunt valabile afirmatiile:A. are o biodisponibilitate mare per osB. este un alfa-adrenolitic neselectivC. produce efect rebound la intreruperea brusca a tratamentului indelungatD. produce retentie hidrosalinaE. are efecte benefice asupra metabolismului lipidic51. Beta-adrenoliticele au ca indicatie terapeutica:A. cardiopatia ischemicaB. tahiaritmiileC. glaucomulD. anxietatea de stresE. hipotiroidismul52. Spre deosebire de atenolol, propranololul prezinta:A. biotransformare hepatica ridicataB. timp de injumatatire relativ micC. difuziune buna prin bariera hemato-encefalicaD. efect asociat de tip chinidinicE. efect asociat de tip alfa-adrenolitic53. Sunt beta adrenolitice lipofile:

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • A. metoprololB. timololC. propranololD. sotalolE. atenolol54. Rezerpina poate produce urmatoarele reactii adverse:A. hipotensiune arteriala ortostaticaB. constipatieC. stari depresiveD. sindrom neurologic parkinsonianE. retentie hidrosalina55. Precizati care dintre urmatoarele medicamente cu actiune la nivelul SNV, suntcontraindicate in astmul bronsic:A. timololB. atenololC. propranololD. fenoterolE. salbutamol56. Notati indicatiile terapeutice ale reserpinei:A. hipertensiune arteriala, stadiul IIB. hipertensiune arteriala forme graveC. boli psihiatrice - psihozeD. boli psihiatrice - depresiiE. insuficienta circulatorie cerebrala57. Precizati mecanismele de actiune ale reserpinei:A. neurosimpatoliticB. epuizarea depozitelor granulare de noradrenalina si adrenalinaC. neurolepticD. blocheaza eliberarea a noradrenalinei din veziculeE. depletia depozitelor de dopamina si serotonina58. Precizati in ce boli asociate cu hipertensiunea arteriala sunt indicate beta-adrenolitice:A. tahiaritmii cardiaceB. insuficienta cardiacaC. cardiopatie ischemicaD. insuficienta circulatorie periferica hipertonaE. astm bronsic59. Notati substantele medicamentoase contraindicate la diabetici, datorita riscului decoma hipoglicemica:A. propranololB. atenololC. timololD. izoprenalinaE. adrenalina60. Precizati contraindicatiile beta-adrenoliticelor neselective:

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • A. astm bronsicB. bradicardieC. bloc atrio-ventricularD. diabet insipidE. tahicardie61. Precizati beta-adrenoliticele contraindicate la bolnavii cu astm bronsic:A. oxprenololB. timololC. propranololD. atenololE. metoprolol62. Precizati incadrarea farmacodinamica a prazosinului:A. simpatoliticB. alfa-1-adrenoliticC. antihipertensivD. antiastmaticE. antitahicardic63. Precizati in ce boli asociate cu hipertensiunea arteriala sunt indicate alfa-1 adrenoliticechinazoline:A. cardiopatie ischemicaB. insuficienta cardiacaC. bloc atrio-ventricularD. astm bronsicE. hipercolesterolemie64. Antagonizarea efectului antihipertensiv al clonidinei, apare la asociere cu:A. guanetidinaB. tolazolinaC. beta-adrenoliticeD. antidepresive tricicliceE. captopril65. Care simpatolitice actioneaza stimuland receptorii alfa-2 presinaptici:A. adrenalinaB. tolazolinaC. clonidinaD. amfetaminaE. alfa metildopa66. Clonidina:A. este un parasimpatomimeticB. creste tensiunea arterialaC. se contraindica in glaucomD. produce sedare, somnolentaE. la intrerupere brusca apare efect rebound67. Care sunt avantajele beta blocantelor cardioselective:A. potenta mareB. lipsa efectului rebound

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • C. sunt de ales la persoanele cu astm bronsicD. se prefera la diabeticiE. nu au efecte chinidinice sau de tip simpatomimetic68. Care din derivatii de ergot au proprietati vasoconstrictoare:A. ergotaminaB. dihidroergotoxinaC. nicergolinaD. dihidroergotaminaE. fentolamina69. Care alfa adrenolitice pot fi folosite in tulburari de circulatie periferica:A. vincaminaB. nicergolinaC. isoxuprinD. dihidroergotoxinaE. tolazolina70. Care dintre urmatoarele clase de medicamente poseda activitate alfa-adrenolitica?A. Xantene.B. Butirofenone.C. Imidazoline.D. Chinazoline.E. Esteri ai acidului nitric.71. Dihidroergotoxina:A. Este un amestec de dihidroergoalcaloizi.B. Este derivatul hidrogenat al ergometrinei.C. Are proprietati vasoconstrictoare.D. Este un alfa-adrenolitic.E. Se conditioneaza sub forma de solutie pentru uz intern in preparatul Ergoceps.72. Efectele care apar dupa administrarea -blocantelor sunt:A. Efect inotrop pozitiv.B. Efect inotrop negativ.C. Cresterea debitului cardiac.D. Reducerea debitului cardiac.E. Reducerea necesarului de oxigen a inimii la effort.73. -blocantele au urmatoarele actiuni farmacoterapice:A. Actiune antihipertensiva.B. Actiune antianginoasa.C. Actiune antiaritmica.D. Actiune antiglaucomatoasa.E. Actiune excitanta SNC.74. -blocantele neselective au urmatoarele dezavantaje:A. Produc bronhoconstrictie si bronhospasm la astmatici.B. Au efect proaritmogen.C. Cresc presiunea intraoculara, sunt contraindicate in glaucom.D. Produc vasoconstrictie cu tulburari ischemice periferice.E. Pot fi administrate numai parenteral.

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • 75. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase sunt neurosimpatolitice?A. Propranolol.B. Reserpina.C. Cimetidina.D. Tolazolina.E. Metildopa.76. Care dintre afirmatiile referitoare la clonidina sunt adevarate?A. Este un -blocant neselectiv.B. Are actiune antihipertensiva.C. Se poate utiliza sub forma de clorhidrat sau tosilat.D. Tosilatul de clonidina are durata de actiune mai lunga si este conditionat sub forma depreparate retard.E. Are actiune diuretica.77. Moxonidina:A. Este un agonist selectiv al receptorilor imidazolici presinaptici.B. Este un alfa-adrenolitic.C. Este un -blocant.D. Este utilizata ca antihipertensiv.E. Este utilizata in insuficienta circulatorie cerebrala.78. Care dintre urmatoarele substante sunt alfa adrenolitice cu structura de chinazolina?A. FenoxibenzaminaB. FentolaminaC. PrazosinD. PindololE. Terazosin79. Nicergolina:A. Este un derivat de acid lisergic hidrogenat si acid nicotinic.B. Prezinta efect vasodilatator prin mecanism musculotrop si alfa adrenolitic.C. Este conditionata in produsul Sermion.D. Este indicata in hipotensiune ortostatica.E. Prezinta efecte favorabile in insuficienta circulatorie cerebrala si periferica.80. Prazosin este indicat in toate formele de hipertensiune, ca medicament de primaalegere la pacientii care prezinta una dintre urmatoarele afectiuni asociate:A. HipercolesterolemieB. DiabetC. Astm bronsicD. Insuficienta hepaticaE. Cardiopatie ischemica.81. Mentionati afirmatiile corecte:A. Clonidina are actiune antihipertensiva.B. Moxonidina este un agonist selectiv al receptorilor imidazolici presinaptici I-1.C. Moxonidina creste eliberarea de noradrenalina.D. Clonidina produce retentie hidro-salina.

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • E. Clonidina este contraindicata in glaucom82. Care dintre urmatorii compusi sunt beta adrenolitice pure?A. IsoxuprinB. AtenololC. TimololD. IzoprenalinaE. Adrenalina83. Care dintre urmatoarele substante sunt beta adrenolitice hidrofile?A. ParacetamolB. AtenololC. SotalolD. MetoprololE. Propranolol84. Care dintre urmatoarele efecte se intalnesc in cazul beta adrenoliticelor?A. Sedare la nivel centralB. Influenteaza pozitiv toate functiile miocardului.C. Reduc tahicardia datorata efortului si stresului.D. Determina scaderea tensiunii arteriale.E. Cresc necesitatea de oxigen a inimii, la efort.85. Care dintre urmatoarele beta-adrenolitice sunt beta-1 selective?A. OxprenololB. PindololC. TimololD. AtenololE. Metoprolol86. Care dintre urmatoarele indicatii sunt valabile in cazul beta-adrenoliticelor?A. HipertiroidismB. Hipertensiune arterialaC. Anxietate de stresD. GlaucomE. Bradicardie87. Care dintre urmatorii compusi pot fi incadrati in grupul neurosimpatoliticelor?A. ClonidinaB. PropranololC. Alfa-metildopaD. ReserpinaE. Ergotamina88. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru adrenolitice?A. blocheaza receptorii alfa-adrenergici;B. influenteaza metabolismul mediatorilor chimici;C. blocheaza receptorii beta-adrenergici;D. impiedica eliberarea mediatorilor;E. diminua actiunea simpatomimeticelor.89. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin?A. alfa-adrenolitic;B. antihipertensiv;

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • C. produce hipotensiune ortostatica dupa prima doza;D. creste trigliceridele;E. nu se administreaza in sindromul Raynaud.90. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru beta-adrenolitice?A. blocheaza receptorii beta-adrenergici;B. potenteaza efectul inotrop pozitiv al adrenalinei;C. au actiune cronotrop negativa;D. diminua formarea umorii apoase;E. cresc presiunea intraoculara.91. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective?A. propranolol;B. atenolol;C. metoprolol;D. timolol;E. oxprenolol.92. Care din urmatoarele indicatii terapeutice nu sunt corecte pentru propranolol?A. hipertensiunea arteriala;B. ateroscleroza;C. angina pectorala;D. aritmii cardiace;E. astm bronsic.93. Care din urmatoarele efecte adverse pot apare dupa propranolol?A. stari depresive;B. cresterea trigliceridelor;C. tahicardie;D. impotenta;E. bronhoconstrictie.94. Care din urmatoarele caracteristici ale simpatoliticelor sunt corecte?A. diminua sau impiedica efectele stimularii nervilor simpatici;B. activeaza receptorii adrenergici;C. antagonizeaza actiunea adrenergicelor;D. blocheaza receptorii adrenergici;E. produc hipertensiune.95. Care din urmatoarele indicatii pentru propranolol sunt corecte?A. hipertensiune arteriala;B. aritmii cardiace;C. angina pectorala;D. astm bronsic;E. astenie.96. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru rezerpina?A. este un antiulceros;B. impiedica recaptarea noradrenalinei;C. este un antiparkinsonian;D. are actiune hipotensiva;E. are actiune simpatomimetica.97. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prazosin?

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • A. este alfa-1-adrenolitic;B. este un parasimpatomimetic;C. este un neurosimpatolitic;D. este beta-2-adrenolitic;E. are actiune hipotensiva.98. Care din urmatoarele beta-blocante sunt cardioselective?A. oxprenolol;B. propranolol;C. betaxolol;D. atenolol;E. metoprolol.99. Efecte de tip alfa-adrenolitic sunt:A. vasodilatatie cu hipotensiune arteriala;B. bradicardie reflexa;C. reducerea debitului cardiac;D. scaderea presiunii intraoculare;E. mioza pasiva.100. Efecte de tip beta adrenolitic sunt:A. vasodilatatia;B. hipotensiunea arteriala;C. scaderea secretiei de renina;D. bronhodilatatia;E. mioza.101. F2318157. Beta-1 adrenoliticele selective sunt de ales la pacientii cu:A. astm bronsic;B. bradicardie;C. insuficienta respiratorie;D. tulburari ischemice periferice;E. diabet.102. Beta-adrenoliticele se utilizeaza in farmacoterapie ca:A. antihipertensive;B. antianginoase;C. antiaritmice;D. tocolitice;E. bronhodilatatoare.103. Notati substantele simpatolitice agonisti presinaptici alfa-2 sau/si imidazolici I-1A. guanetidinaB. clonidinaC. reserpinaD. guanfacinaE. fentolamina104. Propranolol:A. este beta-adrenolitic selectiv beta-1B. este beta-adrenolitic lipofilC. are T1/2 relativ mic corelat direct cu biotransformarea hepatica

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • D. se excreta renal 90% in forma netransformataE. are efect chinidinic mediu105. Care dintre urmatoarele afirmatii despre reserpina sunt adevarate ?A. are T1/2 mare (cca. 10 zile) datorita circuitului enterogastricB. are efecte neuroleptice la doze mai mici ca cele antihipertensiveC. poate produce deprimare tiroidiana si galactoreeD. este utila in sindrom parkinsonian si stari depresiveE. este indicata in tratamentul HTA si psihozelor106. Care dintre urmatoarele substante beta-adrenolitice au si efect de tip chinidinic(anestezic local) ?A. labetalolB. propranololC. metoprololD. nadololE. timolol107. Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor hidrofile cuprinde:A. absorbtie digestiva inaltaB. efect al primului pasaj hepatic nesemnificativC. biodisponibilitate per os redusa datorita coeficientului de absorbtie redusD. excretie renala in forma netransformataE. T1/2 relativ mic (3-5 h)108. Profilul farmacocinetic al beta-adrenoliticelor lipofile cuprinde:A. absorbtie digestiva inaltaB. efect al primului pasaj hepatic ridicatC. biodisponibilitate per os redusaD. nu difuzeaza bariera hematoencefalicaE. T1/2 relativ mic109. Fenoxibenzamina:A. este agonist alfa-2B. este alfa-1 adrenolitic selectivC. determina hTA intensaD. se utilizeaza de electie in insuficienta circulatorie periferica acuta de tip hipotonE. se administreaza exclusiv i.v.110. Dihidroergotamina:A. este ocitocicB. are actiune venotonicaC. se utilizeaza in sindrom hipotensor ortostaticD. se utilizeaza in tulburari circulatorii periferice hipertoneE. se utilizeaza in tratamentul de fond al migrenei111. Dihidroergotoxina:A. creste fluxul sanguin cerebralB. se administreaza pe nemancateC. in urgente se administreaza in perfuzie i.v.D. amelioreaza memoriaE. se utilizeaza in tratamentul HTA cu valori ridicate

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • PARASIMPATOSMIMETICEI PARASIMPATOLITICEINTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU1. Care din urmtoarele substante este un parasimpatolitic bronhodilatator:A. pirenzepinaB. sibutraminaC. adrenalinaD. ipratropiuE. salbutamolul2. La nivelul ochiului parasimpatomimeticele produc:A. midriazB. scderea presiunii intraoculareC. cicloplegieD. diminuarea reflexului corneanE. contracia muchilor radiari ai irisului3. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru neostigmina?A. este un anticolinesterazic reversibil;B. este un anticolinesterazic ireversibil;C. antagonizeaza efectele tubocurarinei;D. potenteaza curarizantele depolarizante;E. se indica in atonia intestinala.4. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru pilocarpina?A. are efecte nicotinice;B. produce hipersalivatie;C. miotic;D. scade presiune intraoculara;E. eficace in glaucom.5. Care din urmatoarele efecte nu sunt de tip muscarinic?A. bronhoconstrictie;B. mioza;C. bradicardie;D. hiposalivatie;E. creste peristaltismul intestinal.6. Care din urmatoarele substante nu sunt parasimpatomimetice?A. neostigmina;B. pilocarpina;C. naproxen;D. paraoxon;E. metacolina.7. Care dintre urmtoarele afirmaii este fals:A. atropina difuzeaz prin placent i n sngele fetalB. T1/2 = 2-8 ore pentru atropinC. scopolamina se utilizeaz n rul de micareD. atropina este eficace n oftalmologie ca midriaticE. ca efecte adverse atropina produce constipaie, uscciunea gurii, retenie urinar

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • 8. Care dintre urmtoarele efecte nu este efect secundar parasimpatolitic al atropinei:A. uscciunea guriiB. hiperplazia gingivalC. constipaiaD. retenie urinarE. tulburri de vedere9. Care dintre urmtoarele efecte secundare ale parasimpaticomimeticelor nu este de tipmuscarinic:A. bradicardieB. greuri, vrsturiC. hiposecreie salivar i lacrimalD. miciuni frecventeE. transpiraie10. n care dintre urmtoarele situaii atropina este strict contraindicat:A. bloc atrio-ventricularB. astm bronicC. glaucomD. colici gastrointestinaleE. boal Parkinson11. n intoxicaiile cu compui organofosforici antidotul este reprezentat de:A. pilocarpinaB. timololC. fizostigminD. cafeinaE. reactivatorii de colinesteraz12. Proprietile anticolinergice sunt ntlnite la toate clasele medicamentoase de mai joscu excepia uneia. Care anume?A. antidepresive tricicliceB. neurolepticeC. antihistaminiceD. antiinflamatoare nesteroidieneE. antispastice ale tubului digestiv13. Ca bronhodilatator n astmul bronic este indicat urmtorul compus parasimpatolitic:A. eumidrinaB. butilscopolaminaC. propantelinaD. ipratropiumE. emeproniu14. Contraindicaiile parasimpatomimeticelor sunt urmtoarele, cu excepia:A. astm bronicB. diareeC. atonia intestinal

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • D. bloc atrioventricularE. hipotensiune arterial15. Efectele secundare muscarinice sunt urmtoarele, cu excepia:A. bradicardieB. hipotensiune arterialC. hipersecreie gastricD. stimularea musculaturii scheletice (fasciculaii, tremor)E. colici abdominale16. n intoxicaia cu atropin apar urmtoarele manifestri, cu excepia:A. midriazaB. tulburarea vederiiC. convulsiiD. retenie urinarE. bradicardie17. Pilocarpina se administreaz n:A. ulcer gastroduodenalB. diareeC. greuri, vrsturiD. glaucomE. colici abdominale18. Urmtoarele substane sunt parasimpatomimetice cu aciune direct, cu excepia:A. carbacolB. metacolinaC. fizostigminaD. betanecolE. pilocarpina19. Care dintre urmtoarele efecte nu este produs de atropin?A. Relaxarea musculaturii netede intestinaleB. Scderea secreiei gastriceC. BronhodilataieD. MiozE. Stimularea respiraiei prin mecanism central20. Emeproniul:A. Se utilizeaz ca antiastmatic parasimpatolitic n aerosoliB. Are aciune antispastic la nivel urinar, fiind util n incontinena urinar cu hipertonievezicalC. Are aciune de tip parasimpatomimetic, util n atonia intestinal postoperatorieD. Poate produce ulceraii esofagieneE. Produce mioz, scade presiunea intraocular21. Stimularea receptorilor nicotinici produce:A. Activarea fosfolipazei C (printr-o protein Gq)B. Inhibarea activitii colinesterazeiC. Deschiderea canalelor pentru cationiD. Deschiderea canalelor pentru anioniE. Stimularea activitii adenilat-ciclazei (printr-o protein Gs)

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • 22. Sunt anticolinergice utilizate ca bronhodilatatoare:A. FenoterolulB. TerbutalinaC. SalmeterolulD. PirenzepinaE. Ipratropiu23. Sunt anticolinesterazice ireversibile:A. EdrofoniuB. OxifenoniuC. PiridostigminaD. FluostigminaE. Neostigmina24. Sunt derivai cuaternari de amoniu:A. TropicamidaB. OxifencicliminaC. PropantelinaD. PirenzepinaE. Scopolamina25. Precizati indicatia corecta pentru pilocarpina:A. examenul fundului de ochiB. colici gastro-intestinaleC. intoxicatia cu atropinaD. intoxicatia cu derivati organofosforiciE. inhibarea hipersecretiei bronsice produsa de unele anestezice generale26. Alegeti contraindicatia parasimpatoliticelor:A. glaucomB. astm bronsicC. diareeD. bradicardieE. ulcer gastro-duodenal27. Care efect secundar nu este de tip muscarinic:A. arsuri epigastriceB. ileus paraliticC. mictiuni frecventeD. dispneeE. transpiratii28. Care este indicatia terapeutica a neostigminei, bazata pe efect de tip nicotinic:A. atonie intestinala postoperatorieB. retentie urinaraC. enurezis nocturnD. miastenia gravisE. antidot in curarizarea cu suxametoniu29. Precizati incadrarea farmacodinamica a neostigminei:A. anticolinesterazicB. parasimpatomimetic directC. colinergic central

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • D. anticolinergicE. parasimpatolitic30. Notati parasimpatoliticul ce are actiune stimulanta asupra sistemului nervos central(SNC):A. atropinaB. scopolaminaC. propantelinaD. butilscopolamoniuE. pirenzepin31. Contraindicatiile parasimpatoliticelor neselective ( tip atropina ) sunt urmatoarele, cuexceptia:A. glaucomB. ileus paraliticC. retentie urinaraD. constipatie atonaE. bradicardie sinusala32. Care din urmatoarele parasimpatomimetice au mecanism indirect de actiune:A. paraoxonulB. pilocarpinaC. emeproniuD. suxametoniuE. acetilcolina33. Parasimpatomimeticele se pot indica in:A. diareeB. miastenia gravisC. examenul fundului de ochiD. intoxicatii cu curarizante depolarizanteE. ulcer gastro-duodenal34. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune acetilcolinomimeticadirecta?A. Fizostigmina.B. Neostigmina.C. Paraoxon.D. Pilocarpina.E. piridostigmina35. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase parasimpatolitice sunt utilizate caantispastice urinare?A. Ipratropiu.B. Pirenzepina.C. Emeproniu.D. Propantelina.E. Tropicamida.

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • 36. Care parasimpatolitice sunt folosite ca antiastmatice:A. ipratropiuB. salbutamolC. telenzepinaD. teofilinaE. tropicamida37. Care antispastice au mecanism anticolinergic:A. pitofenonaB. papaverinaC. butilscopolaminaD. neostigminaE. metamizolul38. Care din urmatoarele efecte nu sunt de tip muscarinic?A. bronhoconstrictie;B. mioza;C. bradicardie;D. hiposalivatie;E. creste peristaltismul intestinal.39. Care din urmatoarele substante nu sunt parasimpatomimetice?A. neostigmina;B. pilocarpina;C. naproxen;D. paraoxon;E. metacolina.40. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru neostigmina?A. este un anticolinesterazic reversibil;B. este un anticolinesterazic ireversibil;C. antagonizeaza efectele tubocurarinei;D. potenteaza curarizantele depolarizante;E. se indica in atonia intestinala.41. Care din urmatoarele afirmatii nu sunt corecte pentru pilocarpina?A. are efecte nicotinice;B. produce hipersalivatie;C. miotic;D. scade presiune intraoculara;E. eficace in glaucom.42. Din punct de vedere farmacoterapeutic, parasimpatoliticele se incadreaza inurmatoarele grupe, cu o singura exceptie:A. antispastice digestive;B. antispastice urinare;C. hiposecretoare gastrice;D. antiastmatice bronhodilatatoare;E. antiglaucomatose.43. Notati care este substanta parasimpatolitica utilizata ca midriatic:A. emeproniuB. isopropamida

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • C. oxifenoniuD. tropicamidaE. propantelina44. Farmacodinamia substantelor parasimpatolitice cuprinde:A. deprimarea miocarduluiB. cresterea secretiei glandelor bronsiceC. scaderea presiunii intraoculareD. intarzierea golirii stomaculuiE. cresterea secretiei gastrice de acid clorhidric45. Notati efectele secundare nicotinice:A. bradicardieB. colici abdominaleC. fasciculatii si hipertonie muscularaD. transpiratiiE. mictiuni frecvente46. Pilocarpina:A. este acetilcolinomimetic sinteticB. produce relaxarea muschiului ciliarC. favorizeaza vederea de aproapeD. inhiba secretia glandelor exocrineE. antagonizeaza efectele centrale ale atropinei47. Notati substanta cu actiune anticolinesterazica ireversibila:A. neostigminaB. piridostigminaC. edrofoniuD. ecotiofatE. betanecol48. Notati substanta ce se utilizeaza in incontinenta urinara cu hipertonie vezicala:A. eumidrinaB. emeproniuC. hiosciaminaD. tropicamidaE. ipratropiumINTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU1. Anticolinergicele se pot indica in:A. glaucomB. astm bronsicC. miastenia gravisD. constipatie atonaE. voma din raul de miscare2. Anticolinesterazicele se utilizeaza:A. in tratamentul glaucomuluiB. antidot in supradozarea curarizantelor depolarizanteC. ca antispasticeD. in miastenia gravis

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • E. in Parkinson3. Atropina:A. produce hiposecretie salivara cu uscaciunea guriiB. este un protector al mucoasei gastriceC. se indica in glaucom sub forma de colir 1%D. produce midriaza insotita de cicloplegieE. creste peristaltismul tubului digestiv4. Care din afirmatii sunt adevarate:A. atropina poate fi administrata in preanestezieB. tropicamida este folosita ca antispasticC. pirenzepinul actioneaza selectiv pe secretia gastricaD. emeproniul se foloseste in retentie urinaraE. ipratropiul este indicat in astmul bronsic5. Care parasimpatolitice se folosesc in oftalmologie:A. pilocarpinaB. acetazolamidaC. tropicamidaD. atropinaE. timololul6. In ce privete anticolinesterazicele:A. ele au aciune parasimpatomimeticaB. blocheaz colinesteraza ntotdeauna ireversibilC. se pot folosi n diagnosticul i tratamentul miasteniei gravisD. se pot folosi n tratamentul glaucomuluiE. se indic n tratamentul Parkinsonului7. In grupa anticolinesterazicelor:A. neostigmina este un anticolinesterazic usor reversibilB. neostigmina se utilizeaza in atonii intestinaleC. unii derivati organo-fosforici pot fi folositi in tratamentul glaucomuluiD. neostigmina este antidotul curarizantelor depolarizanteE. edrofoniul este contraindicat in miastenia gravis.8. La nivelul aparatului respirator atropina:A. crete secreia glandelor cilor respiratoriiB. produce bronhoconstricieC. reduce spasmul laringian indus de anestezicele generaleD. se poate indica n astmul bronicE. deprim respiraia cnd centrul respirator este uor deprimat9. Parasimpatoliticele produc:A. rrelaxarea musculaturii netede digestiveB. retentie urinaraC. hiposecretie a glandelor exocrineD. miozaE. scaderea presiunii intraoculare10. Parasimpatomimeticele produc:A. bronhodilatatieB. scaderea secretiilor glandelor exocrine

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • C. contractia musculaturii netede digestiveD. miozaE. bradicardie11. Parasimpatomimeticele produc:A. bronhodilatatieB. bradicardieC. cresterea presiunii intraoculareD. mictiuni frecventeE. miastenia gravis12. Proprietati anticolinergice pot avea:A. antidepresivele tricicliceB. neurolepticeleC. penicilineleD. antihistaminicele H1E. antiinflamatoarele nesteroidiene13. Reaciile adverse ce pot fi produse de parasimpatolitice sunt:A. cicloplegieB. constipaieC. sialoreeD. bronhoconstricieE. incontinen urinar14. Care din afirmatiile privind domeniul colinergic sunt false?A. acetilcolina este un mediator colinergic;B. receptorii muscarinici se gasesc in sinapsele neuroefectoare somatice;C. receptorii nicotinici se gasesc la nivelul sinapselor ganglionare;D. sinapsele ganglionare din sistemul simpatic sunt sinapse adrenergice;E. stimularea parasimpatica creste secretia glandelor exocrine.15. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru atropina?A. este un alcaloid;B. produce uscaciunea gurii;C. scade presiunea intraoculara;D. produce cicloplegie;E. deprima SNC.16. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatolitice?A. sunt antagonisti;B. blocheaza receptorii muscarinici;C. inhiba miocardul;D. au actiune miotica;E. sunt antispastice.17. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatomimetice?A. sunt agonisti;B. sunt antagonisti;C. activeaza receptorii muscarinici;D. blocheaza receptorii nicotinici;E. inhiba acetilcolinesteraza.18. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru pirenzepin?

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • A. antihistaminic H2;B. anticolinergic selectiv;C. inhibitor al pompei de protoni;D. inhiba secretia gastrica;E. se indica in sindromul Zollinger-Ellison.19. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru scopolamina?A. stimuleaza SNC;B. midriaza;C. activa in parkinsonism;D. eficace in raul de miscare;E. se indica in glaucom.20. Care din urmatoarele efecte sunt de tip muscarinic?A. bronhospasm;B. bradicardie;C. hiposecretie salivara;D. colici abdominale;E. mioza.21. Care din urmatoarele efecte sunt de tip parasimpatolitic?A. hipersecretia glandelor;B. scaderea peristaltismului digestiv;C. midriaza;D. au efecte muscarinice;E. stimulator cardiac.22. Care din urmatoarele substante sunt parasimpatolitice?A. pirenzepina;B. scopolamina;C. propantelina;D. carbamazepina;E. fenitoina.23. Care dintre afirmatiile privind farmacologia atropinei nu sunt adevarate?A. este un agonist;B. scade secretia salivara;C. produce midriaza;D. relaxeaza musculatura neteda;E. scade presiune intraoculara.24. Care dintre afirmatiile privind farmacologia neostigminei sunt adevarate?A. reste un anticolinesterazic reversibil;B. are efecte antimuscarinice;C. se recomanda in atonia intestinala;D. este antidot al curarei;E. are un atom de azot cuaternar, deci se absoarbe foarte bine din tubul digestiv.25. Efectele colinergice de tip muscarinic constau n:A. mioz la nivelul muchilor circulari ai irisuluiB. stimularea SNCC. creterea secreiei de adrenalinD. relaxarea sfincterelor tubului digestiv

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • E. hipersecreia glandelor endocrine26. n preanestezie pentru inhibarea hipersecreiei bronice produs de unele anestezicegenerale se utilizeaz:A. atropinaB. scopolaminaC. fizostigminaD. pilocarpinaE. metacolina27. Pilocarpina:A. este indicat n glaucomB. scade secreia glandelor salivare producnd uscciunea guriiC. la nivelul ochiului produce midriazD. se indic n intoxicaia cu atropinE. forma de prezentare este Pilocarpin colir 1 care se administreaz: 1 pictur x 4-6/zi28. Scopolamina:A. se prezint sub form de colir 1%B. are efectele parasimpatolitice ale atropinei, dar de intensitate mai mare i durat maiscurtC. sufer hidroliz enzimatic hepatic, la esterD. se utilizeaz n rul de micareE. este contraindicat n Parkinsonul postencefalitic29. Anticolinesterazicele ireversibile:A. sunt Neostigmina i PiridostigminaB. sunt derivai organofosforiciC. au durata de aciune scurtD. sunt utilizate n glaucomE. aciunea lor este reversibil n prezena obidoximei30. Atropina determin:A. hipersecreie salivarB. uscciunea gurii i greutate n deglutiieC. creterea presiunii intraoculareD. miozE. stimularea musculaturii vezicii urinare31. Atropina este indicat n:A. glaucomB. hipersialieC. spasme i colici gastrointestinaleD. retenie urinarE. ileus paralitic32. Care dintre urmtorii compui sunt parasimpatomimetice cu aciune direct?A. carbacolB. fizistigminaC. pilocarpinaD. neostigmina

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • E. betanecol33. Neostigmina se administreaz n:A. retenie urinarB. ParkinsonC. miastenia gravisD. astm bronicE. glaucom34. Neostigmina:A. se absoarbe foarte bine per osB. se administreaz n atonia muscular postoperatorieC. este contraindicat n glaucomD. este antidot anticurarizant pentru antagonizarea curarizantelor antidepolarizanteE. este derivat organofosforic35. Parasimpatomimeticele cu aciune indirect (anticolinesterazice) sunt indicate n:A. intoxicaia prin curarizante depolarizante (tip suxametoniu)B. intoxicaia prin curarizante antidepolarizante (tip tubocurarina)C. diagnosticul i tratamentul miasteniei gravisD. atonie intestinalE. ulcer gastroduodenal36. Reaciile adverse la administrarea de atropin sunt:A. constipaieB. hipersalivaieC. uscciunea guriiD. enurezis nocturnE. retenie urinar37. Scopolamina este:A. parasimpatoliticB. parasimpatomimeticC. utilizat n boala ParkinsonD. indicat n glaucomE. utilizat n tratamentul rului de micare38. Care dintre afirmaiile privind hidroliza esterilor colinei este fals?A. Acetilcolina este hidolizat extrem de rapidB. Carbaminoil-esterii sunt rezisteni la hidroliz i au timp de njumtire lungC. Metacolina este hidrolizat lentD. Esterii de tip carbaminoil ai colinei sunt hidrolizai relativ rapid, avnd efecte de duratscurtE. Acetil-esterii colinei nu sunt hidrolizai de ctre colinesteraz39. Care dintre afirmaiile urmtoare privind atropina este adevrat?A. La indivizii cu tonus vagal normal, atropina produce tahicardie i hipertensiunearterial slabB. La indivizii cu tonus vagal normal, atropina produce bradicardie i hipotensiunearterial slabC. La indivizii cu tonus vagal crescut, atropina produce bradicardie i hipotensiune

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • arterial slabD. La indivizii cu tonus vagal crescut, atropina produce tahicardie i hipertensiunearterial slabE. Aciunea anticolinergic central este util n tratamentul bolii Parkinson40. n practica medical, parasimpatoliticele sunt utilizate pentru urmtoarele efecte:A. Miotic (n glaucom)B. Midriatic (examenul fundului de ochi)C. AntispasticD. Antisecretor (n ulcerul gastric)E. Stimulator al contraciei musculaturii striate (n miastenia gravis)41. Neostigmina:A. Se absoarbe bine oral i are difuziune tisular foarte bun (inclusiv la nivel central)B. Este util n atonia intestinal, constipaia atonC. Se utilizeaz pentru diagnosticarea i n tratamentul miasteniei gravisD. Antagonizeaz aciunea curarizantelor de tip depolarizantE. Este contraindicat n astm bronic42. Sunt efecte de tip muscarinic:A. Contracia muchiului circular al irisuluiB. Contracia muchiului radial al irisuluiC. Contracia musculaturii netede digestiveD. EreciaE. Ejacularea43. Sunt efecte de tip nicotinic:A. Contracia musculaturii striateB. Relaxarea musculaturii netedeC. Stimularea SNCD. Eliberarea de adrenalin de ctre medulosuprarenalE. Stimularea contraciei miocardice44. Sunt efecte secundare ale medicaiei muscarinice:A. Bronhoconstricia, dispneeaB. RinoreeaC. Retenia de urinD. Hipersecreia gastricE. Uscciunea gurii45. Sunt efecte secundare de tip nicotinic:A. Accelerarea tranzitului intestinal, diareeaB. Stimularea SNCC. HipersalivaiaD. Creterea frecvenei miciunilorE. Contraciile fasciculare ale musculaturii straite46. Sunt sisteme de mesageri secunzi activate prin stimularea receptorilor M1 i M3colinergici:A. Ionii de calciuB. Inozitoltrifosfatul

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • C. AMPcD. DiacilglicerolulE. GMPc47. Parasimpatomimeticele pot produce urmatoarele efecte secundare muscarinice:A. hipersecretie gastrica, cu arsuri epigastriceB. colici abdominaleC. mictiuni frecventeD. uscaciunea guriiE. stimularea musculaturii scheletice48. Dupa administrare in sacul conjunctival, pilocarpina produce:A. mioza pasiva, prin relaxarea muschiului radiar al irisuluiB. mioza activa, prin contractia muschiului circular al irisuluiC. scaderea presiunii intraoculare datorita reducerii secretiei de umoare apoasaD. scaderea presiunii intraoculare datorita cresterii drenarii umorii apoaseE. relaxarea muschiului ciliar, cu favorizarea vederii la distanta49. Sunt parasimpatomimetice directe:A. pilocarpinaB. neostigminaC. piridostigminaD. fizostigminaE. carbacol50. Despre neostigmina sunt valabile afirmatiile:A. are o biodisponibilitate redusa per os, deoarece are o structura polaraB. doza per os este de doua ori mai mare decat doza injectabilaC. este contraindicata in parkinsonD. este indicata in miastenia gravisE. potenteaza curarizantele antidepolarizante51. Precizati care sunt efectele parasimpatoliticelor la nivelul aparatului digestiv:A. relaxarea sfincterului anal, cu diareeB. relaxarea vezicii biliareC. relaxarea muschilor netezi gastriciD. hipersecretie salivaraE. hiposecretie gastrica52. Atropina prezinta urmatoarele efecte centrale:A. este deprimanta SNC, la doze mariB. inhiba centrul respirator bulbar, la doze terapeutice, cu deprimare respiratorieC. stimuleaza centrul vagal bulbar, cu bradicardie si hipotensiune slabaD. este anticolinergica, cu utilitate in tratamentul intoxicatiilor cu anticolinesteraziceE. in cazul intoxicatiei, pot aparea hipertermie, agitatie, delir, convulsii, moarte53. Comparativ cu atropina, scopolamina prezinta:A. efecte parasimpatolitice de intensitate mai micaB. stimularea mai intensa a centrului respiratorC. efect anticolinergic central, mai intens decat atropina pe tremorD. efect inhibitor SNC, la doze miciE. actiune antiglaucomatoasa mai redusa

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • 54. Despre emepronium sunt corecte afirmatiile:A. este un antispastic digestivB. este un bronhodilatatorC. este un antispastic urinarD. este iritant puternic al mucoasei esofagieneE. se administreaza in astm bronsic sub forma de aerosoli55. Precizati indicatiile terapeutice ale neostigminei, bazate pe efectele de tip muscarinic:A. atonia intestinala postoperatorieB. antidot anticurarizantC. retentia urinara postoperatorieD. miastenia gravisE. diagnosticul miasteniei56. Notati indicatiile terapeutice ale neostigminei bazate pe actiunea la nivelul placiimotorii:A. antidot in curarizarea cu tubocurarinaB. miastenia gravisC. diagnosticul miastenieiD. atonia intestinala postoperatorieE. retentia urinara57. Notati efectele farmacodinamice ale anticolinesterazicelor:A. scaderea presiunii intraoculareB. cresterea tonusului muschilor intestinaliC. cresterea tonusului muschilor vezicii urinareD. relaxarea muschilor striatiE. stimularea SNC58. Precizati contraindicatiile parasimpatomimeticelor cu mecanism direct:A. ulcer gastro - duodenalB. astm bronsicC. hipotensiune arterialaD. glaucomE. tahicardie59. Notati actiunile parasimpatoliticelor la nivelul ochiului:A. midriaza pasivaB. cresterea tensiunii intraoculareC. cicloplegieD. midriaza activaE. actiune antiglaucomatoasa60. Notati simptomele intoxicatiei cu atropina:A. midriaza activaB. tulburarea vederii pentru aproapeC. retentie urinaraD. hipertermieE. delir61. Profilul farmacodinamic al pilocarpinei se caracterizeaza prin urmatoarele:

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • A. hipersalivatieB. hipersudoratieC. hiposecretie gastricaD. hipomotilitate digestivaE. mioza activa62. Notati medicamentele care potenteaza efectele parasimpatoliticelor:A. antiparkinsoniene anticolinergiceB. antidepresive tricicliceC. anticolinesteraziceD. fenotiazine neurolepticeE. fenotiazine antihistaminice63. Actiunile atropinei la nivelul aparatului digestiv, sunt:A. cresterea tonusului si peristaltismuluiB. hiposecretie salivaraC. antispastic intensD. hiposecretie gastrica slaba64. Parasimpatolitice cu efect antispastic urinar intens, sunt:A. isopropamidaB. pirenzepinC. emeproniumD. ipratropiumE. eumidrina65. Parasimpatomimeticele:A. cresc secretia salivaraB. produc bradicardieC. scad tonusul musculaturii netedeD. produc midriazaE. produc contractia detrusorului66. Reactiile adverse produse de parasimpatomimetice sunt:A. dispneeB. colici abdominaleC. retentie urinaraD. hiposecretie gastricaE. tahicardie67. Care compusi pot fi utilizati in tratamentul glaucomului:A. atropinaB. pilocarpinaC. clonidinaD. timololulE. acetazolamida68. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune anticolinesterazica ?A. Metacolina.B. Fizostigmina.C. Neostigmina.D. Paraoxon.

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • E. Carbacolina.69. Care dintre urmatoarele efecte sunt datorate parasimpatomimeticelor?A. Relaxarea musculaturii netede gastrointestinale.B. Bronhodilatatie.C. Midriaza cu cresterea presiunii intraoculare.D. Stimularea tonusului si peristaltismului intestinal, relaxarea sfincterelor.E. Mioza, scaderea presiunii intraoculare.70. Care dintre afirmatiile referitoare la Pilocarpina sunt adevarate?A. Este un parasimpatomimetic direct.B. Este un anticolinesterazic.C. Produce scaderea secretiilor glandelor exocrine inclusiv salivara si sudorala.D. Este indicata in glaucom.E. Poate fi utilizata in intoxicatia cu atropina.71. Care dintre urmatoarele indicatii terapeutice apartin neostigminei?A. Glaucom.B. Astm bronsic.C. Stari de atonie intestinala.D. Miastenia gravis.E. Boala Parkinson.72. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte?A. Anticolinesterazicele ireversibile au durata scurta de actiune.B. Anticolinesterazicele ireversibile au durata lunga de actiune.C. Actiunea anticolinesterazicelor ireversibile devine reversibila in prezenta activatorilorde colinesteraza de tipul obidoximei.D. Anticolinesterazicele ireversibile se utilizeaza exclusiv local in glaucom.E. Paraoxonul este un anticolinesterazic ireversibil.73. Care dintre urmatoarele substante medicamentoase au actiune parasimpatolitica?A. Tropicamida.B. Nafazolina.C. Emeproniu.D. Ipratropiu.E. Atenolol.74. Efectele datorate parasimpatoliticelor sunt:A. Reducerea secretiei gastrice de acid clorhidric.B. Relaxarea musculaturii netede bronsice.C. Bronhospasm.D. Hipersecretia glandelor salivare.E. Diminuarea tonusului si peristaltismului gastro-intestinal, efect antispastic la acestnivel.75. Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?A. Atropina este un ester al tropinei.B. Atropina este un racemic format din d si l hiosciamina.C. Atropina este forma levogira, mai activa a hiosciaminei.D. Atropina se utilizeaza sub forma de sulfat.E. Atropina nu prezinta proprietati antispastice.

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • 76. Care dintre urmatorii compusi se incadreaza in clasa parasimpatomimeticelor directe?A. PilocarpinaB. AtropinaC. MetacolinaD. CarbacolE. Fisostigmina77. Care dintre urmatorii compusi actioneaza ca anticolinesterazice reversibile?A. ParaoxonB. ScopolaminaC. NeostigminaD. TerazosinE. Piridostigmina78. Care dintre urmatoarele substante sunt parasimpatomimetice de origine naturala?A. HiosciaminaB. ErgotaminaC. PilocarpinaD. FizostigminaE. Metacolina79. Care dintre urmatoarele efecte sunt caracteristice parasimpatomimeticelor?A. La nivel bronsic produc bronhodilatatie.B. Stimuleaza secretia gastrica acida.C. Determina scaderea tensiunii arteriale.D. Produc midriaza prin contractia muschiului neted circular al irisului.E. Determina contractia vezicii urinare.80. Parasimpatomimeticele sunt contraindicate in:A. Astm bronsicB. ConstipatieC. Ulcer gastro-intestinalD. Hipertensiune arterialaE. Bradicardie.81. Care dintre urmatoarele substante sunt de origine naturala si au efect parasimpatolitic?A. ScopolaminaB. ArecolinaC. AtropinaD. PirenzepinaE. Ipratropiu82. Parasimpatoliticele produc urmatoarele efecte:A. Relaxeaza musculatura neteda visceralaB. Contracta musculatura bronsicaC. Cresc secretiile gastriceD. Stimuleaza miocardulE. Scad secretia salivara83. Indicati afirmatiile corecte:

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • A. Pilocarpina se utilizeaza ca antispastic in colici abdominaliB. In enurezis nocturn se indica propantelina.C. Bromura de ipratropiu se indica in astmul bronsic.D. In cercetarea fundului de ochi se foloseste noradrenalina.E. Emepronium este indicat in incontinenta urinara.84. Atropina:A. Este un alcaloid, ce se gaseste sub forma izomerului levogir.B. Este un ester al tropinei.C. Are actiune midriatica, fiind utilizat in glaucom.D. Se utilizeaza preoperator pentru a inhiba hipersecretia bronsica produsa de uneleanestezice generale.E. Este conditionata sub forma de fiole, colir.85. Pirenzepina:A. Este un compus cu structura triciclica.B. Prezinta o selectivitate hiposecretorie gastrica.C. Este conditionat in produsul Axid fiole.D. Se poate asocia cu AINS pentru a preveni leziunile gastroduodenale.E. Actioneaza prin mecanism parasimpatomimetic86. Parasimpatoliticele:A. relaxeaza musculatura neteda digestivaB. relaxeaza muschii ciliariC. stimuleaza secretia gastricaD. intarzie golirea stomaculuiE. cresc presiunea intraoculara87. Pirenzepina:A. este un antispastic musculotropB. scade secretia gastricaC. are efect anticolinergicD. actioneaza selectiv pe receptorii M2E. se indica in ulcerul gastric si duodenal88. Atropina:A. este esterul tropinei forma cisB. are actiune antiparkinsonianaC. deprima respiratiaD. se poate utiliza in preanestezieE. este o substanta puternic activa89. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatomimetice?A. sunt agonisti;B. sunt antagonisti;C. activeaza receptorii muscarinici;D. blocheaza receptorii nicotinici;E. inhiba acetilcolinesteraza.90. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru parasimpatolitice?A. sunt antagonisti;B. blocheaza receptorii muscarinici;C. inhiba miocardul;

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • D. au actiune miotica;E. sunt antispastice.91. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru atropina?A. este un alcaloid;B. produce uscaciunea gurii;C. scade presiunea intraoculara;D. produce cicloplegie;E. deprima SNC.92. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru scopolamina?A. stimuleaza SNC;B. midriaza;C. activa in parkinsonism;D. eficace in raul de miscare;E. se indica in glaucom.93. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru pirenzepin?A. antihistaminic H2;B. anticolinergic selectiv;C. inhibitor al pompei de protoni;D. inhiba secretia gastrica;E. se indica in sindromul Zollinger-Ellison.94. Care din urmatoarele efecte sunt de tip parasimpatolitic?A. hipersecretia glandelor;B. scaderea peristaltismului digestiv;C. midriaza;D. au efecte muscarinice;E. stimulator cardiac.95. Care din afirmatiile privind domeniul colinergic sunt false?A. acetilcolina este un mediator colinergic;B. receptorii muscarinici se gasesc in sinapsele neuroefectoare somatice;C. receptorii nicotinici se gasesc la nivelul sinapselor ganglionare;D. sinapsele ganglionare din sistemul simpatic sunt sinapse adrenergice;E. stimularea parasimpatica creste secretia glandelor exocrine.96. Care dintre afirmatiile privind farmacologia neostigminei sunt adevarate?A. este un anticolinesterazic reversibil;B. are efecte antimuscarinice;C. se recomanda in atonia intestinala;D. este antidot al curarei;E. are un atom de azot cuaternar, deci se absoarbe foarte bine din tubul digestiv.97. Care dintre afirmatiile privind farmacologia atropinei nu sunt adevarate?A. este un agonist;B. scade secretia salivara;C. produce midriaza;D. relaxeaza musculatura neteda;E. scade presiune intraoculara.98. Care din urmatoarele substante sunt parasimpatolitice?A. pirenzepina;

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • B. scopolamina;C. propantelina;D. carbamazepina;E. fenitoina.99. Care din urmatoarele efecte sunt de tip muscarinic?A. bronhospasm;B. bradicardie;C. hiposecretie salivara;D. colici abdominale;E. mioza.100. Se indica in oftalmologie, ca antiglaucomatose:A. pilocarpina;B. atropina;C. fizostigmina;D. carbacolul;E. tropicamida.101. Reprezinta contraindicatii ale neostigminei:A. astmul bronsic;B. miastenia gravis;C. retentia urinara;D. ulcer gastro-intestinal;E. supradozarea curarizantelor depolarizante.102. Care sunt efecte antimuscarinice?A. stimularea miocardului, prin cresterea tonusului simpatic;B. midriaza pasiva;C. bronhodilatatia;D. hiposecretia glandelor exocrine;E. midriaza activa.103. Parasimpatomimeticele produc la nivelul ochiului:A. mioza;B. cresterea presiunii intraoculare;C. cicloplegie, cu tulburarea vederii pentru aproape;D. midriaza;E. scaderea presiunii intraoculare.104. Indicatiile terapeutice pentru atropina sunt:A. examenul fundului de ochiB. boala ParkinsonC. preanestezieD. epilepsieE. tahicardie paroxistica supraventriculara105. Scopolamina:A. este inhibitor SNC la doze miciB. se utilizeaza in preanestezie in asociere cu atropinaC. este indicata in boala ParkinsonD. este antidot anticurarizantE. este miorelaxant

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • 106. Pirenzepin:A. blocheaza receptorii M2 si M3 din muschii netezi si glande exocrineB. blocheaza receptorii M1 din ganglionii parasimpatici intramurali din plexul mezentericC. realizeaza in special bronhodilatatieD. are selectivitate hiposecretoare gastricaE. este utilizat de electie in enurezis107. Notati afirmatiile adevarate:A. acetilcolina nu se poate utiliza ca medicamentB. carbacolul este hidrolizat rapid in organism si are T1/2 scurtC. exclusiv carbacolul, dintre parasimpatomimeticele cu actiune directa, are efectenicotiniceD. metacolina actioneaza predominant la nivelul aparatului cardiovascularE. pilocarpina are efect scazut asupra glandelor salivare108. Neostigmina:A. este anticolinesterazic ireversibilB. la doze mici actioneaza sinergic cu decametoniuC. la doze mari produce paralizieD. este indicata in boala ParkinsonE. este contraindicata in glaucom109. Intoxicatia cu derivati organofosforici se caracterizeaza prin:A. convulsiiB. tahicardieC. dispnee expiratorieD. midriazaE. mictiuni frecvente, involuntare110. Notati indicatiile terapeutice ale atropinei:A. colici reno-ureteraleB. bradicardie sinusalaC. sincopaD. retentia urinaraE. ileus paralitic111. Atropina:A. are actiune slaba in criza de astm bronsicB. stimuleaza centrul respirator bulbarC. la doze mari si tonus vagal crescut produce bradicardieD. produce midriaza si scaderea presiunii intraoculareE. nu are actiune anticolinergica centrala112. Derivatii organofosforici:A. sunt anticolinesterazice ireversibileB. sunt utilizati in diagnosticul miasteniei gravisC. se indica exclusiv local, in glaucomD. au exclusiv efecte muscariniceE. la doze mari produc paralizia muschilor respiratori

  Examen farmacoterapie anul IV semestrul 1 - ANTIACIDE, ANTIULCEROASEFFF0703CS05001

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

  valiHighlight

 • Bicarbonatul de sodiu:A. este un antisecretor gastricB. are durat scurt de aciuneC. are proprieti adsorbanteD. poate scadea tensiunea arterialE. scade efectul medicamentelor baziceFFF0703CS05002Care din urmtoarele substane sunt antisecretoare gastrice:A. carbonatul de calciuB. cimetidinaC. sucralfatulD. metronidazolulE. metoclopramidulFFF0703CS51003Care grupe farmacologice se folosesc ca antisecretoare gastrice:A. antihistaminicele H1B. parasimpatomimeticeleC. inhibitoarele de H+K+ATP-azD. antagonitii prostaglandinelorE. antiacideleFFF0703CS05004Cimetidina:A. se administreaz exclusiv oralB. acioneaz ca agonist pe receptorii H2C. prezint efect reboundD. nu are reacii adverse de tip antiandrogenicE. nu se asociaz cu antiinflamatoarele nesteroidieneFFF0703CS05005In grupul antihistaminicelor H2:A. cimetidina are o potent antiulceroas superioara ranitidineiB. ranitidina are afinitate crescuta pentru receptorii androgeniciC. famotidina nu este inhibitor enzimaticD. roxatidina se administreaz dup fiecare masE. nizatidina are o biodisponibilitate inferioar celorlalte antihistaminice H2FFF0703CS05006In tratamentul ulcerului nu se folosesc:A. antiacideB. antihistaminice H1C. antispasticeD. analogi ai prostaglandinelorE. antibioticeFFF0703CS05007Protectoarele mucoasei gastriceA. scad secreia de acidB. scad secreia de pepsinC. pot s scad secreia de mucus

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • D. pot s scad sinteza de PGE. au proprieti de tip parasimpatoliticFFF0703CS05008Bicarbonatul de sodiu are urmatoarele indicatii, cu exceptia:A. hiperaciditate gastrica;B. alcalinizarea urinii;C. edeme;87D. inmuierea cerumenului auricular;E. spalaturi oculare.FFF0703CS05009Urmatoarele medicamente inhiba secretia gastrica, cu exceptia:A. acetazolamida;B. proglumid;C. nizatidina;D. tolazolina;E. pirenzepina.FFF0703CS05010Urmatoarele substante provoaca hipersecretie acida gastrica, cu exceptia:A. gastrina;B. prostaglandina E2;C. histamina;D. acetilcolina;E. alimente.FFF0703CS05011Urmatoarele substante se folosesc ca antiacide, cu exceptia:A. oxid de magneziu;B. hidroxid de aluminiu;C. carbonat de sodiu;D. carbonat de calciu;E. fosfat de aluminiu.FFF0703CS05012Urmatorii factori sunt implicati in aparitia ulcerului, cu exceptia:A. fumatul;B. factori genetici;C. prostaglandinele;D. Helicobacter pylori;E. stress.FFF0703CS05013Are proprieti citoprotectoare gastrice:A. nizatidinaB. carbenoxolonaC. omeprazolD. propantelinaE. subcitratul de bismut coloidalFFF0703CS05014

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • Propantelina acioneaz la nivelul:A. receptorilor histaminergici H2B. anhidrazei carboniceC. receptorilor pentru gastrinD. receptorilor colinergici muscariniciE. pompei de protoniFFF0703CS05015Ranitidina:A. impiedic eliberarea histaminei de ctre mastociteB. blocheaz intens receptorii ganglionari M1 din plexurile intramurale gastro-intestinaleC. antagonizeaz competitiv histamina la nivelul receptorilor H2 localizai n celulele parietale gastriceD. stimuleaz secreia de mucus gastricE. are aciune antiseptic fa de Helicobacter pyloriFFF0703CS05016Antiacidele:A. se administreaz la o or i la trei ore dup mese i nainte de culcareB. se absorb i produc alcaloza88C. au efect laxativD. produc constipaieE. cresc eliminarea renal a medicamentelor acideFFF0703CS05017Antiulceroasele ce reduc factorii agresivi:A. analogi ai PGE2B. antiacideC. protectoare ale mucoaseiD. antispasticeE. anestezice localeFFF0703CS05018Antiulceroasele moderne, de elecie, sunt urmtoarele, cu excepia:A. antihistaminice H2B. sucralfatC. subcitrat de bismutD. carbonat de calciuE. pirenzepinFFF0703CS05019Cimetidina este contraindicat n:A. ulcer duodenalB. cancer gastricC. ulcer gastricD. sindrom Zollinger EllisonE. n asociere cu antiinflamatoare corticosteroidieneFFF0703CS05020Derivaii de aluminiu acioneaz prin mai multe mecanisme, cu excepia:A. neutralizant

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • B. adsorbantC. inhibitor al pepsineiD. inhibitor al receptorilor H2E. decongestionant al mucoasei gastriceFFF0703CS05021Urmtoarele afirmaii despre interaciunile antiacidelor sunt adevrate, cu excepia:A. scad absorbia pentru acid valproicB. scad absorbia pentru digoxinC. scad absorbia pentru tetraciclineD. cresc absorbia pentru teofilinE. scad absorbia pentru fierFFF0703CS05022Care afirmaire privind carbenoxolona este fals?A. Este un compus semisintetic al acidului glicirizinicB. Se leag intens de proteinele plasmaticeC. La administrare oral, este supus unui circuit entero-hepaticD. Are aciune de tip mineral-corticoidE. Diminu secreia de somatostatinFFF0703CS05023Care dintre urmtoarele aciuni nu este specific acetazolamidei?A. Aciune diureticB. Scderea presiunii intraoculareC. Aciune antiepilepticD. Aciune antiulceroasE. Aciune antifibrinoliticFFF0703CS05024Care dintre urmtoarele antiacide are efect sistemic?A. Nitrat bazic de bismut89B. Oxid de aluminiu hidratatC. Bicarbonatul de sodiuD. CaolinulE. BentonitaFFF0703CS05025Care dintre urmtoarele medicamente este parasimpatolitic cu aciune antiulceroas:A. PancuroniuB. DecametoniuC. SuxametoniuD. OxifenoniuE. AltracuroniuFFF0703CS05026Mecanismul de aciune a proglumidului este:A. Blocarea receptorilor H2-histaminergiciB. Blocarea receptorilor N2-colinergiciC. Blocarea receptorilor gastrinici la nivelul celulelor parietaleD. Blocarea receptorilor M1-colinergici din plexurile enterice Auerbach i Meisner

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • E. Inhibarea reversibil a H,K-ATP-azeiFFF0703CS05027Spirulina este contraindicat sau folosit cu precauie n:A. Obezitate, datorit efectului orexigenB. DiabetC. GutD. Rahitism, datorit efectului enzimo-inductorE. Ulcer gastric i duodenalFFF0703CS05028Indicatia de electie a alginatului de sodiu este:A. ulcer gastric cu nisa ulceroasaB. sindrom Zollinger-EllisonC. profilactic, pentru profilaxia recaderilor ulceroaseD. ulcer duodenalE. reflux gastroesofagianFFF0703CS05029Notati afirmatia gresita pentru antiulcerosul sucralfat:A. este un complex al esterilor octasulfurici ai zaharozei cu hidroxid de aluminiuB. se absoarbe digestiv in procent semnificativC. este activ numai in mediul acidD. este activ numai in ulcerul cu nisaE. interactioneaza cu tetraciclinele, carora le impiedica absorbtia digestivaFFF0703CS05030Pirenzepin are mecanism:A. antiacidB. antigastrinicC. agonist PGE-2D. antihistaminic H2E. anticolinergicFFF0703CS05031Ranitidina are urmatoarele caracteristici, cu o exceptie:A. antihistaminic H2B. indicatie de electie in ulcer duodenalC. inductie enzimatica a SOMHD. efect advers reboundE. doza = 300 mg x 1/zi (seara)FFF0703CS05032Notati singura afirmatie corecta, pentru omeprazol:90A. mecanism analog cu prostaglandina PGE2B. nu provoaca efecte rebound acidC. T 1/2 scurt si durata de actiune scurtaD. doza = 20 mg x 1/ziE. contraindicatie in sindromul Zollinger - EllisonFFF0703CS05033Notati medicamentul antiulceros analog sintetic al PGE2:

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • A. ondansetronB. acetorfanC. drotaverinaD. misoprostolE. octreotidFFF0703CS05034Este antiulceros indicat exclusiv in ulcere evolutive cu nisa ulceroasa:A. ranitidinaB. sucralfatC. omeprazolD. acetazolamidaE. pirenzepinFFF0703CS05035Urmatoarele substante provoaca hipersecretie acida gastrica, cu exceptia:A. gastrina;B. prostaglandina E2;C. histamina;D. acetilcolina;E. alimente.FFF0703CS05036Bicarbonatul de sodiu are urmatoarele indicatii, cu exceptia:A. hiperaciditate gastrica;B. alcalinizarea urinii;C. edeme;D. inmuierea cerumenului auricular;E. spalaturi oculare.FFF0703CS05037Urmatoarele substante se folosesc ca antiacide, cu exceptia:A. oxid de magneziu;B. hidroxid de aluminiu;C. carbonat de sodiu;D. carbonat de calciu;E. fosfat de aluminiu.FFF0703CS05038Urmatoarele medicamente inhiba secretia gastrica, cu exceptia:A. acetazolamida;B. proglumid;C. nizatidina;D. tolazolina;E. pirenzepina.FFF0703CS05039Urmatorii factori sunt implicati in aparitia ulcerului, cu exceptia:A. fumatul;B. factori genetici;C. prostaglandinele;D. Helicobacter pylori;

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • E. stress.FFF0703CS0504091Care din urmatoarele medicamente determina scaderea secretiei de acid clorhidric:A. fosfat de aluminiu;B. pantoprazol;C. carbonat bazic de bismut;D. carbenoxolna;E. sucralfat.FFF0703CS05041Sunt utilizate in boala ulceroasa actionand ca blocante ale receptorilor gastrinei:A. gastrozepinaB. acetazolamidaC. proglumidaD. omeprazolulE. pantoprazolulFFF0703CS05042Care medicamente influenteaza secretia gastrica stimulata vagal?A. antigastriniceleB. parasimpatoliticeleC. antihistaminiceleD. inhibitorii pompei protoniceE. antiacideleFFF0703CS05043Pot fi utilizate ca inhibitoare ale secretiei gastrice urmatoarele medicamente:A. CarbenoxolonaB. SucralfatC. Derivatii de aluminiuD. NizatidinaE. SpirulinaFFF0703CS05044Alegeti medicamentul cu efecte de tip mineralcorticoid:A. RanitidinaB. CarbenoxolonaC. Subcitratul de bismut coloidalD. OctreotidulE. FamotidinaFFF0703CS05045Urmatoarele afirmatii referitoare la medicamentele antiacide sunt adevarate, cu exceptia:A. Se administreaza la intervale de 1-2 ore fata de alte medicamenteB. Scad absorbtia pentru teofilina, acid valproicC. Alcalinizantele cresc eliminarea renala a medicamentelor acideD. Alcoolul si tutunul scad efectul antiacidelorE. Diminua absorbtia tetraciclinelorFFF0703CS05046

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • Care din urmatorii compusi sunt utilizati ca antiacide?A. PirenzepinB. OmeprazolC. SucralfatD. Acidul alginicE. RanitidinaFFF0703CM05055Antiacidele:A. actioneaza prin mecanism chimic sau fizic asupra secretiei gastriceB. pot produce efect rebound acidC. se indica in gastrite hiperacide, ulcerD. se administreaza inainte de masaE. nu pot modifica absorbtia digestiva sau eliminarea renala a altor medicamente92FFF0703CM05056Care din afirmatiile referitoare la antiacide sunt adevarate:A. carbonatul de calciu este un adsorbant nesistemicB. oxidul de magneziu este un neutralizant partial sistemicC. sarurile de aluminiu au proprietati constipanteD. bicarbonatul de sodiu poate produce alcalozaE. sarurile de bismut sunt adsorbante si protectoare ale mucoaseiFFF0703CM05057Care din afirmatiile referitoare la antihistaminicele H2 sunt adevarate:A. cimetidina este un antisecretor gastricB. cimetidina are proprietati antialergiceC. ranitidina are potenta superioara cimetidineiD. efectele adverse antiandrogenice sunt mai accentuate la famotidina decat la cimetidinaE. cimetidina stimuleaza enzimele microzomale hepaticeFFF0703CM05058Inhibitorii pompei de protoni:A. sunt reprezentati de pirenzepin, telenzepinB. actioneaza inhiband Na+K+ATP-azaC. se conditioneaza in forme enterosolubileD. au durata scurta de actiuneE. sunt indicati in ulcer, sindrom Zollinger-EllisonFFF0703CM05059Omeprazolul:A. este transformat n sulfenamida, forma activaB. este un antihistaminic H2C. se conditioneaza in forme enterosolubileD. este un inductor enzimaticE. constituie un tratament de elecie n sindromul Zollinger EllisonFFF0703CM05060Pirenzepinul:A. blocheaza receptorii M1 din plexurile intramurale gastrice

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • B. se indica in ulcerul gastro-duodenalC. blocheaza pompa de protoniD. se poate administra in sindromul Zollinger-EllisonE. prezinta numeroase reactii adverse grave, de tip atropinicFFF0703CM05061Subcitratul de bismut coloidal:A. formeaz un depozit aderent la nivelul leziunii ulceroaseB. favorizeaz proliferarea lui Campylobacter pyloriC. se indic n ulcer gastricD. se asociaz cu antiacideleE. intr n produsul VenterFFF0703CM05062Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate pentru denol?A. este citrat de bismut coloidal;B. este un ester al zaharozei cu hidroxid de aluminiu;C. este activ in ulcerul gastric;D. inhiba bacteria Helicobacter pylori;E. blocheaza receptorii muscarinici M1.FFF0703CM05063Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru subcitratul de bismut?A. adera la suprafata nisei ulceroase;B. inhiba bacteria Helicobacter pylori;C. se asociaza cu amoxicilina si metronidazol;D. se asociaza cu antiacide;93E. eficace in ulcerul gastric.FFF0703CM05064Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru omeprazol?A. este un analog sintetic al prostaglandinei E1;B. este un inhibitor al pompei de protoni;C. este eficace in esofagita de reflux;D. inhiba H, K-ATP-aza;E. este un anticolinergic selectiv.FFF0703CM05065Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru antiacide?A. reduc acidul clorhidric din stomac;B. nu se asociaza intre ele;C. actioneaza ca pansamente gastrice;D. scad activitatea proteolitica a pepsinei;E. nu se asociaza cu alimentele.FFF0703CM05066Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru carbonatul de calciu?A. solubil in apa;B. este neutralizant;C. are efect antidiareic;D. stimuleaza secretia de gastrina;

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • E. se asociaza cu tetraciclina.FFF0703CM05067Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru cimetidina?A. eficace in ulcerul duodenal;B. inhiba enzimele microzomale;C. antigastrinic;D. antiandrogenic;E. inhibitor al anhidrazei carbonice.FFF0703CM05068Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru ranitidina?A. antihistaminic H2;B. mai potenta decat famotidina;C. mai potenta decat cimetidina;D. se administreaza 150 mg seara;E. se administreaza 800 mg seara.FFF0703CM05069Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru cimetidina?A. este un antihistaminic H2;B. are efect antiandrogenic;C. se utilizeaza in sindromul Zollinger-Ellison;D. este un inhibitor al pompei de protoni;E. creste aciditatea gastrica.FFF0703CM05070Care dintre urmatoarele antiacide au actiune constipanta?A. oxidul de magneziu;B. carbonat de calciu;C. bicarbonat de sodiu;D. hidroxid de aluminiu;E. carbonat de magneziu.FFF0703CM05071Care dintre urmatoarele antiulceroase actioneaza prin blocarea receptorilor histaminergici H2?A. cimetidina;B. pirenzepina;C. famotidina;94D. ranitidina;E. omeprazol.FFF0703CM05072Aciunea farmacodinamic a hidroxidului de aluminiu se manifest prin efect:A. astringent i decongestionant al mucoasei gastriceB. neutralizantC. antisecretorD. adsorbantE. protector al mucoasei gastriceFFF0703CM05073

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • Antiacidele de elecie sunt reprezentate de:A. bicarbonatul de sodiuB. oxidul de magneziuC. carbonatul de calciuD. hidroxidul de aluminiuE. carbonatul de magneziuFFF0703CM05074Antiacidele scad absorbia:A. teofilineiB. tetraciclineiC. digoxineiD. acidului valproicE. carbamazepineiFFF0703CM05075Antiacidele sunt indicate n:A. esofagita de refluxB. gastrit hiperacidC. sindrom Zollinger-EllisonD. abdomen acutE. asociere cu corticoterapia pentru combaterea efectului ulcerigen al acesteiaFFF0703CM05076Care dintre urmtoarele substane medicamentoase determin diminuarea secreiei gastrice acide:A. carbenoxolonaB. pantoprazolC. sucralfatD. roxatidinE. subcitratul de bismut coloidalFFF0703CM05077Famotidina:A. nu inhib sistemul oxidazic microzomial hepaticB. administrat prelungit determin efecte endocrine de tip antiandrogenicC. are o poten mult mai mare dect cimetidinaD. poate provoca leucopenie i trombopenieE. se administreaz n priz unic/24 oreFFF0703CM05078Precizai afirmaiile corecte referitoare la omeprazol:A. este un analog al PG E2B. crete secreia de mucus protector la nivelul mucoasei gastriceC. scade secreia gastric acid prin inhibarea pompei protoniceD. stimuleaz secreia de gastrinE. inhib secreia gastric stimulat prin histaminFFF0703CM05079Precizai care sunt efectele adverse produse de cimetidin:A. tulburri acustico-vestibulareB. tulburri neuro-psihice

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • 95C. efect de "rebound cu perforaii ale ulcerului la ntreruperea brusc a medicaieiD. efecte antiandrogeniceE. fotosensibilizareFFF0703CM05080Sunt analogi ai prostaglandinelor E2 :A. sucralfatulB. enprostilC. pantoprazolD. misoprostolE. carbenoxolonaFFF0703CM05081Carbonatul acid de sodiu este contraindicat n:A. hiperaciditate gastricB. stri de acidozC. insuficien renalD. intoxicaia cu acizi organici (barbiturice)E. edemeFFF0703CM05082Care dintre urmtoarele afirmaii despre antiacide sunt adevrate?A. carbonatul de calciu n doze mari antreneaz efect rebound acidB. derivaii de aluminiu produc constipaieC. nu sunt indicate n esofagita de refluxD. nu se recomand asocierile de antiacideE. carbonatul acid de sodiu n exces produce alcaloz i calculoz urinarFFF0703CM05083Care dintre urmtorii compui sunt inhibitori ai pompei de protoni?A. ranitidinaB. atropinaC. omeprazolD. pantoprazolE. pirenzepinaFFF0703CM05084Factorii agresivi ulcerogeni sunt:A. mucusulB. acidul clorhidricC. bilaD. bicarbonatulE. pepsinaFFF0703CM05085Indicaiile antiacidelor:A. gastrita hiperacidB. hemoragii i perforaii gastriceC. abdomen acutD. ulcer gastric i duodenalE. esofagita de reflux

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • FFF0703CM05086Omeprazolul:A. este degradat n mediul acid gastricB. metaboliii se elimin majoritar renalC. metaboliii se elimin majoritar biliarD. durat scurt de aciuneE. biodisponibilitatea iniial este sub 50%FFF0703CM05087Omeprazolul:A. este inhibitor al pompei de protoni96B. are durat scurt de aciuneC. are durat lung de aciuneD. inhib citocromul P 450, producnd inhibiie enzimaticE. este medicamentul de elecie n sindromul Zollinger-EllisonFFF0703CM05088Pirenzepin:A. blocheaz receptorii M1 din plexurile intramurale gastrointestinaleB. influeneaz semnificativ motilitatea gastrointestinalC. nu are aciune relaxant a sfincterului esofagianD. are aciune antisecretorie gastricE. are aciune relaxant asupra sfincterului esofagianFFF0703CM05089Subcitratul de bismut coloidal:A. se administreaz nainte de mese i la culcareB. formeaz un strat protector la nivelul leziunii ulceroaseC. se administreaz dup mese i nainte de culcareD. se asociaz cu antiacideleE. prezint aciune antiseptic fa de Helicobacter PyloriFFF0703CM05090Care afirmaie este adevarata?A. Pirenzepina este un anticolinergic care blocheaz, la doze terapeutice, numai receptorii muscarinici M1B. Anticoliinesterazicele au efect antisecretor la nivel gastric, prin diminuarea secretiei stimulate de vag/acetilcolinaC. Pirenzepina la doze mici traverseaza bariera hemato-encefalica, provoaca midriaza, tahicardie si uscaciunea guriiD. Carbenoxolona prezinta reactii adverse de tip mineral-corticoidE. Subcitratul de bismut coloidal are efect protector la nivelul mucoasei gastriceFFF0703CM05091Care dintre afirmatiile urmatoare carcaterizeaza cimetidina?A. Diminua secretia gastrica acida prin blocarea receptorilor H2-histaminergiciB. Blocheaza sinteza de PGE2, favorizand regenerarea mucoasei gastriceC. Creste efectul unor medicamente administrate concomitent, prin diminuarea metabolizarii lor, datorita inhibitiei enzimatice

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • D. Provoaca frecvent reactii adverse de tip anticolinergic: tahicardie, midriaza, uscaciunea guriE. Creste peristaltismul intestinal, avnd efect prokineticFFF0703CM05092Care dintre afirmaiile urmtoare privind omeprazolul sunt adevrate?A. Durata aciunii este lung, dei timpul de njumtire este scurtB. Inhib sistemul oxidazelor mixte microzomiale, potennd efectul unor medicamente luate concomitentC. n tratament prelungit crete gastrinemiaD. Produce hipoplazia celulelor enterocromafineE. Scade secreia de gastrin, cu consecine antiulceroaseFFF0703CM05093Care sunt efectele secundare ale compuilor cu aluminiu utilizai ca antiacide pe termen lung:A. DiareeB. ConstipaieC. HipofosfatemieD. OsteomalacieE. Aritmii cardiaceFFF0703CM05094Octreotidul:A. Este un hormon seccretat de paratiroideB. Provine din secreia celulelor D pancreaticeC. Este un hormon hipotalamicD. Inhib secreia exocrin gastroenteropancreaticE. Se utilizeaz n gastrinom i tumori carcinoideFFF0703CM05095Scaderea secretiei gastrice acide se poate produce prin:97A. Stimularea receptorilor M1 de la nivelul plexului intramural gastricB. Blocarea receptorilor H2-histaminergiciC. Inhibarea enzimei carboanhidrazaD. Stimularea pompei protonice (H+, K+-ATP-aza), enzima proprie celulelor parietaleE. Diminuarea secretiei de gastrinFFF0703CM05096Sucralfatul:A. Are aciune protectoare exclusiv la nivelul niei ulceroaseB. Nu are efecte sistemiceC. Poate produce diaree, frecvena acesteia crescnd o dat cu mrirea dozeiD. Se asociaz frecvent cu antiacidele, pentru potenarea aciunii antiulceroaseE. Crete absorbia digestiv a fenitoineiFFF0703CM05097Sunt analogi sintetici ai prostaglandinelor E2 utilizai ca protectoare gastrice:A. EpoprostenolB. MisoprostolC. Enprostil

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • D. ZileutonE. PramipexolFFF0703CM05098Sunt blocante ale receptorilor H2-histaminergiciA. OmeprazolulB. NizatidinaC. OctreotidD. FamotidinaE. TizanidinaFFF0703CM05099Derivatii de aluminiu, folositi ca antiacide, pot produce:A. modificarea rezervei alcaline, cu alcalozaB. constipatieC. diareeD. hipofosfatemie si osteomalacieE. deficit de fierFFF0703CM05100Azotatul bazic de bismut, folosit ca antiacid, poate produce:A. colorarea fecalelor in negruB. constipatieC. osteomalacieD. methemoglobinemieE. alcalozaFFF0703CM05101Farmacotoxicologia cimetidinei cuprinde:A. greata, vomaB. ginecomastieC. fotosensibilizareD. leucopenie, trombocitopenieE. cresterea presiunii intraoculare, din cauza mecanismului parasimpatoliticFFF0703CM05102Comparativ cu cimetidina, ranitidina prezinta urmatoarele avantaje:A. nu produce efecte adverse endocrine antiandrogeniceB. potenta de circa 5 ori mai mareC. este un inhibitor enzimatic mai slabD. se poate administra o data la 2 zileE. nu produce efect rebound la intreruperea brusca a tratamentuluiFFF0703CM0510398Omeprazolul prezinta urmatorul profil farmacocinetic:A. este degradat in mediul acid gastricB. este inhibitor enzimaticC. T1/2 este scurt, de 1 oraD. epurarea se face prin biotransformare hepatica, in hidroxi-omeprazolE. biodisponibilitatea scade pe parcursul tratamentului, din cauza reducerii aciditatii gastrice

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • FFF0703CM05104Farmacotoxicologia omeprazolului cuprinde:A. efecte endocrine antiandrogenice (oligospermie, ginecomastie)B. efect rebound hipergastrinemicC. avort la gravide, prin actiunea ocitocicaD. favorizarea dezvoltarii bacteriilor intragastricE. efecte de tip aldosteronic, cu retentie hidrosalina si edemeFFF0703CM05105Pentru omeprazol sunt incorecte urmatoarele afirmatii:A. este un analog al prostaglandinei PGE2B. are timp de injumatatire scurtC. are durata de actiune lungaD. se administreaza 150 mg, seara la culcareE. este indicat de electie in sindrom Zollinger-EllisonFFF0703CM05106Fata de atropina, pirenzepina are urmatoarele avantaje:A. selectivitate mai mare asupra secretiei gastriceB. nu produce relaxarea sfincterului esofagianC. biodisponibilitate per os mare, peste 95%D. poate fi administrata in caz de glaucom sau adenom de prostataE. potenta mult mai mare, cu avantajul administarii de doze mai miciFFF0703CM05107Notati efectele adverse ale antiacidelor cu saruri de bismut administrate in doze mari si timp indelungat:A. constipatieB. stomatiteC. tulburari hepatice si renaleD. bilant negativ al fosforuluiE. bilant negativ al fieruluiFFF0703CM05108Notati efectele adverse ale antiacidelor alcalinizante administrate in doze mari si timp indelungat:A. reactie alcalina gastricaB. stimularea secundara a secretiei acideC. alcalozaD. dizolvarea calculilor urinariE. osteomalacieFFF0703CM05109Carbonatul de calciu are urmatorul profil farmacologic:A. ionul Ca2+ se absoarbe maxim 20%B. ca antiacid neutralizant, indicat in doze peste 2g/odataC. ca antidiareic indicat in doze sub 1 g/odataD. induce efect rebound acid, la doze mariE. favorizeaza absorbtia tetraciclineiFFF0703CM05110Pirenzepin are urmatorul profil farmacologic:

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • A. antagonist predominant pe receptorii M1 din ganglionii parasimpatici intramurali gastrointestinaliB. selectivitate mare antisecretoare gastricaC. efecte secundare de tip atropinic, intenseD. indicatie de electie in ulcer de stresE. indicat in glaucom99FFF0703CM05111Notati efectele care apar la intreruperea brusca a unui tratament prelungit cu cimetidina:A. recaderi cu agravarea boliiB. efect reboundC. ulcer perforatD. tulburari neuropsihice reversibileE. efecte antiandrogenice reversibileFFF0703CM05112Precizati mecanismul de actiune antiulceros al pirenzepinei:A. parasimpatoliticB. blocarea electiva a receptorilor muscarinici M1 digestiviC. inhibitor selectiv al secretiei gastriceD. antigastrinicE. antispastic intensFFF0703CM05113Precizati antiulceroasele contraindicate in glaucom:A. butilscopolamoniuB. propantelinaC. pirenzepinD. ranitidinaE. acetazolamidaFFF0703CM05114Capacitatea neutralizanta pe o ora, pentru 1 gram de substanta este in jur de 25 1 mEq HCl, la urmatoarele antiacide:A. oxid de magneziuB. hidroxid de aluminiuC. carbonat bazic de bismutD. carbonat de calciuE. carbonat acid de sodiuFFF0703CM05115Notati afirmatiile corecte:A. antiacidele se administreaza la intervale de 1- 2 ore, fata de alte medicamenteB. perfuzia cu carbonat acid de sodiu creste eliminarea renala a alcaloizilor, in intoxicatiiC. alcoolul sub 10% creste efectul antiacidelorD. antiacidele diminua absorbtia pentru tetraciclina, digoxin, floruriE. antiacidele cresc absorbtia pentru teofilinaFFF0703CM05116Famotidina are urmatoarele avantaje fata de cimetidina i ranitidina:A. potenta mult mai mare

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • B. nu produce inductia SOMHC. nu are efecte androgeniceD. nu provoaca discrazii sanguineE. nu induce patologie hepaticaFFF0703CM05117Care din afirmatiile referitoare la antiacide sunt adevarate:A. carbonatul de calciu este un adsorbant nesistemicB. oxidul de magneziu este un neutralizant partial sistemicC. sarurile de aluminiu au proprietati constipanteD. bicarbonatul de sodiu poate produce alcalozaE. oxidul de magneziu poate produce alcalozaFFF0703CM05118Antiacidele:A. actioneaza prin mecanism chimic sau fizic asupra secretiei gastriceB. pot produce efect rebound acidC. se indica in gastrite hiperacide, ulcerD. se administreaza inainte de masa100E. nu pot modifica absorbtia digestiva sau eliminarea renala a altor medicamenteFFF0703CM05119Care din afirmatiile referitoare la antihistaminicele H2 sunt adevarate:A. cimetidina este un antisecretor gastricB. cimetidina are proprietati antialergiceC. ranitidina are potenta superioara cimetidineiD. efectele adverse antiandrogenice sunt mai accentuate la famotidina decat la cimetidinaE. cimetidina stimuleaza enzimele microzomale hepaticeFFF0703CM05120Inhibitorii pompei de protoni:A. sunt reprezentati de pirenzepin, telenzepinB. actioneaza inhiband Na+K+ATP-azaC. se conditioneaza in forme enterosolubileD. au durata scurta de actiuneE. sunt indicati in ulcer, sindrom Zollinger-EllisonFFF0703CM05121Pirenzepinul:A. blocheaza receptorii M1 din plexurile intramurale gastriceB. se indica in ulcerul gastro-duodenalC. blocheaza pompa de protoniD. se poate administra in sindromul Zollinger-EllisonE. prezinta numeroase reactii adverse grave de tip atropinicFFF0703CM05122Antiacidele alcalinizante:A. sunt insolubile in apa si solubile in acid clorhidricB. pot produce efect rebound de stimulare a secretiei acideC. pot produce alcaloza

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • D. pot favoriza litiaza renalaE. nu se absorb la nivelul tractului digestivFFF0703CM05123Care dintre urmatoarele clase de medicamente au actiune antiulceroasa?A. Parasimpatomimetice.B. Parasimpatolitice.C. Antihistaminice H1.D. Antihistaminice H2.E. Inhibitoare ale pompei de protoni.FFF0703CM05124Cimetidina:A. Este un derivat de imidazol.B. Este un antihistaminic H2.C. Este un inhibitor al pompei de protoni.D. Absorbtia ei este scazuta de antiacidele cu Mg si Al.E. Se administreaza exclusiv parenteral.FFF0703CM05125Indicatiile cimetidinei sunt:A. Ulcer duodenal.B. Ulcer gastric.C. Sindrom Zollinger-Ellisson.D. Ulcer varicos.E. Asociere in tratamentul cu antiinflamatoare corticosteroidiene pentru prevenirea efectului ulcerigen.FFF0703CM05126Care dintre urmatoarele substante medicamentoase sunt antihistaminice H2?A. Acetazolamida.B. Roxatidina.C. Omeprazol.101D. Nizatidina.E. Ranitidina.FFF0703CM05127Care dintre afirmatiile referitoare la Omeprazol sunt corecte?A. Este un inhibitor al pompei de protoni.B. Timpul de injumatatire este scurt dar durata de actiune este lunga(peste 24 de ore).C. Durata de actiune este scurta (1-2 ore).D. Este degradat in mediul acid gastric.E. Se conditioneaza in capsule enterosolubile.FFF0703CM05128Sucralfatul:A. Este un silicat de aluminiu.B. Este un complex al esterilor octasulfurici ai zaharozei cu hidroxid de aluminiu.C. In mediul acid gastric formeaza un strat protector fata de factori agresivi.D. Se absoarbe bine digestiv si da efecte sistemice.E. Este un antiacid alcalinizant.

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • FFF0703CM05129Acetazolamida:A. Are structura sulfonamidica.B. Este un inhibitor al anhidrazei carbonice.C. Este un inhibitor al pompei de protoni.D. Are actiune antiulceroasa.E. Are actiune diuretica.FFF0703CM05130Antiacidele se pot asocia cu urmatoarele clase de medicamente:A. Antiinflamatoare steroidiene si nesteroidiene.B. Anticolinergice.C. Anestezice locale.D. Anestezice generale.E. Diuretice.FFF0703CM05131Carbonatul de calciu:A. Este insolubil in apa, solubil in acizi.B. Are actiune antiacida neutralizanta intensa.C. Creste tranzitul intestinal si are actiune laxativa.D. Are actiune antidiareica.E. La doze mari antreneaza efect rebound-acid.FFF0703CM05132Antiacidele neutralizante:A. Sunt reprezentate de saruri de bismut si bentonite.B. Sunt reprezentate de bicarbonatul de sodiu.Sunt reprezentate de carbonat de calciu, hidroxid si fosfat de aluminiu, oxid,hidroxid si trisilicat de magneziuD. Sunt insolubile in apa ,solubile in acizi.E. In doze mari se absorb si produc alcaloze.FFF0703CM05133Carbonatul acid de sodiu:A. in exces alcalinizeaza continutul gastricB. se poate administra in stari de acidoza in absenta insuficientei renaleC. se poate administra in intoxicatii cu barbituriceD. scade efectul medicamentelor bazice prin alcalinizarea uriniiE. se poate indica in edeme diverseFFF0703CM05134Derivatii de magneziu:A. sunt antiacide alcalinizanteB. au efect secundar laxativ102C. sunt antiacide neutralizanteD. scad biodisponibilitatea digoxinei si tetraciclineiE. asocierea lor cu carbonatul de calciu este contraindicataFFF0703CM05135Derivatii de aluminiu:

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • A. nu cresc pH-ul gastric peste 3-4B. prezinta proprietati astringente si decongestionante ale mucoasei gastriceC. au efect laxativD. pot produce hipofosfatemie si osteomalacie prin impiedicarea absorbtiei fosforuluiE. se contraindica in sindromul diareicFFF0703CM05136Care dintre urmatoarele substante se incadreaza in grupa antiacidelor alcalinizante?A. Carbonatul acid de sodiuB. Hidroxidul de aluminiuC. Carbonatul de sodiuD. Citratul de sodiuE. Carbonatul bazic de bismutFFF0703CM05137Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte?A. Oxidul de magneziu este un antiacid de electie.B. Antiacidele nu se pot asocia cu antiinflamatoarele nesteroidiene pentru ca le reduc actiunea.C. Carbonatul de calciu in exces produce efect rebound acid puternicD. Antiacidele sunt indicate in esofagita de refluxE. Antiacidele alcalinizante nu produc litiaza urinaraFFF0703CM05138Antiacidele se pot asocia cu urmatoarele substante pentru a le imbunatatii efectul:A. Acid alginicB. Carbonat de sodiuC. AnticolinergiceD. Anestezice localeE. Clorura de potasiuFFF0703CM05139Mentionati care afirmatii sunt corecte?A. Antiacidele imbunatatesc absorbtia digoxinului.B. Antiacidele se asociaza cu sarurile de fier pentru a le creste eficienta printr-o absorbtie crescuta.C. Alcalinizantele cresc eliminarea renala a medicamentelor acide.D. Antiacidele cresc absorbtia teofilinei.E. Antiacidele reduc absorbtia acidului valproic.FFF0703CM05140Care dintre urmatorii compusi sunt antihistaminice H2 si au in structura lor nucleul tiazolic?A. OmeprazolB. NizatidinaC. FamotidinaD. CimetidinaE. PirenzepinaFFF0703CM05141Care afirmatii sunt corecte?A. Pantoprazolul este un derivat de benzimidazol.

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • B. Omeprazolul este conditiont in preparatul OMERAN in forma farmaceutica enterosolventa.C. Durata de actiune a Omeranului este lunga pentru ca are un timp de injumatatire lung.D. Pantoprazolul creste toxicitatea unor medicamente (fenitoina, warfarina) datorita inhibitiei puternice a citocromului P450E. Ranitidina este indicata in ulcer gastric si duodenel datorita inhibitiei pompei de protoni.FFF0703CM05142Care dintre urmatoarele substante sunt analogi ai PGE2 si sunt indicate in ulcer gastric si duodenal?A. Misoprostol103B. OctreotidC. EnprostilD. AcetazolamidaE. SpirulinaFFF0703CM05143Mentionati afirmatiile incorecte:A. Parasimpatoliticele intarzie golirea stomacului, fenomen benefic in ulcerul gastric.B. Pirenzepina este un parasimpatolitic cu actiune antisecretorie gastrica cu o mare selectivitate.C. Atropina este un alcaloid cu efect antimuscarinic selectiv.D. Pirenzepina se poate administra in ulcer gastric si duodenal si la persoanele cu glaucom.E. Gastrozepin contine ca substanta activa propantelina care actioneaza ca antihistaminic H1.FFF0703CM05144Administrarea Omeprazolului poate conduce la urmatorele efecte secundare:A. FotosensibilizareB. Favorizarea dezvoltarii bacteriilor intragastrice.C. Esofagita de refluxD. GlaucomE. Fenomene digestive (greata, diaree sau constipatie)FFF0703CM05145Care dintre urmatoarele substante sunt protectoare ale mucoasei sI stimulatoare ale regenerarii ei?A. SucralfatB. Subcitrat de bismut coloidalC. Hidrolizat de colagenD. CimetidinaE. AcetazolamidaFFF0703CM05146Care din urmatoarele afirmatii referitoare la antiacide sunt adevarate:A. carbonatul acid de sodiu este un antiacid de electie

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • B. antiacidele se pot asocia cu antiinflamatoarele nesteroidiene pentru cresterea tolerabilitatii gastriceC. antiacidele nu se pot asocia intre eleD. se administreaza la o ora si la 3 ore dupa meseE. sunt de electie in hemoragii si perforatii gastriceFFF0703CM05147Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru antiacide?A. reduc acidul clorhidric din stomac;B. nu se asociaza intre ele;C. actioneaza ca pansamente gastrice;D. scad activitatea proteolitica a pepsinei;E. nu se asociaza cu alimentele.FFF0703CM05148Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru carbonatul de calciu?A. solubil in apa;B. este neutralizant;C. are efect antidiareic;D. stimuleaza secretia de gastrina;E. se asociaza cu tetraciclina.FFF0703CM05149Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru cimetidina?A. eficace in ulcerul duodenal;B. inhiba enzimele microzomale;C. antigastrinic;D. antiandrogenic;E. inhibitor al anhidrazei carbonic.FFF0703CM05150Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru ranitidina?104A. antihistaminic H2;B. mai potenta decat famotidina;C. mai potenta decat cimetidina;D. se administreaza 150 mg seara;E. se administreaza 800 mg seara.FFF0703CM05151Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru subcitratul de bismut?A. adera la suprafata nisei ulceroase;B. inhiba secretia Helicobacter pylori;C. se asociaza cu amoxicilina si metronidazol;D. se asociaza cu antiacide;E. eficace in ulcerul gastric.FFF0703CM05152Care dintre urmatoarele antiacide au actiune constipanta?A. oxidul de magneziu;B. carbonat de calciu;C. bicarbonat de sodiu;

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • D. hidroxid de aluminiu;E. carbonat de magneziu.FFF0703CM05153Care dintre urmatoarele antiulceroase actioneaza prin blocarea receptorilor histaminergici H2?A. cimetidina;B. pirenzepina;C. famotidina;D. ranitidina;E. omeprazol.FFF0703CM05154Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru cimetidina?A. este un antihistaminic H2;B. are efect antiandrogenic;C. se utilizeaza in sindromul Zollinger-Ellison;D. este un inhibitor al pompei de protoni;E. creste aciditatea gastrica.FFF0703CM05155Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate pentru de-nol?A. este citrat de bismut coloidal;B. este un ester al zaharozei cu hidroxid de aluminiu;C. este activ in ulcerul gastric;D. inhiba bacteria Helicobacter pylori;E. blocheaza receptorii muscarinici M1.FFF0703CM05156Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru omeprazol?A. este un analog sintetic al prostaglandinei E1;B. este un inhibitor al pompei de protoni;C. este eficace in esofagita de reflux;D. inhiba H, K-ATP-aza;E. este un anticolinergic selectiv.FFF0703CM05157Care dintre urmatoarele medicamente reprezinta antiacide de electie:A. oxid de magneziu;B. citrat de sodiu;C. hidroxid de aluminiu;D. carbonat acid de sodiu;E. carbonat de calciu;FFF0703CM05158105Care dintre urmatoarele antiacide nu se absorb si nu produc alcaloza:A. hidroxid de aluminiu;B. carbonat bazic de bismut;C. acid alginic;D. fosfat disodic;E. carbonat acid de sodiu.

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • FFF0703CM05159Sunt inhibitoare ale secretiei gastrice ce actioneaza prin blocarea receptorilor histaminergici H2:A. nizatidina;B. pantoprazol;C. roxatidina;D. pirenzepin;E. proglumid.FFF0703CM05160Care din urmatoarele medicamente antiulceroase actioneaza ca protectoare ale mucoasei si stimulatoare ale regenerarii:A. carbenoxolona;B. proglumid;C. sucralfat;D. misoprostol;E. subcitrat de bismut coloidal.FFF0703CM05161Efectul antiulceros al sucralfatului se datoreaza:A. Actiunii protectoare exclusiv la nivelul nisei ulceroaseB. Inhibarii formarii de prostaglandineC. Actiunii antipepticeD. Stimularii biosintezei de prostaglandine citoprotectoareE. Actiunii anestezice localeFFF0703CM05162Care antiulceroase sunt analogi ai prostaglandinelor?A. OctreotidulB. MisoprostolulC. EnprostilulD. CarbenoxolonaE. ProglumidulFFF0703CM05163Care din urmatoarele afirmatii referitoare la octreotid este adevarata?A. se administreaza in doza initiala de 50 mg X 2 ori/ziB. produce inflamatie si durere la locul injectieiC. este antagonist al somatostatineiD. este indicat in agromegalieE. este indicat in tumori endocrine gastroenteropancreaticeFFF0703CM05164Activitatea celulelor parietale, secretoare de acid clorhidric, este controlata stimulator de:A. histaminaB. gastrinaC. somatostatinaD. prostaglandineE. vag/acetilcolinaFFF0703CM05165

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • Alegeti compusii cu actiune antihistaminica H2:A. RanitidinaB. PantoprazolulC. FamotidinaD. PirenzepinaE. Nizatidina106FFF0703CM05166Alegeti afirmatiile incorecte referitoare la cimetidina:A. este inductor enzimaticB. prezinta efect androgenicC. difuzeaza prin bariera hemato-encefalicaD. se elimina renalE. efectele antiandrogenice sunt ireversibileFFF0703CM05167Omeprazolul:A. este foarte util in ulcerul gastric, blocheaza receptorii H2B. este util in cancerul gastric inoperabil, ameliorandu-I evolutiaC. blocheaza H+/K+ - ATP-aza, efectul fiind mai intens decat pentru antihistaminicele H2-blocanteD. constituie medicatia de electie in tumorile secretante de gastrinaE. in tratamentul prelungit (peste 2 luni) datorita inhibarii puternice a secretiei acide, poate provoca tumori carconoideFFF0703CM05168Secretia acida gastrica este diminuata prin urmatoarele mecanisme farmacodinamice:A. stimularea controlului vagalB. inhibarea pompei protoniceC. blocarea receptorilor histaminergici H2D. stimularea anhidrazei carboniceE. blocarea receptorilor gastrineiFFF0703CM05169Antiulceroasele contraindicate in glaucom sunt:A. acetazolamidaB. propantelinaC. pirenzepinaD. ranitidinaE. butilscopolamina107

  Examen farmacoterapie anul IV semestrul 1 - ANTIASTMATICEFFF0703CS07001Care din afirmaiile de mai jos sunt adevrate:A. n criza uoar i medie de astm se administreaz corticosteroizi i.v.B. n criza sever se administreaz ketotifenC. n tratamentul de fond se folosete teofilin i.v.D. n criza uoar i medie de elecie sunt aerosolii cu beta 2- adrenomimetice

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • E. pentru a reduce procesul inflamator asociat astmului se utilizeaz antiinflamatoare nesteroidieneFFF0703CS07002Care din urmtoarele afirmaii sunt adevrate:A. cromoglicatul de sodiu se administreaz pe cale inhalatorie n criza de astmB. ketotifenul inhib degranularea mastocitelorC. corticosteroizii inhib efectele beta-adrenomimeticelorD. corticosteroizii accelereaz tahifilaxia la izoprenalinE. aminofilina se administreaz numai oralFFF0703CS07003Care din urmtoarele afirmaii sunt adevrate:A. criza de astm se declaneaz mai ales noaptea sub controlul crescut al SNV simpaticB. criza de astm se declaneaz mai ales noaptea sub controlul crescut al SNV parasimpaticC. la astmatici exist un surplus de receptori beta-adrenergiciD. prostaglandina E2 are proprieti bronhoconstrictoareE. prostaglandina E2 se gsete n concentraie crescut la astmaticiFFF0703CS07004Care din urmtoarele substane pot fi antiasmatice:A. parasimpatomimeticeleB. beta 2 simpatomimeticeleC. antiinflamatoarele nesteroidieneD. stimulatori ai degradrii mastocitelorE. chinazolineleFFF0703CS07005Care din urmtoarele substane sunt bronhodilatatoare adrenomimetice:A. teofilinaB. aminofilinaC. ketotifenulD. montelukastE. salbutamolFFF0703CS07006Antiastmaticele actioneaza prin urmatoarele mecanisme de actiune, cu exceptia:A. activarea receptorilor beta1-adrenergici;B. blocarea receptorilor colinergici;C. inhibarea degranularii mastocitelor;D. blocarea receptorilor leucotrienici;E. actiune musculotropa.FFF0703CS07007Urmatoarele procese genereaza bronhoconstrictie cu exceptia:A. activarea receptorilor muscarinici;B. activarea receptorilor beta1-adrenergici;C. cresterea GMPc;D. factori alergici;E. factori infectiosi.FFF0703CS07008

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • Urmatorele substante genereaza bronhoconstrictie cu exceptia:A. leucotrinene;B. histamina;C. tromboxan A2;D. prostaglandina E2;E. prostaglandina F2-alfa.FFF0703CS07009Care dintre urmtorele substane bronhodilatatoare diminu bronhospasmul prin blocarea receptorilor muscarinici M1, M2 i 129A. fenoterolB. teofilinC. bromura de ipratropiuD. formoterolE. terbutalinFFF0703CS07010Care este efectul terapeutic cutat la un bolnav astmatic n cursul tratamentului cu fenoterol:A. diminuarea bronhospasmului prin inhibarea componentei vagaleB. reducerea bronhospasmului prin stimulare adrenergicC. atenuarea bronhospasmului prin inhibarea eliberarii de leucotrieneD. reducerea inflamaiei mucoasei broniceE. diminuarea bronhospasmului prin relaxarea direct a musculaturii netede broniceFFF0703CS07011Bronhodilatatoare musculotrope sunt:A. teofilinaB. ketotifenC. orciprenalinaD. terbutalinaE. salbutamolFFF0703CS07012Bronhodilatatoarele adrenomimetice nu se caracterizeaz prin:A. efect tocoliticB. ameliorarea clearance-ului mucociliarC. stimularea degranulrii mastocitateD. mpiedicarea eliberrii mediatorilor proinflamatoriE. stimularea receptorilor beta-2FFF0703CS07013Corticosteroizi inhalatori sunt:A. prednisonB. dexametazon izonicotinatC. hidrocortizon hemisuccinatD. prednisolonE. ACTHFFF0703CS07014n tratamentul crizei uoare de astm bronic, medicaia de elecie este:A. corticosteroizi inhalator

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • B. beta-2 adrenomimetice inhalatorC. corticosteroizi per osD. parasimpatolitice inhalatorE. inhibitoare ale degranulrii mastocitareFFF0703CS07015La administrarea local (inhalatorie) de glucocorticoizi utilizai ca antiastmatice apar:A. atrofia mucoasei respiratoriiB. bronhospasmC. rinit alergicD. tahifilaxieE. sinuzitFFF0703CS07016Tratamentul crizei severe de astm bronic se face cu:A. inhibitori ai degranulrii mastocitareB. corticosteroizi i.v.C. teofilin per osD. parasimpatolitice inhalatorE. corticosteroizi inhalatorFFF0703CS07017Acioneaz prin inhibarea 5-lipoxigenazei:A. PranlukastB. NedocromilC. Zileuton130D. OndansetronE. KetotifenFFF0703CS07018Dintre inhibitoarele degranulrii mastocitare se administreaz oral:A. Acidul cromoglicicB. Cromoglicatul de sodiuC. NedocromilulD. KetotifenulE. BufrolinFFF0703CS07019Ipratropiul:A. Este utilizat n bronit cronic obstructiv, cu hipersecreie de mucusB. Se utilizeaz pe cale oral, datorit absorbiei bune i biodisponibilitii mariC. Are aciune parasimpatomimeticD. Are aciune expectorant, crete i fluidific secreia bronic prin mecanism reflexE. Stimuleaz receptorii -2-adrenergiciFFF0703CS07020Nu se pot administra pe cale oral:A. SalbutamolulB. TerbutalinaC. FenoterolulD. Izoprenalina

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • E. TeofilinaFFF0703CS07021Sunt antagoniti compettitivi ai receptorilor Cys LT-1:A. EnprostilulB. MisoprostolulC. ZafirlukastulD. BeclometazonaE. TeofilinaFFF0703CS07022Sunt -adrenomimetice neselective:A. TerbutalinaB. SalmeterolulC. SalbutamolulD. IzoprenalinaE. FenoterolulFFF0703CS07023Despre ipratropium este valabila afirmatia:A. este un bronhodilatator musculotropB. inhiba degranularea mastocitelorC. este indicat numai in tratamentul de fond al astmului bronsic cu componenta vagala reflexa importantaD. poate produce sialoree la administrare pelungitaE. produce hiposecretie bronsica vascoasa, ce poate determina blocarea bronhiilor, mai ales la copiiFFF0703CS07024Notati mecanismul de actiune antiastmatic, pentru cromoglicatul disodic:A. bronhodilatatorB. parasimpatoliticC. musculotropD. stimulator al degranularii mastocitelorE. inhibitor al eliberarii autacoidelor, din mastociteFFF0703CS07025Teofilina nu are urmatorul efect:A. bronhodilatator musculotropB. stimulant cardiacC. sensibilitate particulara la copiiD. stimulator al fosfodiesterazeiE. creste concentratia de AMPcFFF0703CS07026131Notati antiastmaticul adrenomimetic selectiv beta-2:A. orciprenalinaB. efedrinaC. isoxuprinaD. terbutalinaE. dobutamina

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • FFF0703CS07027Notati antiastmaticul antileucotrienic antagonist al receptorilor Cys LT1:A. amrinonaB. molsidominC. moxonidinaD. montelukastE. valsartanFFF0703CS07028Notati medicamentul contraindicat la bolnavii astmatici:A. efedrinaB. ipratropiumC. atenololD. metoprololE. propranololFFF0703CS07029Care dintre urmatoarele bronhodilatatoare adrenomimetice au un timp de actiune lung?A. IzoprenalinaB. OrciprenalinaC. FenoterolD. TerbutalinaE. SalmeterolFFF0703CS07030Antileucotrienele:A. inhiba degranularea mastocitelorB. actioneaza ca agonisti pe receptorii cys LT1C. antagonizeaza bronhospasmulD. se indica in tratamentul crizelor de astmE. inhiba ciclooxigenza.FFF0703CS07031Alegeti dintre antiastmatice pe cele antileucotrienice:A. BecotideB. TiladeC. SingulairD. AtroventE. VentolinFFF0703CS07032Urmatoarele procese genereaza bronhoconstrictie cu exceptia:A. activarea receptorilor muscarinici;B. activarea receptorilor beta1-adrenergici;C. cresterea GMPc;D. factori alergici;E. factori infectiosi.FFF0703CS07033Urmatoarele substante genereaza bronhoconstrictie cu exceptia:A. leucotrinene;B. histamina;

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • C. tromboxan A2;D. prostaglandina E2;E. prostaglandina F2-alfa.FFF0703CS07034Antiastmaticele actioneaza prin urmatoarele mecanisme de actiune, cu exceptia:A. activarea receptorilor beta1-adrenergici;B. blocarea receptorilor colinergici;132C. inhibarea degranularii mastocitelor;D. blocarea receptorilor leucotrienici;E. actiune musculotropa.FFF0703CS07035Care din urmatorii mediatori nu sunt eliberati in astmul bronsic?A. tromboxan A2;B. leucotriene;C. factorul de activare plachetara;D. PGF2-alfaE. noradrenalina.FFF0703CS07036Mecanismul de actiune pentru corticosteroizii utilizati ca antiastmatice cuprinde urmatoarele, cu exceptia:A. diminua sinteza IgEB. diminua permeabilitatea membranelorC. anuleaza tahifilaxia la izoprenalinaD. inhiba 5-lipoxiganazaE. actiune antiinflamatoareFFF0703CS07037Care dintre urmatoarele medicamente apartine clasei de antiastrmatice antileucotriene inhibitori ai 5-lipoxigenazei ?A. montelukastB. pranlukastC. zileutonD. zafirlukastE. ketotifenFFF0703CS07038Nedocromil:A. este corticosteroid cu efect antiastmaticB. anuleaza tahifilaxia la izoprenalinaC. se utilizeaza in starea de rau astmaticD. se indica profilactic la copiii astmaticiE. se administreaza injectabilFFF0703CS07039Urmatoarele medicamente sunt inhibitoare ale degranularii mastocitelor, cu exceptia:A. ketotifenB. nedocromilC. acid cromoglicic

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • D. ipratropiumE. cromoglicat disodicFFF0703CS07040Sunt contraindicate la astmatici urmatoarele medicamente, cu exceptia:A. sulfamideB. penicilineC. parasimpatoliticeD. betaadrenoliticeE. barbituriceFFF0703CS07041Teofilina nu este:A. bronhodilatator musculotropB. stimulant SNCC. diureticD. stimulant cardiacE. anticonvulsivantFFF0703CM07049Care din urmtoarele afirmaii referitoare la inhibitorii degranulrii mastocitelor sunt adevrate:A. se administreaz n criza de astmB. se administreaz n tratamentul de fond al astmului bronicC. efectul lor se instaleaz rapidD. ketotifenul are si proprietati antihistaminice H1E. cromoglicatul de sodiu este un antialergic133FFF0703CM07050Care din urmtoarele afirmaii sunt adevrate:A. corticosteroizii favorizeaz efectele beta adrenergice prin creterea numrului receptorilor adrenergiciB. antileucotrienele sunt indicate n astmul bronicC. bronhodilatatoarele adrenomimetice pot determina up-regulation cu externalizarea receptorilorD. bronhodilatatoarele adrenomimetice se administreaz cel mai frecvent pe cale oralE. salbutamolul inhib clearance-ul muco-ciliarFFF0703CM07051Care din urmtoarele afirmaii sunt false:A. teofilina este sarea etilen-diaminic a aminofilineiB. aminofilina se administreaz injectabilC. corticosteroizii se folosesc n criza sever de astm sub form de aerosoliD. corticosteroizii se adminstreaz parenteral n criza sever de astmE. prostaglandina E2 nu are proprieti bronhodilatatoareFFF0703CM07052Care din urmtoarele medicamente sunt indicate n tratamentul astmului bronic:A. SingulairB. MontelukastC. Tolbutamida

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • D. TerazosinulE. Ipratropium bromidumFFF0703CM07053Care din urmatorii compusi se folosesc in astmul bronsic:A. captoprilB. propranololC. ipratropiuD. antiinflamatoarele nesteroidieneE. inhibitoarele degranularii mastocitelorFFF0703CM07054Ketotifenul:A. nu se poate administra oralB. stabilizeaza membrana mastocitelorC. nu are proprietati antihistaminice H1D. se utilizeaza in tratamentul crizei de astmE. produce somnolentaFFF0703CM07055Montelukastul:A. este un antiastmaticB. blocheaza receptorii CysLT1 ai leucotrienelorC. se indica in criza de astmD. intra in preparatul SingulaireE. este un beta2-adrenomimeticFFF0703CM07056Salbutamolul:A. este un beta-adrenolitic neselectivB. este agonist pe receptorii beta-2 adrenergiciC. se indica in astmul bronsicD. are proprietati tocoliticeE. se administreaza exclusiv oralFFF0703CM07057Teofilina:A. este un bronhodilatator musculotropB. este agonist pe receptorii adenozineiC. inhiba fosfodiesterazaD. deprima miocardulE. stimuleaza SNCFFF0703CM07058Teofilina:A. este solubil n ap134B. este metabolizat hepatic n procent mareC. nu difuzeaz n laptele maternD. nu deprim SNCE. are indice terapeutic mareFFF0703CM07059

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • Aminofilina este bronhodilatator:A. prin stimulare beta2-adrenergica;B. inhibarea fosfodiesterazei;C. blocarea unor receptori adenozinici;D. stimularea fosfodiesterazei;E. stimularea adenilatciclazei.FFF0703CM07060Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte penru izoprenalina:A. este beta1-adrenomimetic;B. este beta2-adrenomimetic;C. are efect inotrop negativ;D. se administreaza in criza de astm bronsic;E. se administreaza sublingual.FFF0703CM07061Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru aminofilina?A. inhiba lipooxigenaza;B. este teofilinetilendiamina;C. inhiba fosfodiesteraza;D. este solubila in apa;E. se administreaza in bronsita astmatiforma.FFF0703CM07062Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru ipratropium bromid?A. blocant al receptorilor muscarinici;B. creste tonusul vagal;C. produce hipersecretie de mucus;D. se administreaza pe cale inhalatorie;E. bronhodilatator.FFF0703CM07063Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru montelukast?A. inhibitor al 5-lipooxigenazei;B. antagonist al receptorilor cisteinil-leucotrienici;C. se utilizeaza in tratamentul cronic al astmului;D. inhibitor al ciclooxigenazei;E. scade secretia de mucus.FFF0703CM07064Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prednison?A. derivat cortizonic;B. antiinflamator;C. antialergic;D. se indica in astmul bronsic;E. stimuleaza fosfolipaza A2.FFF0703CM07065Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru salbutamol?A. este anticolinergic;B. este simpatomimetic;C. este bronhodilatator;

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • D. este mai activ pe cale inhalatorie;E. contracta musculatura uterina.FFF0703CM07066Care din urmatoarele medicamente au efect bronhodilatator:A. adrenalina;B. noradrenalina;C. izoprenalina;D. ketotifenul;135E. aminofilina.FFF0703CM07067Care din urmatoarele medicamente sunt antiastmatice?A. terbutalina;B. piridostigmina;C. salbutamol;D. fluoxetina;E. ipratropium bromid.FFF0703CM07068Care dn urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice bronhodilatatoare?A. substantele beta2-adrenomimetice dau tahifilaxie;B. excesul de beta-adrenergice produce down-regulation;C. excesul de beta-adrenergice produce up-regulation;D. stimuleaza adenilciclaza;E. au efect tocolitic.FFF0703CM07069Glucocorticoizii in administrare sistemica trebuie sa reprezinte o medicatie de rezerva in astmul bronsicdeoarece:A. pot produce hipocorticism endogen;B. au eficacitate limitata;C. riscul reactiilor adverse este mare;D. pot produce corticodependenta;E. pot produce interactiuni nedorite cu stimulantele beta2-adrenergice.FFF0703CM07070Stimulantele beta2-adrenergice au efect bronhodilatator:A. prin stimularea adenilatciclazei;B. micsoreaza controlul vagal bronhoconstrictor;C. prin inhibarea fosfodiesterazei;D. antagonizeaza competitiv actiunea bronhoconstrictoare a histaminei;E. inhiba degranularea mastocitelor.FFF0703CM07071Bronhodilatatoarele adrenomimeticeA. au efect ocitocicB. pot provoca tahifilaxieC. amelioreaz clearace-ul mucociliarD. difer ntre ele prin potena i durata de aciune

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • E. la astmatici se administreaza exclusiv inhalatorFFF0703CM07072Bronhodilatatoarele musculotrope pot produce:A. aritmiiB. somnolenC. disurieD. insomnieE. greuri i vrsturiFFF0703CM07073Care dintre urmtoarele medicamente au o aciune bronhodilatatoare:A. acidul cromoglicicB. teofilinaC. beclometazonaD. salmeterolE. ketotifenFFF0703CM07074Corticosteroizii utilizai ca antiastmatice:A. sunt utilizai exclusiv inhalator, n aerosoliB. se indic n tratamentul de ntreinere al bolii astmaticeC. au aciune imunodepresiv i antiexudativD. inhib biosinteza icosanoidelor proinflamatoare prin inhibarea ciclooxigenazeiE. sunt contraindicai la bolnavii cu stare de ru astmaticFFF0703CM07075136Precizai afirmaiile corecte referitoare la ketotifen:A. anuleaz tahifilaxia la izoprenalinB. stabilizeaz membrana mastocitelor sensibilizate mpiedicnd eliberarea mediatorilor bronhoconstriciei i inflamaieiC. este eficient n criza astmaticD. nu traverseaz bariera feto-placentarE. are efect benefic n rinita i conjunctivita alergicFFF0703CM07076Precizai care din urmtoarele substane medicamentoase fac parte din grupul antileucotrienelor:A. zafirlukastB. terbutalinC. bromura de oxitropiuD. zileutonE. formoterolFFF0703CM07077Printre efectele adverse provocate de aerosolii corticosteroizi la un bolnav astmatic se numr:A. atrofia mucoasei respiratoriiB. tulburri de gustC. greuri, vrsturiD. candidoz oro-faringian

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • E. anorexieFFF0703CM07078Teofilina are aciune:A. stimulant cardiacB. diureticC. bronhodilatatoareD. deprimant la nivelul SNCE. antiemeticFFF0703CM07079Adenozina are aciuni:A. coronaroconstrictoareB. diureticeC. deprimante cardiacD. bronhodilatatoareE. anticonvulsivanteFFF0703CM07080Atropina:A. are efect redus n criza de astmB. are indicaie de elecie n criza astmaticC. este indicat frecvent n tratamentul de fond al astmului bronicD. are efect bronhodilatator mai intens dect adrenomimeticeleE. are efect bronhodilatator mai slab ca adrenomimeticeleFFF0703CM07081Bronhodilatatoare beta-2 adrenomimetice selective sunt:A. salbutamolB. adrenalinaC. salmeterolD. terbutalinaE. efedrinaFFF0703CM07082Bronhodilatatoare parasimpatolitice sunt:A. atropinaB. efedrinaC. ipratropiumD. salmeterolE. oxitropiumFFF0703CM07083n astmul bronic sunt semnalate urmtoarele dezechilibre:A. deficit de receptori beta-2 adrenergiciB. predominana controlului simpatic137C. predominana controlului parasimpaticD. sensibilitate sczut la histamin a broniilorE. sensibilitate bronic crescut la acetilcolinFFF0703CM07084n astmul bronic:

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • A. parasimpaticul produce bronhoconstricieB. parasimpaticul inhib secreia bronicC. simpaticul produce bronhoconstricieD. simpaticul produce bronhodilataieE. simpaticul produce hiposecreie bronicFFF0703CM07085n tratamentul de fond al astmului bronic alergic se utilizeaz:A. ketotifenB. cromoglicat de sodiuC. nedocromilD. adrenalinE. hemisuccinat de hidrocortizonFFF0703CM07086Ketotifenul este indicat n:A. tratamentul de fond al astmului bronic alergicB. rinita alergicC. urticaria cronicD. tratamentul crizei severe de astm bronicE. sarcinFFF0703CM07087Urmtoarele elemente structurale sunt implicate n astmul bronic:A. musculatura neted bronicB. glandele broniceC. circulaia capilar pulmonarD. mucoasa bronicE. inelele cartilaginoase trahealeFFF0703CM07088Acioneaz ca antiastmatice prin interferarea producerii sau legrii leucotrienelor de receptori:A. ZileutonulB. ZafirlukastulC. Motelukastul sodicD. DinoprostulE. EpoprostenolulFFF0703CM07089Aciuneaz sinergic cu teofilina, fiind medicamente care cu care interacionez, crescnd frecvena reaciilor adverse sau nivelul A. KetotifenulB. AlopurinolulC. ProbenecidulD. SimpatomimeticeleE. NedocromilulFFF0703CM07090Cortzcosteroizii administrai n aerosoli pot produce urmtoarele efecte adverse:A. Atrofia mucoasei respiratoriiB. Candidoze oraleC. Hiperplazie gingival

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • D. Somnolen diurnE. Uscciunea guriiFFF0703CM07091Dozele de teofilin trebuie reduse n urmtoarele situaii:A. La hipertiroidieniB. La bolnavii de ulcerC. La hipotiroidieniD. La fumtoriE. La bolnavii cu insuficien hepatic138FFF0703CM07092Mecanismul de aciune al xantinelor const n:A. Inhibarea fosfodiesterazei, cu creterea AMPcB. Blocarea receptorilor P1-A1 purinergiciC. Stimularea receptorilor -adrenerciciD. Blocarea receptorilor M-colinergici din bronhiiE. Inhibarea pseudocolinesterazeiFFF0703CM07093Sunt antiinflamatoare cu structur de saligenin:A. SalmetrolB. FenoterolC. TerbutalinD. SalbutamolE. OrciprenalinFFF0703CM07094Sunt inhibitoare ale degranulrii mastocitare:A. Cromoglicatul de sodiuB. NedocromilulC. ZileutonulD. KetotifenulE. GuaiafenesinaFFF0703CM07095Sunt medicamente contraindicate la astmatici:A. CefalosporineleB. MorfinaC. ParasimpatoliticeleD. ParasimpatomimeticeleE. -simpatomimeticeleFFF0703CM07096Sunt medicamente de elecie n tratamentul strii de ru astmatic:A. Teofilina i.v.B. KetotifenulC. Nedocromilul sodicD. Corticosteroizii i.v.E. Adrenomimetice -2-stimulatoare n aerosoliFFF0703CM07097

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • Sunt antiastmatice inhibitoare ale degranularii mastocitelor:A. acid cromoglicicB. montelukastC. pranlukastD. zafirlukastE. ketotifenFFF0703CM07098Farmacoterapia astmului bronsic cuprinde:A. tratamentul de fond se face de electie cu adrenomimetice sau teofilina per osB. criza usoara si medie se trateaza de electie cu beta-2 adrenomimetice sub forma de aerosoliC. criza intensa se trateaza de electie cu teofilina i.v.D. starea de rau astmatic se trateaza de electie cu inhibitoare ale degranularii mastocitelor sub forma de aerosoliE. tratamentul asociat in starea de rau astmatic cuprinde oxigen, carbonat acid de sodiu, mucolitic si antibioticFFF0703CM07099Sunt contraindicate la astmatici:A. ampicilinaB. morfinaC. fenobarbitalD. propranololE. atropinaFFF0703CM07100Izoprenalina:A. se administreaza per os in tratamentul de fond al astmului bronsic139B. este metabolizata numai de MAO, datorita hidroxililor fenolici in metaC. prezinta reactii adverse de tip alfa-1 (vasoconstrictie, HTA) si beta-1 (stimulare cardiaca si centrala)D. are durata scurta de actiuneE. poate produce tahifilaxie prin reglarea "down" a receptorilor beta-2 adrenergiciFFF0703CM07101Teofilina produce:A. bronhodilatatieB. stimularea SNCC. bradicardieD. diurezaE. coronaroconstrictie, la doze mariFFF0703CM07102Despre teofilina sunt valabile afirmatiileA. inhiba fosfodiesteraza, cu cresterea concentratiei de AMPc, la doze mariB. este antagonist al adenozinei la doze miciC. are un indice terapeutic micD. timpul de injumatatire creste la fumatoriE. timpul de injumatatire scade in caz de insuficienta cardiaca

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • FFF0703CM07103Despre cromoglicatul de sodiu sunt incorecte urmatoarele afirmatii:A. se administreaza numai in tratamentul de fondB. se administreaza numai inhalatorC. la administrare repetata, se poate produce agravarea astmului bronsicD. efectul se instaleaza rapid si este de scurta durataE. este contraindicat la copiiFFF0703CM07104Glucocorticoizii antiastmatici au urmatoarele reactii adverse:A. insuficienta suprarenala acuta la administrarea inhalatorie frecventaB. atrofia mucoasei respiratoriiC. candidoze orale si orofaringieneD. cresterea permeabilitatii capilarelor, cu edem al mucoasei bronsiceE. hipersecretie bronsica vascoasaFFF0703CM07105Sunt antiastmatice antileucotriene:A. zileutonB. montelukastC. nedocromilD. pranlukastE. ketotifenFFF0703CM07106Notati afirmatiile valabile pentru bronhodilatatoarele adrenomimetice:A. salbutamol este rezorcinolaminaB. fenoterol provoaca tahicardie si insomnieC. izoprenalina se administreaza per osD. doza de fenoterol este 2,5 mg/comprimatE. doza de terbutalina este 0,25 mg/comprimatFFF0703CM07107Notati afirmatiile valabile pentru teofilina si aminofilina:A. teofilina are T1/2 mediuB. T1/2 este crescut in insuficienta hepatica si cardiacaC. T1/2 este crescut la fumatoriD. indicele terapeutic este mareE. aminofilina este un derivat de teofilina greu solubilFFF0703CM07108Notati afirmatiile valabile pentru teofilina:A. administrarea injectabila, exclusiv i.v.B. deces subit, la administrare rapida i.v.C. bine tolerata per os, la ulcerosiD. contraindicata in epilepsie140E. asocierea cu simpatomimetice provoaca aritmii graveFFF0703CM07109Notati afirmatiile valabile pentru cromoglicatul de sodiu:A. administrare exclusiv inhalator

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • B. exclusiv in criza de astm bronsicC. la administrare repetata, agravarea astmului si reactii alergiceD. durata tratamentului maxim 1 - 2 zileE. indicat in astmul bronsic alergicFFF0703CM07110Glucocorticosteroizii au urmatorul mecanism molecular de actiune antiinflamatoare:A. inhibarea biosintezei eicosanoidelor proinflamatoareB. stimularea fosfolipazei A2C. stimularea biosintezei de lipocortinaD. inhibarea ciclooxigenazeiE. inhibarea lipooxigenazeiFFF0703CM07111Glucocorticosteroizii antiastmatici au profilul farmacotoxicologic caracterizat prin:A. insuficienta suprarenala acutaB. atrofia mucoasei respiratoriiC. candidoze orofaringieneD. stimularea activitatii axului hipofizo-hipotalamo-suprarenalE. moarte, la trecerea de la corticosteroizi inhalatori la cei sistemiciFFF0703CM07112Etapele tratamentului crizelor foarte grave si starii de rau astmatic, cu corticosteroizi, sunt:A. la inceput dexametazon izonicotinat, inhalator, pana la incetarea crizelorB. apoi asociere inhalator si per os 1 - 2 saptamaniC. per os 4 - 5 zileD. la sfarsit injectabil i.v., 1 - 2 zileE. in final se reduc dozele progresiv, lent, in 1 - 2 saptamaniFFF0703CM07113Notati medicamentele care pot fi indicate in astm bronsic asociat cu cardiopatie ischemica:A. adrenalinaB. efedrinaC. aminofilinaD. propranololE. terbutalinaFFF0703CM07114Sunt antiastmatice antileucotriene antagonisti competitivi ai receptorilor Cys LT1:A. montelukastB. zafirlukastC. pranlukastD. zileutonE. nedocromilFFF0703CM07115Montelukast are urmatoarele proprietati farmacologice:A. antiastmaticB. antagonizeaza bronhospasmulC. previne infiltratul eozinofilic

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • D. indicatie in tratamentul crizeiE. diminua efectele SRS AFFF0703CM07116Care dintre urmatoarele grupe de medicamente sunt contraindicate la astmatici?A. AntihipertensiveB. Derivati barbituriciC. Beta-adrenoliticeD. ParasimpatomimeticeE. VitamineFFF0703CM07117Care dintre urmatoarele bronhodilatatoare adrenomimetice sunt beta-2 selective?141A. AdrenalinaB. IsoprenalinaC. TerbutalinaD. FenoterolE. SalbutamolFFF0703CM07118Care dintre urmatoarele substante sunt antiastmatice,adrenomimetice, beta-2 selective cu structura de rezorcinol?A. SalmeterolB. IzoprenalinaC. SalbutamolD. OrciprenalinaE. TerbutalinaFFF0703CM07119Care dintre urmatoarele actiuni farmacodinamice sunt caracteristice bronhodilatatoarelor adrenomimetice?A. Ameliorarea clearance-ului mucociliarB. Efect tocoliticC. Inhibarea degranularii mastocitelor pulmonareD. AntihipertensivE. BronhoconstrictorFFF0703CM07120Care dintre urmatoarele afirmatii sunt incorecte?A. Teofilina este un derivat dimetilxantinic.B. Teofilina este un alcaloid xantinic.C. Teofilina are o hidrosolubilitate mare.D. Timpul de injumatatire al teofilinei este dublat la fumatori.E. Teofilina pentru administrare i.v. se conditioneaza sub forma de fiole in produsul Miofilin.FFF0703CM07121Care dintre urmatoarele substante medicamentoase sunt indicate in astmul de tip alergic?A. Cromoglicatul de sodiuB. Ketotifen

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • C. AcetilcisteinaD. Acidul acetilsalicilicE. FenilbutazonaFFF0703CM07122Care dintre urmatoarele mecanisme de actiune sunt caracteristice pentru corticosteroizii utilizati in astmul bronsic?A. ImunodepresivB. Cresterea numarului de receptori adrenergiciC. Diminuarea sintezei de histaminaD. Antiinflamator.E. Hipersecretie bronsica cu vascozitate redusaFFF0703CM07123Corticosteroizii antiastmatici nu sunt indicati in:A. Crizele grave de astm bronsic, refractare si status astmaticus, administrati sistemic.B. In tratamentul de intretinere administrat inhalatorC. In astmul sever administrati inhalatorD. In forme usoare si medii de astmE. In imunosupresie.FFF0703CM07124Care dintre urmatoarele antiastmatice actioneaza prin blocarea receptorilor muscarinici M2 si M3?A. TeofilinaB. AminofilinaC. SalbutamolD. AtropinaE. IpratropiuFFF0703CM07125Care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte?A. Teofilina este un compus cuaternar de amoniu care are actiune bronhodilatatoare musculotropa.B. Bronhodilatatoarele adrenomimetice beta-2 prezinta si efect tocolitic.142C. Teofilina are un interval terapeutic mic.D. Ipratropiu este un parasimpatolitic, conditionat in produsul Atrovent.E. Bronhodilatatoarele adrenomimetice pot determina tahifilaxie.FFF0703CM07126Care din urmatorii compusi se folosesc in astmul bronsicA. captoprilB. propranololC. ipratropiuD. antiinflamatoare nesteroidieneE. inhibitoarele degranularii mastocitelorFFF0703CM07127SalbutamolulA. este un beta-adrenolitic neselectivB. este agonist pe receptorii beta-2 adrenergici

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • C. se indica in astmul bronsicD. are proprietati tocoliticeE. se administreaza exclusiv oralFFF0703CM07128TeofilinaA. este un bronhodilatator musculotropB. este agonist pe receptorii adenozineiC. inhiba fosfodiesterazeleD. deprima miocardulE. stimuleaza SNCFFF0703CM07129Ketotifenul:A. nu se poate administra oralB. stabilizeaza membrana mastocitelorC. nu are proprietati antihistaminice H1D. se utilizeaza in tratamentul crizei de astmE. produce somnolentaFFF0703CM07130Montelukastul:A. este un antiastmaticB. blocheaza receptorii CysLT1 ai leucotrienelorC. se indica in criza de astmD. intra in preparatul SingulaireE. este un beta2-adrenomimeticFFF0703CM07131Care dintre urmatoarele substante medicamentoase sunt inhibitoare ale degranularii mastocitelor?A. Ketotifen.B. Acidul cromoglicinic.C. Nedocromilul.D. Oxitropiul.E. Clenbuterol.FFF0703CM07132Salbutamolul:A. Este un derivat de saligenina.B. Este un derivat de rezorcinol.C. Este un 2-adrenomimetic.D. Are efecte tocolitice.E. Are efecte ocitocice.FFF0703CM07133Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la Salbutamol sunt corecte?A. Este un bronhodilatator.B. Are durata de actiune de 3-6 ore.C. Este un -adrenomimetic neselectiv de generatia a 2-a.D. Se poate utiliza sub forma de aerosoli.E. Se utilizeaza exclusiv pe cale parenterala.

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • 143FFF0703CM07134Fenoterolul:A. Este un derivat de catecol.B. Este un derivat de rezorcinol.C. Este un 2-adrenomimetic selectiv de generatia a 3-a.D. Prezinta efecte tocolitice.E. Este substanta activa din preparatul Berotec.FFF0703CM07135Teofilina:A. Este o trimetilxantina.B. Este o dimetilxantina.C. Este solubila in apa.D. Este 2-adrenomimetic.E. Este bronhodilatator musculotrop.FFF0703CM07136Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la Aminofilina sunt adevarate?A. Este teofilin-etilendiaminaB. Este solubila in apa, se poate conditiona sub forma de preparate injectabileC. Are actiune bronhodilatatoareD. Are actiune deprimanta SNCE. Nu se absoarbe dupa administrare oralaFFF0703CM07137Ketotifenul:A. Este un antihistaminic H1.B. Inhiba degranularea mastocitelor.C. Este -adrenomimetic neselectiv.D. Are efecte excitante la nivel SNC.E. Este util in astmul alergic.FFF0703CM007138Care dintre urmatorii glucocorticoizi pot fi utilizati local, sub forma de aerosoli in astmul bronsic?A. Prednison.B. Prednisolon.C. Beclometazona dipropionat.D. Dexametazona izonicotinat.E. Hidrocortizon hemisuccinat.FFF0703CM07139Corticosteroizii in astm:A. se administreaza doar inhalatorB. actioneaza antiinflamatorC. actioneaza direct pe musculatura neteda bronsicaD. pot produce candidoze oraleE. cresc numarul de receptori adrenergici.FFF0703CM07140Care efecte ale beta-2 simpatomimeticelor sunt benefice in astm:

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • A. bronhodilatatieB. tahifilaxieC. efectul antiinflamatorD. efectul tocoliticE. inhibarea eliberarii de mediatori pro-inflamatori.FFF0703CM07141Teofilina poate produce:A. vasodilatatie cerebralaB. bronhoconstrictieC. diurezaD. degradarea mastocitelorE. stimulare SNC cu convulsii.FFF0703CM07142Teofilina:A. nu trece placenta144B. este inductor enzimaticC. are indice terapeutic micD. se poate conditiona in forme retardE. inhiba fosfodiesterazeleFFF0703CM07143Care dintre urmatoarele antiastmatice sunt 2-adrenomimetice?A. Salmeterol.B. Teofilina.C. Ipratropiu.D. Orciprenalina.E. Beclometazona.FFF0703CM07144Care dintre urmatoarele antiasmatice sunt bronhodilatatoare musculotrope?A. Teofilina.B. Aminofilina.C. Fenoterolul.D. Salmeterolul.E. Terbutalina.FFF0703CM07145Alegeti afirmatiile corecte despre corticosteroizii utilizati ca antiastmatice:A. Pot fi administrati inhalatorB. Se administreaza numai i.v.C. Nu se administreaza concomitent sistemic si inhalatorD. La administrare sistemica poate declansa insuficienta suprarenala acutaE. La administrare locala nu apar efecte secundare.FFF0703CM07146Care dn urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice bronhodilatatoare?A. substantele beta2-adrenomimetice dau tahifilaxie;B. excesul de beta-adrenergice produce down-regulation;C. excesul de beta-adrenergice produce up-regulation;

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • D. stimuleaza adenilciclaza;E. au efect tocolitic.FFF0703CM07147Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte penru izoprenalina:A. este beta1-adrenomimetic;B. este beta2-adrenomimetic;C. are efect inotrop negativ;D. se administreaza in criza de astm bronsic;E. se administreaza sublingual.FFF0703CM07148Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru salbutamol?A. este anticolinergic;B. este simpatomimetic;C. este bronhodilatator;D. este mai activ pe cale inhalatorie;E. contracta musculatura uterina.FFF0703CM07149Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru montelukast?A. inhibitor al 5-lipooxigenazei;B. antagonist al receptorilor cisteinil-leucotrienici;C. se utilizeaza in tratamentul cronic al astmului;D. inhibitor al ciclooxigenazei;E. scade secretia de mucus.FFF0703CM07150Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru aminofilina?A. inhiba lipooxigenaza;B. este teofilinetilendiamina;C. inhiba fosfodiesteraza;D. este solubila in apa;145E. se administreaza in bronsita astmatiforma.FFF0703CM07151Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru ipratropium bromid?A. blocant al receptorilor muscarinici;B. creste tonusul vagal;C. produce hipersecretie de mucus;D. se administreaza pe cale inhalatorie;E. bronhodilatator.FFF0703CM07152Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru prednison?A. derivat cortizonic;B. antiinflamator;C. antialergic;D. se indica in astmul bronsic;E. stimuleaza fosfolipaza A2.FFF0703CM07153

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • Care din urmatoarele medicamente au efect bronhodilatator:A. adrenalina;B. noradrenalina;C. izoprenalina;D. ketotifenul;E. aminofilina.FFF0703CM07154Glucocorticoizii in administrare sistemica trebuie sa reprezinte o medicatie de rezerva in astmul bronsic deoarece:A. pot produce hipocorticism endogen;B. au eficacitate limitata;C. riscul reactiilor adverse este mare;D. pot produce corticodependenta;E. pot produce interactiuni nedorite cu stimulantele beta2-adrenergice.FFF0703CM07155Stimulantele beta2-adrenergice au efect bronhodilatator:A. prin stimularea adenilatciclazei;B. micsoreaza controlul vagal bronhoconstrictor;C. prin inhibarea fosfodiesterazei;D. antagonizeaza competitiv actiunea bronhoconstrictoare a histaminei;E. inhiba degranularea mastocitelorFFF0703CM07156Aminofilina este bronhodilatator:A. prin stimulare beta2-adrenergica;B. inhibarea fosfodiesterazei;C. blocarea unor receptori adenozinici;D. stimularea fosfodiesterazei;E. stimularea adenilatciclazei.FFF0703CM07157Care din urmatoarele medicamente sunt antiastmatice?A. terbutalina;B. piridostigmina;C. salbutamol;D. fluoxetina;E. ipratropium bromid.FFF0703CM07158Care din urmatoarele afirmatii privind fiziopatologia astmului sunt corecte?A. controlul vegetativ parasimpatic determina bronhodilatatie;B. activarea receptorilor M-colinergici stimuleaza guanilatciclaza cu formare de GMPc;C. activarea receptorilor beta-adrenergici relaxeaza muschii netezi bronhiolari;D. AMPc reduce ionii de Ca2+ disponibili pentru mecanismul contractil;E. inhibarea fosfodiesterazei produce bronhoconstrictieFFF0703CM07159Care sunt simptomele in astmul bronsic?146A. bronhospasm;

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • B. hiperamoniemie;C. edemul si inflamatia mucoasei bronhiolelor;D. incontinenta urinara;E. hipersecretia glandelor.FFF0703CM07160Care din urmatoarele medicamente sunt antiastmatice?A. terbutalina;B. fenoterol;C. zolpidem;D. nafazolina;E. orciprenalina.FFF0703CM07161Care din urmatoarele medicamente nu se recomanda in astmul bronsic?A. izoprenalina;B. propranolol;C. aminofilina;D. teofilina;E. morfina.FFF0703CM07162La administrarea de bronhodilatatoare adrenomimetice apar urmatoarele reactii adverse:A. efect "reboundB. tahifilaxieC. reglare "up pentru receptorii beta-2D. reglare "down pentru receptorii beta-2E. bronhoconstrictie la abuzul de aerosoliFFF0703CM07163In astmul bronsic corticosteroizii i.v. sunt indicati in urmatoarele situatii:A. status astmaticusB. tratament de fondC. criza usoaraD. criza intensaE. criza medieFFF0703CM07164Antiastmaticele antileucotriene:A. stabilizeaza membrana mastocitelor sensibilizateB. diminua actiunile SRS-A (substanta lent reactiva a anafilaxiei)C. antagonizeaza bronhospasmulD. cresc secretia de mucusE. combat edemulFFF0703CM07165Teofilina se administreaza:A. injectabil i.v.B. injactabil i.m.C. per os pe mancateD. la fumatori doze reduse

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • E. in special dimineata, in preparate retardFFF0703CM07166Care sunt contraindicatiile pentru corticosteroizii antiastamtici ?A. status astmaticusB. imunosupresiaC. forme usoare de astmD. inhalator, in infectii bronsiceE. inhalator la corticodependentiFFF0703CM07167Terbutalina:A. este adrenomimetic beta-1 si beta-2B. este adrenomimetic beta-2C. are durata de actiune scurta147D. are potenta mareE. asocierea de betaadrenolitice ii potenteaza efectulFFF0703CM07168Ketotifenul:A. este bronhodilatator musculotropB. difuzeaza prin placentaC. poate da somnolentaD. se indica in tratamentul de fond al astmului alergicE. se administreaza i.v. in crize severe de astmFFF0703CM07169Reactiile adverse la administrarea teofilinei sunt:A. epigastralgiiB. insomnieC. bradicardieD. deprimare SNCE. anxietateFFF0703CM07170Tratamentul starii de rau astmatic presupune:A. de electie beta-2 adrenomimetice (aerosoli)B. de electie corticisteroizi (i.v.)C. de alternativa adrenomimetice (s.c.)D. de alternativa: inhibitoare ale degranularii mastocitare (per os)E. de electie mucolitice148Examen farmacoterapie anul IV semestrul 1 - ANTITUSIVE, EXPECTORANTEFFF0703CS08001Care din urmtoarele afirmaii sunt adevrateA. codeina are proprieti analgezice intense la doza de 15 mg/ziB. dextrometorfanul este un antitusiv opioidC. dextrometorfanul are i aciune analgezicD. codeina nu difuzeaz prin laptele maternE. codeina deprim centrul respirator bulbar mult mai intens dect morfina

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • FFF0703CS08002Care din urmtoarele afirmaii sunt adevrateA. n tuse se administreaz numai substane care inhib centrul tuseiB. n tuse se utilizeaz frecvent anestezice generaleC. codeina se indic n tusea seacD. Tusinul este recomandat ca expectorantE. dextrometorfanul prezint risc de dependen mai intens dect la codeinFFF0703CS08003Care din urmtoarele afirmaii sunt falseA. iodurile au potenial alergizantB. iodurile sunt expectorante prin mecanism bronho-secretoliticC. guaifenezina are proprieti miorelaxanteD. secretostimulantele prin mecanism reflex irit receptorii mucoasei gastriceE. streptokinaza i tripsina sunt bronho-secretolitice prin mecanism biochimicFFF0703CS08004Care din urmtoarele substane nu au proprieti expectoranteA. ambroxolB. iodura de sodiuC. saponine din PrimulaD. noscapinaE. ipecaFFF0703CS08005CodeinaA. este un precursor al morfineiB. este un metabolit al morfineiC. efectul antitusiv apare la doze superioare celor analgeziceD. se poate administra n criza de astmE. dezvolt rapid toxicomanieFFF0703CS08006ExpectoranteleA. inhib centrul expectoraieiB. inhib secreia glandelor broniceC. deprim micrile cililor broniciD. stimuleaz secreia glandelor broniceE. se indic n tusea uscatFFF0703CS08007Care din urmatoarele actiuni nu este produsa de morfina?A. antitusiva;B. analgezica;C. bronhodilatatoare;D. antidiareica;E. eliberare de histamina.FFF0703CS08008Care din urmatoarele reactii adverse nu apartine codeinei?A. farmacodependenta, dupa administrare prelungita;B. constipatie, la doze mari;

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • C. cresterea presiunii intrabiliare;149D. inhibarea centrului respirator bulbar;E. urticarie.FFF0703CS08009Care din urmatoarele secretostimulante se contraindica in epilepsie?A. iodura de sodiu;B. sarurile de amoniu;C. guaifenezina;D. benzoat de sodiu;E. iodura de potasiu.FFF0703CS08010Care din urmatoarele substante medicamentoase este antitusivul cel mai frecvent utilizat si luat ca referinta?A. morfina;B. codeina;C. dextrometorfan;D. noscapina;E. clofedanol.FFF0703CS08011Care din urmatoarele substante medicamentoase este bronhosecretolitica?A. sarurile de amoniu;B. benzoat de sodiu;C. acetilcisteina;D. ioduri (de sodiu, potasiu);E. guaifenesina.FFF0703CS08012Codeina este din punct de vedere chimic:A. etilmorfina;B. acetilmorfina;C. alilmorfina;D. metilmorfina;E. dietilmorfina.FFF0703CS08013In care din produsele farmaceutice urmatoare substanta activa este acetilcisteina?A. Bisolvon;B. Mucosolvin;C. Trecid;D. Calmotusin;E. Tusin.FFF0703CS08014Care dintre urmtoarele substane medicamentoase se folosete ca expectorant :A. sulfatul de magneziuB. iodura de potasiuC. clorura de potasiuD. carbonatul de calciu

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • E. oxidul de magneziuFFF0703CS08015Antitusive neopioide sunt urmtoarele, cu excepia:A. codeinaB. clofedanolC. noscapinaD. clobutinolE. oxeladinaFFF0703CS08016Bronhosecretolitice prin mecanism chimic sunt urmtoarele, cu excepia:A. carbocisteinaB. bromhexina150C. ambroxolD. acetilcisteinaE. guaifenesinaFFF0703CS08017Despre noscapin, urmtoarele afirmaii sunt adevrate, cu excepia:A. stimuleaz centrul bulbar al tuseiB. produce constipaie dup administrare prelungitC. nu are efect analgezicD. este antitusiv central neopioidE. nu produce toxicomanieFFF0703CS08018Dextrometorfanul:A. este antitusiv opioid sinteticB. are aciune analgezicC. produce deprimarea respiraieiD. are risc marcat de dependenE. este antitusiv opioid naturalFFF0703CS80019Urmtoarele afirmaii despre codein sunt false:A. efectul analgezic apare la doze miciB. efectul antitusiv de este de trei ori mai slab ca cel al morfineiC. diminu secreiile broniceD. difuzeaz prin placentE. difuzeaz n laptele maternFFF0703CS08020Urmtorii compui reprezint expectorante secretostimulante, cu excepia:A. sruri de amoniuB. benzoat de sodiuC. guaifenesinaD. acetilcisteinaE. ioduri de sodiu i potasiuFFF0703CS08021Acetilcisteina nu se poate asocia cu :

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • A. IsoprenalinB. DigoxinC. TrombostopD. EritromicinE. SalbutamolFFF0703CS08022Codeina provoac:A. DiareeB. Efect inhibitor asupra centrului respirator bulbarC. Scderea presiunii biliareD. TahicardieE. Expectoraii prin efect iritativ localFFF0703CS08023Contraindicaiile administrrii bromhexinei sunt:A. Infarctul miocardic acutB. Ulcerul gastro-duodenalC. EpilepsiaD. Astmul bronicE. Hipertensiunea arterialFFF0703CS08024Dextrometorfanul este:A. Un antitusiv neopioid central151B. Un antitusiv opioid sinteticC. Un expectorant mucoliticD. Un analgetic opioidE. Un antitusiv opioid semisinteticFFF0703CS08025Glaucina se caracterizeaz prin:A. Efect antitusiv mai puternic dect al codeineiB. Produce constipaieC. Efect antitusiv mai slab sau egal codeineiD. Produce toxicomanieE. Este un derivat morfinicFFF0703CS08026Iodurile sunt expectorante:A. Bronhosecretolitice prin mecanism chimicB. Bronhosecretolitice prin mecanism biochimicC. Bronhosecretolitice prin mecanism fizico- chimicD. Secretostimulante prin mecanism mixt (direct i indirect)E. Secretostimulante prin mecanism reflexFFF0703CS08027Despre bromhexin sunt valabile urmatoarele afirmatii, cu o exceptie:A. se degradeaza la luminaB. creste IgA si IgG in parenchimul pulmonarC. produce iritatie gastrica

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • D. produce bronhospasmE. se biotransforma hepatic la metaboliti inactiviFFF0703CS08028Precizati expectorantul care nu este mucolitic:A. tiloxapolB. carbocisteinaC. ambroxolD. bromhexinE. mesnumFFF0703CS08029Notati mecanismul de actiune, corespunzator pentru bromhexin:A. secretostimulantB. reflexC. bronhosecretoliticD. fizico-chimicE. mixtFFF0703CS08030Expectorante cu mecanism exclusiv reflex sunt:A. saruri de amoniuB. ioduriC. benzoat de sodiuD. saponineE. guaifenezinaFFF0703CS08031Bromhexinul este indicat ca:A. anestezic localB. antitusivC. expectorantD. antihistaminicE. miorelaxantFFF0703CS08032Notati expectorantul miorelaxant:152A. guaiacolsulfonat de potasiuB. acetilcisteinaC. bromhexinD. benzoat de sodiuE. guaifenesinaFFF0703CS08033Notati expectorantul pentru care exista restrictii referitoare la materialul recipientelor si aparatelor utilizate pentru administrare:A. benzoat de sodiuB. ioduriC. guaifenesinaD. acetilcisteinaE. bromhexin

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • FFF0703CS08034Codeina:A. este etilmorfinaB. este un analgezic-antipireticC. este un antitusiv perifericD. poate produce constipatieE. are potential toxicomanogen crescutFFF0703CS08035Care dintre urmatorii compusi au proprietati secretostimulante:A. codeinaB. bromhexinulC. ambroxolulD. guaifenesinaE. dextrometorfanulFFF0703CS08036Care este substanta activa in produsul Tusin comprimate?A. OxeladinaB. PentoxiverinaC. ButamiratD. DextrometorfanE. GlaucinaFFF0703CS08037Care dintre urmatoarele substante medicamentoase expectorante sunt secretostimulente?A. Acetilcisteina.B. Bromhexin.C. MesnumD. Guaifenezina.E. Ambroxol.FFF0703CS08038Alegeti afirmatiile corecte cu privire la antitusivele centrale:A. Efectul antitusiv al codeinei apare la doze mai mici decat cel analgezic.B. Codeina este complet lipsita de potential toxicomanogenC. Morfina este antitusiv cu utilizare frecventaD. Dextrometorfanul este antitusiv cu actiune analgezica bunaE. Dextrometorfanul deprima puternic respiratia.FFF0703CS08039Alegeti substantele medicamentose bronhsecretolitica care se metabolizeaza la un compus activ:A. GuaifenezinaB. BromhexinC. AmbroxolD. AcetilcisteinaE. ClofedanolFFF0703CS08040153

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru codeina?A. inhiba centrul tusei;B. 10% se metabolizeaza in morfina;C. traverseaza placenta;D. este mai activa decat morfina;E. poate produce dependenta la nou nascut.FFF0703CS08041Care din urmatoarele actiuni nu este produsa de morfina?A. antitusiva;B. analgezica;C. bronhodilatatoare;D. antidiareica;E. eliberare de histamina.FFF0703CS08042Codeina este din punct de vedere chimic:A. etilmorfina;B. acetilmorfina;C. alilmorfina;D. metilmorfina;E. dietilmorfina.FFF0703CS08043Care din urmatoarele substante medicamentoase este antitusivul cel mai frecvent utilizat si luat ca referinta?A. morfina;B. codeina;C. dextrometorfan;D. noscapina;E. clofedanol.FFF0703CS08044Care din urmatoarele substante medicamentoase este bronhosecretolitica?A. sarurile de amoniu;B. benzoat de sodiu;C. acetilcisteina;D. ioduri (de sodiu, potasiu);E. guaifenesina.FFF0703CS08045Care din urmatoarele reactii adverse nu apartine codeinei?A. farmacodependenta, dupa administrare prelungita;B. constipatie, la doze mari;C. cresterea presiunii intrabiliare;D. inhibarea centrului respirator bulbar;E. urticarie.FFF0703CS08046Care din urmatoarele secretostimulante se contraindica in epilepsie?A. iodura de sodiu;B. sarurile de amoniu;

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • C. guaifenezina;D. benzoat de sodiu;E. iodura de potasiuFFF0703CS08047In care din produsele farmaceutice urmatoare substanta activa este acetilcisteina?A. Bisolvon;B. Mucosolvin;C. Trecid;D. Calmotusin;E. Tusin.154FFF0703CS08048Inhibitoarele neopioide ale centrului tusei sunt urmatoarele, cu exceptia:A. noscapinaB. glaucinaC. benzonatatD. folcodinE. butamiratFFF0703CS08049Urmatoarele medicamente sunt bronhosecretolitice prin mecanism chimic, cu exceptia:A. bromhexinB. carbocisteinaC. alfachimotripsinaD. ambroxolE. acetilcisteinaFFF0703CS08050Guaifenesina:A. este mucoliticB. se distribuie selectiv in tiroidaC. este antitusivD. are efect contracturantE. este indicata in miastenieFFF0703CS08051Notati medicamentul bronhosecretolitic prin mecanism fizico-chimic:A. mesnumB. tiloxapolC. streptokinazaD. streptodornazaE. tripsinaFFF0703CS08052Care dintre urmatoarele medicamente este expectorantul miorelaxant ?A. acetilcisteinaB. guaiacolsulfonat de potasiuC. guaifenesinaD. clorura de amoniuE. iodura de sodiu

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • FFF0703CS08053Codeina:A. nu difuzeaza prin placentaB. nu da dependenta la nou-nascutC. nu se metabolizeaza la nivelul ficatuluiD. are efect analgezic similar cu morfinaE. dezvolta toxicomanie la administrarea prelungitaFFF0703CM08060AcetilcisteinaA. are proprieti mucoliticeB. nu se poate administra in intoxicatia cu paracetamolC. are proprieti secreto-stimulatoare prin mecanism chimicD. are proprieti mucolitice la pH slab acidE. la astmatici se administreaz cu prudenFFF0703CM08061Acetilcisteina:A. se indica in afectiuni bronhopulmonare acute sau croniceB. deprima centrul bulbar al tuseiC. este de electie la astmaticiD. este un expectorant mucolitic155E. reduce legaturile disulfidice din mucoproteinele sputeiFFF0703CM08062Au proprieti antitusiveA. morfinaB. dioninaC. oxeladinaD. zopiclonulE. sulindacFFF0703CM08063Bromhexinul:A. este un secretostimulantB. actioneaza prin mecanism fizicC. stimuleaza activitatea lizozomilorD. se indica in traheobronsiteE. se metabolizeaza la ambroxolFFF0703CM08064Care din afirmatiile referitoare la bromhexin sunt adevarate:A. acetil cisteina este metabolitul activ al bromhexinuluiB. are efect mucoliticC. se contraindic la astmatici cu ulcer gastro-duodenalD. provine din ambroxolE. lumina nu i influeneaz stabilitateaFFF0703CM08065Care din urmatoarele substante sunt antitusive opioide:A. codeina

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • B. clofedanolulC. oxeladinaD. glaucinaE. dextrometorfanulFFF0703CM08066Care din urmtoarele substane sunt expectoranteA. CodeinaB. ClofedanolC. GuaifenezinaD. Sruri de amoniuE. OxeladinaFFF0703CM08067Care sunt secretostimulantele cu mecanism mixt:A. acetilcisteinaB. sarurile de amoniuC. ambroxolulD. TrecidulE. tiocolulFFF0703CM08068CodeinaA. este un analgezic puternicB. are proprietati antitusive centraleC. la doze mari produce diareeD. are potential toxicomanogen redusE. deprima respiratia mai slab ca morfinaFFF0703CM08069Antitusive centrale opioide sunt:A. codeina;B. noscapina;C. codetilina;156D. dextrometorfanul;E. glaucina.FFF0703CM08070Codeina se recomanda cu prudenta la pacientii cu:A. astm bronsic;B. emfizem pulmonar;C. ulcer gastro-duodenal;D. insuficienta respiratorie;E. angina pectorala.FFF0703CM08071Codeina:A. are ca metabolit activ morfina;B. nu difuzeaza prin placenta si in laptele matern;C. dezvolta toxicomanie, dupa administrare prelungita;D. deprima respiratia;

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • E. diminua secretiile bronsice.FFF0703CM08072Efectul antitusiv al codeinei apare:A. la doze mai mici decat efectul analgezic;B. la doze mai mari decat efectul analgezic;C. la aceeasi doza cu efectul analgezic;D. prin deprimarea centrului respirator bulbar;E. prin deprimarea centrului bulbar al tusei.FFF0703CM08073Inhibitoarele centrului tusei care produc farmacodependenta sunt:A. noscapina;B. codeina;C. dextrometorfanul;D. morfina;E. glaucina.FFF0703CM08074Pentru codeina sunt adevarate urmatoarele afirmatii:A. efectul antitusiv apare la doze mai mici decat efectul analgezic;B. efectul analgezic este mai slab decat al morfinei;C. efectul antitusiv este mai puternic decat al morfinei;D. efectul inhibitor asupra centrului respirator bulbar este mai slab decat al morfinei;E. dezvolta toxicomanie, dupa administrare prelungita.FFF0703CM08075Ca antitusiv, morfina se indica:A. la doze mai mari decat ca analgezic;B. la doze mai mici decat ca analgezic;C. in astmul bronsic;D. in tusea intensa, refractara la alte antitusive si insotita de durere intensa (cancer pulmonar);E. in mod exceptional, datorita riscului de farmacodependenta.FFF0703CM08076Sunt secretostimulante:A. benzoatul de sodiu;B. acetilcisteina;C. bromhexinul;D. sarurile de amoniu;E. guaifenezina.FFF0703CM08077Acetil cisteina este indicat n :A. starea de ru astmaticB. tusea spastic iritativ157C. bronit cronicD. n laborator pentru fluidificarea sputei n vederea examenului microbiologicE. tusea iritativ din insuficiena cardiacFFF0703CM08078

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • Bromhexina:A. prin grupul sulfhidric coninut reduce legturile disulfidice din mucoproteineB. crete vscozitatea secreiei broniceC. se degradeaz la luminD. este expectorantul de elecie la bolnavii astmaticiE. stimuleaza activitatea lizozomilor crescnd secretia enzimelor care hidrolizeaza mucopolizaharideleFFF0703CM08079Bromhexinul:A. poate provoca bronhospasmB. se degradeaz la luminC. se recomand cu pruden la bolnavii cu insuficien cardiacD. este indicat n traheobronite i laringiteE. se metabolizeaz la un metabolit activ, ambroxolFFF0703CM08080Clofedanolul:A. are un efect antitusiv central nonopiodB. este un mucolitic eficientC. prezint o laten scurtD. se administreaz inhalatorE. provoac relativ frecvent tulburri ale gustuluiFFF0703CM08081Codeina are urmtoarele efecte farmacotoxice:A. inhib centrul respiratorB. produce fotosensibilizareC. la doze mari, accelereaza peristaltismul intestinal, producnd diareeD. provoac polinevrit perifericE. are efect constipant numai administrat n doze mariFFF0703CM08082Codeina este contraindicat n:A. pneumonia pneumococicB. insuficiena respiratorieC. emfizemul pulmonarD. insuficiena cardiacE. astm bronicFFF0703CM08083Codeina poate provoca urmtoarele efecte adverse :A. aritmiiB. creterea presiunii intrabilareC. varsturiD. constipaieE. deprimare respiratorieFFF0703CM08084Fac parte din grupul antitusivelor centrale non-opioide:A. clofenadolB. dextrometrofan

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • C. glaucinaD. noscapinaE. oxeladinaFFF0703CM08085Noscapina poate produce:A. analgezie158B. calmarea tuseiC. toxicomanieD. constipaieE. insomnieFFF0703CM08086Antitusive opioide sintetice sunt:A. clofedanolB. levopropoxifenC. folcodinD. pentoxiverinaE. dextrometorfanFFF0703CM08087Care dintre afirmaile urmtoare despre codein sunt adevrate?A. are efect inhibitor asupra centrului tuseiB. stimuleaz centrul respirator bulbarC. are efect analgezic mai slab ca al morfineiD. la doze mari mari produce constipaieE. crete secreia bronicFFF0703CM08088Care dintre urmtoarele antitusive sunt neopioide:A. clofedanolB. dioninaC. pentoxiverinaD. levopropoxifenE. oxeladinaFFF0703CM08089Care dintre urmtorii compui sunt expectorante bronhosecretolitice?A. guaifenesinaB. acetilcisteinaC. benzoat de sodiuD. bromhexinE. ioduri de sodiu i potasiuFFF0703CM08090Expectorante secretostimulante sunt:A. ceai pectoralB. guaifenesinaC. acetilcisteinaD. streptokinazaE. benzoat de sodiu

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • FFF0703CM08091Expectorantele:A. cresc secreia glandelor broniceB. modific proprietile fizico-chimice ale secreiei vscoaseC. diminu secreia glandelor broniceD. stimuleaz micrile cililorE. inhib peristaltismul broniilorFFF0703CM08092Guaifenesina este indicat n:A. broniteB. traheiteC. laringiteD. ulcer gastroduodenalE. miastenieFFF0703CM08093Inhibitoarele centrului tusei de tip opioid sunt:159A. codeinaB. dioninaC. dextrometorfanD. oxeladinaE. clofedanolFFF0703CM08094Urmtoarele afirmaii despre bromhexin sunt adevrate:A. este contraindicat n laringiteB. produce bronhospasmC. este indicat n traheobroniteD. produce iritaie gastricE. este indicat n ulcerul gastroduodenalFFF0703CM08095Acetilcisteina:A. Este un expectorant de tip secretostimulant bronsicB. Este mucolitic, desfacnd punile disulfurice din mucoproteineC. Se poate administra parenteral i n aerosoliD. Se utilizeaz n laborator, pentru fluidificarea sputei n scopul examenului microbilogicE. Inhiba centrul tusei, fiind un antitusiv central neopioid.FFF0703CM08096Bromhexina produce urmtoarele efecte adverse:A. Deprim centrul respiratorB. Iritaie gastricC. BronhospasmD. CefaleeE. VasoconstricieFFF0703CM08097Bromhexina:

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • A. Are efect mucolitic, diminund vscozitatea si fluidificnd secreiile bronice;B. Este secretostimulant bronsic, prin mecanism reflexC. Se metabolizeaz la ambroxol, metabolit activD. Are efect bronhodilatator actionand prin stimularea receptorilor -2-adrenergiciE. Se utilizeaza n tratamentul de fond al astmului bronsicFFF0703CM08098Care dintre urmatoarele afirmaii este adevarat?A. Codeina se metabolizeaz hepatic, n parte prin demetilare, cu formare de morfinB. Efectul antitusiv al codeinei este de intensitate mai mare dect al morfineiC. Utilizat ca antitusiv, la doze terapeutice i pe temen scurt codeina nu provoaca dependenD. Clofedanolul are efect antitusiv cu laten scurtE. Folosirea codeinei ca antitusiv este limitat datorit deprimrii puternice a centrului respirator si a pericolului de dependenFFF0703CM08099Codeina are urmtoarele proprieti:A. Inhib centrul respirator bulbar de 5 ori mai slab ca morfinaB. Crete presiunea intrabiliarC. Inhib centrul respirator bulbar de 3 ori mai slab ca morfinaD. Are potenial toxicomanogen redusE. Nu provoac constipaieFFF0703CM08100Dintre expectorantele secretostimulante fac parte:A. AcetilcisteinaB. Srurile de amoniuC. IodurileD. GuaiafenasinaE. BromhexinaFFF0703CM08101160Noscapina se caracterizeaz prin urmtorele proprieti:A. Inhib centrul bulbar mai puternic dect codeinaB. Produce constipaie la administrare prelungitC. Are efect analgezicD. Nu produce toxicomanieE. Este alcaloid din opiuFFF0703CM08102Sunt antitusive de tip opioid, inhibitoare ale centrului tusei, care la doze terapeutice nu au risc de dependenta:A. DextrometorfanB. CodeinaC. DioninaD. NoscapinaE. ClofedanolFFF0703CM08103Sunt expectorante prin mecanism mucolitic:

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • A. CodeinaB. AmbroxolulC. CarbocisteinaD. AcetilcisteinaE. GuaiafenesinaFFF0703CM08104Sunt antitusive neopioide:A. dextrometorfanB. butamiratC. oxeladinaD. clofedanolE. levopropoxifenFFF0703CM08105Despre codeina sunt corecte afirmatiile:A. se biotransforma la morfinaB. potenta actiunii antitusive este mai mare decat cea a actiunii analgeziceC. inhiba centrul respirator bulbar de trei ori mai slab decat morfinaD. poate creste presiunea in arborele biliarE. la doze mari, poate produce diareeFFF0703CM08106Despre guaifenesina sunt valabile afirmatiile:A. are actiune secretostimulantaB. are actiune bronhosecretoliticaC. este antispasticaD. este miorelaxantaE. in caz de supradozare, determina oprirea respiratiei prin inhibarea marcata a centrului respirator bulbarFFF0703CM08107Sunt expectorante mucolitice:A. acetilcisteinaB. carbocisteinaC. ambroxolD. streptokinazaE. streptodornazaFFF0703CM08108Despre acetilcisteina sunt corecte urmatoarele afirmatii:A. solutia se oxideaza usor, devenind roz, cu pierderea efectului mucoliticB. efectul mucolitic este intens la pH slab alcalin (pH>7,5)C. se administreaza in crizele de astm bronsic pentru efectul bronhodilatatorD. este interzisa asocierea cu eritromicina sau tetraciclinaE. se administreaza cu ajutorul flacoanelor de sticla, plastic sau otel161FFF0703CM08109CodeinaA. se biotransforma prin demetilare la metabolit inactivB. difuzeaza prin placenta si poate produce deprimare respiratorie la nou-nascut

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • C. se poate administra in perioada de alaptare, deoarece nu se acumuleaza in laptele maternD. are efect analgezic de circa 12 ori mai slab decat al morfineiE. stimuleaza centrul respirator bulbar de 3 ori mai slab ca morfinaFFF0703CM08110Notati afirmatiile corecte:A. butamiratul este un bronhosecretoliticB. prenoxdiazina este un bronhospasmoliticC. clofedanolul este un antitusiv neopioidD. bromhexinul favorizeaza fluidificarea si eliminarea sputeiE. dextrometorfanul este un antitusiv opioid sinteticFFF0703CM08111Farmacoterapia tusei cuprinde:A. expectorantele sunt indicate in tuse uscata, chinuitoareB. inhibitoarele opioide ale centrului tusei sunt cele mai activeC. se recomanda asocierile expectorantelor intr-un produs tipizat cu antibiotice sau chimioterapiceD. in afectiunile pulmonare cu secretie bronsica scazuta, vascoasa si aderenta, se prefera administrarea unor doze de antitusive care E. o metoda nemedicamentoasa este hidratarea secretiilor bronsice prin ingestie de apa 3 litri in 24 de oreFFF0703CM08112Notati antitusivele inhibitoare neopioide ale centrului tusei:A. dextrometorfanB. butamiratC. clobutinolD. pentoxiverinaE. oxeladinaFFF0703CM08113Notati antitusivele fara risc de farmacodependenta:A. codeinaB. dextrometorfanC. clobutinolD. pentoxiverinaE. noscapinaFFF0703CM08114Notati expectorantele bronhosecretolitice, mucolitice:A. acetilcisteinaB. carbocisteinaC. ambroxolD. bromhexinE. guaifenesinaFFF0703CM08115Bromhexin are urmatoarele caracteristici farmacologice:A. bronhosecretoliticB. mecanism chimicC. produce iritatie gastrica

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • D. nu induce bronhospasmE. la astmatici se asociaza cu bronhodilatatoareFFF0703CM08116Notati afirmatiile corecte pentru clorura de amoniu:A. indicatie ca expectorantB. indicatie ca diureticC. provoaca iritatie gastricaD. provoaca stimulare SNC162E. contraindicata in alcalozaFFF0703CM08117Notati afirmatiile corecte:A. codeina produce deprimare respiratorie la noul nascutB. codeina produce farmacodependenta la sugarC. clofedanol este antitusiv neopioidD. expectorantele cu saruri de amoniu sunt preferate in epilepsieE. bromhexin este indicata in tusea uscataFFF0703CM08118Notati inhibitoarele opioide ale centrului tusei, naturale si sintetice:A. codeinaB. dextrometorfanC. morfinaD. butamiratE. clobutinolFFF0703CM08119Notati antitusivele cu potential toxicomanogen:A. morfinaB. dextrometorfanC. codeinaD. noscapinaE. oxeladinaFFF0703CM08120Notati efectele absente la noscapina (narcotina):A. antitusiv centralB. analgezicC. deprimant slab al centrului respiratorD. toxicomanogen slabE. constipantFFF0703CM08121Notati afirmatiile corecte pentru ioduri:A. distribuire selectiva in glanda tiroidaB. potential alergizantC. stari congestive ale aparatului respiratorD. activeaza procesele anabolice proteiceE. de electie ca expectorante, in sezonul receFFF0703CM08122

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • Care dintre urmatoarele antitusive centrale sunt opioide:A. dextrometorfanulB. oxeladinaC. butamiratulD. codeinaE. levopropoxifenulFFF0703CM08123Care substante pot avea efect antitusiv:A. inhibitorii enzimei de conversie ai angiotensineiB. antiinflamatoarele nesteroidieneC. substantele mucilaginoaseD. opioideleE. bronhodilatatoareleFFF0703CM08124Acetilcisteina:A. este un expectorantB. are mecanism secretostimulantC. este utila in tusea seaca163D. poate produce bronhospasmE. este antidotul intoxicatiei cu metamizolFFF0703CM08125Care din urmatoarele substante sunt antitusive opioide:A. codeinaB. clofedanolulC. oxeladinaD. glaucinaE. dextrometorfanulFFF0703CM08126Codeina:A. este un analgezic puternicB. are proprietati antitusive centraleC. la doze mari produce diareeD. are potential toxicomanogen redusE. deprima respiratia mai slab ca morfinaFFF0703CM08127Care sunt secretostimulantele cu mecanism mixt:A. acetilcisteinaB. sarurile de amoniuC. ambroxolulD. TrecidulE. tiocolulFFF0703CM08128Bromhexinul:A. este un secretostimulantB. actioneaza prin mecanism fizic

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • C. stimuleaza activitatea lizozomilorD. se indica in traheobronsiteE. se metabolizeaza la ambroxolFFF0703CM08129Acetilcisteina:A. se indica in afectiuni bronhopulmonare acute sau croniceB. deprima centrul bulbar al tuseiC. deprima centrul respirator bulbarD. este un expectorant mucoliticE. reduce legaturile disulfidice din mucoproteinele sputeiFFF0703CM08130Care dintre urmatorii compusi sunt inhibitoare ale centrului tusei, neopioide?A. CodeinaB. AcetilcisteinaC. ButamiratD. ClobutinolE. OxeladinaFFF0703CM08131Mentionati afirmatiile corecte:A. Codeina este metilmorfina.B. Efectul antitusiv al codeinei apare la doze mai mici decat efectul analgezic.C. Codeina dezvolta usor toxicomanie.D. Dextrometorfanul este un antitusiv cu efect analgezicE. Dextrometorfanul are avantajul ca nu produce dependenta.FFF0703CM08132Care dintre urmatoarele antitusive sunt de origine naturala?A. NoscapinaB. Clofedanol164C. CarbocisteinaD. GlaucinaE. BromhexinFFF0703CM08133Mentionati afirmatiile corecte:A. Tusea uscata, inutila, daunatoare se combate.B. Tusea umeda trebuie suprimata.C. Opioidele (codeina, morfina) au eficacitate maxima in combaterea tusei.D. Primul tratament al tusei trebuie sa fie cel cauzal.E. Tusea umeda trebuie diminuata cand este suparatoare.FFF0703CM08134Mentionati afirmatiile corecte:A. Bronhosecretoliticele prin mecanism biochimic actioneaza prin desfacerea legaturilor electrofizice aleB. Tripsina, Streptokinaza sunt bronhosecretolitice ce actioneaza prin mecanism biochimic.C. Bronhosecretoliticele care actioneaza prin mecanism chimic sunt agentii tensioactivi.

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • D. Tiloxapol actioneaza prin mecanism fizico-chimic.E. Sarurile de amoniu (clorura, acetatul) sunt secretostimulente.FFF0703CM08135Care dintre urmatoarele substante sunt bronhosecretolitice prin mecanism chimic?A. OxeladinaB. ButamiratC. BromhexinD. CarbocisteinaE. MesnumFFF0703CM08136Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la guiafenezina sunt corecte?A. Este glicerilgaiacolB. Este un secretostimulent prin mecanism mixt.C. Se poate administra si la pacientii cu ulcer gastricD. Este miorelaxant.E. Este conditionat in produsul Trecid.FFF0703CM08137Acetilcisteina:A. Actioneaza prin gruparea sulfhidrica, reducand legaturile disulfidice din mucoproteine.B. Efectul mucolitic este intens la pH slab alcalin.C. Se indica asocierea cu eritromicina.D. Administrata in aerosoli trebuie sa se utilizeze aparatura din sticla sau plastic.E. Se conditioneaza numai sub forma de capsule.FFF0703CM008138Care dintre urmatoarele afirmatii nu sunt corecte?A. Ambroxolul este metabolitul activ al bromhexinului.B. Bromhexinul actioneaza mucolitic prin desfacerea legaturilor disulfidice.C. Bromhexinul produce iritatie gastrica.D. Bromhexinul este conditionat sub forma de comprimate, solutie de uz intern.E. Acetilcisteina este un mucolitic ce actioneaza prin mecanism biochimicFFF0703CM08139Care dintre urmatorii compusi actioneaza ca secretostimulente prin mecanism mixt?A. OxeladinaB. GuaifenezinaC. Sarurile de amoniuD. IodurileE. Ambroxolul.FFF0703CM08140Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la codeina sunt adevarate?A. Din punct de vedere chimic este metilmorfina.165B. Efectul antitusiv apare la doze mai mari fata de cel analgezic.C. Efectul antitusiv apare la doze mai mici fata de cel analgezic.D. Efectul antitusiv este superior fata de cel al morfinei.E. Nu prezinta efect analgezic.

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • FFF0703CM08141Care dintre afirmatiile urmatoare sunt adevarate?A. Codeina este un antitusiv central opioid.B. Codeina este un expectorant.C. Codeina are si proprietati analgezice.D. Codeina are efect inhibitor asupra centrului respirator bulbar.E. Codeina nu are efect inhibitor asupra centrului respirator bulbar.FFF0703CM08142Care dintre urmatoarele substante medicamentoase sunt antitusive ?A. Levopropoxifena.B. Oxeladina.C. Pentazocina.D. Diflunisalul.E. Benzidamina.FFF0703CM08143Care dintre urmatoarele substante medicamentoase expectorante sunt bronhosecretolitice?A. Guaifenezina.B. Carbocisteina.C. Ambroxol.D. Benzoat de sodiu.E. Bromhexin.FFF0703CM08144Care dintre afirmatiile referitoare la guaifenezina sunt corecte?A. Este glicerilguaiacolul.B. Este antitusiv.C. Are si proprietati miorelaxante.D. Are si proprietati analgezice.E. Este substanta activa din preparatul Trecid cpr., sol.int.,sirop.FFF0703CM08145Care dintre afirmatiile referitoare la Acetilcisteina sunt adevarate?A. Contine sulf in molecula.B. Este un antitusiv central opioid.C. Este un mucolitic.D. Are si efecte bronhodilatatoare.E. Se asociaza frecvent cu antibiotice de tipul eritromicinei si tetraciclinei.FFF0703CM08146Care dintre urmatoarele afirmatii sunt adevarate?A. Acetilcisteina actioneaza ca mucolitic prin reducerea legaturilor disulfidice din mucoproteine.B. Acetilcisteina interactioneaza cu metale: fier, cupru.C. Solutia de acetilcisteina este stabila la actiunea oxidantilor.D. Acetilcisteina este utilizata in afectiuni bronhopulmonare acute si cronice.E. Acetilcisteina este un antitusiv utilizat in tusea uscata, iritativa.FFF0703CM08147Bromhexinul:

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • A. Este derivat de ciclohexilmetilamina.B. Este biotransformat in ambroxol, metabolitul activ.C. Este metabolitul activ al ambroxolului.D. Stimuleaza actiunea lizozomilor crescand secretia enzimelor ce hidrolizeaza mucopolizaharidele.E. Este indicat in traheobronsite, laringite.FFF0703CM08148Notati antitusivele din clasa opioidelor:166A. ClofedanolB. CodeinaC. DextrometorfanD. LevopropoxifenE. NoscapinaFFF0703CM08149Antitusivele cu actiune periferica pot fi:A. Antiseptice si decongestionante nazaleB. BronhospasmoliticeC. MucilaginoaseD. Inhibitoarle centrului tuseiE. Anestezice localFFF0703CM08150Notati antitusivele centrale neopioide:A. NoscapinaB. GlaucinaC. DextrometorfanulD. TusinE. ClofedanolFFF0703CM08151Expectorantele produc:A. Stimularea mecanismelor de eliminare a sputei.B. Usurare eliminarii sputeiC. Blocarea cililorD. Marirea secretiei glandelor bronsiceE. Scaderea secretiilor bronsiceFFF0703CM08152Alegeti medicamentele secretostimulente:A. GuaifenezinaB. Benzoat de sodiuC. AcetilcisteinaD. AmbroxolE. Saponine din planteFFF0703CM08153Alegeti afirmatiile corecte referitoare la bronhosecretolitice:A. Aceticisteina are efect mucolitic intensB. Bromhexin sufera biotransformare la ambroxol

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • C. Bromhexin creste secretia enzimelor ce hidrolizeaza mucopolizaharideleD. Bromhexin se administreaza numai pe cale inhalatorie.E. Aceticisteina nu se administreaza in afectiuni bronhopulmonare acute.FFF0703CM08154Care dintre urmatoarele substante se administreaza cu prudenta la astmatici:A. BromhexinB. TrecidC. AcetilcisteinaD. CodeinaE. GlaucinaFFF0703CM08155Care din urmatoarele afirmatii privind fiziopatologia tusei sunt corecte?A. tusea seaca este daunatoare;B. centrul tusei se afla in bulbul rahidian;C. centrul tusei se afla in hipotalamus;D. tusea umeda trebuie suprimata;E. tusea uscata trebuie diminuata.FFF0703CM08156167Care din urmatoarele medicamente sunt antitusive?A. clonidina;B. codeina;C. amantadina;D. morfina;E. clorochina.FFF0703CM08157Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru codeina?A. este metilmorfina;B. codeina baza este solubila in apa;C. codeina baza este solubila in alcool;D. este bitransformata in ficat cu formare de morfina;E. trece in laptele matern.FFF0703CM08158Care din afirmatiile privind codeina sunt corecte?A. doza partiala este de 500mg;B. doza partiala este de 15mg;C. doza partiala este de 100mg;D. la copii sub 5 ani se contraindica;E. risc neglijabil de dependenta in utilizare obisnuita.FFF0703CM08159Sunt secretostimulante:A. benzoatul de sodiu;B. acetilcisteina;C. bromhexinul;D. sarurile de amoniu;E. guaifenezina.

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • FFF0703CM08160Ca antitusiv, morfina se indica:A. la doze mai mari decat ca analgezic;B. la doze mai mici decat ca analgezic;C. in astmul bronsic;D. in tusea intensa, refractara la alte antitusive si insotita de durere intensa (cancer pulmonar);E. in mod exceptional, datorita riscului de farmacodependenta.FFF0703CM08161Antitusive centrale opioide sunt:A. codeina;B. noscapina;C. codetilina;D. dextrometorfanul;E. glaucina.FFF0703CM08162Efectul antitusiv al codeinei apare:A. la doze mai mici decat efectul analgezic;B. la doze mai mari decat efectul analgezic;C. la aceeasi doza cu efectul analgezic;D. prin deprimarea centrului respirator bulbar;E. prin deprimarea centrului bulbar al tusei.FFF0703CM08163Pentru codeina sunt adevarate urmatoarele afirmatii:A. efectul antitusiv apare la doze mai mici decat efectul analgezic;B. efectul analgezic este mai slab decat al morfinei;C. efectul antitusiv este mai puternic decat al morfinei;D. efectul inhibitor asupra centrului respirator bulbar este mai slab decat al morfinei;E. dezvolta toxicomanie, dupa administrare prelungita.168FFF0703CM08164Codeina se recomanda cu prudenta la pacientii cu:A. astm bronsic;B. emfizem pulmonar;C. ulcer gastro-duodenal;D. insuficienta respiratorie;E. insuficienta respiratorie;FFF0703CM08165Inhibitoarele centrului tusei care produc farmacodependenta sunt:A. noscapina;B. codeina;C. dextrometorfanul;D. morfina;E. glaucina.FFF0703CM08166Codeina:

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • A. are ca metabolit activ morfina;B. nu difuzeaza prin placenta si in laptele matern;C. dezvolta toxicomanie, dupa administrare prelungita;D. deprima respiratia;E. diminua secretiile bronsice.FFF0703CM08167Notati antitusivele opioide sintetice:A. codeinaB. dioninaC. levopropoxifenD. noscapinaE. dextrometorfanFFF0703CM08168Codeina:A. difuzeaza in laptele maternB. creste secretiile bronsiceC. stimuleaza centrul respirator bulbarD. produce spasmul sfincterului OddiE. nu produce toxicomanieFFF0703CM08169Morfina este indicata ca antitusiv in urmatoarele afectiuni:A. infarct pulmonarB. bronsita astmatiformaC. cancer pulmonarD. traheite si laringiteE. fracturi costaleFFF0703CM08170Bromhexin:A. este bronhosecretoliticB. este secretostimulantC. nu induce bronhospasmD. este biotransformat in ambroxolE. este indicat in traheobronsiteFFF0703CM08171Expectorantele secretostimulante prin mecanism exlusiv reflex sunt:A. mesnumB. tripsinaC. ioduriD. saponine169E. ipecaFFF0703CM08172Notati inhibitoarele neopioide ale centrului tusei:A. pentoxiverinaB. dextrometorfanC. butamirat

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • D. benzonatatE. clobutinolFFF0703CM08173Contraindicatiile pentru ioduri (de sodiu, potasiu) ca expectorante sunt:A. miastenieB. ulcer gastroduodenalC. hipertiroidieD. bronsita astmatiformaE. stari congestive pulmonare acuteFFF0703CM08174Bromhexin:A. este mucoliticB. se degradeaza la luminaC. se utilizeaza de electia la astmaticiD. este indicat in traheobronsiteE. este contraindicat in ulcer gastroduodenalFFF0703CM08175Notati afirmatiile corecte:A. codeina produce dependenta la sugarB. codeina stimuleaza centrul respirator bulbarC. pentru codeine efectul antitusiv apare la doze mai mici decat efectul analgezicD. dextrometorfan nu deprima respiratiaE. noscapina dezvolta toxicomanie170Examen farmacoterapie anul IV semestrul 1 - ANTISPASTICEFFF0703CS09001Antispasticele parasimpatolitice:A. au aciune antispastic marcat pe cile urinareB. nu se asociaz cu analgezicele opioideC. produc deprimare la nivel miocardicD. nu se asociaz cu analgezicele-antipireticeE. se indic n spasme la nivelul tractului gastro-intestinalFFF0703CS09002Care din urmtoarele substane sunt antispastice musculotrope:A. dobutaminaB. mebeverinaC. atropinaD. oxifenoniuE. paracetamolulFFF0703CS09003Papaverina:A. este un alcaloid opioid cu structur de morfinanB. are proprieti analgeziceC. are aciune antispastic pe cile urinareD. poate produce tahicardieE. se administreaz exclusiv oral

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • FFF0703CS09004Papaverina:A. nu poate fi administrat oralB. stimuleaz fosfodiesterazaC. crete nivelul de calciu intracelularD. are aciune vasodilatatoareE. nu se asociaz cu parasimpatoliticele antispasticeFFF0703CS09005Papaverina:A. nu afecteaz musculatura neted bronicB. nu afecteaz musculatura neted a vaselorC. nu afecteaz conducerea atrio-ventricularD. nu afecteaz spasmul biliarE. nu crete tonusul i peristaltismul intestinalFFF0703CS09006Parasimpatoliticele antispastice:A. favorizeaz eliberarea acetilcolineiB. se contraindic n colici biliareC. nu se pot administra oralD. relaxeaz musculatura neted digestivE. pot da incontinen urinarFFF0703CS09007Sunt antispastice:A. morfinaB. nitraiiC. neostigminaD. baclofenulE. propranololulFFF0703CS09008Care din afirmatiile despre papaverina nu este adevarata?A. are actiune relaxanta, antispastica, la nivelul muschilor netezi cavitari;B. are actiune bronhodilatatoare;C. are actiune deprimanta asupra miocardului;D. are actiune stimulanta asupra miocardului;E. inhiba fosfodiesteraza.FFF0703CS09009Care din indicatiile terapeutice enumerate nu apartine papaverinei?171A. colici biliare, renale, gastrice, intestinale;B. spasm bronsic;C. spasm coronarian;D. ateroscleroza cerebrala;E. hipertensiunea intracraniana.FFF0703CS09010Care din produsele farmaceutice enumerate contine alcaloizi totali din radacina de Belladona?

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • A. Piafen;B. Scobutil;C. Foladon;D. Lizadon;E. Lizadon compus.FFF0703CS09011Care din produsele farmaceutice enumerate contine asociate fenpipramida, pitofenona si metamizol?A. Foladon;B. Piafen;C. Scobutil;D. Scobutil compus;E. Lizadon.FFF0703CS09012Toate antispasticele enumerate sunt miotrope, cu o singura exceptie:A. papaverina;B. mebeverina;C. drotaverina;D. propantelina;E. pitofenona.FFF0703CS09013Toate antispasticele enumerate sunt neurotrope, cu o singura exceptie:A. butilscopolamina;B. oxifenoniu;C. propantelina;D. pitofenona;E. oxifenciclimina.FFF0703CS09014Efectele papaverinei sunt antagonizate de:A. alcoolB. nicotinaC. analgeziceD. cafeinaE. tranchilizanteFFF0703CS09015Piafenul este o asociere de:A. fenpipramida, atropin, metamizolB. fenpipramid, papaverin, butilscopolaminC. metamizol, acetaminofen, pitofenonD. pitofenon, atropin, aminofenazonE. fenpipramid, pitofenon, metamizolFFF0703CS09016Antispastice miotrope de sintez sunt:A. atropinaB. fenpipramidaC. mebeverina

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • D. papaverinaE. butilscopolaminaFFF0703CS09017Care dintre urmtoarele substane prezint aciune de tip bronhodilatator miotrop?A. propranololB. nitroglicerinaC. metamizol172D. teofilinaE. bromhexinaFFF0703CS09018Care dintre urmtoarele substane prezint efect de tip coronarodilatator miotrop?A. butilscopolaminaB. nitroglicerinaC. foladonulD. piafenulE. codeinaFFF0703CS09019Indicaia de elecie a mebeverinei este:A. infarctul miocardicB. colonul iritabilC. hipertensiunea arterialD. accidentul vascular cerebralE. constipaiaFFF0703CS09020Papaverina are urmtoarele aciuni, cu excepia:A. aciune relaxant la nivelul muchilor neteziB. aciune bronhodilatatoareC. aciune vasodilatatoare coronarianD. aciune vasodilatatoare cerebralE. produce spasm coronarianFFF0703CS09021Papaverina:A. are aciune deprimant asupra miocarduluiB. crete excitabilitatea miocardicC. stimuleaz conducerea atrioventricularD. scade perioada refractarE. are aciune stimulatoare miocardicFFF0703CS09022Ca urmare a interaciunilor, efectele papaverinei sunt diminuate de:A. AnalgeziceB. TranchilizanteC. FumatD. Anestezice generaleE. SedativeFFF0703CS09023

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • La administrare concomitent, papaverina diminu efcetele urmtoarelor medicamente:A. AtropinB. Metamizol sodicC. FenpipramidD. LevodopaE. FenobarbitalFFF0703CS09024Se utilizeaz ca medicaie de elecie n colonul iritabil:A. FenpipramidaB. Metamizolul sodicC. OxifencicliminaD. AtropinaE. MebeverinaFFF0703CS09025Sunt antispastice cu mecanism de aciune realaxant miotrop, care au i aciune antianginoas:A. AtropinaB. Metamizolul sodicC. TeofilinaD. NitriiiE. OxifenoniulFFF0703CS09026173Sunt antispastice miotrope cu aciune analgezic:A. AtropinaB. PapaverinaC. MebeverinaD. PitofenonaE. NoraminofenazonaFFF0703CS09027Sunt antispastice neurotrope naturale:A. PapaverinaB. TebainaC. NoscapinaD. AtropinaE. TropicamidaFFF0703CS09028Notati antispasticul parasimpatolitic natural:A. papaverinaB. atropinaC. loperamidD. codeinaE. butilscopolaminaFFF0703CS09029Papaverina are urmatoarele indicatii, cu exceptia:A. colici gastro-intestinale

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • B. spasm coronarianC. ateroscleroza cerebrala (ca vasodilatator)D. spasm bronsicE. hipertensiunea intracraniana (datorita efectului vasodilatator)FFF0703CS09030Papaverina nu produce:A. bronhoconstrictieB. coronarodilatatieC. vasodilatatie cerebralaD. deprimarea miocarduluiE. prelungirea perioadei refractareFFF0703CS09031Prezinta efect antispastic musculotrop:A. butilscopolamoniuB. propantelinaC. oxifenoniuD. oxifencicliminaE. mebeverinaFFF0703CS09032Indicatiile papaverinei sunt urmatoarele, cu exceptiaA. spasm coronarianB. crize de hipertensiune arteriala, oralC. ateroscleroza cerebrala (ca vasodilatator)D. spasm bronsicE. colici biliare, renale, gastrice, intestinaleFFF0703CS09033Efectele farmacodinamice ale scopolaminei sunt urmatoarele, cu exceptia:A. inhibitor SNC, la doze miciB. efect anticolinergic centralC. stimuleaza centrul respiratorD. in asociere cu morfina produce somn crepuscularE. miozaFFF0703CS09034Sunt corecte urmatoarele afirmatii, cu exceptia:A. emepronium produce ulceratii esofagieneB. isopropamida este antiseptic urinar174C. mebeverina este antispastic musculotropD. noraminofenazona este antispastic neurotropE. papaverina produce coronarodilatatieFFF0703CS09035Scobutilul compus este o asociere intre?A. Butilscopolamina si atropinaB. Papaverina si metamizolC. Papaverina si butilscopolaminaD. Butilscopolamina si metamizol

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • E. Pitofenona si drotaverinaFFF0703CS09036Care din afirmatiile referitoare la papaverina nu sunt adevarate:A. actioneaza intracitoplasmatic prin inhibarea fosfodiesterazeiB. are si actiune bronhodilatatoareC. stimuleaza functiile miocarduluiD. poate fi utila in spasmul coronarianE. se poate administra in ateroscleroza cerebrala.FFF0703CS09037Care din urmatoarele medicamente nu prezinta actiune antispastica:A. mebeverinaB. oxifenoniuC. fenpipramidaD. noraminofenazonaE. bisacodil.FFF0703CS09038Care dintre urmatoare medicamente nu sunt antispastice musculotrope:A. papaverinaB. propantelinaC. mebeverinaD. drotaverinaE. pitofenonaFFF0703CS09039Care dintre afirmatiile referitoare la papaverina nu sunt adevarate:A. se biotransforma in procent ridicatB. are timp de injumatatire lung: 12-16 oreC. are actiune bronhodilatatoareD. se poate indica in ateroscleroza cerebrala ca vasodilatatorE. scade actiune levodopeiFFF0703CS09040Care dintre urmatoarele substante medicamentoase actioneaza ca antispastice miotrope?A. Papaverina.B. Atropina.C. Propantelina.D. Oxifenciclimina.E. Fenpipramida.FFF0703CS09041Mebeverina:A. Este un antispastic ce scade secretia de acid clorhidricB. Este un antispastic parasimpatoliticC. Are bune proprietati analgeziceD. Are proprietati antiinflamatoareE. Este indicata in colonul iritabilFFF0703CS09042Alegeti antispasticele neurotrope:

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • A. PapaverinaB. TeofilinaC. AtropinaD. MetamizolE. Drotaverina175FFF0703CS09043Alegeti antispasticele miotrope:A. FenpipramidaB. PitofenonaC. PropantelinaD. ButilscopolaminaE. AtropinaFFF0703CS09044Alegeti antispasticele cu indicatia de electie in colon iritabil:A. PapaverinaB. MebeverinaC. OxifenoniumD. IpratropiuE. TeofilinaFFF0703CS09045Toate antispasticele enumerate sunt neurotrope, cu o singura exceptie:A. butilscopolamina;B. oxifenoniu;C. propantelina;D. pitofenona;E. oxifenciclimina.FFF0703CS09046Care din indicatiile terapeutice enumerate nu apartine papaverinei?A. colici biliare, renale, gastrice, intestinale;B. spasm bronsic;C. spasm coronarian;D. ateroscleroza cerebrala;E. hipertensiunea intracraniana.FFF0703CS09047Care din afirmatiile despre papaverina nu este adevarata?A. are actiune relaxanta, antispastica, la nivelul muschilor netezi cavitari;B. are actiune bronhodilatatoare;C. are actiune deprimanta asupra miocardului;D. are actiune stimulanta asupra miocardului;E. inhiba fosfodiesteraza.FFF0703CS09048Toate antispasticele enumerate sunt miotrope, cu o singura exceptie:A. papaverina;B. mebeverina;C. drotaverina;

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • D. propantelina;E. pitofenona.FFF0703CS09049Care din produsele farmaceutice enumerate contine alcaloizi totali din radacina de Belladona?A. Piafen;B. Scobutil;C. Foladon;D. Lizadon;E. Lizadon compus.FFF0703CS09050Care din produsele farmaceutice enumerate contine asociate fenpipramida, pitofenona si metamizol?A. Foladon;B. Piafen;C. Scobutil;D. Scobutil compus;E. Lizadon.FFF0703CS09051Antispasticele neurotrope parasimpatolitice sunt urmatoarele, cu exceptia:A. propantelina176B. fenpipramidaC. butilscopolaminaD. drotaverinaE. atropinaFFF0703CS09052Antispastice miotrope naturale sunt:A. propantelinaB. papaverinaC. pitofenonaD. teofilinaE. drotaverinaFFF0703CS09053Precizati care dintre urmatoarele substante este antispastic neurotrop de sinteza:A. drotaverinaB. papaverinaC. metamizolulD. teofilinaE. propantelinaFFF0703CS09054Precizati care dintre urmatoarele substante este antispastic miotrop de sinteza:A. mebeverinaB. papaverinaC. propantelinaD. fenpipramida

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • E. oxifenoniuFFF0703CS09055Indicatia de electie a mebeverinei este:A. ateroscleroza cerebralaB. spasmul bronsicC. colonul iritabilD. criza hipertensivaE. spasmul coronarianFFF0703CS09056Urmatoarele afirmatii privind actomiozina sunt adevarate, cu exceptia;A. este proteina contractilaB. este constituita dintr-un filament de miozina si din doua filamente de actinaC. este constituita din doua filamente de miozina si un filament de actinaD. in timpul contractiei filamentele de actina aluneca peste filamentele de miozinaE. in timpul contractiei se scurteaza miofilamentulFFF0703CM09063Care afirmaii sunt adevrate:A. contracia musculaturii netede implic glisarea actinei peste miozinB. tubul digestiv primete doar inervaie parasimpaticC. medicamentele ce relaxeaz musculatura neted se numesc miorelaxanteD. medicamentele ganglioplegice pot fi antispasticeE. antispasticele nltur durerea produs de ageni spasticiFFF0703CM09064Care din afirmaiile legate de Scobutil sunt adevrate:A. relaxeaz musculatura netedB. relaxeaz musculatura striatC. este un antispastic musculotropD. se administreaz n spasme de la nivelul tubului digestivE. conine atropinaFFF0703CM09065Care din urmatoarele afirmatii referitoare la antispastice sunt adevarate:A. se pot indica in spasme biliareB. nu se pot administra injectabilC. se pot administra intrarectal atunci cand calea orala nu poate fi utilizataD. sunt reprezentate de anticolinesterazicele moderat reversibile177E. pot fi neurotrope sau miotropeFFF0703CM09066Care din urmtoarele antispastice sunt musculotrope:A. periciazinaB. papaverinaC. neostigminaD. butilscopolaminaE. drotaverinaFFF0703CM09067Care preparate conin atropin:

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • A. FoladonB. LizadonC. ScobutilD. PiafenE. ColospasminFFF0703CM09068Papaverina:A. se indic n spasm bronicB. are aciune stimulant pe miocardC. poate produce constipaieD. poate produce hipertensiune arterialaE. se indic n spasm coronarianFFF0703CM09069Scobutilul compus se prezint sub form de:A. comprimateB. unguentC. supozitoareD. fioleE. sisteme transdermiceFFF0703CM09070Scobutilul:A. este un derivat de scopolaminB. este antispastic neurotropC. are efecte de tip parasimpatomimeticD. se prezint numai sub form de supozitoareE. este asociat cu paracetamolul n Scobutil compusFFF0703CM09071Care din produsele farmaceutice urmatoare contin metamizol?A. Scobutil compus;B. Foladon;C. Scobutil;D. Lizadon;E. Piafen.FFF0703CM09072Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate pentru papaverina?A. este antispastic musculotrop,B. este antispastic neurotrop;C. inhiba fosfodiesteraza;D. actioneaza ca antagonist pe receptorii muscarinici;E. actioneaza ca agonist pe receptorii adrenergici.FFF0703CM09073Care dintre afirmatiile urmatoare sunt adevarate pentru antispasticele parasimpatolitice:A. eficacitatea antispastica este mai mare la nivelul tubului digestiv decat asupra cailor biliare si urinare;B. eficacitatea antispastica este mai mica la nivelul tubului digestiv decat asupra cailor biliare si urinare;

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • C. au eficacitate mare in antagonizarea actiunii spastice a morfinomimeticelor;D. au eficacitate modesta in antagonizarea actiunii spastice a morfinomimeticelor;E. au efect stimulator slab la nivel cardiovascular.FFF0703CM09074Dozele mari de papaverina pot produce urmatoarele reactii adverse:178A. hipotensiune arteriala;B. cefalee;C. hipertensiune arteriala;D. diaree;E. inrosirea fetei.FFF0703CM09075Efectele papaverinei sunt potentate de:A. acetilcolina;B. levodopa;C. fumat;D. analgezice;E. tranchilizante.FFF0703CM09076Indicatiile papaverinei sunt:A. hipotensiunea arteriala;B. hipertensiunea arteriala (crize);C. ateroscleroza cerebrala;D. hipertensiunea intracraniana;E. colici biliare, renale, gastrice, intestinale.FFF0703CM09077La injectarea intravenoasa rapida papaverina produce:A. tahicardie;B. bradicardie;C. oprirea respiratiei;D. bloc atrio-ventricular;E. stimularea inimii.FFF0703CM09078Papaverina poseda urmatoarele proprietati farmacodinamice:A. actiune relaxanta, antispastica, la nivelul muschilor netezi;B. actiune bronhodilatatoare;C. actiune deprimanta asupra miocardului;D. actiune stimulanta asupra miocardului;E. actiune vasodilatatoare.FFF0703CM09079Sunt antispastice miotrope pure:A. noraminofenazona;B. mebeverina;C. metamizolul;D. drotaverina;E. pitofenona.

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • FFF0703CM09080Antispasticele se utilizeaz n tratamentul:A. spasmelor la nivel biliar i gastrointestinalB. crampelor musculareC. spasme la nivel uro-genitalD. spasmului coronarianE. bronhospasmuluiFFF0703CM09081Care dintre urmtoarele aciuni nu caracterizeaz papaverina:A. aciune antispastic, relaxantB. aciune bronhodilatatoareC. aciune antisecretorie gastricD. aciune deprimant asupra miocarduluiE. aciune analgezicaFFF0703CM09082Care dintre urmtoarele efecte adverse apar sub tratamentul cu papaverin:A. constipaiaB. diareeaC. cefaleea179D. transpiraiileE. cianoza perioralFFF0703CM09083Care dintre urmtoarele preparate sunt antispastice parasimpatolitice:A. foladonB. fiobilinC. silimarinaD. scobutilE. lizadonFFF0703CM09084Care dintre urmtoarele situaii clinice nu impun administrarea papaverinei:A. insuficiena venoas cronicB. spasmul bronicC. colici biliare i renaleD. insuficiena cardiacE. ateroscleroza cerebralFFF0703CM09085Mebeverina:A. are aciune bronhodilatatoareB. este un medicament de elecie n colonul iritabilC. este un antispastic miotropD. este un antispastic neurotropE. se recomanda n constipaia funcionalFFF0703CM09086Papaverina:A. este un alcaloid din opiu

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • B. sufer o biotransformare n procent ridicatC. traverseaz placentaD. difuzeaz n laptele maternE. are un T1/2 scurt, 1-2 oreFFF0703CM09087Sunt antispastice de tip parasimpaticolitic:A. pirenzepinaB. atropinaC. propantelinaD. acetaminofenulE. butilscopolaminaFFF0703CM09088Actomiozina:A. este o protein contractilB. este constituit din dou filamente de actin i un filament de miozinC. este constituit dintr-un filament de actin i dou filamente de miozinD. intr n constituia miofibrileiE. n timpul contraciei, filamentele de actin alunec peste cele de miozin, alungind miofilamentulFFF0703CM09089Antispastice neurotrope parasimpatolitice de sintez sunt:A. butilscopolaminaB. atropinaC. propantelinaD. papaverinaE. oxifenoniuFFF0703CM09090Antispasticele parasimpatolitice:A. au eficacitate antispastic mai slab asupra cilor biliare i urinareB. au puternic efect stimulator la nivel cardiovascularC. au eficacitate antispastic puternic la nivelul tubului digestivD. au eficacitate antispastic slab la nivelul tubului digestivE. se asociaz morfinomimeticelorFFF0703CM09091180n doze mari, papaverina produce:A. diareeB. constipaieC. cefaleeD. hipertensiune arterialE. transpiraiiFFF0703CM09092Inervaia musculaturii gastrointestinale este asigurat de:A. parasimpatic - cu efect stimulatorB. parasimpatic - cu efect inhibitorC. simpatic cu efect stimulator

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • D. simpatic - cu efect inhibitorE. fibre somaticeFFF0703CM09093La administrarea rapid i.v. a papaverinei pot s apar:A. bradicardieB. tahicardieC. bloc atrioventricularD. oprirea respiraieiE. accelerarea respiraieiFFF0703CM09094Papaverina este indicat n:A. colica renalB. HTAC. constipaieD. colica biliarE. cefaleeFFF0703CM09095Papaverina:A. acioneaz intracitoplasmaticB. stimuleaz fosfodiesterazaC. crete concentraia AMPc intramiocitarD. scade concentraia AMPc intramiocitarE. inhib fosfodiesterazaFFF0703CM09096Preparatele farmaceutice cu antispastic parasimpatolitic asociate cu antispastice musculotrope sunt:A. foladonB. piafenC. teofilinaD. nitroglicerinaE. lizadonFFF0703CM09097Aciunea antispastic de tip neurotrop const n:A. Antagonizarea competitiv a aciunilor acetilcolinei la nivelul receptorilor muscarinici postsinapticiB. Stimularea receptorilor nicotinici de la nivelul plcii motoriiC. Aciune ganglioplegic la nivelul ganglionilor intramurali din plexurile intramurale Auerbach i MeissnerD. Inhibarea colinesterazei sericeE. Relaxarea direct a miofibrilelor contractile din muchii netezi cavitariFFF0703CM09098Administrarea intravenoas rapid a papaverinei poate produce:A. Tahicardie marcatB. Bloc atrioventricularC. Hipertensiune arterialD. Oprirea respiraiei

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • E. Contracia spastic a muxchilor netezi vasculariFFF0703CM09099Care dintre afirmaiile privind antispasticele de tip parasimpatolitic este adevrat?A. Acioneaz prin cretrea tonusului vagalB. Impiedic aciunea spasmogen a acetilcolinei asupra musculaturii netede181C. Acioneaz direct asupra fibrei musculare netede, prin mecanism miotropD. Se asociaz morfinomimeticelor, pentru antagonizarea aciunii spastice a acestoraE. Se asociaz cu parasimpatomimeticele, pentru a antagoniza aciunea spasmogen a acestora i a potenaFFF0703CM09100Care dintre urmtoarele afirmaii este corect?A. Efectele papaverinei sun potenate de ctre medicaia analgezicB. Fumatul diminueaz efectele papaverineiC. Efectele papaverinei sun potenate de ctre medicaia tranchilizantD. Asocierea antispasticelor musculotrope cu cele miotrope este contraindicatE. ntre antispasticele neurotrope i anticolinesterazice exist antagonism farmacologFFF0703CM09101Dozele mari de papaverin pot cauza urmtoarele efecte adverse:A. Spasm coronarianB. ConstipaieC. CefaleeD. Hipotensiune arterialE. BronhoconstricieFFF0703CM09102Papaverina are urmtoarele aciuni:A. Antispastic la nivelul muchilor netezi cavitariB. Bronhodilatatoare musculotropC. Vasodilatatoare la nivel cerebral i coronarianD. Analgezic i sedativE. Stimulant cardiac (creterea excitabilitii, a conducerii atrio-ventriculre)FFF0703CM09103Papaverina este:A. Alcaloid din opiuB. Derivat de morfinanC. Alcaloid cu structur izochinolinicD. Alcaloid cu structur chinolinicE. Inhibitor al fosfodiesterazeiFFF0703CM09104Papaverina se utilizeaz n practica clinic n:A. Colici biliareB. Colici renaleC. Vasodilatator n ateroscleroz cerebralD. Hipotensiune arterial cronicE. Bradicardie sinusalFFF0703CM09105

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • Sunt antispastice "pure" de sintez cu mecanism de aciune miotrop:A. DrotaverinaB. PitofenonaC. NoscapinaD. OxifenoniuE. PropantelinaFFF0703CM09106Sunt antispastice musculotrope:A. pitofenonaB. drotaverinaC. mebeverinaD. papaverinaE. propantelinaFFF0703CM09107Au mecanism de actiune relaxant miotrop:A. fenpipramidaB. drotaverinaC. teofilinaD. propantelinaE. nitritii182FFF0703CM09108Antispasticele parasimpatolitice au urmatoarele proprietati:A. eficacitate mai mare la nivelul tubului digestivB. nu au actiune asupra cailor biliare si urinareC. se pot folosi in asociere cu morfinomimeticele, pentru antagonizarea actiunii spastice a acestoraD. au efect cardiostimulator slabE. se pot folosi in caz de glaucomFFF0703CM09109Papaverina:A. are structura fenotiazinicaB. are structura izochinolinicaC. este un derivat de benzamidaD. se concentreaza in laptele maternE. efectele cresc la fumatoriFFF0703CM09110Papaverina are urmatoarele actiuni farmacodinamice:A. actiune antispastica la nivelul muschilor netezi cavitariB. actiune bronhodilatatoare, antiastmaticaC. actiune coronaroconstrictoareD. actiune vasodilatatoare cerebralaE. actiune deprimanta cardiacaFFF0703CM09111Administrata i.v. rapid, papaverina poate produce:A. bradicardie

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • B. tahicardieC. bloc atrio-ventricularD. stimularea conducerii atrio-ventriculareE. stimularea respiratieiFFF0703CM09112Papaverina poate produce in doze mari urmatoarele reactii adverse:A. diareeB. cefaleeC. inrosirea feteiD. transpiratiiE. hipertensiune arterialaFFF0703CM09113Scobutil compus este un preparat farmaceutic care contine:A. butilscopolamoniuB. aminofenazonaC. pitofenonaD. metamizolE. fenpipramidaFFF0703CM09114Indicatiile antispasticelor sunt urmatoarele:A. spasme gastrointestinaleB. spasme urogenitaleC. constipatie hipotonaD. spasme biliareE. reflux esofagianFFF0703CM09115Sunt antispastice neurotrope:A. atropinaB. oxifenoniuC. fenpipramidaD. propantelinaE. mebeverinaFFF0703CM09116Sunt antispastice musculotrope:A. mebeverina183B. oxifencicliminaC. drotaverinaD. papaverinaE. metamizolFFF0703CM09117Urmatoarele afirmatii privind papaverina sunt corecte:A. biotransformare hepatica redusaB. nu difuzeaza in laptele maternC. deprima miocardulD. relaxeaza muschii netezi cavitari

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • E. are efect coronarodilatatorFFF0703CM09118Indicatiile papaverinei sunt:A. ateroscleroza cerebralaB. colici biliareC. spasm coronarianD. spasm bronsicE. constipatieFFF0703CM09119La administrare i.v. rapid, papaverina produce:A. bloc atrioventricularB. bradicardieC. stop respiratorD. constipatieE. cefaleeFFF0703CM09120Prezinta efect selectiv antispastic urinar:A. isopropamidaB. emeproniumC. telenzepinD. pirenzepinE. scopolaminaFFF0703CM09121Reactiile adverse ale atropinei datorate blocarii receptorilor M2, M3 de la nivelul tractului gastro-intestinal, sunt:A. retentie urinaraB. constipatieC. uscaciunea guriiD. midriazaE. cicloplegieFFF0703CM09122Sunt antispastice neurotrope:A. anticolinergice antimuscariniceB. ganglioplegiceC. papaverinaD. colinomimeticeE. anticolinesteraziceFFF0703CM09123Efectele papaverinei sunt potentate de:A. levodopaB. fumatC. analgezice opioideD. analgezice antipireticeE. tranchilizanteFFF0703CM09124Care dintre urmatoarele substante sunt antispastice neurotrope parasimpatolitice?

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • A. PapaverinaB. TeofilinaC. ButilscopolaminaD. Oxifenoniu184E. PropantelinaFFF0703CM09125Care dintre urmatoarele substante sunt miotrope de sinteza?A. PapaverinaB. DrotaverinaC. MebeverinaD. ScopolaminaE. OxifenciclaminaFFF0703CM09126Care dintre urmatoarele substante sunt antispastice pure?A. PitofenonaB. DrotaverinaC. MebeverinaD. MetamizolE. Guaifenezina.FFF0703CM09127Caile de administrare ale antispasticelor sunt:A. OralB. InjectabilC. IntrarectalD. TransdermicE. IntrauricularFFF0703CM09128Indicatiile antispaticelor sunt:A. Spasme la nivelul tractului gastro-intestinalB. LitiazaC. TumoriD. Spasme la nivel biliarE. GlaucomFFF0703CM09129Care afirmatii sunt corecte?A. Eficacitatea antispasticelor parasimpatolitice este mai mare la nivel digestiv si mai slaba asupra cailor biliareB. Antispasticele parasimpatolitice au un efect stimulator slab la nivel cardiovascular.C. Antispasticele parasimpatolitice se pot asocia intr-un acelasi preparat cu antispastice musculotropeD. Antispasticele parasimpatolitice nu se asociaza cu morfinomimetice.E. Papaverina este componenta principala in radacina de Belladona.FFF0703CM09130Papverina:A. Este un compus de sinteza cu structura chinolinica.

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • B. Este un alcaloid cu structura izochinolinica.C. Este indicata in colici biliare, renale, gastrice, intestinale.D. Nu este indicat in spasm bronsic.E. Se administreaza oral si parenteral.FFF0703CM09131Care afirmatii sunt corecte?A. Papaverina este un antispastic musculotrop.B. Efectele papaverinei sunt potentate de fumat.C. Papaverina diminua actiunea levodopei.D. Papaverina administrata i.v. rapid poate produce bradicardie, bloc atrio-ventricular, oprirea respiratiei.E. Tranchilizantele diminua efectul papaverinei.FFF0703CM09132Care afirmatii sunt corecte?A. Indicatia de electie a mebeverinei este in colon iritabil.B. Mebeverina este un alcaloid din opiu.C. Mebeverina este un antispastic-analgezic.D. Teofilina este un antiastmatic bronhodilatator miotrop.E. Nitritii sunt antispastice neurotropeFFF0703CM09133Care dintre urmatoarele preparate au in compozitia lor metamizol?185A. LizadonB. PiafenC. ScobutilD. Scobutil compusE. FoladonFFF0703CM09134Care din urmatoarele medicamente prezinta actiune antispastica:A. oxifencicliminaB. azitromicinaC. drotaverinaD. pilocarpinaE. antracenozidele.FFF0703CM09135Sunt antispastice musculotrope:A. butilscopolaminaB. drotaverinaC. pitofenonaD. oxifenoniulE. propantelina.FFF0703CM09136Papaverina:A. se poate administra in spasm coronarianB. are efectele diminuate de fumatC. la injectare rapida produce tahicardie marcata

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • D. creste efectele levodopaE. are efect antispastic la nivelul tubului digestiv.FFF0703CM09137Antispasticele parasimpatolitice:A. au eficacitate antispastica mai slaba asupra cailor biliare si urinareB. se pot asocia cu antispastice musculotropeC. nu pot fi de origine naturalaD. prezinta eficacitate mai mare la nivelul tubului digestivE. sunt reprezentate de mebeverina, drotaverinaFFF0703CM09138Care dintre urmatoarele medicamente sunt antispastice:A. fenpipramidaB. carbacolulC. drotaverinaD. sibutraminaE. pitofenonaFFF0703CM09139Papaverina:A. are structura izochinolinicaB. inhiba fosfodiesteraza cu cresterea concentratiei cAMPC. stimuleaza adenilatciclazaD. relaxeaza muschii netezi cavitariE. nu difuzeaza in laptele maternFFF0703CM09140Care dintre urmatoarele clase de medicamente pot fi utilizate ca antispastice?A. Parasimpatomimetice.B. Simpatomimetice.C. Simpatolitice.D. Parasimpatolitice.E. Antispastice musculotrope.FFF0703CM09141Care dintre urmatoarele substante medicamentoase actioneaza ca antispastice prin mecanism parasimpatolitic?A. Mebeverina.B. Fenpipramida.C. Drotaverina.186D. Propantelina.E. Butilscopolamina.FFF0703CM09142Caile de administrare a antispasticelor sunt:A. Numai oral.B. Numai injectabil.C. Oral in cazuri cronice si forme usoare sau medii.D. Injectabil in cazuri acute si forme grave.E. Intrarectal in cazuri de neutilitate a caii orale si in pediatrie.

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • FFF0703CM09143Care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la butilscopolamina sunt adevarate?A. Este un antispastic musculotrop.B. Este un antispastic parasimpatolitic.C. Este un compus natural.D. Este un compus de sinteza.E. Se utilizeaza sub forma de bromura in preparatul Scobutil.FFF0703CM09144Care din urmatoarele afirmatii referitoare la antispastice parasimpatolitice sunt corecte?A. Eficacitatea antispastica este mai mare la nivelul tubului digestiv si mai slaba asupra cailor biliare si urinare.B. Se asociaza morfinomimeticelor pentru antagonizarea actiunii spastice a acestora.C. Prezinta efect stimulator slab la nivel cardiovascular.D. Se pot asocia cu antispastice musculotrope.E. Nu se pot asocia cu antispastice musculotrope.FFF0703CM09145Care dintre afirmatii sunt corecte?A. Fenpipramida este un antispastic musculotrop.B. Fenpipramida este un antispastic parasimpatolitic.C. Pitofenona este un antispastic musculotrop.D. Metamizolul prezinta activitate antispastica musculotropa.E. Preparatul Piafen este asociere intre Fenpiramida, Pitofenona, si metamizol.FFF0703CM09146Care dintre afirmatiile referitoare la papaverina sunt adevarate ?A. Este un alcaloid cu structura purinicaB. Este un alcaloid cu structura izochinolinicaC. Este un antispastic musculotropD. Actioneaza ca antispastic prin inhibarea fosfodiesterazeiE. Este un antispastic parasimpatoliticFFF0703CM09147Indicatiile Papaverinei sunt:A. Colici biliare, renale, intestinaleB. Spasm coronarianC. Flutter atrialD. Ateroscleroza cerebrala ( ca vasodilatator )E. Tahiaritmii supraventriculareFFF0703CM09148Indicatiile antispaticelor sunt:A. Spasme biliareB. Spasme gastro-intestinaleC. Ileus paraliticD. Spasme la nivel urogenitalE. Spasm coronarianFFF0703CM09149Antispasticele parasimpatolitice:A. Actioneaza prin blocarea receptorilor muscarinici

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • B. Actioneaza asemanator acetilcolinei asupra receptorilor muscariniciC. Au structura de amina tertiara sau sare cuaternara de amoniuD. Pot fi compusi naturali obtinuti din planteE. Pot fi si hiposecretoare gastriceFFF0703CM09150187Alegeti afirmatiile corecte cu privire la butilscopolamina:A. Este compus de amoniu cuaternarB. Are o liposolubilitate crescutaC. Difuzeaza slab prin bariera hematoencefalicaD. Are efecte centrale si oculare intenseE. Absorbtia digestiva este limitata.FFF0703CM09151Antispasticele anticolinergice au ca efecte :A. Diminuarea peristaltismului intestinalB. Grabirea golirii stomaculuiC. Hipersecretia glandelor salivare si gastriceD. Hiposecretia glandelor salivare si gastriceE. Cresterea tonusului aparatului digestivFFF0703CM09152Alegeti antispasticele indicate in enurezis si incontinenta urinara:A. AtropinaB. ButilscopolaminaC. IsopropamidD. EmeproniumE. PapaverinaFFF0703CM09153Reactii adverse frecvente la utilizarea antispaticelor colinolitice sunt:A. Midriaza cu cresterea presiunii intraoculareB. HipersalivatieC. DisurieD. Tulburari de deglutitieE. Mictiuni frecventeFFF0703CM09154Alegeti medicamentele care asociaza antispastice parasimpatolitice cu alte antispastice:A. ScobutilB. Scobutil compusC. PiafenD. LizadonE. FoladonFFF0703CM09155Indicatiile papaverinei sunt:A. hipotensiunea arteriala;B. hipertensiunea arteriala (crize);C. ateroscleroza cerebrala;D. hipertensiunea intracraniana;

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • E. colici biliare, renale, gastrice, intestinale.FFF0703CM09156Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte privind clasificarea antispasticelor?A. neurotrope;B. miorelaxante;C. naturale;D. curarizante;E. musculotrope.FFF0703CM09157Care din urmatoarele medicamente au actiune antispastica?A. Clorzoxazona;B. Succinilcolina;C. Propantelina;D. Papaverina;E. Butilscopolamina.FFF0703CM09158Care din urmatoarele indicatii terapeutice sunt false pentru antispastice?A. constipatie;B. colici biliare;188C. spasme genito-urinare;D. glaucom;E. hipertrofie de prostataFFF0703CM09159Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru butilscopolamina?A. antispastic pe aparatul digestiv;B. produce hipersalivatie;C. produce bradicardie;D. se administreaza in dismenoree;E. se recomanda in colici renale.FFF0703CM09160Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru papaverina?A. alcaloid;B. saponozid;C. antispastic musculotrop;D. se recomanda in colici renale;E. se injecteaza in criza de hipertensiune.FFF0703CM09161Care dintre afirmatiile urmatoare sunt adevarate pentru antispasticele parasimpatolitice:A. eficacitatea antispastica este mai mare la nivelul tubului digestiv decat asupra cailor biliare si urinare;B. eficacitatea antispastica este mai mica la nivelul tubului digestiv decat asupra cailor biliare si urinare;C. au eficacitate mare in antagonizarea actiunii spastice a morfinomimeticelor;D. au eficacitate modesta in antagonizarea actiunii spastice a morfinomimeticelor;E. au efect stimulator slab la nivel cardiovascular.

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • FFF0703CM09162Papaverina poseda urmatoarele proprietati farmacodinamice:A. actiune relaxanta, antispastica, la nivelul muschilor netezi;B. actiune bronhodilatatoare;C. actiune deprimanta asupra miocardului;D. actiune stimulanta asupra miocardului;E. actiune vasodilatatoare.FFF0703CM09163Efectele papaverinei sunt potentate de:A. acetilcolina;B. levodopa;C. fumat;D. analgezice;E. tranchilizante.FFF0703CM09164Care din produsele farmaceutice urmatoare contin metamizol?A. Scobutil compus;B. Foladon;C. Scobutil;D. Lizadon;E. Piafen.FFF0703CM09165Sunt antispastice miotrope pure:A. noraminofenazona;B. mebeverina;C. metamizolul;D. drotaverina;E. pitofenona.FFF0703CM09166Dozele mari de papaverina pot produce urmatoarele reactii adverse:A. hipotensiune arteriala;B. cefalee;C. hipertensiune arteriala;D. diaree;E. inrosirea fetei.189FFF0703CM09167La injectarea intravenoasa rapida papaverina produce:A. tahicardie;B. bradicardie;C. oprirea respiratiei;D. bloc atrio-ventricular;E. stimularea inimii.FFF0703CM09168Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate pentru papaverina?A. este antispastic musculotrop,

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • B. este antispastic neurotrop;C. inhiba fosfodiesteraza;D. actioneaza ca antagonist pe receptorii muscarinici;E. actioneaza ca agonist pe receptorii adrenergici.FFF0703CM09169Proprietatile farmacocinetice ale papaverinei sunt:A. este biotransformata in procent ridicatB. T1/2 scurt: 1-2 oreC. T1/2 lung: 12 oreD. nu difuzeaza in laptele maternE. difuzeaza in laptele maternFFF0703CM09170In doze mari, papaverina produce urmatoarele efecte secundare:A. constipatieB. hipotensiune arterialaC. cefaleeD. paloare facialaE. transpiratiiFFF0703CM09171Administrata i.v. rapid, papaverina produce:A. tahicardieB. bradicardieC. bloc atrioventricularD. polipneeE. oprirea respiratieiFFF0703CM09172Actiunea deprimanta a papaverinei asupra miocardului se manifesta prin:A. deprimarea conducerii atrioventriculareB. cresterea excitabilitatiiC. scaderea excitabilitatiiD. prelungirea perioadei refractareE. scaderea perioadei refractareFFF0703CM09173Interactiunile papverinei cuprind:A. efectele papaverinei sunt potentate de fumatB. efectele papaverinei sunt antagonizate de fumatC. papaverina creste actiunea levodopaD. papaverina diminua actiunea levodopaE. efectele papaverinei sunt antagonizate de analgeziceFFF0703CM09174Urmatoarele preparate farmaceutice sunt asocieri de antispastice parasimpatolitice cu antispastice musculotrope:A. lizadonB. piafenC. scobutil compusD. teofilina

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • E. metamizolFFF0703CM09175Spasmul experimental poate fi provocat prin doua tipuri de substante:A. neurotrope tip acetilcolina190B. neurutrope tip atropinaC. miotrope tip ionii de bariuD. miotrope tip papaverinaE. miotrope tip mebeverinaFFF0703CM09176Antispastice miotrope pure de sinteza sunt:A. mebeverinaB. drotaverinaC. papaverinaD. propantelinaE. pitofenonaFFF0703CM09177Antispastice neurotrope de sinteza sunt:A. pitofenonaB. butilscopolaminaC. propantelinaD. teofilinaE. fenpipramida

  SimpatomimeticeINTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU1. C2. C3. B4. A5. E6. A7. D8. C9. E10. E11. C12. D13. E14. C15. E16. D17. A18. B

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

  ToshibaHighlight

 • 19. C20. A21. C22. D23. B24. D25. D26. E27. C28. D29. B30. C31. E32. E33. D34. D35. C36. D37. E38. E39. C40. E41. C42. D43. A44. DINTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU45. A,C,E46. A,B,C,E47. A,C,E48. B,C,E49. A,C,E50. A,C,D51. C,D52. A,D,E53. A,C,D,E54. A,B,C55. B,D,E56. B,C,D57. C,D,E58. D,E59. A,E60. A,C,D61. A,B,E62. A,B,E63. A,C,D

 • 64. B,C,E65. B,D,E66. A,C,D67. B,D68. B,C,D69. B,C,E70. A,C,D71. B,C72. B,D,E73. A,C74. A,C,D75. B,C76. A,D,E77. A,B,C78. A,B,D79. A,C,E80. A,C,D81. A,C,D82. B,C83. A,B,E84. A,B85. A,B86. B,D87. B,C88. A,D,E89. A,B,C,D90. A,B,C,E91. A,C,D92. A,C93. A,C94. D,E95. A,B,C,D96. A,B97. D,E98. A,B,C,D99. A,B,C100. B,C,E101. A,C102. B,D103. A,C104. A,B,C,D105. A,B,C,E106. A,B,C107. B,D108. B,D109. B,C,D,E

 • 110. A,C,E111. A,D,E112. A,B,C113. A,C,E114. C,D115. B,E116. C,E117. A,C118. A,C,D119. A,C,D120. B,C121. B,D122. A,C,D123. A,B,C,D124. A,C,D125. B,D,E126. A,B,E127. C,D,E128. A,B,E129. B,E130. C,D,E131. A,E132. A,D,E133. A,C,D134. B,C,E135. A,B,C136. A,B,E137. B,D,E138. D,E139. B,C,D140. C,D,E141. A,B,E142. A,E143. A,C,D144. A,B,C145. A,C,D146. B,C,E147. A,B148. D,E149. B,C150. A,C,E151. A,B,C,D152. A,B,E153. A,C,E154. A,B,E155. B,C,E

 • 156. B,E157. A,C,D158. B,CSimpatoliticeINTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU1. B2. A3. B4. E5. C6. B7. E8. C9. D10. B11. D12. C13. D14. C15. C16. C17. D18. B19. C20. E21. A22. C23. E24. B25. A26. D27. A28. E29. A30. E31. E32. C33. A34. D35. D36. D37. D38. D39. C40. D41. E

 • 42. B43. B44. B45. C46. B47. C48. D49. CINTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU50. B,C51. B,C52. B,E53. B,C54. A,B55. B,C56. A,D57. B,D58. C,D59. A,B,D60. A,C,D61. A,C,E62. A,C,D63. A,B,C64. A,E65. B,D66. B,C67. C,D,E68. A,B,D,E69. A,B,C70. B,E71. A,B,D72. B,C,E73. B,C74. B,C,D75. B,D,E76. A,B,E77. A,D,E78. A,B,E79. B,C,E80. B,C,D,E81. A,C,D82. B,C,D83. A,C,E84. A,B,E85. B,D86. C,E

 • 87. A,B,C,E88. B,D89. A,B,E90. B,C91. A,C92. A,B,D93. B,C,D94. A,B,C,E95. A,B,E96. A,B,D,E97. A,C98. A,D,E99. D,E100. A,B,C,D101. A,B,C,D102. A,B,C103. A,C,D,E104. A,C105. A,C106. A,B,C,E107. A,C108. A,C109. A,B,C110. A,B,C111. A,B,C112. B,C,D,E113. B,C,D114. C,E115. D,E116. C,D117. A,D118. B,D,E119. C,D120. A,D,E121. B,D,E122. A,B,C,D123. A,D124. B,E125. B,C,D126. A,D127. C,E128. A,B,C,E129. A,B,C130. A,B,D131. B,C132. B,C

 • 133. A,C,D134. D,E135. A,B,C,D136. C,D137. A,C,E138. A,B,C139. A,C,D140. B,C141. B,E142. A,B,D,E143. A,C,D144. A,B,C145. B,D146. A,E147. C,D,E148. A,E149. B,C150. A,C,D,E151. A,B,C152. B,D153. B,C,E154. A,C,E155. B,C,D156. B,C,D157. A,B,C,E158. B,C159. B,C,E160. A,C,D,EParasimpatomimetice si parasimpatoliticeINTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU1. D2. B3. B4. A5. D6. C7. B8. B9. C10. C11. E12. D13. D14. C15. D16. E

 • 17. D18. C19. D20. B21. C22. E23. D24. C25. C26. A27. B28. D29. A30. A31. E32. A33. B34. D35. C36. A37. C38. D39. C40. B41. A42. E43. D44. D45. C46. C47. D48. BINTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU49. B,E50. A,D51. A,D52. A,C,E53. C,D54. A,C,D55. B,C56. C,D57. A,B,C58. C,D,E59. B,D60. A,B,D61. A,B

 • 62. B,D63. A,B,D64. A,B,E65. A,C,E66. B,D,E67. B,C,D68. A,B,D,E69. B,C,E70. A,B,C71. A,E72. A,C,D73. A,D74. A,B75. A,D,E76. B,D77. B,D,E78. B,C79. B,C80. A,C,E81. A,C,E82. B,D83. B,C,D84. A,C,E85. A,C,E86. D,E87. B,D,E88. B,C,D89. B,C,E90. A,C,D91. A,C,D92. A,B,D93. B,E94. A,B,D95. A,B,C96. B,D97. A,E98. A,C,D99. B,C,E100. C,D,E101. B,C,D102. C,D103. A,C104. A,B,C105. A,B,C,E106. A,B,C107. A,B,C

 • 108. B,C,D,E109. A,B,E110. A,B,C111. B,C,D112. A,C113. A,B,E114. A,B115. B,C,D,E116. B,C,D117. D,E118. A,D,E119. A,C,D120. B,C,D,E121. A,C,D122. A,B,E123. A,B,D124. A,C,D125. C,E126. C,D127. B,C,E128. A,C,E129. A,C130. A,D,E131. B,C,E132. B,D,E133. A,B,D134. A,B,D,E135. B,C,E136. A,B,D,E137. A,C,E138. A,B,E139. A,B,D140. B,C,D141. B,D,E142. B,C,E143. B,D144. A,C,D145. A,E146. A,B,C147. A,B,D,E148. A,C,D149. A,D,E150. A,B,C,D151. B,C,D152. A,B,C153. A,C

 • 154. B,D155. A,C,D156. B,C157. A,C,E158. A,B,C159. A,B160. A,C,EExamen farmacoterapie anul IV semestrul 1 - ANTIACIDE, ANTIULCEROASEFFF0703CS05001 BFFF0703CS05002 BFFF0703CS05003 CFFF0703CS05004 CFFF0703CS05005 CFFF0703CS05006 BFFF0703CS05007 BFFF0703CS05008 CFFF0703CS05009 DFFF0703CS05010 BFFF0703CS05011 CFFF0703CS05012 CFFF0703CS05013 BFFF0703CS05014 DFFF0703CS05015 CFFF0703CS05016 AFFF0703CS05017 BFFF0703CS05018 DFFF0703CS05019 BFFF0703CS05020 DFFF0703CS05021 AFFF0703CS05022 EFFF0703CS05023 EFFF0703CS05024 CFFF0703CS05025 DFFF0703CS05026 CFFF0703CS05027 C266FFF0703CS05028 EFFF0703CS05029 BFFF0703CS05030 EFFF0703CS05031 CFFF0703CS05032 DFFF0703CS05033 DFFF0703CS05034 BFFF0703CS05035 BFFF0703CS05036 CFFF0703CS05037 C

 • FFF0703CS05038 DFFF0703CS05039 CFFF0703CS05040 BFFF0703CS05041 CFFF0703CS05042 BFFF0703CS05043 DFFF0703CS05044 BFFF0703CS05045 BFFF0703CS05046 DFFF0703CM05055 A,B,CFFF0703CM05056 B,C,D,EFFF0703CM05057 A,CFFF0703CM05058 C,EFFF0703CM05059 A,C,EFFF0703CM05060 A,B,DFFF0703CM05061 A,CFFF0703CM05062 A,C,DFFF0703CM05063 A,B,C,EFFF0703CM05064 A,EFFF0703CM05065 B,EFFF0703CM05066 A,EFFF0703CM05067 C,EFFF0703CM05068 B,EFFF0703CM05069 A,B,CFFF0703CM05070 B,DFFF0703CM05071 A,C,DFFF0703CM05072 A,B,DFFF0703CM05073 B,DFFF0703CM05074 B,CFFF0703CM05075 A,BFFF0703CM05076 B,DFFF0703CM05077 A,C,EFFF0703CM05078 C,DFFF0703CM05079 B,C,DFFF0703CM05080 B,DFFF0703CM05081 C,EFFF0703CM05082 A,B,EFFF0703CM05083 C,DFFF0703CM05084 B,C,EFFF0703CM05085 A,D,EFFF0703CM05086 A,B,EFFF0703CM05087 A,C,D,EFFF0703CM05088 A,C,DFFF0703CM05089 A,B,EFFF0703CM05090 A,D,EFFF0703CM05091 A,C

 • FFF0703CM05092 A,B,CFFF0703CM05093 B,C,DFFF0703CM05094 B,C,D,E267FFF0703CM05095 B,C,EFFF0703CM05096 A,BFFF0703CM05097 B,CFFF0703CM05098 B,DFFF0703CM05099 B,D,EFFF0703CM05100 A,B,DFFF0703CM05101 A,B,DFFF0703CM05102 B,CFFF0703CM05103 A,B,C,DFFF0703CM05104 B,DFFF0703CM05105 A,DFFF0703CM05106 A,BFFF0703CM05107 A,B,CFFF0703CM05108 A,B,CFFF0703CM05109 A,DFFF0703CM05110 A,B,DFFF0703CM05111 A,B,CFFF0703CM05112 A,B,CFFF0703CM05113 A,B,CFFF0703CM05114 D,EFFF0703CM05115 A,D,EFFF0703CM05116 A,D,EFFF0703CM05117 B,C,DFFF0703CM05118 A,B,CFFF0703CM05119 A,CFFF0703CM05120 C,EFFF0703CM05121 A,B,DFFF0703CM05122 B,C,DFFF0703CM05123 B,D,EFFF0703CM05124 A,B,DFFF0703CM05125 A,B,C,EFFF0703CM05126 B,D,EFFF0703CM05127 A,B,D,EFFF0703CM05128 B,CFFF0703CM05129 A,B,D,EFFF0703CM05130 A,B,CFFF0703CM05131 A,B,D,EFFF0703CM05132 C,DFFF0703CM05133 A,B,CFFF0703CM05134 B,C,DFFF0703CM05135 A,B,DFFF0703CM05136 A,D

 • FFF0703CM05137 A,C,DFFF0703CM05138 A,C,DFFF0703CM05139 C,DFFF0703CM05140 B,CFFF0703CM05141 A,BFFF0703CM05142 A,CFFF0703CM05143 A,C,D,EFFF0703CM05144 A,B,EFFF0703CM05145 A,B,CFFF0703CM05146 B,DFFF0703CM05147 B,EFFF0703CM05148 A,EFFF0703CM05149 C,EFFF0703CM05150 B,EFFF0703CM05151 A,B,C,EFFF0703CM05152 B,DFFF0703CM05153 A,C,D268FFF0703CM05154 A,B,CFFF0703CM05155 A,C,DFFF0703CM05156 A,EFFF0703CM05157 A,CFFF0703CM05158 A,B,CFFF0703CM05159 A,CFFF0703CM05160 A,C,EFFF0703CM05161 A,CFFF0703CM05162 B,CFFF0703CM05163 B,D,EFFF0703CM05164 A,B,EFFF0703CM05165 A,C,EFFF0703CM05166 A,B,EFFF0703CM05167 C,EFFF0703CM05168 B,C,EFFF0703CM05169 B,C,E

  Examen farmacoterapie anul IV semestrul 1 - ANTIASTMATICEFFF0703CS07001 DFFF0703CS07002 BFFF0703CS07003 BFFF0703CS07004 BFFF0703CS07005 EFFF0703CS07006 AFFF0703CS07007 BFFF0703CS07008 DFFF0703CS07009 CFFF0703CS07010 B

 • FFF0703CS07011 AFFF0703CS07012 CFFF0703CS07013 BFFF0703CS07014 BFFF0703CS07015 AFFF0703CS07016 BFFF0703CS07017 CFFF0703CS07018 DFFF0703CS07019 AFFF0703CS07020 DFFF0703CS07021 CFFF0703CS07022 DFFF0703CS07023 CFFF0703CS07024 EFFF0703CS07025 DFFF0703CS07026 DFFF0703CS07027 DFFF0703CS07028 EFFF0703CS07029 EFFF0703CS07030 CFFF0703CS07031 CFFF0703CS07032 BFFF0703CS07033 DFFF0703CS07034 AFFF0703CS07035 EFFF0703CS07036 DFFF0703CS07037 CFFF0703CS07038 DFFF0703CS07039 DFFF0703CS07040 CFFF0703CS07041 EFFF0703CM07049 B,D,EFFF0703CM07050 A,BFFF0703CM07051 A,C,EFFF0703CM07052 A,B,EFFF0703CM07053 C,EFFF0703CM07054 B,EFFF0703CM07055 A,B,DFFF0703CM07056 B,C,DFFF0703CM07057 A,C,EFFF0703CM07058 B,DFFF0703CM07059 B,CFFF0703CM07060 A,B,D,EFFF0703CM07061 B,C,D,EFFF0703CM07062 A,D,EFFF0703CM07063 B,C,E

 • FFF0703CM07064 A,B,C,D272FFF0703CM07065 A,EFFF0703CM07066 A,C,EFFF0703CM07067 A,C,EFFF0703CM07068 A,B,D,EFFF0703CM07069 A,C,DFFF0703CM07070 A,EFFF0703CM07071 B,C,DFFF0703CM07072 A,D,EFFF0703CM07073 B,DFFF0703CM07074 B,CFFF0703CM07075 A,B,EFFF0703CM07076 A,DFFF0703CM07077 A,DFFF0703CM07078 A,B,CFFF0703CM07079 C,EFFF0703CM07080 A,EFFF0703CM07081 A,C,DFFF0703CM07082 A,C,EFFF0703CM07083 A,C,EFFF0703CM07084 A,D,EFFF0703CM07085 A,B,CFFF0703CM07086 A,B,CFFF0703CM07087 A,B,DFFF0703CM07088 A,B,CFFF0703CM07089 B,C,DFFF0703CM07090 A,BFFF0703CM07091 A,B,EFFF0703CM07092 A,BFFF0703CM07093 A,DFFF0703CM07094 A,B,DFFF0703CM07095 A,B,DFFF0703CM07096 A,DFFF0703CM07097 A,EFFF0703CM07098 A,B,C,EFFF0703CM07099 A,B,C,DFFF0703CM07100 D,EFFF0703CM07101 A,B,DFFF0703CM07102 A,B,CFFF0703CM07103 D,EFFF0703CM07104 A,B,CFFF0703CM07105 A,B,DFFF0703CM07106 D,EFFF0703CM07107 A,BFFF0703CM07108 A,B,D,E

 • FFF0703CM07109 A,C,EFFF0703CM07110 A,CFFF0703CM07111 A,B,CFFF0703CM07112 C,EFFF0703CM07113 C,EFFF0703CM07114 A,B,CFFF0703CM07115 A,B,C,EFFF0703CM07116 B,C,DFFF0703CM07117 C,D,EFFF0703CM07118 D,EFFF0703CM07119 A,B,CFFF0703CM07120 C,D,EFFF0703CM07121 A,BFFF0703CM07122 A,B,C,DFFF0703CM07123 D,E273FFF0703CM07124 D,EFFF0703CM07125 B,C,D,EFFF0703CM07126 C,EFFF0703CM07127 B,C,DFFF0703CM07128 A,C,EFFF0703CM07129 B,EFFF0703CM07130 A,B,DFFF0703CM07131 A,B,CFFF0703CM07132 A,C,DFFF0703CM07133 A,DFFF0703CM07134 B,C,D,EFFF0703CM07135 B,EFFF0703CM07136 A,B,CFFF0703CM07137 A,B,EFFF0703CM07138 C,DFFF0703CM07139 B,D,EFFF0703CM07140 A,EFFF0703CM07141 C,EFFF0703CM07142 C,D,EFFF0703CM07143 A,DFFF0703CM07144 A,BFFF0703CM07145 A,DFFF0703CM07146 A,B,D,EFFF0703CM07147 A,B,D,EFFF0703CM07148 A,EFFF0703CM07149 B,C,EFFF0703CM07150 B,C,D,EFFF0703CM07151 A,D,EFFF0703CM07152 A,B,C,DFFF0703CM07153 A,C,E

 • FFF0703CM07154 A,C,DFFF0703CM07155 A,EFFF0703CM07156 B,CFFF0703CM07157 A,C,EFFF0703CM07158 B,C,DFFF0703CM07159 A,C,EFFF0703CM07160 A,B,EFFF0703CM07161 B,EFFF0703CM07162 B,D,EFFF0703CM07163 A,DFFF0703CM07164 B,C,EFFF0703CM07165 A,CFFF0703CM07166 B,C,DFFF0703CM07167 B,DFFF0703CM07168 B,DFFF0703CM07169 A,B,EFFF0703CM07170 B,CExamen farmacoterapie anul IV semestrul 1 - ANTITUSIVE, EXPECTORANTEFFF0703CS08001 BFFF0703CS08002 CFFF0703CS08003 BFFF0703CS08004 DFFF0703CS08005 AFFF0703CS08006 DFFF0703CS08007 CFFF0703CS08008 EFFF0703CS08009 BFFF0703CS08010 B274FFF0703CS08011 CFFF0703CS08012 DFFF0703CS08013 BFFF0703CS08014 BFFF0703CS08015 AFFF0703CS08016 EFFF0703CS08017 AFFF0703CS08018 AFFF0703CS08019 AFFF0703CS08020 DFFF0703CS08021 DFFF0703CS08022 BFFF0703CS08023 BFFF0703CS08024 BFFF0703CS08025 CFFF0703CS08026 DFFF0703CS08027 E

 • FFF0703CS08028 AFFF0703CS08029 CFFF0703CS08030 DFFF0703CS08031 CFFF0703CS08032 EFFF0703CS08033 DFFF0703CS08034 DFFF0703CS08035 DFFF0703CS08036 DFFF0703CS08037 DFFF0703CS08038 AFFF0703CS08039 BFFF0703CS08040 DFFF0703CS08041 CFFF0703CS08042 DFFF0703CS08043 BFFF0703CS08044 CFFF0703CS08045 EFFF0703CS08046 BFFF0703CS08047 BFFF0703CS08048 DFFF0703CS08049 CFFF0703CS08050 CFFF0703CS08051 BFFF0703CS08052 CFFF0703CS08053 EFFF0703CM08060 A,EFFF0703CM08061 A,D,EFFF0703CM08062 A,B,CFFF0703CM08063 C,D,EFFF0703CM08064 B,CFFF0703CM08065 A,EFFF0703CM08066 C,DFFF0703CM08067 B,D,EFFF0703CM08068 B,D,EFFF0703CM08069 A,C,DFFF0703CM08070 A,B,DFFF0703CM08071 A,C,D,EFFF0703CM08072 A,EFFF0703CM08073 B,DFFF0703CM08074 A,B,D,EFFF0703CM08075 B,D,E275FFF0703CM08076 A,D,EFFF0703CM08077 C,DFFF0703CM08078 C,E

 • FFF0703CM08079 A,B,D,EFFF0703CM08080 A,CFFF0703CM08081 A,EFFF0703CM08082 B,C,EFFF0703CM08083 B,D,EFFF0703CM08084 A,C,D,EFFF0703CM08085 B,DFFF0703CM08086 B,C,EFFF0703CM08087 A,C,DFFF0703CM08088 A,C,EFFF0703CM08089 B,DFFF0703CM08090 A,B,EFFF0703CM08091 A,B,DFFF0703CM08092 A,B,CFFF0703CM08093 A,B,CFFF0703CM08094 B,C,DFFF0703CM08095 B,C,DFFF0703CM08096 B,CFFF0703CM08097 A,CFFF0703CM08098 A,C,DFFF0703CM08099 B,C,DFFF0703CM08100 B,C,DFFF0703CM08101 B,D,EFFF0703CM08102 A,B,CFFF0703CM08103 B,C,DFFF0703CM08104 B,C,DFFF0703CM08105 A,B,C,DFFF0703CM08106 A,DFFF0703CM08107 A,B,CFFF0703CM08108 B,D,EFFF0703CM08109 B,DFFF0703CM08110 B,C,D,EFFF0703CM08111 B,EFFF0703CM08112 B,C,D,EFFF0703CM08113 B,C,D,EFFF0703CM08114 A,B,C,DFFF0703CM08115 A,B,C,EFFF0703CM08116 A,B,C,DFFF0703CM08117 A,B,CFFF0703CM08118 A,B,CFFF0703CM08119 A,CFFF0703CM08120 B,DFFF0703CM08121 A,B,CFFF0703CM08122 A,D,EFFF0703CM08123 C,D,EFFF0703CM08124 A,D

 • FFF0703CM08125 A,EFFF0703CM08126 B,D,EFFF0703CM08127 B,D,EFFF0703CM08128 C,D,EFFF0703CM08129 A,D,EFFF0703CM08130 C,D,EFFF0703CM08131 A,B,EFFF0703CM08132 A,DFFF0703CM08133 A,C,D,EFFF0703CM08134 B,D,E276FFF0703CM08135 C,D,EFFF0703CM08136 A,B,D,EFFF0703CM08137 A,B,DFFF0703CM08138 B,EFFF0703CM08139 B,C,DFFF0703CM08140 A,CFFF0703CM08141 A,C,DFFF0703CM08142 A,BFFF0703CM08143 B,C,EFFF0703CM08144 A,B,C,EFFF0703CM08145 A,CFFF0703CM08146 A,B,DFFF0703CM08147 A,B,D,EFFF0703CM08148 B,C,DFFF0703CM08149 A,B,C,EFFF0703CM08150 A,B,EFFF0703CM08151 A,B,DFFF0703CM08152 A,BFFF0703CM08153 A,B,CFFF0703CM08154 A,C,DFFF0703CM08155 A,BFFF0703CM08156 B,DFFF0703CM08157 A,C,D,EFFF0703CM08158 B,D,EFFF0703CM08159 A,D,EFFF0703CM08160 B,D,EFFF0703CM08161 A,C,DFFF0703CM08162 A,EFFF0703CM08163 A,B,D,EFFF0703CM08164 A,B,DFFF0703CM08165 B,DFFF0703CM08166 A,C,D,EFFF0703CM08167 C,EFFF0703CM08168 A,DFFF0703CM08169 A,C,E

 • FFF0703CM08170 A,D,EFFF0703CM08171 D,EFFF0703CM08172 A,C,D,EFFF0703CM08173 B,C,EFFF0703CM08174 A,B,D,EFFF0703CM08175 A,C,DExamen farmacoterapie anul IV semestrul 1 - ANTISPASTICEFFF0703CS09001 EFFF0703CS09002 BFFF0703CS09003 CFFF0703CS09004 DFFF0703CS09005 EFFF0703CS09006 DFFF0703CS09007 BFFF0703CS09008 DFFF0703CS09009 EFFF0703CS09010 CFFF0703CS09011 BFFF0703CS09012 DFFF0703CS09013 DFFF0703CS09014 BFFF0703CS09015 EFFF0703CS09016 C277FFF0703CS09017 DFFF0703CS09018 BFFF0703CS09019 BFFF0703CS09020 EFFF0703CS09021 AFFF0703CS09022 CFFF0703CS09023 DFFF0703CS09024 EFFF0703CS09025 DFFF0703CS09026 EFFF0703CS09027 DFFF0703CS09028 BFFF0703CS09029 EFFF0703CS09030 AFFF0703CS09031 EFFF0703CS09032 BFFF0703CS09033 EFFF0703CS09034 DFFF0703CS09035 DFFF0703CS09036 CFFF0703CS09037 EFFF0703CS09038 B

 • FFF0703CS09039 BFFF0703CS09040 AFFF0703CS09041 EFFF0703CS09042 CFFF0703CS09043 BFFF0703CS09044 BFFF0703CS09045 DFFF0703CS09046 EFFF0703CS09047 DFFF0703CS09048 DFFF0703CS09049 CFFF0703CS09050 BFFF0703CS09051 DFFF0703CS09052 BFFF0703CS09053 EFFF0703CS09054 AFFF0703CS09055 CFFF0703CS09056 CFFF0703CM09063 A,D,EFFF0703CM09064 A,DFFF0703CM09065 A,C,EFFF0703CM09066 B,EFFF0703CM09067 A,BFFF0703CM09068 A,C,EFFF0703CM09069 C,DFFF0703CM09070 A,BFFF0703CM09071 A,EFFF0703CM09072 A,CFFF0703CM09073 A,D,EFFF0703CM09074 A,B,EFFF0703CM09075 D,EFFF0703CM09076 B,C,EFFF0703CM09077 B,C,DFFF0703CM09078 A,B,C,EFFF0703CM09079 B,D,EFFF0703CM09080 A,CFFF0703CM09081 C,E278FFF0703CM09082 A,C,DFFF0703CM09083 A,D,EFFF0703CM09084 A,DFFF0703CM09085 B,CFFF0703CM09086 A,B,D,EFFF0703CM09087 B,C,EFFF0703CM09088 A,B,DFFF0703CM09089 A,C,E

 • FFF0703CM09090 A,C,EFFF0703CM09091 B,C,EFFF0703CM09092 A,DFFF0703CM09093 A,C,DFFF0703CM09094 A,B,DFFF0703CM09095 A,C,EFFF0703CM09096 A,B,EFFF0703CM09097 A,CFFF0703CM09098 B,DFFF0703CM09099 B,DFFF0703CM09100 A,B,C,EFFF0703CM09101 B,C,DFFF0703CM09102 A,B,CFFF0703CM09103 A,C,EFFF0703CM09104 A,B,CFFF0703CM09105 A,BFFF0703CM09106 A,B,C,DFFF0703CM09107 B,C,EFFF0703CM09108 A,C,DFFF0703CM09109 B,DFFF0703CM09110 A,B,D,EFFF0703CM09111 A,CFFF0703CM09112 B,C,DFFF0703CM09113 A,DFFF0703CM09114 A,B,DFFF0703CM09115 A,B,C,DFFF0703CM09116 A,C,D,EFFF0703CM09117 C,D,EFFF0703CM09118 A,B,C,DFFF0703CM09119 A,B,CFFF0703CM09120 A,BFFF0703CM09121 B,CFFF0703CM09122 A,BFFF0703CM09123 C,D,EFFF0703CM09124 C,D,EFFF0703CM09125 B,CFFF0703CM09126 A,B,CFFF0703CM09127 A,B,CFFF0703CM09128 A,B,C,DFFF0703CM09129 A,B,CFFF0703CM09130 B,C,EFFF0703CM09131 A,C,DFFF0703CM09132 A,DFFF0703CM09133 B,DFFF0703CM09134 A,CFFF0703CM09135 B,C

 • FFF0703CM09136 A,B,EFFF0703CM09137 A,B,DFFF0703CM09138 A,C,EFFF0703CM09139 A,B,DFFF0703CM09140 D,E279FFF0703CM09141 B,D,EFFF0703CM09142 C,D,EFFF0703CM09143 B,D,EFFF0703CM09144 A,B,C,DFFF0703CM09145 B,C,D,EFFF0703CM09146 B,C,DFFF0703CM09147 A,B,DFFF0703CM09148 A,B,D,EFFF0703CM09149 A,C,D,EFFF0703CM09150 A,C,EFFF0703CM09151 A,DFFF0703CM09152 C,DFFF0703CM09153 A,C,DFFF0703CM09154 B,C,DFFF0703CM09155 B,C,EFFF0703CM09156 A,C,EFFF0703CM09157 C,D,EFFF0703CM09158 A,D,EFFF0703CM09159 A,D,EFFF0703CM09160 A,C,D,EFFF0703CM09161 A,D,EFFF0703CM09162 A,B,C,EFFF0703CM09163 D,EFFF0703CM09164 A,EFFF0703CM09165 B,D,EFFF0703CM09166 A,B,EFFF0703CM09167 B,C,DFFF0703CM09168 A,CFFF0703CM09169 A,B,EFFF0703CM09170 A,B,C,EFFF0703CM09171 B,C,EFFF0703CM09172 A,C,DFFF0703CM09173 B,DFFF0703CM09174 A,B,CFFF0703CM09175 A,CFFF0703CM09176 A,B,EFFF0703CM09177 B,C,E