Grile Farmaco an IV Sem I (2)N

Download Grile Farmaco an IV Sem I (2)N

Post on 20-Feb-2016

36 views

Category:

Documents

20 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

....

TRANSCRIPT

<ul><li><p>SIMPATOMIMETICEINTREBARI TIP COMPLEMENT SIMPLU1. Care din urmtoarele simpatomimetice acioneaz prin mecanism direct:A. nafazolinaB. cocainaC. dobutaminaD. amfetaminaE. fentolamina2. Care din urmtorii compui sunt agoniti alfa-1 selectivi:A. adrenalinaB. salbutamolulC. fenilefrinaD. ritodrinaE. clonidina3. Care simpatomimetice se folosesc ca vasoconstrictoare sistemice:A. salbutamolB. efedrinaC. oximetazolinaD. nafazolinaE. isoxsuprina4. Dobutamina:A. este o catecolaminaB. are aciune vasodilatatoare D1 dopaminergicC. se contraindic n infarctul miocardicD. are efect de lung duratE. se administreaz oral5. Efedrina:A. este un simpatoliticB. nu se poate administra oralC. are numai un mecanism direct de aciuneD. produce deprimarea SNCE. se folosete n tratamentul hipotensiunii cronice i posturale6. Simpatomimeticele pot fi utilizate ca:A. vasoconstrictoare localeB. bronhoconstrictoareC. deprimante cardiaceD. ocitociceE. vagolitice7. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru efedrina?A. forma levogira este cea mai activa;B. are efect inotrop pozitiv;C. este bronhodilatator;D. se recomanda in cardiopatia ischemica;E. este un simpatomimetic.8. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru adrenalina?A. adrenergic neselectiv;</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p></li><li><p>B. stimuleaza centrul respirator bulbar;C. produce bradicardie;D. se administreaza in socul anafilactic;E. este un vasoconstrictor.9. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru dobutamina?A. este inactiva per os;B. este un beta-1-adrenomimetic;C. se indica in chirurgia cardiaca;D. este administrata i.v.;E. scade debitul cardiac.10. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru nafazolina?A. adrenomimetic;B. vasoconstrictor;C. produce tahifilaxie;D. se administreaza intranazal in rinite;E. se administreaza in arterita.11. Dopamina:A. la doze mici (sub 10 mcg/kg/min) este alfa-1 adrenergic i produce vasoconstricieB. la doze mici (sub 10 mcg/kg/min) este antagonist pe receptorii dopaminergiciC. la doze medii (10 mcg/kg/min) este beta-1 adrenergic, stimulnd toate funciilemiocarduluiD. este contraindicat n ocul cardiogenE. este contraindicat n ocul cu oligurie12. Indicaiile terapeutice ale adrenalinei sunt urmtoarele, cu excepia:A. edem QuinckeB. oc anafilacticC. stop cardiacD. HTAE. crize de astm bronic13. Nafazolina este utilizat ca:A. vasoconstrictor generalB. stimulator cardiacC. bronhodilatatorD. stimulator SNCE. exclusiv local, ca vasoconstrictor14. Noradrenalina este indicat n:A. HTAB. insuficiena circulatorie acut de tip hipertonC. insuficiena circulatorie acut de tip hipotonD. cardiopatie ischemicE. aritmii cardiace15. Simpatomimetic bronhodilatator neselectiv este:A. metaproterenolB. albuterolC. fenoterolD. terbutalina</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p></li><li><p>E. isoprenalina16. Urmtoarele substane sunt simatomimetice stimulante cardiace, cu excepia:A. adrenalinaB. dopaminaC. prenalterolD. fenoterolE. dobutamina17. Contracia muchiului radial al irisului cu apariia midriazei active este consecinastimulrii receptorilor:A. alfa-1-postsinapticiB. -1-postsinapticiC. -2-postsinapticiD. -2-presinapticiE. -3-postsinaptici18. Dobutamina:A. Este alfa-simpatomimetic selectivB. Acioneaz predominant -1-adrenergicC. Are efecte vasodilatatoare la nivel renal, prin stimularea receptorilor dopaminergiciperifericiD. Este activ oral, nu este metabolizat de COMT, datorit lipsei substituenilor fenoliciE. Ptrunde uor n SNC, produce stimulare central19. Mesagerii secunzi implicai n efectele adrenomimetice rezultate n urma stimulriireceptorilor alfa-1-postsinaptici sunt:A. AMPc (scdere prin inhibarea adenilat-ciclazei)B. AMPc (cretere prin stimularea adenilat-ciclazei)C. Sistemul fosfatidil-inozitidic cuplat cu ionii de calciuD. GMPc (cretere prin stimularea guanilat-ciclazei)E. AMPc (cretere prin inhibarea fosfodiesterazei))20. Se utilizeaz ca vasoconstrictoare generale:A. FenilefrinaB. NafazolinaC. IsoxsuprinaD. IzoprenalinaE. Bametanul21. Stimularea aparatului juxtaglomerular renal, cu secreie consecutiv de renin seproduce prin activarea receptorilor:A. alfa-1-postsinapticiB. alfa-2-presinapticiC. -1-postsinapticiD. -2-postsinapticiE. -2-presinaptici22. Sunt efecte ale stimulrii receptorilor alfa-2 adrenergici:A. Lipoliza</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p></li><li><p>B. Creterea secreiei de reninC. Stimularea SNCD. Relaxarea muchilor netezi cavitariE. Contracia capsulei splenice23. Despre dopamina sunt corecte urmatoarele afirmatii, cu exceptia:A. este inactiva oralB. se administreaza i.m. sau s.c.C. actioneaza selectiv, in functie de dozaD. nu trece bariera hemato-encefalicaE. are mecanism de actiune mixt24. Este simpatomimetic beta-2 selectiv:A. izoprenalinaB. oximetazolinaC. prenalterolD. isoxuprinaE. metoxamina25. Este adrenomimetic vasodilatator periferic si tocolitic:A. tolazolinaB. nicergolinaC. fentolaminaD. isoxuprinaE. ergometrina26. Efectele activarii receptorilor beta-1 adrenergici sunt urmatoarele, cu exceptia :A. stimulare SNCB. stimularea miocardului contractilC. stimularea miocardului excitoconductorD. stimularea lipolizeiE. scaderea secretiei de renina27. Care este indicatia terapeutica a noradrenalinei:A. astm bronsicB. insuficienta circulatorie acuta hipertonaC. colapsD. hipotensiune cronicaE. hipotensiune posturala28. Dobutamina actioneaza predominant asupra receptorilor:A. alfa-1B. alfa-2C. alfa-2 presinapticiD. beta-1E. beta-229. Notati indicatia terapeutica a noradrenalinei:A. astm bronsicB. insuficienta circulatorie acuta hipotonaC. tahicardie paroxisticaD. hipotensiune cronica</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p></li><li><p>E. hipotensiune posturala30. Dobutamina:A. se administreaza oralB. este medicatie de substitutie in parkinsonC. se indica in soc cardiogenD. este agonist beta-2 adrenergicE. are proprietati vasodilatatoare D131. Simpatomimeticele nu pot produce:A. anxietetateB. vasodilatatieC. tahicardieD. hiperglicemieE. bronchoconstrictie32. Care simpatomimetice au mecanism indirect de actiune:A. adrenalinaB. aspirinaC. dopaminaD. neostigminaE. nafazolina33. Alegeti un bronhodilatator beta-2 selectiv:A. teofilinaB. cromoglicatul de sodiuC. adrenalinaD. fenoterolulE. beclometazona34. Nafazolina:A. Este un simpatomimetic neselectiv alfa si beta.B. Este un simpatomimetic predominent beta.C. Este utilizat ca vasoconstrictor general in socul anafilactic.D. Este utilizat exclusiv local ca vasoconstrictor in rinite si conjunctivite.E. Poate fi utilizat pe perioade lungi de timp fara sa apara reactii nedorite.35. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru adrenalina?A. adrenergic neselectiv;B. stimuleaza centrul respirator bulbar;C. produce bradicardie;D. se administreaza in socul anafilactic;E. este un vasoconstrictor.36. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru efedrina?A. forma levogira este cea mai activa;B. are efect inotrop pozitiv;C. este bronhodilatator;D. se recomanda in cardiopatia ischemica;E. este un simpatomimetic.37. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru nafazolina?A. adrenomimetic;B. vasoconstrictor;</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p></li><li><p>C. produce tahifilaxie;D. se administreaza intranazal in rinite;E. se administreaza in arterita.38. Care din urmatoarele afirmatii sunt incorecte pentru dobutamina?A. este inactiva per os;B. este un beta-1-adrenomimetic;C. se indica in chirurgia cardiaca;D. este administrata i.v.;E. scade debitul cardiac.39. Beta-2 adrenomimetic selectiv la nivel uterin este:A. orciprenalinaB. fenoterolC. ritodrinD. metoxaminaE. bametan40. Care dintre urmatoarele medicamente este beta- adrenomimetic neselectiv ?A. xilometazolinaB. oximetazolinaC. isoxuprinaD. prenalterolE. izoprenalina41. Efectele adverse ale simpatomimeticelor unt urmatoarele, cu exceptia:A. tremorB. palpitatiiC. hipoglicemieD. hipercolesterolemieE. hiperlactacidemie42. Indicatiile terapeutice pentru beta-2 adrenomimetice sunt urmatoarele, cu exceptia:A. insuficienta circulatorie perifericaB. insuficienta circulatorie cerebralaC. travaliu prematurD. hipotensiune arterialaE. astm bronsic43. Urmatoarele afirmatii despre nafazolina sunt adevarate, cu exceptia:A. este beta- adrenergic neselectivB. este adrenomimetic cu predominanta alfaC. determina tahifilaxieD. este indicat exclusiv localE. este indicat in rinite si conjunctivite44. Urmatoarele afirmatii despre dopamina sunt adevarate, cu exceptia:A. este inactiva oralB. T1/2 aprox. 2 minuteC. nu difuzeaza in SNCD. la doze mari peste 15 mcg/kgc/min este dopaminergicE. este indicata in socul cardiogen</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p></li><li><p>INTREBARI TIP COMPLEMENT MULTIPLU1. Adrenomimeticele produc:A. stimularea functiilor miocardiceB. miozaC. vasoconstrictie prin alfa-1D. bronhoconstrictieE. hiperglicemie2. Adrenomimeticele se pot utiliza:A. in afectiuni alergiceB. in stop cardiac si soc cardiogenC. in stari congestive ale mucoasei nazale si oculareD. in hipertensiune arterialaE. in caz de travaliu prematur3. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate:A. adrenalina este un adrenomimetic de electie in socul anafilacticB. efedrina si nafazolina dau fenomene reboundC. dobutamina este un beta-1 adrenomimeticD. izoprenalina este lipsita de efecte cardiaceE. beta-2 adrenomimeticele selective sunt bronhodilatatoare4. Care din urmatorii compusi se utilizeaza ca descongestionante nazale:A. tolazolinaB. oximetazolinaC. efedrinaD. bametanulE. nafazolina5. Care efecte nu sunt caracteristice simpatomimeticelor:A. bronhoconstrictiaB. relaxarea uteruluiC. hipoglicemiaD. vasoconstrictiaE. deprimarea miocardului6. Dopamina:A. este o catecolaminaB. are efecte selective pe beta 1C. este indicata in socul cardiogenD. se adminstreaza intravenosE. potenteaza efectul neurolepticelor7. Noradrenalina:A. prezinta efecte beta-2-adrenomimeticeB. se poate administra pe cale oralaC. este o catecolaminaD. se indica in insuficienta circulatorie acuta de tip hipotonE. se indica in hipertensiunea arteriala8. Simpatomimeticele pot:A. stimula receptorii alfaB. bloca receptorii beta</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p></li><li><p>C. bloca receptorii noradrenalineiD. favoriza eliberarea noradrenalineiE. inhiba recaptarea noradrenalinei9. Simpatomimeticele:A. potenteaza efectul antidepresivelor tricicliceB. scad efectul cardiotonic al digitalicelorC. pot agrava cardiopatia ischemicaD. pot creste efectul anestezicelor localeE. diminueaza efectul antidiabeticelor10. Care din urmatoarele actiuni sunt produse de adrenalina?A. tahicardie;B. hipertensiune arteriala;C. cresterea metabolismului bazal;D. bronhoconstrictie;E. hipoglicemie.11. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice?A. actioneaza in ganglionii simpatici;B. activeaza receptorii adrenergici;C. au efecte inhibitoare asupra inimii;D. stimuleaza lipoliza;E. au efect bronhodilatator.12. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice?A. au actiune bronhospastica;B. au actiune directa;C. au actiune indirecta;D. au actiune mixta;E. scad tensiunea arteriala.13. Care din urmatoarele afirmatii sunt corecte pentru simpatomimetice?A. contracta muschiul circular al irisului;B. produc mioza;C. creste forta de contractie a miocardului;D. produc hipertensiune arteriala;E. relaxeaza miometrul.14. Care din urmatoarele afirmatii sunt false pentru simpatomimetice?A. actioneaza in sinapsele neuroefectoare simpatice;B. au efecte alfa adrenergice;C. receptorii beta adrenergici sunt cuplati cu adenilciclaza;D. efectele beta-adrenergice au ca mesager secund GMPc,E. produc hipoglicemie.15. Care din urmatoarele caracteristici ale simpatomimeticelor sunt corecte?A. produc vasoconstrictie;B. inhiba SNC;C. scad forta de contractie a inimii;D. scad tensiunea arteriala;E. sunt bronhodilatatoare.16. Care din urmatoarele indicatii sunt corecte pentru efedrina?</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p></li><li><p>A. hipotensiune;B. cardiopatie ischemica;C. astm bronsic;D. rinita;E. hipertensiune.17. Care din urmatoarele interactiuni ale simpatomimeticelor sunt adevarate?A. cu antidepresivele IMAO produc crize hipertensive;B. scad efectul antihipertensivelor;C. cu derivatii xantinici deprima SNC;D. cocaina le anuleaza efectul vasoconstrictor;E. diminua efectul hipoglicemiantelor.18. Care din urmatoarele medicamente sunt simpatomimetice?A. adrenalina;B. dobutamina;C. fluvoxamina;D. nizatidina;E. salbutamol.19. Care din urmatoarele substante sunt beta-2-adrenomimetice?A. salbutamol;B. propranolol;C. fenoterol;D. terbutalina;E. neostigmina.20. Simpatomimeticele au urmatoarele efecte adverse (efecte secundare):A. hipotensiune arteriala;B. hipertensiune arteriala;C. tahiaritmie;D. hipoglicemie;E. hipercolesterolemie.21. Adrenalina:A. provoac o deprimare a SNCB. este medicaia de elecie n ocul anafilacticC. contract musculatura neted bronicD. crete minut volumul respiratorE. este utilizat n reanimarea cardiac la necai22. Adrenalina:A. difuzeaz n SNCB. produce bronhospasmC. reprezint medicaie de elecie n ocul anafilacticD. influeneaz testele de laborator cu creterea glicemiei i a colesteroluluiE. se prezint sub form de fiole injectabile de 10 ml cu soluie 1%23. Care dintre afirmaiile de mai jos caracterizeaz dopamina:A. este activ pe cale oral, avnd un T1/2 = 4-6 oreB. la doze medii (10 mcg/kg/min) are efect beta 1-adrenergic stimulnd toate funciilemiocardiceC. are o difuziune bun n SNC</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p><p>valiHighlight</p></li><li><p>D. n administrarea paravenoasa se produce ischemie i necrozE. este o substan autacoid24. Care dintre afirmaiile de mai jos sunt false:A. cafeina are un efect sinergic de potenare a aciunii adrenalineiB. adrenalina este utilizat cu rezultate bune n insuficiena circulatorie cerebralC. efedrina nu difuzeaz n SNCD. calea de administrare a adrenalinei este per osE. adrenalina antagonizeaz efectele antiparkinsonienelor25. Care dintre urmtoarele afirmaii caracterizeaz preparatul "Proculin:A. este un simpaticomimetic tocoliticB. este predominent alfa adrenomimeticC. este forma de prezentare a nafazolineiD. nu are efecte advers...</p></li></ul>