grief and bereavement seperation and divorce

Download Grief And Bereavement Seperation And Divorce

Post on 18-Dec-2014

1.194 views

Category:

Travel

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. CarineKappeyne van de Coppello:
  1.rouw bijkinderen en jongeren
  2. en kinderen van ouders, die scheiden
  door overlijden
 • 2. Kinderen rouwen anders dan volwassenen
  1. Door hun cognitieve en emotionele ontwikkeling verandert hun kijk op de dood
  2. Uiten hun gedachten en gevoelens in gedrag en spel en niet met een goed gesprek
  3. Kinderen rouwen in stukjes; niet in staat lange tijd achter elkaar met pijn bezig te zijn.
 • 3. het begrijpen van het concept dood inontwikkelingsstadia
  wordt benvloed door een ervaring gerelateerd aan dood
  en cognitieve rijping
 • 4. 0-2 jaar
  reageren geschokt
  huilen meer
  vertonen zoekgedrag
  verlies interesse in omgeving
 • 5. 2-5 jaar
  ervaren dood als tijdelijk
  wakkerkussen
  denken magisch
  denken animistisch
  denken concreet
 • 6. 6-8 jaar
  beseffen dood is onomkeerbaar
  zien de dood speels; wegrennen
 • 7. 9-11 jaar
  iedereen gaat dood
  alles wat leeft gaat dood
  zelfstandiger dus meer alleen doen
  niet weten hoe iets uit te drukken
  bang om voor gek te staan
  psychosomatische symptomen
  schuldfantasien
  fobien
 • 8. 12 jaar en ouder
  abstract denken over leven en dood
  behoefte aan zelfstandigheid versus behoefte aan bescherming
  pubers kunnen rouw uitstellen
  handelen niet altijd naar de wetenschap sterfelijk te zijn
 • 9. Rouwreacties van kinderen
  Regressie
  Angst, paniek
  Boosheid, woede
  Verdriet, eenzaamheid
  Terugtrekken en somber
  Schok
  Ontkennning
  Ongeconcentreerd
  Jaloezie
  Lichamelijke symptomen
  Schuld
  uitstellen
 • 10. Nieuwe inzichten = nieuwe gedachten en gevoelens
  Per ontwikkelingsstadium begrijpt een kind de dingen die hij heeft meegemaakt en de dood weer op een nieuwe manier. Dat brengt nieuwe hevige gedachten en vragen met zich mee en nieuwe intense emoties, dus veel later nog kunnen er rouwreacties optreden.
 • 11. Rouwreacties zijn geen proces
  De reacties kunnen voorkomen; hoeft niet per se
  Zijn geen fasen die je in bepaalde volgorde doorloopt
  Manieren van reageren op/ coping met een zeer ingrijpende situatie
 • 12. Secundaire verliezen
  De andere ouder
  Veiligheid
  Identiteit
  Toekomstperspectief
  Activiteiten
  Plezier en gezelligheid
  Financiele verandering (leef- en school situatie)
  Sociale aanpassingen
 • 13. Wanneer hulp?
  Intensiteit en duur symptomen afgezet tegen
  1. omstandigheden van het kind
  (relatie tot overledene, persoonlijheidskenmerken, systeem context, cultuur)
  2. manier waarop sterven heeft plaatsgevonden
 • 14. Rouwvragenlijst
  In 2009 brengt de UvU
  een RVL uit
  voorkinderen 8 - 12 jaar
  voorjongeren 13 -18 jaar
 • 15. Classificatie
  DSM Diagnostic and statististical manual of the mental disorders
  Op basis van huidigeinzichten is het waarschijnlijkdat gecompliceerderouw alsappartestoornis in de DSM V zalwordenopgenomen
  Gecompliceerderouwonderscheidtzich van
  depressie
  gegeneraliseerde angststoornis
  posttraumatische stress-stoornis
 • 16. A: Oorzakelijk criterium
  Overlijden meegemaakt van een belangrijke ander
 • 17. B: Separatie angst:
  Kind ervaart 1 van de onderstaande symptomen dagelijks of in ontwrichtende maten
  • Intrusieve herinneringen in relatie tot het verlies
  • 18. Golven van wanhoop, pijn , verdriet
  • 19. Intens verlangen naar overleden persoon.

View more