graĐansko procesno pravo - · pdf filegrupa 1 br. jmbag ime studenta prezime studenta lokalni...

of 21/21
GRUPA 1 BR. JMBAG Ime studenta Prezime studenta Lokalni matični broj 1 0269056075 Josipa Željka Ajduk 22552 2 0018129748 Franciska Anić 22754 3 0018130798 Ana Aralica 22758 4 0018130644 Ema Aralica 22849 5 0018101348 Franka Bačelić 20736 6 0018129802 Ana Barišić 22954 7 0018123515 Anna Bašić-Šiško 22362 8 0018128943 Ena Bezić 22766 9 0018130207 Josip Lucijan Boban 22867 10 0018117381 Ante Bojić 22005 11 0018123599 Ana Borojević 22335 12 0018129433 Azra Budalica 22906 13 0018130826 Ivona Buzov 22772 14 0018130691 Ivan Carić 22851 15 0018123739 Ines Crnčević 22411 16 0018130665 Jelena Ćavar 22786 17 0018130686 Elizabeta Ćormehić 22850 18 0066214369 Andrea Didak 23678 19 0018130228 Ana Didović 22902 20 0018128553 Ivona Dujmović 22926 21 0018130943 Ivan Duplančić 22829 22 0018101652 Hrvoje Galić 20803 23 0018128714 Dino Ganza 22896 24 0018110104 Ivan Gašić 21508 25 0018129727 Anđela Gjirlić 22753 26 0018130303 Barbara Glavan 22835 27 0018130420 Antonija Glavinić 22779 28 0018130275 Emanuela Glavinić 22877 29 0018129496 Josip Gojak 22853 30 0066198338 Gabrijela Gošović 24272 31 0018124101 Izabela Grgurinović 22453 32 0018116358 Josip Janković 21849 33 0018124281 Ivan Jukić 22358 34 0018101785 Ivana Juraga 20759 35 0018130922 Ana Kevrić 22828 36 0018129022 Anja Kolimbatović 22767 37 0018130350 Dino Kozina 22827 38 0066206274 Helena Kulijer 24291 39 0018116043 Inga Leović 21920 40 0018102366 Jelena Malenica 20839 41 0335000948 Ana Marčinković 22801 42 0018124619 Duje Maretić 22311 43 0018124741 Ivna Medak 22399 44 0018124848 Dalmir Mišković 22306 INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ AKADEMSKA GODINA 2014 / 2015 GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO

Post on 07-Feb-2018

339 views

Category:

Documents

19 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • GRUPA 1

  BR. JMBAG Ime studenta Prezime studenta Lokalni matini broj

  1 0269056075 Josipa eljka Ajduk 22552

  2 0018129748 Franciska Ani 22754

  3 0018130798 Ana Aralica 22758

  4 0018130644 Ema Aralica 22849

  5 0018101348 Franka Baeli 20736

  6 0018129802 Ana Barii 22954

  7 0018123515 Anna Bai-iko 22362

  8 0018128943 Ena Bezi 22766

  9 0018130207 Josip Lucijan Boban 22867

  10 0018117381 Ante Boji 22005

  11 0018123599 Ana Borojevi 22335

  12 0018129433 Azra Budalica 22906

  13 0018130826 Ivona Buzov 22772

  14 0018130691 Ivan Cari 22851

  15 0018123739 Ines Crnevi 22411

  16 0018130665 Jelena avar 22786

  17 0018130686 Elizabeta ormehi 22850

  18 0066214369 Andrea Didak 23678

  19 0018130228 Ana Didovi 22902

  20 0018128553 Ivona Dujmovi 22926

  21 0018130943 Ivan Duplani 22829

  22 0018101652 Hrvoje Gali 20803

  23 0018128714 Dino Ganza 22896

  24 0018110104 Ivan Gai 21508

  25 0018129727 Anela Gjirli 22753

  26 0018130303 Barbara Glavan 22835

  27 0018130420 Antonija Glavini 22779

  28 0018130275 Emanuela Glavini 22877

  29 0018129496 Josip Gojak 22853

  30 0066198338 Gabrijela Goovi 24272

  31 0018124101 Izabela Grgurinovi 22453

  32 0018116358 Josip Jankovi 21849

  33 0018124281 Ivan Juki 22358

  34 0018101785 Ivana Juraga 20759

  35 0018130922 Ana Kevri 22828

  36 0018129022 Anja Kolimbatovi 22767

  37 0018130350 Dino Kozina 22827

  38 0066206274 Helena Kulijer 24291

  39 0018116043 Inga Leovi 21920

  40 0018102366 Jelena Malenica 20839

  41 0335000948 Ana Marinkovi 22801

  42 0018124619 Duje Mareti 22311

  43 0018124741 Ivna Medak 22399

  44 0018124848 Dalmir Mikovi 22306

  INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUILINI STUDIJ AKADEMSKA GODINA 2014 / 2015

  GRAANSKO PROCESNO PRAVO

 • 45 0018124874 Anela Mra 22252

  46 0018102894 Anteja Naki 20804

  47 0018130457 Ivan Pavii 22781

  48 0018125070 Anita Pedii 22347

  49 0018116134 Bernarda Privek 21948

  50 0018130548 Ivan Radai 22778

  51 0018129251 Ena Sirievi 22861

  52 0018109101 Franka Stanii 21341

  53 0018125413 Jan Ivan Stipanevi 22266

  54 0018116615 Dijana trk 21979

  55 0018125658 Ivana Turkovi 22419

  56 0018125679 Jure Ugrin 22370

  57 0018117446 Ana Veramenta 22071

  58 0018130777 Ivana Vuemil 22816

  59 0018130319 Dorija Zovi 22834

  GRUPA 2

  BR. JMBAG Ime studenta Prezime studenta Lokalni matini broj

  1 0018101689 Marko Ani-Ivii 21024

  2 0018128901 Nikolina Asi 22769

  3 0018128527 Toni Aviani 22878

  INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUILINI STUDIJ AKADEMSKA GODINA 2014 / 2015

  GRAANSKO PROCESNO PRAVO

 • 4 0018130511 Kata Bai 22791

  5 0018133165 Lucija Bara 23073

  6 0018128387 Teodora Bebi 22840

  7 0018102025 Toni Benzon 20998

  8 0055435299 Lara Bogdan 22550

  9 0018102046 Marina Bogdanovi 20973

  10 0018123648 Sara Bri uak 22314

  11 0018129337 Mirna Cambj 22857

  12 0018128805 Stipica aleta 22802

  13 0018123926 Tea Fabijani 22488

  14 0018123947 Kristina Filipi 22471

  15 0018123973 Martina Galei 22250

  16 0018133144 Karla Grdovi 23069

  17 0018124117 Manuela Grgurinovi 22296

  18 0066193373 Marko Ivanda 23687

  19 0018128735 Petra Klepo 22920

  20 0018095474 Marin Knezovi 20142

  21 0018129246 Toni Kokot-ivalj 22862

  22 0018102618 Maja Krpeti 21009

  23 0018124528 Lara Kutlaa 22468

  24 0018124580 Silvija Mabi 22304

  25 0018103818 Tomislav Mandi 20906

  26 0018103113 Kristina Mikuli 20975

  27 0018124827 Monika Mili 22398

  28 0018130116 Matea Miorin 22946

  29 0018128623 Luka Neki 22899

  30 0018130387 Mihaela Norac- Kevo 22824

  31 0066206318 Karlo Paljug 24242

  32 0066203204 Matea Pearevi 24246

  33 0018125135 Leona Perkovi 22241

  34 0018115527 imun Pei 21937

  35 0018125161 Mladenka Plazoni 22312

  36 0018146095 Marko Popovi 24299

  37 0018116566 Marina Proli 22083

  38 0066220310 Toni Radman 22544

  39 0018103519 Mili Razovi 20986

  40 0018130810 Mia Rei 22773

  41 0018128595 Mila Rnjak 22898

  42 0018116251 Kristina Skeji 22013

  43 0066191379 Petar Slovi 24243

  44 0018128826 Marko Spahija 22803

  45 0018116160 Matea-Karmen Sren 21950

  46 0018115691 Ojdana aban 22026

  47 0018130179 Nikolina epanovi 22868

  48 0018129769 Marija eparovi 22755

  49 0018129064 Luka kara 22891

  50 0018129134 Romana kara 22912

  51 0018130574 Valentina Tadi 22865

  52 0018130527 Sandra Telenta 22792

  53 0018125621 Matej Toli 22298

  54 0018125712 Stipe Veldi 22381

  55 0018130184 Livio Vidui 22866

 • 56 0018130532 Marija Vuki 22790

  57 0018125871 Martina Vukojevi 22273

  58 0018125892 Marin Vukovi 22297

  59 0018125941 Marija aja 22343

 • GRUPA 1

  BR. JMBAG Ime studenta Prezime studenta Lokalni matini broj

  1 0269056075 Josipa eljka Ajduk 22552

  2 0018129748 Franciska Ani 22754

  3 0018130644 Ema Aralica 22849

  4 0018101348 Franka Baeli 20736

  5 0018129802 Ana Barii 22954

  6 0018128319 Antea Batini 22809

  7 0018123541 Matea Beretin 22274

  8 0018128943 Ena Bezi 22766

  9 0066204948 Petra Bilokapi 23142

  10 0018130207 Josip Lucijan Boban 22867

  11 0018123578 Zlatana Boban 22390

  12 0018128366 Jelena Bojki 22842

  13 0018130943 Ivan Duplani 22829

  14 0018115798 Edita Dvornik 22036

  15 0018101652 Hrvoje Gali 20803

  16 0018117285 Kristina Gali 21836

  17 0018128714 Dino Ganza 22896

  18 0018110104 Ivan Gai 21508

  19 0018116246 Stela Gievski 21860

  20 0018129727 Anela Gjirli 22753

  21 0018130303 Barbara Glavan 22835

  22 0018130420 Antonija Glavini 22779

  23 0018130275 Emanuela Glavini 22877

  24 0018129496 Josip Gojak 22853

  25 0066198338 Gabrijela Goovi 24272

  26 0066201785 Andrea Grgi 23689

  27 0018124101 Izabela Grgurinovi 22453

  28 0018116358 Josip Jankovi 21849

  29 0018129321 Doris Jasprica 22858

  30 0018101785 Ivana Juraga 20759

  31 0018124346 Anela Kapurali 22319

  32 0018130922 Ana Kevri 22828

  33 0018115618 Duje Kocei 21960

  34 0018129022 Anja Kolimbatovi 22767

  35 0018130350 Dino Kozina 22827

  36 0018116480 Duje Kozomara 21968

  37 0018124512 Marina Kului 22267

  38 0018115324 Vedran Lambaa 21925

  39 0018102366 Jelena Malenica 20839

  40 0335000948 Ana Marinkovi 22801

  41 0018124624 Ivana Mareti 22351

  42 0018129706 Petar Marijan 22937

  43 0018116085 Dino Markovi 21945

  44 0018124715 Jakov Marui 22447

  INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUILINI STUDIJ AKADEMSKA GODINA 2014 / 2015

  KAZNENO PROCESNO PRAVO

 • 45 0018117259 Lana Mii 21982

  46 0018124874 Anela Mra 22252

  47 0018102894 Anteja Naki 20804

  48 0018130457 Ivan Pavii 22781

  49 0018125070 Anita Pedii 22347

  50 0018129038 Barbara Perleta 22746

  51 0018130670 Valentina Petrievi 22787

  52 0018130548 Ivan Radai 22778

  53 0018129641 Anemarija Raji 22974

  54 0018125289 Ivana Rain 22291

  55 0018129251 Ena Sirievi 22861

  56 0018129956 Maja Skopljanac 22930

  57 0018109101 Franka Stanii 21341

  58 0018117061 Dea Starevi 21902

  59 0018125413 Jan Ivan Stipanevi 22266

  GRUPA 2

  BR. JMBAG Ime studenta Prezime studenta Lokalni matini broj

  1 0018101689 Marko Ani-Ivii 21024

  2 0018128901 Nikolina Asi 22769

  3 0018128527 Toni Aviani 22878

  AKADEMSKA GODINA 2014 / 2015

  KAZNENO PROCESNO PRAVO

  INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUILINI STUDIJ

 • 4 0018130511 Kata Bai 22791

  5 0018133165 Lucija Bara 23073

  6 0018128387 Teodora Bebi 22840

  7 0018102025 Toni Benzon 20998

  8 0018102046 Marina Bogdanovi 20973

  9 0018116727 Anja Bone 22045

  10 0018123599 Ana Borojevi 22335

  11 0018117397 Tina Boi 21873

  12 0018129433 Azra Budalica 22906

  13 0018123674 Antonela Buljan 22363

  14 0018130826 Ivona Buzov 22772

  15 0018129337 Mirna Cambj 22857

  16 0018130691 Ivan Cari 22851

  17 0066202462 Maja elan 22551

  18 0018128805 Stipica aleta 22802

  19 0018130665 Jelena avar 22786

  20 0018130686 Elizabeta ormehi 22850

  21 0066214369 Andrea Didak 23678

  22 0018130228 Ana Didovi 22902

  23 0018128553 Ivona Dujmovi 22926

  24 0018123947 Kristina Filipi 22471

  25 0018123973 Martina Galei 22250

  26 0018124117 Manuela Grgurinovi 22296

  27 0018095474 Marin Knezovi 20142

  28 0018102618 Maja Krpeti 21009

  29 0018103818 Tomislav Mandi 20906

  30 0018103113 Kristina Mikuli 20975

  31 0018130116 Matea Miorin 22946

  32 0018128623 Luka Neki 22899

  33 0018130387 Mihaela Norac- Kevo 22824

  34 0066206318 Karlo Paljug 24242

  35 0066203204 Matea Pearevi 24246

  36 0018125161 Mladenka Plazoni 22312

  37 0018146095 Marko Popovi 24299

  38 0018103519 Mili Razovi 20986

  39 0018128595 Mila Rnjak 22898

  40 0018128826 Marko Spahija 22803

  41 0018130179 Nikolina epanovi 22868

  42 0018116587 Rea epanovi 22052

  43 0018129769 Marija eparovi 22755

  44 0018128345 Ines panja 22807

  45 0018116615 Dijana trk 21979

  46 0018125593 Ante Tadi 22414

  47 0018130574 Valentina Tadi 22865

  48 0018130527 Sandra Telenta 22792

  49 0018125642 Tina Tucak 22345

  50 0018125679 Jure Ugrin 22370

  51 0018125712 Stipe Veldi 22381

  52 0018117446 Ana Veramenta 22071

  53 0018129480 Marela Vojvoda 22909