gorsel isi tsel materyaller

14

Click here to load reader

Upload: azizhaykir

Post on 03-Jul-2015

465 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Gorsel  isi tsel materyaller

GÖRSEL / İŞİTSEL

MATERYALLER

Abdulaziz HAYKIR

2008 21 27

Page 2: Gorsel  isi tsel materyaller

1-) Sunumlar

Sunular herhangi bir içeriğin görsellerle ve

video, müzik, animasyon gibi medyalarla

desteklenerek aktarılmasına imkân sağlayan

araçlardır.

Sunular genellikle öğretmenlerin konuyla ilişkili

bilgi aktarması amacıyla kullanılmakla birlikte,

zaman zaman öğrenilen konuyla ilgili örneklerin

paylaşılması, daha önceden işlenen bir konunun

alıştırmasının yapılması ve öğrencilerin konuyla

ilgili çalışmalarını aktarması amacıyla da

kullanılmaktadır.

Page 3: Gorsel  isi tsel materyaller

Sunuların bilgisayar derslerinde

kullanılabileceği bazı durumlar aşağıda örneği

mevcuttur :

TCP/IP protokollerini anlatmak amacıyla bir sunu

hazırlanarak, konu anlatımı bu sunu kullanılarak

gerçekleştirilebilir.

Öğrencilere çeşitli konular verilerek, bu konularda

araştırma yapmaları ve araştırma sonuçlarını

sınıfta arkadaşlarıyla sunular aracılığıyla

paylaşmaları istenebilir.

Page 4: Gorsel  isi tsel materyaller

2-) Videolar

İşlem adımları ve sürecin önemli olduğu

durumlarda veya beceri öğretimi amaçlandığı

zaman videolar, diğer öğretim materyallerinden

daha yararlı olur.

Aşamalı hareketlerin önemli olduğu durumlarda

bu hareketlerin her birini sırasıyla bir video ya da

bir animasyon aracılığıyla sunmak mümkündür.

Psikomotor becerilerin öğrenilmesi de en iyi

gözlem, alıştırma ve tekrar yolu ile gerçekleşir.

Page 5: Gorsel  isi tsel materyaller

Bilgisayar derslerinde iki türlü videolardan

faydalanılabilir.

1-) Bir avatar yada gerçek bir kişinin bilgiyi

aktarmasına yönelik videolardır.

2-) Ancak bilgisayar dersinde daha çok tercih edilen

video türü, bilgisayar ekranındaki adımların

kaydedilmesini sağlayan “Camtasia, Captivate vb.”

yazılımlar aracılığıyla hazırlanan videolardır.

Page 6: Gorsel  isi tsel materyaller

Derslerde her iki video türünden biri

kullanılmak istendiğinde, derste kullanılacak

videonun kullanım sırasında kodlayıcı (codec)

problemi yaşanmasını engellemek için gerekli

önlemler alınmalıdır.

Videonun formatı ( avi, mpeg, swf, vb.) dikkate

alınarak, bu videoyu göstermek için gerekli oynatıcı

özelliklerinin belirlenmesi ve ders öncesinde

kullanılacak bilgisayara uygun oynatıcı ve

kodlayıcıların kurularak videonun önceden

çalıştırılması faydalı olacaktır.

Page 7: Gorsel  isi tsel materyaller

Videoların bilgisayar derslerinde

kullanabileceği bazı durumlar aşağıda

listelenmektedir…

Öğrencilere bilgisayarın çalışması sırasında

karşılaşılan bir sistem hatasına ilişkin bir problemi

gösteren örnek bir durumla ilişkin bir video

izletilebilir.

Bilgisayar donanım parçalarının kasaya

takılmasına ilişkin bir video çekilerek, derste

öncelikle öğrencilere bu video izletilebilir.

Page 8: Gorsel  isi tsel materyaller

3-) Animasyonlar

Nesnelerin nasıl konum ve şekil değiştirdiğini

göstermeyi sağlayan materyallerdir. Bu nedenle

dinamik içeriklerin öğretilmesinde tercih edilir.

Animasyonların üç temel bileşeni vardır: resim,

hareket, benzetim.

iki boyutlu yada üç boyutlu olarak

geliştirilebilecek animasyonlar, nesnelerin bir araya

getirilmesi veya soyut kategorilerin düzenlenmesi

ile ilgili öğrenme görevlerinde faydalıdır.

Page 9: Gorsel  isi tsel materyaller

İyi tasarlanmış animasyonlar, aynı konuyu

sadece metinle yada statik resimlerle sunmaya

göre öğrenme sürecini kısaltması açısından da

önemlidir.

Animasyonların bilgisayar derslerinde

kullanılabileceği bazı durumlar aşağıda

listelenmektedir:

Küçük yaştaki öğrencilerin dikkatini çekerek konu

anlatımı yapmak amacıyla, bilgisayar donanımı

parçalarının bir karaktere dönüştürülerek kendini

tanıtması ve yaptığı işlemleri içeren sesli ve

hareketli animasyonlardan faydalanılabilir.

Page 10: Gorsel  isi tsel materyaller

ETKİLEŞİMLİ

MATERYALLERÖğrencilerin birebir etkileşime gireceği

uygulamalar geliştirmek amacıyla benzetimler, eğitsel oyunlar ve gerçek eşyalardan öğretim materyali olarak faydalanılabilir.

1-) Benzetimler (simülasyonlar)Benzetimler, bir takım olay ve durumlar

modelleyerek, öğrenciye bu olaylar ve durumlar hakkında bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan yazılımlardır.

Benzetimler kullanılarak, öğrenciler karmaşık becerileri gerçek durumlarla karşı karşıya gelerek öğrenmektedir. Bilişim teknolojileri öğretiminde üç tür benzetimden faydalanılabilir:

Page 11: Gorsel  isi tsel materyaller

Nesne yada olgunun modellendiği benzetimler,

Yöntemlerin modellendiği benzetimlerle,

Öğrencinin sürece katılarak etkileşimde bulunduğu,

girdiği parametreler yada yaptığı seçimler gibi

etkileşimlerinin sonucunda anında görebildiği

benzetimler

Page 12: Gorsel  isi tsel materyaller

Her ne kadar beceriyi gerçek hayatta denemek

en iyi öğrenmeyi gerçekleştirecek olsa da bazı

durumlarda bunu gerçekleştirmek mümkün

olmayabilir. Bu tür durumlarda üçüncü tür

benzetimlerin kullanımı büyük katkı sağlar.

Benzetimlerin bilgisayar derslerinde

kullanılabileceği bazı durumlar aşağıda

listelenmektedir:

Bilgisayar çalışma mantığını modelleyen bir

benzetim kullanılarak öğrencilerin bu prensipleri

daha kolay ve etkili bir şekilde öğrenmeyi

sağlanabilir.

Page 13: Gorsel  isi tsel materyaller

2-) Eğitsel Oyunlar

Öğrenciye hoşça vakit geçiren, ama

gerçekleşen etkinlik içerisinde bilgiler de öğreten

veya önceki bilgileri pekiştiren yazılımlardır.

Eğitsel oyunların bir senaryosu vardır ve

öğrencinin bu senaryo içinde bazı rolleri alması, bu

esnada meydan okuyacağı durumlarla

karşılaşması gereklidir.

Page 14: Gorsel  isi tsel materyaller

Eğitsel oyunların bilgisayar derslerinde

kullanılabileceği bazı durumlar aşağıda

listelenmektedir:

Küçük yaştaki öğrencilerin mouse kullanma

becerilerini geliştirmek amacıyla balonları patlatma,

nesneleri boyama yada yapboz oyunları gibi eğitsel

oyunlardan faydalanabilir.