GoOpen 2010: Jonny Johansen

Download GoOpen 2010: Jonny Johansen

Post on 05-Dec-2014

721 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Click t o edit Master subtitle style Frste steg mot tjenesteorientering Jonny Johansen, rdgiver April 2009 </li> <li> 2. Prosesser Kjerneprosesser Fellesfunksjoner Plan og utvikling konomi, HR, arkiv etc. Byggeprosjekter Forvaltning, drift og Rdgiving Vedlikehold Eiendomsutvikling Tjenesteorientert infrastruktur (SOI) </li> <li> 3. Arkitekturbyggeblokker Kommunikasjonskanal Presentasjon Drift &amp; Sys Adm Prosess Sikkerhet Integrasjon og tjeneste BUS Applikasjoner Data Infrastruktur </li> <li> 4. Programvare Netbeans IDE Jasper Administration Reports Glassfish Appserver Nova Open SSO Directory server Glassfish Java EE JMS METRO ESB </li> <li> 5. Interoperabilitet IKT-strategi i Statsbygg </li> <li> 6. SOA Governance Portal gruppe Arkitekturgruppa Virksomhetsarkitektur / MDM gruppe retningslinjer Integrasjonsgruppe Godkjenning Forvaltning av SOA arkitektur Utvikler IKT arkitekturen/ /avvik Tjenesteforvaltning virksomhetsarkitekturen iht. SOA designprinsipper strategier og ml Kommunikasjon/kompetanse Samordne prinsipper, policy og mot prosjekter standarder Governance/ Review av Kommunikasjon/kompetanse prosjekter mot prosjekter Kommunikasjon/ kompetanseoverfring Verifiserer at lsningene i trd med retningslinjene Prosjekt Utvikler lsninger iht. til prinsipper, policy og standarder </li> <li> 7. Metodikk for tjenesteidentifisering og spesifisering SOA Analyse SOA Design Tjeneste- Analyse Design katalog Tjenestekatalog Grensesnitt Hvordan kalle tjenesten Hva leverer tjenesten </li> <li> 8. Prinsipper for SOA arkitektur og design av tjenester Reference Architecture Foundation for Service Oriented Architecture Version 1.0 OASIS </li> <li> 9. Klassifisering av tjenester, lagdeling Forvaltningsplan o TilstandsAnalyse Prosesstjeneste Entitetstjeneste o hentTilstand o hentLandsvernPlan o hentEiendom Infrastrukturtjeneste o Feilhndtering </li> <li> 10. Common objekter Prosjekt Eiendom Abstract design Service.wsdl Service.wsdl Operations Prosjekt Eiendom Service.xsd Service.xsd Common Common Eiendomsavdeling.xsd Domener Byggherre.xsd Common Headers.xsd CommonTypes.xsd </li> <li> 11. Service architecture beskriver hvordan participant samhandler Participant tilbyr/ etterspr en tjeneste Service Architecture diagram </li> <li> 12. Service contract Roler for consumer og spesifiserer avtalen provider mellom consumer og provider Service Structure diagram </li> <li> 13. Forteller hvilke elementer som utveksles mellom consumer og provider Message Type diagram </li> <li> 14. Visualiserer meldingsutvikslingen mellom partene (koreografri) Service Choreography diagram </li> <li> 15. Oppsummert Anskaffet og installert OpenSource ESB, SOI Etablerer SOA Governance Sker etter gode metoder for beskrivelse og tjeneste- identifisering Reference Architecture Foundation for SOA, V1.0, OASIS SoaML, SOA Modeling Language, OMG </li> </ul>