google earth ( google maps )

Download Google Earth  ( Google Maps )

If you can't read please download the document

Post on 01-Jan-2016

73 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Google Earth ( Google Maps ). a možné využití pro firmu. Tomáš Menzl (xment03). Google Earth. Vychází z Google Maps ( maps.google.com ) Satelitní snímky – celý svět Letecké snímky – některé části světa Různé vrstvy Procházení ulicemi Vyhledávání firem a institucí Plánování tras - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Google Earth a mon vyuit pro firmu

Google Earth (Google Maps)a mon vyuit pro firmuTom Menzl (xment03)

Google EarthVychz z Google Maps (maps.google.com)Satelitn snmky cel svtLeteck snmky nkter sti svtaRzn vrstvyProchzen ulicemiVyhledvn firem a institucPlnovn trasOd 0 do 400 USD za rok

Rozdl mezi Google Earth a Google Maps je v monostech vyuit a v uivatelskm rozhran. Zatmco Google Maps jsou dostupn pes webov pohlec, Google Earth je samostatn aplikace.Pomoc aplikace Google Earth je mon se podvat kamkoliv na svt pomoc satelitnch snmk, na uritch mstech i leteckch snmk. Vychz z Google Maps, dostupnch na http://maps.google.com. Google Earth ale na rozdl od Google Maps umouje pizpsobit prci s tmto programem podle pn uivatele. Je mon pidvat rzn vrstvy, a to jak ty, kter jsou soust tohoto programu, tak vrstvy vytvoen uivateli. Databze znalost se neustle zvtuje. Rzn vrstvy propojuj Google Earth s dalmy servery, jako nap. Wikipedia, nebo Panoramio.Vyut se d zejmna pro osobn potebu, ale existuje nkolik monost pouit ve firm, jak v ppad Google Earth, tak v ppade Google Maps.Cena zle na uivateli. Domc uivatel, kter m zjem si jen prohlet svt, nezaplat za tuto aplikaci nic. Pro pouit pokroilejch funkc je ale teba zaplatit.

2

Uivatelsk rozhran:Prvn oznaen msto ukazuje na ti poloky:Peltnout: po zadn nzvu msta dojde k zoomu na zvolen mstoNajt firmy: hledn firemTrasy: plnovn trasDle je mon ukldat sv oblben msta.Tet rmeek oznauje okno s vrstvami, kde si meme zobrazit, co chceme krom satelitnch/leteckch snmk tak zobrazit.Rmeek napravo oznauje navigan tlatka pi pohybu mapou.Vpravo dole je uvedena vka, ze kter se prv dvme.3Leteck snmkyNa nkterch mstech rozlien a 10cm/1pxAktualizace ji pozench snmkPidvn novch snmkuVetn nzv ulic

Vznamnj msta svta jsou v aplikaci Google Earth zobrazeny leteckmi snmky, v rznm rozlien. V posledn dob byly obnoveny nap. snmky esk Republiky, kdy v Praze byly snmky pozeny v rozlien 10cm na 1 pixel a nap. v Brn 20cm na 1 pixel. Soust map je i vrstva s nzvem ulic, kter lze zobrazit i pi prochzen leteckch snmk.Postupem asu pibv mst, kam je mon se podvat v lepm rozlien.Firma by mohla snmky vyut k popisu cesty napklad do sdla firmy pro sv zkaznky.

4Vrstvy

Fotografie nebo videa z danho mstaPoasZajmav mstaRzn plnyVlastn vrstvyPi prohlen, a u satelitnch, nebo leteckch snmk, meme vyuvat rzn vrstvy. Mezi ty zkladn pat napklad hranice stt, nebo zobrazen silnic (vetn jejich sel).Dal vrstvy jsou napklad zobrazen fotografi a vide z danch mst, aktuln poas, zajmav msta a v pokroilej verzi i rzn plny, dopravn situaci, atd.Lze vytvet i vlastn vrstvy, napklad s msty tkajcmi se uritho projektu, kter se ulo do externho souboru a pot je mon je komukoliv pedat.5Vrstvy

Fotografie vloen uivateli (panoramio.com)Diskuze k fotografimV Google Earth meme vidt fotografie, kter jednotliv uivatel vloili na server panoramio.com. Po kliknut na kad tverec se fotografie zobraz. Fotografie se neobjev v Google Earth ihned, podlhaj schvlen. Nevhodn umstnou fotografii lze oznait, aby autor zvil jej pemstn. Stejn tak lze ke kad fotografii vst diskuzi. Nevhodou je, e m dle toto existuje, tm vce je dostupnch fotografi, a se tato vhoda stv pomrn nepehlednou.6Vrstvy

Jedna z dalch vrstev je poas. Meme si zobrazit jak aktuln stav oblanosti na Zemi, tak aktuln srky. Soust vrstvy poas jsou nap. i aktuln teploty, nebo pedpov.7Vrstvy

Plny staveni, nemovitostMonost sdlen Aplikace SketchUp 3D modely

Placen verze Google Earth, vhodn pro firemn vyuit, umouje zobrazovat pedem zvolen informace. Je mon dokoupit rzn nadstandardn data. Placen verze umouje tak export fotografi ve vym rozlien, nebo tvorbu vide, kter pot me firma vyuvat ke sv prezentaci.Pi spojen s aplikac SketchUP (tak od Google) lze vytvet a zobrazovat na zvolench mstech i vlastn 3D modely budov.8Plnovn trasZvraznn trasy v mapItiner trasyInformace o zpoplatnn

Pro firmu me bt uiten tak funkce plnovan tras, kdy je vsledkem kompletn itiner trasy, vetn informac kdy a kam odboit atd.9Prochzen ulic

360 snmky z jednotlivch ulic vybranch mstMonost pohybu po ulicchRoziovn na vce mst

Prochzen ulic souvis s plnovnm tras, protoe dky tto funkci lze ve vybranch mstech zmnit pohled z leteckch snmk na snmky pozen pmo na ulicch. Pot se meme pohybovat po mstech pmo v ulicch. Poet mst neustle pibv, aktuln lze prochzet mnoha msty v USA, Austrlii, Japonsku, ale i v Evrop, a to ve Francii, panlsku, nebo Itlii.10

Google Maps

Tvorba vlastnch popis k mapmZobrazen budovZobrazen cesty k budovmFirmy mohou vyut hlavn vlastnch map, v Google Maps. Napklad pro zobrazen sdla firmy, cesty jak se k dan firm dostat a dal informace, souvisejc s firmou nebo instituc. Na obrzku je pklad SZ VE a umstn kolej.12Podmnky pouitVsledky hledn pouze pro nekomern, nebo intern pouitFirmy - zpstupnn dat jen pomoc tzv. API aplikace

Aplikace a jej vsledky jsou ureny pouze k nekomernmu vyuit. V ppad firmy lze vsledky pouvat pouze intern. Jedin zpsob, jak prezentovat vsledky aplikace veejn je pes tzv. API rozhran vloen okno do strnky, kde je zeteln, e mapa pat Google Maps. 13http://earth.google.comhttp://maps.google.com

Dkuji za pozornost14