google apps for education

Download Google apps for education

Post on 13-Jul-2015

96 views

Category:

Education

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Apps for Education

Apps for Education GVHD: Thy Phan V Minh ThngSVTH : Thnh Cng Nhiu Nguyn tin t V Tm Long on Vn Hng

Cc vn thng gp trong hc tp

Tng quan Google apps for Education

Ni dung chnhClassrom by Google

Classroom by google l cng c mi trong Google Apps for Education gip gio vin to v sp xp cc bi tp nhanh chng, cung cp phn hi hiu qu v giao tip vi cc lp hc ca mnh d dng.

Classroom by google c thit k cng s gp sc ca cc gio vin nhm gip h tit kim thi gian, t chc cc lp hc v nng cao hiu qu giao tip vi cc sinh vin.

Ging dy hiu qu hn, cng ngh n gin hnLp hc kh dng vi bt c ai s dng Google Apps for Education, mt gi cng c nng sut min ph bao gm Gmail, Drive v Ti liu.Lp hc c thit k gip gio vin to v thu bi tp khng dng giy, bao gm cc tnh nng tit kim thi gian nh kh nng t ng to bn sao Google Ti liu cho tng sinh vin. ng dng ny cng to th mc trn Drive cho tng bi tp v cho tng sinh vin gip duy tr sp xp cho mi ngi.Sinh vin c th theo di nhng bi tp no n hn trn trang Bi tp v bt u lm ch vi mt c nhp. Gio vin c th nhanh chng thy sinh vin no hoc cha hon thnh bi tp v cung cp phn hi trc tip thi gian thc cng nh im s ngay trong ng dng Lp hc.Demo mt lp hc trn Google

Li ch ca lp hc

D thit lp Gio vin c th thm trc tip sinh vin hoc chia s m lp hc h tham gia. Qu trnh thit lp ch mt vi pht.Tit kim thi gian Lung cng vic bi tp n gin, khng dng giy cho php gio vin to, xem li v chm im bi tp nhanh chng, tt c u mt ni.Ci thin t chc Sinh vin c th xem tt c bi tp ca mnh trn trang bi tp v tt c ti liu ca lp hc c t ng a vo th mc trong Google Drive.Nng cao hot ng giao tip ng dng Lp hc cho php gio vin gi thng bo v bt u tho lun trong lp hc ngay lp tc. Sinh vin c th chia s ti nguyn vi nhau hoc a ra cu tr li cho cu hi trong lung.Gi c phi chng v an tonGing nh cc dch v cn li ca dch v Google Apps for Education, Classroom by google khng c qung co, khng bao gi s dng ni dung hoc d liu sinh vin ca bn qung co cho cc mc ch khc v min ph cho cc trng hc.Chromebook

Chromebook l g ?Chromebook l mt my tnh mi t google chy h iu hnh Chrome OS ( h iu hnh m my)c xy dng v ti u ha cho web v cc ng dng trn nn web.S dng n gin, an ton, truy cp wed nhanh hn so vi cc my tnh thng thngL cng c c s dng trong v ngoi lp hc rt hiu qu

ChromebookGi c mm, thit k gn nh:Thng thng, thit k l mt phn quyt nh gi bn thit b. Chromebook mc d c thit k p, nh gn vi c mn hnh ca Chromebook thng khong 11 n 12 inch ph hp vi vic mang theo bn mnh nhng li c mc gi kh d chu vi hc sinh, sinh vin nhng ngi thng hn ch v hu bao.Tnh bo mt cao:Bn cnh nhng u im v tnh bo mt ni chung trn, ring vi mi trng gio dc, th c im ny kh n tng Chromebook. Cc sinh vin, hc sinh hay gio vin khng phi lo ti liu, bi thuyt trnh hay n ca mnh b virus ph hoi. Khng cn chuyn tm kim trnh duyt virus, tng la hay tin ch m ho d liu nh trn Windows na.Tc khi ng nhanh:Cc bn sinh vin khng cn phi nng lng i my khi ng, chy nn cc ng dng vi khong thi gian di trong khi c vic cn phi lm ngay na. Chc nng Instant On gip Chromebook khi ng n mn hnh ng nhp ch sau vi giy.

ChromebookTnh bo mt cao:Bn cnh nhng u im v tnh bo mt ni chung trn, ring vi mi trng gio dc, th c im ny kh n tng Chromebook. Cc sinh vin, hc sinh hay gio vin khng phi lo ti liu, bi thuyt trnh hay n ca mnh b virus ph hoi. Khng cn chuyn tm kim trnh duyt virus, tng la hay tin ch m ho d liu nh trn Windows na.D s dng: Bn khng cn tn nhiu thi gian lm quen nh Windows hay Mac. dng thnh tho Chromebook, bn ch cn bit s dng trnh duyt l xong.Thi lng dng pin cao:Chromebook ni ting vi phng thc ti u nng lng, vi thi gian s dng pin rt cao. Nhng dng Chromebook mi c th t thi gian s dng hn 24 gi trn mt ln sc. y l iu nhiu hc sinh, sinh vin thch th v khng phi tm cm in khi my b ht pin t xut.Danh sch nhng iu Chromebook khng th lm ang thu hp nhanh chng vi s n lc u t ca Google cho nn tng Chrome OS. V Chromebook c nhiu tnh nng v mnh m hn, ha hn s pht trin mnh trong thi gian ti, nht l khi c s tham gia ng gp ng dng ca cc nh pht trin phn mm.

Tablets with Google play for Education

Tablets c thit k h tr cho vic hc tp , tch hp sn cc cng c hc tp , ti liu c chia s d dng , kt cu nh gn d s dng , cu hnh mnh, hc tp mi lc mi ni, gy hng th cho ngi hc ...

Tablets cng vi Google play stores tr thnh mt cng c hc tp tht s hiu qu.More Customer Stories

More Customer StoriesGoogle mang li cho chng ta cho chng ta nhiu ng dng tt. i vi tng lp ngi th Google li c tng ng dng h tr c th m cc ng dng ny li hon ton min ph, bo mt v tin li. in hnh mt s cng c v ng dng ca Google: Google Map[chp nh ng ph], Google Mail,Google Group, Google Code, Google Project[dnh cho gii lp trnh], PicasaWeb Album, iGoogle, Google Docs[Word, Excel trn web], Google Talk[tng t nh YM], ... ng dng no cng tuyt vi c. Ring i vi lnh vc gio dc th Google Apps for Education mang li s ngc nhin thc s. Nhn v tng quan, Google Apps for Education mang li mt gii php gn nh ton din cho lnh vc p dng cng ngh thng tin vo hc ng. T vic trao i thng tin qua mail, chat, n vic gii tr, lm vic chia s ti liu trn n u p ng y . Hn na, cc ng dng ca Google cho thy tc ngang bng hoc vt tri so vi cc ng dng cng loi ca cc hng khc.