google adwords advance - google adwords nâng cao

Download Google Adwords Advance - Google Adwords Nâng Cao

Post on 16-Apr-2017

578 views

Category:

Technology

37 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  n Tp Bi Thi: Tm kim nng cao

  Bi kim tra tm kim nng cao bao gm cc phng php hay nht t trung cp n nng cao

  qun l Chin dch AdWords.

  Ni dung n tp

  1. Xem li cc nguyn tc c bn v tm kim

  2. nh dng qung co

  3. Cht lng qung co & trang web

  4. Cng c ca AdWords

  5. Theo di hiu sut v bo co

  6. Ti u ha hiu sut

  7. Hiu sut, li nhun v tng trng

  8. AdWords API

  https://support.google.com/partners/topic/2795210?hl=vi&ref_topic=2792638https://support.google.com/partners/topic/2795211?hl=vi&ref_topic=2792638https://support.google.com/partners/topic/2795275?hl=vi&ref_topic=2792638https://support.google.com/partners/topic/2795214?hl=vi&ref_topic=2792638https://support.google.com/partners/topic/2795215?hl=vi&ref_topic=2792638https://support.google.com/partners/topic/2795276?hl=vi&ref_topic=2792638https://support.google.com/partners/topic/2795277?hl=vi&ref_topic=2792638https://support.google.com/partners/topic/2795216?hl=vi&ref_topic=2792638

 • 2

  1. Xem li cc nguyn tc c bn v tm kim

  Xem li cc nguyn tc c bn v tm kim

  T chc cc chin dch v qung co trong ti khon ca bn

  S dng ty chn i snh t kha

  S dng i snh r ng

  S dng c ng c sa i i snh r ng

  Hiu sut ti khon, chin dch v nhm qung co

  Hiu v tr qung co v Xp hng qung co

  Gi mi nhp chu t (CPC) thc t

  1.1. Xem li cc nguyn tc c bn v tm kim

  Cho mng bn n vi Trung tm kin thc kim tra v qung co tm kim nng cao.

  Phn ln ti liu c cp trong bi kim tra ny l duy nht so vi ti liu c cp trong

  Bi kim tra cc nguyn tc c bn. Tuy nhin, bi kim tra Tm kim nng cao cng xem xt m t

  s khi nim ca Cc nguyn tc c bn.

  Bn nn xem xt Cc nguyn tc c bn c cp trong phn ny khi nghin cu bi kim tra

  v Qung co tm kim nng cao. Chc bn may mn!

  1.2. T chc cc chin dch v qung co trong ti khon ca bn

  Gi y khi bn lm ch qung co u tin ca mnh, bn ang tng bc to nhiu qung

  co hn na, ng kh ng? Trc khi bn thc hin, iu quan trng l phi bit thit k ba lp

  ca AdWords. Hiu mi quan h gia cc lp ny ca ti khon s gip bn t chc qung co,

  t kha v nhm qung co thnh cc chin dch hiu qu nhm mc tiu ng i tng.

  Cch AdWords c t chc

  AdWords c t chc thnh ba lp: ti khon, chin dch v nhm qung co.

  1. Ti khon ca bn c lin kt vi m t a ch email, mt khu v thng tin thanh ton

  duy nht.

  https://support.google.com/partners/answer/2796174?hl=vi&ref_topic=2795210https://support.google.com/partners/answer/1704396?hl=vi&ref_topic=2795210https://support.google.com/partners/answer/2497836?hl=vi&ref_topic=2795210https://support.google.com/partners/answer/2497828?hl=vi&ref_topic=2795210https://support.google.com/partners/answer/2497702?hl=vi&ref_topic=2795210https://support.google.com/partners/answer/2404036?hl=vi&ref_topic=2795210https://support.google.com/partners/answer/1722122?hl=vi&ref_topic=2795210https://support.google.com/partners/answer/6297?hl=vi&ref_topic=2795210

 • 3

  2. Chin dch qung co ca bn c ngn sch v ci t ring xc nh ni cc qung co

  ca bn xut hin.

  3. h m ung co ca bn c cha m t lot cc qung co tng t cng nh t v cm

  t, c gi l t kh , m bn mun kch hot hin th qung co ca mnh.

  i khon

  Email v mt khu duy nht

  Thng tin thanh ton

  Chin dch Chin dch

  Ngn sch

  Ci t

  Ngn sch

  Ci t

  h m ung co h m ung co h m ung co h m ung

  co

  Qung co

  T kha

  Qung co

  T kha

  Qung co

  T kha

  Qung co

  T kha

  L do bn nn t chc qung co ca mnh thnh cc nhm qung co v chin dch

  Khi mi ngi tm kim trc tuyn v h nhp t hoc cm t, h ang tm kim th ng tin lin

  quan cht ch n nhng t . V d: nu Eric nhp my nh k thut s v thy qung co cho

  cu n phim, c kh nng anh s kh ng nhp vo qung co .

  hin th qung co c lin quan n tm kim ca nhng ngi m bn ang c gng tip cn,

  hy gn qung co c lin quan cng vi t kha c lin quan vo nhm ung co. Bng cch

  , tt c qung co c lin quan ca bn c th c hin th cho khch hng ang tm kim

  nhng iu tng t.

  M t tp hp cc nhm qung co to thnh m t chin dch. Chin dch l kim sot chnh cho

  cc nhm qung co ca bn, ni bn c th chn:

  Bn mun chi tiu bao nhiu cho nhp chu t hoc chuyn i t qung co ca mnh

  Mng v v tr a l ni bn mun qung co ca mnh hin th

  Cc ci t cp cao nht khc nh hng n cc cm nhm qung co

  http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?answer=6300/?hl=vi

 • 4

  V d:

  Gi s bn s hu m t ca hng in t trc tuyn v bn to ti khon AdWords c th

  bt u qung co cc sn phm m bn bn. cp ti khon, bn c th chn ngi khc

  m bn mun c quyn truy cp vo ti khon AdWords v phng thc thanh ton c u

  tin ca bn. Lp trn cng ca ti khon ca bn c th ging nh sau:

  i khon

  Ca hng in t trc tuyn

  Bn quyt nh bn mun qung co khong kh ng qung co tivi v my nh, v vy, bn

  to chin dch ring l cho tng mt hng. Vic tch ti khon ca bn thnh hai chin dch

  m bo rng bn c th dnh t nht m t na ngn sch qung co trc tuyn ca mnh cho

  mi khu vc sn phm.

  Chin dch Chin dch

  Tivi My nh

  Bng vic tp trung vo chin dch my nh, bn c th to nhiu nhm qung co khc nhau

  cho cc loi my nh khc nhau, nh my nh k thut s v my nh nh gn.

  i vi chin dch tivi, bn c th to m t nhm qung co cho tng loi tivi bn bn, chng

  hn nh Tivi mn hnh phng hay Tivi plasma.

  h m ung co h m ung co h m ung co Nhm ung co

  Tivi mn hnh phng Tivi plasma My nh k thut s My nh nh gn

  Trong m t nhm qung co c th, bn mun chn t kha c lin quan cht ch n vn

  bn qung co ca mnh. i vi nhm qung co my nh k thut s, bn c th th t

  kha cho cc thng hiu, kiu v gi khc nhau dnh cho my nh k thut s m bn bn

  (m bo bn tun th quy nh v nhn hiu ca chng t i).

  Tp trung tt c li vi nhau, cu trc ti khon tng th ca bn c th ging nh sau:

  i khon

  https://support.google.com/adwordspolicy/answer/6118

 • 5

  Ca hng in t trc tuyn

  Chin dch Chin dch

  Ngn sch

  Tivi

  Ngn sch

  My nh

  h m ung co h m ung co h m ung co h m ung co

  Tivi mn hnh phng Tivi plasma My nh k thut s My nh nh gn

  o

  M t phng php ph bin t chc ti khon AdWords l t chc theo cch m trang web

  ca bn c cu trc, vi mi nhm qung co trnh by m t trang hoc danh mc khc

  nhau trn trang web ca bn.

  Xem t chc ti khon ca bn trong nhy mt

  Sau khi to chin dch u tin, bn s thy bng iu khin "Tt c chin dch trc tuyn" xut

  hin pha bn tri trong tabChin dch ca ti khon AdWords. T bng iu khin ny, bn c

  th thy ngay cch cc chin dch ca bn c t chc. Nhp vo m t trong cc chin dch v

  bn cng s thy cc nhm qung co ca mnh. Cu trc th mc ny cng cho php bn

  nhanh chng di chuyn xung quanh ti khon ca mnh.

  M o

  Bt u t chc cc chin dch v nhm qung co ca bn khi bn to chng. Vic t chc

  li ti khon sau khi bn to vi chin dch v nhm qung co lm mt tt c d liu c

  gi tr bn tch ly, c th nh hng n cch qung co ca bn hot ng.

  Nhiu ti khon c t chc tt nht bng cch to m t chin dch vi m t vi nhm

  qung co, 2 hoc 3 qung co cng vi 10-35 t kha bn trong mi nhm qung co.

  Gii hn ti khon AdWords

  Sau y l cc gii hn cho ti khon AdWords (mc d hu ht nh qung co kh ng t n

  cc gii hn ny):

  10.000 chin dch (bao gm c chin dch ang hot ng v b tm dng)

  20.000 nhm qung co cho mi chin dch

 • 6

  20.000 mc nhm mc tiu nhm qung co cho mi nhm qung co (chng hn nh t

  kha, v tr, danh sch i tng v mc tiu sn phm)

  300 qung co hin th hnh nh cho mi nhm qung co (bao gm c qung co hnh

  nh)

  50 qung co vn bn cho mi nhm qung co

  4 triu qung co ang hot ng hoc b tm dng cho mi ti khon

  5 triu mc nhm mc tiu nhm qung co cho mi ti khon (chng hn nh t kha, v

  tr, danh sch i tng v mc tiu sn phm)

  1 triu mc nhm mc tiu theo chin dch cho mi ti khon (chng hn nh nhm mc

  tiu theo a l v t kha ph nh cp chin dch)

  10.000 mc tiu v tr (c nhm mc tiu v b loi tr) cho mi chin dch, bao gm ti

  a 500 mc tiu vng ln cn cho mi chin dch

  20 danh sch v tr ph nh c chia s cho mi ti khon

  65.000 v tr cho mi danh sch v tr ph nh

  20 danh sch t kha ph nh c chia s cho mi ti khon*

  5.000 t kha cho mi danh sch t kha ph nh*

  100.000 tin ch m r ng qung co c ang hot ng cho mi ti khon

  1,3 triu tham chiu n tin ch m r ng qung co c cho mi ti khon**

  100.000 tin ch m r ng qung co c nng cp ang hot ng cho mi ti khon

  10.000 tham chiu nhm qung co n tin ch m r ng qung co c nng cp trn

  mi ti khon***

  10.000 tham chiu chin dch n tin ch m r ng qung co c nng cp cho mi ti

  khon***

  Nu nhm qung co ca bn gn t n gii hn t kha, chng ti s t thng bo

  trong ti khon ca bn. Tm hiu thm v gii hn t kha v cch to danh sch t kha

  hiu qu.

  ** V d: gi s bn c m t chin dch s dng tin ch m r ng lin kt trang web c. Sau

  , bn thm ba chin dch khc, mi chin dch chia s cng m t tin ch m r ng lin kt

  trang web c. By gi, ti khon ca bn c bn tham chiu n m t tin ch m r ng

  qung co c ang hot ng.

  *** V d: gi s bn c m t chin dch s dng tin ch m r ng lin kt trang web c

  nng cp. Sau bn b sung thm m t chin dch v m t nhm qung co khc, mi loi

  chia s cng tin ch m r ng lin kt trang web c nng cp. By gi, ti khon ca bn

  c 1 tin ch m r ng qung co c nng cp ang hot ng, 2 tham chiu chin dch

  n tin ch m r ng qung co c nng cp v 1 tham chiu nhm qung co n tin

  ch m r ng c nng cp.

  http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=vi&answer=10316http://support.google.com/adwords/bin/answer.py?hl=vi&answer=10316

 • 7

  1.3. S dng ty chn i snh t kha

  S dng ty chn i snh cng vi t kha gip kim