goodyear serwis - jesień 2011

Download Goodyear Serwis - jesień 2011

Post on 22-Mar-2016

228 views

Category:

Documents

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Trzecie wydanie kwartalnika dla klientów i sympatyków marki Goodyear.

TRANSCRIPT

 • NUMER 3(31)2011

  Nowa opoNa Goodyear UltraGrip 8 wyGrywa w testach

  ZwyciZca

  GortatZabeZpiecZa rajdy

  polish hammer

  octavia rsbije rekordprdkoci

  boNNeville

 • 3GOODYEAR SERWIS

  gwiazda numeru

  8 UltraprzyczepnoWzimie warunki na drodze bywaj zmienne. Opona zimowa musi sprawdza si wkadej sytuacji. Nowa opona UltraGrip 8 czy wsobie wiele innowacyjnych technologii, ktre zapewniaj jej najwysze osigi.

  bezpieczestwo

  21 Gortat zabezpieczaMarcin Gortat, jedyny Polak grajcy wamerykaskiej lidze NBA, zamieni pik do kosza na plan zabezpieczenia rajdu.

  bezpieczestwo

  16 Na pmetkuWiedza to podstawa. WLetniej Szkole Jazdy Goodyear Cup udzielamy wskazwek, jak jedzi pewniej ibezpieczniej. Wszystko pod okiem najlepszych specjalistw.

  sprawdzona przez miliony polskich kierowcw.sport

  38 Rekord wterenieAdam Maysz, zawodnik RMF Caroline Team, ustanowi nowy rekord wjedzie terenowej.

  OTWARCIE

  List odredakcji

  JarosawSzczepaskiDyrektor Marketingu Grupy Goodyear Polska

  Wydawca: Goodyear Dunlop Tires Polska Sp. zo.o. Al. Jerozolimskie 212 a, 02-486 Warszawa, tel. /+48/ 22 571 59 00, fax /+48/ 22 571 59 01

  Zesp redakcyjny Goodyear: Marta SZCZePASkA (kierownictwo publikacji), Janusz kRUPA, Beata JAROSZ, Dorota WRZeCiONO, Dariusz WALiSiAk

  Redakcja, projekt graficzny i produkcja: NOVIMEDIA CONTENT PUBLISHING(Novimedia jest czci Grupy Wydawniczej Zwierciado) www.novimedia.pl[Zesp: Dyrektor Wydawniczy: Leszek MieLCZARek, Szef Redakcji: Angelika kUCiSkA, Szef Studia: Diana BOROWSkA, Wydawca: Zbigniew SZARZYSki, Senior Art Graphic: Piotr LiWiSki, Pawe RYGOL, Fotoedycja: Piotr W. BARTOSZek, Oktawian GRNik, korekta: elbieta WONiAk, Dyrektor Produkcji: Micha SeReDiN, Specjalista ds. reklamy: Wioletta POCZTek reklama@novimedia.pl, Administracja: Barbara ZiCik]. Wszystkie materiay w niniejszej publikacji s objte prawem autorskim. Przedruk wycznie za pisemn zgod redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo do redagowania i skracania tekstw oraz nie ponosi odpowiedzialnoci za treci zamieszczanych ogosze i reklam. Wszystkie prawa zastrzeone 2011

  Szanowni Pastwo! Spadajce licie zdrzew to oznaka zbliajcej si zimy najtrudniejszego okresu dla wszystkich kierowcw. Warto zawczasu zadba obezpieczestwo iwyposay swj samochd wodpo-wiednie opony zimowe. Przedstawiamy Pastwu dwie nowoci opon Goodyear UltraGrip 8 oraz Dunlop Winter Sport 4D. Oba produkty ju przed zimowym se-zonem zajy najwysze miejsca wniezalenych testach ogumienia zimowego.

  Niech Pastwa jednak nie zrazi ten zimowy pocz-tek. Wszak najnowszy numer magazynu Goodyear Serwis ma jeszcze klimat jesienny. Zpewnoci roz-grzej Pastwa zdjcia zBonneville Speed Week. Nad wyschnite sone jezioro wstanie Utah wUSA cigaj fani motoryzacji zcaego wiata. Wgowach im tylko jedno prdko. Wtym roku do grona samochodw, ktre przekroczyy granic 325 km/h, doczya koda Octavia RS. izrobia to tak, jak przystao na mark, ktra wswoim logo ma indiask strza. Prawie 600-konna Octavia RS, jadca na Goodyearach, pobia wiatowy rekord prdkoci wklasie pojazdw zdwulitrowymi silnikami zdoadowaniem.

  Rekord, ale wjedzie terenowej, ustanowi rwnie mistrz skokw narciarskich Adam Maysz, ktry przy-gotowuje si do startu wnajtrudniejszym rajdzie wiata Rajdzie Dakar.

  Ponadto wnumerze prezentujemy relacj z11. Tar-gw inter Cars, podczas ktrych odby si konkurs Najmocniejszy Serwis. Najlepsi reprezentanci stacji obsugi pojazdw stoczyli zacit walk omiano naj-szybszego serwisu wymiany opon. Najlepszy czas to 5 min 55 s! Gdyby na co dzie serwisy zapewniay swoim klientom tak szybk obsug, zpewnoci nikt nie odkadaby wymiany opon na ostatni chwil.

  Na amach naszego magazynu nie tylko przedsta-wiamy nowoci zwizane zmark Goodyear, ale ipiszemy oLetniej Szkole Jazdy Goodyear Cup oraz 15. Festynie Dbica-Dbicy, ktrego gwiazd by zesp Myslovitz. Bylimy take zekip Bezpieczne Rajdy na Rajdzie Polski, na ktrym pojawi si Marcin Gortat, jedyny Polak grajcy wlidze NBA. Polish Hammer zamieni na chwil pik do kosza na plan do zabezpieczenia tras.

  Miej lektury!

  Razem bezpieczniejSpistreci

  5 min 55 s tyle potrzebuje najszybszy serwis w polsce, aby wymieni komplet opon w samochodzie. to nieoficjalny rekord, ktry zosta ustanowiony podczas 11. targw inter cars.

  Targi Inter6 Cars 2011wydarzenie

 • NEWSNEWS

  4GOODYEAR SERWIS

  5GOODYEAR SERWIS

  P rawidowo napompowane opony to: mniejsze zuycie paliwa, mniejsza emisja spalin, dusza ywotno opon, wiksze bezpieczestwo oraz lepsza sterowno pojazdu. Moliwo utrzymania waciwego cinienia woponach znacznie uatwiaby kierowcom ycie.

  Zarwno wprzypadku samochodw osobowych, jak ipojazdw ciarowych zbyt niskie cinienie woponach co pokazuj wyniki bada powoduje zwikszenie zuycia paliwa od 2,5 proc. do 3,3 proc. Przy dzisiejszych cenach jest to prawie 10 gr na litrze paliwa.

  Opracowywana przez Goodyeara technologia utrzymania cinienia woponach (Air Maintenance Technology AMT) pozwoli utrzyma optymalne cinienie woponach bez potrzeby wykorzystania zewntrznych kompresorw czy elektroniki. Wszystkie elementy systemu AMT, wtym

  zminiaturyzowany komputer, bd si mieci wewntrz opony.

  Technologicznie to skomplikowane, ale sama koncepcja systemu AMT jest do prosta system zasilany jest dziki ruchowi opony toczcej si po nawierzchni. Opona, ktra sama utrzymuje cinienie powietrza, to co, czego kierowcy potrzebowali od lat. Firma Goodyear podja wyzwanie, apostpy, ktre poczynilimy, s bardzo obiecujce. To bdzie jeden ztych przeomw technologicznych, po ktrych si zastanawiamy, jak wczeniej moglimy bez tego y powiedzia Jean-Claude Kihn, Wiceprezes iDyrektor ds. Technicznych Goodyeara.

  Nie wiadomo jeszcze, kiedy opony zsystemem AMT znajd si wsprzeday, ale tempo prac ma si zwikszy dziki otrzymanym niedawno wUSA iUnii Europejskiej rzdowym dotacjom naukowym.

  Nie ciNieNiUj si!optymalne cinienie w oponach bez uycia kompresorw? regularne pompowanie opon moe wkrtce przej do historii dziki innowacji wdraanej przez laboratoria Goodyear tire & rubber company.

  mistrZowski seZoN

  W tym sezonie opony Dunlop niejednego kierowc poprowadziy do triumfu w prestiowych zawodach.

  mistrZyNi Na NieGU

  Polska opona zimowa wtecie magazynu Motor zostaa oceniona jako najlepsza opona na onieon

  drog. Najkrtsza droga hamowania, najlepsza trakcja na niegu oraz najlepsze przyspieszenie to gwne cechy opony Frigo 2. Test opon zimowych wrozmiarze 195/65 R15 zosta przeprowadzony wszwajcarskich Alpach. Jak napisano wMotorze, nieg to krlestwo Dbicy (). Bienik polskiej opony doskonale wgryza si wnieg ipozwala pokona autem najbardziej strome wzniesienia.

  Joey Hand oraz Dirk Mueller zzespou BMW Rahal Letterman Lanigan (RLL), jadcy BMW M3 GT, zwyciyli wserii American Le Mans wklasie GT. Dunlop jest partnerem technicznym zespou BMW RLL od pocztku istnienia programu M3 GT, aopony wycigowe tej marki pomogy zespoowi uzyska form umoliwiajc osiganie dobrych wynikw iodnoszenie zwycistw.

  Natomiast wklasie prototypw samochodo-wych LMP1 brytyjski kierowca Guy Smith ijego zesp Dyson Racing signli po mistrzowskie tytuy wswoich kategoriach, aDunlop zosta liderem wrd producentw opon.

  Wiele osb nie zdaje sobie sprawy ztego, jak wiele dziaa projektowych, testw ibada wymaga kada opona, ktr wysyamy na tor. Jestemy wstaym kontakcie zkierowcami zespou iinynierami, co pozwala nam przygotowa waciw opon do kadego wycigu powiedzia David Meenan, inynier projektant wzespole Dunlop Motorsport.

  Sukcesy marki Dunlop nie ograniczyy si tylko do wygranych wAmerican Le Mans. Wkategorii jednoladw Jesco Guenther, jadc

  Yamah zzespou Vector wyposaon wopony Dunlop, zdoby wysoko cenione mistrzostwo Niemiec (IDM) wklasie Supersport na torze Hockenheimring.

  Te sukcesy s tym waniejsze dla marki Dunlop, e zarwno IDM, jak iAmerican Le Mans to mistrzostwa, wktrych konkurowa mog wszyscy producenci opon wodrnieniu od wikszoci midzynarodowych zawodw, jak Formua 1 czy MotoGP, podczas ktrych zawodnicy musz stosowa opony tej samej marki. To, e rni producenci mog konkurowa wtrakcie zawodw, sprawia, e wycigi IDM iAmerican Le Mans stanowi najwysze wyzwanie dla bada opon.

  Zwycistwa wmistrzostwach, wktrych reprezentowani s wszyscy nasi najwiksi konkurenci, wiadcz owiedzy, kunszcie itechnologii zawartych woponach Dunlop. Niezwyke rezultaty byy wynikiem prawdziwie zespoowego wysiku ibliskiej wsppracy zespou badawczo-rozwojowego ze zwyciskimi zespoami wycigowymi. Przykadem jest dowiadczenie zdobyte wramach wsppracy Dunlopa iBMW. Dziki temu osignlimy jeszcze lepsze wyniki wmistrzostwach GT, ktre charakteryzuj si najwyszym poziomem wspzawodnictwa na wiecie powiedzia Jean-Felix Bazelin, Dyrektor Generalny Dunlop Motorsport.

  cls Na GoodyearachWaciciele nowych Mercedesw CLS bd jedzi na najnowszych oponach Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2.

  P rzygotowujc najnowsz flagow opon, Goodyear wsppracowa zwieloma producentami samochodw wysokiej klasy. Zastosowanie przez Mercedes-Benz opony Eagle F1 Asymmetric 2 jako podstawowego wyposaenia wmodelu CLS jest pierwszym z30 planowanych tego typu zastosowa tej opony.

  Do wprowadzonego niedawno na rynek modelu Mercedes-Benz dostarczana bdzie opona wrozmiarze 255/40R18. Najnowsze zastosowanie naszej opony zrodziny Goodyear Eagle F1 jako pierwszego wyposaenia to kolejny etap wdugiej historii naszej wsppracy zproducentami aut owysokich osigach. Poprzedni model F1 Asymmetric znalaz zastosowanie wsamochodach tak zrnicowanych jak Ferrari California, Porsche Cayman, Boxster iPanamera, Mercedes-Benz klasa E oraz Audi A7 iA8. Wybr Eagle F1 Asymmetric 2 do najnowszego sportowego modelu Mercedes-Benz tak szybko po wprowadzeniu tej opony na rynek wiadczy ojej imponujcych osigach ijakoci powiedzia Xavier Fraipont, Dyrektor Dziau Technologii Opon Osobowych.

  Opona Eagle F1 Asymmetric 2 zar