gola 27 11 09

of 46 /46
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nazywam się: Bartek Gola

Author: synkreo

Post on 20-May-2015

609 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazywam się: Bartek Gola

Page 2: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kreacja w biznesie IT

Synkreo, konferencja Poznao 27.11.2009

Page 3: Gola 27 11 09
Page 4: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Marka to normalna cześd biznesuTajemny wzór na biznes: P = R – C

gdzie R = p * V

Page 5: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Marka ma znaczenieDzisiaj chciałbym Was przekonad , że nawetrozpoczynając biznes (biznes IT) powinniśmymyśled kategoriami marki

Page 6: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Do czego służy marka?

Page 7: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Page 8: Gola 27 11 09

30 $3000 $

Page 9: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jak w takim razie zdefiniowad markę?Może najłatwiej będzie to zrobid, poprzezopis czym marka nie jest.

Page 10: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Marka to nie jest logo

Page 11: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Page 12: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Marka to nie jest produkt

Page 13: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Page 14: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Marka to nie CI Brand Book

Page 15: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Page 16: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Marka jest odczuciemTo suma pojedynczych opinii obecnychi potencjalnych konsumentów .Marka nie jest tym co my myślimy o sobie aletym, co myślą o nas inni

Page 17: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podejdźmy do tego systemowoSpróbujmy zbudowad najprostszy modelinterakcji tworzonych przez marki.

Page 18: Gola 27 11 09

Istota

Produkt

Dystrybucja

Komunikacja

Styl

Page 19: Gola 27 11 09

Istota marki

• Podstawowa korzyśd oferowana przez markę

• Czytelna, jasna i zrozumiała dla naszych konsumentów

• Pamiętajmy, ze konsumenci poszukują prawdy

Page 20: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Istota marki pułapka

• Często widzimy tzw. misje firmy.

• Nie mają one nic wspólnego z prawdą

• Są lukrem na dobre samopoczucie akcjonariuszy, Rad Nadzorczych etc.

• Zobaczmy….

Page 21: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem Grupy TP jest zapewnienie najwyższej satysfakcji klientom i atrakcyjnego zysku akcjonariuszom poprzez osiągnięcie pozycji najchętniej wybieranego dostawcy usług telekomunikacyjnych, multimedialnych i rozrywkowych,

korzystającego z nowoczesnych technologii.

Podstawowe normy etyczne i wartości, jakimi powinni kierowad się ludzie we wzajemnych relacjach - zarówno prywatnych jak i biznesowych - są od wieków znane i niezmienne. Duże społeczności i organizacje precyzują je

głównie po to, aby wskazad swoim członkom oraz otoczeniu własną drogę, indywidualny sposób działania - oparty jednak na ogólnie obowiązujących zasadach.

Kodeks Etyki Grupy TP wskazuje te normy i wartości, które w obecnej sytuacji rynkowej są najbardziejpożądane i pozwalają najskuteczniej wspierad realizację zadao biznesowych oraz budowanie jak najlepszych relacji z otoczeniem. Wskazuje również te postawy i zachowania, które są najbardziej oczekiwane przez naszych

akcjonariuszy, klientów i partnerów biznesowych. Przyjęcie podobnych norm i wartości przez firmy ściśle ze sobą współpracujące ułatwia wspólny rozwój, pomaga

szybciej i skuteczniej osiągad ambitne cele, wspiera budowanie pozytywnego wizerunku. Dlatego wartości wskazane w Kodeksie Etyki Grupy TP są bliskie tym, na które wskazują inne firmy z Grupy France Telecom.

Otoczenie rynkowe oczekuje, że będziemy uczciwi i dynamiczni. Możemy to osiągnąd przez budowanie bezpośrednich, przyjaznych relacji. Łącząc te wartości z inspirującym podejściem do biznesu zapewnimy sobie i

naszym akcjonariuszom sukces rynkowy, dostarczając jednocześnie klientom satysfakcję oraz zadowolenie ze współpracy z nami.

Page 22: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

PKO Bank Polski należy do największych i najstarszych polskich banków. Prestiż marki budowany był przez wiele dziesięcioleci, a z usług Banku skorzystało już i korzysta kilka pokoleo Polaków. Długa tradycja i zaufanie klientów zobowiązują. Dlatego PKO Bank Polski chce byd postrzegany jako instytucja:

- bezpieczna, silna i konkurencyjna na rynku,- nowoczesna i innowacyjna, przyjazna dla klientów i sprawnie zarządzana,- wrażliwa na materialne oraz duchowe potrzeby społeczeostwa, dbająca o rozwój jego świadomości kulturowej

.

Page 23: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Stalexport Autostrady S.A. jest liderem dynamicznie rozwijającej się Grupy Kapitałowej, koncentrującej swoją działalnośd na budowie i eksploatacji autostrad. Obecnośd i doświadczenie strategicznego inwestora, Autostrade per l'Italia SpA, pozwala Spółce oferowad najwyższy standard usług na rynku autostradowym w Polsce i całym regionie Europy Środkowo - Wschodniej. Dlatego też umocnienie pozycji na rynku polskim i ekspansja międzynarodowa stanowi jeden z głównych celów strategicznych Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady.

Page 24: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dobry Przykład – Nasza Klasa„Portal dzięki, któremu odnajdziemy starychznajomych”

Page 25: Gola 27 11 09

Istota

Produkt

Dystrybucja

Komunikacja

Styl

• w jakiej formie dostarczamy korzyśd

• może to byd forma fizyczna• może to byd interfejs serwisu

www

Page 26: Gola 27 11 09

Istota

Produkt

Dystrybucja

Komunikacja

Styl

• w jaki sposób dostarczamy naszą korzyśd

• dystrybucja fizyczna• sied www, urządzenia mobilne

etc.

Page 27: Gola 27 11 09

Istota

Produkt

Dystrybucja

Komunikacja

Styl

• w jaki sposób komunikujemy się ze światem

• jakich kanałów komunikacji używamy

• promotion mix

Page 28: Gola 27 11 09

Istota

Produkt

Dystrybucja

Komunikacja

Styl

• styl komunikacji• sposób zachowania pracowników• sposób przywództwa• kultura organizacyjna

Page 29: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Internet szansą dla marketingu

Druga fala gorączki internetowej (w szczególności web 2.0) to prawdziwy powrót orientacji marketingowej.

UGC (user generated content) to kwintesencja orientacji marketingowej – nie ma tu pośrednika w postaci badao rynku i raportów z oczekiwao konsumenckich. Konsumenci sami tworzą produkt, którego oczekują.

Prosumeryzm – jako zjawisko jest ponownym zdefiniowaniem założeo leżących u podstaw tworzenie marketingu.

Page 30: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

IT a marketingjak to robid?

Page 31: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czy – w takim razie – istnieje marketing technologiczny?

Page 32: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czy należy wyróżniad marketing technologiczny?

• Czy znacie żart o demokracji i demokracji socjalistycznej?

• Podobnie jest z marketingiem i marketingiem technologicznym.

• Marketing jest zintegrowanym podejściem do zarządzania, filozofią organizowania firmy. Te założenia pozostają aktualne niezależnie od branży, w której próbujemy je stosowad.

• Zastanówmy się czy istnieją na przykład finanse technologiczne?, logistyka technologiczna?Dlaczego miałby istnied marketing technologiczny?

Page 33: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dlaczego w takim razie wszyscy mówią o marketingu technologicznym?

Page 34: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bo wszyscy utożsamiamy marketing z promocją…

Page 35: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja biznesów technologicznych (szczególnie start up’ów, webowych B2C) jest istotnie różna od modelu tradycyjnej promocji.

Page 36: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Żeby zrozumied różnice pomiędzy promocją a promocją na rynku nowych technologii, należy zastanowid się czym różni się…

Page 37: Gola 27 11 09

LEJEK

Page 38: Gola 27 11 09

MEGAFONU

Page 39: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lejek czyli funnel czyli podejście klasyczne

P U B L I C A U D I E N C E

A W A R E

B U Y E R

C O N S I D E R

T R I A L

W podejściu klasycznym kluczowe staje się maksymalizowanie szerokości lejka na początku procesu, czyli docieranie z komunikatem do jak najszerszej grupy odbiorców.

Page 40: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Tuba czyli megafon czyli trzeba inaczej

LID

ER

ZY

O

PIN

II

NA

RZ

ĘD

ZIA

TA

RG

ET

A

UD

IEN

CE

BUYER

W ujęciu nowoczesnym – lub oszczędnościowym - docieramy do liderów opinii i oferujemy naszym Konsumentom narzędzia na samodzielne dystrybuowanie treści

Page 41: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Jeszcze słowo o różnicach

P U B L I C A U D I E N C E

A W A R E

B U Y E R

C O N S I D E R

T R I A L

LI

DE

RZ

Y

OP

IN

II

NA

RZ

ĘD

ZI

A

TA

RG

ET

A

UD

IE

NC

E

BUYER

PUSH vs. PULL

Page 42: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kim są owi mityczni liderzy opinii

• Kogo słuchają Wasi odbiorcy / konsumenci:

• Bloggerzy

• Serwisy agregujące treśd (na przykład polski www.startups.pl).

• Fora i grupy dyskusyjne (tzw. net PR) - rekomendacje

• Serwisy społecznościowe – ciągle słabo wykorzystywane (w Polsce)

Page 43: Gola 27 11 09
Page 44: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zamiast podsumowania

Page 45: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Rafał Kołodziej - www.cocreationblog.pl

Guy Kawasaki – www.guykawasaki.com

Page 46: Gola 27 11 09

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

[email protected]