godisnjak srednje skole donji miholjac (2008. - 2009.).pdf

Click here to load reader

Post on 02-Feb-2017

267 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 2

  SADRAJ OSOBNA KARTA KOLE.3

  - Obiljeja kolskog prostora4

  UENICI 9

  MATURANTI13

  - TAMO I NATRAG- maturalno putovanje generacije 2008./2009.19

  - QUADRILLA..22

  KNJINICA..24

  - MJESEC HRVATSKE KNJIGE..25

  - KNJINICA U KORIST UENIKA..26

  - PUT U KRAPINU I ZAGREB.27

  AKCIJA DOBRO JE INITI DOBRO.29

  BOINI POSJET DOMU MAJDENI..30

  SOLIDARNOST NA DJELU ..31

  KROVITE...31

  VALENTINOVO..32

  SAJAM POSLA.33

  FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARADIN- FOI..34

  CENTAR ZA PREVENCIJU OVISNOSTI..34

  PISA.35

  POSTANI KADET ORUANIH SNAGA RH.35

  VELEUILITE U POEGI.36

  PROMETNA POLICIJA.36

  GODINJICA KACIJE BARANJA.37

  HUMANITARNA AKCIJA KONGO38

  GRADSKO NATJECANJE MLADEI CRVENOG KRIA.39

  STROJARTVO..40

  - GLADNI AUTOMEHANIARI..41

  - MEUUPANIJSKA I DRAVNA NATJECANJA TOKARA I AUTOMEHANIARA42

  - PRIKOLICE IZ B.M.W.43

  PRAKTINA NASTAVA POLJOPRIVREDE..45

  - KOLSKI PLASTENIK..47

  - NA PLASTENIK48

  - NATJECANJA AGRO I FLORA.49

  SPORTSKA NATJECANJA50

  - DOMAINI MEUUPANIJSKOG NATJECANJA U ODBOJCI.51

  NATJECANJA K. GOD. 2008./2009.54

  PRIJEM KOD GRADONAELNIKA57

  DAN KOLE.59

  UENIKI RADOVI.61

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 3

  OSOBNA KARTA KOLE

  Srednja kola Donji Miholjac kroz povijest:

  1913. godine otvorena je i

  egrtska kola

  1921. godine utemeljena je Via

  puka kola

  1924. Graanska kola

  1947. kola uenika u privredi

  1965. Srednjokolski centar

  Braa Ribar

  1992. Srednja kola Donji

  Miholjac

  Srednja kola Donji Miholjac mjeovita je srednjokolska ustanova. U Srednjoj

  koli Donji Miholjac obrazuje se gimnazijski program te strukovni etverogodinji i

  trogodinji programi. Strukovni programi podijeljeni su u etiri podruja rada:

  poljoprivreda,ekonomija, strojarstvo i osobne usluge.

  Ukupno je zaposleno 60 djelatnika, od toga 49 nastavnika, 2 struna suradnika i 8

  administrativno- tehnikog osoblja. Ravnateljica je Silva Vidakovi- Romani.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 4

  Zaposlenici Srednje kole Donji Miholjac kolske godine 2008./2009.:

  PREZIME I IME ZAPOSLENIKA RADNO MJESTO

  Azeni Ivana profesorica hrvatskog jezika i knjievnosti

  Balatinac Stjepan nastavnik praktine nastave poljoprivrede

  Bebek Ljiljana knjiniarka

  Berke- Marii Snjeana profesorica matematike i fizike

  Brusa Ljubica profesorica matematike i fizike

  akarun Jelka profesorica povijesti i latinskog jezika

  melak Antonio profesor ekonomske grupe predmeta

  oi Vladimir profesor ekonomske grupe predmeta

  osi Mirjam vjerouiteljica

  upurdija Milan profesor strojarske grupe predmeta

  Dasovi Karolina profesorica engleskog i njemakog jezika

  Dolani uro nastavnik praktine nastave poljoprivrede

  Dolani Ruica spremaica

  Dolani Tomislav profesor geografije i filozofije

  Falami Zvonimir profesor povijesti i filozofije

  Goli- Samarija Latinka profesorica hrvatskog jezika i knjievnosti

  Grgi Drago profesor strojarske grupe predmeta

  Grigi eljko vjerouitelj

  Grozdani Mirta pedagog

  Grubi Marijana profesorica hrvatskog jezika i knjievnosti

  Hodonj Marija financijsko- raunovodstveni radnik

  Hovanek- Bura Renata profesor poljoprivredne grupe predmeta

  Juki Vladimira profesorica kemije

  Kaui Kristina profesorica engleskog i njemakog jezika

  Ki Ivan nastavnik praktine nastave strojarstva

  Kopi Dragan profesor poljoprivredne grupe predmeta

  Kovaevi Sabina profesorica engleskog i njemakog jezika

  Lengyel- Komuanac Goranka profesorica engleskog i njemakog jezika

  Ljubek Jelica profesor poljoprivredne grupe predmeta

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 5

  Maroslavac Bernarda spremaica

  Maroslavac Mladen profesor poljoprivredne grupe predmeta

  Matkovi Sandra profesorica ekonomske grupe predmeta

  Muminovi Lovorka profesorica ekonomske grupe predmeta

  Nemet Petrievac Ines profesorica ekonomske grupe predmeta

  Obradovi Ilija profesor poljoprivredne grupe predmeta

  Obradovi Nedida tajnik kole

  Ovetski Zdravko nastavnik praktine nastave strojarstva

  Pavljuk Stjepan domar

  Pener elimir profesor strojarske grupe predmeta

  Peica Kornelija spremaica

  Peri Nenad profesor kemije i biologije

  Pinteri Ivica profesor strojarske grupe predmeta

  Plea Ivana profesorica ekonomske grupe predmeta

  Puhar- Draenovi Vesna administrator

  Rakitovac Nikola nastavnik praktine nastave strojarstva

  Sabolek Kornelija profesor poljoprivredne grupe predmeta

  Sklizevi Ivan nastavnik praktine nastave poljoprivrede

  Stankovi- Ki Mirela nastavnica strunih predmeta frizerstva

  eri Mijo profesor tjelesnog odgoja

  tefan Alen profesor glazbene umjetnosti

  Tadi Marijan profesorica matematike i fizike

  Tibinac Branko nastavnik praktine nastave strojarstva

  Veselovac Kristina profesorica matematike i fizike

  Vidakovi- Romani Silva ravnateljica

  Vrban Marija spremaica

  Vrban Marija profesorica povijesti

  Vrbei Ines profesorica hrvatskog jezika i knjievnosti

  Zec Ankica profesorica engleskog jezika i psihologije

  Zubak Dragan profesor sociologije

  aja Mile profesor tjelesnog odgoja

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 6

  Obiljeja kolskog prostora

  Nastavni proces odrava se u zgradi Srednje kole Donji Miholjac, Vukovarska

  84 u Donjem Miholjcu.

  Nastava je organizirana u dvije smjene prema kalendaru kolske godine.

  Prijepodnevna smjena zapoinje u 7.10 sati, a poslijepodnevna smjena u 13.05 sati.

  Smjene se mijenjaju naizmjenino. Nastava tjelesne i zdravstvene kulture odrava se

  u dvorani O "August Harambai te na kolskom igralitu.

  kola raspolae sljedeim uionicama: 16 klasinih uionica, 9 praktikuma i 9

  kabineta.

  Za obavljanje praktine nastave iz podruja rada strojarstva koristi se kolska

  radionica. Imamo dva praktikuma za mehaniare poljoprivredne mehanizacije i

  automehaniare, jedan praktikum za strojnu obradu te dva praktikuma za runu

  obradu.

  Za uenike iz podruja rada poljoprivrede praktina je nastava organizirana u

  3 praktikuma te na ograenom uenikom polju gdje se izvode vjebe iz ratarstva,

  povrarstva i voarstva. Takoer imamo i kolsko imanje koje je oko 2 km udaljeno

  od kole. Za praktinu nastavu iz cvjearstva imamo plastenik u ograenom dijelu

  kolskog dvorita.

  U podruju rada osobnih usluga za zanimanje frizer raspolaemo s 1ureenim

  praktikumom.

  RADIONICA STROJARSTVA

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 7

  UIONICA INFORMATIKE UIONICA EKONOMIJE

  KNJINICA PRAKTIKUM OSOBNIH USLUGA

  PRAKTINA NASTAVA POLJOPRIVREDE

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 8

  U Srednjoj koli Donji Miholjac organizirana je redovna nastava, dodatna,

  dopunska i izborna nastava te izvannastavne aktivnosti.

  Izborna nastava

  hrvatski jezik, psihologija, povijest, fizika, glazbena umjetnost, matematika u

  struci, ratarstvo, poljoprivredna mehanizacija, zatita bilja, stoarstvo, ispitivanje

  tehnikih materijala, tehnologija odravanja vozila i dijagnostika motornih vozila

  Dodatna nastava

  hrvatski jezik, engleski jezik, povijest, geografija, fizika, matematika, kemija i

  biologija

  Dopunska nastava

  engleski jezik, njemaki jezik, kemija i matematika

  Izvannastavne aktivnosti

  literarna, rjenik slavonizama, humanitarne aktivnosti, mladi filozofi, mladi

  logiari,mladi Englezi, mladi Nijemci, znanja o EU, mladi ekolozi, vjeronauna

  skupina, rukomet, koarka, odbojka, stolni tenis, mali nogomet i ureenje okolia.

  Planirani projekti u godinjem radu kole kolske godine 2008./2009. odnose

  se na praenje neopravdanih izostanaka, praenje ocjenjivanja u koli, praenje

  nastavnog procesa te praenje aktualnosti i identifikacija potrebnih promjena.

  Razvojni plan kole obuhvaa poboljanje uvjeta rada nastavnika i uenika,

  poboljanje kvalitete i unapreivanje nastave, kolovanje uenika s tekoama,

  poboljanje discipline u koli te ureenje kole i kolskog dvorita.

  Osim socijalne i zdravstvene zatite uenika, osmiljeni su kolski preventivni

  programi:

  - program prevencije zloupotrebe sredstava ovisnosti

  - program aktivnosti za sprjeavanje nasilja meu djecom i mladima

  - program odgoja i obrazovanja za ljudska prava

  - eko program

  - antikorupcijski program

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 9

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 10

  U kolskoj godini 2008./2009. upisano je 445 uenika u 21 razredni odjel.

  RAZREDNA ODJELJENJA - 2008. / 2009. R.

  B.

  RAZ

  RED PROGRAM - ZANIMANJE

  BROJ

  UENIKA M UKUPNO RAZREDNIK

  1. 1.

  OPA GIMNAZIJA

  (OG)

  30 7 23 30 Kristina

  Veselovac

  2. 2. 22 11 11 22 Zvonimir

  Falami

  3. 3. 33 12 21 33 Nenad Peri

  4. 4. 33 9 24 33 Vladimira Juki

  5. 1.

  KOMERCIJALIST

  (KOM)

  19 9 10 19 Ljubica Brusa

  6. 2. 23 6 17 23 Vladimir osi

  7. 3. 20 7 13 20 Karolina Dasovi

  8. 4. 29 13 16 29 Snjeana Berke-

  Marii

  9. 1.

  POLJ. TEHNIAR - opi

  (PT-o) 7 7 0

  17 Ines Vrbei

  POLJ. TEH. fitofarmaceut (PT- fito) 10 4 6

  10. 2.

  POLJ. TEHNIAR - opi

  (PT-o) 9 7 2

  19 Mladen

  Maroslavac POLJ. TEH. fitofarmaceut (PT- fito) 10 6 4

  11. 3.

  POLJ. TEHNIAR - opi

  (PT- o) 11 11 0

  22 Jelica Ljubek

  POLJ. TEH. fitofarmaceut (PT- fito) 11 3 8

  12. 4. POLJ. TEHNIAR - opi

  (PT-o) 12 11 1 12 Ilija Obradovi

  13. 1. PRODAVA (PR) 9 3 6

  15 Marijan Tadi CVJEAR (CV) 6 1 5

  14. 2.

  PRODAVA (PR) 17 2 15

  31 Marija Vrban CVJEAR (CV) 6 0 6

  POLJ. GOSPODARSTVENIK (PG) 8 4 4

  15. 3. PRODAVA (PR) 17 4 13

  29 Kornelija

  Sabolek CVJEAR (CV) 12 0 12

  16. 1.

  AUTOMEHANIAR (AM) 10 10 0

  18 Drago Grigi MEH. POLJ. MEHANIZACIJE

  (MPM) 5 5 0

  VODOINSTALATER (VI) 3 3 0

  17. 2.

  AUTOMEHANIAR (AM) 10 10 0

  14 Sabina

  Kovaevi MEH. POLJ. MEHANIZACIJE

  (MPM) 4 4 0

  18. 3.

  AUTOMEHANIAR (AM) 12 12 0

  17 Ivica Pinteri MEH. POLJ. MEHANIZACIJE

  (MPM) 5 5 0

  19. 1.

  FRIZER (FR) 10 1 9

  18 Mirela Stankovi

  Ki STROJOBRAVAR (SB) 4 4 0

  TOKAR (TOK) 4 4 0

  20. 2. STROJOBRAVAR (SB) 9 9 0

  15 elimir Pener TOKAR (TOK) 6 6 0

  21. 3.

  STROJOBRAVAR (SB) 7 7 0

  19 Milan upurdija TOKAR (TOK) 6 6 0

  PLINOINSTALATER (PI) 6 6 0

  UKUPNO: 455 230 225 455

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 11

  1. POLJOPRIVREDNI TEHNIAR o/fito

  Stomatoski Ivan, Damjan Josip, Barunovi Karlo,

  Starevi Jozo, Ivkovi Marko, Lovoevi Davor,

  Dumani Toni, Zeti Matea, Bonjak Katarina, Koari

  Ivan, Horvat Samir, Magui Mihaela, Krlea Tanja,

  Falami Nikolina, igmundi Karlo

  1. PRODAVA/ CVJEAR

  Galoevi Samanta, ani Emanuel, Katani eljka, Senkovi

  Ana Marija, Bonjak Vlatka, undrovi Marina, Vratkovi Ana,

  Drakovi David, Mihael Gazdek, Lukaevi Danijela, Kranjec

  Rahela, Francuz Mario, Strugaevac Danijela, Maari Ivana,

  Majdeni Monika

  1. AUTOMEHANIAR/ MEHANIAR POLJ.

  MEHANIZACIJE/ VODOINSTALATER

  Marko Ali, Marko Bockovac, Danijel Bukvi, Josip Everle,

  Antonio Eveti, Jurica Farka, Nikola Filipovi, Davor

  Keller, Martin Kranjec, Tomislav Majdeni, Goran mari,

  Samir Miketek, Hrvoje Panduri, Matej Pavlovi, Josip

  Sever, Dalibor tork, Vlado kneevi

  1. FRIZER/ STROJOBRAVAR/ TOKAR

  Andrej Burcar, Danijel Dubrovi, Jelena Dambas, Benjamin

  Grbi, Toni Horvat, Martina Jeli, Valnetin Jurei, Josipa

  Kampi, Tibea Ki, Velentina Kleek, Hrvoje Lukaevi, Miel

  mihaliek, Dajana Pikorjanac, Filip rbak, Marija imara,

  Dragana Stojadinovi, Tea Zdolec, Natalija imara, Tobias

  Borota

  1. KOMERCIJALIST

  Bartoli Mirta, Bartolovi Kristina, Bonjak

  Martina, Iles ana, Katani Stjepan, Ljiljani

  Valentina, Ljuanin Vatroslav, Magui Mario,

  Pataa Ante, Pataa Nikola, Pejin Mateo, Popovi

  Maja, Ratkovi Nataa, Slaanac Adam, nalcer

  Antonija, Varadinac Gabrijela, Veselovac Damjan,

  Veselovac Toni, idov Nives

  1.OPE GIMNAZIJE- Blaenovi Sanja, Bonjak Lea,

  Brki Kristina, Brnjevarac Branka, Cako Lucija, Deri

  Katarina, Hrupaki Matea, Juranek Martina, Kerep Robert,

  Kneevi Lucija, Korov Dinka, Koak Matea, Kova

  Karolina, Kovaevi Iva, Kupanovac Ana- Marija, Loina Luka,

  Milii Matea, Obradovi Sabina, Skeledija Ana,

  Stojevi Josipa, Straanac Domagoj, imeni Kristijan,

  otari Tena, tefanac Tena, Urisk Bruno, Vidak Ana,

  Vitkovi Matej, Vuzem Dino Thomas, ivkovi Darija,

  upan Ana

  2. AUTOMEHANIAR/ MEHANIAR POLJ.

  MEHANIZACIJE

  Josip Dukmeni, Zlatko Nikoli, Marko Grgi, Filip

  Stankovi, Manuel Brki, Dominik Andrakovi,

  Kristijan Prosinger, Dino Strugaevac, Daniel

  Vinkovi, Branimir Popovi, Martin Vui, Zlatko

  Molnar, Milovan Veselinovi, Matej Popi

  2. STROJOBRAVAR/ TOKAR

  Eugen Jagorinac, Marko Kneevi, Damijan Medved, Ivan

  Pancer, Luka Pavin, Marin Strikovi, Josip imara, Martin

  Zubi, Kristijan Gregorovi, Ivan Galovi, Marko Bari,

  Saa Opanar, Sinia Paari, Aleks Stamenkovi, Luka

  Veselovac, Matija Korov

  2. OPE GIMANZAIJE

  Silvestar Vujani, Denis Koak, Marija Lonari,

  Matija Ronta, Benjamin Petrovi, Matej Koruac,

  Martina Pavlovi, Matko Balokovi, Evica Mari, Alen

  Ljubii, Klaudia Kova, Tamara Gazdek, Kraimir

  Tadi, Valentina Milkovi, Andrijana Balent, Anja

  Vargovi, Ana Molnar, Kristina Rogi, Ivan Vukomanovi,

  Matija Vinkovi, Romana Pavlovi, Luka Dolani

  2. KOMERCIJALIST

  Ana Zvonari, Silvija Vinceti, Mateja utalo,

  Antonio poljari, Ana poljari, Mateja maguc,

  Adam iklui, Ivana Stojevi, Lidija Samardi,

  Zerina Salitrei, Ana Rupi, Tihana Ronta, Sara

  Pulji, Magdalena Pavlovi,Kruno Opanar, Marin

  Noveski, Morena Miki, Melinda Maaberg, Melisa

  Kerep,Marina Golub,Mihael Bonjak, Bruno Bockovac,

  Dajana Bamaga

  2. PRODAVA/ CVJEAR/ POLJOPRIVREDNI

  GOSPODARSTVENIK Ana traub, Nikolina Kovaevi, Marija Dijanovi, Ivana Pejin, Julija Bonjak,

  Vjeran Kneevi, Barbara otari, Marta Divkovi, Nataa Mihaliek, Darija

  Najcer, Dijana Marenjak, Lucija Prugoveki, eljko Bibi, Antonija Bari,

  Tatjana Sui, Josip Vida, Barbara Antolovi, Martina Molnar, Ivana Sudari,

  Martina Panduri, Dunja Pavi, Ines Kneevi, Tamara Sui, Emanuel

  Popovi, Matea Juranek, Martin aljkui, Ivana Sudar, Filip Grozdani,

  Martina Ljubii, Marija Ljubii, Vedran Pavokovi, Monika iplika

  2. POLJPRIVREDNI TEHNIAR o/fito

  Danijel Babi, Matija Butko, Tomislav

  uri, Ivana Duspara, Ivan Pulji,Tena-

  Monika Purgar, Davor Serti, Vjeran

  Kneevi, Robin Vui, Anto Bari, Dino

  Biondi, Marko Cvrkovi, Denis Kaksa,

  Ines Keszthely, Ivan Kneevi, Tina

  Krlea, Vedran, Starevi, Dajana

  ivkovi

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 12

  3. AUTOMEHANIAR/ MEHANIAR

  POLJO. MEHANIZACIJE Mihael Gregani, Filip Gumbas, Filip Korov, Vedran

  Medi, Dino Napal, Dejan Novak, Marko Vidakovi,

  Josip Premui, Jakob Pukadija, Marko Sraki, Deni

  imoi, Igor Miki, Niko Babi, Vladimir Vesi, Josip

  Vinkovi, Marijan Krha, Dinko Viduka

  3. STROJOBRAVAR/ TOKAR/

  PLINOINSTALATER

  Josip Bonjak, Matija Falami, Daniel Gulja,

  Matija Habjanovi, David Panduri, Marin Plea,

  Vlatko Slaanac, Danijel Andrai, Damir

  Cecelja, Ivan Gulja, Kristijan Medved, Miroslav

  Itvanovi, Rajko Mrla, Bruno Balenti, Dario

  Benaek, Darijo Markovi, Jurica oga, Dado

  Rastija, Robert Strikovi

  3. PRODAVA/ CVJEAR

  Martina Marko, Marija Rajninger, Sabina Golub, Valentina

  Bonjak, Kristina Perkovi, Marija Smoljanec, Marija

  Krznar, Ivona Marko, Tanja Dambas, Marin Apari, Kristina

  Potoki, Vedran Vrbei, Ivan Viljevac, Alen Zijan, Maja

  Babi, Ana Pavin, Katarina Kneevi, Dajana Novi, Tea

  ora, Anja Renduli, eljka Lukaevi, Dajana Bertelovi,

  Matea Bali, Blanka Buzi, Saloma Ozana Purgar, Natali

  Borota, Antonia Dombi, Nikolina Bari

  4. POLJOPRIVREDNI TEHNIAR- opi

  Ivan Bokinac, Marko Bonjak, Denis Deki,

  Nino Hei, Karlo Jagorinac, Darijo Najcer,

  Matej Sever, Matija Skorup, Marijan

  Staklenac, Igor arga, Filip ari, Nataa

  Zetai

  3. KOMERCIJALIST

  Sanja Azeni, Silvija Bari, Dunja Babi,

  Bojan Banda, Ana Brki, Anamarija Doga,

  Ivana Klauz, Sara Lukaevi, Martin

  Ljiljani, Melanie Marenjak, Bojan

  Martinovi, Dino Mai, Luka Matkovi,

  Tanja Milievi, Tea Ronta, Dijana

  Staklenac, Ana Troi, Hrvoje Zubi,

  Matej igmundi, Ana ivkovi

  3. OPE GIMANZIJE

  Ivan Dolani, Mona Bor, Josip Crnaan, Marin Crnaan,

  Julijana oi, Katarina osi, Filip Deri, Maja Dijanovi, Dino

  Dumani, Marija Hatvali, Tanja Janek, Antonija Jeger,

  Katarina Korov, Martina Korov, David Kova, Josip Kovaevi,

  Gabrijela Lukuri, Mislav Matijevi, Katarina Milinkovi,

  Tomislav Novak, Petar- Kreimir Oktajner, Monika Pejin, Ana

  Planinac, Domagoj Senkovi, Nikolina Senkovi, Sandra

  Starevi, Mateja ari, Matea nalcer, Maja Veselovac, Tena

  Vlahovi, Lucija Vrki, Antonija idov, Mladen igmundi

  3. POLJOPRIVREDNI TEHNIAR o/fito

  Josip Brkani, Filip urkovi, Zvonimir Fekete, Dario

  Jagorinac, Nikola Mak, Marko Molnar, Nikola Skroban, Filip

  Stoji, Vedran imeni, Marko Vidakovi, Dario Zetovi,

  Miel Ali, Mateja Beni, Ivana Berti, Silvija ebi, Ivana

  Kneevi, Lora Luki, Gordana Rabljenovi, Monika

  Slijepevi, Filip Tomi, Nikola igmundi, Ivana Maroslavac

  4. KOMERCIJALIST

  Nikolina ivkovi, Monika ivkovi, Mario

  ivkovi, Valentina Zuanovi, Nataa Zemljak,

  Tonny Vukui, Ivona Viljevac, Ana Vidakovi,

  Elizabeta Tukeri, Draen poljari, Lana

  Smokrovi, Dragan Simonovi, Ljiljana Saka,

  Robert Rakocija, Katarina Plentaj, Nikolina

  Pavin, Nikolina Okrugi, Deni Mrkonji,

  Anamagdalena Marenjak, Marko Loina, Matija

  Lei, Timotej Lesjak, Igor Kusturi, Barbara

  Kati, Hrvoje Katani, Marina ulina, Marin

  Dvorski, Josip Bonjak, Tihana Kokori

  4. OPE GIMANZIJE

  Marta Balkovi, Vlatka Belcar, Ruica Berti,

  Mirjana Blaenovi, Zdenko Blaenovi, Matko

  Brusa, Dunja Deklman, Dajana Frljuec, Verona

  Janto, Maja Kosanovi, Lea Mandi, Josip Mari,

  Ines Matui, Ljuba Mihaljevi, Andrea Oljaa,

  Tamara Pavii, Ivan Perun, Dina Pinteri,Ivona

  Prilin, Antonio Shala, Luka Smoli, Luka

  Strikovi, Inga ereg, Izabela eri, Ines krbac,

  Andrea tefanac, Mateja Varjai, Stjepan

  Vlahovi, Ivana Zdelar, Samir ani, Iva upan,

  Vedrana Kameni, Marija Kuki

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 13

  Marta Balkovi

  Vlatka Belcar

  Ruica Berti

  Mirjana

  Blaenovi

  Zdenko

  Blaenovi

  Matko Brusa

  Dunja Deklman

  Dajana Frljuec

  Verona Janto

  Vedrana

  Kameni

  Maja Kosanovi

  Marija Kuki

  Lea Mandi

  Josip Mari

  Ines Matuin

  Ljuba Mihaljevi

  Andrea Oljaa

  Tamara Pavii

  Ivan Perun

  Dina Pinteri

  Ivona Prilin

  Antonio Shala

  Luka Smoli

  Luka Strikovi

  Inga ereg

  Izabela eri

  Ines krbac

  Andrea tefanac

  Mateja Varjai

  Stjepan Vlahovi

  Ivana Zdelar

  Samir ani

  Iva upan

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 14

  Nikolina ivkovi

  Monika ivkovi

  Mario ivkovi

  Valentina

  Zuanovi

  Nataa Zemljak

  Tonny Vukui

  Ivona Viljevac

  Ana Vidakovi

  Elizabeta Tukeri

  Draen poljari

  Lana Smokrovi

  Dragan

  Simonovi

  Ljiljana Saka

  Robert Rakocija

  Katarina Plentaj

  Nikolina Pavin

  Nikolina Okrugi

  Deni Mrkonji

  Anamagdalena

  Marenjak

  Marko Loina

  Matija Lei

  Timotej Lesjak

  Igor Kusturi

  Barbara Kati

  Hrvoje Katani

  Marina ulina

  Marina Dvorski

  Josip Bonjak

  Tihana Kokori

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 15

  Ivan Bokinac

  Marko Bonjak

  Denis Deki

  Nino Hei

  Karlo Jagorinac

  Darijo Najcer

  Matej Sever

  Matija Skorup

  Marijan Staklenac

  Igor arga

  Filip ari

  Nataa Zetai

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  PRODAVAI: Martina Marko, Marija Rajninger, Sabina Golub,

  Valentina Bonjak, Kristina Perkovi, Marija Smoljanec, Marija Krznar, Ivona Marko, Tanja

  Dambas, Marin Apari, Kristina Potoki, Vedran Vrbei, Ivan Viljevac, Alen Zijan, Maja

  Babi, Ana Pavin, Katarina Kneevi

  CVJEARI: Dajana Novi, Tea ora, Anja Renduli, eljka Lukaevi, Dajana Bertelovi,

  Matea Bali, Blanka Buzi, Saloma Ozana Purgar, Natali Borota, Antonia Dombi, Nikolina

  Bari, Marija Vidovi

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  AUTOMEHANIARI:

  Mihael Gregani

  Filip Gumbas

  Filip Korov

  Vedran Medi

  Dino Napal

  Dejan Novak

  Marko Vidakovi

  Josip Premui

  Jakob Pukadija

  Marko Sraki

  Deni imoi

  Igor Miki

  MEHANIARI

  POLJOPRIVREDNE

  MEHANIARI

  Niko Babi

  Vladimir Vesi

  Josip Vinkovi

  Marijan Krha

  Dinko Viduka

  ,

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 18

  STROJOBRAVARI:

  Josip Bonjak, Matija Falami, Daniel Gulja, Matija Habjanovi,

  David Panduri, Marin Plea, Vlatko Slaanac

  TOKARI:

  Danijel Andrai, Damir Cecelja, Ivan Gulja, Kristijan Medved,

  Miroslav Itvanovi, Rajko Mrla

  PLINOINSTALATERI:

  Bruno Balenti, Dario Benaek, Darijo Markovi, Jurica oga,

  Dado Rastija, Robert Strikovi

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 19

  TAMO I NATRAG: maturalno putovanje generacije 2008./2009.

  Svake se godine put toplih

  krajeva Costa Brave uputi mnotvo

  hrvatskih maturanata. Putovati u

  panjolsku krajem kolovoza bolje je

  nego krajem lipnja kada ondje vladaju

  nesnosne vruine. Pa iako je do

  poetka nove kolske godine ostalo

  desetak dana, mi smo ih odluili

  provesti na najbolji mogui nain

  troei posljednje atome snage koji su

  nam nakon ljetnih praznika ostali. Tako

  smo mi, trei razred ope gimnazije,

  zajedno s treim razredom

  komercijalne, eljni dobre zabave,

  krenuli na putovanje vidjeti, kako bi

  na vodi rekao, svata neto.

  Nae prvo odredite bila je

  Venecija, a do Trga sv.Marka nas je

  trebao prevesti brodi koji ili nije doao

  na vrijeme ili smo mi prerano doli. U

  svakom sluaju morali smo ga prilino

  dugo ekati. Vozei se do trga, vodi

  nam je priao o povijesti grada i

  ostalim zanimljivostima, ali mi veinu

  nismo uli, prvo zbog buke brodskog

  motora, drugo zbog zapljuskivanja

  valova i tree jer se ni sam vodi nije

  trudio odvie glasno govoriti. Na trgu

  smo proveli trideset do etrdeset

  minuta, od kojih je deset minuta vodi

  neto priao o bazilici, deset smo

  proveli na toaletu u nekom zabaenom

  McDonald's-u, a ostatak vremena smo

  se brzinski fotografirali i urili do

  mjesta odakle smo trebali krenuti

  natrag. A ako brodi kojim smo se

  vraali zadovoljava sve sigurnosne

  uvjete ploveih sredstava, svaka mu

  ast. Sve u svemu, u Veneciji je moglo

  biti bolje.

  Naveer smo pristigli u Nicu i

  prespavali u hotelu u staroj luci

  zajedno s jo jednom ekskurzijom iz

  Hrvatske.

  Sljedei dan nismo obilazili

  znamenitosti Nice, ve smo imali

  slobodno. Neki su uivali u etnji

  prekrasnom rivom, a neki su dio

  slobodnog vremena proveli bodrei

  nau rukometnu reprezentaciju u

  utakmici protiv Francuske na OI u

  jednom od brojnih kafia u blizini

  gradske trnice. teta to smo izgubili.

  Poslijepodne smo posjetili

  parfumeriju Fragonard gdje nas je

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 20

  vodi upozorio da ne nanosimo

  parfeme na tijelo, ve na testere, kako

  ti razliiti mirisi ne bi omeli vozae u

  vonji. Zatim smo ili u Cannes.

  Cannes je grad tatine i pretjeranog

  luksuza. Za kupovinu ondje mi bi,

  obini smrtnici, morali dignuti kredit pa

  smo se zadovoljili fotografiranjem na

  crvenom tepihu ispred slavnog Casina i

  promatranjem preskupih jahti u luci.

  Naveer smo posjetili kneevinu

  Monako. Vidjeli smo katedralu,

  kneevu palau i divili se svjetlima

  Monte Carla,a sve to u tiini kako

  sluajno ne bi probudili princa Alberta

  II. (50-ak godina, neoenjen) ili neku

  od njegovih sestara.

  Ujutro etvrtog dana napokon

  smo doli u Lloret de Mar gdje smo

  imali na raspolaganju etiri slobodna

  dana, a proveli smo ih ili na plai ili u

  cjenkanju s indijskim trgovcima, a noi

  ili na plai ili u nekom od disko klubova

  (najee je to bio Hollywood).

  Negdje izmeu tih slobodnih dana ili

  smo i na viteku veeru u Valltorderu,

  srednjovjekovni zamak. Nesvakidanje

  iskustvo objedovanja pilia bez pribora

  uz zanimljivu predstavu o vitezovima,

  princezama, odanosti kralju itd. te

  flamenco na kraju veere zasigurno su

  ostavili neizbrisiv trag u naem

  sjeanju.Ipak, glavni cilj naeg

  putovanja bila je Barcelona.

  Opremljeni lunch-paketima

  proveli smo jedan dan u tom

  viemilijunskom gradu. No prvo smo

  posjetili Montserrat, iljastu planinu,

  gdje je izgraen benediktinski

  samostan, najsvetije katalonsko

  odredite. U bazilici je smjeten kip

  Crne Djevice, La Morenete, zatitnice

  Katalonije, koji je stoljeima skrivan od

  Maura u oblinjoj peini Santa Cova.

  Kako je bila nedjelja, mnogi su ljudi iz

  Barcelone i okolnih mjesta doli na

  Montserrat, no nije bilo guve jer, osim

  ceste, do svetita vodi i eljeznica i

  uspinjaa, a u sklopu svetita se nalaze

  hoteli i kavane te mnoge staze za

  etnju.

  Barceloni su ve etiri tisue

  godina. Neprestano nahrupljuju milijuni

  turista, ali to nije tipian moderni

  velegrad. Slogan grada kae da Barca

  samu sebe ini lijepom, a mi smo se u

  to i uvjerili. Sagrada Familia se MORA

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 21

  posjetiti. Tu najneobiniju europsku

  crkvu projektirao je genijalni Antoni

  Gaudi. Iako jo uvijek nedovrena,

  nama je izvana bila zadivljujua, a

  unutranjost nismo uspjeli vidjeti. Neke

  znamenitosti mogli smo vidjeti samo iz

  autobusa, poput Case Batllo, La

  Pedrere, brda Montjuic itd. Naravno,

  posjetili smo Camp Nou iako smatram

  da bi bilo bolje da smo vidjeli Park

  Guell za to vrijeme. U glavnoj ulici, La

  Ramblas, proveli smo slobodno vrijeme

  divei se ljudima kipovima, razliitim

  ulinim zabavljaima i umjetnicima koji

  vas portretiraju kao da vas je netko

  fotografirao. Naveer smo se zaputili

  do Maginih fontana gdje su se tisue

  ljudi okupile promatrati tu vodenu

  aroliju.

  Na povratku smo posjetili u

  Avignonu papinsku palau te smo

  proetali Veronom do Julijine kue.

  Zatim je slijedio posljednji zabavni dio,

  eer na kraju Gardaland. Ondje su

  neki ostavili duu na slobodnom padu,

  neki se smoili do koe, ali su svi

  uivali u naletima adrenalina koje oito

  nikada nee zaboraviti, kao ni cijeli

  maturalac.

  Marta Balkovi, 4. OG

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 22

  QUADRILLA

  Osjeko-baranjska upanija i

  ove je godine u suradnji s Upravnim

  odjelom za prosvjetu, kulturu, port i

  tehniku kulturu Osijek organizirala

  maturalni ples Quadrille. Tako se

  Quadrille plesala u Naicama, Valpovu,

  Belom Manastiru, akovu i Donjem

  Miholjcu te u mnogim drugim

  gradovima diljem lijepe nae.

  Ove godine plesu Quadrille

  odazvalo se 128 plesaa iz Srednje

  kole Donji Miholjac. Za svoj

  samostalni ples, kao zavrnu toku

  Quadrille odabrali su dobro poznato

  kolo kukunjee u koje su se s velikom

  radou pridruili i gledatelji.

  Ovogodinji maturanti posebni

  su od svojih prethodnika jer su

  zapoeli jednu veliku prekretnicu

  opratanja od srednjokolskog

  obrazovanja bez dobro poznate

  kombinacije brana i vode. Maturanti

  su brano namijenjeno za bacanje po

  prolaznicima, odnijeli u Crveni kri i

  time ujedno uinili viestruko dobro

  djelo. Nakon Quadrille maturanti su se

  uputili na izletite stara Drava gdje su

  u ugodnoj atmosferi proslavili

  zavretak jednog razdoblja ivota i

  poetak novoga. Discipliniranim

  ponaanjem pokazali su da su zreli i

  razumni mladi ljudi, puni optimizma i

  dobronamjernosti.

  SRETNO MATURANTI!!!

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 23

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 24

  Tijekom kolske godine

  2008./2009. kolska knjinica obogatila

  je fond mnogim vrlo vrijednim

  donacijama.

  Dvadeset knjiga uglavnom

  strunog, ekonomskog i trgovinskog

  sadraja donirala je nakladnika kua

  MATE, d.o.o iz Zagreba. Materijalna

  vrijednost gore navedene donacije

  iznosi neto vie od 6 000 kuna.

  Na bivi uenik, urednik

  nakladnike kue Mozaik knjige ,

  Zoran Maljkovi poklonio nam je 23.

  veljae 2009. etrdeset i pet naslova

  kriminalistikog i ljubavnog sadraja.

  Ova donacija vrijedna je 3 000 kuna.

  Ove knjige nisu za lektiru, ali ipak nai

  uenici i profesori moi e nai neto i

  za sebe, to potvruje iskustvo sa

  slinim donacijama istog donatora.

  Radujemo se i zahvalni smo za svaku

  slinu akciju dobrih ljudi, posebno u

  ovim tekim vremenima tednje, krize i

  depresije. Treba nam VRT DOBRE

  NADE. Kvaliteta naih ivota ovisi o

  kvaliteti naih odnosa.

  Ljiljana Bebek, knjiniarka

  Knjiniarka Ljiljana Bebek i

  pedagoginja Mirta Grozdani nastojale

  su obiljeiti sve vane datume

  prigodnim plakatima i aktivnostima.

  kolski zidovi zraili su tako boinim,

  valentinskim i uskrsnim ozrajem.

  Najuspjenije je bilo

  obiljeavanje Mjeseca hrvatske knjige

  prilikom kojeg su uenici koji su

  izrazito zainteresirani za pisanu rije

  bili darivani knjigom poezije Augusta

  Harambaia i prigodnim

  bookmarkerima.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 25

  Povodom obiljeavanja Mjeseca

  hrvatske knjige knjiniarka Ljiljana

  Bebek i pedagoginja Mirta Grozdani

  izradile su prigodne plakate i odabrale

  uenike koji najee posjeuju

  knjinicu. Tom prilikom za uenike su

  izraeni oznaivai za knjige s njihovim

  imenima te pohvalnice za iznimno

  zanimanje za pisanu rije.

  U knjinici su prilikom malog

  okupljanja uenicima uruene

  pohvalnice i darivane knjige poezije

  Augusta Harambaia te sitnice poput

  slatkia i oznaivaa za knjige Gradske

  i sveuiline knjinice Osijek.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 26

  to uenici rade u koli u

  slobodno vrijeme? Imaju li gdje biti?

  Zato poele svoje vrijeme provoditi u

  knjinici? Odgovor je zato to ele da

  njihove potrebe budu prepoznate i

  zadovoljene. Zato to izgrauju svoje

  stavove i osposobljavaju se za izbor.

  Pri tome im treba netko s kim e ih

  raspraviti. S nekima nije lako, pa se

  rijetki hvataju u kotac, zato ne biti

  tamo gdje drugi nee. I zato da ne?

  Neki ovaj prostor doivljavaju

  kao dnevni boravak u kojoj sreu

  svoje prijatelje, skrauju vrijeme so

  sljedeeg sata.

  Tu dolaze dobrovoljno, ele se dobro

  osjeati, to podrazumijeva ukazivanje

  pozornosti uvaavanja, sluanja pa i

  koja utjena rije: Ne boj se, i ti to

  moe! A to je potrebno svima nama.

  Ljiljana Bebek, knjiniarka

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 27

  PUT U KRAPINU I ZAGREB

  Napokon je doao dan naeg

  dugo planiranog i vie puta odgaanog

  putovanja u Krapinu i Zagreb. Pola est

  je ujutro, vrijeme je prohladno i

  prilino mrano. Nas pedesetak iz tri

  razreda s tri profesora sanjivo ulazimo

  u autobus, smjetamo se na udobna

  sjedala, prisjeajui se naih netom

  naputenih toplih kreveta. Autobus

  ubrzo nestaje u mraku vozei nas jo

  praznom cestom prema zapadu.

  Oko pola osam zaustavili smo se

  nakratko u emovcima radi predaha i

  osvjeenja. Ve ranije sam zapazila taj

  restoran s velikim parkiralitem u

  blizini kojeg je lijepo oslikana osnovna

  kola. Nakon pola sata stajanja nastavili

  smo vonju prema Krapini, kamo smo

  stigli oko deset sati.

  Ve se bilo sasvim razdanilo

  kada smo izili iz toplog autobusa i

  uputili se prema nalazitu krapinskog

  praovjeka. Sakupili smo se ispred

  muzeja i "Neandertal puba" radi

  dogovora i slikanja. Krenuli smo zatim

  uskim i skliskim stazicama u obilazak

  Hunjakovog brda. Putem smo vidjeli

  likove pronaenih ivotinja i obitelji

  neandertalaca, kraj kojih smo se slikali.

  Vidjeli smo i novi muzej koji nije jo

  otvoren, jer je jo u izgradnji. Nakon

  toga smo posjetili stari muzej, gdje nam

  je kustos ispriao sve zanimljivosti o

  ovom nalazitu. Pokazao nam je i

  jednu skupocjenu lutku koja predstavlja

  bebu neandertalca, a izgledala je kao

  pravo dijete. Poslije smo sami

  razgledali zbirku fosila i raznih

  ostataka. Slikali smo se pored izloaka

  koji su nam se najvie svidjeli. Neki su

  kupovali prikladne suvenire za

  uspomenu na posjet Krapini. Nakon

  obilaska nalazita praovjeka, koji je

  trajao oko sat i pol, krenuli smo prema

  Zagrebu, naem glavnom odreditu.

  Krapina je gradi udaljen 60-ak

  kilometara od Zagreba, pa smo se

  ponovo ukrcali i nastavili vonju

  autobusom prema metropoli. Jedva smo

  ekali da stignemo jer je pred nama bio

  najzanimljiviji dio puta. Grad i gradsku

  vrevu doivjeli smo s oduevljenjem.

  Iskrcali smo se kod katedrale, gdje e

  ujedno biti i mjesto naeg okupljanja

  prije povratka. Najprije smo se uputili

  prema zvjezdarnici, uspinjui se

  brojnim stepenicama na Gornji grad. Tu

  se pred nama naao i bronani Mato,

  kao da je zastao da se odmori na klupi,

  gledajui sa etalita krovove samog

  sredita grada. Malo dalje izdie se kula

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 28

  Lotrak, iji top dodue nismo uli jer

  je podne ve prolo. Prolazimo dalje u

  potrazi za zvjezdarnicom, koju uskoro

  nalazimo. Smjestili smo se na najviem

  katu, u prostoriji koja je bila nalik

  uionici, gdje smo imali kompjutorsku

  prezentaciju o svemiru. Nakon to smo

  sve odsluali i odgledali, izili smo na

  terasu odakle se prua prekrasan pogled

  na velik dio grada. Pokazali su nam i

  novi teleskop koji je smjeten u kupoli.

  ao nam je to nismo mogli vidjeti i

  zvijezde, jer je bio dan. im smo

  napustili zvjezdarnicu, mogli smo

  krenuti kamo god smo htjeli, jer smo

  imali slobodno vrijeme. Nastojali smo

  vrijeme iskoristiti na najbolji mogui

  nain, s tim da smo najprije morali

  potraiti neko mjesto za ruak. To je

  svatko uradio po vlastitoj elji.

  Naalost vremena nismo imali napretek

  jer smo se u 16 sati morali okupiti kod

  katedrale radi povratka. ao nam je to

  zbog vremenskog tjesnaca nismo bili u

  mogunosti ostvariti posjet i nekoj

  kazalinoj predstavi.

  Kui smo se vratili nakon dva

  kratka zaustavljanja oko 20 sati. Bili

  smo umorni, ali zato bogatiji za jo

  jedno iskustvo.

  Klaudia Kova, 2.O.G.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 29

  Tijekom Adventa u okviru nae

  kole organizirana je akcija sakupljanja

  odjee i obue pod geslom Dobro je

  initi dobro. U akciju su se ukljuili

  uenici i zaposlenici nae kole koji su

  svojim prilozima omoguili da se ova

  akcija uspjeno realizira.

  Prikupljena odjea i obua je,

  nekoliko dana prije Boia, odvezena

  obitelji imara iz Podravske Moslavine.

  Ova obitelj broji deset lanova (roditelji

  i osmero djece) te ive u tekim

  uvjetima. Stoga je cilj same akcije bio

  opskrbiti ih toplom odjeom i obuom

  te im tako omoguiti da u miru i

  radosti doekaju predstojee blagdane

  i hladne zimske dane. Svima koji su

  sudjelovali u akciji od srca

  zahvaljujemo.

  Mirjam osi, vjerouiteljica

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 30

  Dana 19. prosinca 2008. uenici vjeronauka III. razreda ope gimnazije posjetili su Moj dom

  Majdeni u Donjem Miholjcu povodom boinih i novogodinjih blagdana. tienicima

  Doma su poklonili koaru punu raznog voa te osmislili kratki program, kojem je glavni cilj

  bio zabaviti i oraspoloiti stare i nemone.

  U priredbi koja je trajala 30- tak minuta

  uenici su, u pratnji klavijatura (Katarina

  osi) i gitare (Mladen igmundi),

  otpjevali nekoliko boinih pjesama

  (Radujete se narodi, Veselje ti

  navjeujem, Boi dolazi, Od Boia do

  Boia), izrecitirali nekoliko

  prigodnih tekstova (Slobodno darovana ljubav, Boini mir, Molitva malom Isusu), te izveli

  kratki igrokaz pod nazivom etiri svijee.

  Pjesmi su se pridruili i neki od prisutnih

  tienika Doma, te su uenike nagradili

  velikim pljeskom. Nakon programa,

  ravnateljica Doma ga Ljubica Majdeni

  poastila je

  uenike sokom, zahvalila im se na posjeti u ime svih tienika Doma te ih pozvala da

  ponovno dou i donesu radost i pjesmu u srca starih i nemonih.

  Ana Planinac, III. OG

  U priredbi su sudjelovali:

  Domagoj Senkovi Katarina Milinkovi

  Katarina osi Marin Crnan

  Tena Vlahovi Antonija Jeger

  Ana Planinac Mateja ari Josip Crnan Mona Bor

  Martina Korov Tomislav Novak Tanja Janek Matea nalcer

  Julijana oi Antonija idov Mladen igmundi

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 31

  U listopadu 2008. provedena je

  akcija Solidarnost na djelu u kojoj su

  sudjelovali volonteri Crvenog kria i

  uenici osnovne i srednje kole iz

  Donjeg Miholjca, dok je voditelj bio

  profesor Marijan Tadi. Iz Srednje

  kole Donji Miholjac sudjelovalo je 35

  uenika.

  U akciji je sakupljeno 11 307

  kuna. Uenici srednje kole sakupili su

  3 738 kuna. Sakupljeni novac koristiti

  e se za kolske kuhinje, dovrenje

  skladita i garaa Crvenog kria i druge

  potrebe. Zahvaljujemo se graanima

  na darivanom novcu i uenicima koji su

  sudjelovali u sakupljanju.

  Najuspjeniji sudionici bili su K.

  Tadi, S. Vujani, Z. Blaenovi, S.

  ani, K. osi, A. Jeger. Nagradni bon

  za pizzu u Valentinu dobili su K.

  Tadi i S. Vujani

  Krajem studenog 2008. godine

  provedeno je saniranje krovita

  uionice i radionice poljoprivrede.

  Radove su izvrili radnici tvrtke Zitex

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 32

  Prilikom obiljeavanja Valentinova

  uenici 1. razreda poljoprivrednih

  tehniara opih i fitofarmaceuta sa

  svojom razrednicom Ines Vrbei

  izradili su predivan prigodni plakat koji

  je bio izloen zajedno s kutijom

  valentinske pote.

  Kutija za valentinsku potu je

  bila izloena tjednima prije Valentinova

  na kolskom hodniku kako bi

  zaljubljeni uenici mogli slobodno

  ubacivati pisamca. Kutija je do samog

  Valentinova bila potpuno puna pismima

  to ukazuje da su nai uenici itekako

  zaljubljeni i skloni izjavama ljubavi.

  Pisma su podijeljena uenicima dan

  prije Valentinova.

  Knjiniarka Ljiljana Bebek i

  pedagoginja Mirta Grozdani

  Valentinovo su obiljeile prigodnim

  citatima i fotografijama izloenim na

  kolskom hodniku.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 33

  U suradnji sa Zavodom za

  zapoljavanje organiziran je put uenika

  zavrnih razreda ope gimnazije,

  komercijalista i poljoprivrednih tehniara -

  opih na Sajam poslova Osjeko-

  baranjske upanije.

  Sajam je posjetilo 48 uenika Srednje

  kole Donji Miholjac te ravnateljica Silva

  Vidakovi- Romani i pedagoginja Mirta

  Grozdani. Sajam posla organiziran je

  18. oujka 2009. u sportskoj dvorani

  Elektrotehnike i prometne kole u

  Osijeku. Predstavljena su mnoga

  poduzea, banke i sveuilita.

  Posjetitelji su mogli pogledati ponude

  za zaposlenja te prijaviti se za eljeni

  posao, upoznati se s uvjetima

  studiranja i prekvalifikacija.

  FAKULTET

  ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARADIN-

  FOI Zavrni razredi ope gimnazije i

  komercijalista imali su priliku 20. oujka

  2009. sasluati prezentaciju Fakulteta

  organizacije i informatike u Varadinu-

  FOI. Svoja iskustva i dojmove prenio im je

  Matija Kopi, bivi uenik Srednje kole

  Donji Miholjac, danas uspjean student

  FOI-a. Zainteresirani uenici dobili su letke

  i informacije o kolegijima i prijemnim

  ispitima te mogunostima smjetaja u

  Varadinu. Takoer je zainteresiranim

  uenicima ponuen put u Varadin kako bi

  lake donijeli odluku o izboru fakulteta.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 34

  U suradnji s Upravnim odjelom

  za prosvjetu, kulturu, port i tehniku

  kulturu provedene su 23. oujka 2009.

  aktivnosti Centra za prevenciju i

  lijeenje bolesti ovisnosti u srednjim

  kolama. Meu prvim razredima nae

  kole provedena je anketa o

  poznavanju ovisnosti i konzumiranju

  droge i alkohola te je odrano kratko

  predavanje o tetnosti raznih opijata.

  Projekt meunarodne procjene uenika

  PISA 2009 proveden je u naoj koli

  27. oujka 2009. U projektu su

  sudjelovala 32 uenika prvih i drugih

  razreda. Uenike za testiranje PISA

  projekta pripremala je pedagoginja

  Mirta Grozdani koja je u projektu

  imala ulogu kolskog koordinatora.

  Testiranje je vodio ispitni koordinator,

  gospodin Miroslav Klai iz Agencije za

  odgoj i obrazovanje i trajalo je otprilike

  4 sata. Ispravnost testiranja pratila je

  nadzornica za kontrolu gospoa

  Dubravka Papa. Uenicima su na kraju

  testiranja uruene zahvalnice.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 35

  Predstavnici oruanih snaga RH

  30.oujka 2009. upoznali su uenike 4.

  razreda ope gimnazije s

  mogunostima stipendiranja studenata

  pod nazivom Civilno- vojno kolovanje-

  KADET. Kadet je stipendist Oruanih

  snaga RH koji potpisuje ugovor sa

  MORH-om i koluje se na fakultetima

  sveuilita u Zagrebu i Splitu.

  On je obavezan uz kolovanje na fakultetu prolaziti vojnu obuku. kolovanje u

  projektu KADET je posve besplatno. Kadetima je osigurana mjesena stipendija,

  smjetaj, prehrana, prijevoz, udbenici te sportska oprema. Nakon zavrenog

  fakulteta stipendist je obavezan ostati u vojnoj slubi u dvostrukom trajanju od

  kolovanja. Uenici su bojnika i satnika Oruanih snaga sasluali s velikim

  zanimanjem te postavljali pitanja vezana uz osobne interese.

  Predstavnici Veleuilita u Poegi

  31.oujka 2009. predali su materijale

  za upoznavanje zavrnih razreda s

  mogunostima studiranja na

  Veleuilitu. Zanimljiva je informacija

  da Veleuilite u Poegi koluje uenike

  zavrenih odgovarajuih trogodinjih

  kola to omoguuje uenicima nae

  kole iroki spektar mogunosti.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 36

  Na kraju kolske godine prometna

  policija policijske postaje Donji Miholjac

  odrala je informativni razgovor s

  uenicima prvih razreda o vanosti

  potivanja prometnih pravila i

  ogranienja.

  Istaknute su najee greke mladih

  vozaa prilikom vonje mopeda i

  motocikala jer su se pokazala privlana

  vozila za mlade populacije. Uenici su

  otvoreno komentirali i postavljali

  pitanja te su obje strane sugovornika

  zadovoljne postignutim ishodom ovoga

  susreta.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 37

  17. GODINJICA AKCIJE BARANJA

  Povodom 17. godinjice akcije Baranja (3. travnja 2009.) predstavnici Vijea

  uenika uz pratnju pedagoginje Mirte Grozdani prikljuili su se programu

  dostojanstvenog sjeanja na poginule hrvatske branitelje, pripadnike 107. brigade

  Hrvatske vojske.

  KOLONA SJEANJA POLAGANJE VIJENACA

  Svi sudionici okupili su se na mostu u 14 sati te nastavili sveanim mimohodom pod

  nazivom Kolona sjeanja prema spomen- obiljeju poginulima kako bi se poloili

  vijenci. Vijence su poloili predstavnici gradova Belia, Valpova, Donjeg Miholjca,

  Belog Manastira te opine Bizovac i Petrijevci, predstavnici Udruga, predstavnici

  Vlade, te lanovi obitelji i djeca poginulih branitelja.

  Nino, Marin, Tihana, Silvestar, Dajana, Nataa, Ljiljana, Nikolina i Luka

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 38

  HUMANITARNA AKCIJA- KONGO

  U korizmeno vrijeme profesorica Kristina Veselovac pokrenula je akciju

  prikupljanja humanitarne akcija za siromane u Kongu. Akciji su se odazvali uenici,

  nastavnici i djelatnici Srednje kole Donji Miholjac te prikupili neto vie od 900 kuna.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 39

  Poetkom oujka 2009. odrano je

  gradsko natjecanje mladei Crvenog

  kria. Na natjecanju je sudjelovalo

  etiri ekipe i to jedna ekipa mladei

  (uenici Srednje kole Donji Miholjac) i

  tri ekipe podmlatka (uenici osnovnih

  kola Sokol Podravski Podgajci i Matija

  Gubec Magadenovac).Natjecateljska

  ekipa broji pet lanova, a sadraj

  natjecanja obuhvaa provjeru znanja o

  Pokretu Crvenog kria, meunarodnom

  humanitarnom pravu i ljudskim

  pravima te provjeru znanja i vjetina iz

  pruanja prve pomoi. U pripremi i

  provoenju natjecanja uz aktiviste,

  nastavnike i medicinsko osoblje, veliku

  ulogu imali su mladi Crvenog kria

  Donji Miholjac

  Rezultati natjecanja:

  Ekipa mladei: 1. Srednja kola Donji Miholjac-izvan konkurencije (broj osvojenih

  bodova 170,30). U sastavu: Domagoj Straanac, Luka Loina, Robert Kerep, Adam

  Slaanac, Matea Koak, Katarina Deri- rezervni lan

  Ekipa podmlatka:

  1. O Hrvatski Sokol P.Podgajci- ekipa 3 (broj osvojenih bodova 205,10)

  2. O Hrvatski Sokol P.Podgajci- ekipa 1 (broj ostvarenih bodova 195,8)

  3. O M. Gupca Magadenovac- ekipa 1 (broj ostvarenih bodova 138,90)

  Pobjednike ekipe sudjelovale su na meuupanijskom natjecanju Crvenog kria u

  travnju u Orahovicu, kada je naa ekipa mladei osvojila 6. mjesto.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 40

  Nai uenici i nastavnici strojarskih zanimanja imali su zanimljivu i vrlo

  kreativnu kolsku godinu. Izraivali su stolice za djeji vrti Pinokio, izradili su

  ograde za vinovu lozu, koeve za otpad te klupe kako bi olakali ekanje autobusa

  na autobusnoj stanici ispred kole. Rad je uvijek kombiniran s neto humora i

  rekreacije na oblinjem kolskom igralitu.

  Pod mentorstvom nastavnika Ivana Kia, uenici drugog razreda strojobravara

  ukljuili su se u projekt Crvenog kria pod nazivom Prui mi ruku prijateljstva.

  Korisnici usluga dnevnog boravka Crvenog kria za pripadnike tree ivotne dobi

  inicirali su izradu klupa i stolica za djeji vrti Pinokio. Josip imara, Damijan

  Medved i Marin Strikovi sudjelovali su u projektu izraujui na praktinoj nastavi

  klupe i stolice te provodei slobodno vrijeme u igranju drutvenih igra s korisnicima

  dnevnog boravka Crvenog kria.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 41

  GLADNI AUTOMEHANIARI

  Naime, kako se od praktine nastave moe ogladniti najbolje su nam

  pokazali maturanti 3. razreda automehaniara.

  Oni su sa svojim nastavnikom praktine nastave, Zdravkom Ovetskim, skuhali

  ukusan obanac i time dokazali da nisu samo dobri majstori ve i kuhari. Vjetinu

  pripremanja obanca deki su savreno svladali i pri tome se dobro zabavili. Kako se

  vrijeme odlaska iz kolskih klupa blii, tako se i ovo malo, oputeno druenje uvrstilo

  u trenutke za pamenje.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 42

  MEUUPANIJSKA I DRAVNA NATJECANJA TOKARA I AUTOMEHANIARA

  kola domain meuupanijskog natjecanja tokara odranog 27. veljae 2009.

  bila je Industrijsko- obrtnika kola Zagreb. Nai uenici nastupili su pod

  mentorstvom profesora Milana upurdije. Uenik Danijel Andrai osvojio je 11.

  mjesto, dok je Rajko Mrla osvojio 13. mjesto. Uenici su se po prvi puta okuali u

  natjecanju stoga su ostvareni rezultati itekako zadovoljavajui.

  kola domain meuupanijskog natjecanja automehaniara bila je

  Industrijsko- obrtnika kola Virovitica. Mentor naih uenika bio je nastavnik

  praktine nastave Zdravko Ovetski. Uenik Filip Korov ponovio je prologodinji

  uspjeh te je na meuupanijskom natjecanju osvojio odlino 3. mjesto, dok je na

  dravnom natjecanju osvojio 16. mjesto. Uenik Marko Vidakovi osvojio je na

  meuupanijskom natjecanju 11. mjesto.

  Treba napomenuti da se ovi mladiu planiraju nastaviti usavravati u struci

  raznim dokolovanjima, a iskustva steena na ovim natjecanja vrijedno su iskustvo

  koje im je otvorilo vrata raznim mogunostima.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 43

  PRIKOLICE IZ B.M.V.

  Povodom kolskog godinjaka Srednje kole Donji Miholjac eljeli bi Vam

  predstaviti firmu za proizvodnju i remont prikolica, B.M.V. Donji Miholjac. Nai uenici

  iz strojarskih zanimanja, tokar i strojobravar ve treu godinu tamo obavljaju

  praktini dio nastave i postiu vrlo dobar uspjeh. Ove bi godine neki trebali ii i na

  natjecanje. Pa da Vam predstavimo i neke od ovih B.M.V. proizvoda. Naravno, to su

  na prvom mjestu prikolice, najbolje na ovom podruju.

  SANDUK PRETOVAR

  Postupak izrade prikolice je dosta dugotrajan. Dugotrajan je zato to se kree

  od samog poetka, samo od gotovih dijelova su: klip, osovina prikolice, bure za zrak,

  crijeva za hidrauliku i gume s felgama. Proces izraivanja prikolice traje i do 15 dana.

  Prvo to se radi je kostur ili asija prikolice, a za njegovu proizvodnju su zadueni

  majstori varioci ili strojobravari.

  Druga faza rada je savijanje lima koji dolazi na pod prikolice, a za to su

  zadueni majstori na karama i savijaici. Oni prvo skroje lim, zatim ga saviju i lim je

  spreman za pod prikolice. Zatim dolazi do varioca koji taj pod zavare za kostur

  prikolice.

  Trea faza rada je stavljanje stranica na prikolicu koje su prethodno skrojene,

  sve zavisi koja je prikolica. Kad se stranice stave dolazi pjeskarenje prikolice.

  Pjeskarenje je obrada kojom se odstranjuje boja i masnoe s materijala. To traje oko

  8 sati, jer se moraju opjeskariti svi dijelovi prikolice. Poslije pjeskarenja prikolica i

  njeni dijelovi idu na bojanje. Kad se zavri proces bojanja, poinje sastavljanje. Na nj

  se stavljaju osovine, gibnjevi, rudo, instalacije, kotai. Za privrenje osovina se

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 44

  koriste cupante, a to su ipke na kojima tokari narezuju navoj. Za privrenje ruda

  se koriste klinovi.

  OSOVINKA OD 3 TONE PRIKOLICA OD 10 TONA

  To su veinom poljoprivredne prikolice koje nam koriste za prijevoz

  poljoprivrednih kultura i ostalih materijalnih dobara. Ima ih raznih od 3 tone, 8 tona,

  10 tona, 16 tona, pretovarnih, s jednom osovinom, s dvije skupljene. Veinom su u

  zelenoj, sivoj i crvenoj boji.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 45

  PRAKTINA NASTAVA POLJOPRIVREDE

  Praktina nastava poljoprivrede nastavnika Ivana Sklizevia i ove je godine

  imala zanimljive aspekte demonstracija, pouavanja i realizacije.

  Uenici zavrnog razreda poljoprivrednih tehniara opih posjetili su

  staklenike Matijevi i pri tome vidjeli naine i mogunosti poljoprivrednog uzgoja za

  veliku proizvodnju.

  Uenici drugog razreda poljoprivrednih tehniara opih posjetili su imanje okot i tim

  posjetom se upoznali s raznim poljoprivrednim strojevima.

  Uenici drugog razreda poljoprivrednog gospodarstvenika radili su na kompostu

  kolskog uilita.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 46

  Uenici drugih razreda poljoprivrednih zanimanja, 2. PT i 2. PG, razradili su

  morfologiju ratarskih kultura.

  2. PT 2. PG Uenici prvog razreda prionuli su izradi pedoloke jame na kolskom uilitu.

  1. PT

  Kako su ovo samo neki zabiljeeni trenuci pouavanja uenika na praktinoj nastavi

  poljoprivrednih zanimanja, smatramo da su uenici nae kole itekako poueni radu u

  poljoprivrednim kulturama.

  nastavnici Ivan Sklizevi, Branko Tibinac i Milan upurdija

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 47

  Poetkom ove kolske godine 2008./2009. prvi razred cvjeara uao je u

  izgradnju malog plastenika. Ideja ovog projekta zaeta je prije par

  godina, a do realizacije dolo je tek sada. Izgradnjom ovog objekta poboljat e se

  realizacija nastavnog plana praktine nastave u usmjerenju cvjearstva. Naime, u

  ovom zatienom prostoru moi e se proizvesti prijesadnice cvijea

  potrebne za uljepavanje kolske zgrade i okolia.

  Stjepan Balatinac

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 48

  NA PLASTENIK

  Poetkom kolske godine dogovarali smo se s profesorom kako

  emo napraviti plastenik. Kada smo se dogovorili poeli smo ga praviti.

  Prvo smo morali odabrati mjesto gdje e nam plastenik biti izgraen.

  Kada smo vidjeli, poeli smo mjeriti i kopati rupe za stupove, zatim

  smo morali napraviti beton da dri stupove. Stupove smo morali

  obojiti zbog sunca i da plastenik ljepe izgleda.

  Slijedi izrada staze i sadnja

  salate i luka. Stazu su radili 2.

  CV s nastavnikom urom

  Dolaniem, a mi smo sadili

  salatu i luk. Salata ja svima

  iznikla, ali luk samo Moniki,

  Raheli i Ivoni.

  Kada salata i luk budu iznikli, mi emo saditi cvijee i nadamo se da e

  nam uspjeti.

  Monika Majdeni, 1. cvjear

  Ivan, Ivona, nastavnik Balatinac, Danijela, Rahela i Monika

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  U sijenju je odrano kolsko natjecanje u disciplinama AGRO i FLORA. U disciplini

  AGRO natjecali su se uenici zavrnog razreda poljoprivrednih tehniara opih, dok je

  mentor bio profesor Mladen Maroslavac. U disciplini FLORA natjecale su se uenice

  zavrnog razreda cvjeara, a mentor je bio nastavnik uro Dolani.

  Uenici 4. PT razreda pristupili su

  pisanju pismenog dijela natjecanja te

  praktinog dijela. Prvo mjesto u

  natjecanju osvojio je Matija Skorup i

  time se plasirao na dravno natjecanje,

  gdje je osvojio 9. mjesto.

  Uenice 3. CV imale su zadatak izraditi vjenani buket, koaru voa i cvijea, te

  ukrasiti bocu vina. Prvo mjesto u natjecanju osvojila je Natali Borota i time se

  plasirala na dravno natjecanje.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 50

  Sportski duh naih uenika nije

  manjkao ni ove kolske godine. Iako

  nisu u svim natjecanjima pokazali

  zavidnu top formu, dokazali su se kao

  motivirani i eljni sportskih susreta.

  Predstavnike kole imali smo u velikom

  sportovima poput krosa, koarke,

  odbojke, rukometa i stolnog tenisa.

  Uenike je pripremao i vodio profesor

  Mijo eri.

  Poetkom godine uenici su

  sudjelovali u upanijskom krosu u

  Naicama za mladie i djevojke. Za

  djevojke su nastupale Ana Rupi 2.

  KOM, Ana Planinac 3. OG, Tamara

  Pavii 4. OG i Izabela eri 4. OG. Za

  deke su nastupali Martin Ljiljani 3.

  KOM, Dario Jagorinac 3. PT i Ivan

  Viljevac 3. PR.

  Na upanijskom natjecanju u

  stolnom tenisu u Belom Manastiru

  nastupile su dvije ekipe. ensku ekipu

  inile su Ljuba Mihaljevi 4. OG i Tanja

  Janek 2.OG. Djevojke su osvojile 4.

  mjesto. Deke su predstavljali Dino

  Thomas Vuzem 1. OG i Igor arga 4.

  PT. Deki su osvojili 3. mjesto.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 51

  LUKA SMOLI 4. OG

  MATKO BRUSA 4. OG

  LUKA STRIKOVI 4. OG

  TIMOTEJ LESJAK 4. KOM

  LUKA DOLANI 2. OG

  LUKA MATKOVI 3. KOM

  MISLAV MATIJEVI 3. OG

  BOJAN MARTINOVI 3. KOM

  Ime Prezime razred

  IVAN VILJEVAC 3. PR

  KREIMIR TADI 2. OG

  NIKOLA SKROBAN 3. PT

  MIEL ALI 3. FITO

  NIKOLA MAK 3. PT

  DARIO JAGORINAC 3. PT

  DRAEN POLJARI 4. KOM

  MATIJA LEI 4. KOM

  IVAN BOKINAC 4. PT

  MARKO VIDAKOVI 3.PT

  Ime Prezime razred

  ANA VIDAKOVI 4 KOM

  ANTONIJA IDOV 3. OG

  IZABELA ERI 4.OG

  TENA VLAHOVI 3. OG

  MATEA HRUPAKI 1. OG

  ANTONIJA NALCER 1. KOM

  NATAA RATKOVI 1. KOM

  MATEA ZETAI 1. FITO

  NIKOLINA FALAMI 1. FITO

  Ime Prezime razred

  DARIO JAGORINAC 3. PT

  DENI MRKONJI 4 KOM

  LUKA STRIKOVI 4 OG

  MISLAV MATIJEVI 3 OG

  DINO DUMANI 3 OG

  BOJAN MARTINOVI 3 KOM

  TIMOTEJ LESJAK 4 KOM

  DINO MAI 3 KOM

  HRVOJE ZUBI 3 KOM

  DRAEN POLJARI 4 KOM

  MATIJA LEI 4 KOM

  Ime Prezime razred

  STJEPAN VLAHOVI 4. OG

  MALI NOGOMET

  Na upanijskom natjecanju u malom

  nogometu deki su nastupali u Belom

  Manastiru. Iako su imali izgledne anse

  za vrlo uspjean plasman, na alost jo

  jednom se dokazalo da je lopta okrugla

  i zbog gol razlike osvojili su 4. mjesto.

  ODBOJKA

  Nae djevojke imale su vanu ulogu

  domaina u meuupanijskom

  natjecanju u odbojci. Igrale su

  hrabro i osvojile 5. mjesto.

  KOARKA

  Koarkai su svoju sportsku

  sreu iskuali u oujku na

  upanijskom natjecanju u

  Valpovu. Deki su osvojili 3.

  mjesto.

  RUKOMET

  Deki su na upanijskom

  natjecanju u rukometu odranom

  u Valpovo osvojili 5. mjesto.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 52

  Srednja kola Donji Miholjac, pod vodstvom profesora Mije eria, ravnateljice Silve

  Vidakovi- Romani i pedagoginje Mirte Grozdani, organizirala je meuupanijsko

  natjecanje u odbojci za djevojke koje se odralo u portskoj dvorani osnovne kole

  August Harambai. Nastupilo je 7. ekipa iz Osijeka, Belog Manastira, akova,

  Naica, Valpova i Donjeg Miholjca. U odigranih 11 utakmica djevojke su pokazale

  motiviranost i talent, no nije manjkalo ni sportskog duha. Valpovanke su se od

  samog poetka natjecanja nametnule kao favoriti za najbolji plasman, to se i

  pokazalo u samoj zavrnici. Drugo i tree mjesto osvojile su Osjeanke.

  Srednja kola Donji Miholjac K '' SOKOL '' 1. Ana Vidakovi 2. Antonija idov 3. Izabela eri 4. Tena Vlahovi 5. Matea Hrupaki 6. Antonija nalcer 7. Nataa Ratkovi 8. Matea Zeti 9. Nikolina Falami Voditelj: Mijo eri, prof.

  Djevojke Srednje kole Donji Miholjac

  na natjecanju su ostvarile jednu

  pobjedu i jedan poraz, te time

  osigurale 5. mjesto u ukupnom

  poretku.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 53

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 54

  NATJECANJA KOLSKE GODINE 2008./2009.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 55

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 56

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 57

  Povodom zavretka meuupanijskih i dravnih natjecanja, gradonaelnik

  Donjeg Miholjca Stjepan Viduka primio je najuspjenije natjecatelje Srednje kole

  Donji Miholjac i njihove mentore te im estitao na uspjehu i darivao ih prigodnim

  poklonima. Uenicima su uruene monografije Donjega Miholjca koje potpisuje Melija

  Vidakovi i Stjepan Wershansky, dok su mentorima uruene profesionalne fotografije

  Varju Vilmos.

  Gradonaelnik Stjepan Viduka naglasio je vanost poticanja mladih osoba na

  obrazovanje, to je vrlo velika odgovornost roditelja, uitelja pa i samoga grada.

  Takoer je naglasio da grad pomae djelominim subvencioniranjem prijevoza

  uenicima putnika. Prigodnim kratkim govorom estitao je uenicima i mentorima na

  ostvarenom uspjehu te im poelio daljnji uspjeh u kolovanju.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 58

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 59

  Dan kole obiljeen je razliitim aktivnostima i oblicima druenja uenika i

  njihovih profesora. Uenici su odabirali aktivnosti u skladu sa svojim eljama i

  interesima te proveli predvienih dva sata u ugodnom i oputenom drutvu. Uenici

  su pod vodstvom svojih nastavnika izradili prigodne plakate kojima su se eljeli

  predstaviti drugim uenicima i posjetiteljima kole.

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 60

 • Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009.

  Godinjak Srednje kole Donji Miholjac 2008./2009. 61

  Zahvaljujem se svim uenicima i nastavnicima koji su sudjelovali u izradi Godinjaka

  Srednje kole Donji Miholjac. Smatram da smo uspjenom suradnjom puno toga

  postigli u protekloj kolskoj godini.

  kola je ivi organizam, svakim danom raste i mijenja se. kolom istodobno die pet

  stotina osoba, svaka posebna na sebi svojstven nain. Uimo jedni od drugih

  potovanju i prihvaanju razlika, suradnji i ivotnim vrijednostima.

  Cilj nam je bio prikazati dinamiku ivota i rad kole tijekom kolske godine, te se

  nadam da smo jednim dijelom u tome i uspjeli.

  Mirta Grozdani, pedagoginja Glavna urednica: Silva Vidakovi- Romani, ravnateljica Urednitvo: Mirta Grozdani, pedagoginja Ljiljana Bebek, knjiniarka Raunalna priprema: Mirta Grozdani, pedagoginja Fotografije: Mirta Grozdani, pedagoginja Dragan Kopi, prof. Lektura: Marijana Grubi, prof. Lipanj 2009.