godišnji plan i program...

Click here to load reader

Post on 08-Jan-2020

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  qwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmq wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwer tzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertz uiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzui opšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiop šđasdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđ asdfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđas dfghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdf ghjklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfgh jklčćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjkl čćžyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčć žyxcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžy xcvbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxc vbnmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvb nmqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbn mqwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnm qwertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmq wertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqw ertzuiopšđasdfghjklčćžyxcvbnmqwer

  Godišnji plan i program rada

  školska godina 2019./2020.

  OŠ Hugo Badalić Borovska 3 Slavonski Brod

 • 2

  Sadržaj

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM OSNOVNE ŠKOLE HUGO BADALIĆ ........................................ 4

  1. PODACI O UVJETIMA RADA ............................................................................................................. 5

  1.1. Podaci o upisnom području ................................................................................................... 5

  1.2. Unutrašnji školski prostori..................................................................................................... 6

  1.3. Školski okoliš .......................................................................................................................... 6

  Naziv površine ...................................................................................................................................... 6

  1.4. Nastavna sredstva i pomagala............................................................................................... 7

  1.5. Plan investicijskog održavanja, nabave i opremanja ............................................................. 7

  1.6. Rad školske knjižnice ............................................................................................................. 8

  1.7. Plan učeničkih jednodnevnih izleta ....................................................................................... 9

  2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U 2019./2020. ŠKOLSKOJ GODINI ............................................................................................................................ 9

  2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima ............................................................................. 9

  2.1.1. Podaci o učiteljima razredne nastave ...................................................................................... 9

  2.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave................................................................................. 10

  2.1.3. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima ........................................................................... 11

  2.1.4. Podaci o suradnicama u produženom boravku ..................................................................... 11

  2.1.5. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima – pripravnicima .................................................... 12

  2.1.6. Podaci o ostalim radnicima škole ........................................................................................... 12

  2.1.7. Asistenti u nastavi .................................................................................................................. 13

  2.2. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole ........................................ 14

  2.2.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave .......................................................... 14

  2.2.2. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave ...................................................... 15

  2.2.3. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole ........................................ 18

  2.2.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole ................................................................. 18

  3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA ..................................................................................................... 19

  3.1. Organizacija smjena ............................................................................................................ 19

  3.2. Godišnji kalendar rada ........................................................................................................ 20

  3.3. Podaci o broju učenika i razrednih odjela ........................................................................... 21

  3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada ..................................................... 22

  4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA ...... 23

  4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima ........... 23

  5. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA ...... 25

  5.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima ........... 25

  5.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada ................ 25

  5.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave ............................................................. 25

 • 3

  5.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave u razrednoj i predmetnoj nastavi ... 27

  5.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave u razrednoj i u predmetnoj nastavi ... 28

  5.2.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izvannastavne aktivnosti u predmetnoj i razrednoj nastavi .................................................................................................................................... 30

  6. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA .............................. 32

  6.1. Plan rada ravnateljice .......................................................................................................... 32

  6.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga ............................................................................. 35

  6.3. Plan rada psihologinja u matičnoj školi i u područnoj školi ................................................ 37

  6.4. Plan rada knjižničarke .......................................................................................................... 39

  6.5. Plan rada stručnog suradnika defektologa .......................................................................... 41

  6.6. Plan rada tajništva ............................................................................................................... 42

  6.7. Plan rada računovodstva ..................................................................................................... 42

  7. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA .................................................................... 43

  7.1. Plan rada Školskog odbora .................................................................................................. 43

  7.2. Plan rada Učiteljskog vijeća ................................................................................................. 44

  7.3. Plan rada Razrednog vijeća ................................................................................................. 45

  7.4. Plan rada Vijeća roditelja..................................................................................................... 46

  7.5. Program rada vijeća učenika ............................................................................................... 46

  8. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA ............................................................. 46

  8.1. Stručno usavršavanje u školi ............................................................................................... 47

  8.1.1. Stručna vijeća ......................................................................................................................... 47

  8.2. Stručna usavršavanja izvan škole ........................................................................................ 47

  8.2.1. Stručna usavršavanja na županijskoj razini ............................................................................ 47

  8.2.2. Stručna usavršavanja na državnoj razini ................................................................................ 47

  9. PODACI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOGRADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE ...................................................................................................................... 47

  9.1. Plan kulturne i javne djelatnosti .......................................................................................... 47

  9.2. Plan zdravstveno- socijalne i ekološke zaštite učenika ....................................................... 51

  10. Školski preventivni programi .................................................................................................... 51

 • 4

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM OSNOVNE ŠKOLE HUGO BADALIĆ

  OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

  Naziv škole: OŠ Hugo Badalić Adresa škole: Slavonski Brod, Borovska 3 Županija: Brodsko-