godišnji plan i program · pdf file ix. školski preventivni program ... x....

Click here to load reader

Post on 10-Feb-2021

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • F

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM

  2020./2021.

  KLASA: 602-01/20-01/14

  UR.BROJ: 2109-59-01/1-20-1

 • 2

  Sadržaj

  I. OSNOVNI PODATCI O ŠKOLI ....................................................................................................................................................................................................... 5

  II. MATERIJALNO - TEHNIČKI UVJETI RADA ................................................................................................................................................................................. 6

  III. OSNOVNI PODATCI O RAZREDNIM ODJELIMA ....................................................................................................................................................................... 7

  IV. IZVRŠITELJI POSLOVA / djelatnici / ........................................................................................................................................................................................ 8

  4.1. Nastavnici koji rade na dvije ili više škola ........................................................................................................................................................................ 13

  4.2. Ostali djelatnici ................................................................................................................................................................................................................... 14

  V. ORGANIZACIJA RADA ................................................................................................................................................................................................................ 15

  5.1. Praktična nastava ................................................................................................................................................................................................................ 17

  5.2. Stručna praksa .................................................................................................................................................................................................................... 18

  5.3. Izborna nastava ................................................................................................................................................................................................................... 19

  5.4. Dodatna i dopunska nastava .............................................................................................................................................................................................. 22

  5.5. Fakultativna nastava ........................................................................................................................................................................................................... 23

  5.6. Izvannastavne aktivnosti ................................................................................................................................................................................................... 24

  5.7. Radno vrijeme ..................................................................................................................................................................................................................... 25

  VI. ORIJENTACIJSKI KALENDAR RADA ........................................................................................................................................................................................ 26

  VII. PROJEKTI USTANOVE ............................................................................................................................................................................................................. 30

  6.1. Projekti – škola .................................................................................................................................................................................................................... 30

  6.2. Projekti – škola u zajednici ................................................................................................................................................................................................. 31

  6.3. Međunarodni projekti ........................................................................................................................................................................................................ 33

  6.4. Aktivnosti i značajni datumi .............................................................................................................................................................................................. 34

 • 3

  6.5. Stručne ekskurzije i terenska nastava ............................................................................................................................................................................... 36

  6.6. Natjecanja ........................................................................................................................................................................................................................... 38

  VIII. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ............................................................................................................................................................................... 39

  IX. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM ....................................................................................................................................................................................... 40

  X. OKVIRNI PLANOVI I PROGRAMI RADA USTANOVE .............................................................................................................................................................. 45

  10.1. Plan i program Nastavničkog vijeća ................................................................................................................................................................................ 45

  10.2. Program rada Razrednog vijeća ...................................................................................................................................................................................... 46

  10.3. Stručna vijeća ................................................................................................................................................................................................................... 47

  10.3.1. Stručno vijeće nastavnika stranih jezika ................................................................................................................................................................................................... 47

  10.3.2. Stručno vijeće nastavnika Hrvatskoga jezika .......................................................................................................................................................................................... 49

  10.3.3. Stručno vijeće nastavnika prirodne grupe predmeta .......................................................................................................................................................................... 51

  10.3.3. Stručno vijeće nastavnika matematike ...................................................................................................................................................................................................... 53

  10.3.4. Stručno vijeće nastavnika društvene grupe predmeta i tjelesne i zdravstvene kulture ....................................................................................................... 55

  10.3.5. Stručno vijeće nastavnika ekonomske grupe predmeta ..................................................................................................................................................................... 56

  10.4. Godišnji izvedbeni program rada razrednika................................................................................................................................................................. 61

  10.5. Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja ............................................................................................................................................................... 66

  10.6. Vijeće učenika ................................................................................................................................................................................................................... 67

  10.6.1. ČLANOVI VIJEĆA UČENIKA ....................................................................................................................................................................................... 67

  10.7. Vijeće roditelja ................................................................................................................................................................................................................. 68

  10.7.1. ČLANOVI VIJEĆA RODITELJA .................................................................................................................................................................................... 68

  10.8. Program antikorupcijskih mjera .....................................................................................................................................................................