gümrük uygulamalarının geleceği · pdf filepwc gelecek daha yakın. «avrupa...

of 43 /43
Gümrük uygulamalarının geleceği 15. ÇözümOrtaklığı Platformu 15 Aralık 2016 www.pwc.com.tr

Author: trinhhanh

Post on 07-Feb-2018

222 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

Gümrük uygulamalarının geleceği

15. ÇözümOrtaklığıPlatformu

15 Aralık 2016

www.pwc.com.tr

Page 2: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

Gümrük uygulamalarının geleceği

Nereden geldik? – nasıl bir geleceğe gidiyoruz?

2

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 3: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

Gelecek daha yakın.

«Avrupa Birliği başta olmak üzere, dış ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemiş ülkeler ile ticaretin belirli bir sistematiğe yerleştirilmesi adına, dış ticaret mevzuatımızı yeni, daha anlaşılır, daha basit ve elektronik bir temele dönüştürüyoruz.»

AB

BirleşikKrallık

Güney Kore

Brezilya

ABD

Türkiye olarak yönümüz batıdaki ve doğudaki gelişmiş sistematik yapılar.

3

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 4: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

Gelecek daha yakın.

Geleceğin gümrük operasyonları;

• Dijital gümrük (Dünya Gümrük Örgütü’nün ortaya koyduğu bir kavram)

• Yeni nesil eşyalar (3 boyutlu yazıcılar)

• Vergi, transfer fiyatlandırması, yatırım teşvik, finansal analizler konularında yetkin çalışanlar ve danışmanlar.

PwCOlarakNeler Yapıyoruz?

Customs MonitoringTool

4

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 5: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

2016’da neler yaşandı?

1 Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü

2 İhracatta e-Fatura

3 Bazı Alacakların Yapılandırılması Kanunu

4 Tek pencere sistemi

2016 yılı dış ticaret

operasyonlarına yönelik

çeşitli yaptırımların

karşılanması için yoğun

çalışmaların yapıldığı bir

dönem olarak kapanmak

üzere.

Dış ticaret uygulamalarıgüncelyaklaşımlar

5

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 6: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü (YYS)

Onaylanmış Kişi Statü Belgesi (OKSB) sahibi firmaların, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (YYS) Belgesi sahibi firmalara oranı

2%6

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 7: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü

Yetkilendirilmiş yükümlü statüsü, bir çok yeni özelliği ile birlikte yeni yılın ortalarında zorunlu olarak kullanıma sunulmuş olacak.

İlgili sınıflar için Onaylanmış Kişi Statü Belgesi kullanımı, 15.08.2017 itibariyle son bulmuş olacak. (C sınıfı hariç)

Hazır mısınız?

A sınıfı B sınıfı C sınıfıYYS

7

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 8: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

2016’da neler yaşandı?

İhracatta e-Fatura

01.01.2017 tarihi itibariylee-Fatura uygulamasına kayıtlı mükellefler ihracat ve yolcu beraberi eşya işlemleri için e-Fatura düzenleyecek.

Dış ticaret operasyonlarında kontrol

mekanizmalarının sistematikleşmesi ve

dış ticaret faaliyetleri gösteren

mükelleflerin işlerinin kolaylaştırılması

amacıyla, yetkilendirilmiş yükümlü

statüsü dışında 2016’da bazı yenilikler

de otoriteler tarafından

detaylandırılmaya başlanmıştır.

2016

Yapılandırma

19.08.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanan bazı alacakların yapılandırmasına yönelik kanun ile bir çok mükellef dış ticaret operasyonlarına ilişkin risklerini minimize etmiştir.

Tek pencere

2016 yılında yürürlüğe giren tek pencere sistemi ile gümrük otoritesi ile dış ticaret mevzuatı kapsamındaki diğer otoritelerin elektronik veri değişim yapmasına başlanmıştır.

Page 9: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

Gümrük ile ilgili işlemlerin gelişen dünyanın gereksinimlerini karşılaması adına modernleştirilen Yeni Topluluk Gümrük Kanunu 1 Mayıs 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu gelişmelere paralel olarak hazırlanan Yeni Gümrük Kanunu’na ilişkin taslak ise geçtiğimiz haftalarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın web sayfasında yer bulmuştur.

AB’de neler oldu?

9

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 10: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

Yeni Gümrük Kanunu Taslağı

Hali hazırda yürürlükte bulunan Gümrük Kanunu’nun bir çok maddesi güncellenmiş ve ifadeler yenilenmiştir.

Genel hususlar

• Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü (Yeni taslak Kanun’da belirtildiği üzere, Yetkilendirilmiş Ekonomik Operatör) sahiplerine ilişkin basitleştirmeler

• Özel rejimlerin sadeleştirilmesi

• Cezalarda yeni düzenlemeler

• Hızlı kargo, bağlayıcı bilgi süreleri gibi bazı usullerde düzenlemeler

Cezalar

Basitleştirmeler

Diğer Hususlar

Özel rejimler

Yeni Gümrük KanunuTaslağı

10

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 11: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

Yeni Gümrük Kanunu Taslağı

1 2 3 4

YEO (YYS)Özel

Rejim Cezalar Diğerleri

• Ödemelerin ertelenmesi

• Basitleştirilmiş beyan

• Kayıt yoluyla beyan

• Öz değerlendirme

• Vergi tebliği

• Basitleştirme

• Geriye dönük izin yetkisi

• Geçici kabul

• Başka kişilere devir

• Genişleyen Dİİ

• Detaylandırılmış ceza tanımları

• Miktar ve ağırlığa ilişkin farklara yönelik değiştirilen ifadeler

• Ceza niteliğini değiştirmeyen eklemeler

• Hızlı kargo

• BTB / BMB

• Teminat çeşitleri

• Kefil tanımı

• Vergi mahsubu

11

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 12: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

Gümrük gelişme anketi

• Tüm bu etkenler göz önünde bulundurulduğunda, yeni bir gümrük mevzuatı ile gerekli kaynakların elektronik ortama alınması ve bu kaynak sıkıntısının minimize edilmesi hedeflenmektedir.

PwC Avrupa’nın 2015 yılında yaptığı ankete göre, gümrük operasyonlarının gelişimi önündeki engellerin başında kaynak eksikliği gelmektedir.

62%

Kaynaklar 61.9%

Ücret baskıları 52.4%

Ekonomi 33.3%

Mevzuat düzenlemeleri 23.8%

Diğer 19%

Bilgi 9.5%

Destek birimlerinin bulunmaması 9.5%

Pazar baskısı 4.8%

Gümrük gelişimindeki engeller

*PwC Avrupa’nın 2015 yılındaki tüm sektörleri kapsayan anketi

12

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 13: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

Neden değişiyoruz?Türkiye’nin Gümrük Birliği Serüveni

Türkiye’nin AB’ye tam üyelik için resmi başvuru tarihi

Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasında tahsis edilen Ankara Anlaşması

1963

Topluluk ile müzakerelerin

başlamasına yönelik Katma Protokol

1970

Avrupa Birliği Gümrük Kanunu’nun yürürlüğe girmesi

1987

2015

1996

AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Anlaşması’nın imzalanması

1999

AB mevzuatı ile uyumlu

ilk Gümrük Kanunu’nun yürürlüğe girmesi

-

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

1990 1995 2000 2005 2010 2015

İhracat (TRY)

İhracat

-

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

1990 1995 2000 2005 2010 2015

İthalat (TRY)

İthalat

13

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 14: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

Neden değişiyoruz?

1995

Türkiye Gümrük Gelişimi

1996 1998 2001 2006 2009

ÇarşafBeyanname

GümrükBirliği- TCGB

BİLGEPilot

Uygulama

BİLGEYaygın

Kullanım

DİROtomasyon

SonradanKontrol

TAREKS İRİSTek

Pencere

2011 2016 2016

Değişimi zorlayan etkenler;

• TR-AB ilişkileri

• Türkiye’nin artan dış ticareti

• Teknolojik gelişmeler

Şeffaflık/Denetlenebilirlik

Bilgiye erişim/Güvenilirlik

Mevzuat uyumu

Risk tabanlı kontroller

Operasyon yönetimi

14

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 15: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

e-Dönüşüm, YYS, DİİB ve Gümrük Teknolojileri

Page 16: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

e-Dönüşüm, YYS, DİİB ve Gümrük Teknolojileri

Yeni yükümlülükler ve şirketlerin teknolojiye adaptasyonu

16

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 17: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması

01.01.2017 tarihi itibariyle e-Fatura‘ya kayıtlı şirketler ihracat ve

yolcu beraberi eşya işlemleri için e-Fatura düzenleyeceklerdir.

Gümrük Sistemine alınan fatura için, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından

23 haneli bir referans numarası üretilerek Sistem Yanıtı ile mükellefe iletilecek,

ilgili referans numarası ve belge tarihi mükellef tarafından gümrük beyannamesinin

44 no’lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” olarak

beyan edilecektir.

! İhracatta işlemlerinde e-fatura kapsamında bir fatura sadece bir GÇB’ye

konu edilecektir. Ancak bir GÇB’ye birden fazla fatura eklenebilir.

17

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 18: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

eDönüşüm Entegre Yaklaşım

ERPSatınalma & İthalat

Üretim

Satış & İhracat

E-kayıt saklama örnek veriler

Ek Veriler (Menşe Tespit, Dahilde İşleme, TEV v.s.)

• Alış Kayıtları• İthalat Kayıtlar

• Satıcı Bilgisi• İthal miktarı• İthal kıymeti• Ürün kodu• GTIP• Gümrük Beyanname

numarası ve tarihi

• İthal eşyaların menşei• Gümrük Rejimi kodu• Dahilde işleme kodu

• Dönem Başı – Sonu Envanter Kayıtları• Üretim Kayıtları

E-kayıt saklama örnek dataeFatura

E-kayıt saklama örnek veriler

• Satış Kayıtları• İhracat Kayıtları İhracat

Kontrolleri

• Alıcı bilgisi• İhraç kıymeti• Ürün kodu• Miktar• GTIP• Gümrük beyanname

numarası ve tarihi

• İhraç eşyasının menşei• Gümrük rejimi kodu• Dahilde işleme kodu

Ek Veriler (Menşe Tespit, Dahilde İşleme, TEV v.s.)

Ba-Bs

KDV İade

eDefter

İhracat e-Fatura

18

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 19: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

YYS - Sorular

14 25 26 4

YYS YYS YYS

• Kayıtlarınız üzerinden beyanname veya beyanname yerine belgelerle eşya hareketleri birlikte izlenebilmekte midir?

• Kayıtlarınızı elektronik ortamda tutuyorsanız, gümrük idaresinin inceleme için firmanıza geldiğinde, kayıtlara ulaşabilmesi için şirket içi altyapınız var mı?

• Eğer kayıtlarınızı hem kağıt hem de elektronik ortamda tutuyorsanız, kağıt ortamında ve elektronik ortamda tutulan kayıtlar arasında bağlantı kurulabilmekte midir?

19

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 20: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

DİİB

DİİB Yönetimi Zorluklar

• DİİB bazında takip• Eş değer ürün kullanımı• İthal yerine yerli kullanım var

mı?• Kullanım oranları?

Riskler

• Ekonomi bakanlığı sadece gelen ve giden tarifelere baksa da Gümrük bakanlığı farklı bir metodoloji ile denetim yapmaktadır.

Yaklaşım

• Sürekli denetim• Her iki bakış açısı için de

çözüm bulmak• Sistemli bir şekilde takip

Page 21: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

• Şeffaflık yok• Vergi ve masrafların belirsizliği• Yüksek riskli suiistimal cezaları

• Gümrük mevzuatı ile ilgili organizasyon sayınsın az olması.

• Teknik bilginin az olması• Net olmayan sorumluluklar• Nitelikli personel sayısının olmaması

• Fragmented trade processes• Uçtan uca çözümlerin azlığı• Süreç sahipliğinin azlığı

• Heterojen IT Sistemleri• Global It Stratejisin olmaması• Entegrasyonun az olması• Eksik veya yanlış data• Otomasyon azlığı

• Gümrük açısından büyük resmin azlığı• Yasal düzenlemelerin zorlaması

Problem

Şirketler bir çözüme ihtiyaç

duyuyor

21

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 22: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

PwC TürkiyeVergi Teknolojileri

Gümrük Teknolojileri

22

15.12.201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 23: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

Gümrük incelemesi sonucunda başvurulacak yollar

Page 24: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

Gümrük İncelemesinin Sonuçları

24

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 25: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

İncelemenin SonuçlarıGümrük İncelemesinin Sonuçları

Vergi Aslı Cezalar

Vergi kaybı yaratmasıveya ithal izin/kontrolşartlarına uyulmaması

GK 234-238: İdari Paracezası

Kaçakçılık Kanunu: AdliPara Cezası

Diğer durumlarda

GK m.241 kapsamındakiusulsüzlük cezaları

• Eksik ödendiği, ya da hiçödenemediği iddia edilenvergi aslı kadar ektahakkuk kararı

25

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 26: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

İncelemenin SonuçlarıZamanaşımı

Ek Tahakkuk Zamanaşımı Ceza Zamanaşımı

Kural: 3 Yıl

İstisna: Ceza Kanunu’ndaki zamanaşımı hükümleri

Vergi aslına bağlı ceza ise; 3 Yıl

Vergi aslına bağlı değil ise

Nispi: 8 Yıl Maktu: Tutar

26

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 27: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

İnceleme Sonrası Süreç

27

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 28: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

İnceleme Sonrası SüreçBaşvurulabilecek Hukuki Yollar

İtiraza başvurduktan sonra uzlaşmaya başvurulamaz!

Uzlaşma

İtiraz

Yargı

28

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 29: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

1. Uzlaşma Süreci

29

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 30: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

İnceleme Sonrası SüreçUzlaşma Kapsamı

Gümrük vergileri ve cezalarına ilişkin ilgili uzlaşma komisyonu nezdinde uzlaşma müracaatında bulunulabilir.

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3. maddesinde yer alan kaçakçılık suçlarına ilişkin olması halinde

uzlaşma talebinde bulunulamaz.

Gümrük Vergisi

İlave Gümrük Vergisi

Tek ve Maktu Vergi

Dampinge Karşı Vergi

Subvansiyona Karşı Telafi Edici Vergi

Katma Değer Vergisi

Özel Tüketim Vergisi

Ek Mali Yükümlülük

Toplu Konut Fonu

Tütün Fonu

Ek Fon

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu

Çevre Katkı Payı

Telafi Edici Vergi(İhracat)

TRT Bandrol Ücreti(Ticari olmayan eşya için)

Gümrük Vergileri

30

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 31: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

İnceleme Sonrası SüreçUzlaşma Başvurusu

• Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde

• Yetkili uzlaşma komisyonuna (ek tahakkuk ve cezaların toplamı)

31

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 32: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

İnceleme Sonrası SüreçUzlaşma Sonucu

•Uzlaşmanın sağlanması 30 gün içinde ödeme

• Uzlaşamama Kalan sürede itiraz başvurusu

8.1.2016 9.6.20161.1.2016 1.6.2016

32

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 33: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

İnceleme Sonrası SüreçUzlaşmak ,Yapılan Tahakkuku Kabul Anlamına mı Gelir?

•Uzlaşma müessesesi mükelleflere kanunla tanınan bir haktır.

•Gümrük/vergi kanunlarında uzlaşmanın kabul anlamına geldiğine ilişkin bir düzenleme yoktur.

•Uygulamada, Mali ve Gümrük İdaresi’nin bu yönde yorumları ile karşılaşılmaktadır.

33

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 34: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

İnceleme Sonrası SüreçUzlaşma/ Uzlaşma İstatistikleri

Yıllar Uzlaşma Görüşmesi Sayısı

Uzlaşılan Talep Sayısı

Uzlaşılamayan Talep Sayısı

Temin Edilemeyen

2014 557 540 11 6

2015 1.588 1.502 61 25

İstanbul Gümrük Bölge Müdürlüğü nezdindeki uzlaşmalar

Yıllar Toplam Başvuru

Görüşmesi Yapılan

Uzlaşılan Uzlaşılamayan

2011 - 2015 12.970 11.759 11.099 660

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Uzlaşma İstatistikleri/Toplam

34

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 35: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

2. İtiraz Süreci

35

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 36: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

İnceleme Sonrası Süreçİtiraz Başvurusu

• Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde başvuru

• Üst makam/üst makam yoksa aynı makama

8.1.2016 9.6.20161.1.2016

Kalan 8 gün

İtiraza başvurmak

için son tarih

Uzlaşma Başvuru

Uzlaşmanın Sağlanamaması

1.6.2016

Tebliğ Tarihi

7 gün geçti

Uzlaşmaya Başvurulmuşsa;

36

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 37: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

İnceleme Sonrası Süreçİtiraz/Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

• İtiraz başvuruları, 30 gün içinde karara bağlanmalıdır.

• 30 gün içinde idarenin cevap vermemesi zımni red anlamına gelir.

• Bu yazılara itibar edilerek süresinde dava açılmazsa hak kayıpları yaşanabilir.

37

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 38: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

3. Yargılama Süreci

38

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 39: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

İnceleme Sonrası SüreçYargılama Süreci/Davanın Açılması

• İtiraza başvurmadan, doğrudan dava açmak mümkün değildir.

• İtirazın reddi kararının tebliğinden itibaren 30 gün

• Tek dava açılabilmesi

39

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 40: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

İnceleme Sonrası SüreçYargılama Süreci/Dava Süresi

• Vergi Mahkemesinde 1 yıl

• İstinaf Mahkemesi + Danıştay 3 yıl

• Yaklaşık 4 yılda kesinleşiyor

40

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 41: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

İhtirazi Kayıt

41

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 42: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

İnceleme Sonrası Süreçİhtirazi Kayıt

• Gümrük beyannamesinin 44. nolu hanesi- ihtirazi kayıt şerhi

• İhtirazi kayıt dilekçesi

• İhtirazı kayıt dilekçesi, gümrük beyannamesinin tescil edildiği günde verilmelidir

• İtiraz ve dava süreci

• Geri verme ve kaldırma

42

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Page 43: Gümrük uygulamalarının geleceği · PDF filePwC Gelecek daha yakın. «Avrupa Birliği bata olmak üzere, dı ticaret operasyonlarında yenilikçi temeller benimsemi ülkeler ile

PwC

Sorularınız?

Cenk ULU

PwC TürkiyeOrtakDolaylı Vergileri+90 (212) 326 69 67 [email protected]

Ezgi Türkmen

PwC TürkiyeOrtakDolaylı Vergiler+90 (212) 326 69 20 [email protected] Foto

Murat KUTLU

PwC TürkiyeDirektörVergi ve Gümrük Uyuşmazlıkları+90 (212) 326 64 38 [email protected]

Foto

43

15 Aralık 201615. Çözüm Ortaklığı Platformu

Hüseyin Akca

PwC TürkiyeMüdürDolaylı Vergiler+90 (212) 326 69 53 [email protected]