Gluten ngo

Download Gluten ngo

Post on 12-Jun-2015

1.013 views

Category:

Business

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gluten ngGluten ng l sn phm ph ca qu trnh xay xt ng. N l mt loi bt mu vng pht kh ging bt ng, ngoi tr vic n t ht.Trong hnh thc ny, n c coi l gluten ng cha qua ch bin. Gluten ng gm 2 loai: dang bt va dang nen (Khi nen se lam giam c 25% th tich so vi dang bt).Gluten ng thng c s dung chinh lam thc n chn nui gia suc, gia cm. Tuy nhin, Tin s Nick Kit gio ca i hc bang Iowa pht hin tinh c, do tai nn, rng gluten ng cng c th c s dng nh mt loi thuc dit c t nhin kim sot c di. l v hi vi con ngi, ng vt v thc vt, cng nh mi trng.

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. ShareReport AbuseNext Blog Create Blog Sign In 0Like Tw eet00Trang ch Gii thiuHnh nh Sn phmLin h Web Vic lmSitemapTh su, ngy 20 thng by nm 2012 Lin lc vi chng ti Gluten ng Sn phm &gt; Thc n chn nui &gt; Corn Gluten Gluten ng c 9/10 trn 11589 phiuHy kt ni vi chng ti!!! Gi theo thi imopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF APIpdfcrowd.com</li></ul> <p> 2. Vui lng lin lc bit gi Gi (84)918 02 04 69 M t sn phm: Gluten ng Gluten ng Gluten ng l sn phm ph ca qu trnh xay xt ng. N l mt loi bt mu vngTm kimGluten ng pht kh ging bt ng, ngoi tr vic n tTm kim ht. Trong hnh thc ny, n c coi l gluten ng cha qua ch bin. Gluten ngTng s c gm 2 loi: dng bt v dng nn (Khi nn s lm gim c 25% th tch so vi dng bt). Gluten ng thng c s dng chnh lm thc n chn nui gia sc, gia cm. Tuy nhin, Tin s Nick Kit gio ca i hc bang Iowa pht hin tnh c, do tai nn, rng gluten ng cng c th c s dng nh mt loi thuc ng k c ngay dit c t nhin kim sot c di. l v hi vi con ngi, ng vt v thc vt, cng nh mi trng.in y a ch email ca Tiu chun cht lng cm m c Bbn: Nng nghip-PTNT qui nh: m khng Gluten ng ln hn 13%, khng mi chua mc, c t - M t sn phm aflatoxin khng qu 50 ppb. (Xem thm - Ngun gc xut x ng k tiu chun cht lng ngun nguyn liu - Tiu chun c s: sn xut Thc n Chn Nui)- ng giPhn phi bi FeedBurner - Thanh ton - S lng cho mi n t hng Ngun gc xut x:Chn Ph Thnh lm bn Ch yu l Vit Nam, n , Trung Quc, Indonesia, Sri Lanka Tiu chun c s:Were on Followopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com 3. Bang Gi tr dinh d ng c a cc ng sn ph m c a ng dng cho gia cm (1999)+17Thnh phn Cc ng sn phmdinh dngGluten ng Bt gluten Phn ht kh ca ngbngProtein th 21,00 60,0027,00 Bi ng ph binLipid2,002,008,00 Bt tm, V u tm,X th10,002,508,50 Phn tmKhong ton phn 7,801,504,50Calcium0,200,020,35Phospo tng s 0,900,500,95Phospho s dng0,220,180,14Sn phm v dch v ca Ph ThnhcME Kcal/lb 795,00 1.700,001.175,00ME Kcal/Kg1.750,003.740,002.585,00Acid linoleic1,001,203,90Cm la m Xantophyll, ppm30,00275,0010,00 Ngun S dng ng sn phm ng nui gia cm ng gi : Sn xut in nng t rm, li - Bao dt 25-50kg/bao . ng - Hoc theo yu cu ca tng khch hng c th . Thanh ton :Danh sch nguyn liu Thc n Chn Nui - i vi hng kinh doanh ni a : Thanh ton bng tin mt hoc chuyn khon.open in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API Bi vit mi nhtpdfcrowd.com 4. Bi vit mi nht- i vi hng ha xut nhp khu : Thanh ton bng T/T hoc L/CS lng cho mi n t hng : Gluten ngT ch Thc n nui b bng ph phm- Hng kinh doanh ni a : Theo yu cu ca khch hng.Cch tt nht bo qun cm goGluten ngNgi theo diTham gia trang web ny vi Kt ni Bn b ca GoogleThnh vin (8)Bn l thnh vin ri? ng nhpPh Thnh qua nhGluten ng By PhuThinh.Co Ti Bn Tre, Vit Nam Ngy: 17/07/2011 y l hnh nh Gluten ngXem thm:Bt m chn nuiCm m (Cm la m)&gt;Cm m dng cho i gia scCm m dng cho heoopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF APIpdfcrowd.com 5. Cm m s dng cho gia cm Cm m dng cho thy sn Chuyn mc La m ht Nguyn liu sn xut Tm la mthc n chn nui Ngun tham khoNguyn liu thc n chn nui S dng ng sn phm ca ng nui gia cmNguyn liu thc n thy hi Corn gluten mealsn Ph ph phm nng Lin hnghip Thc n chn nui Mun mua Cm la m (Cm m) vui lng lin h ti y Nguyn liu sn xut thc n Bt Mun bn Cm la m (Cm m) vui lng lin h ti y c Cm go Nguyn liu thc nchn nui gia cm Ph ph phm Nu bn c n y, nh like, +1 v comment bn di thy hi sn Thc n chn nuigia sc bt tm rm r thc nthy hi sn Bt c chn nui Bt mLike 0Tw eet 0 0Du c Gia v thc phm Mn caNguyn liu thc n Nguyn liu thc c ng bi Buu Dang vo lc 01:32 n cho c Thc n chn nui gia cm 0 Comments v 0 ReactionsThc n thy sn Thc phm V cua Nhn: Bt gluten ng , Gluten ng, Ph phm ng, Thc n chn nui gia cm V tru V tm B ma Bt c thc phm Google Account Video Purchases Gluten ngBt v Gh Bt v Nghu Bt v cua Bt vs DDGs Du Diesel Nguyn liu sn xutopen in browser PRO versionAre you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com 6. s DDGs Du Diesel Nguyn liu sn xut 0 comments Bt c v Du c Nguyn liu sn xut Duc Thc phm v Gia v thc phm VNghu V da du Leave a message...Discussion Com m unityLu tr BlogLu tr BlogTng s lt xem trangNo one has commented yet.2,224Danh schSn phm - Th trng Thc nThy SnD liu Thc n Thy Sn Trang ch Bi ng C hnThc n Thy Sn Blogng k: ng Nhn xt (Atom) Thc n Thy SnSn phm - Th trng Thc nChn NuiPh Thnh Blog Feed D liu Thc n Chn NuiThc n Chn Nui BlogThc n Chn NuiThc n Thy Sn Grab this Headline AnimatorSn phm - Th trng Thc nChn NuiD liu Thc n Chn Nuiopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF APIpdfcrowd.com 7. Thc n Chn Nui BlogKt niPhotos are copyrighted by their ownersKt bn vi chng ti!!!Ph Thnh TwitterGii thiu v Chng tiKt ni vi Ph Thnh bng nhiuPh Thnh Co Chng ti l ai?cch! PhuThinhCo Sn phm &amp; Dch v Ph Thnh qua nhPhuThinhCo My latest SlideShare upload :Danh gia-kha-nang-su-dung-cam-trich-ly-Tuyn dng vic lmdau-l... slideshare.net/dangquocbuu/davia @slideshare27 minutes ago reply retweet f av orite V Ph ThnhPhuThinhCo I liked a @YouTube videoFollow by Email youtu.be/uc15_arY6N4?a Bt tm - Ngun Ph Thnh chuyn sn xut, phnnguyn liu r cht lng trong chn nui phi, mua bn cc mt hng -21 hours ago reply retweet f av orite Email address... Submit Nguyn liu sn xut thc n chnPhuThinhCo Ti thm video vo danhnui, gia sc gia cm, thy hi sn:sch pht trn @YouTube bt tm, v u tm, bt ruc, bt c, Join the conversation cm go, ng, ruc kh, sn lt, khoai m, bt v trng, nghu s, bt tht, bt xng, ... - Thc phm: conopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API pdfcrowd.com 8. Kt bn vi Ph Thnh ruc, ruc kh, ruc mui, ruc lc,ruc luc, mm ruc. Gia v thcphm: bt tm, bt rucFollowKt ni chng ti onPh Thnh Co WordPress Follow Hello world! - ThuySan.Coopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF APIpdfcrowd.com</p>