glokom hem. sultan bayram hem. nurgül bİlgİlİ göz kliniği

of 29 /29
GLOKOM GLOKOM Hem. Hem. Sultan BAYRAM Sultan BAYRAM Hem. Nurgül BİLGİLİ Hem. Nurgül BİLGİLİ Göz Kliniği Göz Kliniği Sağlık Sağlık Sla Sla yt yt Arşi Arşi vi: vi: http://hastaneciyiz. blogspot .com

Upload: albin

Post on 21-Mar-2016

151 views

Category:

Documents


6 download

DESCRIPTION

GLOKOM Hem. Sultan BAYRAM Hem. Nurgül BİLGİLİ Göz Kliniği. http://hastaneciyiz.blogspot.com. Sağlık. Slayt. Arşivi:. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: GLOKOM Hem. Sultan BAYRAM Hem. Nurgül BİLGİLİ Göz Kliniği

GLOKOMGLOKOM

Hem.Hem. Sultan BAYRAMSultan BAYRAMHem. Nurgül BİLGİLİHem. Nurgül BİLGİLİ

Göz KliniğiGöz KliniğiSağlıkSağlık SlaytSlayt Arşivi:Arşivi: http://hastaneciyiz.blogspot.com

Page 2: GLOKOM Hem. Sultan BAYRAM Hem. Nurgül BİLGİLİ Göz Kliniği

Glokom nedir?Glokom nedir?

Göz içi basıncı (GİB) yükselmesi ve Göz içi basıncı (GİB) yükselmesi ve buna bağlı fonksiyonel bozuklukların ve buna bağlı fonksiyonel bozuklukların ve

doku tahribatının ortaya çıkmasına doku tahribatının ortaya çıkmasına glokom denir.glokom denir.

Tedavi edilmezse göz hastalıkları içinde Tedavi edilmezse göz hastalıkları içinde en sık körlüğe neden olan hastalıklardan en sık körlüğe neden olan hastalıklardan

biridir.(%15-20)biridir.(%15-20)

Page 3: GLOKOM Hem. Sultan BAYRAM Hem. Nurgül BİLGİLİ Göz Kliniği

Glokom Nasıl Oluşur?Glokom Nasıl Oluşur?

Glokom hastalığında göz sıvısı dışa akım Glokom hastalığında göz sıvısı dışa akım yollarının çeşitli nedenlerle tıkanması sonucu yollarının çeşitli nedenlerle tıkanması sonucu göz içi sıvı hacmi dolayısıyla göz içi basıncı göz içi sıvı hacmi dolayısıyla göz içi basıncı artar.Basınç artışı ise; görme sinirinin hem artar.Basınç artışı ise; görme sinirinin hem beslenmesini bozar, hem de direkt basınç beslenmesini bozar, hem de direkt basınç etkisiyle önce görme alanı kayıplarına ve etkisiyle önce görme alanı kayıplarına ve

sonunda da körlüğe yol açar.sonunda da körlüğe yol açar.

Page 4: GLOKOM Hem. Sultan BAYRAM Hem. Nurgül BİLGİLİ Göz Kliniği

Kimler Risk Altında?Kimler Risk Altında?-45 yaşın üstünde olup düzenli olarak doktora gitmeyenler. - Stres altındakiler - -Şeker hastaları - Hipertansiyon hastaları - Ailesinde Glokomu olan kişiler - Sigara kullananlar - Miyop hastalar (özellikle 3.00 D.nin üzerinde olanlar) - Düzenli şekilde kortizon türevi hormon kullananlar - Gözüne darbe almış kişiler - Siyah ırktan olanlar

Page 5: GLOKOM Hem. Sultan BAYRAM Hem. Nurgül BİLGİLİ Göz Kliniği

Tanı Nasıl Konur?Tanı Nasıl Konur?

-- Göz tansiyonunun ölçülmesi (Tanometre)Göz tansiyonunun ölçülmesi (Tanometre) -- Göz dibi muayenesi Göz dibi muayenesi -- Görme alanı testleri Görme alanı testleri -- Görme siniri liflerinin muayeneleri ile olur Görme siniri liflerinin muayeneleri ile olur ..

Page 6: GLOKOM Hem. Sultan BAYRAM Hem. Nurgül BİLGİLİ Göz Kliniği

Kaç Tip Göz Tansiyonu Vardır?Kaç Tip Göz Tansiyonu Vardır?

A-A- Açık Açılı Glokom (AAG)Açık Açılı Glokom (AAG)

B-B- Açı Kapanması Glokomu (AKG)Açı Kapanması Glokomu (AKG)

C-C- Sekonder (ikincil) GlokomSekonder (ikincil) Glokom

D-D- Konjenital (doğuştan) GlokomKonjenital (doğuştan) Glokom

Page 7: GLOKOM Hem. Sultan BAYRAM Hem. Nurgül BİLGİLİ Göz Kliniği

AÇIK AÇILI GLOKOM (AAG)AÇIK AÇILI GLOKOM (AAG)

-- Göz tansiyonunun %90’ı Açık Açılı Göz tansiyonunun %90’ı Açık Açılı Glokom (AAG) dur.Glokom (AAG) dur. -- AAG çok sinsi bir hastalıktır. AAG çok sinsi bir hastalıktır.Göz dışardan tamamen normal görünür.Göz dışardan tamamen normal görünür. -- 25 yaşın üstündeki herkesin senede bir 25 yaşın üstündeki herkesin senede bir kez göz tansiyonunu ölçtürmesi gerekir.kez göz tansiyonunu ölçtürmesi gerekir.

Page 8: GLOKOM Hem. Sultan BAYRAM Hem. Nurgül BİLGİLİ Göz Kliniği

AÇI KAPANMASI GLOKOMU (AKG)AÇI KAPANMASI GLOKOMU (AKG)

-Göz civarında şiddetli ağrı-Göz civarında şiddetli ağrı-Kusma-Kusma-Gözde kızarıklık-Gözde kızarıklık-Işığa baktığında ışık etrafında hale -Işığa baktığında ışık etrafında hale şeklinde gökkuşağı renklerinin görülmesişeklinde gökkuşağı renklerinin görülmesi-Bulanık, sisli görüntü-Bulanık, sisli görüntü-Sabahları baş ağrısı-Sabahları baş ağrısı

Page 9: GLOKOM Hem. Sultan BAYRAM Hem. Nurgül BİLGİLİ Göz Kliniği

SEKONDER (İKİNCİL) GLOKOMSEKONDER (İKİNCİL) GLOKOM

- İritis, iridosiklitis gibi göz hastalıklarına - İritis, iridosiklitis gibi göz hastalıklarına bağlı olarak bağlı olarak

-Diyabet, Romatizma gibi hastalıklara -Diyabet, Romatizma gibi hastalıklara bağlı olarakbağlı olarak

Page 10: GLOKOM Hem. Sultan BAYRAM Hem. Nurgül BİLGİLİ Göz Kliniği

KONJENİTAL (DOĞUŞTAN) GLOKOMKONJENİTAL (DOĞUŞTAN) GLOKOM

İri gözlü bebeklerin bazılarının göz küreleri göz tansiyonu nedeniyle balon gibi şişmiştir ve bu nedenle iri görünmektedir.- İri gözlü - Gözleri sulu ve kırmızı olan - Işıktan rahatsız olan - Göz bebekleri hızla büyüyen

Page 11: GLOKOM Hem. Sultan BAYRAM Hem. Nurgül BİLGİLİ Göz Kliniği

KONJENİTAL (DOĞUŞTAN) GLOKOMKONJENİTAL (DOĞUŞTAN) GLOKOM

- Az yemek yiyen - Huzursuz ve sürekli ağlayan bebeklere vakit kaybetmeden doktora götürülmelidir.

İlaç tedavisi yoktur ve tek tedavi yöntemi cerrahidir. İlaç tedavisi yoktur ve tek tedavi yöntemi cerrahidir. Ne kadar erken müdahale edilirse o kadar az hasar Ne kadar erken müdahale edilirse o kadar az hasar ile atlatılmış olur.ile atlatılmış olur.

Page 12: GLOKOM Hem. Sultan BAYRAM Hem. Nurgül BİLGİLİ Göz Kliniği

TEDAVİ NASIL UYGULANIR?TEDAVİ NASIL UYGULANIR?

Glokom hastalığına bağlı olarak, körlüğe kadar gidebilen ağır ve ilerleyici görme kaybı, zamanında ve uygun tedavi ile ilerlemesi engellenebilir.

Kaybolan görme geri gelmez.

Doktorun tedavide amacı hastanın görmesini ömür boyu korumaktır.

Page 13: GLOKOM Hem. Sultan BAYRAM Hem. Nurgül BİLGİLİ Göz Kliniği

Glokom tedavisi Glokom tedavisi

İlaç tedavisi: basit glokomda, hastalığın ağırlığına göre çeşitli göz damlaları (betoptic, timoptic, alphagan, cosopt v.s.) ile göz tansiyonu düşürülmeye çalışılır.

Bazı hastalarda tek damla yeterli iken, bazı hastalarda iki veya daha fazla göz damlası gerekir.

Ayrıca diazomid gibi tabletler de mevcuttur.

Gliserol (30cc kadar) sulandırılarak içirilebilir.

Page 14: GLOKOM Hem. Sultan BAYRAM Hem. Nurgül BİLGİLİ Göz Kliniği

Glokom tedavisi Glokom tedavisi

İlaç tedavisi:İlaç tedavisi: Açı kapanması glokomunda önce serum takılarak Açı kapanması glokomunda önce serum takılarak (mannitol) göz içi basıncı düşürülür. (mannitol) göz içi basıncı düşürülür.

Hastanın ilaçları düzenli ve ömür boyu kullanması Hastanın ilaçları düzenli ve ömür boyu kullanması

gerekir.gerekir.

Page 15: GLOKOM Hem. Sultan BAYRAM Hem. Nurgül BİLGİLİ Göz Kliniği

Laser tedavisi: tedavisi:

Göz içi basıncı tekrar yükselen Göz içi basıncı tekrar yükselen hastalarda laser etkili bir tedavi hastalarda laser etkili bir tedavi alternatifi olabilir. alternatifi olabilir.

Page 16: GLOKOM Hem. Sultan BAYRAM Hem. Nurgül BİLGİLİ Göz Kliniği

Cerrahi tedavi: hasta ilaçlarını düzenli kullanamıyor ve hastalık ilaçla kontrol altına alınamıyorsa cerrahi tedavi yapılır.

Cerrahide amaç; mevcut görme fonksiyonunu arttırmak değil, görmenin özellikle görme alanının korunmasıdır. Burada göz içi sıvısının dışa akımını sağlamak için yeni bir yol oluşturulur.

Page 17: GLOKOM Hem. Sultan BAYRAM Hem. Nurgül BİLGİLİ Göz Kliniği

HASTA SUNUMU

Hasta:Hasta: A.K. T., erkek, 10 yaşında A.K. T., erkek, 10 yaşında

Şikayeti:Şikayeti: Doğuştan itibaren görme azlığı görme azlığı Doğuştan itibaren görme azlığı görme azlığı

ÖzgeçmişiÖzgeçmişi::3 yaşında göz tansiyonu tanısı konmuş3 yaşında göz tansiyonu tanısı konmuş

Soy geçmiş: Önemli kongenital hikaye yok Önemli kongenital hikaye yok Anne-baba akraba çocukları Anne-baba akraba çocukları

Diğer ik kardeşte önemli bir hikaye yok Diğer ik kardeşte önemli bir hikaye yok

Genel durum:Genel durum: İyiİyi

Page 18: GLOKOM Hem. Sultan BAYRAM Hem. Nurgül BİLGİLİ Göz Kliniği

Cosopt 2x1Cosopt 2x1Alphagan 2x1 (4-5 yıldır)Alphagan 2x1 (4-5 yıldır)Lumigan 1x1Lumigan 1x1Diazomid 2x1 (1 aydır)Diazomid 2x1 (1 aydır)

To regüle edilemeyen hasta TRAB için To regüle edilemeyen hasta TRAB için yatırıldı.yatırıldı.

Page 19: GLOKOM Hem. Sultan BAYRAM Hem. Nurgül BİLGİLİ Göz Kliniği

Muayene bulgularıMuayene bulgularıSağ: Konj. Doğal, kornea saydamSağ: Konj. Doğal, kornea saydamÖKD (ön kamera derinliği) artmış, pupil ÖKD (ön kamera derinliği) artmış, pupil

düzenli, lens saydam, Lens ön kapsülü düzenli, lens saydam, Lens ön kapsülü üzerinde iris pigmentleri mevcuttur.üzerinde iris pigmentleri mevcuttur.

Sağ:CLP (kap/disk oranı) 0.7, Sağ:CLP (kap/disk oranı) 0.7, KRA (koryo retinal atrofi) makula atrofik, KRA (koryo retinal atrofi) makula atrofik, yaygın RPE (retina pigment incelmesi)yaygın RPE (retina pigment incelmesi) foveal refle kaybı foveal refle kaybı

Page 20: GLOKOM Hem. Sultan BAYRAM Hem. Nurgül BİLGİLİ Göz Kliniği

Muayene bulgularıMuayene bulgularıSol: Konj. Doğal, kornea saydamSol: Konj. Doğal, kornea saydamÖKD artmış, pupil düzenli, lens ÖKD artmış, pupil düzenli, lens

saydam, Lens ön kapsülü üzerinde saydam, Lens ön kapsülü üzerinde iris pigmentleri mevcuttur.iris pigmentleri mevcuttur.

Sağ:CLP (kap/disk oranı) 0.7, KRA Sağ:CLP (kap/disk oranı) 0.7, KRA makula atrofik, yaygın RPE incelmesi, makula atrofik, yaygın RPE incelmesi, foveal refle kaybıfoveal refle kaybı

Page 21: GLOKOM Hem. Sultan BAYRAM Hem. Nurgül BİLGİLİ Göz Kliniği

Muayene bulgularıMuayene bulguları10 üzerinde 2 görüyor.10 üzerinde 2 görüyor.

Serviste bir haftadır bilateralServiste bir haftadır bilateralCosopt 2x1Cosopt 2x1Alphagan 2x1Alphagan 2x1Lumigan 1x1Lumigan 1x1Diazomid 2x1 tb kullanıyor Diazomid 2x1 tb kullanıyor

Page 22: GLOKOM Hem. Sultan BAYRAM Hem. Nurgül BİLGİLİ Göz Kliniği

Klinik seyir Klinik seyir 15.12.05 2415.12.05 24 To To 4242

16.12.05 2216.12.05 22 To To 4141 17.12.05 2217.12.05 22 To To 4242(tedaviye rağmen) (tedaviye rağmen)

Page 23: GLOKOM Hem. Sultan BAYRAM Hem. Nurgül BİLGİLİ Göz Kliniği

Klinik seyir Klinik seyir Tedaviye rağmen düzelmediği, optik Tedaviye rağmen düzelmediği, optik sinir etkilendiği ve çocuğun ileri sinir etkilendiği ve çocuğun ileri dönemde kör olma riski olduğu için;dönemde kör olma riski olduğu için;Mitomycin ile trobekülektomi yapılması Mitomycin ile trobekülektomi yapılması planlanıyor.planlanıyor.

19.12.05 de Lumiganı ve diazomidi 19.12.05 de Lumiganı ve diazomidi stoplandı.stoplandı.

Page 24: GLOKOM Hem. Sultan BAYRAM Hem. Nurgül BİLGİLİ Göz Kliniği

Günlük yaşam aktiviteleriGünlük yaşam aktiviteleri Hastanın ve çevrenin güvenliğini sağlama; problem yokHastanın ve çevrenin güvenliğini sağlama; problem yok İletişim; 10 üzerinde 2 görüyor, gözlükle aktivitelerinde İletişim; 10 üzerinde 2 görüyor, gözlükle aktivitelerinde

rahat, başağrısı varrahat, başağrısı var Solunum; problem yokSolunum; problem yok Yeme-içme; allerjisi yok, patlıcanı sevmiyor, yeme içme Yeme-içme; allerjisi yok, patlıcanı sevmiyor, yeme içme

normal, diş çürüğü var.normal, diş çürüğü var. Eliminasyon; problem yokEliminasyon; problem yok Kişisel temizlik; giyinmede anne yardımcı, problem yokKişisel temizlik; giyinmede anne yardımcı, problem yok Hareket; çok hareketli, problem yokHareket; çok hareketli, problem yok Uyku; problem yokUyku; problem yok

Page 25: GLOKOM Hem. Sultan BAYRAM Hem. Nurgül BİLGİLİ Göz Kliniği

Hemşirelik Bakım PlanıHemşirelik Bakım PlanıHemşireliHemşirelik Tanısık Tanısı

Beklenen Beklenen Sonuç Sonuç

GirişimlerGirişimler

Travma riski(çok hareketli olması ve görme azlığı)

Çocukta yaralanma olmayacak

Çocuk ve aile ile birlikte servis içindeki travma riskleri değerlendirilir. Ortamda travmaya yol açabilecek etkenler kaldırılır.

Page 26: GLOKOM Hem. Sultan BAYRAM Hem. Nurgül BİLGİLİ Göz Kliniği

Hemşirelik Bakım PlanıHemşirelik Bakım PlanıHemşirelik Hemşirelik TanısıTanısı

Beklenen Beklenen Sonuç Sonuç

GirişimlerGirişimler

Diş fırçalama alışkanlılığının yeterli olmaması(Diş çürüğü)

Diş fırçalamanın önemini açıklayacak.Diş fırçalaması düzenli olacak.Dengeli beslenmenin önemini açıklayacak.

Çocuk ve aile ile birlikte diş fırçalama yöntemi değerlendirilecek.Diş sağlağı için diş dırçalamanın önemi açıklanacak.Yeme alışkanlıkları içinde şekerli gıdaların fazla olmaması konusunda bilgilendirilecek.Gerekirse diş konsültasyonu sonucundaki öneriler uygulanır.

Page 27: GLOKOM Hem. Sultan BAYRAM Hem. Nurgül BİLGİLİ Göz Kliniği

Hemşirelik Bakım PlanıHemşirelik Bakım PlanıHemşireliHemşirelik Tanısık Tanısı

Beklenen Beklenen Sonuç Sonuç

GirişimlerGirişimler

Bilgi eksikliği(planlanan ameliyat)

Çocuk ve aile yapılacak olan ameliyat konusunda bilgilenmiş olacak.

Çocuk ve aileye yapılacak girişim, sonuç ve olası problemler konusunda bilgilenmesi sağlanır.Ameliyathane ortamı konusunda açıklama yapılır.Post-op dönemde dikkat edeceği konusunda bilgilendirme yapılır.Ailenin ve çocuğun soruları cevaplandırlır.

Page 28: GLOKOM Hem. Sultan BAYRAM Hem. Nurgül BİLGİLİ Göz Kliniği

Hemşirelik Bakım PlanıHemşirelik Bakım PlanıHemşireliHemşirelik Tanısık Tanısı

Beklenen Beklenen Sonuç Sonuç

GirişimlerGirişimler

Rahatta değişimAğrı (baş ağrısı)

Çocuk ağrısının olmadığını ya da azaldığını ifade edecek

Çocuğun ağrısı değerlendirilir.Önerilen analjezik verilir.

Page 29: GLOKOM Hem. Sultan BAYRAM Hem. Nurgül BİLGİLİ Göz Kliniği

KAYNAKLARKAYNAKLAR

Op.Dr.Turhan SOYLUOp.Dr.Turhan SOYLUGöz hastalıkları ve cerrahisi>GlokomGöz hastalıkları ve cerrahisi>Glokom

Op.Dr.Ahmet GİRGİNOp.Dr.Ahmet GİRGİNGlokomGlokom

İnternet KAYNAK: İnternet KAYNAK: kaskaloglu.com/glokom.htmkaskaloglu.com/glokom.htm

İnternet KAYNAK: Görüyorum.Netİnternet KAYNAK: Görüyorum.Net SağlıkSağlık SlaytSlayt Arşivi:Arşivi: http://hastaneciyiz.blogspot.com