giới thiệu chung về cdio

Upload: phong-nguyen

Post on 06-Jul-2015

134 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Gii thiu chung v CDIOCDIO (Conceive hnh thnh tng; Design thit k tng; Implement thc hin; Operate vn hnh) l mt gii php nng cao cht lng o to p ng yu cu x hi trn c s xc nh chun u ra (CR) thit k chng trnh v phng php o to theo mt quy trnh khoa hc. Xy dng chng trnh o to theo cch tip cn CDIO nhm o to sinh vin pht trin ton din c v kin thc, k nng, thi , nng lc thc tin (nng lc C-D-I-O) v c thc trch nhim vi x hi. Theo cch tip cn CDIO, khi xy dng v nng cp cc chng trnh o to phi tun th cc quy trnh cht ch, t khu xy dng CR, thit k khung chng trnh, chuyn ti khung chng trnh vo thc tin v nh gi kt qu hc tp ca sinh vin cng nh ton b Chng trnh. CDIO l mt sng kin mi cho gio dc, l mt h thng cc phng php v hnh thc tch ly tri thc, k nng trong vic o to sinh vin p ng yu cu ca doanh nghip v x hi. Khi ngun t Vin cng ngh MIT (M), cho n nay mng li cc trng i hc p dng CDIO trn th gii ang ngy cng tng ln, c bit l M. CDIO xut pht l mt h thng phng php pht trin cc chng trnh o to k s nhng v bn cht, CDIO l mt quy trnh o to chun v cn c vo u ra (outcome-based) thit k u vo. Quy trnh ny c xy dng mt cch khoa hc, hp l, logic v v phng php tng th mang tnh chung ha c th p dng xy dng quy trnh chun cho nhiu lnh vc o to khc nhau ngoi ngnh k s (vi nhng s iu chnh, b sung cn thit), trong c khi ngnh kinh t v qun tr kinh doanh. Vic tip cn theo phng php CDIO s em li cc li ch sau: o to theo cch tip cn CDIO gn vi nhu cu ca ngi tuyn dng, t gip thu hp khong cch gia o to ca nh trng v yu cu ca nh s dng ngun nhn lc; o to theo cch tip cn CDIO s gip ngi hc pht trin ton din vi cc k nng cng v k nng mm nhanh chng thch ng vi mi trng lm vic lun thay i; o to theo cch tip cn CDIO s gip cc chng trnh o to c xy dng v thit k theo mt quy trnh chun. Cc cng on ca qu trnh o to s c tnh lin thng v gn kt cht ch; Cch tip cn CDIO l cch tip cn pht trin, gn pht trin chng trnh vi chuyn ti v nh gi hiu qu gio dc i hc, gp phn nng cao cht lng gio dc i hc ln mt tm cao mi.

-

-

-

Bn cht v c im ca quy trnh CDIO gcBn cht v c im ca cch tip cn theo quy trnh CDIO l cch tip cn pht trin da vo kt qu u ra v hng vo gii quyt 2 cu hi trung tm: Sinh vin ra trng cn phi t c tri thc, k nng v thi g (Dy ci g)?

-

Cn phi lm nh th no sinh vin ra trng c th t c cc tri thc, k nng v thi (Dy nh th no)?

Thc hin theo cch tip cn CDIO Dy ci g phi xut pht t vic iu tra cc nhm i tng lin quan n chng trnh o to (stakeholders), t xc nh ra cc mc tiu ca chng trnh o to v trn c s thit k chun u ra CDIO (CDIO Syllabus hay cn gi l d kin kt qu u ra) v khung chng trnh (Curriculum) vi cc mn hc tng ng vi cc cp mc tiu ca chun u ra CDIO.

Quy trnh xy dng ni dung chng trnh o to theo CDIO

Dy nh th no phi xut pht t 12 tiu chun ca CDIO, t thit k tng mn hc vi phng php dy v hc ph hp.

Cc tiu chun ca CDIO

Ngoi vic cung cp mt bn mu v chun u ra, xng CDIO cng cung cp nhng hng dn rt c th v o to v phng php qun l gio dc nh tinh thn doanh nhn, lnh o trong gio dc i hc, pht trin ging vin chuyn nghip, kt gn doanh nghip vi gio dc i hc, quc t ha gio dc i hc, hc tp da trn d n, ci cch khung chng trnh bn vng, o to sinh vin cc k nng giao tip khng chnh thc, hc tp kinh nghim v hc tp ch ng, thit k chng trnh, khung chng trnh, mi trng hc tp, kim tra, nh gi nn rt hu ch trong vic p dng v trin khai.

Chun u ra theo phng php CDIOChun u ra cho ngnh k s theo phng php CDIO c xy dng da vo nghin cu nhu cu th trng v c th hin 4 ni dung chnh: (1) khi kin thc (l thuyt) chuyn ngnh v lp lun (technical knowledge and reasoning), (2) cc k nng v thi c nhn v ngh nghip (professional and personal skills and attitudes), (3) cc k nng v thi x hi (interpersonal skills and attitudes), v (4) khi kin thc k nng CDIO trong bi cnh x hi v doanh nghip (CDIO in social and enterprise context).

Chun u ra CDIO (cp 1) p dng cho ngnh k s Nh vy i vi mt sinh vin ngnh k s ra trng th cn t c 4 ni dung chnh v yu cu sn phm u ra nu trn. 3 ni dung u v sn phm u ra (1) khi kin thc (l thuyt) chuyn ngnh v lp lun (technical knowledge and reasoning), (2) cc k nng v thi c nhn v ngh nghip (professional and personal skills and attitudes), v (3) cc k nng v thi x hi (interpersonal skills and attitudes) chnh l 3 nn tng to ra 4 nng lc C-D-I-O (hnh thnh tng thit k tng thc hin v vn hnh) cho mi sinh vin k s ra trng. Chun u ra cho ngnh k s theo phng php CDIO cng c chi tit ha bng cc ni dung c th. Tham kho chun u ra CDIO cp 3 (p dng cho ngnh k s) ti y. CDIO: Phng php tip cn chng trnh o to hiu qu L mt trong nhng trng u tin p dng m hnh CDIO vo vic ging dy, Trng HKT ang cho thy hiu qu ca m hnh ny. Tuy nhin, hiu r hn v CDIO, chng ti c cuc trao i su vi Tin s V Anh Dng,Ch nhim Kinh t Quc t v CDIO bn c cng hiu r hn. PV: Tin s c th a ra nh ngha y v d hiu nht v m hnh CDIO? TS. V Anh Dng: CDIO c vit tt ca cm t ting Anh Conceive - Design Implement - Operate (ngha l: hnh thnh tng, thit k tng, thc hin v vn hnh). y l nng lc ct li m cc k s khi tt nghip cn t c (v xut pht im ca xng ny t ngnh k s). Tuy nhin, v bn cht cn phi khng nh rng CDIO l mt gii php nng cao cht lng o to p ng yu cu x hi trn c s xc nh chun u ra thit k ni dung chng trnh v k hoch o to. Quy trnh ny c xy dng mt cch khoa hc, hp l, logic v v phng php tng th mang tnh chung ha c th p dng xy dng quy trnh chun cho nhiu lnh vc o to khc nhau ngoi ngnh k s (vi nhng s iu chnh, b sung cn thit). Sinh vin trong chng trnh o to theo cch tip cn CDIO c pht trin v cn t c 4 nng lc chnh (hay cn gi l chun u ra) khi tt nghip. Chng bao gm: Khi kin thc (l thuyt) v lp lun ngnh; Cc k nng v phm cht c nhn v ngh nghip; Cc k nng v phm cht x hi; Nng lc p dng kin thc vo thc tin (nng lc C-D-I-O) t trong bi cnh x hi v doanh nghip. 4 nng lc chnh ny c xy dng n cp rt chi tit nn rt c th v ring bit cho tng ngnh hay tng chng trnh o to. Mt chng trnh o to hng ti vic t c 4 nng lc chnh ny s gip sinh vin c c cc k nng cng v mm cn thit khi ra trng v p ng c yu cu ca x hi cng nh bt nhp c vi nhng thay i ca mi trng, thm ch l c th dn dt s thay i . Ngoi vic cung cp mt bn mu v chun u ra, xng CDIO cng cung cp nhng hng dn rt c th v o to v phng php qun l gio dc nh tinh

thn doanh nhn, lnh o trong gio dc i hc, pht trin ging vin chuyn nghip, kt gn doanh nghip vi gio dc i hc, quc t ha gio dc i hc, hc tp da trn d n, ci cch khung chng trnh bn vng, o to sinh vin cc k nng giao tip khng chnh thc, hc tp kinh nghim v hc tp ch ng, thit k chng trnh, khung chng trnh, mi trng hc tp, kim tra, nh gi nn rt hu ch trong vic p dng v trin khai. PV: L ngi c hc v tip xc vi nn gio dc quc t, Tin s thy vic p dng m hnh ny c hiu qu th no i vi gio dc? TS. V Anh Dng: Thc t cc i hc thuc cc quc gia pht trin v ang pht trin chng minh vic p dng phng php hay cch tip cn CDIO s em li cc li ch sau: o to theo cch tip cn CDIO gn vi nhu cu ca ngi tuyn dng, t gip thu hp khong cch gia o to ca nh trng v yu cu ca nh s dng ngun nhn lc. o to theo cch tip cn CDIO s gip ngi hc pht trin ton din vi cc k nng cng v k nng mm nhanh chng thch ng vi mi trng lm vic lun thay i v thm ch l i u trong vic thay i ; o to theo cch tip cn CDIO s gip cc chng trnh o to c xy dng v thit k theo mt quy trnh chun. Cc cng on ca qu trnh o to s c tnh lin thng v gn kt cht ch; Cch tip cn CDIO l cch tip cn pht trin, gn pht trin chng trnh vi chuyn ti v nh gi hiu qu gio dc i hc, gp phn nng cao cht lng gio dc i hc ln mt tm cao mi.

-

-

-

PV: C th ni rt t trng i hc ca Vit Nam (thm ch i hc Quc gia H Ni l i hc tin phong) mi bt u p dng cch tip cn CDIO xy dng v pht trin chng trnh o to trong thi gian gn y. Tin s c th ni g v s cn thit p dng CDIO Vit Nam? TS. V Anh Dng: Trc tin, xt trn tm v m th vic p dng cch tip cn CDIO s gp mt phn vo vic gii bi ton cht lng gio dc i hc hin nay. Tip na, p dng cch tip cn CDIO s em li cc hiu qu c th nh ti cp trn. Ngoi ra, do cc chng trnh o to c thit k v thc hin theo mt quy trnh chun nn s gp phn gim chi ph v ngun lc lin quan n cng tc o to (mc d cn c s u t v ti phn cng li cc ngun lc trong t chc). V pha sinh vin, h s c o to theo mt quy trnh bi bn v c pht trin ton din v tri thc, k nng v thi . y chnh l ngun nhn lc cht lng cao cho x hi. Cui cng, ging vin trong cc chng trnh o to c xy dng v pht trin theo cch tip cn CDIO cng phi tun theo cc phng php ging dy tin tin v p ng cc tiu chun v nghin cu khoa hc. Nh vy s gp phn to ra oc mt i ng ging vin cht lng cao, p ng chun quc t, t tng cng uy tn cho cc n v tham gia o to. PV: c th gio dc ca Vit Nam r rng l c s khc bit i vi th gii. Vy theo Tin s chng ta cn thay i g trong m hnh CDIO cho ph hp vi Vit Nam? TS. V Anh Dng: Khi tin hnh pht trin v thc hin chng trnh o to theo cch tip cn CDIO, chng ti c t trong bi cnh x hi v kinh t/kinh doanh ca

Vit Nam. Mt khc, cp c th hn, mi chng trnh o to c c th ring nn mc d v cch tip cn l chung nhng cn c s thch ng ph hp trong p dng. Tuy nhin cn phi nhn mnh rng mc d nn gio dc ca Vit Nam ng l c nhng nn tng v s khc bit nht nh i vi th gii, nhng vic ngy cng hi nhp su hn vi th gii cng i hi chng ta cng cn bt nhp v c nhng im chung. PV: L ngi trc tip tham gia vo vic p dng cch tip cn CDIO pht trin chng trnh o to ti Trng HKT - HQGHN, theo Tin s u l thun li, u l kh khn m nh trng gp phi? TS. V Anh Dng: Thun li ln nht v quan trng nht theo ti chnh l s tin phong v tm nhn ca Ban Gim c HQGHN v Ban Gim hiu Trng HKT. Chnh s quyt tm cao v ng h mnh m ny gip cho vic nghin cu, trin khai v p dng cch tip cn CDIO ti Khoa Kinh t v Kinh doanh Quc t - Trng i hc Kinh t, HQGHN tr thnh hin thc v gip vt qua nhng thch thc m ti cp di y. Th nht do khi nim v quy trnh CDIO cng nh cch thc p dng cch tip cn CDIO l mi vi cc trng i hc Vit Nam, c bit khi Trng HKT - HQGHN l trng tin phong p dng CDIO trong ton HQGHN v cng l mt trong cc trng tin phong p dng cch tip cn CDIO cho mt ngnh ngoi ngnh k s l ngnh Kinh t i ngoi (c th ni trn th gii) nn cn c thi gian v minh chng c th v s thnh cng thng nht trong nhn thc v xng CDIO v t to ra s ng thun v s hng ng nhit tnh ca tt c cc ging vin, cn b lnh o qun l, chuyn vin v c sinh vin trong qu trnh trin khai thc hin. Th hai, vic p dng cch tip cn CDIO i hi c nhng iu kin c bn v mt c s vt cht, c s h tng ca trng hc, i ng ging vin, nhn vin p ng c nhng tiu chun ca CDIO v phi c mt h thng quy trnh x l chun v thng nht m bo s thnh cng ca chng trnh. Do vy, s u t ban u v ti phn b v ngun lc l cn thit. iu ny cng l thch thc ln nhng c th vt qua. Thch thc th ba l cn phi i mi khung chng trnh o to (trong c th gm c vic thay i c nhng mn bt buc c quy nh hin nay) khi p dng cch tip cn CDIO. iu ny i hi c ch linh hot v tm v m theo yu cu ti cc i hc trn c nc. Th t, o to theo cch tip cn CDIO i hi c s u t ln v i ng ging vin, c s vt cht, thi gian, kinh ph v ngun nhn lc. gii quyt iu ny i hi c ch t thu hc ph theo ng vi cht lng ca chng trnh o to c xy dng theo phng php tip cn CDIO ging vi c ch thu hc ph i vi cc chng trnh tin tin v cc chng trnh cht lng cao tng ng quc t. Th nm, xy dng chng trnh o to theo cch tip cn CDIO lin quan n rt nhiu yu t nh: ging dy, hc tp, cng tc o to, qun l sinh vin, c s vt cht, mi trng hc tp... Mi yu t ny li lin quan n nhiu phng ban v c nhn, t sinh vin, ging vin, chuyn vin n cc cn b qun l. iu ny l kh khn nn rt cn c s phi hp cht ch gia tt c cc c nhn, cc phng ban v b phn trong t chc. PV: CDIO c hiu l nhng t cht cn c trong o to sinh vin c nng lc p ng yu cu x hi. iu ny r rng i hi s thay i ln t pha ging vin Vit Nam ni chung v ging vin trng HKT ni ring? TS. V Anh Dng: Mi mt mn hc trong mt chng trnh o to s ng gp mt phn nht nh trong vic t c mt phn chun u ra ca chng trnh c

xy dng theo cch tip cn CDIO. iu ny i hi tng ging vin phi tun theo cc chun mc nht nh ca chng trnh v c nhng cam kt v vic truyn ti chun u ra trong mn hc do mnh ph trch. Cc chun u ra ny c cng b v vo cui mn hc c nh gi bi sinh vin v cc bn lin quan. y khng phi l mt cng vic d lm. iu ny cng i hi ging vin tun theo cc phng php ging dy tin tin v p ng cc tiu chun v nghin cu khoa hc. Ngoi vic ging vin cn thay i cch ging dy truyn thng, Nh trng cng cn t chc cc kha o to cho i ng lnh o, ging vin cng nh nhng cn b phc v trong cng tc o to theo hng tip cn CDIO mt cch bi bn. H cng cn hc tp nghin cu v c o to v CDIO mt cch nghim tc c th truyn ti mt cch tt nht cc chun u ra m khung chng trnh ra. PV: CDIO do mt nhm trng k thut xng ra. Vy c g mu thun y khng khi em CDIO p dng cho cc trng khc, c th nh trng v kinh t? TS. V Anh Dng: Hon ton khng c g mu thun. Nh ti cp trn, chng ta s dng cch tip cn CDIO ch khng p dng nguyn m hnh CDIO xy dng, pht trin v t chc chng trnh o to. Tip cn trc tin c hiu l v phng php tng th, tc l xut pht t nng lc ct li ca ngnh t xy dng v t chc chng trnh o to. Th 2, CDIO l mt m hnh m cung cp cc hng dn c th v qui trnh v cc hng dn c th xy dng, t chc v nh gi chng trnh o to v qui trnh ny mang tnh chung ha cao c th p dng cho nhiu ngnh khc nhau nn hon ton c th thch ng cho chng trnh o to ngnh kinh t/kinh doanh. Thc t ang chng minh rng chng ti v ang s dng cch tip cn ny v c nhng bc tin quan trng trong vic pht trin, t chc v nh gi chng trnh o to c nhn Kinh t i ngoi (hay cn gi l Kinh t v Kinh doanh quc t) h cht lng cao. PV: Hin p dng CDIO vo cc trng i hc vn ang cn giai on ban u. Theo Tin s, phi mt bao lu mi c th nh gi c hiu qu ca chng trnh ny? TS. V Anh Dng: Kinh nghim quc t cho thy rng cn 4 nm thc hin mt chng trnh o to (k t khi sinh vin nhp hc n khi tt nghip), sau cn thm 2 nm c th nh gi kt qu ca nhng sinh vin khi h ra trng v lm vic trong mt t chc. Do vy, v c bn cn t 5 - 7 nm nh gi hiu qu ca chng trnh. iu ny l thng thng trong lnh vc gio dc o to i hc. Tuy nhin, c nhng hiu qu chng ta c th nhn thy ngay l vic p dng cch tip cn CDIO i hi tun theo mt quy trnh nghim ngt t khu iu tra kho st xc nh yu cu ca x hi v cc sn phm o to ti khu xy dng, thit k, t chc v nh gi chng trnh. Do vy, chng ta c th thy ngay vic cc nh qun l gio dc, cc ging vin v sinh vin khi tun theo cc qui nh th phn no thc hin vic m bo cht lng gio dc v iu ny phc v chnh cho vic kim nh cht lng chng trnh. PV: Cm n Tin s cung cp nhng thng tin rt b ch ny.

CDIO v p dng cho CT KTN CLC

Khoa KT&KDQT Trng HKT c HQGHN giao nhim v nghin cu n Xc lp c s khoa hc, thc tin v quy trnh xy dng chng trnh o to theo cch tip cn CDIO v p dng cho ngnh Kinh t i ngoi cht lng cao ti i hc Quc gia H Ni t thng 6/2010. Ni dung cng vic chnh ca n gm: Trc tin l xc lp c s khoa hc v thc tin ca phng php CDIO m cc vin/trng i hc trn th gii ang p dng lm lun l: phn ln cc trng i hc trn th gii hin nay ang p dng CDIO cho cc chng trnh o to mang tnh cht k thut nh Engineering hay IT. Bn thn ngay khi cc trng ny p dng cho cc chng trnh o to k s th cng cn c cc cch iu chnh nh thay i thut ng ph hp vi ngn ng ca tng chuyn ngnh, thay i cc cp mc tiu ca cng CDIO (CDIO syllabus), thm hoc loi b mn hc trong khung chng trnh da trn nhu cu thc t... Tip n l xc lp quy trnh xy dng chng trnh o to theo cch tip cn CDIO ph hp vi HQGHN. p dng quy trnh ni trn cho chng trnh o to c nhn CLC ngnh KTN: vic xy dng i hi phi c nhng s thay i v iu chnh nht nh ca quy trnh CDIO gc cho ph hp vi ngnh KTN CLC.

-

-

Da vo cc yu cu nu trn, n t ra 4 mc tiu chnh: Xc lp c s khoa hc v thc tin ca cch tip cn CDIO. Xy dng chun u ra (hay cn gi l d kin kt qu u ra CDIO-based syllabus) v khung chng trnh cho chng trnh o to c nhn CLC ngnh KTN theo cch tip cn CDIO (da vo chun u ra). Xy dng d tho hng dn trin khai thc hin chng trnh c nhn CLC ngnh KTN theo cch tip cn CDIO. Xy dng d tho hng dn vic xy dng chng trnh o to ph hp vi HQGHN theo cch tip cn CDIO.

-

-

Sau mt thi gian ngn trin khai, Trng np bo co n cho HQGHN vo ngy 24/12/2009. TS. V Anh Dng, Ch nhim n bo co n trc Hi ng nghim thu ca HQGHN vo ngy 18/1/2010. n c Hi ng nh gi nghim thu t kt qu xut sc. T kt qu , Khoa KT&KDQT tip tc hon thin cc ni dung v: D tho hng dn v xy dng chng trnh o to i hc theo cch tip cn CDIO HQGHN (thng 6/2010). Chun u ra ca chng trnh c nhn KTN CLC.

-

Trong thng 6/2010, TS. V Anh Dng tham d hi tho quc t v CDIO ti i hc Montreal, Canada v thuyt trnh v vic thc hin CDIO ti Trng HKT HQGHN. Vo ngy 1/7/2010, Trng HKT chnh thc ban hnh chun u ra cho chng trnh c nhn KTN CLC theo cch tip cn CDIO. Trong thng 7 v 8/2010, Khoa KT&KDQT tin hnh tch hp chun u ra ny trong cng 22 mn hc ct li ca chng trnh. Trong thng 8/2010, Chun u ra theo cch tip cn CDIO c ph bin cho sinh vin lp QH2007E KTN CLC. Trong cc thng 8,9, 10/2010, Khoa tin hnh xy dng ngn hng thi cho 22 mn hc ny. D kin trong nm hc 2010-2011, Khoa tip tc trin khai cc hot ng CDIO lin quan n vic xy dng, t chc v nh gi CT o to c nhn KTN CLC.

Lch trnh trin khai cch tip cn CDIO

TRNG I HC KINH T KHOA KT & KD QUC T nm 2010

CNG HA X HI CH NGHA VIT NAM c lp T do Hnh phc H Ni, ngy 1 thng 4 L TRNH TRIN KHAI CCH TIP CN

CDIO

Vic nghin cu v trin khai cch tip cn CDIO ti Khoa Kinh t quc t Trng HKT HQGHN c thc hin theo l trnh sau: 1) Nghin cu Thng 6/2009: HQGHN giao nhim v nghin cu n Xc lp c s khoa hc, thc tin v quy trnh xy dng chng trnh o to theo cch tip cn CDIO v p dng cho ngnh Kinh t i ngoi cht lng cao ti i hc Quc gia H Ni. Thng 12/2009: Hon thnh bo co n v np HQGHN.

Thng 1/2010: nh gi nghim thu kt qu n t loi xut sc. T thng 1-5/2010: Tip tc hon thin ni dung v Chun u ra v d tho hng dn xy dng chng trnh o to. Thng 6/2010: Tham gia hi tho quc t v CDIO ti H Montreal, Canada. 2) Trin khai Thng 7/2010: Ban hnh Chun u ra cho chng trinh c nhn Kinh t i ngoi h Cht lng cao theo cch tip cn CDIO. Thng 7 - 8/2010: Tch hp Chun u ra trong cng 22 mn hc ct li ca chng trnh c nhn Kinh t i ngoi h Cht lng cao. Thng 10/2010: HQGHN ban hnh hng dn v Xy dng v pht trin chng trnh o to theo chun u ra da trn c s d tho do nhm nghin cu ca trng i hc Kinh t - HQGHN bin son. Thng 8 - 11/2010: Xy dng ngn hng thi cho 22 mn hc ct li tch hp chun u ra ca chng trnh c nhn Kinh t i ngoi h Cht lng cao. Nm hc 2010-2011, Khoa tip tc trin khai cc hot ng CDIO lin quan n vic xy dng, t chc v nh gi chng trnh o to c nhn ngnh Kinh t i ngoi h Cht lng cao. 3) nh gi Thng 9 - 10/2010: Tin hnh nh gi kt qu 2 mn Kinh doanh quc t v Qun tr Quc t: Qun tr a vn ha v xuyn quc gia c tch hp CR theo cch tip cn CDIO. u thng 1/2011: tin hnh nh gi kt qu 22 mn ct li c tch hp chun u ra theo cch tip cn CDIO. Nm hc 2010-2011, Khoa tip tc trin khai cc hot ng nh gi vic xy dng, t chc chng trnh c nhn Kinh t i ngoi h Cht lng cao theo cch tip cn CDIO. CH NHIM KHOA Mc tng quan gia chun u ra cho ngnh KTN CLC v cc tiu chun HBO cho c nhn i hc ca h thng gio dc H Lan Chun u ra KTN CLC p ng cc tiu chun ca HBO (c nhn) H Lan a b c d e f g h i j (cc mc chnh) 1.1 Khi kin thc chung l 1.2 Khi kin thc ton v khoa hc t

nhin 1.3 Khi kin thc c bn 1.4. Khi kin thc c s ngnh 1.5. Khi kin thc chuyn ngnh 2.1 Cc lp lun v tuy duy gii quyt vn kinh t kinh doanh 2.2 Nghin cu khoa hc v khm ph kin thc 2.3 T duy theo h thng 2.4 Cc k nng v phm cht c nhn 2.5 Cc k nng v phm cht ngh nghip 3.1 Lm vic theo nhm 3.2 Giao tip 3.3 Giao tip s dng ngoi ng 4.1 Bi cnh x hi v ngoi cnh 4.2 Bi cnh doanh nghip 4.3 Hnh thnh tng kinh t / kinh doanh 4.4 Thit lp phng n / d n kinh t / kinh doanh 4.5 Thc hin phng n / d n kinh t / kinh doanh 4.6 Vn hnh phng n / d n kinh t / kinh doanh Tng quan mnh Tng quan tng quan

t l: Khng

(Ngun: n Xc lp c s khoa hc, thc tin v quy trnh xy dng chng trnh KTN CLC theo cch tip cn CDIO ti HQGHN ) Trong : a. Mc tiu chung l trang b cho hc vin nhng kin thc cp nht, kt hp cht ch vi nhng thng tin khoa hc gn y, nhn thc v khi nim, nghin cu v pht trin trong lnh vc ngh nghip b. Phi hp: kh nng kt hp thng tin lin quan, nhn thc, thi v k nng t nhiu quy tc hnh x khc nhau. c. p dng rng ri: kh nng s dng kin thc, s am hiu v k nng trong nhng tnh hung ngh nghip khc nhau. d. p dng kin thc khoa hc: kh nng p dng nhng s am hiu v khoa hc ph hp, cc l thuyt, khi nim v cc kt qu nghin cu vo cc vn m c nhn phi ng u trong qu trnh thc hnh ngh. e. Tnh sng to v kh nng gii quyt vn phc tp: kh nng tm ra phng n thay th gii quyt vn ni lm vic m trong nhng tnh hung bnh thng khng xy ra, v cng l nhng vn t nh.

f. Cch tip cn vn : kh nng nhn nhn v phn tch cc tnh hung phc tp, pht trin v p dng nhng phng n x l thch hp ri nh gi hiu qu. g. Tm ti v tin hnh c phng php v c o su suy ngh: kh nng trnh by r rng chnh xc mc tiu thc tin, tip cn vi nhim v mt cch c h thng, thu thp v x l thng tin lin quan. h. Trch nhim x hi: hiu bit v gii quyt cc vn x hi, o c, quy chun lin quan n thc hnh ngh. i. K nng giao tip x hi: kh nng giao tip, kt hp vi nhng ngi khc v p ng c yu cu ca mi trng lm vic a k lut, a vn ha quc t. j. Tiu chun c bn cho chc nng qun l: kh nng tin hnh nhng nhim v qun l v gim st. Ging nh vy, khi so snh cc chun u ra c xy dng cho ngnh KTN CLC vi 5 yu cu t ra cho cc c nhn tt nghip ra trng c quy nh bi nhn din Dublin (Dublin descriptors) dnh cho h thng gio dc i hc Chu u th mc tng quan mnh l chim kh cao (Bng 3.7).

Mc tng quan gia chun u ra cho ngnh KTN CLC v cc tiu chun kim nh c nhn tt nghip i hc ca nhn din Dublin dnh cho Chu u p ng cc tiu chun ca nhn din Dublin (c nhn) Chu u (cc mc chnh) a b c d e 1.1 Khi kin thc chung 1.2 Khi kin thc ton v khoa hc t nhin 1.3 Khi kin thc c bn 1.4. Khi kin thc c s ngnh 1.5. Khi kin thc chuyn ngnh 2.1 Cc lp lun v tuy duy gii quyt vn kinh t kinh doanh 2.2 Nghin cu khoa hc v khm ph kin thc 2.3 T duy theo h thng 2.4 Cc k nng v phm cht c nhn 2.5 Cc k nng v phm cht ngh nghip 3.1 Lm vic theo nhm 3.2 Giao tip 3.3 Giao tip s dng ngoi ng 4.1 Bi cnh x hi v ngoi cnh 4.2 Bi cnh doanh nghip 4.3 Hnh thnh tng kinh t / kinh doanh 4.4 Thit lp phng n / d n kinh t / kinh doanh Chun u ra KTN CLC

4.5 Thc hin phng n / d n kinh t / kinh doanh 4.6 Vn hnh phng n / d n kinh t / kinh doanh Tng quan mnh Tng quan t quan

l: Khng tng

(Ngun: n Xc lp c s khoa hc, thc tin v quy trnh xy dng chng trnh KTN CLC theo cch tip cn CDIO ti HQGHN ) Trong : Vn bng chng nhn vic kt thc mc hc u tin c trao cho nhng sinh vin: a. chng t kin thc v hiu bit trong lnh vc hc m cc kin thc v s hiu bit xy dng da trn v thay th kin thc gio dc trung hc v thng mc - trong khi c h tr bi sch gio trnh tin tin gm vi kha cnh hng u ca lnh vc hc ca h; b. C th p dng kin thc v hiu bit theo mt cch m ch ra mt cch tip cn chuyn nghip ti cng vic hoc ngh ca h, v c nng lc c minh chng mt cch c th qua vic t ra v duy tr tranh lun v gii quyt vn trong lnh vc hc ca h; c. C kh nng thu thp v gii thch (hay lm sng t) cc s liu c lin quan (thng l trong lnh vc hc) a ra nh gi v iu ny cng bao hm vic phn nh cc vn x hi, khoa hc hay o c thch ng. d. c th giao tip thng tin, cc tng, cc vn v cc gii php cho c gii chuyn gia v gii khng chuyn e. pht trin cc k nng hc tp cn thit cho h c th tip tc hc cao hn.

Nh vy, tnh hiu lc ca chun u ra v mt c bn l hon ton c th p ng theo yu cu x hi v theo chun quc t.