gia phu kien tu bep inox higold thang 04 - 2014

Download Gia phu kien tu bep inox higold thang 04 - 2014

Post on 13-Jun-2015

405 views

Category:

Marketing

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gia phu kien tu bep inox higold thang 04 - 2014 www.phukienbepxinh.com Phukienbepxinh.com - Phụ kiện tủ bếp - tủ bếp, bếp xinh, thiết kế các loại tủ bếp, phụ kiện bếp đẹp, phụ kiện bếp xinh, phụ kiện inox, Tủ Bếp inox nhập khẩu.

TRANSCRIPT

  • 1. 1 306041 K gia v inox higold ray gim chn T 400 W335xD450xH490(mm) B 1 2,800,000 2,800,000 2 306022 K dt dao tht higold inox 304 T 400 W340xD450xH490(mm) B 1 2,617,000 2,617,000 CNG TY TNHH NI THT BP GIA NH a ch : 36/37 ng D2 F25 Q.Bnh Thnh TP.HCM Web : www.higoldvietnam.com Mail : ketubep@gmail.com T : 08 6680 5598 - 0909 816 786 BNG BO GI HIGOLD THNG 04/2014 STT HNH NH PH KIN MA SP TN SN PHM VA KCH THC QUY CCH S LNG N GI THANH TIN

2. STT HNH NH PH KIN MA SP TN SN PHM VA KCH THC QUY CCH S LNG N GI THANH TIN 3 306051 K gia v inox higold T 450 W394xD448xH442(mm) B 1 2,475,000 2,475,000 4 K dng c 3 tng HIGOLD 305021 W345 x D450 x H527 t 400mm B 1 2,550,000 2,550,000 305001 W235 x D450 x H510 t 300mm B 1 2,125,000 2,125,000 3. STT HNH NH PH KIN MA SP TN SN PHM VA KCH THC QUY CCH S LNG N GI THANH TIN 5 306031 Khay chai l m t 300 higold W242 x D448 x H442mm B 1 2,277,000 2,277,000 6 304098 KHAY GIA V - DNG C C NH KT t : 150mm - KT sn phm : W104 x D450 x H500mm B 1 1,750,000 1,750,000 ray gim chn 4. STT HNH NH PH KIN MA SP TN SN PHM VA KCH THC QUY CCH S LNG N GI THANH TIN 7 304099 Khay chai l m t 200 higold W145 x D450 x H500mm B 1 2,083,000 2,083,000 8 K p xoong ni, t bp di higold - 301002 W420 x D450 x H140mm dng t450 CI 1 1,193,000 1,193,000 301003 W470 x D450 x H140mm dng t 500 CI 1 1,253,000 1,253,000 301004 W570 x D450 x H140mm dng t 600 CI 1 1,433,000 1,433,000 301101 W670 x D450 x H140mm dng t 700 CI 1 1,563,000 1,563,000 301102 W770 x D450 x H140mm dng t 800 CI 1 1,940,000 1,940,000 301103 W870 x D450 x H140mm dng t 900 CI 1 2,200,000 2,200,000 5. STT HNH NH PH KIN MA SP TN SN PHM VA KCH THC QUY CCH S LNG N GI THANH TIN 9 K p chn t bp di higold INOX 304 301607 W570 x D450 x H185mm dng t 600 CI 1 1,800,000 1,800,000 301601 W670 x D450 x H185mm dng t 700 CI 1 1,932,000 1,932,000 301602 W770 x D450 x H185mm dng t 800 CI 1 2,148,000 2,148,000 301603 W870 x D450 x H185mm dng t 900 CI 1 2,332,000 2,332,000 10 K p Chn Inox 2 Tng Higold 401071 W665 x D280 x H65mm dng t 700 B 1 1,483,000 1,483,000 401072 W765 x D280 x H65mm dng t 800 B 1 1,626,000 1,626,000 401073 W865 x D280 x H65mm dng t 900 B 1 1,723,000 1,723,000 6. STT HNH NH PH KIN MA SP TN SN PHM VA KCH THC QUY CCH S LNG N GI THANH TIN 11 K P CHN M T BP 401071 KT T BP t 700 KT sn phm : W665 x D280mm x 65mm B 1 1,483,000 1,483,000 401072 KT t : t 800 - KT sn phm : W765 x D280mm x 65mm B 1 1,626,000 1,626,000 12 403001 K p chn a treo ngoi hai tng higold W626xD280xH525mm B 1 1,491,000 1,491,000 7. STT HNH NH PH KIN MA SP TN SN PHM VA KCH THC QUY CCH S LNG N GI THANH TIN 13 403021 K p chn a treo ngoi mt tng higold W630xD250xH145mm B 1 1,133,000 1,133,000 14 101005 K gc TRI bn r inox higold ray gim chn W860xD530xH(530 750)mm INOX 201 B 1 5,500,000 5,500,000 W860xD530xH(530 750)mm INOX 304 B 1 8,150,000 8,150,000 15 101006 K gc PHI bn r inox higold ray gim chn W860xD530xH(530 750)mm INOX 201 B 1 5,500,000 5,500,000 W860xD530xH(530 750)mm INOX 304 B 1 8,150,000 8,150,000 8. STT HNH NH PH KIN MA SP TN SN PHM VA KCH THC QUY CCH S LNG N GI THANH TIN 16 101021 K mm xoay 1/2 inox 304 higold 750 x H(600-900)mm B 1 2,328,000 2,328,000 17 101021 K mm xoay 3/4 inox 304 higold W707 x D606x H(600-900)mm B 1 2,562,000 2,562,000 18 2101009 K mm xoay chic l inox 304 higold tri, phi W815 x D400 x H(600-700)mm B 1 8,706,000 8,706,000 9. STT HNH NH PH KIN MA SP TN SN PHM VA KCH THC QUY CCH S LNG N GI THANH TIN 19 202003 T kh 12 r higold inox 304 (500) W385 x D530 x H(1959-2359)mm B 1 9,455,000 9,455,000 T kh 12 r higold inox 201 B 1 7,800,000 7,800,000 20 202003 T kh 12 r higold inox 304 (600) W485 x D530 x H(1959-2359)mm B 1 11,120,000 11,120,000 10. STT HNH NH PH KIN MA SP TN SN PHM VA KCH THC QUY CCH S LNG N GI THANH TIN 21 202003 T kh 24 r higold inox 304 W800 x D530 x H(1950-2350)mm B 1 18,910,000 18,910,000 22 301145 Khay chia mung a inox 304 higold BLI 450 B 1 1,416,000 1,416,000 W280 X D450 X H90 mm 11. STT HNH NH PH KIN MA SP TN SN PHM VA KCH THC QUY CCH S LNG N GI THANH TIN 23 B-18-4 THNG GO M T BP (300 mm) KT Thng : W260 x D390 x H460 - Dung tich: 18kg B 1 2,083,000 2,083,000 24 RW Ray bnh Gas KT : W 310 x D370 x H50mm B 1 666,000 666,000 25 307015 Thng rc m t higold 8l 240 x H315mm B 1 633,000 633,000 12. STT HNH NH PH KIN MA SP TN SN PHM VA KCH THC QUY CCH S LNG N GI THANH TIN 26 307016 Thng rc m t higold 14L 280 x H350mm B 1 800,000 800,000 27 K quy bar t bp hng higold 412011 W940*D300*H305(mm) B 1 1,500,000 1,500,000 412012 W740*D300*H305(mm) B 1 1,333,000 1,333,000 412013 W/840*D300*H305(mm) B 1 1,416,000 1,416,000 412014 W640*D300*H305(mm) B 1 1,250,000 1,250,000 13. STT HNH NH PH KIN MA SP TN SN PHM VA KCH THC QUY CCH S LNG N GI THANH TIN 28 307020 K dng c ng chai ty ra higold W285 x D465 x H416mm B 1 2,083,000 2,083,000 29 415011 BAS 20 x 20 x 50 mm B 1 160,000 160,000 14. STT HNH NH PH KIN MA SP TN SN PHM VA KCH THC QUY CCH S LNG N GI THANH TIN 30 Thanh treo 415021 D16 x 600mm 236,000 415022 D16 x 700mm 246,000 415023 D16 x 800mm 256,000 415024 D16 x 900mm 266,000 415025 D16 x 1000mm 276,000 415026 D16 x 1200mm 283,000 31 Mc n inox 415051 55 x 5 x 65 mm 35,000 15. STT HNH NH PH KIN MA SP TN SN PHM VA KCH THC QUY CCH S LNG N GI THANH TIN 32 Mc i inox 415061 55 x 50 x 65 mm 50,000 33 K Gc 4 R a Nng Inox 304 101011 KT: 660x515x600(mm) B 1 7,763,000 7,763,000 Gc Tri + Gc Phi 16. STT HNH NH PH KIN MA SP TN SN PHM VA KCH THC QUY CCH S LNG N GI THANH TIN 34 K inox treo ly 1 hng 412021 107 x 340 x 65 mm B 1 200,000 200,000 35 K inox treo ly 2 hng 412031 210 x 340 x 65 mm B 1 300,000 300,000 17. STT HNH NH PH KIN MA SP TN SN PHM VA KCH THC QUY CCH S LNG N GI THANH TIN 36 K inox treo ly 3 hng 412032 300 x 340 x 65 mm B 1 400,000 400,000 37 K treo ly 312051 W240 x D100 x H333 B 1 300,000 300,000 TNG 18. STT HNH NH PH KIN MA SP TN SN PHM VA KCH THC QUY CCH S LNG N GI THANH TIN Mong s phc p ca anh trong thi gian sm nht Khch hng xc nhn Trn trng knh cho Xc nhn cng ty Ghi ch: Gi trn cha bao gm 10% VAT, cha bao gm lp t, gi trn cha bao gm chi ph vn chuyn ngoi tnh .Bng bo gi c hiu lc trong vng 01 tun k t ngy gi ln 01 iu kin thanh ton cho ph kin : - Thanh ton 100% sau khi t hng v giao hng - Thi hn giao hng: Theo tin t hng.