gia phu kien nha bep hafele thang 07

Download Gia Phu Kien Nha Bep Hafele Thang 07

Post on 06-Jul-2015

253 views

Category:

Business

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gia Phu Kien Nha Bep Hafele Thang 07- 2013 - Cty Bp Gia nh hot ng trong lnh vc phn phi cc loi dng nh bp, ph kin nh bp, ph kin t bp, dng c nh bp hafele,.. cung cp nhiu loi ph kin bp tin ch cho ngi nh ca bn. Khch hng chng ti n t cc tnh nh: Vng Tu, ng Nai, Bin Ha, Bnh dng, Nha trang, Ph Yn, Cn Th, H Ni, Si Gn, TP HCM, lm ng, th du mt, hc mn, cn gi, nh b, c mau, long xuyn, chu c, rch gi, phan thit, lt - lm ng ... Qu khch hng c nhu cu t mua ph kin t o, ph kin t bp, t vn v cc sn phm ph kin nh bp mi qu khch gi vo s 08.6680.5598

TRANSCRIPT

  • 1. PH KIN NH BP HAFELE TT Hnh nh M sn phm M t n v Gi c (VAT) 1 545.48.262 B ph kin r ko t di chu ra B ph kin r ko vi 2 mc treo r v khay ng xoang R ng chai c th ly ra, khay nha trn c th xoay tri, phi Chu ti 15kg Kch thc: 274x495x507mm Ci 8,045,400 2 545.48.261 B ph kin r ko t di chu ra R ng chai, c th ly ra Chu ti : 12Kg Kch thc: 274x495x395mm Ci 6,793,050 3 545.48.260 B ph kin r ko t di chu ra R ng chai, c th ly ra Chu ti : 6Kg Kch thc: 161.495.395mm Ci 6,517,280 4 545.12.911 B r ko gm gi treo khn Lp vo mt hc t R sn tnh in mu trng Cht liu thp M ton phn, gim chn Chu ti 12kg Kch thc: 110x495x530mm Ci 3,391,465 5 545.12.961 1. B r ko 2 tng Lp vo mt hc t R sn tnh in mu trng Cht liu thp M ton phn, gim chn Chu ti 12kg Kch thc: 110x495x530mm 2.Thanh chia chai l Dng cho t ko ngang 50mm mu Crm Ci 3,359,850 545.12.990 Ci 149,270 6 546.39.243 1. B r kp 2 tng DSA Chiu rng hc t 300mm Lp c 2 chiu tri v phi C h thng cht ci an ton trong lp t 2. Cp ray gim chn, m ton phn Ci 2,228,930 546.39.996 2,734,930 CNG TY NI THT BP GIA NH . TEL: 08-66805598 - 0909 816 786 Email : ketubep@gmail.com Web:http://phukienbepxinh.com CNG TY NI THT BP GIA NH . TEL: 08-66805598 - 0909 816 786 Email : ketubep@gmail.com Web:http://phukienbepxinh.com

2. 7 548.01.213 B r ko m ton phn, c gim chn rng 450mm, 30kg, chiu su 500mm B 3,764,640 548.01.216 B r ko m ton phn, c gim chn rng 600mm, 30kg, chiu su 500mm B 4,073,300 548.01.219 B r ko m ton phn, c gim chn rng 900mm, 30kg, chiu su 500mm B 5,774,725 8 548.01.203 B r ko m ton phn c bass ni mt hc t, c gim chn rng 450mm, 30kg, chiu su 500mm B 4,431,295 548.01.206 B r ko m ton phn c bass ni mt hc t, c gim chn rng 600mm, 30kg, chiu su 500mm B 4,756,400 548.01.209 B r ko m ton phn c bass ni mt hc t, c gim chn rng 900mm, 30kg, chiu su 500mm B 6,120,070 9 547.32.204 B r ko 450x414x140mm Chiu rng hc t: 450mm Chiu su lp t: 500mm B 581,900 540.32.233 B r ko 450x414x140mm Chiu rng hc t: 600mm Chiu su lp t: 500mm B 652,740 547.32.209 B r ko 450x814x140mm Chiu rng hc t: 900mm Chiu su lp t: 500mm B 858,935 10 547.32.21401 B r ko v bas ni 450x414x140mm Chiu rng hc t: 450mm Chiu su lp t: 500mm B 607,200 549.05.253 B r ko v bas ni 450x414x140mm Chiu rng hc t: 600mm Chiu su lp t: 500mm B 733,700 547.32.21901 B r ko v bas ni 450x814x140mm Chiu rng hc t: 900mm Chiu su lp t: 500mm B 885,500 3. 11 546.43.234 PH KIN T KO Nguyn liu: thp B mt hon thin: R m crm sng bng, khung r sn tnh in mu bc Ti trng: 100kg C gim chn Chiu su hc ti thiu: 495mm Chiu cao t: 1700-2000 mm Chiu rng t: 400mm S lng r: 5 ci B 13,035,000 12 547.29.205 B khung r cnh m 5 tng Thp sn tnh in mu nhm trng, r m crm Loi ko c gim chn Chu ti mt trc 12kg Chu ti b khung rc trt 70kg Chiu rng t lt lng 450mm Chiu su t lt lng ti thiu 500mm Chiu cao t lt lng t 1900-2150mm dy g 16 19mm y r dng li B 21,437,955 13 547.29.225 B khung r cnh m 5 tng Thp sn tnh in mu nhm trng, r m crm Loi ko c gim chn Chu ti mt trc 12kg Chu ti b khung rc trt 70kg Chiu rng t lt lng 600mm Chiu su t lt lng ti thiu 500mm Chiu cao t lt lng t 1900-2150mm dy g 16 19mm y r dng li B 23,440,450 4. 14 547.22.134 B r ko vi chc nng xoay chiu m ton phn Cht liu thp, chu ti 120kg Chiu cao t 1790 2040mm Chiu rng t lt lng 400mm G dy 16 19mm R dng li Lu : Phn t g phi c lin kt vo tng chc chn, khng bao gm vt ni theo b ph kin. B 26,748,425 15 547.23.298 Thanh chia chai l cho B r ko vi chc nng xoay chiu m ton phn Ci 401,005 16 556.62.701 Khay chia (RxD): 240x415mm Ci 227,700 17 556.62.685 Khay chia (RxD): 290x415mm Ci 250,470 18 556.62.710 Khay chia (RxD): 340x415mm Ci 270,710 19 556.62.729 Khay chia (RxD): 390x415mm Ci 294,745 20 556.62.738 Khay chia (RxD): 440x415mm Ci 320,045 21 556.62.694 Khay chia (RxD): 490x415mm Ci 328,015 22 556.62.747 Khay chia (RxD): 540x415mm Ci 350,785 23 547.21.612 B khung r ko, bng thp, sn tnh in, r m crm Lp vo trung tm, m ton phn, c gim chn Chu ti 120kg Chiu su lt lng ti thiu 503mm dy g 16-19mm Chiu rng hc t 400mm Chiu rng ca r 350mm Chiu cao ca t 1200 1450mm y r dng mt cng S lng r 4 ci B 15,295,115 547.21.615 B khung r ko, bng thp, sn tnh in, r m crm Lp vo trung tm, m ton phn, c gim chn Chu ti 120kg Chiu su lt lng ti thiu 503mm dy g 16-19mm Chiu rng hc t 400mm Chiu rng ca r 350mm Chiu cao ca t 1900 - 2140mm y r dng mt cng S lng r 4 ci B 17,501,275 547.21.822 B khung r ko, bng thp, sn tnh in, r m crm Lp vo trung tm, m ton phn, c gim chn Chu ti 120kg B 13,185,095 5. Chiu su lt lng ti thiu 503mm dy g 16-19mm Chiu rng hc t 400mm Chiu rng ca r 350mm Chiu cao ca t 1200 1450mm y r dng li S lng r 5 ci 547.21.825 B khung r ko, bng thp, sn tnh in, r m crm Lp vo trung tm, m ton phn, c gim chn Chu ti 120kg Chiu su lt lng ti thiu 503mm dy g 16-19mm Chiu rng hc t 400mm Chiu rng ca r 350mm Chiu cao ca t 1900 - 2140mm y r dng li S lng r 5 ci B 14,345,100 24 545.22.240 545.22.245 545.21.241 545.21.293 B R KO GN MT HC T Nguyn liu: thp B mt hon thin: R m Crm sng, ray m km M ton phn vi chc nng gim chn Ti trng: 15kg Chiu rng hc t ti thiu: 240mm NGUYN B BAO GM CC PH KIN SAU: R di (545.22.240) R ng chai pha trn (545.22.245) Khung treo r (545.21.241) Bas lin kt mt trc 90o (545.21.293) B 781,000 847,000 1,958,000 308,000 25 546.14.022 B R KO GC Vt liu: Khung lm bng thp sn tnh in, r lm bng thp Hon thin: r m crm bng, khung sn tnh in mu bc Ti trng: 30 kg Chiu rng lt lng ti thiu: 854mm ac iem: nhng r nm trong s di chuyn theo cc r ngoi khi c m ra, km theo chc nng ng m C th lp cho ca bn tri hoc bn phi Chiu cao lt lng ti thiu: 590mm Chiu su lt lng ti thiu: 480mm B 14,806,000 6. 26 548.17.232 B ph kin gc Cht liu thp, sn tnh in, mu nhm trng, m crm Chu ti 35kg Chiu cao lt lng ti thiu 540mm Loi m xoay bn trt, bn phi c gim chn Tip ni vo mt trc cho ca 450, 500, 600mm M bng tay phi Ci 20,184,340 548.17.233 B ph kin gc Cht liu thp, sn tnh in, mu nhm trng, m crm Chu ti 35kg Chiu cao lt lng ti thiu 540mm Loi m xoay bn trt, bn phi c gim chn Tip ni vo mt trc cho ca 450, 500, 600mm M bng tay tri Ci 20,184,340 27 542.08.246 Chu ti 40kg, sn tnh in, thp, r m crm Chiu su k lt lng ti thiu 490mm Chiu cao k lt lng ti thiu 500mm Chiu rng k A ti thiu 900mm Kch thc B ti thiu 411mm Chiu rng ca ti thiu 450mm M bng tay tri Ci 10,954,90 0 542.08.245 Chu ti 40kg, sn tnh in, thp, r m crm Chiu su k lt lng ti thiu 490mm Chiu cao k lt lng ti thiu 500mm Chiu rng k A ti thiu 900mm Kch thc B ti thiu 411mm Chiu rng ca ti thiu 450mm M bng tay phi Ci 10,954,90 0 28 542.33.275 B mm xoay m S dng lp bn trong t bp Cht liu r bng thp, thanh tr bng nhm, bas bng nha R ko m Crm, r xoay c lp B 1,181,510 29 542.34.280 B mm xoay m S dng lp bn trong t bp Cht liu r bng thp, thanh tr bng nhm, bas bng nha mu xm M c chc nng kho khi xoay ht vng Chu ti: 50Kg Ci 1,344,695 7. 30 544.02.223 B khung p chn da Bas ni bng nha Khung nhm Khay m Crm Khay hng nc bng nha Kch thc: 562x301mm B 3,383,875 31 544.02.225 B khung p chn da Bas ni bng nha Khung nhm Khay m Crm Khay hng nc bng nha Kch thc: 862x301mm B 4,308,590 32 544.01.224 Gi chn: 414x263mm Ci 910,117 544.01.227 Gi chn: 564x263mm 664,884 544.01.228 Gi chn: 764x263mm 1,007,600 544.01.229 Gi chn: 864x263mm 1,041,700 33 544.01.084 Khay hng nc: 370x240mm Ci 469,315 544.01.087 Khay hng nc: 520x240mm 690,800 544.01.088 Khay hng nc: 720x240mm 899,800 544.01.089 Khay hng nc: 820x240mm 977,900 34 502.10.520 Thng rc n, sc cha 13 lt Thng rc t ng m np khi cnh ca t m ra, d dng s dng Ci 386,837 8. 35 545.46.200 Gi ng bo, thp m crm bng Kch thc: DxRxC (mm): 343 x 190 x 272 Ci 176,000 36 521.84.210 R ng tri cy, thp m crm bng Kch thc: DxRxC (mm): 304 x 302 x 485 Ci 429,000 37 521.84.202 King bp, thp m crm bng Kch thc: DxRxC (mm): 240 x 240 x 40 Ci 253,000 38 810.83.200 Gi i DVD, 20 ngn, thp m crm bng Kch thc: DxRxC (mm): 158 x 150 x 395 Ci 176,000 39 544.05.200 Gi dng da, thp m crm bng Kch thc: DxRxC (mm): 283 x 219 x 100 Ci 187,000 40 544.05.210 Gi dng di c th xp c, thp m crm bng Kch thc: DxRxC (mm): 488 x 304 x 226 Ci 429,000 41 544.05.220 Gi dng da, thp m crm bng Kch thc: DxRxC (mm): 500 x 250 x 420 Ci 1,199,000 42 544.05.230 Gi ng ly, thp m crm bng Kch thc: DxRxC (mm): 208 x 132 x 195 Ci 154,000 43 521.84.220 R ng tri cy, thp m crm bng Kch thc: DxRxC (mm): 300 x 172 x 138 Ci 209,000 CNG TY TNHH TM NI THT BP GIA NH 9. NH PHN PHI PH KIN BP CHNH HNG Vn phng : 88 Phm nh H, Phng 02, Qun 06, TP H Ch Minh. Xng : 12/25 ng 49, Phng Hip Bnh Chnh, Qun Th c - TP.HCM in Thoi :+84(8) 6680 5598- +84(8) 6680 5598 - Email : ketubep@gmail.com Hotline: 0909 816 786: http://www.phukienbepxinh.com http://www.phukientubep.eu http://www.phukienbep.net http://www.higoldvietnam.com 10. NH PHN PHI PH KIN BP CHNH HNG Vn phng : 88 Phm nh H, Phng 02, Qun 06, TP H Ch Minh. Xng : 12/25 ng 49, Phng Hip Bnh Chnh, Qun Th c - TP.HCM in Thoi :+84(8) 6680 5598- +84(8) 6680 5598 - Email : ketubep@gmail.com Hotline: 0909 816 786: http://www.phukienbepxinh.com http://www.phukientubep.eu http://www.phukienbep.net http://www.higoldvietnam.com