getaran - ariyanto.staff.gunadarma.ac.idariyanto.staff.gunadarma.ac.id/downloads/files/... ·...

of 33 /33
Getaran (Vibrations) gerak periodik, gerak harmonik, osilasi, atau getaran periodic motion, harmonic motion, oscillation, or vibration 1 Ariyanto, ST., MT. Universitas Gunadarma

Author: others

Post on 18-Jan-2021

16 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Getaran(Vibrations)

  gerak periodik, gerak harmonik, osilasi, ataugetaran

  periodic motion, harmonic motion, oscillation, or vibration

  1

  Ariyanto, ST., MT.

  Universitas Gunadarma

 • 2

  benda di ujung pegas

  Mobil berosilasi naik-turun

  ketika melewati lubang

  Getaran adalah gerakan bolak balik yang dialami suatu

  benda terhadap titik kesetimbangan.

  Bandul jam dinding

  http://physics-animations.com/Physics/English/sprr_tmp.htm

 • 3

  Suatu balok diikat pada ujung pegas,

  m : massa balok (kg)

  k : tetapan pegas (N/m)

  O : adalah titik kesetimbangan (posisi pegas tidak tertarik atau tertekan)

  Dimanapun balok berada dari posisi setimbang maka balok cendrung kembali

  ke posisi setimbang oleh gaya F. Gaya yang memiliki sifat seperti ini disebut

  gaya pemulih (restoring force).

 • 4

  Amplitudo ( A ) : simpangan maksimum atau terjauh (meter)

  Perioda ( T ) : waktu untuk menempuh satu getaran (sekon)

  Frekuensi ( f ) : jumlah getaran yang terjadi dalam satu satuan

  waktu (Hertz)

  Bila bandul ditarik ke posisi P, lalu

  dilepaskan maka bandul akan bergerak

  bolak balik secara teratur dalam lintasan

  P – O - Q – O – P – O – Q - ...

  demikian seterusnya.

  Beberapa parameter yang menentukan karaktersitik getaran:

  Satu getaran adalah gerak balok dalam lintasan P – O - Q – O – P

 • 5

  Gerak harmonik sederhana

  k = konstanta pegas (N/m)

  m = massa beban (kg)

  Perhatikan sistem balok pegas di atas permukaan

  horizontal tanpa gesekan. Bila pegas tidak ditarik

  atau ditekan balok berada pada posisi O (posisi

  kesetimbangan). Bila balok ditarik ke kanan, maka

  pegas akan menarik balok ke kiri dengan gaya:

  Percepatan (a) ~ perpindahan (x)kxF

  kx ma

  xm

  ka

  F ma

  Bila pada benda bekerja gaya yang arahnya

  selalu berlawanan dengan arah perpindahan

  maka benda akan mengalami gerak harmonik

  sederhana (GHS).

  Arah a berlawanan dengan perpindahan.

 • 6

  Jika (k/m) ditulis dengan ω2 maka persamaan menjadi

  xm

  ka x

  m

  k

  dt

  xd

  2

  2

  2

  2

  2 ... (1)

  d xx

  dt

  ( ) cos ... (2)x t A t

  tAtAdt

  d

  dt

  dxsincos

  Persamaan (1) disebut persamaan getaran. Salah satu fungsi yang memenuhi

  persamaan ini adalah fungsi sinusoidal (sinus-cosinus).

  Solusi Persamaan Getaran

  Substitusi persamaan (2) ke (1)

 • 7

  x : simpangan setiap saat (posisi terhadap titik setimbang) dlm meter.

  A : Amplutudo atau simpangan maksimum dalam meter.

  : frekuensi sudut dalam radian/sekon

  : tetapan fasa atau sudut fasa dalam derjat atau radian

  2

  2

  2

  d xx

  dt

  2

  2

  2sin cos

  d x dA t A t

  dt dt

  Persamaan (2) memenuhi persamaan getaran dan disebut solusi

  persamaan getaran.

  ( ) cosx t A t

  fasa : t

  x(t)

  t

  A

  -A

  T

 • 8

  Persamanan getaran adalah fungsi trigonometri. Diketahui bahwa

  fungsi triginometri periodik dan berulang terhadap waktu dalam 2π

  rad. Perioda (T) adalah waktu untuk benda menempuh satu siklus.

  Maka nilai x pada t akan sama dengan nilai x pada ( t + T ).

  Sedangkan fasa naik 2π dalam waktu T sehingga,

  2

  2

  2 /

  2 / 2

  t t T

  T

  T

  T f

  ( ) cosx t A t

 • 9

  Perioda gerak balok pada ujung pegas

  k

  mT 2

  2

  2

  d x kx

  dt m

  2

  2

  2

  d xx

  dt

  m

  k

  ω disebut frekuensi sudut

  f 2

  fT

  1

  1

  2

  kf

  m

  2f

 • 10

  Alat eksperimen untuk menunjukkan gerak harmonik sederhana.

  )(waktu t

  )(simpangan x

 • 11

  cosx A t

  x

  t

  T

  A

  - A

  22 f

  T

  Kurva simpangan (x) terhadap waktu (t)

 • 12

  Amplitudo

  Tiga getaran dengan fasa dan frekuensi yang sama tapi dengan amplitudo

  berbeda, maka perbandingan grafik simpangannya terhadap waktu adalah

  seperti gambar di bawah.

  x

  t

  A3

  A2

  A1

 • 13

  Frekuensi dan Perioda

  Dua getaran dengan amplitudo yang sama tapi dengan frekuensi yang

  berbeda, maka perbandingan grafik simpangannya terhadap waktu adalah

  seperti gambar di bawah.

  t

  xGetaran1

  Getaran2

  122 ff

  121

  2TT

  T2

  T1

 • 14

  Tetapan Fasa

  Dua getaran dengan amplitudo yang sama tapi dengan tetapan fasa yang

  berbeda, maka perbandingan grafik simpangannya terhadap waktu adalah

  seperti gambar di bawah.

  t

  x

 • 15

  1. Sebuah bandul melakukan 20 getaran dalam waktu 10 detik,

  berapa periode and frekuensi getaran bandul tersebut ?

  waktu total 10Perioda( ) = 0,5

  jumlah getaran 20

  tT

  N

  1 12 Hz

  0.5f

  T

 • 16

  Sebuah pegas dengan konstanta gaya pegas sebesar 20 N/m diberi beban 5

  kg. Dari keadaan setimbang, pegas ditarik dengan gaya sebesar 20 N.

  Tentukanlah:

  a. simpangan maksimum

  b. periode getarannya

  c. frekuensi getarannya

  20a. 1 m

  20

  FF kx x

  k

  5b. 2 2 3,14 sekon

  20

  mT

  k

  1 1c. Hzf

  T

 • 17

  g

  LT

  g

  LT 22 42

  2

  2 2

  40 m

  4

  T gL

  Perioda sebuah bandul 4 sekon. Hitung panjang tali penggantung bandul itu

  jika percepatan gravitasi adalah 10 m/s2.

 • 18

  Posisi, Kecepatan dan Percepatan Getaran

  ( ) cosx t A t

  tAdt

  dxtv sin)(

  x

  t

  v

  t

 • 19

  2 2( ) cos ( )dv

  a t A t x tdt

  a

  t

  x

  t

  ( ) cosx t A t

 • 20

  x

  t

  v

  t

  a

  t

  P O Q O P

  Perhatikan, pada simpangan terjauh

  kelajuan adalah nol sedangkan besar

  percepatan maksimum. Kelajuan

  maksimum di titik kesetimbangan dan

  percepatan nol di posisi ini.

 • 21

  Suatu mesin piston berputar pada 4000 rpm (rotation per minute)

  dengan amplitude 5 cm:

  2 1 2 2

  MAX 0,05 m (419 s ) 8770 m/s a x

  1

  4000 2 /60 radians/sekon

  419 sekon

  (5,00 cm)cosx t

 • 22

  2 21 1

  2 2E EK EP mv kx

  Energi Getaran Osilator

 • 23

  1) What happens to the maximum speed?

  a) Doubles

  b) 4 x Larger

  c) Doesn’t change

  2) What happens to the maximum acceleration?

  a) Doubles

  b) 4 x Larger

  c) Doesn’t change

  3) What happens to the the total energy?

  a) Doubles

  b) 4 x Larger

  c) Doesn’t change

  Suppose you double the amplitude of the motion:

 • 24

  L

  m

  Getaran Bandul

  Bola bermassa m tergantung pada sebuah tali

  yang panjang L. Bandul ditarik dengan sudut

  kecil kemudian dilepas dan akibat tarikan gaya

  gravitasi maka bandul akan berayun (osilasi)

 • 25

  Bola di tarik oleh gaya tegangan tali

  (T ) dan gaya gravitasi mg. Komponen tangensial gaya gravitasi

  adalah mgsinθ.Arahnya selalu menuju θ = 0 atau titik kesetimbangan dan

  berlawanan dengan perpindahan

  (berfungsi sebagai gaya pemulih).

  Terapkan Hukum II Newton untuk arah tangesial:

  Dimana s adalah perpindahan bola sepanjang lengkungan. Karena s = Lθ dan Lnilainya tetap maka persamaan menjadi:

  22

  sindt

  sdmmgF

  t

  sin2

  2

  L

  g

  dt

  d

 • 26

  Untuk sudut kecil maka sin θ ~ θ, sehingga

  persamaan dapat ditulis menjadi

  Sekarang kita punya ekspresi yang sama dengan

  persamaan sebelumnya yang merupakan persamaan

  untuk gerak harmonik (balok di ujung pegas), yaitu

  Dapat disimpulkan bahwa gerak bandul untuk perpindahan kecil adalah gerak

  harmonik sederhana. Dengan frekuensi angular:

  Dengan perioda gerak:

  L

  g

  dt

  d

  2

  2

  xdt

  xd 22

  2

  L

  g

  g

  LT

  2

  2

 • 27

  Jika suatu objek menggantung berosilasi pada

  titik tetap yang tidak melewati titik massa dan

  tidak dapat dianggap sebagai titik massa, maka

  sistem tidak bisa diberlakukan sebagai bandul

  sederhana. Kasus ini disebut bandul fisis.

  Perhatikan benda tegar yang berputar pada titik O sehingga

  mempunyai jarak d dari pusat massa. Gaya gravitasi

  melakukan torsi pada sumbu melewati O, dan besar torsi

  adalah mgd sinθ,

  Bandul Fisis

  Gunakan hukum gerak: I

  dimana I adalah momen inersia terhadap O: 2

  2

  sindt

  dImgd

 • 28

  Untuk sudut kecil maka sin θ ~ θ, persamaan menjadi

  Persamaan ini mempunyai bentuk yang sama dengan persamaan untuk

  bandul sederhana, gerak bandul fisis juga GHS. Dengan solusi:

  2mdI Bila:

  Yaitu bila semua massa terpusat pada

  pusat massa (CM) maka persamaan

  menjadi sama dengan persamaan untuk

  bandul sederhana.

  22

  2

  I

  mgd

  dt

  d

  I

  mgd

  mgd

  IT

  2

  2

 • 29

  Gerak osilasi yang dipelajari selama ini adalah

  untuk sistem ideal (gaya pemulih linier).

  Dalam banyak sistem nyata, gaya seperti

  gesekan, menghalangi gerak. Sehingga, energi

  mekanik sistem berkurang dengan waktu, dan

  gerak dikatakan teredam (damped).

  OSILATOR TEREDAM

  Salah satu contohnya adalah bila gaya penghalang sebanding dengan

  kelajuan objek dan dalam arah yang berlawanan dengan gerak. Misalnya

  terjadi pada benda yang bergerak pada udara.

 • 30

  Bila gaya penghalang kecil dibanding gaya

  pemulih maksimum, yaitu bila b kecil,

  maka solusi persamaan di atas

  Gaya penghalang dapat dinyatakan sebagai R = - bv (dimana b adalah

  konstanta yang disebut koefisien redaman) dan gaya pemulih adalah F = -

  kx maka Hukum II Newton dapat ditulis sebagai

  xx mabvkxF

  2

  2

  dt

  xdm

  dt

  dxbkx

  tAext

  m

  b

  cos2

 • 31

  Frekuensi angular osilasi adalah

  ωo adalah frekuensi angular bila tidak ada

  gaya penghalang (osillator tidak teredam)

  dan disebut frekuensi natural sistem.

  m

  ko

  sistem dikatakan underdamped.

  kAbvR maksBila magnitudo dari gaya penahan maksimum

  2 2

  2

  2 2

  k b b

  m m m

  Saat nilai R mendekati nilai kA maka nilai amplitudo turun semakin cepat

  (Kurva biru gambar 13.29.)

 • 32

  oc mb 2/Bila nilai b mencapai nilai kritis bc sehingga

  Sistem tidak berosilasi dan dikatakan critically damped. Dalam kasus ini,

  sekali dilepas dari pada posisi tidak setimbang, kembali ke keadaan setimbang

  dan diam di posisi itu. (Kurva merah gambar 13.20)

 • 33

  Bila medium kental sehingga gaya penahan lebih besar daripada gaya

  pemulih, danomb 2/

  Sistem dikatakan overdamped. Sistem tidak berosilasi, tetapi kembali ke

  posisi setimbang. Ketika redaman naik, waktu yang diperlukan untuk

  mencapai kesetimbangan juga naik (Kurva hitam gambar 13.29).

  maksmaks bvR