gespecialiseerd verpleegkundige zorg, onbegrensd en nabij nieuwe site/20120924_we... · 3 programma...

16
IN BEELD Een initiatief van het Slingeland Ziekenhuis en Sensire Gespecialiseerd verpleegkundige zorg, onbegrensd en nabij 24 september 2012 1

Upload: lamhanh

Post on 26-Feb-2019

215 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Gespecialiseerd verpleegkundige zorg, onbegrensd en nabij nieuwe site/20120924_We... · 3 Programma Voorstellen en verwachtingen Presentatie Erwin Bomers en Monique Oord: aanleiding

IN BEELDEen initiatief van het Slingeland Ziekenhuis en Sensire

Gespecialiseerd verpleegkundige zorg, onbegrensd en nabij

24 september 2012

1

Page 2: Gespecialiseerd verpleegkundige zorg, onbegrensd en nabij nieuwe site/20120924_We... · 3 Programma Voorstellen en verwachtingen Presentatie Erwin Bomers en Monique Oord: aanleiding

2

Doel workshop

� Doel:

� Hoe ontstaat een netwerk hartfalen?

� Wat was de urgentie om te veranderen?

� Hoe ontwikkelt u een gezamenlijke visie en wat levert het op?

� Ondersteuning van hartfalenpatiënten met ZOA. Hoe werkt dat en wat zijn de voordelen en/of nadelen?

� Zijn er risico’s aan dergelijke projecten?

Page 3: Gespecialiseerd verpleegkundige zorg, onbegrensd en nabij nieuwe site/20120924_We... · 3 Programma Voorstellen en verwachtingen Presentatie Erwin Bomers en Monique Oord: aanleiding

3

Programma

� Voorstellen en verwachtingen

� Presentatie Erwin Bomers en Monique Oord:

aanleiding en doel v/h netwerk

� Presentatie (vervolg) Anneke en Lucas:

waar staan we?

� Quiz hartfalen. “petje op/petje af”.

� Stellingen

� Discussie: In Lagerhuisvorm 2 opponenten

(vertegenwoordigers per groep) 1 minuut

discussie, waarbij de argumenten gebruikt

kunnen worden.

� Verwachtingen en vragen

� Evaluatie/conclusie.

Page 4: Gespecialiseerd verpleegkundige zorg, onbegrensd en nabij nieuwe site/20120924_We... · 3 Programma Voorstellen en verwachtingen Presentatie Erwin Bomers en Monique Oord: aanleiding

4

Demografische ontwikkeling

4

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Demografische ontwikkeling per leeftijdscategorie

0-14 jaar

15-44 jaar

45-64 jaar

65-74 jaar

75 jaar eo

x 1.000

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Demografische ontwikkeling per leeftijdscategorie

0-14 jaar

15-44 jaar

45-64 jaar

65-74 jaar

75 jaar eo

%

• Ontgroening en vergrijzing

• Bevolkingskrimp in de regio voorzien (scope regio Achterhoek)

Page 5: Gespecialiseerd verpleegkundige zorg, onbegrensd en nabij nieuwe site/20120924_We... · 3 Programma Voorstellen en verwachtingen Presentatie Erwin Bomers en Monique Oord: aanleiding

5

Ontwikkeling vraag naar (bedden)capaciteit

5

• Bij gelijkblijvend beleid neemt de benodigde beddencapaciteit toe als

gevolg van vergrijzing; verwachting is dat de piek na 2040 voorbij is

309 316

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2012 2014 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Ontwikkeling beddencapaciteit per leeftijdscategorie

totaal SlingelandZiekenhuisvergroting marktaandeel

0-14 jaar

15-44 jaar

45-64 jaar

65-74 jaar

75 jaar eo

trendlijn

Page 6: Gespecialiseerd verpleegkundige zorg, onbegrensd en nabij nieuwe site/20120924_We... · 3 Programma Voorstellen en verwachtingen Presentatie Erwin Bomers en Monique Oord: aanleiding

6

Eerstelijnszorg in de regio

6

Doetinchem

Winterswijk

BorculoZutphen

Apeldoorn

Deventer

Almelo

Hengelo

Enschede

Oldenzaal

Zevenaar

Velp

Arnhem

Doetinchem

Winterswijk

BorculoZutphen

Apeldoorn

Deventer

Raalte

Almelo

Hengelo

Enschede

Oldenzaal

Zevenaar

Velp

Arnhem

Bron: Nationale Atlas Volksgezondheid (2010) Bron: Nationale Atlas Volksgezondheid (2008)

Locaties huisartsenposten Bereikbaarheid huisartsenposten

0 – 5

5 – 10

10 – 15

15 – 20

20 – 25

25 – 30

> 30

locatie huisartsenpost

provincies

snelwegen

Reistijd in minuten

HAP

SEH

HDS

ANW

= huisartsenpost

= spoedeisende hulp

= huisartsendienstenstructuur

= avond, nacht en weekend

HAP in ziekenhuis zonder SEH

HAP + SEH, co-locatie

HAP zonder SEH

ANW-zorg in dagpraktijk

SEH zonder HAP

HAP’s binnen één HDS

provincies

snelwegen

Page 7: Gespecialiseerd verpleegkundige zorg, onbegrensd en nabij nieuwe site/20120924_We... · 3 Programma Voorstellen en verwachtingen Presentatie Erwin Bomers en Monique Oord: aanleiding

Aanleiding (voorbeeld hartfalen)

� Demografische ontwikkelingen

� Adherentie gebied cardiologie: 114.508 (Prismant, 2010)

� Sterke vergrijzing in het werkgebied;

� Afname bevolkingsgroei;

� Leeftijdsklassen: Oudere samenstelling dan gemiddeld in Nederland.

� Stijging aantal mensen met hartfalen

� Hartfalen: 2007-2011 groei DBC hartfalen 53%

� Op basis van de vergrijzing van de bevolking en het sterke verband tussen de leeftijd en het vóórkomen van hartfalen, zal naar verwachting het absoluut aantal personen met hartfalen tussen 2005 en 2025 met

46,9% stijgen.

7

Page 8: Gespecialiseerd verpleegkundige zorg, onbegrensd en nabij nieuwe site/20120924_We... · 3 Programma Voorstellen en verwachtingen Presentatie Erwin Bomers en Monique Oord: aanleiding

Aanleiding

� Toenemende krapte op de arbeidsmarkt ( bij ongewijzigd beleid)

� In 2025 zijn 470.000 extra werknemers nodig, terwijl de beroepsbevolking in die

periode slechts stijgt met 20.000 mensen.

� In 2025 is dus 20% van de beroepsbevolking werkzaam in de zorg (nu: 13%).

� Door dubbele vergrijzing in

de regio Achterhoek zal de krapte

op de arbeidsmarkt extra voelbaar

zijn en grote consequenties hebben

voor de continuïteit van de zorgverlening.

8

Page 9: Gespecialiseerd verpleegkundige zorg, onbegrensd en nabij nieuwe site/20120924_We... · 3 Programma Voorstellen en verwachtingen Presentatie Erwin Bomers en Monique Oord: aanleiding

9

Noodzaak

De samenwerking richt zich op een beheerste instroom in het ziekenhuis en doorstroom vanuit het ziekenhuis. Met als doel dat verpleegkundige zorg steeds meer in de thuissituatie kan plaats vinden. Innovatie is hierbij een nadrukkelijk aandachtspunt:

“Effectiever omgaan met de beschikbare capaciteit door de zorg slimmer te

organiseren”

Page 10: Gespecialiseerd verpleegkundige zorg, onbegrensd en nabij nieuwe site/20120924_We... · 3 Programma Voorstellen en verwachtingen Presentatie Erwin Bomers en Monique Oord: aanleiding

10

Samenwerking Sensire- SZ

Slingeland Ziekenhuis:

� Specialistisch verpleegkundigen

� Goede samenwerking met specialisten

Sensire:

� Technologie van Zorg op Afstand in huis

� Kennis over infrastructuur zorg thuis

Page 11: Gespecialiseerd verpleegkundige zorg, onbegrensd en nabij nieuwe site/20120924_We... · 3 Programma Voorstellen en verwachtingen Presentatie Erwin Bomers en Monique Oord: aanleiding

11

Intentie

UitgangspuntMinimaal behouden van de kwaliteit en het versterken van de keten door meer samenhang te creëren in de gespecialiseerd verpleegkundige zorg.

Hoe?Optimaal benutten van elkaars (aanvullende) competenties en gezamenlijk innoveren op het gebied van:� Grensoverschrijdende zorgprocessen� Toepassen van zorg op afstand� Optimale informatie voorziening aan de patiënt (bevorderen

zelfmanagement)

Page 12: Gespecialiseerd verpleegkundige zorg, onbegrensd en nabij nieuwe site/20120924_We... · 3 Programma Voorstellen en verwachtingen Presentatie Erwin Bomers en Monique Oord: aanleiding

12

Pilot Hartfalen

Huidige resultaten al veelbelovend:

� De huidige werkwijze van de hartfalenpoli samen met de hartfalenwijkverpleegkundige zorgt voor significant minder heropnames.

Beoogde doelstellingen:

� Betere doorstroming en begeleiding in de keten, o.a. door structurele verwijzingen naar de hartfalen poli.

� Minder heropnames door betere educatie en toegenomen zelfmanagement.

� Door goede bereikbaarheid komt de rol van casemanager beter uit de verf.

Page 13: Gespecialiseerd verpleegkundige zorg, onbegrensd en nabij nieuwe site/20120924_We... · 3 Programma Voorstellen en verwachtingen Presentatie Erwin Bomers en Monique Oord: aanleiding

13

Huidige Proces

Page 14: Gespecialiseerd verpleegkundige zorg, onbegrensd en nabij nieuwe site/20120924_We... · 3 Programma Voorstellen en verwachtingen Presentatie Erwin Bomers en Monique Oord: aanleiding

14

Pilot Monitoring� Passief:

� Gewicht & bloeddruk meten

� Actief

� Zelfregulatie m.b.v vragenlijst/scores, buddy etc.

Page 15: Gespecialiseerd verpleegkundige zorg, onbegrensd en nabij nieuwe site/20120924_We... · 3 Programma Voorstellen en verwachtingen Presentatie Erwin Bomers en Monique Oord: aanleiding

15

Vervolg project

� Pilot COPD: actieve monitoring patiënten COPD klasse 3/4.

� Onderzoek wijst uit dat de kans op heropnames in de eerste

maand na ontslag uit ziekenhuis groot is bij deze doelgroep.

Door middel van S2S contact wordt frequent contact opgenomen

met deze patiënten om exacerbaties zoveel mogelijk voor te zijn.

� Pilot ondersteunende diensten: screening leefstijl.

� Binnenkort: start pilots oncologie en wondzorg

Page 16: Gespecialiseerd verpleegkundige zorg, onbegrensd en nabij nieuwe site/20120924_We... · 3 Programma Voorstellen en verwachtingen Presentatie Erwin Bomers en Monique Oord: aanleiding

16

Stellingen en discussie

De regie in de keten is een verantwoordelijkheid van de huisarts en de medisch specialist

Samenwerking en een verbetercultuur hoort bij ketenzorg -geitenwollensokkengeklets, een goede dokter weet alles

Voor de patiënt is het nadelig dat meerdere zorgverleners zich met hem gaan bemoeien. (discussie over goede overdacht, wie heeft de regie, afstemmen, meerdere kapiteins op het schip, hoe vind je

elkaar)

Thuiszorg medewerkers zijn voldoende bekwaam om een hartfalenpatient goed te begeleiden. (veel thuiszorgmedewerkers aanwezig, ben benieuwd naar hun mening)