geotechniek juli 2014 - onderwijsspecial

Click here to load reader

Post on 01-Apr-2016

331 views

Category:

Documents

11 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Onafhankelijk vakblad voor het geotechnische werkveld - Onderwijsspecial

TRANSCRIPT

 • jaargang 18 nummer 3 juLI 2014OnafhankeLIjk vakbLad vOOr het geOtechnIsche werkveLd

  tunneLbOuwkuIp a2 maastrIcht evaLuatIe ObservatIOnaL methOd deeL 1

  mOnItOrIngsfILOsOfIe vOOr de nederLandse waterkerIngen

  OnderzOek InstaLLatIe en beLastIng van grOndverdrIngende schrOefpaLen, aLmere - pOOrt

  IncLusIef

  2014

 • TERRACON

  Kwaliteit als fundament

  www.terracon.nlinfo@terracon.nl

  Interesse?Bel +31 (0)10 425 65 44 of mail naar info@uitgeverijeducom.nl en wij nemen contact met u op om dediverse mogelijkheden te bespreken.

  Uitgeverij Educom BVUitgeverijMarketingDrukwerkInvesteringenInternetwww.uitgeverijeducom.nl

  3 Leden KIVI NIRIA, afd. Geotechniek

  3 Leden Ingeokring

  3 Leden NGO (Nederlandse Geotextielorganisatie)

  3 Leden ie-net (v/h KVIV)

  3 Leden BGGG (Belgische Groepering voor Grondmechanica en Geotechniek)

  3 Leden ABEF (Belgische Vereniging Aannemers Funderingswerken)

  3 5.000+ professionals uit de GWW-sector in Nederland en Belgi(waaronder ook prospects als overheden)

  Word sponsor of mede-ondersteuner van Geotechniek en bereik uw doelgroep effectief!U ontvangt een aantrekkelijk publiciteitspakket waarmee u uw organisatie, dienst of product kunt profileren d.m.v. publicatie/adverteren.

  KiesVOOR HET VAKBLAD GEOTECHNIEK ENbereik

  N71 Cover_Opmaak 1 02-09-13 09:48 Pagina 2

 • Voor u ligt de 3e uitgave van de 18e jaargang van het vakblad geotechniek. Dit is een bijzondere uitgave, want naast een reguliere versie, zoals u dat gewend bent, bevat het voor u liggende blad ook nog een onderwijsspecial. Dus u treft dit keer twee bladen in n jasje aan!

  Voor mij persoonlijk is dit ook een bijzondere editie, want het is de laatste keer dat ik het voorwoord schrijf; ik heb namelijk besloten terug te treden uit de redactie. Het werk voor dit mooie vakblad heb ik gedurende een periode van ruim acht jaar met veel plezier uitgevoerd, maar na een der-gelijke lange tijdspanne is het goed om het stokje door te kunnen geven aan iemand die weer geheel fris tegen de materie aankijkt en de komende jaren de kwaliteit van het vakblad verder kan waarborgen. Tevens wil ik meer tijd kunnen besteden aan het nog jonge bedrijf waar ik sinds een jaar werkzaam ben (www.geobest.nl). Daarnaast zal ik wel deel uit blijven maken van de redactieraad.

  We zijn zeer gelukkig om te kunnen meedelen dat we een zeer goede vervanger hebben gevonden in de persoon van Otto Heeres. Otto is geen onbekende van het vakblad (understatement!) en we zijn dan ook erg blij dat hij zitting wil nemen in de redactie en het voorzitterschap van de re-dactieraad voor zijn rekening neemt. We hebben het volste vertrouwen dat hiermee de redactie de komende jaren garant kan staan voor de kwaliteit van het blad.

  Voor dit reguliere nummer denk ik dat we er weer in geslaagd zijn een leu-ke en gevarieerde mix te maken van theoretische en praktische bijdragen, zoals dat altijd het streven van de redactie is. We slagen daar niet altijd in,

  doordat op beslissende momenten soms de juiste artikelen ontbreken. Het is daarom noodzakelijk een goede buffer te hebben met artikelen over diverse onderwerpen.Bij deze wil ik daarom een oproep plaatsen aan alle lezers en dus poten-tile auteurs: de redactie staat altijd open voor nieuwe artikelen en ideen, uw input is gewenst!. Als iedereen daar een goede bijdrage aan levert, dan kan dit vakblad altijd gevuld zijn met hoogstaande en gevarieerde inhoud, zoals u de afgelopen 18 jaar van ons gewend bent.

  Als laatste een oproep aan de geotechnische bedrijven: de laatste jaren constateren uitgever en redactie een terugloop in het aantal sponsoren. De economische teruggang die we hebben meegemaakt zal daar onge-twijfeld debet aan zijn geweest. Nu de eerste tekenen van economisch herstel zichtbaar worden, kan dit aanleiding zijn om toch weer sponsoring te overwegen. Dat kan in de hardcopy versie van dit blad, maar ook op de website www.vakbladgeotechniek.nl, want ook de Geotechniek gaat met zijn tijd mee!

  Mocht u naar aanleiding van deze uitgave opmerkingen, aanvullingen en of anderszins goedbedoelde adviezen willen geven: u kunt uw commen-taar altijd kwijt op info@uitgeverijeducom.nl of gewoon bij een lid van de redactieraad binnen uw eigen netwerk.

  Ik wens u wederom veel leesplezier!

  Namens de redactie en uitgeverRoel Brouwer

  Van de redactie

  Beste lezers,

  Inhoud

  4 Is Eurocode 7 af?Ir. G. Hannink / Ir. M. Lurvink / Ir. A.J. van Seters

  10 Overzicht van geotechnische aspecten Deurganckdoksluis: bouw grootste sluis ter wereld Ir. L. Vincke / Ir. L. De Vos / Ir. E. Beyts

  16 Contactgroep microtechnieken van de NVAFStuwende krachten Willem de Meijer en Theo de Jong: Het gaat om de leden! J. van der Burg

  18 Geologisch onderzoek naar aardbevingen en de relatie met activiteit in de ondergrond Dr. A.R. Niemeijer

  21 Interactie constructeur en geotechnicus Ir. A. Kooistra

  22 Zwelbelasting op funderingen CUR/COB-commissie C202 Ing. E. Kwast / Ir. M. Peters

  28 Diepwandproef Delft Dr. J.H. van Dalen

  32 Afstemming van aanbod, vraag en buffering van (geo-)thermische energie in (middel)grote gebouwenSmart Geotherm Ir. G. Van Lysebetten / Ir. L. Franois / Prof. Ir. N. Huybrechts

  36 Diepe bouwput langs historische panden in centrum Den Haag Deel 1Ing. M. van Baars

  44 Nieuwe voeten voor de spoorbrug over de Waal bij NijmegenIr. R. Spruit / Ir. G. Hannink / Dr. O. Oung

  50 Stabiliteitsanalyses met ongedraineerde schuifsterkte voor regionale waterkeringenIng. T.A. van Duinen / Ir. H. van Hemert

  56 Dijken optimaliseren met sensoringIng. R.D. van Putten

  60 Geo-Impuls Webportaal Betrouwbaar Ondergrondmodel: wegwijzer naar vaste grondIr. A. Venmans

  Neem deel aan de

  Geotechniek

  Onderwijsspecial

  april/mei 2014!

  De Onderwijss

  pecial, gerich

  t op de aanwa

  s van

  nieuwe geotec

  hnici, wordt ge

  maakt i.s.m. T

  U's en

  Hogescholen e

  n ook via deze

  kanalen gedis

  tribueerd

  in Nederland

  en Belgi. Pres

  enteer u als w

  erkgever

  naar toekoms

  tige werkneme

  rs met een art

  ikel en/of

  corporate adv

  ertentie. Info

  rmeer bij de u

  itgever

  naar de aantre

  kkelijke plaat

  singstarieven:

  info@uitgev

  erijeducom.nl

  , telefoon 010

  -425 6544.

  N103 GEO Special_Opmaak 1 25-11-13 10:46 Pagina 1

  CNC Draaien | CNC Frezen

  Alle materialen inclusief kunststoffen

  Sterk in kleine en grote series of enkel stuks

  Industrieweg 16-18 | 2254 AE Voorschoten | info@pretec.nl

  Meer info www.pretec.nl of bel 071 561 91 64

 • 4 Geotechniek - Juli 2014 3 GEOTECHNIEK Oktober 2013

  Mede-ondersteuners

  Cofra BVKwadrantweg 91042 AG AmsterdamPostbus 206941001 NR AmsterdamTel. 0031 (0)20 - 693 45 96Fax 0031 (0)20 - 694 14 57www.cofra.nl

  Ingenieursbureau AmsterdamWeesperstraat 430Postbus 126931100 AR AmsterdamTel. 0031 (0)20 - 251 1303Fax 0031 (0)20 - 251 1199www.iba.amsterdam.nl

  PostAcademisch Onderwijs (PAO)Postbus 50482600 GA DelftTel. 0031 (0)15 - 278 46 18Fax 0031 (0)15 - 278 46 19www.pao.tudelft.nl

  Profound BV Limaweg 172743 CB WaddinxveenTel. 0031 (0)182 - 640 964 Fax 0031 (0)182 - 649 664 www.profound.nl

  Jetmix BV Postbus 254250 DA WerkendamTel. 0031 (0)183 - 50 56 66Fax 0031 (0)183 - 50 05 25 www.jetmix.nl

  Royal HaskoningDHVPostbus 1516500 ADNijmegenTel. 0031 (0)24 - 328 42 84Fax 0031 (0)24 - 323 93 46www.royalhaskoningdhv.com

  nv Alg. Ondernemingen Soetaert-SoiltechEsperantolaan 10-aB-8400 OostendeTel. +32 (0) 59 55 00 00Fax +32 (0) 59 55 00 10www.soetaert.be

  SBRCURnetPostbus 18193000 BV RotterdamTel. 0031 (0)10 - 206 5959Fax 0031 (0)10 - 413 0175www.sbr.nlwww.curbouweninfra.nl

  LezersserviceAdresmutaties doorgeven viainfo@uitgeverijeducom.nl

  Copyrights Uitgeverij Educom BV Oktober 2013 Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd met welke methode dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. ISSN 1386 - 2758

  Colofon

  ABEF vzw Belgische Vereniging Aannemers FunderingswerkenPriester Cuypersstraat 31040 BrusselSecretariaat: erwin.dupont@telenet.be

  BGGG Belgische Groepering voor Grondmechanica en Geotechniekc/o BBRI, Lozenberg 71932 Sint-Stevens-Woluwebggg@skynet.be

  SMARTGEOTHERMInfo : WTCB, ir. Luc FranoisLombardstraat 42, 1000 BrusselTel. +32 11 22 50 65info@bbri.bewww.smartgeotherm.be

  Distributie van Geotechniek in Belgi wordt mede mogelijk gemaakt door:

  GEOTECHNIEKJAARGANG 17 NUMMER 4OKTOBER 2013

  Geotechniek is een informatief/promotioneel onafhankelijk vaktijdschrift dat beoogt kennis en ervaring uit te wisselen, inzicht te bevorderen en belangstelling voor het gehele geo technische vakgebied te kweken.

  Geotechniek is een uitgave vanUitgeverij Educom BV

  Mathenesserlaan 3473023 GB RotterdamTel. 0031 (0)10 - 425 6544Fax 0031 (0)10 - 425 7225info@uitgeverijeducom.nlwww.uitgeverijeducom.nl

  Uitgever/bladmanagerUitgeverij Educom BVR.P.H. Diederiks

  RedactieBeek, mw. ir. V. vanBrassinga, ing. H.E.Brouwer, ir. J.W.R.Diederiks, R.P.H.Hergarden, mw. Ir. I.Meireman, ir. P.

  RedactieraadAlboom, ir. G. vanBeek, mw. ir. V. vanBouwmeester, Ir. D. Brassinga, ing. H.E. Brinkgreve, dr. ir. R.B.J.Brok, ing. C.A.J.M.Brouwer, ir. J.W.R.Calster, ir. P. vanCools, ir. P.M.C.B.M.Dalen, ir. J.H. van

  Deen, dr. J.K. vanDiederiks, R.P.H.Graaf, ing. H.C. van de Gunnink, Drs. J.Haasnoot, ir. J.K.Hergarden, mw. Ir. I.Jonker, ing. A.Kleinjan, Ir. A.Langhorst, ing. O.Mathijssen, ir. F.A.J.M.Meinhardt, ir. G.

  Meireman, ir. P.Rooduijn, ing. M.P.Schippers, ing. R.J.Schouten, ir. C.P.Smienk, ing. E.Spierenb