geotechniek december 2014 - funderingsdag special

Click here to load reader

Post on 07-Apr-2016

346 views

Category:

Documents

22 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Onafhankelijk vakblad voor het geotechnische werkveld - Funderings special

TRANSCRIPT

 • JAARGANG 18 NUMMER 5 DECEMBER 2014ONAFHANKELIJK VAKBLAD VOOR HET GEOTECHNISCHE WERKVELD

  FUN

  DER

  ING

  SDA

  GTH

  EMA

  -UIT

  GAV

  E 20

  14

  FUNDEREN OP KENNIS!

 • Vooraanstaand en betrouwbaar

  www.bauernl.nl

  Voor gedegen

  Mixed-In-Place soilmix oplossingen

  BAUER Funderingstechniek voert de volgende activiteiten uit: Mixed-In-Place soilmix Groutanker met strengen Groutanker (paal) met staven GEWI-anker (paal) Cement-bentoniet dichtwand Groot diameter boorpalen Diepwand Jet grouten Grondverbetering

  Vooraanstaand en betrouwbaar

  www.bauernl.nl

  Voor gedegen

  Mixed-In-Place soilmix oplossingen

  BAUER Funderingstechniek voert de volgende activiteiten uit: Mixed-In-Place soilmix Groutanker met strengen Groutanker (paal) met staven GEWI-anker (paal) Cement-bentoniet dichtwand Groot diameter boorpalen Diepwand Jet grouten Grondverbetering

  Local Presence Global Competence

  DELIVERING THE SUPPORT YOU NEEDPalen GEWI palen RR palen DYWI Drill

  Damwandverankeringen GEWI staal DYWIDAG voorspanstaven DYWIDAG strengen

  Groutankers DYWIDAG voorspanstaven strengen GEWI staal DYWI Drill

  DYNA Force Elasto-Magnetic Sensorwww.dywidag-systems.com/emea

  Vestiging BelgiPhilipssite 5, bus 15UbicenterB-3001 Leuven

  Tel. +32 16 60 77 60Fax +32 16 60 77 66piet.vandaele@dywidag-systems.com

  Vestiging Nederland

  Veilingweg 2NL-5301 KM Zaltbommel

  Tel. +31 418 578 403Fax +31 418 513 012henry.verdaasdonk@dywidag-systems.com

  NIEUW

  140806_geotechniek_verdasdoonk_v2.indd 1 08.08.2014 09:19:36

  geotechniek _Oktober_2014_v2.indd 6 28-08-14 13:53

  Voor u ligt de 3e uitgave van de 18e jaargang van het vakblad geotechniek. Dit is een bijzondere uitgave, want naast een reguliere versie, zoals u dat gewend bent, bevat het voor u liggende blad ook nog een onderwijsspecial. Dus u treft dit keer twee bladen in n jasje aan!

  Voor mij persoonlijk is dit ook een bijzondere editie, want het is de laatste keer dat ik het voorwoord schrijf; ik heb namelijk besloten terug te treden uit de redactie. Het werk voor dit mooie vakblad heb ik gedurende een periode van ruim acht jaar met veel plezier uitgevoerd, maar na een der-gelijke lange tijdspanne is het goed om het stokje door te kunnen geven aan iemand die weer geheel fris tegen de materie aankijkt en de komende jaren de kwaliteit van het vakblad verder kan waarborgen. Tevens wil ik meer tijd kunnen besteden aan het nog jonge bedrijf waar ik sinds een jaar werkzaam ben (www.geobest.nl). Daarnaast zal ik wel deel uit blijven maken van de redactieraad.

  We zijn zeer gelukkig om te kunnen meedelen dat we een zeer goede vervanger hebben gevonden in de persoon van Otto Heeres. Otto is geen onbekende van het vakblad (understatement!) en we zijn dan ook erg blij dat hij zitting wil nemen in de redactie en het voorzitterschap van de re-dactieraad voor zijn rekening neemt. We hebben het volste vertrouwen dat hiermee de redactie de komende jaren garant kan staan voor de kwaliteit van het blad.

  Voor dit reguliere nummer denk ik dat we er weer in geslaagd zijn een leu-ke en gevarieerde mix te maken van theoretische en praktische bijdragen, zoals dat altijd het streven van de redactie is. We slagen daar niet altijd in,

  doordat op beslissende momenten soms de juiste artikelen ontbreken. Het is daarom noodzakelijk een goede buffer te hebben met artikelen over diverse onderwerpen.Bij deze wil ik daarom een oproep plaatsen aan alle lezers en dus poten-tile auteurs: de redactie staat altijd open voor nieuwe artikelen en ideen, uw input is gewenst!. Als iedereen daar een goede bijdrage aan levert, dan kan dit vakblad altijd gevuld zijn met hoogstaande en gevarieerde inhoud, zoals u de afgelopen 18 jaar van ons gewend bent.

  Als laatste een oproep aan de geotechnische bedrijven: de laatste jaren constateren uitgever en redactie een terugloop in het aantal sponsoren. De economische teruggang die we hebben meegemaakt zal daar onge-twijfeld debet aan zijn geweest. Nu de eerste tekenen van economisch herstel zichtbaar worden, kan dit aanleiding zijn om toch weer sponsoring te overwegen. Dat kan in de hardcopy versie van dit blad, maar ook op de website www.vakbladgeotechniek.nl, want ook de Geotechniek gaat met zijn tijd mee!

  Mocht u naar aanleiding van deze uitgave opmerkingen, aanvullingen en of anderszins goedbedoelde adviezen willen geven: u kunt uw commen-taar altijd kwijt op info@uitgeverijeducom.nl of gewoon bij een lid van de redactieraad binnen uw eigen netwerk.

  Ik wens u wederom veel leesplezier!

  Namens de redactie en uitgeverRoel Brouwer

  Van de redactie

  Beste lezers,

  Inhoud

  4 Is Eurocode 7 af?Ir. G. Hannink / Ir. M. Lurvink / Ir. A.J. van Seters

  10 Overzicht van geotechnische aspecten Deurganckdoksluis: bouw grootste sluis ter wereld Ir. L. Vincke / Ir. L. De Vos / Ir. E. Beyts

  16 Contactgroep microtechnieken van de NVAFStuwende krachten Willem de Meijer en Theo de Jong: Het gaat om de leden! J. van der Burg

  18 Geologisch onderzoek naar aardbevingen en de relatie met activiteit in de ondergrond Dr. A.R. Niemeijer

  21 Interactie constructeur en geotechnicus Ir. A. Kooistra

  22 Zwelbelasting op funderingen CUR/COB-commissie C202 Ing. E. Kwast / Ir. M. Peters

  28 Diepwandproef Delft Dr. J.H. van Dalen

  32 Afstemming van aanbod, vraag en buffering van (geo-)thermische energie in (middel)grote gebouwenSmart Geotherm Ir. G. Van Lysebetten / Ir. L. Franois / Prof. Ir. N. Huybrechts

  36 Diepe bouwput langs historische panden in centrum Den Haag Deel 1Ing. M. van Baars

  44 Nieuwe voeten voor de spoorbrug over de Waal bij NijmegenIr. R. Spruit / Ir. G. Hannink / Dr. O. Oung

  50 Stabiliteitsanalyses met ongedraineerde schuifsterkte voor regionale waterkeringenIng. T.A. van Duinen / Ir. H. van Hemert

  56 Dijken optimaliseren met sensoringIng. R.D. van Putten

  60 Geo-Impuls Webportaal Betrouwbaar Ondergrondmodel: wegwijzer naar vaste grondIr. A. Venmans

  Neem deel aan de

  Geotechniek

  Onderwijsspecial

  april/mei 2014!

  De Onderwijss

  pecial, gerich

  t op de aanwa

  s van

  nieuwe geotec

  hnici, wordt ge

  maakt i.s.m. T

  U's en

  Hogescholen e

  n ook via deze

  kanalen gedis

  tribueerd

  in Nederland

  en Belgi. Pres

  enteer u als w

  erkgever

  naar toekoms

  tige werkneme

  rs met een art

  ikel en/of

  corporate adv

  ertentie. Info

  rmeer bij de u

  itgever

  naar de aantre

  kkelijke plaat

  singstarieven:

  info@uitgev

  erijeducom.nl

  , telefoon 010

  -425 6544.

  N103 GEO Special_Opmaak 1 25-11-13 10:46 Pagina 1

  CNC Draaien | CNC Frezen

  Alle materialen inclusief kunststoffen

  Sterk in kleine en grote series of enkel stuks

  Industrieweg 16-18 | 2254 AE Voorschoten | info@pretec.nl

  Meer info www.pretec.nl of bel 071 561 91 64

  geotechniek _Juli_2014_binnen_v3.indd 3 04-06-14 13:55

 • Vooraanstaand en betrouwbaar

  www.bauernl.nl

  Voor gedegen

  Mixed-In-Place soilmix oplossingen

  BAUER Funderingstechniek voert de volgende activiteiten uit: Mixed-In-Place soilmix Groutanker met strengen Groutanker (paal) met staven GEWI-anker (paal) Cement-bentoniet dichtwand Groot diameter boorpalen Diepwand Jet grouten Grondverbetering

  Vooraanstaand en betrouwbaar

  www.bauernl.nl

  Voor gedegen

  Mixed-In-Place soilmix oplossingen

  BAUER Funderingstechniek voert de volgende activiteiten uit: Mixed-In-Place soilmix Groutanker met strengen Groutanker (paal) met staven GEWI-anker (paal) Cement-bentoniet dichtwand Groot diameter boorpalen Diepwand Jet grouten Grondverbetering

  Local Presence Global Competence

  DELIVERING THE SUPPORT YOU NEEDPalen GEWI palen RR palen DYWI Drill

  Damwandverankeringen GEWI staal DYWIDAG voorspanstaven DYWIDAG strengen

  Groutankers DYWIDAG voorspanstaven strengen GEWI staal DYWI Drill

  DYNA Force Elasto-Magnetic Sensorwww.dywidag-systems.com/emea

  Vestiging BelgiPhilipssite 5, bus 15UbicenterB-3001 Leuven

  Tel. +32 16 60 77 60Fax +32 16 60 77 66piet.vandaele@dywidag-systems.com

  Vestiging Nederland

  Veilingweg 2NL-5301 KM Zaltbommel

  Tel. +31 418 578 403Fax +31 418 513 012henry.verdaasdonk@dywidag-systems.com

  NIEUW

  140806_geotechniek_verdasdoonk_v2.indd 1 08.08.2014 09:19:36

  geotechniek _Oktober_2014_v2.indd 6 28-08-14 13:53

  A.P. van den Berg Ingenieursburo b.v.Postbus 68, 8440 AB Heerenveen

  info@apvandenberg.nlwww.apvandenberg.nl

  creating tools that move your business

  Tel.: 0513 631 355Fax: 0513 631 212

  The CPT factoryAl ruim 42 jaar is A.P. van den Berg de innovatieve en betrouwbare partner als het gaat om bodemonderzoek-apparatuur voor een slappe bodem. A.P. van den Berg loopt voorop in het ontwikkelen en wereldwijdvermarkten van nieuwe geavanceerde sondeer- en monstersteeksystemen die uitblinken in betrouwbaarheid en gebruiksgemak. Van verscheidene landsondeersystemen tot multifunctioneel apparatuur voor het gebruik op zee tot waterdieptes van wel 4000 meter en van uitgebreide servicepakketten tot digitale meetsystemen waarmee de bodemgegevens via een kabel of optische lichtsignalen worden getransporteerd, ze behorenallemaal tot het leveringspakket van A.P. van den Berg.

  Veel aandacht wordt geschonken aan de arbeidsomstandigheden van de sondeermeester. Zo heeft A.P. van den Berg de sondeerbuizenschroever ontwikkeld, die in ieder sondeerapparaat kan worden gentegreerd.M