geografi tingkatan 1: graf

of 17 /17
GEOGRAFI TINGKATAN 1 GRAF Cat Cat Cat Cat 0 1 2 3 4 5 6 mrrem

Upload: ramli-rem

Post on 15-Apr-2017

1.452 views

Category:

Education


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: GeoGRAFI TINGKATAN 1: GRAF

mrrem

GEOGRAFI TINGKATAN 1GRAF

Category 1

Category 2

Category 3

Category 4

0123456

Page 2: GeoGRAFI TINGKATAN 1: GRAF

mrrem

OBJEKTIF :1- Mengumpul kan dan merekodkan data

Setiap hari kita akam melihat

atau membaca pelbagai

maklumat.Contohnya yang

disiarkan dalam surat khabar

atau televisyen dan

internet.Maklumat ada dalam

pelbagai bentuk….ayat-ayat,

jadual, gambarajah dan GRAF!!

Page 3: GeoGRAFI TINGKATAN 1: GRAF

mrrem

Graf menunjukkan data dan maklumat dalam bentuk kuantiti yang mudah dibandingkan.Data mesti dikumpulkan dalam bentuk JADUAL dan dipersembahkan dalam bentuk GRAF

Page 4: GeoGRAFI TINGKATAN 1: GRAF

mrrem

Kaedah Mengumpul Data

GRAF

• Pemerhatian • Temu bual • Banci

• Soal selidik• Rujukan bahan media

0

5

10

15

20

25

Jan Feb Mac

Bil. kereta (buah)

Graf Bar Mudah Graf Garisan

Page 5: GeoGRAFI TINGKATAN 1: GRAF

mrrem

Kaedah Mengumpul Maklumat

pemerhatian

Temu Bual

BanciSoal Selidik

Rujukan Perpustakaan

5 kaedah

Page 6: GeoGRAFI TINGKATAN 1: GRAF

mrrem

Cara mengumpul dan merekod Data:Contoh cara pelajar datang ke sekolah

Page 7: GeoGRAFI TINGKATAN 1: GRAF

mrrem

1. Dari jadualpelajar dususun berdasarkan persamaan dan

kekerapan

Page 8: GeoGRAFI TINGKATAN 1: GRAF

mrrem

2. Membina Jadual

Page 9: GeoGRAFI TINGKATAN 1: GRAF

mrrem

Objektif2: membina graf bar dan garisan

LANGKAH 1LUKIS DARIS MENDATAR DAN TEGAKMENDATAR ; CARA DATANG KESEKOLAHMENEGAK : BILANGAN PELAJAR

Page 10: GeoGRAFI TINGKATAN 1: GRAF

mrrem

Page 11: GeoGRAFI TINGKATAN 1: GRAF

mrrem

GRAF GARISANSUHU DAN BULAN

Page 12: GeoGRAFI TINGKATAN 1: GRAF

mrrem

Page 13: GeoGRAFI TINGKATAN 1: GRAF

mrrem

Page 14: GeoGRAFI TINGKATAN 1: GRAF

mrrem

Page 15: GeoGRAFI TINGKATAN 1: GRAF

mrrem

Page 16: GeoGRAFI TINGKATAN 1: GRAF

mrrem

MENTAFSIRGRAF

Page 17: GeoGRAFI TINGKATAN 1: GRAF

mrrem