genètica molecular iii. traducció

Download Genètica molecular III. Traducció

Post on 23-Jul-2015

1.450 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

LA TRADUCCI

L'ARNm ja estava sintetitzat, per com es traduia aix en unes protenes concretes?

Al 1955, Severo Ochoa (Premi Nobel 1959) i Grunberg-Manago van usar l'enzim polinuceltid fosforilasa que pot sintetitzar ARNm sense necessitat de cap model i a partir de qualsevol nucletid que hi hagi al medi. Es a dir, en un medi on noms hi ha UDP (uridina difosfat) es sintetitza ARNm anomenat poli-U (UUUUUU...) format per UMP

El 1961,Nirenberg va posar vint tipus amb un dels 20 aa en cadascun marcat amb C14. A tots els tubs hi afeg poli-U (ARNm) i tots els elements necessaris per a la sntesi proteica.

Observ que noms apareixia un polipptid radioactiu al tub on s'hi havia collocat l'aa fenilalanina. Repet el procs amb un RNAm poli-C i trob la prolina (collinearitat)

A l'haver noms 4 nucletids trobem que:41=4 ; 42=16 ; 43=64 la collinearitat t lloc entre triplets de nucletids per als aa, per fixem-nos en, es formen 64 triplets de nucletids per a 20 aa, aix implicar que hi hauran ms triplets que aa, i per tant, ms d'un triplet codificar per 1 aa, el codi gentic s DEGENERAT

La degeneraci de la clau t certes aventatges, doncs si es produs un error en la cpia d'un nucletid, hi hauria molta probabilitat que es mantingus la collinearitat entre triplet i aa. Si noms hi haguessin 20 triplets traduibles i la resta sense sentit, un error en un nucletid donaria lloc a l'stop de la sntesi

Exercicis

Ex. 21, 22, 23 i 24 pgina 200 del llibre

Ex. 28, 29, 30 i 32 pg 206

La traducci s el procs de sntesi de protenes que t lloc en els ribosomes citoplasmtics a partir de la informaci que porta l'RNAm, que s una cpia d'un gen. T llocen direcci 5' a 3'

Activaci dels aaSegons el triplet del cod de l'ARNm, l'ARNt buscar i s'unir a un aa especfic grcies l'enzim aminoacil-RNAt-sintetasa i a una molcula d'ATP. El grup carboxil (-COOH) de l'aa s'uneix al radical -OH de l'extrem 3' de l'ARNt, alliberant una H2O, una molcula d'AMP i alliberant-se l'enzim aminoacil-RNAt-sintetasa. Resultant un aminoacil-RNAt.

Mecanisme

El bra acceptor s'unir a l'aa corresponent, el bra TFIC s'unir a l'enzim aminoacil-RNAt-sintetasa. L'anticod s la part ms important, doncs s complementria a la seqncia cod (triplet de nucletids) del RNAm, pot ser que la tercera base de l'anticod sigui una base estranya.

Iniciaci de la sntesiL'ARNm s'uneix a la subunitat ribosmica petita (40S/30S), grcies a la seqncia lder de 10 nucletids complementaris al RNAr.Als ribosomes hi trobem dos llocs on poden unir-se els ARNt, sn el lloc P o peptidil i el lloc A o aminoacil. Al conjunt RNAr + RNAm s'hi uneix un aminoacil-RNAt, al lloc P, que presenta la seqncia anticod 3'...UAC...5' i l'aa metionina en eucariotes i formilmetionina en procariotes unit al bra acceptor.

Aix doncs, la subunitat petita es mour a lo llarg de l'ARNm per buscar el cod complementari a l'anticod 3'..UAC..5', que ser el triplet 5'... AUG...3' o cod d'iniciaci, de manera que s'estableixen ponts d'hidrogen entre el cod i l'anticod. A aquest grup s'hi unir la subunitat gran del ribosoma (65S/50S), formant-se el complex actiu. L'energia necessria per a dur a terme aquest procs ser aportada pel GTP i grcies a unes protenes anomenades factors d'iniciaci (FI) que s'alliberen previa U a la subun gran.

Diferncies eucariotes i procariotes

- En procariotes l'ARNm no madura i conforme es va transcribint es va sintetitzant. - En eucariotes primer cal madurar l'ARNm amb la caputxa de guanina metilada a l'extrem 5' que permet que els ribosomes el reconeguin, i a continuaci de la caputxa trobem la regi lder, que no es tradueix. Si l'ARNm s prou llarg ser traduit per diversos ribosomes alhora (poliribosoma)

Elongaci de la cadena polipeptdicaQuan cod d'iniciaci AUG i l'anticod s'han reconegut (aa-met), un segon RNAt arribar al lloc A del complex actiu, ser un RNAt amb un anticod complementari al cod (triplet) segent del RNAm, l'enzim peptidiltransferasa unir els dos aa mitjanant un enlla peptdic entre el radical carboxil de l'aa met i el radical amino de l'aa segent, de manera que l'ARNt del lloc P queda sense aa, i tot el complex es desplaar cap a la dreta, s la translocaci ribosomal, de manera que el segon RNAt queda ara situat al lloc P del complex actiu, i el lloc A resta lliure. El primer RNAt sense aa es situa en el lloc E i s'allibera.

Per poder dur a terme aquest procs cal la intervenci d'uns factors d'elongaci (FE) i d'una molcula de GTP que aporta l'energia necessria. En procariotes es tradueix un cod per dcima de segon.

Finalitzaci de la sntesiEn un moment donat apareix en el lloc A un dels codons sense sentit o de terminaci (UAA, UAG i UGA), per lo que no entrar cap RNAt nou, cap RNAt s complementari a aquests codons, per si sn reconeguts pels factors d'alliberaci (FR) que consumeixen GTP per actuar, s'installen sobre el lloc A i provoquen que l'enzim peptidiltransferasa faci interaccionar el grup -COOH de l'ltim aa amb l'H2O i el polipptid s'alliberar al citoplasma i les dues parts del ribosoma i l'ARNm es separaran

TRADUCCI MOLT SENZILLA

TRADUCCI COMPLEXA

VIDEO TRADUCCI

Exercicis

Ex. 31, 33, 34, 35, 36, 37 i 38 pg 206Ex. 40, 42, 43, 44, 45 i 46 g 207Ex. 52 pg 207