genel program 08.30-10.00 alaaddin konferans salonu...

of 169/169
4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS 1 GENEL PROGRAM 3 Mayıs 2018 Perşembe 08.30-10.00 Sempozyum Kayıt (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi-İşletme Fakültesi Konferans Salonu) 10.00-12.00 Açılış-Konuşmalar-Müzik Dinletisi Prof. Dr. Bünyamin Aydın-Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı-Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Müzik Dinletisi Dr. Öğretim Üyesi Nilay Özaydın Dr. Öğretim Üyesi Satı Doğanyiğit Sinan Tüfekçi Kenan Tüfekçi Çağrılı Konuşmacılar/Keynote Speaker Alpaslan Durmuş-Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı -“Müfredatlarda ve Müfredatlarla ne Yapmaya Çalışıyoruz?” Prof. Dr. Michael Oustinoff -Nice Sophia Antipolis University-Words, words, words: the impostance of translation and philosophical enquiry in a rebabelized global” Assoc. Prof. Dr. Tom Schoenemann-Indiana University-“The origins and evolution of language” Öğle Yemeği Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Merkez Yemekhanesi Çağrılı Konuşmacı Prof. Dr. Ayşe Banu Karadağ-Yıldız Teknik Üniversitesi Konu: Çeviriler ve Çevirmenlerin Tanıklığında Çeviri Edebiyat Tarihimizi Yeniden Okumak Çeviribilim alanında özellikle son yıllarda yaşanan gelişmeler sayesinde çevirinin, toplumsal, kültürel, siyasi ve ideolojik gerçekliğin aynası olarak kabul edilmeye başlandığı söylenebilir.

Post on 03-Aug-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  1

  GENEL PROGRAM

  3 Mayıs 2018 Perşembe

  08.30-10.00 Sempozyum Kayıt (Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi-İşletme Fakültesi

  Konferans Salonu)

  10.00-12.00 Açılış-Konuşmalar-Müzik Dinletisi

  Prof. Dr. Bünyamin Aydın-Düzenleme Kurulu Başkanı

  Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı-Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü

  Müzik Dinletisi

  Dr. Öğretim Üyesi Nilay Özaydın

  Dr. Öğretim Üyesi Satı Doğanyiğit

  Sinan Tüfekçi

  Kenan Tüfekçi

  Çağrılı Konuşmacılar/Keynote Speaker

  Alpaslan Durmuş-Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı-“Müfredatlarda ve Müfredatlarla ne

  Yapmaya Çalışıyoruz?”

  Prof. Dr. Michael Oustinoff-Nice Sophia Antipolis University-“ Words, words, words: the

  impostance of translation and philosophical enquiry in a rebabelized global”

  Assoc. Prof. Dr. Tom Schoenemann-Indiana University-“The origins and evolution of

  language”

  Öğle Yemeği

  Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Merkez Yemekhanesi

  Çağrılı Konuşmacı

  Prof. Dr. Ayşe Banu Karadağ-Yıldız Teknik Üniversitesi

  Konu: Çeviriler ve Çevirmenlerin Tanıklığında Çeviri Edebiyat Tarihimizi Yeniden

  Okumak

  Çeviribilim alanında özellikle son yıllarda yaşanan gelişmeler sayesinde çevirinin, toplumsal,

  kültürel, siyasi ve ideolojik gerçekliğin aynası olarak kabul edilmeye başlandığı söylenebilir.

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  2

  Çeviriler ve çevirmenler üzerine yapılan çeviribilim araştırmaları, edebiyat, kültür ve tarih

  odaklı çalışmaların da vazgeçilmez bir parçasıdır; çünkü bu tür incelemeler, erek ve kaynak

  kültür ve edebiyat dizgeleri arasındaki ilişkiler hakkında bize farklı açılardan önemli bilgiler

  suna(bili)r. Erek-odaklı, işlevsel, dizgesel, betimleyici yaklaşımlarla yapılan tarihsel

  çeviribilim incelemeleri, çevirilerin üretilme ve alımlanma süreçlerini yönlendiren temel

  etmenleri ortaya çıkararak farklı disiplinlerdeki araştırmacıların dikkatini çekmiştir.

  Hiç kuşku yok ki bu dikkat çekiş, çeviribilimin disiplinlerarası doğasına işaret etmektedir. İlk

  örneklerin çeviri yoluyla dizgemize kazandırıldığı, daha sonrasında da telif eserlerin verilmeye

  başlandığı roman türünde bir çeviri yapıtın çağdaş çeviribilim yaklaşımları çerçevesinde

  irdelenmesi, farklı bilgilerin çeşitli açılardan -politik, sosyolojik, ekonomik, tarihsel vb.-

  işlenmesine olanak sağlayabilir.

  Bu bağlamda, söz konusu bildirinin amacı, Türk edebiyat ve kültür dizgesinin Batı’ya yöneldiği

  dönem olarak bilinen Tanzimat Dönemi ile birlikte gündeme gelen roman çevirilerini

  yanmetinler (ön sözler ve/veya son sözler) aracılığıyla irdelemektir. Ön sözler ve son sözler;

  eserin içeriği, yazarı, dönemi vb. konular hakkında birinci elden bilgiler vermesi bakımından

  çeviribilimciler için son derece önemlidir. Roman çevirilerinde, Tanzimat’tan Harf Devrimi’ne

  kadar hiç de azımsanamayacak sayılara ulaşılmıştır. Örneğin Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e

  kadar Batı edebiyatından Osmanlı Türkçesine yaklaşık beş yüz yirmi; II. Meşrutiyet’ten Harf

  Devrimi’ne kadar ise yaklaşık yedi yüz on roman çevirisi yapılmıştır. Bu verilere dayanarak

  tarihimizde edebiyat ve kültür dizgemizin çeviriler ve çevirmenlerimiz tarafından

  şekillendirildiği rahatlıkla iddia edilebilir. Bu noktadan hareketle bildiride, çeviriler ve

  çevirmenlerin tanıklığında çeviri edebiyat tarihimizin yeniden okunması hedeflenmektedir.

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  3

  Salon: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Refet Kayış Mühendislik Fakültesi

  Konferans Salonu

  Tarih: 3.5.2018

  Saat: 14.00-15.15

  Panel

  Eğitim de Stratejik Ufuklar I

  Moderatör

  Prof. Dr. İbrahim Kocabaş-Yıldız Teknik Üniversitesi-Geleceğin Eğitim Sistemleri

  Panelistler

  Doç. Dr. Hakan Karataş-Yıldız Teknik Üniversitesi-Endüstri 4.0’ın Eğitime Yansımaları

  Doç. Dr. Muhammet Turhan-Fırat Üniversitesi-Kültür Bağlamında Geleceğin Okulları

  Dr. Öğretim Üyesi Tuncay Yavuz Özdemir-Fırat Üniversitesi -Alternatif Okullar

  Salon: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Refet Kayış Mühendislik Fakültesi

  Konferans Salonu

  Tarih: 4.5.2018

  Saat:14.00

  Çalıştaylar

  Çalıştay I

  Çalıştayı Sunan: Doç. Dr. Sebahattin Devecioğlu

  Çalıştay Başlığı: Dünya Barışı için Spor

  İçerik ve Kapsamı:

  ''Spor evrensel bir dil, kökenleri, geçmişleri, dini inanışları ve ekonomik durumları ne

  olursa olsun insanları birbirine yaklaştırabilir.'' Kofi Annan, New York, 2005

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  4

  Spor evrensel kültürün bir parçası, dünyada dili, ırkı, dini farklı insanları birleştiren önemli bir

  vasıtadır. Dünya barışına katkı sağlayan bir etkinlik olan spor; fiziksel faydalarının yanı sıra

  insanların sosyal ve moral kazançlar sağlamak amacı ile yapılan hareketler topluluğu olarak da

  tanımlanmaktadır.

  Modern yaşamın çok yönlü fonksiyonlarına sahip olan Spor aktiviteleri ve organizasyonları

  toplumu oluşturan bireylerin yararlanması noktasında insan haklarının bir parçasını

  oluşturmaktadır Spora duyulan ilgi artıkça; Toplumsal sevgi, barış ve kardeşlik kendine daha

  zengin bir alan oluşturacaktır. Spor denen bu yaşam hakkının çok yönlü geliştirilmesi ve

  yaygınlaştırılması toplumu oluşturan tüm kurumların öncelikli görevlerinden birini

  oluşturmalıdır.

  DÜNYA BARIŞI İÇİN SPOR Çalıştayının amacı; Son yıllarda Dünya’da yaşanan

  olumsuzlukları sona erdirmek ve en aza indirmek için, Sporun insanları ve toplumları

  bütünleştirici, barışçı gücünden faydalanarak, katılımcıların ve uzmanların bir araya gelerek

  gelişmelerin, sorunların ve çözüm önerilerinin paylaşılması, tartışılması için fikir ve düşünce

  üretmektir.

  Alt Temalar

  -Olimpizm Felsefesi, Fair-Play

  -Savaş ve Spor

  -Mülteci Problemi ve Spor

  - Irkçılık, Nefret, Şiddet ve Spor

  Belirlenen alt temalara özgü yazılı hazırlık yürütücü ve önceden belirlenen konuşmacılar

  tarafından yapılacaktır. Çalıştay Yöneticisi Çalıştay konusundaki analiz ve değerlendirmeyi

  içeren, Mevcut Durum Raporu’nu, Sempozyum Yürütme Kuruluna gönderecektir.

  Konuşmacıların da yine aynı takvime göre bildirilerini hazırlamalarını ve Kongre Sekretaryası

  aracılığıyla Yürütme kuruluna göndermeleri gerekmektedir. Çalıştay sonuç raporu yürütücü

  tarafından hazırlanarak, Sempozyum yürütme kuruluna sunulacaktır.

  Çalıştay Mevcut Durum Analiz Raporu ve Çalıştay Bildirileri 4. Uluslararası Sağlık ve Spor

  Bilimleri Sempozyumu Yazım Kurallarına göre hazırlanarak, Sempozyum kitabı içinde

  basılacaktır.

  Süre: 1 saat 15 dakika

  Katılımcı Sayısı: Sınır yok

  Tarih: 3.5.2018

  Saat: 15.30-16.45

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  5

  Salon: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Refet Kayış Mühendislik Fakültesi

  Konferans Salonu

  Çalıştay II

  Çalıştayı Sunan: Dr. Öğretim Üyesi Bahar Öcal Apaydın, Ar. Gör. Adem Yelmen

  Çalıştay Başlığı: 6750 Sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunundaki Taşınır

  Varlıkların İncelenmesi

  İçerik ve Kapsamı:

  6750 sayılı Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’un (TİTRK) 5. maddesinde taşınır

  varlıklardan ne anlaşılması gerektiği anılan varlıkların tahdidi olarak sayılması suretiyle ifade

  edilmiştir. Buna göre alacaklar; çok yıllık ürün veren ağaçlar; fikri ve sınai mülkiyete konu

  haklar; hammadde; hayvan; her türlü kazanç ve iratlar; başka bir sicile kaydı öngörülmeyen ve

  idari izin belgesi niteliğinde olmayan her türlü lisans ve ruhsatlar; kira gelirleri; kiracılık hakkı;

  makine ve teçhizat, araç, ekipman, alet, iş makinaları, elektronik haberleşme cihazları dahil her

  türlü elektronik cihaz gibi menkul işletme tesisatı; sarf malzemesi; stoklar; tarımsal ürün; ticaret

  unvanı ve/veya işletme adı; ticari işletme veya esnaf işletmesi, ticari plaka ve ticari hat; ticari

  proje, vagon ve sayılanlardan üçüncü kişilerin zilyetliğindeki taşınır varlık, hak ve paylı

  mülkiyet hakları kanun kapsamında rehni mümkün olan taşınır varlıklardır. Rehin hakkının,

  sayılan varlıklardan biri ya da birden fazlası üzerinde kurulabileceği öngörülmüştür. Rehne

  konu olabilmesi bakımından anılan taşınır varlıkların incelenmesi gerekmektedir. Çalıştayın

  amacını, Türk Medeni Kanunu’nda rehin hakkı bakımından ortaya koyulan ilkeler ışığında

  TİTRK m. 5’de sayılan taşınır varlıkların incelenmesi oluşturmaktadır.

  Süre: 1 saat 15 dakika

  Katılımcı Sayısı: Sınır yok

  Tarih: 3.5.2018

  Saat: 17.00-18.15

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  6

  Salon: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Refet Kayış Mühendislik Fakültesi

  Konferans Salonu

  Çalıştay III

  Çalıştayı Sunan: Prof. Dr. Mustafa Taşlıyan

  Çalıştay Başlığı: 21. yüzyılda İnsan Kaynakları Yönetimi: Üniversite Eğitimi, İşverenlerin

  Beklentileri ve Geleceğin Çalışanlarının Beklentileri

  İçerik ve Kapsamı:

  Çalıştayın İçeriği ve Kapsamı: Ülkemizde lisans ve lisans üstü düzeylerde üniversitelerde

  verilen eğitimler sayesinde iş hayatında uzmanlıklar ve mesleki unvanlar kazanılmaktadır. Bu

  uzmanlık alanlarında ve teknolojide meydana gelen gelişmeler ve ilerlemeler yüksek öğretim

  kurumları tarafından ne kadar takip edilmekte ve güncelleme yapılmakta bu çalıştayda üzerinde

  durulacak konulardan biri olacaktır. Diğer taraftan nesil farklılıkları ile ortaya çıkan çalışma

  ortamları ve bu yeni nesillerin beklentileri henüz ülkemizde çok fazla irdelenmeyen alanlardan

  biri olarak bu günün önemli konularından olacaktır. Farklı dönemlerin ortaya çıkardığı bu

  durumlara ayak uydurulamaması sonucu pek çok kurumun etkinliklerinin azaldığı hatta ciddi

  sıkıntılar yaşadığı gözlemlenmektedir. Şu anda iş hayatından 3 farklı nesilden insanların 3 farklı

  davranış ve çalışma kalıbı ile aynı ortamda çalıştıkları düşünülürse etkinlik ve verimliliğin

  düzenlenmesi için bu konuda araştırmalar yapma gereği ortaya çıkmaktadır. Son olarak yine

  çoğunluğu 2 farklı nesilden oluşan işverenlerinde beklentileri bu çalıştayın konusunu

  oluşturmaktadır.

  Süre: 1 saat 15 dakika

  Katılımcı Sayısı: Sınır yok

  Tarih: 4.5.2018

  Saat: 15.30-16.45

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  7

  Salon: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Refet Kayış Mühendislik Fakültesi

  Konferans Salonu

  Çalıştay IV

  Çalıştayı Sunan: Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu Dr. Öğretim Üyesi Hüsamettin Karataş

  Çalıştay Başlığı: Küreselleşen Dünyada Din Dili Sorunu

  İçerik ve Kapsamı:

  Geçmişten günümüze dinin anlaşılması ve aktarılması sorunu, dini geleneklerin önemli bir

  sorunsalını oluşturmaktadır. Dinlerin ortaya çıktığı ortamda ilk muhatapları tarafından nasıl

  anlaşıldığı ve sonraki nesiller tarafından nasıl anlaşılması gerektiği meselesi, din dilinin

  etimolojik kodlarının bilinmesi ile ilişkili olduğu kadar tarihsel ve sosyolojik bağlamda

  yüklendiği anlamların anlaşılmasıyla da ilişkilidir. Bu çalıştayda, günümüz dünyasında dinin

  anlaşılma ve aktarılma süreçlerinde karşılaşılan sorunlar, din dilinin değişen anlamı

  bağlamında tartışılacaktır. Bu kapsamda, din dilinin kuşatıcı/ kapsayıcı ya da

  dışlayıcı/ötekileştirici oluşunun ortaya çıkardığı sorunlara değinilecektir. Küreselleşme

  sürecinde, özellikle dinin kuşaklararası aktarımında önemli bir parametre olarak görülen

  kuşatıcı/kapsayıcı din dilinin, dışlayıcı/ötekileştirici din dili karşısında üstlendiği işlevsel

  roller üzerinde durulacaktır. Son bölümde ise dini geleneklerin karşı- laştığı yeni risk

  alanlarının, din dilinin geleceğine ilişkin tehditler ve yeni sorun alanları bağlamında

  tartışılması planlanmaktadır.

  Süre: 1 saat 15 dakika

  Katılımcı Sayısı: Sınır yok

  Tarih: 4.5.2018

  Saat: 17.00-18.15

  Salon: Alaaddin Keykubat Üniversitesi Refet Kayış Mühendislik Fakültesi Konferans

  Salonu

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  8

  Paralel Oturumlar

  3.5.2018 Perşembe

  1. Oturum-14.00-15.15

  2. Oturum-15.30-16.45

  3. Oturum-17.00-18.15

  4. Oturum18.30-19.45

  4.5.2018 Cuma

  Kayıt-Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Refet Kayış Mühendislik Fakültesi

  08.00-19.00

  1. Oturum-09.00-10.15

  2. Oturum-10.30-11.45

  Öğle Yemeği

  Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Merkez Yemekhanesi

  3. Oturum-14.00-15.15

  4. Oturum-15.30-16.45

  5. Oturum-17.00-18.15

  6. Oturum-18.30-19.45

  5.5.2018 Cumartesi

  Kayıt-Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Refet Kayış Mühendislik Fakültesi

  08.00-19.00

  08.00-09.00

  1. Oturum-09.00-10.15

  2. Oturum-10.30-11.45

  Öğle Yemeği

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  9

  Kapanış

  Gezi-13.30-17.00

  Damlataş Mağarası

  Kleopatra Plajı

  Alanya Kalesi

  Kızılkule

  Rıhtım

  Gala Yemeği

  Tarih: 4.5.2018

  Yer: Olta Et Balık Restoran-Kestel/Alanya

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  10

  Tersane Salonu (1. Gün - 1. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Prof.Dr. Musa Yıldız Prof. Dr. Nadir İlhan

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  14:00 Prof.Dr. Musa Yıldız Unesco 2016-2017 Sezonu Hoca Ahmet Yesevi Yılı Faaliyetlerinin

  Değerlendirilmesi

  14:15 Prof.Dr. Nadir İl̇han Garib-Name'de Renk, Miktar ve Mesafe Adlarının Yapı ve İş̇lev

  Özellikleri

  14:30 Dr. Serdar Bulut Gümüşhane İl̇i ̇ve Yöresi ̇Ağızlarında Akrabalıklarla İl̇gil̇i ̇

  Adlandırmalar

  14:45 Öğr.Gör. Mücahit

  Akkuş Tarihi Tıp Metinlerinde Dil ve Üslup

  15:00 Dr. Esra Gül Keskiṅ Kırgız Türkçesiṅde Sözcükleşen Biṙ Yapı: Emiş

  15:15 Çay Kahve Arası

  Dim Çayı Salonu (1. Gün - 1. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Doç.Dr. Furkan Emiṙmahmutoğlu Dr. Öğretim Üyesi Yeşim Helhel

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  14:00 Doç.Dr. Furkan Emiṙmahmutoğlu -

  Münevver Özler

  Döviz Kuru ve Borsa İṅdeksi Arasında Uzun

  Dönemli İl̇işki: Türkiye Örneği

  14:15 Dr. Öğretim Üyesi Yeşim Helhel

  Ekonomik̇ Büyüme ve Vergi ̇Geliṙleri ̇

  Arasındaki ̇Etkil̇eşiṁ: Türkiẏe Özeliṅde

  Nedensellik̇ Analiżi ̇

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  11

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  14:30

  Dr. Öğretim Üyesi Ali Altıner - Dr. Öğretim

  Üyesi Eda Bozkurt - Dr. Öğretim Üyesi Yılmaz

  Toktaş

  Ekonomik Küreselleşme ve Gelir Eşitsizliği:

  Gelişmekte Olan Ülkeler İç̇in Bir Uygulama

  (2000-2014)

  14:45 Dr. Güngör Özcan Arz Yönlü Ekonomi ̇ve Türkiẏe

  Uygulanabil̇iṙliğ̇i ̇

  15:00 Dr. Zeynep Özmen Türkiye’de Emeklilik Yaşının Yükselmesinin

  Genç İṡtihdam Üzerine Etkisi

  15:15 Çay Kahve Arası

  Mimar Sinan Salonu (1. Gün - 1. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Doç.Dr. İṙfan Akın Dr. Öğretim Üyesi Eda Şahin

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  14:00 Doç.Dr. İṙfan

  Akın

  2015/2366/ec Sayılı Ödeme Hizmetleri Direktifi'nin Ödeme Sistemlerine

  İl̇işkin Düzenlemelere Getirdiği Yenilikler

  14:15 Dr. Öğretim

  Üyesi Eda Şahin

  Need Misplaced: Consumer Redress And The Directive On Actions For

  Damages For Competition Infringements

  14:30 Dr. Dilek Cengiz

  Türkiye Cumhuriyeti - Avrupa Birliği İl̇işkileri Sürecinde Türkiye

  Cumhurıyetı Rekabet Politikaları ile Rekabet Hukukunun Avrupa Birliği’ne

  Uyumu Rekabet Politikası Faslı Neden Müzakereye Açılamıyor"

  14:45

  Dr. Öğretim

  Üyesi Tolga

  Candan

  Avrupa Birliği’nden Çekilme Hakkı ve Birleşik Krallığın Ab’den Çekilmesinin

  Hukuki Sonuçları Üzerine Bazı Düşünceler

  15:00 Arş.Gör. Murat

  Uçak

  Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Regülasyonu Çerçevesinde Türkiye ve

  Avrupa Birliği'nde Kişisel Verilerin Korunması

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  12

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  15:15 Çay Kahve

  Arası

  Hezarfen Ahmet Çelebi Salonu (1. Gün - 1. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Dr. Öğretim Üyesi Bahar Öcal Apaydın Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül Çoban Atik

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  14:00 Dr. Öğretim Üyesi Bahar

  Öcal Apaydın

  Aracı Simsarlık Yönünden Çifte Simsarlık Faaliyeti

  Yürütülmesinin Hüküm ve Sonuçları

  14:15 Dr. Öğretim Üyesi Ayşegül

  Çoban Atik̇

  Kamulaştırma Sürecinde Alınan Kamu Yararı Kararlarının İḋari

  Dava Konusu Olup Olmayacağı Sorunu

  14:30 Dr. Öğretim Üyesi Erman

  Benli Ip Trafik Değişim (Peering) Sözleşmesi

  14:45 Dr. Öğretim Üyesi Ömer

  Ergün Miṙasçılık Belgesiṅiṅ Veril̇mesi ̇

  15:00 Arş.Gör.Dr. Mehmet

  Akçaal İsviçre Borçlar Kanunu Tasarısı (Or 2020) Hakkında Bir İṅceleme

  15:15 Çay Kahve Arası

  Farabi Salonu (1. Gün - 1. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Prof.Dr. Erkan Yar Dr. Öğretim Üyesi Betül Avcı

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  14:00 Prof.Dr. Erkan Yar Ölüye İl̇işkin Ritüeller ve Bu Ritüellere Etki Eden İṅanç Yapıları

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  13

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  14:15 Dr. Öğretim Üyesi Betül

  Avcı Abdülehad Dâvûd'un İṅcil ve Salîb Adlı Eserinde İṅcil'e Yaklaşımı

  14:30 Dr. Öğretim Üyesi

  Turgut Akyüz

  Klasik Dönem İṡlam Dünyasında Mantık İl̇minin, Kelâm ve Fıkıh

  İl̇mine Katkıları

  14:45 Dr. Öğretim Üyesi

  Ahmet Aydın

  Bâbürlüler Dönemiṅde Fıkıh Eğiṫiṁi ̇ve Medreselerde Okutulan

  Fıkıh Kiṫapları

  15:00 İṙem Kurt Oryantalistlerin İṡlam Hukukunun Roma Hukukundan İk̇tibas

  Edildiğine Dair İḋdiaları

  15:15 Çay Kahve Arası

  Ali Kuşçu Salonu (1. Gün - 1. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Prof.Dr. Pınar Somakcı Doç. Dr. Sabriye Özkan

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  14:00 Prof.Dr. Pınar

  Somakcı

  18. Yüzyılda Türk Müziğ̇i ̇ve Bu Dönem Padiş̇ahlarının Müziğ̇e Olan

  Yaklaşımları

  14:15 Doç.Dr. Sabriye

  Özkan

  Françoiṡ Deviėnne Fa Majör Fagot Sonatı Op:24’de Parmak Tekniğ̇i ̇

  Olanaklarını Zorlamaksızın Fagot Ses Sınırlarının Sergil̇enmesi ̇

  Yöntemleri ̇

  14:30 Dr. Öğretim Üyesi

  Tuncay Yıldırım

  Cumhuriẏet Dönemi ̇Müzik̇ Poliṫik̇alarının Türkiẏe’deki ̇Müzik̇

  Sosyolojiṡi ̇Çalışmalarına Olumlu Etkiṡi ̇

  14:45 Öğr.Gör. Gökhan

  Algan Âşık Müziğ̇i’̇nde İċrâ Özellik̇leri ̇

  15:00 Öğr.Gör. Alev Nil

  Günay Aydınlanma, Cumhuriẏet Modernleşmesi ̇ve Müzik̇te Devriṁ

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  14

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  15:15 Çay Kahve Arası

  İbni Sina Salonu (1. Gün - 1. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Prof.Dr. Nimet Keser Doç. Dr. Nurettin Koçhan

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  14:00 Prof.Dr. Nimet Keser Resim Sanatının Sanatlar Hiyerarşisindeki Yerinin Dönüşümü ve

  Paragon Geleneği

  14:15 Prof.Dr. Hüseyin

  Elmas - Ali Rıza Kanaç Resim Sanatında Manipülasyon

  14:30 Dr. Ceren Yıldırım “eiṅfühlung” Deneyiṁiṅde Biṙ Sanatçı Örneği ̇Olarak Viṅcent Van

  Gogh İl̇e Günümüz Çevresel Sanat Üretiṁleri ̇Arasındaki ̇Koşutluk

  14:45 Dr. Pınar Yazkaç Çağdaş Türk Resim Sanatında Avangart Bir Sanatçı : Fahrelnisa Zeid

  15:00 Okutman Nejla

  Yıldırım

  Paleh Köyünün Kaderiṅi ̇Değiş̇tiṙen Biṙ Sanatçı: İv̇an İv̇anoviç̇

  Golik̇ov

  15:15 Çay Kahve Arası

  Biruni Salonu (1. Gün - 1. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Prof.Dr. İḃrahim Kocabaş Doç. Dr. Muhammet Turhan

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  14:00 Prof.Dr. İḃrahim Kocabaş - Gülenay Nagihan Kılıç

  Sanal Ortamlardaki Öğretmen-

  Öğrenci Arkadaşlığının

  İṅcelenmesi

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  15

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  14:15 Prof.Dr. Kamil Ufuk Bil̇giṅ - Mutlu Genç - Neslihan

  Özlem Genç

  Rotasyon-Zorunlu Yer

  Değiştirmenin Performansa Etkisi

  14:30

  Doç.Dr. Muhammed Turhan - Arş.Gör. Yusuf Celal Erol

  - Öğr.Gör. Murat Demirkol - Dr. Öğretim Üyesi Tuncay

  Yavuz Özdemir

  Örgütsel Bağlılık, İş̇ Stresi ̇ve İş̇

  Doyumu Arasındaki ̇İl̇iş̇ki ̇

  14:45

  Prof.Dr. Mukadder Boydak Özan - Dr. Hakan Polat -

  Mustafa Orhan - Dr. Öğretim Üyesi Tuncay Yavuz

  Özdemiṙ

  İstenmeyen Öğrenci ̇

  Davranışlarına İl̇iş̇kiṅ

  Öğretmenleriṅ Görüşleri ̇

  15:00 Erdiṅç Pekmezci ̇Yönetiċil̇eriṅ Etkil̇i ̇Okulun Fiżik̇sel

  Koşullarına İl̇iş̇kiṅ Görüşleri ̇

  15:15 Çay Kahve Arası

  Tophane Salonu (1. Gün - 1. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Doç.Dr. Faruk Sancar Dr. Öğretim Üyesi Fatma Kızıl

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  14:00 Doç.Dr. Faruk Sancar Osmanlı Kadızâdelil̇iğ̇i ̇İl̇e Biṙ Tavır Olarak Çağdaş

  Kadızâdelil̇ik̇ Arasındaki ̇Benzerlik̇ler

  14:15 Dr. Öğretim Üyesi Hasan

  Türkmen

  Muammer B. Abbâd'ın Tabii Zorunluluk Nazariyesinin

  Deizmi Çağrıştırması

  14:30 Arş.Gör. Ahmet Ekiṅci ̇- Arş.Gör.

  Yusuf Erdem Gezgiṅ Şiâ̇ ve Şiî̇ Fırkalara Genel Bakış

  14:45 Dr. Öğretim Üyesi Fatma Kızıl Oryantalistlerin Hadis Çalışmalarından Hareketle Din

  Araştırmalarında Objektiflik Sorunu

  15:00 Dr. Arife Ünal Süngü İşrâkî Felsefede Soyut Nur ve Ârızî Nur Ayrımı

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  16

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  15:15 Arş.Gör. Hüseyin Yücel Erdemli̇ Şehriṅ Başkanı ve Model İṅsan The Vırtıous Cıty

  And Model Human

  15:30 Çay Kahve Arası

  Alarahan Salonu (1. Gün - 1. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Doç.Dr. Sibel Kılıç Duç. Dr. Filiz Tavşan

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  14:00 Doç.Dr. Sibel Kılıç - Öğr.Gör.

  Nuray Öz Ceviż

  Moda Olgusunun Toplumun Sosyo-Kültürel ve İk̇tiṡadi ̇

  Yapısına Olumsuz Etkil̇eri ̇ve Bazı Topluluklarda Uygulanan

  Kıyafet Kısıtlamaları

  14:15 Doç.Dr. Filiz Tavşan - Arş.Gör.

  Zeynep Sadıklar Tasarım Tabanlı Biṙ Etkil̇eşiṁ: Moda-Mekân Workshopu

  14:30

  Öğr.Gör. Serdar Egemen

  Nadasbaş - Arş.Gör. Elif İṙem

  Tekkılıç

  Gıda Atıklarının Moda ve Tekstil̇ Tasarımında Yeniḋen

  Kullanımı

  14:45 Arş.Gör. Sibel Armağan

  Benek 1945 Sonrası Sanat Hareketleri İç̇inde Atık Nesne Kullanımı

  15:00 Arş.Gör. Yaşar Arlı Flaviu̇slar ve Traiȧn Dönemleri ̇Kadın Kuaförlük Modasının

  Günümüze Yansıması

  15:15 Dr. Öğretim Üyesi Duygu

  Erkan

  Rokoko Dönemi (1725-1775) Sosyal ve Ekonomik

  Değişimlerin Tekstil ve Giysi Tasarımlarına Yansımaları

  15:30 Çay Kahve Arası

  Kızıl Kule Salonu (1. Gün - 1. Oturum)

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  17

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Prof.Dr. Muhammet Yelten Dr. Öğretim Üyesi Selma Özaydın

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  14:00 Prof.Dr. Muhammet

  Yelten “dilimiz ve Edebiyatımız Bağlamında Hamzanâme Metinleri”

  14:15 Dr. Öğretim Üyesi Engin

  Gökçür

  Türkmen Türkçesi ile Türkiye Türkçesindeki Ortak Deyimler

  Üzerine

  14:30 Dr. Öğretim Üyesi Selma

  Özaydın

  Türk Islık Dilinin Akustik ve Fonetik Özellikleri Bakımından

  Değerlendirilmesi

  14:45 Gökbey Uluç Atatürk'ün K:44-G:15 Yiv̇li ̇Defteriṅdeki ̇Köktürk Harfli ̇

  Metiṅlerle Yaptığı Çalışmalar

  15:00 Burcu Yanıklar Türkçeniṅ Ağızlarında Hediẏelik̇ Çerezler

  15:15 Çay Kahve Arası

  Alanya Kalesi Salonu (1. Gün - 1. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Doç.Dr. Feyyaz Bodur Doç. Dr. Ahmet Tarhan

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  14:00 Doç.Dr. Feyyaz Bodur Ulusal Basın Haber Fotoğraflarında Altyazı Sorunu ve

  Çözüm Önerileri

  14:15 Doç.Dr. Ahmet Tarhan - Melis

  Karakuş

  Türkiẏe Gündemiṅiṅ Yazılı Basında Sunumu: Sabah,

  Sözcü ve Hürriẏet Örneği ̇

  14:30 Araştırmacı Felek Yüce - Doç.Dr.

  Ahmet Çoban

  Eğiṫiṁ İl̇e İl̇gil̇i ̇Yazılar Açısından Ulusal Basının

  Değerlendiṙil̇mesi ̇

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  18

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  14:45 Arş.Gör. Özgür Rençberler

  İstanbul’da Yayımlanan Rum Si̇yasi̇ Miżah Gazetesi ̇

  Embros’a Göre Mondros Mütarekesi ̇ve Sonrasındaki ̇

  Geliş̇meler

  15:00 Dr. Öğretim Üyesi Atıl Cem Çiç̇ek

  - Arş.Gör. Aliye Bilge Certel Fırat

  Yeni Medyada Hegemonik İżler: Donald Trump’un

  "Organik Aydınları"

  15:15 Öğr.Gör. Filiz Gülsevin Ersöz Nadiṙ Nadi’̇niṅ Cumhuriẏet Gazetesi ̇İl̇e Geçen Hayatı

  15:30 Çay Kahve Arası

  Damlataş Magarasi Salonu (1. Gün - 1. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Doç.Dr. Mehmet Yılmaz Dr. Öğretim Üyesi Selda Uygur

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  14:00

  Öğr.Gör. Tahsin Yaprak

  - Doç.Dr. Mehmet

  Yılmaz

  İntiḃah'taki ̇İk̇i ̇Mehpeyker

  14:15 Dr. Öğretim Üyesi Selda

  Uygur

  Büyülü Gerçekçil̇ik̇ İżleriẏle Onat Kutlar'ın "Kedil̇er" ve Juliȯ

  Cortazar'ın "Pariṡ'teki ̇Genç Biṙ Hanımefendiẏe Mektup"

  Öyküleriṅiṅ Karşılaştırılması

  14:30 Arş.Gör. Aslı Çete 19. Yüzyıl Yunan ve Türk Romanında Kadın Algısı: Leandros

  (1834) ve Taaşşuk-i Talât ve Fiṫnat (1872)

  14:45 Arş.Gör. Barış Yücesan Antonıo Fogazzaro’nun Malombra Yapıtında Kadın Fiġürü ve

  Psik̇olojik̇ Ögeler

  15:00 Ünal Büyük Tanziṁat’tan Cumhuriẏet’e Kadarki ̇Dönemde Yazılan Şii̇ṙlerde

  Karşılaşılan Üslûp Türleri ̇ve Özellik̇leri ̇

  15:15 Çay Kahve Arası

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  19

  Dikmetaş Yaylası Salonu (1. Gün - 1. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Prof.Dr. Aynur Səfərli Mətləb Qızı Dr. Öğretim Üyesi Rabia Gökçen Kayabaşı

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  14:00 Prof.Dr. Aynur Səfərli

  Mətləb Qızı

  Nurməhəmməd Əndəlibdən Sonrakı Dastançılıq: Molla Nəfəsin

  “zöhrə Və Tahir” Dastanı İlə Eyni Adlı Azərbaycan Şifahi Xalq

  Ədəbiyyatı Dastanının Müqayisəli Təhlili

  14:15

  Dr. Öğretim Üyesi Rabiȧ

  Gökcen Kayabaşı - Hil̇mi ̇

  Savur

  Ömer Seyfettiṅ’iṅ Şii̇ṙleriṅde Miṫolojik̇ Unsurlar

  14:30 Arş.Gör. Hasan Kızıldağ -

  Feriḋe Kızıldağ Şamandan Ocaklıya Nazar Tedavi Geleneği

  14:45 Arş.Gör. Berk Yılmaz Antalya İli İḃradı İl̇çesinde Derlenen Bir Masalın Tip ve Motif

  Yapısı Üzerine Bir İṅceleme

  15:00 Okutman Ece Serriċan

  Kabalcı Altın Dal’daki ̇Ağaç Ruhunun Miṫolojiḋeki ̇İżleri ̇

  15:15 Çay Kahve Arası

  Gokbel Yaylası Salonu (1. Gün - 1. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Doç.Dr. Vedi Aşkaroğlu Dr. Arzu Özyon

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  14:00 Doç.Dr. Vedi

  Aşkaroğlu Postmodern Roman ve Edebi ̇Miṙasın Tüketiṁi ̇

  14:15 Dr. Arzu Özyön İmparatorluk’tan Cumhuriẏet’e Geçiş̇te Burjuva Sınıfının Yükseliş̇i:̇

  Leyla’nın Evi ̇

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  20

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  14:30 Arş.Gör. Gizem Ece

  Gönül

  Bazı Tanzi̇mat Dönemi ̇Periẏodik̇leriṅde Kadınların Edebiẏat Kanonu

  İl̇e Mücadelesi ̇

  14:45 Dr. Banu Antakyalı Parçalanmışlık Duygusunun Kıskacında Biṙ Kahraman: Hik̇met Benol

  15:00 Arş.Gör. Sinem Çapar Ölüme Karşı Ölüme Dost Bir Karşı Duruş: Tutunamayanlar

  15:15 Çay Kahve Arası

  Söğüt Yaylası Salonu (1. Gün - 1. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Prof.Dr. Hikmet Asutay Dr. Nusret Yılmaz

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  14:00 Prof.Dr.

  Hikmet Asutay Gurbette Yerli Edebiyat: Son Dönem Göçmen Yazını

  14:15 Arş.Gör. Arzu

  Cebe Farklı Ülkelerde Yaşayan Yahudil̇er: Göç ve Yaşam Biç̇iṁi ̇

  14:30 Dr. Nusret

  Yılmaz İsmet Özel’iṅ “mataramda Tuzlu Su” Adlı Şii̇ṙiṅde Özne’niṅ İṅşası

  14:45 Seher Gündüz Bertolt Brecht'iṅ Cesaret Ana ve Çocukları'nda Annelik̇ ve Savaş

  15:00 Hamdiye Hale

  Özcan

  Reşat Nuri Güntekin’in Miskinler Tekkesi Adlı Romanında ve Bertold

  Brecht’in Beş Paralık Roman Adlı Romanında Dilencilik Algısının

  Karşılaştırılması

  15:15 Çay Kahve

  Arası

  Gazipaşa Salonu (1. Gün - 1. Oturum)

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  21

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Demiṙel Dr. Öğretim Üyesi Levent Doğan

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  14:00 Dr. Öğretim Üyesi Ezgi

  Demiṙel Çağatayca Biṙ Kur’an Tefsiṙi ̇Üzeriṅe

  14:15 Dr. Öğretim Üyesi Levent

  Doğan Uygur Atasözleriṅde Meslek Adları

  14:30 Dr. Öğretim Üyesi Levent

  Doğan - Ceyda Erdin

  Uygur Türkçesiṅdeki ̇Dil̇ ve Sözle İl̇gil̇i ̇Atasözleri ̇Üzeriṅe Biṙ

  İṅceleme

  14:45 Dr. Öğretim Üyesi Yasemin

  Altaylı Ferenc Kazinczy ve Macar Dil Yenileştirme Hareketi

  15:00 Öğr.Gör. Rijetë Sımıtçıu Arnavutça ve Türkçe Atasözleriṅde Ail̇e Yapısının

  Kültürdil̇bil̇iṁsel Bağlamda Karşılaştırılması

  15:15 Çay Kahve Arası

  Alaaddin Keykubad Salonu (1. Gün - 1. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Prof.Dr. İṡmail Bakan Dr. Öğretim Üyesi Banu Özbucak Albar

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  14:00 Prof.Dr. İṡmail Bakan - Y. Sonay Yılmaz

  - Halil İḃrahim Olucak

  Tükenmiş̇lik̇ Algısının Örgütsel Sağlığa Etkiṡi:̇ Biṙ

  Alan Araştırması

  14:15 Doç.Dr. Erkan Turan Demiṙel -

  Öğr.Gör. Gülşen Gündoğdu - Eda Emül

  İş Güvenliği Kültürünün Hasta Güvenliği Kültürü

  Üzerindeki Belirleyiciliği: Elazığ Örneği

  14:30 Dr. Öğretim Üyesi Banu Özbucak Albar İş Güvencesiżliğ̇i,̇ Tükenmiş̇lik̇ ve İç̇sel İş̇ten Ayrılma

  İl̇iş̇kiṡi ̇

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  22

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  14:45

  Öğr.Gör. Nur Karacan - Öğr.Gör. Ezgi

  F. Erbaş Kelebek - Öğr.Gör.Dr. Nilay

  Karasakal

  İnsan Kaynakları Yönetiṁi ̇Perspekti̇fi̇nden Biṙ

  Bakış: Örgütsel Hi̇yerarşiḋe Astlar Üstleriṅi ̇Motiv̇e

  Edebil̇iṙ Mi"̇

  15:00 Arş.Gör. Özge Ünal Adaletiṅ Çoklu İḣtiẏaçları Modeli:̇ Adaletiṅ

  Önemiṅe Motiv̇asyonel Biṙ Yaklaşım

  15:15 Çay Kahve Arası

  Tersane Salonu (1. Gün - 2. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Dr. Öğretim Üyesi Seda Taş Arş. Gör. Arife Eray

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  15:30 Dr. Öğretim Üyesi Seda

  Taş

  Henry Miller’in Oğlak Dönencesi Adlı Eserinin Türkçede Serüveni:

  Sansür ve Yeniden Çeviri

  15:45 Arş.Gör. Arife Eray Diriliş Ertuğrul Dizisinin Arapça Dublaj Çevirilerinde Sansür

  16:00 Öğr.Gör. Çiğdem

  Taşkın-Geçmen Çeviribilimde Feminizmin Geçmiş ve Gelecek Rolleri

  16:15 Arş.Gör. Öznur Yanar

  Torbalı

  Çevirmenin Batı Algısının Çeviri Yaklaşımına Etkisi ve Çevirmenin

  Sesi

  16:30 Okutman Muhammed

  Baydere

  Çevirmenlerin Sesinden Sultan Abdülhamit Dönemini Dinlemek:

  Türkçede Twenty-Six Years On The Bosphorus

  16:45 Çay Kahve Arası

  Dim Çayı Salonu (1. Gün - 2. Oturum)

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  23

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Prof.Dr. Tevfik Şükrü Yapraklı Dr. Öğretim Üyesi Oya Özkanlı

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  15:30

  Prof.Dr. Tevfik Şükrü Yapraklı -

  Meerim Askarbekova -

  Arş.Gör. Musa Ünalan

  Tatil̇ Satın Alma Kararlarını Etkil̇eyen Unsurların

  İṅcelenmesi:̇ Türkiẏe – Kırgıziṡtan Karşılaştırması

  15:45

  Dr. Senem Ergan - Dr. Öğretim

  Üyesi Özgür Kayapınar - Dr.

  Pınar Yürük Kayapınar

  Özel Markalı Ürünlerin Plansız Satın Alınmasının Satın Alma

  Sonrası Pişmanlık Üzerindeki Etkisi

  16:00 Üzeyiṙ Yıldız Yerli ̇Turiṡtleriṅ Alternatiḟ Turiżm Uygulamalarını Seçme

  Davranışlarını Etkil̇eyen Faktörler

  16:15 Öğr.Gör. Ruhan İṙi ̇

  İşletmeleriṅ Uyguladıkları Rekabete Dayalı Fiẏatlandırma

  Stratejil̇eriṅiṅ Müşteri ̇Memnuniẏeti ̇Üzeriṅdeki ̇Etkiṡiṅe

  Yönelik̇ Biṙ Araştırma: Niğ̇de ve Yöresi ̇Kuyumcu İş̇letmeleri ̇

  Örneği ̇

  16:30 Dr. Öğretim Üyesi Oya Özkanlı Gastronomiṅiṅ Sosyalleşmedeki ̇Rolü ve Etkil̇eri ̇

  16:45 Çay Kahve Arası

  Mimar Sinan Salonu (1. Gün - 2. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Prof.Dr. Ayşe Sezer Doç. Dr. Sabriye Özkan

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  15:30 Prof.Dr. Ayşe Sezer Kamış Yapımı Öğreniṁiṅiṅ Obua Eğiṫiṁiṅdeki ̇Önemi ̇

  15:45 Doç.Dr. Sabriye Özkan Wolfgang Amadeus Mozart Fiġaro’nun Düğünü Kv492, Fagot

  Solosu İċrasında Ortaya Çıkan Çalış Problemleri ̇

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  24

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  16:00 Dr. Öğretim Üyesi Burçin

  Barut Dikicigiller

  Konservatuvar Lisans Seviyesi Flüt Öğrencileri İçin Etüt

  Önerileri ve Çalışma Yöntemleri

  16:15 Dr. Öğretim Üyesi Nilay

  Özaydın

  Müzik Öğretmen Adaylarının "Ses Eğitimi" ile İl̇gili Bilişsel

  Yapıları

  16:30 Dr. Hilmi Yazıcı Türkiye’de Müzik Kültürünün Öncüsü Olarak Adnan Saygun

  16:45 Çay Kahve Arası

  Hezarfen Ahmet Çelebi Salonu (1. Gün - 2. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Prof.Dr. Nimet Keser Doç. Dr. Aygül Aykut

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  15:30 Prof.Dr. Nimet Keser Çocuğun Eğitiminde Sanat Eleştirisinin Önemi ve Eleştiri Modelleri

  15:45 Doç.Dr. Aygül Aykut Sanat Eğiṫiṁciṡi ̇Olmak

  16:00 Öğr.Gör. Nevin Engin Renk Eğitiminde Farkındalık (Erciyes Üniversitesi Örneği)

  16:15 Tuğçe Salihoğlu Zühtü Müridoğlu Hayatı,dönemi ve Sanatı

  16:30 Öğr.Gör. Ersin Berk Kitsch Kavramının Doğuşunda 'romantik' Faktörler

  16:45 Çay Kahve Arası

  Farabi Salonu (1. Gün - 2. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Prof.Dr. Hasan Ekim Dr. Öğretim Üyesi Sermin Algül

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  25

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  15:30 Doç.Dr. Meral Ekim -

  Prof.Dr. Hasan Ekim Sağlıklı Yaşamda Güneşin ve D Vitamininin Önemi

  15:45 Dr. Öğretim Üyesi Sermin

  Algül - Doç.Dr. Oğuz Özçelik

  Sağlıklı Erkek Bireylerde Bakır ve Çinko Düzeyinde Egzersiz

  İṅdüklü Metabolik Stresin Etkisi

  16:00 Arş.Gör. Pınar Bekar -

  Prof.Dr. Duygu Arıkan

  Raşiṫiżmden Korunmada Güneş Işığına Yönelik̇ Anneleriṅ

  Yaptıkları Uygulamaların Beliṙlenmesi ̇

  16:15 Doç.Dr. Oğuz Özçelik̇ -

  Arş.Gör.Dr. Seda Uğraş

  Effects Of Subthreshold Exercise İntensity On Amount And

  Ratio Of Body Fat And Carbohydrate Oxidation İn Young

  Male Subjects

  16:30 Arş.Gör. Elif Adanur Uzunlar Antioksidan Bileşiklerin Hafıza Performansı Üzerine Etkisi

  16:45 Çay Kahve Arası

  Ali Kuşçu Salonu (1. Gün - 2. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Doç.Dr. Yasemin Akdevelioğlu Dr. Öğretim Üyesi Bircan Ulaş KAdıoğlu

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  15:30 Doç.Dr. Yasemin Akdevelioğlu -

  Arş.Gör. Teslime Özge Yörüsün

  Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığının,

  Yeme Davranışı ve Benlik Saygısı ile İl̇işkisinin

  Değerlendirilmesi

  15:45

  Dr. Öğretim Üyesi Bircan Ulaş

  Kadıoğlu - Dr. Öğretim Üyesi

  Pınar Soylar

  Yurtta Kalan Kız Öğrencilerde Hastalık Riskini Artıran

  Bazı Alışkanlıkların ve Antropometrik Özelliklerin

  Değerlendirilmesi

  16:00

  Öğr.Gör. Hakan Avan - Öğr.Gör.

  Hamdi Öztürk - Öğr.Gör. Davut

  Nacar

  Ebeveyn Tutumlarının Sağlık Hizmetleri Meslek

  Yüksekokulu Öğrencilerinin Depresyon Düzeyi Üzerine

  Etkilerinin Belirlenmesi

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  26

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  16:15 Dr. Öğretim Üyesi Zafer Çambay Sağlık Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu Öğrencil̇eriṅ İl̇k

  Yardım Konusundaki ̇Bil̇gi ̇Düzeyleriṅiṅ Beliṙlenmesi ̇

  16:30 Öğr.Gör. Sema İç̇el - Dr. Öğretim

  Üyesi Birgül Özkan

  Adıyaman Üniv̇ersiṫesi ̇Sağlık Yüksekokulu Hemşiṙelik̇

  Öğrencil̇eriṅiṅ Psik̇olojik̇ Dayanıklılıklarının İṅcelenmesi ̇

  16:45 Çay Kahve Arası

  İbni Sina Salonu (1. Gün - 2. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Prof.Dr. Bekir Deniż Doç. Dr. Nurettin Koçhan

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  15:30 Prof.Dr. Bekir Deniż Alanya Kalesi ̇Kazısı- 2011 /alanya Castle Excavatiȯn 2011

  15:45

  Doç.Dr. Nurettin

  Koçhan - Ahmet

  Tercanlıoğlu

  Kyzik̇os Hadriȧn Tapınağı Güney Friż Kabartmalarının Biṙ Bölümünde

  Yer Alan Roma İṁparatorluğu-Barbar (Parth) Savaş Sahnesi ̇Işığında;

  Roma İṁparatorluğu Askeri ̇ve Siẏasi ̇Güç Propagandasına Sanat,

  Toplum ve Uluslararası İl̇iş̇kil̇er Açısından Kısa Biṙ Bakış

  16:00 Arş.Gör. Fırat

  Baranaydın

  Ayasuluk Tepesi ve St. Jean Anıtı Kazılarında Bulunan Bir Grup

  Devşirme Mermer Mimari Öğe Restorasyon ve Konservasyon

  Uygulamaları

  16:15

  Doç.Dr. Hicran

  Hanım Halaç - İṗek

  Demiṙ

  Kütahya Başmelek Kil̇iṡesi’̇ndeki ̇Bozulmalar

  16:30 Dr. Öğretim Üyesi

  Nacide Uysal Konya Şeref Şiṙiṅ Mesciḋi ̇Çeşmesi ̇

  16:45 Öğr.Gör. Gülser

  Aktan

  Antik Çağ Anadolu, Yunan ve Ön Asya Medeniyetlerinin Bereket

  Tanrıçaları

  17:00 Çay Kahve Arası

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  27

  Biruni Salonu (1. Gün - 2. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Prof.Dr. Sevtap Ünal Dr. Öğretim Üyesi Nazan Şak

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  15:30 Prof.Dr. Sevtap Ünal - Kadir

  Deligöz - Öğr.Gör. Murat Kurnuç

  Takliṫ Ürün Satın Alma Niẏetiṅe Etki ̇Eden Unsurların

  İṅcelenmesiṅe Yönelik̇ Biṙ Model Öneriṡi ̇

  15:45 Prof.Dr. Mustafa Köseoğlu -

  Arş.Gör. Hüseyin Ünal

  Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Kapsamında Türkiye’deki

  İl̇lerin Çok Değişkenli İṡtatistiki Yöntemlerle İṅcelenmesi

  16:00

  Doç.Dr. Gül Kayalıdere - Dr.

  Öğretim Üyesi Pelin Mastar

  Özcan

  Türkiye’nin Dış Borç Stokunun Yapısı: Borçluluk Kriterleri

  Çerçevesinde Bir Değerlendirme

  16:15 Dr. Öğretim Üyesi Nazan Şak Fiṅansal Oranların Hiṡse Senedi ̇Getiṙil̇eriṅe Etkiṡiṅiṅ

  Panel Kantil̇ Regresyon Yöntemiẏle İṅcelenmesi ̇

  16:30 Dr. Öğretim Üyesi Merve Ertok

  Onurlu

  The Impact Of “maternıty Matters” On Maternıty

  Servıces İn England

  16:45 Çay Kahve Arası

  Tophane Salonu (1. Gün - 2. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Doç.Dr. Ömer Akdağ Doç. Dr. Faruk Sancar

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  15:30 Doç.Dr. Ömer Akdağ Fatiḣa Suresi ̇Örneğiṅden Hareketle Mil̇letiṁiżiṅ Kur’an-i Keriṁ İl̇e

  Bütünleşmesi ̇ve Türk Mil̇letiṅiṅ İṡtik̇bali ̇Üzeriṅe Düşünceler

  15:45 Dr. Öğretim Üyesi

  Turgut Akyüz İslam Düşünce Tarihinde Felsefe Karşıtı Tavırlar

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  28

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  16:00 Doç.Dr. Faruk Sancar İslam Kelamının, Tasavvuf ve Kavramlarına Yöneli̇k İl̇giṡiṅiṅ

  Tariḣsel ve Epiṡtemik̇ Arka Planı

  16:15 Arş.Gör. Sezai Korkmaz Dindarlık ve Psikolojik Sağlamlık İl̇işkisi

  16:30 Araştırmacı Şerife

  Eriċek Maraşlıoğlu

  Değerler Eğitimi’nin Referansları Bağlamında Şems’i Tebriz’inin

  Makalâtı

  16:45 Çay Kahve Arası

  Alarahan Salonu (1. Gün - 2. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Dr. Öğretim Üyesi Banu Özbucak Albar Dr. Öğretim Üyesi Salih Tiryaki

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  15:30 Dr. Öğretim Üyesi Banu

  Özbucak Albar

  Duygusal Emek, İş̇e Yabancılaşma ve Duygusal Tükenme

  İl̇iş̇kiṡi ̇

  15:45 Öğr.Gör. Yelda Kubur -

  Öğr.Gör. Hatice Boyacıoğlu

  6 Ay-4 Yaş Bebe-Çocuk Kıyafetleri ̇Üreten Hazır Giẏiṁ

  Fiṙmalarında Kullanılan Yardımcı Malzemeleriṅ

  Tedarik̇iṅde ve Üretiṁ Süresiṅce Karşılaştıkları

  Problemler.

  16:00 Dr. Öğretim Üyesi Salih Tiṙyaki ̇Yalnızlık ve Benlik Sunumu Çerçevesinde Sosyal Medya

  Kullanımı

  16:15

  Öğr.Gör. Ferhat Boztoprak -

  Öğr.Gör. Murat Kurnuç -

  Okutman Daha Orhan

  Sosyal Medyanın Satın Alma Kararları Üzeriṅdeki ̇Etkil̇eri:̇

  Yiẏecek-İçecek Sektörü Üzeriṅe Biṙ Uygulama

  16:30

  Arş.Gör. Serdar Arslan - Dr.

  Öğretim Üyesi Engin Üngüren -

  Yaşar Yiğit Kaçmaz

  Konaklama İş̇letmelerinde Yöneticiye Güvenin Örgütsel

  Sessizliğe Etkisi: Alanya’da Bir Araştırma

  16:45 Çay Kahve Arası

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  29

  Türkler Salonu (1. Gün - 2. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Prof.Dr. Nükhet Doğan Dr. Nilay Kaleli Karasakal

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  15:30 Buse Eda Akyüz - Prof.Dr.

  Nükhet Doğan Yunaniṡtan’ın İṫhalat Kaynaklı Akaryakıt Fiẏatı Oynaklığı

  15:45 Doç.Dr. Erhan Örselli -

  Öğr.Gör. Zekeriya Bilici

  Belediye Başkanının Karnesi: Vatandaşların Yerel

  Hizmetlerden Memnuniyetleri

  16:00 Dr. Nil̇ay Kaleli ̇Karasakal

  İnovasyon Süreciṅde Y Kuşağının Akıllı Telefon

  Kullanımının Onliṅe Alışveriş̇ Eğil̇iṁleriṅe Etkiṡi:̇ Kandıra

  Myo Örneği ̇

  16:15 Öğr.Gör. Atilla Hepkorucu -

  Öğr.Gör. Edibe Yiğit Selalmaz

  Dolar, Euro ve Altın Varlıkları İçin Fiẏat Balonlarının Test

  Edil̇mesi:̇

  16:30 Oğuzhan İl̇eri Antik Çağda Akdeniz Kıyılarında Zeytinyağı Üretimi ve

  Ticareti

  16:45 Çay Kahve Arası

  Kızıl Kule Salonu (1. Gün - 2. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Doç.Dr. Bülent Cercis Tanrıtanır Dr. Elif Dinler

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  15:30 Doç.Dr. Bülent Cercis

  Tanrıtanır

  T. Coraghessan Boyle' Un Dünyalı Bir Dost ve Edward Abbey'nin

  Monkey Wrench Gang'da Eko-Radikal Hareket Eleştirisi

  15:45 Dr. H. Elif Diler Ontolojik Büyülü Gerçekçilik: Malinche ve Aç Yol

  16:00 Okutman Bilge Bulut “the Other” Voice Of Caroll Ann Duffy And Jackie Kay

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  30

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  16:15 Dr. Derya Emir Uğultulu Tepeler: Vampir Kadın Olarak Catherine Earnshaw

  Karakteri

  16:30 Dr. Arzu Özyön Edebiẏat Sosyolojiṡi ̇Bağlamında Biṙ İṅceleme: Gençliğ̇iṅ O Yakıcı

  Yılları’nda 1970’lerden Yansımalar

  16:45 Çay Kahve Arası

  Alanya Kalesi Salonu (1. Gün - 2. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Prof.Dr. Murat Kacıroğlu Doç. Dr. Bülent Cercis Tanrıtanır

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  15:30 Prof.Dr. Murat

  Kacıroğlu Turgut Uyar’ın Şii̇ṙiṅde Uygarlık ve Doğa Karşıtlığı

  15:45 Dr. Öğretim Üyesi

  Mustafa Aydemiṙ

  Toplumcu Gerçekçil̇ik̇ Bağlamında Faik̇ Baysal'ın Şii̇ṙiṅde Sosyal

  Adaletsiżlik̇ ve Yoksulluk

  16:00 Dr. Öğretim Üyesi

  Mustafa Aydemiṙ Murat Menteş’iṅ Romanlarında Fatastik̇ Unsurlar

  16:15 Arş.Gör. Mustafa

  Ağca

  Metiṅlerarasılık Bağlamında Hüseyiṅ Niḣal Atsız’ın "Yolların Sonu"

  Adlı Şii̇ṙ Kiṫabı ve "Orhun Yazıtları" Üzeriṅe Stil̇iṡtik̇ Açıdan

  Karşılaştırmalı Biṙ İṅceleme

  16:30 Öğr.Gör. Murat

  Varol Türk Edebiyatında ve Zaza Edebiyatında Mevlit Geleneği

  16:45 Çay Kahve Arası

  Damlataş Magarasi Salonu (1. Gün - 2. Oturum)

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  31

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Prof.Dr. Hüseyinaga Rzayev Dr. Öğretim Üyesi Esengül Akıncı Öztürk

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  15:30 Prof.Dr. Hüseyinaga Rzayev - Dr. Ozan

  Deniz Yalçınkaya Inferencıng In Poetry

  15:45 Dr. Öğretim Üyesi Esengül Akıncı

  Öztürk Hamartia: Tragedyalardaki Trajik Hata

  16:00 Dr. Öğretim Üyesi Sevgül Türkmenoğlu İstanbul’un Şehir Tarihine Ayna Tutan Bir Tarihi

  Polisiye: İṡtanbul Hatırası

  16:15 Arş.Gör. Sevgi Ilıca V. V. Mayakovski’̇niṅ Rosta Pencereleri ̇

  16:30 Arş.Gör.Dr. Doğanay Eryılmaz Türk, İṅgiliz ve Fransız Edebiyatlarında Çanakkale

  Savaşları

  16:45 Çay Kahve Arası

  Dikmetaş Yaylası Salonu (1. Gün - 2. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Doç.Dr. Cavide Memmedova Dr. İsmail Teoman Güneş

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  15:30 Doç.Dr. Cavide

  Memmedova

  Celil Memmetkuluzade ve James Joyce Yaratıcılığında İnsan

  ve Ortam Sorunu

  15:45 Dr. İsmail Teoman Güneş

  Ahmet Miḋhat Efendi'̇niṅ "Fenni ̇Biṙ Roman Yahut Amerik̇a

  Doktorları" Adlı Romanı'da Yer Alan Batı Kökenli ̇Sözcükler

  Üzeriṅe Biṙ İṅceleme

  16:00 Arş.Gör. Arzu Cebe Mekân ve Toplum Etkiṡiẏle Yahudil̇eriṅ Kullanmış Oldukları

  Farklı Dil̇ler (Arami,̇ Yiḋdiş̇, Ladiṅo ve İḃrani ̇Dil̇i)̇

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  32

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  16:15 Arş.Gör. Esra Gürkan Vik̇tor Vladiṁiṙoviç̇ Viṅogradov ve Rus Dil̇bil̇iṁiṅe Katkıları

  16:30 Arş.Gör. Gökçenur Akboğa -

  Arş.Gör. Merve Büyükada Şemsî’niṅ Vefât-i Nebîsi ̇Üzeriṅe Biṙ Dil̇ İṅcelemesi ̇

  16:45 Çay Kahve Arası

  Gokbel Yaylası Salonu (1. Gün - 2. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Doç.Dr. Nursen Vatansever Deviṙen Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Tezer

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  15:30 Doç.Dr. Nursen Vatansever

  Deviṙen - Uzman Onur Yıldız

  Geliṙiṅ Yeniḋen Dağılımı Çerçevesiṅde Yoksul Yanlısı

  Büyüme

  15:45 Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Tezer Merkez Bankasının Rezerv Opsiyon Mekanizması (Rom)

  Uygulamaları, Para ve Döviz Kuru Karşısında Etkinliği

  16:00 Arş.Gör.Dr. Zeynep Ağdemir -

  Arş.Gör. Orhan Ürüncan Yücel

  Asya Ülkelerinin Çalışma Rejimlerine ve Kamu

  Maliyelerine Makro Bir Bakış: Çin, Japonya ve Güney

  Kore Örnekleri

  16:15 Arş.Gör. Gökhan Taşdemir Para Polıṫık̇ası Aracı Olarak Geç Lık̇ıḋıṫe Penceresı ̇Faıżıṅıṅ

  Etkıṅlığ̇ı ̇Üzerıṅe Teorık̇ Bıṙ İnceleme

  16:30

  Dr. Öğretim Üyesi İḃrahim

  Orkun Oral - Arş.Gör. Sami

  Özcan

  Petrol Fiẏatlarının Cari ̇Açık Üzeriṅdeki ̇Etkiṡi ̇

  16:45 Çay Kahve Arası

  Söğüt Yaylası Salonu (1. Gün - 2. Oturum)

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  33

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çağlayan Aksoy Arş.Gör. Oğuz Ersöz

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  15:30 Dr. Öğretim Üyesi Pınar

  Çağlayan Aksoy

  Miras Hukukunda Boşa Çıkan Güvenin Korunması: Culpa

  İn Testando

  15:45 Arş.Gör. Reyhan Tuhan Boz Muriṡ Muvazaası

  16:00 Arş.Gör. Oğuz Ersöz Yoksulluk Nafakasının Sona Ermesi

  16:15 Arş.Gör. Merve Keskiṅ Orhan El Yazılı Vasiẏetnamelerde Şekle İl̇iş̇kiṅ Geçerlil̇ik̇ Şartları

  16:30 Arş.Gör. Gaye Tuğ Levent Manevi Yansıma Zararının Giderimi

  16:45 Çay Kahve Arası

  Gazipaşa Salonu (1. Gün - 2. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Dr. Öğretim Üyesi Zehra Özkan Dr. Öğretim Üyesi Fatih Serbest

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  15:30 Dr. Öğretim Üyesi

  Zehra Özkan Karşılaştırmalı Hukukta Panorama Serbestisi

  15:45 Arş.Gör.Dr. Berk

  Demirkol

  Türk Milletlerarası Özel Hukuk Sisteminde Tüketici Sözleşmelerine

  İl̇işkin Hükmün Kapsamı

  16:00 Arş.Gör. Döndü Kuşcu Türk Hukukunda Geri ̇Göndermeme İl̇kesiṅiṅ Sınır Dışı Edil̇en

  Yabancılara Uygulanması

  16:15 Dr. Öğretim Üyesi Fatih

  Serbest

  Milletlerarası Özel Hukukta Kanuna Karşı Hile: Anglo-Saxson ve

  Kara Avrupası Hukuklarının Mukayeseli Analizi

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  34

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  16:30 Dr. Öğretim Üyesi

  Tuğba Bayraktar

  İstanbul Sözleşmesi,̇ Grevıo ve 2017 Türkiẏe Gölge Raporuna

  İl̇iş̇kiṅ Biṙ Değerlendiṙme

  16:45 Çay Kahve Arası

  Alaaddin Keykubad Salonu (1. Gün - 2. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Prof.Dr. İṡmail Bakan Doç. Dr. Abdullah Işıklar

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  15:30

  Doç.Dr. Tuba Büyükbeşe - Prof.Dr. İṡmail

  Bakan - İḃrahim Halil Donatbayan - Doç.Dr.

  Burcu Erşahan - Şule Zorçelik̇

  Örgütsel Sessiżlik̇ İl̇e Tükenmiş̇lik̇ Arasındaki ̇

  İl̇iş̇ki:̇ Biṙ Alan Araştırması

  15:45 Doç.Dr. Abdullah Işıklar - Nuriẏe Çelmeçe

  Hemşiṙelerde Merhamet Yorgunluğu

  Düzeyiṅiṅ Tükenmiş̇lik̇ ve Çalışma Yaşam

  Kaliṫeleri ̇İl̇e İl̇iş̇kiṡi ̇

  16:00 Dr. Öğretim Üyesi Erkan Taşkıran -

  Okutman Evrim Kaya

  Örgütsel Adalet Algısının Sanal Kaytarma

  Davranışı Üzeriṅdeki ̇Etkiṡi ̇

  16:15 Öğr.Gör. Filiz Arslan

  Yaratıcılık Performansı İş̇ Memnuniẏeti ̇ve

  Ödüllendiṙme Arasındaki ̇İl̇iş̇ki:̇ Antalya Otel

  İş̇letmeleriṅde Biṙ Araştırma

  16:30 Öğr.Gör. Önder Sakal - Öğr.Gör. Recep

  Maciṫ

  İşyükü ve Tükenmiş̇lik̇: Psik̇olojik̇

  Güçlendiṙmeniṅ Düzenleyiċi ̇Rolü

  16:45 Çay Kahve Arası

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  35

  Tersane Salonu (1. Gün - 3. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Doç.Dr. Esra Biṙkan Baydan Dr. Mesut Kuleli

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  17:00

  Arş.Gör. Hülya Boy -

  Doç.Dr. Esra Biṙkan

  Baydan

  Kurumsal Çeviri Bağlamında Avrupa Birliği Metinlerinin Çevirisi

  17:15 Dr. Öğretim Üyesi Sedat

  Şahin Bilgisayar Çeviri Programlarının Geleceği ve Yapay Zeka

  17:30 Dr. Mesut Kuleli ̇

  Subjectivity İn Literary Translation: Analysis Of Subjectivity And

  Translation İn A Short Story From Semiotics Of Translation Point

  Of View

  17:45 Arş.Gör.Dr. Özlem

  Demirci Kültürel Öğelerin Aktarımında Çevirinin Önemi

  18:00 Arş.Gör. Umut Can

  Gökduman

  İstanbul’u İṡtanbullu Biṙ Yazarın Fransızca Özgün Romanından ve

  Türkçe Tefrik̇a Çeviṙiṡiṅden Okumak: Moısson de Cendres’dan

  Kül Harmanı’na

  18:15 Çay Kahve Arası

  Dim Çayı Salonu (1. Gün - 3. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Prof.Dr. Hasan Ekim Doç. Dr. Mustafa Atli

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  17:00 Doç.Dr. Meral Ekim - Prof.Dr. Hasan

  Ekim

  Koroner Arter Bypass Ameliyatı Olan Hastalarda

  Beslenme

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  36

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  17:15

  Öğr.Gör. Hakan Avan - Öğr.Gör.

  Hamdi Öztürk - Öğr.Gör. Faruk

  Danışman

  Çocuk ve Yeti̇şki̇n Kardi̇yopulmoner Resüsi̇tasyon

  Uygulaması Sonrasındaki ̇Kas Yorgunluğunun

  Beliṙlenmesi ̇

  17:30 Doç.Dr. Mustafa Atli Hentbol Oyuncularında Oksidatif Stres ve Bazı

  Antioksidan Enzim Aktivitelerin Belirlenmesi

  17:45 Dr. Öğretim Üyesi Zafer Çambay Sağlık Hiżmetleri ̇Meslek Yüksek Okulu Öğrencil̇eriṅiṅ

  Uyku Problemleri ̇İl̇e İl̇gil̇i ̇Bil̇gi ̇Düzeyleri ̇

  18:00

  Öğr.Gör. Fuat Korkmazer -

  Araştırmacı Tülay Aslan - Erhan

  Ekiṅgen

  Sağlık Çalışanlarının Sağlıkta Dönüşüm Programı İl̇e

  Yaşanan Değiş̇iṁe Karşı Tutumunlarının İṅcelenmesi ̇

  18:15 Çay Kahve Arası

  Mimar Sinan Salonu (1. Gün - 3. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Prof.Dr. Mehmet Nejat Özüpek Dr. Öğretim Üyesi Nihal Emiroğlu

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  17:00

  Prof.Dr. Mehmet Nejat

  Özüpek - Fatma

  Korkmaz

  Halkla İl̇işkiler Faaliyetleri Açısından Kurumsal Web Sitelerinin

  Kullanımı: Özel Üniversiteler ve Devlet Üniversitelerinin Web

  Sitelerinin Kullanımı Üzerine Yapılan Bir Araştırma

  17:15

  Doç.Dr. Fuat Ustakara -

  Arş.Gör.Dr. Oğuz

  Göksu

  Halkla İl̇iş̇kil̇er Meslek Örgütleriṅiṅ Sosyal Medya İl̇etiş̇iṁi ̇Üzeriṅe

  Biṙ İṅceleme: Facebook Örneği ̇

  17:30 Dr. Öğretim Üyesi

  Nihal Eminoğlu

  “kültürlerarası İl̇etişim” Modeli: Suriyelilerle Bir Arada Yaşamak

  Mümkün Mü"

  17:45 Tolga Baş Stratejik Halkla İl̇işkiler Açısından Sponsorluğun Kurum İṁajına

  Etkileri: Turkcell Örneği

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  37

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  18:00

  Prof.Dr. Mustafa

  Köseoğlu - Arş.Gör.

  Hüseyin Ünal

  Karadeniz Ekonomik İ̇şbirliği Örgütüne Üye Ülkelerin Ekonomik

  Performanslarına İl̇işkin Etkinlik Analizi

  18:15 Çay Kahve Arası

  Hezarfen Ahmet Çelebi Salonu (1. Gün - 3. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Doç.Dr. Haci ̇Yusuf Acuner Dr. Öğretim Üyesi Fatma Aydın

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  17:00 Doç.Dr. Haci ̇Yusuf

  Acuner

  Program Çeşiṫlil̇iğ̇i ̇Bağlamında İṁam Hatiṗ Liṡeleriṅiṅ Miṡyon ve

  Viżyon Tanımları Üzeriṅe Biṙ Değerlendiṙme

  17:15 Dr. Öğretim Üyesi

  Fatma Aydın Delhi ̇Türk Sultanlıkları Dönemiṅde Hadiṡ Çalışmaları

  17:30 Dr. Öğretim Üyesi

  Ahmet Emin Seyhan

  Anlam Kaybına Uğramış Kelimeler Üzerinden Yapılan Âyet/hadis

  Yorumlarının Olumsuz Yansımaları (Ye’cûc ve Me’cûc Kavramı

  Özelinde Bir Değerlendirme)

  17:45 Dr. Öğretim Üyesi

  Zeki Yaka

  Mediṅe Pazarında Hz. Peygamber (Sav)’iṅ Koyduğu İl̇keleriṅ

  Günümüz Serbest Piẏasa Ekonomiṡi ̇Açısından Değerlendiṙil̇mesi ̇

  18:00 Dr. Öğretim Üyesi

  Ramazan Özmen

  Hadiṡleriṅ Anlaşılmasında Hâdiṡeleriṅ Arka Planını Okumanın

  Sunacağı İṁkanlar Üzeriṅe Biṙ Deneme Hudeybiẏe Barış Antlaşması

  Örneği ̇

  18:15 Dr. Öğretim Üyesi

  Necmi Sarı İslâm Hukukunda Çocukların Sünnet Yaşı

  18:30 Çay Kahve Arası

  Farabi Salonu (1. Gün - 3. Oturum)

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  38

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Prof.Dr. Ahmet Ay Dr. Öğretim Üyesi Ülkü Mazman İtik

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  17:00 Arş.Gör. Aslıhan Yaldız -

  Prof.Dr. Ahmet Ay Türkiẏe’de Lojiṡtik̇ ve Lojiṡtik̇ Köyler

  17:15

  Doç.Dr. İḃrahiṁ Ethem Taş

  - Öğr.Gör. Hatik̇e Koçar -

  Arş.Gör. Yeter Avşar

  6360 Sayılı Kanun İl̇e Büyükşehir Olan İl̇lerde Büyükşehir

  Belediyelerine Devri Gerçekleşen İl̇ Özel İḋaresi Personelinin İş̇

  Tatmin ve Motivasyon Düzeyleri: Kahramanmaraş Örneği

  17:30 Dr. Öğretim Üyesi Ülkü

  Mazman İṫik̇

  Toplam Kaliṫe Yönetiṁiṅde Kaliṫe Maliẏetleriṅiṅ Önemi ̇

  Üzeriṅe Biṙ Değerlendiṙme

  17:45 Dr. Meltem Yavuz Reflections Of The Mindfulness-Based Practices On Workplace

  Wellbeing And Task Performance An Auto-Ethnographic Study

  18:00 Volkan Yıldırım - Bayram

  Uzun - Nida Çelik̇ Şiṁşek Kavramsal Açıdan Dop ve Kop

  18:15 Çay Kahve Arası

  Ali Kuşçu Salonu (1. Gün - 3. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Arş.Gör. Sibel Turan Akan Doç. Dr. Barış Kılınç

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  17:00 Arş.Gör. Sibel Turan Akan Ekmek ve Güller Filmine Gramsci ile Bakmak

  17:15 Doç.Dr. Barış Kılınç ‘yol Ayrımı’ Filminin Politik Eleştirisi

  17:30 Dr. Hilal Sureyya Yilmaz “ağlatan Oyun”, “dönersen Islık Çal” ve “tangerıne” Fil̇mleri ̇

  Üzeriṅe Sosyolojik̇ Biṙ Değerlendiṙme

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  39

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  17:45 Öğr.Gör. Asadul Islam -

  Prof.Dr. Lale Dilbas

  Representıng The Motıons Of The Kathakalı Dance Drama

  Expressıons In 3d Anımatıon

  18:00 Duygu Turgay Çağan Irmak Filmlerinde Melodram Etkisi

  18:15 Çay Kahve Arası

  İbni Sina Salonu (1. Gün - 3. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Prof.Dr. Türev Berki Doç. Dr. Asu Perihan Karadut

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  17:00 Arş.Gör. Giray Koçaslan -

  Prof.Dr. Türev Berki İlk Sonat-Rondonun İżinde: İk̇i Yaylı Kuartet

  17:15 Doç.Dr. Asu Perihan

  Karadut

  Georg Eduard Goltermann Op. 65 No. 4 Sol Majör Viyolonsel

  Konçertosu Birinci Bölüm: Viyolonsel Kuarteti&solist İċrası

  17:30 Dr. Öğretim Üyesi Burçin

  Barut Dikicigiller

  Konservatuvar Flüt Eğitimi: Flüte Başlangıç Aşamasında

  Eğitmen Tarafından İżlenmesi Gereken Yollar

  17:45 Arş.Gör. Dilara Aytekiṅ Verismo ve Verdi La Traviata Operası

  18:00 Uğur Baloğlu Dijital Teknolojilerdeki Dönüşümlerin Müzik Üretim, Tüketim

  ve Paylaşım Pratiklerine Yansımaları

  18:15 Çay Kahve Arası

  Biruni Salonu (1. Gün - 3. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Prof.Dr. Hüseyin Elmas Dr. Öğretim Üyesi Nur Balkır

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  40

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  17:00

  Prof.Dr. Hüseyin Elmas -

  Arş.Gör. Mehmet Cihan

  Gezen

  Çağdaş Türk Resmiṅde Fiġüratiḟ Bağlamda Sokak Teması

  17:15 Dr. Öğretim Üyesi Nur Balkır Remrandt’tan Damien Hirst’e Sanatta ‘et’in Temsili

  17:30 Prof.Dr. Güldane Araz Ay -

  Ece Pınar Gelenekten Soyut Resme Resim Temel Plastik Öğeleri

  17:45 Süleyman Akgün Miṅiṁal Sanat Bağlamında Donald Judd’un Eserleriṅde

  Biç̇iṁ ve Anlam İl̇iş̇kiṡi ̇

  18:00 Emel Uzuner Çukur Baskı Resiṁde Akuatiṫnt (Leke Baskı) Tekniğ̇iẏle

  Yapılan Gravür Eserleri ̇

  18:15 Öğr.Gör. Tolga Şenol -

  Öğr.Gör. Mahpeyker Yönsel

  Pıet Mondrıan ve Kazımırmalevıch Örneklemiṅde Soyut

  Yapıtların Somut İṡiṁlerle Adlandırılması Üzeriṅe Biṙ

  İṅceleme

  18:30 Çay Kahve Arası

  Tophane Salonu (1. Gün - 3. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Doç.Dr. Yüksel Şahiṅ Öğr. gör. Gülser Aktan

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  17:00 Doç.Dr. Yüksel Şahiṅ

  - Esra Sunerli ̇

  Sonıa Delaunay'ın Moda İl̇lüstrasyonları Örneğiṅde Sanat ve Moda

  Etkil̇eşiṁi ̇

  17:15 Öğr.Gör. Gülser

  Aktan Dada ve Pop Sanat Arasındaki ̇Teknik̇ ve Felsefi ̇İl̇iş̇ki ̇

  17:30 Öğr.Gör. Merve

  Taşkın Lüks Giẏiṁ Endüstriṡi ̇İç̇eriṡiṅde Türk Moda Markalarının Yeri ̇

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  41

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  17:45 Arş.Gör. Emre

  Çubukçu

  Pop Art Akımında Oran-Boyut Kavramlarıyla Mobil̇ya Tasarımına

  Yansımalarının İṅcelenmesi ̇

  18:00 Öğr.Gör. Ersin Berk Martin Parr Fotoğraflarında Orta Sınıf Hedonizmi ve Kitsch

  18:15 Doç.Dr. Sibel Kılıç Türk Kültür ve Sanatında Karaçam/hayat Ağacı ve Kozmik Dağ’ın Bazı

  Orta Asya Materyal Kültür Unsurlarına İk̇onografik Yansıması

  18:30 Çay Kahve Arası

  Alarahan Salonu (1. Gün - 3. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Doç.Dr. Ebru Gülbuğ Erol Arş. Gör. Dr. Cumhur Okay Özgör

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  17:00 Doç.Dr. Ebru Gülbuğ Erol Türk Televiżyonunda Siṫ-Com: Kaynanalar Üzeriṅe Biṙ

  Çalışma

  17:15

  Ramazan Arslan - Dr. Öğretim

  Üyesi Ufuk Uğur - Doç.Dr. Cavit

  Yavuz

  Türkiẏe’de Siṅema-Tv Sektörü İl̇e İl̇gil̇i ̇Siv̇il̇ Toplum

  Kuruluşlarının Sorunları ( İṡtanbul Sinema Televizyon

  Sendikası Örneği )

  17:30 Araştırmacı Özlem Şimşek Esin Kamera Kültürünün Yükselişi ve Kimlik Oyunları

  17:45 Arş.Gör.Dr. Cumhur Okay Özgör Batıl İṅançların Korku Sinemasındaki Yansımaları

  18:00 Hasan Sezer Fener Sinema ve Skopofili: Haneke Sinemasında Beden

  18:15 Arş.Gör. Tolga Gürocak -

  Arş.Gör. İḣsan Koluaçık

  Geliḃolu Savaşı Konulu Türk ve Avustralya Yapımlarında

  Düşman Temsil̇leriṅiṅ Karşılaştırması

  18:30 Çay Kahve Arası

  Türkler Salonu (1. Gün - 3. Oturum)

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  42

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Prof.Dr. Mahmut Tekiṅ Betül Altay Topçu

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  17:00 Prof.Dr. Mahmut Tekiṅ -

  Öğr.Gör. Serhat Çerçi ̇

  Yeni Bir Pazarlama Aracı Olarak Nöropazarlama

  Uygulamaları

  17:15 Doç.Dr. Betül Altay Topcu Türk Tarım Sektörünün Rekabet Gücü: Gıda ve Canlı

  Hayvan Ürün Grubu

  17:30 Dr. Zeynep Özmen 6331 Sayılı Kanun'a Göre İş̇ Kazası ve Meslek

  Hastalıklarının Bil̇diṙiṁ Süreleri ̇ve Şekli ̇

  17:45 Üzeyiṙ Yıldız Turiżm İş̇letmeleriṅe Alternatiḟ Turiżm Uygulamalarının

  Etkiṡi ̇

  18:00 Öğr.Gör. Sibel Şenel - Öğr.Gör.

  Merve Çevik̇ Güngör

  Etkil̇i ̇Biṙ Logonun Markaya ve Kurumsal Kiṁliğ̇e Olan

  Etkiṡi ̇Üzeriṅe Biṙ Araştırma: Arçelik̇ Örneği ̇

  18:15 Çay Kahve Arası

  Kızıl Kule Salonu (1. Gün - 3. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Dr. Öğretim Üyesi Nilüfer Alimen Okutman Begüm Çelik

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  17:00 Dr. Öğretim Üyesi Nilüfer

  Alimen

  Çeviribilimde Yeni Yaklaşımlar: Toplum Çevirmenliği ve Senaryo

  Kullanımı

  17:15 Okutman Begüm Çelik

  Oscar Wilde'ın Ballad Of Reading Gaol (Reading Zindanı Baladı)

  Başlıklı Şiirinin Çeviri Göstergebilimiyle Çözümlenmesi ve Türkçe

  Çevirilerinin Değerlendirilmesi

  17:30 Okutman Yeşim Deniz

  Çınar Analysis Of Sonnet 154 İn The Light Of Semiotic Analysis

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  43

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  17:45 Öğr.Gör. Kerem Geçmen Çeviri Üzerine Varsayımcı Söylemin Eleştirisi: Çeviri Stratejilerini

  Bağlamsallaştırmak

  18:00

  Okutman Cemre Çelik -

  Araştırmacı Sema Dilara

  Yanya

  Yazınsal Metin ve Metin Çevirilerinde Göstergelerin Okunması:

  Sherlock Holmes Hikayelerinin Anlam Evrenleri

  18:15 Çay Kahve Arası

  Alanya Kalesi Salonu (1. Gün - 3. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Doç.Dr. Funda Kızıler Emer

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  17:00 Doç.Dr. Funda Kızıler

  Emer

  Bachmann’ın “köpek Havlamaları” ile Kräftner’in “başkentte” Adlı

  Metinlerinde Modern Yaşamda Ailevi Yabancılaşma Sorunsalı

  17:15 Doç.Dr. Bülent Cercis

  Tanrıtanır Arthur Herzog'un Isı Adlı Romanında Doğaya İṅsan Müdahalesi

  17:30 Dr. Asiye Çelenlioğlu Toplumcu Gerçekçi Romanlar Başta Olmak Üzere Edebî Eserlerin

  Sosyoloji Alanında Veri Olarak Kullanılabilirliği

  17:45 Dr. Öğretim Üyesi

  Faruk Kalay

  Davıd Mamet'ın Speed-The-Plow Adlı Oyununda Erkeklik̇

  Değiş̇kenliğ̇i ̇

  18:00 Dr. Öğretim Üyesi

  İl̇han Karasubaşı Grazia Deledda ve “rüzgardaki Sazlık”

  18:15 Çay Kahve Arası

  Damlataş Magarasi Salonu (1. Gün - 3. Oturum)

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  44

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Doç.Dr. Reyhan Çelik Dr. Öğretim Üyesi Eda H. Tan Metreş

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  17:00 Doç.Dr. Reyhan Çelik Rusya Tariḣiṅde ve Edebiẏatında “siḃiṙya”ya Genel Bakış

  17:15 Dr. Öğretim Üyesi Eda H. Tan

  Metreş Rus Toplumsal Belleğiṅde Mekânın Dil̇i:̇ “kremliṅ”

  17:30 Dr. Hanim Zairova Rainer Maria Rilke ve Ramiz Rövşenin Eserlerinde

  Yalnızlık Konusu

  17:45 Dr. Öğretim Üyesi Sedat Bay Pravda: A Propaganda Sheet İn Disguise Of Newspaper

  18:00 Dr. Öğretim Üyesi Asuman

  Gökhan Furûğ Ferruhzâd’ın Şiirlerinde Kadın İṁgesi

  18:15 Çay Kahve Arası

  Dikmetaş Yaylası Salonu (1. Gün - 3. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Prof.Dr. Saadet Karaköse Dr. Öğretim Üyesi Fettah Kuzu

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  17:00 Prof.Dr. Saadet Karaköse Tazarrumamede Su ve Susuzluk Üzerine

  17:15 Dr. Öğretim Üyesi Fettah Kuzu Klasik Türk Edebiyatı Çalışmalarında Karşılaşılan Temel

  Problemler ve Çözüm Önerileri

  17:30 Dr. Öğretim Üyesi Hakan Yalap Mitolojik Hüzün Kuşu Bülbül

  17:45 Arş.Gör. Gökçehan A. Yılmaz Güftî’nin Teşrifâtü’ş-Şu’arâ’sında Olumsuz

  Değerlendirmelerde Kullanılan Üslup

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  45

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  18:00 Arş.Gör. Yasemin Karakuş Sosyal Tenkit Bağlamında Xv. Yüzyıl Klasik Türk Nesri

  18:15 Arş.Gör. Merve Büyükada -

  Arş.Gör. Gökçenur Akboğa Şemsî’niṅ Vefât-i Nebîsi ̇

  18:30 Çay Kahve Arası

  Gokbel Yaylası Salonu (1. Gün - 3. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Dr. Pelin Karaaslan Arş. Gör. Dr. İsmail Atamulu

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  17:00 Arş.Gör.Dr. Pelin

  Karaaslan Genel İş̇lem Koşullarının Üçüncü Kiş̇il̇ere Etkiṡi ̇

  17:15 Arş.Gör.Dr. İṡmail̇

  Atamulu Genel İş̇lem Şartlarının İç̇erik̇ Denetiṁi ̇

  17:30 Arş.Gör. Burak Kara Siġorta Sözleşmesi ̇Şartlarının Genel İş̇lem Koşulları Çerçevesiṅde

  Hukuki ̇Mahiẏeti ̇

  17:45 Arş.Gör. Ali Tuncer Borçların Üçüncü Kişilerce Ayıplı İfası Halinde Alacaklı ve

  Borçlunun Durumu

  18:00 Arş.Gör. Süheyla

  Kahraman Arsa Payı İṅşaat Sözleşmelerinde İl̇ave İş̇ ve İl̇ave Bağımsız Bölüm

  18:15 Çay Kahve Arası

  Söğüt Yaylası Salonu (1. Gün - 3. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Dr. Öğretim Üyesi Fatih Serbest Dr. Öğretim Üyesi Fatih Serbest

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  46

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  17:00 Dr. Öğretim Üyesi Fatih

  Serbest

  Kira Sözleşmelerinin El Değiştirmesi Durumunda Tahkim

  Anlaşmasın Yeni Malike Etkisi

  17:15 Dr. Öğretim Üyesi Özge

  Aksoylu Ürger

  Son Anayasa Değiş̇ik̇lik̇leri ̇Uyarınca Cumhurbaşkanlığı

  Kararnamesiṅiṅ Türk Hukukundaki ̇Yeri ̇

  17:30 Arş.Gör. Esin Gürsel -

  Arş.Gör. Fatih Düğmeci ̇

  Yapısal Anlamda Türkiẏe Kiş̇iṡel Veril̇eri ̇Koruma Kurumu’na

  İl̇iş̇kiṅ Biṙ Değerlendiṙme

  17:45 Arş.Gör. Fatih Düğmeci ̇Paris Prensipleri Işığında Türkiye İṅsan Hakları ve Eşitlik

  Kurumu’ Nun (Tiḣek) Bağımsızlığının Değerlendirilmesi

  18:00 Çay Kahve Arası

  Gazipaşa Salonu (1. Gün - 3. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Prof.Dr. İṡmail Bakan Dr. Öğretim Üyesi Mualla Akçadağ

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  17:00 Prof.Dr. İṡmail Bakan - Y. Sonay

  Yılmaz - Hali İḃrahim Olucak

  Toksik̇ Liḋerlik̇ Algısının Çalışanların Stresi ̇

  Üzeriṅdeki ̇Etkiṡi:̇ Biṙ Alan Araştırması

  17:15 Doç.Dr. Ebru Aykan - Dr. Öğretim

  Üyesi Mualla Akçadağ

  Lojiṡtik̇ İş̇letmelerde Yönetiċil̇eriṅ Stratejik̇ Liḋerlik̇

  Özellik̇leriṅiṅ Pazarlama Rekabet Stratejil̇eri ̇

  Üzeriṅdeki ̇Etkiṡi ̇

  17:30 Dr. Öğretim Üyesi Özlem Balaban -

  Dilek Çakmak

  Üniv̇ersiṫelerde Yetenek Yönetiṁi:̇ Akademik̇

  Personel Üzeriṅe Biṙ Araştırma

  17:45

  Dr. Öğretim Üyesi Müslüme Akyüz -

  Doç.Dr. Kubilay Özyer - Uzman

  Mehtap Akyüz

  Ahil̇ik̇ ve Liḋerlik̇

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  47

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  18:00 Dr. Öğretim Üyesi Erkan Taşkıran -

  Evrim Kaya

  Stk Üyeleri̇nde Poli̇tik̇ Yeti ̇Davranışı: Jcı (Genç

  Li̇derler ve Giṙiş̇i̇mcil̇er Derneği)̇ Üzeriṅde Biṙ

  Araştırma

  18:15 Çay Kahve Arası

  Alaaddin Keykubad Salonu (1. Gün - 3. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Doç.Dr. Ali ̇Bayrakdaroğlu Dr. Hilal Sarı Özgün

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  17:00 Doç.Dr. Ali ̇Bayrakdaroğlu - Serenay

  Bil̇ge

  Kadınlarda Fiṅansal Eğiṫiṁiṅ Fiṅansal Okur-Yazarlık

  Üzeriṅdeki ̇Etkiṡiṅe Yönelik̇ Biṙ Araştırma

  17:15 Öğr.Gör. Nurcan Günce

  Muhasebe Meslek Mensuplarının Muhasebe

  Standartlarını Uygulama Aşamasında Aldıkları

  Eğitimler Açısından Değerlendirme

  17:30

  Dr. Öğretim Üyesi Seval Elden Ürgüp

  - Dr. Öğretim Üyesi Yüksel Aydın -

  Öğr.Gör. Görkem Çerik̇çiȯğlu

  Cumhuriẏet Üniv̇ersiṫesi’̇nde Muhasebe Dersiṅe

  Giṙen Öğretiṁ Elemanlarının Türkiẏe Muhasebe

  Standartları Hakkındaki ̇Farkındalıkları ve Bakış

  Açıları

  17:45 Öğr.Gör. Mustafa Öcal - Öğr.Gör.

  Kemal Özcan

  Muhasebe ve Vergi ̇Bölümü Öğrencil̇eriṅiṅ Fiṅansal

  Okuryazarlık Düzeyleriṅiṅ İṅcelenmesi:̇ Samsun

  Meslek Yüksekokulu Örneği ̇

  18:00 Dr. Hilal Sarı Özgün Uluslararası Muhasebe Eğitim Standartları’nın

  Güncel Çevirisi ve Türkiye’de Durum

  18:15 Çay Kahve Arası

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  48

  Tersane Salonu (1. Gün - 4. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Doç.Dr. Numan Çelebi ̇ Dr. Öğretim Üyesi Senem Öner Bulut

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  18:30

  Sumru Küçüka - Dr. Öğretim Üyesi Tuğrul

  Taşcı - Arş.Gör. Emre Doruk - Doç.Dr.

  Numan Çelebi ̇

  İngil̇iżceden Türkçeye Nöral Makiṅe Çeviṙiṡiṅiṅ

  Başarım Değerlendiṙmesi ̇

  18:45 Dr. Öğretim Üyesi Senem Öner Bulut Çevirmenin İżlerini Takip Etmek: Haiku Çevirisi

  Üzerine Bir İṅceleme

  19:00 Arş.Gör. Hülya Boy

  Oyun Çevirilerinde Benimsenen Farklı Çeviri

  Stratejileri: Yerlileştirme Örneği Olarak

  "Gulyabani"

  19:15 Dr. Ayşe Işık Akdağ Çeviribilimin Filoloji Temel Anındaki Yeri

  19:30 Arş.Gör. Aytül Durmaz Hut

  "Eşik̇teki"̇ Çeviṙi ̇Geleneği:̇ Karşı Koyulan

  "Batılılaşma" Süreciṅde Varolan Çeviṙi ̇

  Gerçekleri ̇

  19:45 Çay Kahve Arası

  Dim Çayı Salonu (1. Gün - 4. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Doç.Dr. Oğuz Özçelik̇ Dr. Öğretim Üyesi Bircan Ulaş Kadıoğu

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  18:30 Dr. Öğretim Üyesi Çağrı Özdenk -

  Doç.Dr. Oğuz Özçelik̇

  Effects Of Anaerobic Threshold On Ventilatory

  Efficiency During An Incremental Exercise Test

  18:45 Arş.Gör. Teslime Özge Yörüsün -

  Doç.Dr. Yasemin Akdevelioğlu

  Erkeklerde Obezite ve Sperm Parametreleri

  Arasındaki İl̇işkinin Değerlendirilmesi

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  49

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  19:00 Arş.Gör. Elif Özgen İlk Si̇vil̇ Hastaneler, Kültürü ve Yansımaları

  19:15 Öğr.Gör. Deniż Akalın - Öğr.Gör.

  Hakan Avan - Öğr.Gör. Hamdi Öztürk Yaşlılarda İl̇aç Kullanımı Düzeylerinin Belirlenmesi

  19:30 Dr. Öğretim Üyesi Bircan Ulaş

  Kadıoğlu

  Küreselleşmeyle Artan Fast-Food ve

  Küreselleşmeye Karşı Slow-Food

  19:45 Çay Kahve Arası

  Mimar Sinan Salonu (1. Gün - 4. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Doç.Dr. Haci ̇Yusuf Acuner Doç. Dr. İbrahim Turan

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  18:30 Doç.Dr. Haci ̇Yusuf Acuner -

  Tolga Han Polat

  Diṅ Eğiṫiṁciṡi ̇Öğretmen Adaylarının Kaynaştırma Eğiṫiṁiṅe

  Yönelik̇ Tutumlarının Bazı Değiş̇kenler Açısından

  İṅcelenmesi ̇

  18:45 Doç.Dr. İḃrahim Turan Radik̇al Diṅi ̇Eğil̇iṁler Karşısında Diṅ Eğiṫiṁiṅiṅ Rolü

  19:00 Dr. Öğretim Üyesi

  Hüsamettin Karataş Budizm ve Aşoka

  19:15 Dr. Öğretim Üyesi Mustafa

  Çoban Asım’dan Diriliş Nesline Sezai Karakoç

  19:30 Dr. Öğretim Üyesi Özcan

  Akdağ - Dr. Arife Ünal Süngü Gersonides ve The Wars Of The Lord İṡimli Eser Üzerine

  19:45 Çay Kahve Arası

  Hezarfen Ahmet Çelebi Salonu (1. Gün - 4. Oturum)

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  50

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Prof.Dr. Erdoğan Gavcar Dr. Öğretim Üyesi Gülçin Özbay

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  18:30 Prof.Dr. Erdoğan Gavcar - Arş.Gör.

  Gamzegül Çalıkoğlu - Uzman Elçin Noyan

  Balık Pazarı Esnafının Sorunları ve Çözüm

  Öneril̇eri:̇ Fethiẏe Örneği ̇

  18:45 Dr. Öğretim Üyesi Gülçin Özbay - Elif

  Atasoy

  Destinasyon Marka Kişiliğine İl̇işkin Bir Yazın

  İṅcelemesi

  19:00 Dr. Mert Özgüner - Öğr.Gör. Aydın

  Özdemiṙ -Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin ALKIŞ

  Akıllı Telefon Bağımlılığının Çeşiṫli ̇Kontrol

  Değiş̇kenleri ̇Perspektiḟiṅde İṅcelenmesi ̇

  19:15 Öğr.Gör. Recep Yıldırgan - Dr. İṡmail

  Bilgiçli

  Arap Kökenli ̇Turiṡtleriṅ Talep Profil̇iṅe Yönelik̇

  Biṙ Araştırma; Sakarya Örneği ̇

  19:30 Dr. İṡmail Bilgiçli - Öğr.Gör. Recep

  Yıldırgan Turiżm İş̇letmeleriṅde Afet Yönetiṁ Süreci ̇

  19:45 Çay Kahve Arası

  Farabi Salonu (1. Gün - 4. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Doç.Dr. Güven Ordun Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Görücü

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  18:30 Doç.Dr. Güven Ordun - Arş.Gör. F. Aslı

  Akün Hatalı Karar Bağlılığı: Y Kuşağıyla Bir Araştırma

  18:45 Dr. Öğretim Üyesi İḃrahim Görücü İşkur Tarafından Yürütülen İş̇başında Eğitim

  Politikalarına Yönelik Bir Değerlendirme

  19:00

  Dr. Öğretim Üyesi Ülkü Mazman İṫik̇ -

  Dr. Öğretim Üyesi Yüksel Aydın -

  Öğr.Gör. Ebrar Ilıman - Selim Çam

  Ön Liṡans ve Liṡans Öğrencil̇eriṅiṅ Öğretiṁ

  Kaliṫesi ̇Algısı Üzeriṅe Biṙ Araştırma: Cumhuriẏet

  Üniv̇ersiṫesi ̇Örneği ̇

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  51

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  19:15 Öğr.Gör. Süleyman Bakkal - Öğr.Gör.

  Kartal Türk - Öğr.Gör. Dil̇ek Türk

  Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti Dış Ticaretinin

  Mevcut Görünümü ve Seyri

  19:30 Dr. Şeniz Özhan - Öğr.Gör. Gamze

  Yakar

  Kişilik Özelliklerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk

  Uygulamalarının Algılanan Önemi Üzerindeki

  Etkisine Yönelik Bir Araştırma

  19:45 Çay Kahve Arası

  Ali Kuşçu Salonu (1. Gün - 4. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Doç.Dr. Arzum Erken Çelik Doç. Dr. Fatih Temizel

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  18:30 Doç.Dr. Arzum Erken Çelik Davranışsal Fiṅans Alanı İl̇e İl̇iş̇kil̇i ̇Liṡansüstü

  Tezler Üzeriṅe Biṙ Araştırma

  18:45 Doç.Dr. Fatih Temiżel - Ekrem Meriç̇

  Fiyat Kazanç Oranı ile Alternatif Yatırım

  Tekniklerini Karşılaştıran Çalışmaların

  Gelişimi

  19:00

  Doç.Dr. Erdinç Karadeniż - Arş.Gör. Mehmet

  Beyazgül - Arş.Gör. Selda Kahil̇oğulları Dalak

  - Arş.Gör. Fatih Günay

  Borsa İṡtanbul’da İş̇lem Gören Futbol

  Kulüpleriṅiṅ Nakiṫ Akış Profil̇leriṅiṅ Analiżi ̇

  19:15 Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Terzi ̇- Öğr.Gör.

  Cihan Yılmaz

  Borsa İṡtanbul İṅşaat ve Bayındırlık

  Sektöründe Faaliẏet Gösteren Şiṙketleriṅ

  Fiṅansal Sıkıntı Göstergeleriṅiṅ Tespiṫi ̇

  19:30 Doç.Dr. Ali ̇Bayrakdaroğlu - Arş.Gör. Yusuf

  Tepeli ̇

  Biṡt Şehiṙ Endeksleriṅiṅ Riṡk-Getiṙi ̇Analiżi ̇

  Kapsamında İṅcelenmesi ̇

  19:45 Çay Kahve Arası

  İbni Sina Salonu (1. Gün - 4. Oturum)

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  52

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Doç.Dr. Mehmet Sarı Dr. Öğretim Üyesi Yasemin Altaylı

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  18:30 Doç.Dr. Mehmet Sarı Adanalı Ziẏâ’nın Mensur Yazılarından “biṙ Yolcunun

  Gördükleri”̇ ve Düşündürdükleri ̇

  18:45 Dr. Öğretim Üyesi Yasemin

  Altaylı Macarların Ulusal Sembolleri

  19:00 Okutman Özgür Esen - Dr.

  Öğretim Üyesi Baysar Tanıyan

  Desire As A Source Of Alienation: Lacanian Reading Of A

  Passage To India By E.M. Forster

  19:15 Arş.Gör. Tülin Arslan Rifâ’a Râfi Et-Tahtâvî Ekseninde Doğu Dünyasında

  Modernleşmeye Bir Bakış

  19:30 Dr. Öğretim Üyesi İl̇knur Emekli Biladüşşam Bölgesindeki Fikir Hareketleri ve Bu

  Hareketlerin Modern Arap Edebiyatına Yansıması

  19:45 Çay Kahve Arası

  Biruni Salonu (1. Gün - 4. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Doç.Dr. Uğur Atan Dr. Öğretim Üyesi Rahşan Fatma Akgül

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  18:30 Doç.Dr. Uğur Atan Görsel İl̇etiş̇iṁ Tasarımcısından Beklenenler

  18:45 Dr. Öğretim Üyesi Rahşan

  Fatma Akgül Punk Estetiğ̇iṅiṅ Grafik̇ Tasarımına Yansıması

  19:00 Araştırmacı Tuğba Gayret Dijital Sanatlar Adına Bir Sergi Tasarımı Örneği; Türkiye’de

  Düzenlenen Dijital Devrim Sergisi İṅcelemesi

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  53

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  19:15 Esra Sunerli ̇- Doç.Dr.

  Yüksel Şahiṅ Moda İl̇lüstrasyonunda Yeni ̇İḟade Biç̇iṁleri ̇Üzeriṅe

  19:30 Arş.Gör. Amine Refika

  Zedeli

  İnteraktif Dijital Sanat Enstalasyonları Açısından Zaman-Mekan

  İl̇işkisi

  19:45 Çay Kahve Arası

  Tophane Salonu (1. Gün - 4. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Doç.Dr. Burçin Bozdoğanoğlu Dr. Öğretim Üyesi Serpil Bardakçı Tosun

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  18:30 Doç.Dr. Burçin Bozdoğanoğlu G20 ve Oecd Ülkelerinde Vergi Belirliliği Sorunun

  Nedenleri ve Politika Önerileri

  18:45 Dr. Öğretim Üyesi Serpil Bardakçı

  Tosun

  Avrupa’da Aşırı Sağın Yükseliş̇i ̇ve Göçmenler Üzeriṅe

  Etkiṡi ̇

  19:00 Arş.Gör.Dr. Çiğdem Kavak Çeken Vergi ̇Yükünün Adaletli ̇ve Dengeli ̇Dağılımı Bakımından

  Türkiẏe İl̇e Oecd Ülkeleriṅiṅ Karşılaştırılması

  19:15 Dr. Öğretim Üyesi Yeşim Helhel Kredi Piyasası Temelli Finansal Endeks ve Ekonomik

  Büyüme: Kırılgan Beşli Ülkeler İç̇in Bir Analiz

  19:30 Prof.Dr. Sevtap Ünal - Öğr.Gör.

  Murat Kurnuç - Kadir Deligöz

  Tüketiċil̇eriṅ Piş̇manlık ve Ölüm Kaygılarının Tekrar

  Satın Alma Niẏeti ̇Üzeriṅdeki ̇Etkil̇eri:̇ Biṙ Model Öneriṡi ̇

  19:45 Çay Kahve Arası

  Alarahan Salonu (1. Gün - 4. Oturum)

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  54

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Dr. Ozan Deniz Yalçınkaya Dr. Öğretim Üyesi Yıldıray Çevik

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  18:30 Dr. Ozan Deniz

  Yalçınkaya

  Apology In Englısh And Turkısh From The Perspectıve Of Speech

  Act Ppragmatıcs

  18:45 Dr. Öğretim Üyesi

  Yıldıray Çevik

  Liminality: “the Clash Of Cultures İn A Threshold” İn V.S. Naipaul’s

  A House For Mr. Biswas

  19:00 Dr. Mesut Kuleli

  Analysıs Of Narratıve Programs In Lıterary Texts As Part Of

  Semıotıcs Of Translatıon: Analysıs Of Turkısh Translatıons Of A

  Short Story From Semıotıcs Of Translatıon Poınt Of Vıew

  19:15 Dr. Onur Yılmaz

  Yabancı Dil Olarak Almanca Öğretiminde Kullanılan "Lagune"

  Kitabındaki Okuma Parçalarının Metindilbilimsel Olarak

  İṅcelenmesi

  19:30

  Okutman Zekeriya

  Hamamcı - Okutman

  Ezgi Hamamcı

  Altyazılı Viḋeoların Özgün Araç Olarak Yabancı Dil̇ Sınıflarında

  Kullanımı

  19:45 Çay Kahve Arası

  Türkler Salonu (1. Gün - 4. Oturum)

  Oturum Başkanı Oturum Başkan Yrd.

  Dr. Öğretim Üyesi Nuran Çetiṅ Dr. Öğretim Üyesi Ümit Erkan

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  18:30

  Dr. Öğretim

  Üyesi Nuran

  Çetiṅ

  Fethiṅ Sembol Semti ̇Eyüpsultan’da Tasavvuf Kültürü

 • 4.ULUSLARARASI ASOSCONGRESS

  55

  Sıra Yazar Bilgisi Bildiri Bilgileri

  18:45

  Dr. Öğretim

  Üyesi Ümit

  Erkan

  16. Yüzyılda Anadolu’da Alevî/kızılbaş Zümrelerin Yaşadıkları Bölgeler

  19:00 Duru Özden

  Gürbüz

  ‘yazılı Büyü’nün Tariḣsel ve İş̇levsel Açıdan Türk Halk Kültürü ve Diṅdarlığı

  İç̇eriṡiṅdeki ̇Yeri ̇ve Yazılı Büyü-Mus