genel ekonomik hedefler ve yatırımlar 2011

Download Genel Ekonomik Hedefler ve Yatırımlar 2011

Post on 07-Apr-2018

222 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  1/71

  * t V D P T / DEVLET PLANLAMA TEKLATI

  G E N E L E KO N OM K H E D E F L E RV E

  Y A T I R I M L A R

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  2/71

  NDEKLER

  GENEL EKONOMK HEDEFLER

  Sayfa:

  TABLO 1: Makroekonomik Byklklerdeki Gelimeler............................................... 3TABLO 2: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (Cari Fiyatlarla) .......................................... 4TABLO 3: Kaynaklar-Harcamalar Dengesi (1998 Fiyatlaryla) ...................................... 5TABLO 4: demeler Dengesi...................................................................................... 6TABLO 5: demeler Dengesine likin Oranlar............................................................ 7TABLO 6: Kamu Kesimi Borlanma Gerei (KKBG)..................................................... 8TABLO 7: Genel Devlet Toplam Gelir ve Harcamalar.................................................. 9TABLO 8: Merkezi Ynetim Btesi Dengesi ............................................................... 10

  TABLO 9: Mahalli dareler Gelir ve Harcamalar........................................................... 11TABLO 10: Dner Sermayeli Kurulular Finansman Dengesi......................................... 12TABLO 11: Sosyal Gvenlik Kurulular Gelir-Gider Dengesi ......................................... 13TABLO 12: sizlik Sigortas Fonu Gelir-Gider Dengesi ................................................ 14TABLO 13: Fon Kaynak ve Harcamalar........................................................................ 15TABLO 14: Toplam letmeci KT Finansman Dengesi.................................................. 16TABLO 15: 233 Sayl KHK Kapsamletmeci KT Finansman Dengesi....................... 17TABLO 16: 4046 Sayl Kanun Kapsamletmeci KT Finansman Dengesi.................. 18TABLO 17 S bit S Y t l 19

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  3/71

  YATIRIMLAR

  2011 YILI K A M U YATIRIMT A H S S L E R N N S E K T R E L D A I L IM ITABLO 26: Toplam KamuY a t r m Tahsislerinin Sektrel D a l m 33TABLO 27: Merkezi Ynetim Btesi Y a t r m Tahsislerinin Sektrel D a l m 34TABLO 28: Genel Bte Y a t r m Tahsislerinin Sektrel D a l m 35TABLO 29: zel Bte Y a t r m Tahsislerinin Sektrel D a l m 36TABLO 30: Dzenleyici ve Den. Kur. Y a t r m Tahsislerinin Sektrel D a l m 37TABLO 31: Dner Sermaye ve Sosyal Gvenlik Kur u lu la r n n Ya t r m TahsislerininSektrel D a l m 38TABLO 32: Sosyal Gvenlik Kuru lu la r n n Yat r m Tahsislerinin Sektrel D a l m 39TABLO 33: Dner Sermayeli Kuru lu la r n Yat r m Tahsislerinin Sektrel D a l m 40TABLO 34: KTY a t r m Tahsislerinin Sektrel Da l m 41TABLO 35: zelletirme Kapsamna A l nan Ku r u lu la r n Ya t r m Tahsislerinin

  Sektrel D a l m 42TABLO 36: iller Bankas Ya t r m Tahsislerinin Sektrel D a l m 43TABLO 37: T a r m Sektr 44TABLO 38: Madencilik Sektr 44TABLO 39: imalat Sektr 45TABLO 40: Enerji Sektr 46TABLO 41: U l a t r m a Sektr 47TABLO 42: Turizm Sektr 48TABLO 43: Konut Sektr 48TABLO 44: E i t i m Sektr 49TABLO 45: S a l k Sektr 54

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  4/71

  TABLO: 1 MAKROEKONOMK BYKLKLERDEK GELMELER

  2008 2009

  BYME HIZLARI (YZDE)TARIM 4,3 3,5SANAY 0,3 -6,7HZMETLER 0,3 -5,0

  GSYH 0,7 -4,7

  GSYH'NN SEKTREL DAILIMITARIM 7,6 8,2SANAY 19,8 19,0HZMETLER 72,6 72,8GSYH 100,0 100,0

  GSYH (CAR FYATLARLA, MLYON TL.) 950.534 952.635GSYH (CAR FYATLARLA, MLYON DOLAR) 742.094 616.753

  NFUS (YIL ORTASI, BN K) 71.079 71.897

  SEKTRLER

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  5/71

  TABLO: 2 KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGES

  2008 2009 2010 2011

  (1) (2)

  GSYH 950.534 952.635 1.098.807 1.214.852NET MAL VE HZMET HRACATI 42.135 11.206 48.196 55.455TOPLAM YURT TALEP 992.669 963.840 1.147.003 1.270.308SABT SERMAYE YATIRIMI 192.093 163.943 207.676 230.688

  KAMU 39.123 39.342 53.933 51.821ZEL 152.970 124.600 153.743 178.867STOK DEMES 17.949 -18.496 -12.468 -4.598

  KAMU 1.479 2.926 -1.597 -545ZEL 16.471 -21.422 -10.871 -4.053

  TOPLAM YATIRIMLAR 210.043 145.446 195.208 226.090KAMU 40.602 42.268 52.336 51.276ZEL 169.441 103.178 142.872 174.814

  TOPLAM TKETM 782.627 818.394 951.795 1.044.217KAMU 95.463 107.361 122.886 137.749ZEL 687.164 711.033 828.909 906.468

  KAYNAK: DPTNot: Net mal ve hizmet ihracat kalemi toplam yurtii talebe ulalrken formlasyon gerei ters iaretli olarak g(1) Gerekleme Tahmini(2) Program

  (Cari Fiyatlarla, Milyon TL.)

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  6/71

  TABLO: 3 KAYNAKLAR-HARCAMALAR DENGES

  2008 2009 2010 2011

  (2) (3)

  GSYH 101.922 97.144 103.749 108.418NET MAL VE HZMET HRACATI (1) 2.710 -23 2.196 3.274TOPLAM YURT TALEP 104.632 97.120 105.945 111.692SABT SERMAYE YATIRIMI 24.892 19.848 24.199 25.543

  KAMU 4.496 4.457 5.727 5.228ZEL 20.395 15.391 18.473 20.314

  STOK DEMES (1) 217 -1.962 -1.014 -351KAMU 132 258 -130 -42ZEL 85 -2.219 -884 -309

  TOPLAM YATIRIMLAR 25.109 17.887 23.185 25.192KAMU 4.628 4.715 5.597 5.187

  ZEL 20.481 13.172 17.588 20.005TOPLAM TKETM 79.523 79.234 82.760 86.500KAMU 7.845 8.134 8.749 9.236ZEL 71.679 71.099 74.012 77.263

  KAYNAK: DPTNot: Net mal ve hizmet ihracat kalemi toplam yurtii talebe ulalrken formlasyon gerei ters iaretli olarak g(1) Yzde deiimler GSYH bymesine katklarn gstermektedir.

  (2) G kl T h i i

  (1998 Fiyatlaryla, Milyon TL.)

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  7/71

  TABLO : 4 DEMELER DENGES(Milyon Dolar)

  2008 2009 2010 2011

  (1) (2)

  CARLEMLER DENGES -41,946 -14,402 -39,291 -42,183I. DI TCARET DENGES -53,021 -24,892 -49,525 -54,393

  HRACAT(FOB) (3) 136,314 104,617 117,168 132,012

  HRACAT(FOB) 132,028 102,143 111,728 127,012

  BAVUL TCARET VE DER MALLAR 4,286 2,474 5,440 5,000

  THALAT(FOB) -187,720 -132,138 -166,893 -185,465

  THALAT(CF) -201,964 -140,928 -177,493 -199,505

  NAVLUN, SGORTA VE DER MALLAR 14,244 8,790 10,600 14,040

  PARASAL OLMAYAN ALTIN (NET) -1,365 3,007 650 -300

  LMANLARDA SALANAN MALLAR (NET) -250 -378 -450 -640

  II. HZMETLER DENGES (NET) 17,121 16,305 15,889 16,945

  TURZM (NET) 18,445 17,103 17,600 18,725

  GELR 21,951 21,250 22,500 23,800

  GDER -3,506 -4,147 -4,900 -5,075

  III. GELR DENGES (NET) -8,159 -8,114 -7,165 -7,185

  CRET DEMELER (NET) -66 -105 -120 -130

  YATIRIM GELR DENGES (NET) -8,093 -8,009 -7,045 -7,055

  DORUDAN YATIRIMLAR (NET) -2,610 -2,729 -2,400 -2,550

  PORTFY YATIRIMLARI (NET) 972 267 -105 100

  GELR 4 495 3 261 3 550 4 100

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  8/71

  TABLO : 5 DEMELER DENGESNE LKN ORANLAR

  2008 20

  CARLEMLER DENGES / GSYH -5,7 -

  FAZ GD. HAR CARL. DENGES / GSYH -4,0 -DI TCARET DENGES(3) / GSYH -7,1 -

  TOPLAM TCARET HACM / GSYH 45,0 3

  HRACAT / GSYH 17,8 1

  HRACAT / TOPLAM CARLEM GELRLER 71,5 6

  HRACAT / THALAT 65,4 7

  THALAT / GSYH -27,2 -2THALAT / TOPLAM CARLEM GDERLER 89,1 8

  HZMET GELRLER / TOPLAM CARLEM GELRLER 18,9 2

  TURZM GELRLER / TOPLAM CARLEM GELRLER 11,9 1

  GELR DENGES GDERLER / TOP. CARLEMLER GDERLER 6,6

  FAZ GDERLER / TOPLAM CARLEM GDERLER 5,2( ) G

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  9/71

  TABLO: 6 KAMU KESM BORLANMA GERE (KKBG)

  2008 2009 2010 2011

  (1) (2)

  KAMU KESM BORLANMA GERE 15.397 48.494 36.972 24.854

  MERKEZ YNETM BTES 17.432 52.761 44.178 33.493KT -247 -3.426 -3.387 -982

  - LETMEC KT -612 -4.213 -3.238 -785- ZELLETRME KAPSAMINDAK KURULULAR (3) 364 787 -149 -197

  MAHALLDARELER 6.018 4.230 2.545 1.181DNER SERMAYEL KURULULAR -666 -828 -1.141 -982SOSYAL GVENLK KURULULARI 53 -751 0 0SZLK SGORTASI FONU -7.647 -3.743 -4.465 -7.120

  FONLAR 455 251 -758 -736

  BLGN:- TOPLAM KAMU FAZ DEMELER 52.529 55.360 51.721 49.947- TOPLAM KAMU ZELLETRME GELRLER 8.185 4.370 3.919 13.670- KKBG (FAZ DEMELER VE ZELLETRME GEL. HAR) -28.947 -2.496 -10.830 -11.423- IMF TANIMLI KAMU KESM FAZ DII DENGES (4) 15.151 -10.780 -1.899 3.039

  KAMU KESM BORLANMA GERE 1,62 5,09 3,36 2,05

  MERKEZ YNETM BTES 1,83 5,54 4,02 2,76KT -0,03 -0,36 -0,31 -0,08- LETMEC KT -0,06 -0,44 -0,29 -0,06- ZELLETRME KAPSAMINDAK KURULULAR (3) 0,04 0,08 -0,01 -0,02

  MAHALLDARELER 0,63 0,44 0,23 0,10DNER SERMAYEL KURULULAR -0,07 -0,09 -0,10 -0,08SOSYAL GVENLK KURULULARI 0,01 -0,08 0,00 0,00SZLK SGORTASI FONU -0,80 -0,39 -0,41 -0,59FONLAR 0,05 0,03 -0,07 -0,06

  BLGN:- TOPLAM KAMU FAZ DEMELER 5,53 5,81 4,71 4,11- TOPLAM KAMU ZELLETRME GELRLER 0,86 0,46 0,36 1,13

  KKBG (FAZ DEMELER VE ZELLETRME GEL HAR) 3 05 0 26 0 99 0 94

  (MLYON TL)

  (GSYH'YA ORAN, YZDE)

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  10/71

  TABLO: 7 GENEL DEVLET TOPLAM GELR VE HARCAMALARI

  2008 2009 2010 2011 2008 (1) (2)

  VERGLER 172.645 176.646 216.726 239.370 18,16-VASITASIZ 55.706 57.394 62.522 71.012 5,86-VASITALI 111.542 113.198 146.430 159.853 11,73-SERVET 5.398 6.053 7.774 8.505 0,57

  VERG DII NORMAL GELRLER 17.352 18.578 19.985 21.281 1,83FAKTR GELRLER 53.379 59.612 60.145 59.699 5,62SOSYAL FONLAR 61.459 70.823 88.193 100.560 6,47

  TOPLAM 304.836 325.658 385.050 420.910 32,07 -ZELLETRME GELRLER 8.185 4.370 3.919 13.670 0,86

  TOPLAM GELR 313.020 330.029 388.969 434.580 32,93

  CAR HARCAMALAR 149.101 168.683 189.467 208.122 15,69YATIRIM HARCAMALARI 32.363 31.574 43.324 40.411 3,40

  -SABT SERMAYE 31.960 31.611 43.205 40.221 3,36-STOK DEMES 403 -37 120 190 0,04

  TRANSFER HARCAMALARI 147.201 181.691 196.537 211.883 15,49-CAR TRANSFERLER 140.592 172.109 188.453 207.831 14,79-SERMAYE TRANSFERLER 6.609 9.582 8.084 4.052 0,70

  TOPLAM HARCAMA 328.665 381.949 429.328 460.416 34,58

  FAZ DII HARCAMALAR TOPLAMI 277.147 327.360 378.246 411.176 29,16

  BORLANMA GERE 15.644 51.920 40.359 25.836 1,65

  (MLYON TL) (GSYH

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  11/71

  TABLO: 8 MERKEZ YNETM BTE DENGES

  (Yzde Art)2010 (1) 2011 (2) 2011 (2) 2010 (1) 2

  HARCAMALAR 296.980 312.519 5,2 100,0

  01 - Personel Giderleri 62.155 72.299 16,3 20,902 - Sosyal Gvenlik Kurumlarna Devlet Primi Giderleri 11.030 12.737 15,5 3,703 - Mal ve Hizmet Almlar 29.405 30.049 2,2 9,904 - Faiz Giderleri 49.500 47.500 -4,0 16,705 - Cari Transferler 104.663 115.778 10,6 35,206 - Sermaye Giderleri 28.667 21.695 -24,3 9,707 - Sermaye Transferleri 4.785 4.300 -10,1 1,6

  08 - Bor Verme 6.775 6.436 -5,0 2,309 - Yedek denekler 0 1.724 -- 0,0

  GELRLER 252.802 279.026 10,4 100,0

  01 - Genel Bte Gelirleri 244.478 271.571 11,1 96,7- Vergi Gelirleri 210.168 232.220 10,5 83,1- Vergi D Gelirler 25.836 27.101 4,9 10,2- Sermaye Gelirleri 3.644 9.992 174,2 1,4- Alnan Ba ve Yardmlar 4.830 2.258 -53,3 1,9

  02 - zel Bteli dareler ve Dz. Den. Kurumlar Gelirleri 8.325 7.456 -10,4 3,3

  BTE DENGES -44.178 -33.493 -24,2

  BLGN- Faiz D Harcamalar 247.480 265.019 7,1- Faiz D Bte Dengesi 5.322 14.007 163,2- IMF Tanml Faiz D Bte Dengesi -7.436 440 -105,9

  Not: - Merkezi ynetim btesi; genel bteli, zel bteli ve dzenleyici ve denetleyici kurumlar toplamndan olumaktadr.- Dzenleyici ve denetleyici kurumlarn gelir fazlalar genel bte vergi d gelirlerinden dlmtr.

  (1) Gerekleme Tahmini(2) Program

  (Milyon TL) (Yzde Dal

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  12/71

  TABLO: 9 MAHALLDARELER GELR VE HARCAMALARI (1)

  2008 2009 2010 2011(2) (3)

  GELRLER 30.447 32.129 40.088 47.944

  1.VERGLER 20.415 20.966 27.953 30.844

  A. VASITASIZ 5.437 5.883 7.078 7.841B. VASITALI 13.261 13.264 18.036 20.027C. SERVET 1.717 1.819 2.839 2.9762.VERG DII NORMAL GELRLER 3.522 4.884 4.612 5.4783.FAKTR GELRLER 6.000 6.279 7.187 8.0334.SERMAYE TRANSFERLER (NET) 510 0 336 3.589

  HARCAMALAR 36.465 36.359 42.633 49.124

  1.CAR GDERLER 20.692 21.056 26.207 28.9642.YATIRIM HARCAMALARI 14.264 12.005 13.662 16.950A.SABT SERMAYE 14.264 11.999 13.653 16.912B.STOK DEM 0 6 9 383.CAR TRANSFERLER 2.037 3.077 3.418 3.7704.KAMULATIRMA VE S.DEER ARTII -528 -323 -653 -5605.SERMAYE TRANSFERLER (NET) 0 543 0 0

  GELR-GDER FARKI -6.018 -4.230 -2.545 -1.181

  (MLYON TL)

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  13/71

  TABLO: 10 DNER SERMAYEL KURULULAR FNANSMAN DENGES (1)

  2008 2009 2010 2011

  (2) (3)

  A. TOPLAM GELRLER 22.241 24.992 27.055 29.653

  I. LETME GELRLER 21.742 24.457 26.314 28.662

  1. MAL VE HZMET SATI HASILATI 18.103 20.308 22.286 24.3672. D

  ER GEL

  RLER 3.639 4.150 4.028 4.295

  II. KURUM BNYESNDE KALAN FONLAR 498 535 451 866

  1. AMORTSMANLAR 322 504 438 8522. KARILIKLAR 177 31 13 14

  III. BTE TRANSFERLER 0 0 290 125

  1. SERMAYE 0 0 0 0

  2. YARDIM-DER 0 0 290 125

  B. TOPLAM GDERLER 21.575 24.164 25.914 28.672

  I. LETME GDERLER 20.364 23.205 24.952 27.187

  1. MAL VE HZMET SATI MALYET 9.707 11.557 12.517 13.6092. DER GDERLER 10.657 11.648 12.434 13.578

  - GENEL YNETM GD. 8.258 9.332 9.837 10.708

  (CAR FYATLARLA, MLYON TL)

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  14/71

  TABLO: 11 SOSYAL GVENLK KURULULARI GELR-GDER DENGES

  2008 2009 2010 2011

  (1) (2)

  I-GELRLER 64.682 74.173 90.504 103.230

  -PRM TAHSLATLARI 56.146 58.864 72.017 82.876

  II-GDERLER 90.584 102.671 118.687 133.835

  -SGORTA DEMELER 59.647 68.051 79.668 92.882

  -SALIK GDERLER (3) 25.404 28.863 32.271 33.349

  -YATIRIM HARCAMALARI (4) 21 91 173 307

  III-GELR-GDER FARKI -25.902 -28.498 -28.183 -30.605

  IV-BTE TRANSFERLER 25.850 29.249 28.183 30.605

  -BTE TRANSFERLER (5) 35.133 52.685 56.180 62.434

  V-FNANSMAN AII 53 -751 0 0

  I-GELRLER 6,80 7,79 8,24 8,50

  -PRM TAHSLATLARI 5,91 6,18 6,55 6,82II-GDERLER 9,53 10,78 10,80 11,02

  -SGORTA DEMELER 6,28 7,14 7,25 7,65

  -SALIK GDERLER (3) 2,67 3,03 2,94 2,75

  -YATIRIM HARCAMALARI (4) 0,00 0,01 0,02 0,03

  III-GELR-GDER FARKI -2,73 -2,99 -2,56 -2,52

  IV-BTE TRANSFERLER 2,72 3,07 2,56 2,52

  -BTE TRANSFERLER (5) 3,70 5,53 5,11 5,14

  (CAR FYATLARLA, MLYON TL)

  (GSYH'YA ORANLAR, YZDE)

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  15/71

  TABLO: 12 SZLK SGORTASI FONU GELR-GDER DENGES

  2008 2009 2010 2011 2008 2009 2

  (1) (2)

  I-GELRLER 9.587 9.713 9.726 9.716 1,01 1,02

  -PRM GELRLER 3.090 3.016 3.486 4.145 0,33 0,32

  -DEVLET KATKISI 1.022 1.019 1.162 1.382 0,11 0,11

  -FAZ GELRLER 5.367 5.579 4.933 4.075 0,56 0,59

  II-GDERLER 1.940 5.970 5.262 2.596 0,20 0,63

  -SGORTA GDERLER 475 1.187 796 766 0,05 0,12

  -DER GDERLER 1.464 4.783 4.465 1.830 0,15 0,50III-GELR-GDER FARKI 7.647 3.743 4.465 7.120 0,80 0,39

  IV-TOPLAM FON VARLII 38.359 42.102 46.566 53.686 4,04 4,42

  (1) Gerekleme Tahmini

  (2) Program

  (CAR FYATLARLA, MLYON TL) (GSYH'YA ORANLA

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  16/71

  TABLO: 13 FON KAYNAK VE HARCAMALARI (1)

  2008 2009 2010 2011 2008 2009

  (2) (3)

  I-KAYNAKLAR 3.789 4.147 4.955 5.216 0,40 0,44

  -VERG GELRLER 3.541 3.662 4.026 4.560 0,37 0,38-VERG DII NORMAL GELRLER 211 356 300 325 0,02 0,04

  -FAKTR GELRLER (NET) 37 52 2 0 0,00 0,01-CAR TRANSFERLER (NET) 0 0 0 0 0,00 0,00-SERMAYE TRANSFERLER (NET) 0 77 627 330 0,00 0,01

  II-DEMELER 4.243 4.398 4.198 4.479 0,45 0,46

  -CAR GDERLER 2.125 2.125 2.111 2.221 0,22 0,22-FAKTR GDERLER (NET) 0 0 0 16 0,00 0,00-SABT SERMAYE YATIRIMLARI 0 0 0 0 0,00 0,00

  -CAR TRANSFERLER (NET) 943 2.273 2.087 2.242 0,10 0,24-SERMAYE TRANSFERLER (NET) 1.175 0 0 0 0,12 0,00

  III-GELR GDER FARKI -455 -251 758 736 -0,05 -0,03

  IV-FNANSMAN 455 251 -758 -736 0,05 0,03

  -DI BOR KULLANIMI 154 218 0 0 0,02 0,02-DI BOR DEMES -65 -65 -55 -61 -0,01 -0,01

  (CAR FYATLARLA, MLYON TL) (GSYH'YA ORANLAR

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  17/71

  TABLO : 14 TOPLAM LETMEC KT FNANSMAN DENGES (3)

  (Cari Fiyatlarla, Milyon TL)

  2008 2009 2010 2011

  (1) (2)

  A. TOPLAM GELRLER 106.210 103.483 107.278 87.981

  I. LETME GELRLER 94.783 93.156 96.216 77.398

  1. MAL VE HZMET SATI HASILATI 85.169 82.854 87.633 71.682

  2. DER GELRLER 9.614 10.302 8.582 5.717

  II. KURUM BNYESNDE KALAN FONLAR 6.324 4.881 4.675 4.181

  1. AMORTSMANLAR 3.429 3.362 3.553 3.6032. ENFLASYON DZELTME KARI/ZARARI 0 0 0 03. KARILIKLAR 2.894 1.519 1.122 577

  III. BTE VE FONLAR 5.104 5.446 6.387 6.402

  1. BTE 5.104 5.446 6.387 6.402-SERMAYE 3.851 3.264 4.539 3.377-GREV ZARARI 1.234 2.162 1.827 3.003-YARDIM VE DER 19 21 22 22

  2. FONLAR 0 0 0 0

  IV. DER GELRLER 0 0 0 0

  B. TOPLAM GDERLER 105.963 100.057 103.891 86.999

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  18/71

  TABLO: 15 233 SAYILI KHK KAPSAMI LETMEC KT FNANSMAN DENGES

  (Cari Fiyatlarla, Milyon TL)

  2008 2009 2010 2011

  (1) (2)

  A. TOPLAM GELRLER 75.204 76.877 80.616 79.140

  I. LETME GELRLER 66.301 68.244 71.182 68.979

  1. MAL VE HZMET SATI HASILATI 59.567 61.078 65.675 64.0502. DER GELRLER 6.734 7.166 5.508 4.930

  II. KURUM BNYESNDE KALAN FONLAR 5.307 3.786 3.664 3.881

  1. AMORTSMANLAR 2.886 2.848 3.093 3.4472. ENFLASYON DZELTME KARI/ZARARI 0 0 0 03. KARILIKLAR 2.421 938 572 434

  III. BTE VE FONLAR 3.597 4.847 5.770 6.279

  1. BTE 3.597 4.847 5.770 6.279-SERMAYE 2.367 2.816 3.959 3.257-GREV ZARARI 1.211 2.010 1.789 3.000-YARDIM VE DER 19 21 22 22

  2. FONLAR 0 0 0 0

  IV. DER GELRLER 0 0 0 0

  B. TOPLAM GDERLER 74.592 72.664 77.378 78.355

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  19/71

  TABLO : 16 4046 SAYILI KANUN KAPSAMI LETMEC KT FNANSMAN DENGES

  (Cari Fiyatlarla, Milyon TL)

  2008 2009 2010 2011

  (1) (2)

  A. TOPLAM GELRLER 31.006 26.606 26.662 8.841

  I. LETME GELRLER 28.482 24.912 25.033 8.419

  1. MAL VE HZMET SATI HASILATI 25.602 21.776 21.958 7.6322. DER GELRLER 2.880 3.136 3.075 787

  II. KURUM BNYESNDE KALAN FONLAR 1.017 1.095 1.011 299

  1. AMORTSMANLAR 544 514 461 1562. ENFLASYON DZELTME KARI/ZARARI 0 0 0 03. KARILIKLAR 474 581 550 144

  III. BTE VE FONLAR 1.507 599 618 123

  1. BTE 1.507 599 618 123-SERMAYE 1.484 448 580 120-GREV ZARARI 23 152 38 3-YARDIM VE DER 0 0 0 0

  2. FONLAR 0 0 0 0

  IV. DER GELRLER 0 0 0 0

  B. TOPLAM GDERLER 31.370 27.393 26.513 8.645

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  20/71

  TABLO: 17 SABT SERMAYE YATIRIMLARI

  2010 2011 2010 2011 (1) (2) (1) (2)

  1. MERKEZ YNETM 28.757 22.220 57,0 46,32. KT 7.210 7.774 14,3 16,2 LETMEC 6.627 7.428 13,1 15,5

  ZELLETRME 583 346 1,2 0,73. LLER BANKASI 544 200 1,1 0,44. DNER SERMAYE 621 782 1,2 1,6

  5. SOSYAL GVENLK KUR. 173 307 0,3 0,6

  ARA TOPLAM 37.306 31.283 74,0 65,2

  MAHALLDARELER 13.109 16.712 26,0 34,8

  TOPLAM KAMU 50.415 47.995 100,0 100,0

  TOPLAM SABT SERMAYE YATIRIMI 207.676 230.688 100,0 100,0 2

  TOPLAM KAMU (3) 53.933 51.821 26,0 22,5

  ZEL 153.743 178.867 74,0 77,5 1KAYNAK:DPT(1) Gerekleme Tahmini(2) Program(3) Merkezi Ynetim Btesi dengesinde personel harcamalar iinde yer alan yatrm iilii kamu yatrmlarna ilave edilmi

  (Cari Fiyatlarla Milyon TL.) (Yzde Da

  l

  m) (1998 Fi

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  21/71

  TABLO: 18 SEKTRLER TBARIYLA SABT SERMAYE YATIRIMLARI (TOPLAM)

  2009 2010 2011 2010 2011(1) (2) (1) (2)

  TARIM 6.324 9.543 10.781 50,9 13,0

  MADENCLK 3.086 4.142 4.755 34,2 14,8 MALAT 53.906 69.211 76.260 28,4 10,2 ENERJ 14.286 11.029 15.034 -22,8 36,3 ULATIRMA 42.707 64.149 65.254 50,2 1,7

  TURZM 6.477 7.438 8.285 14,8 11,4 KONUT 8.090 9.153 10.615 13,1 16,0

  ETM 5.980 7.043 8.543 17,8 21,3 SALIK 6.860 7.485 9.862 9,1 31,8 DER HZMETLER 16.227 18.481 21.299 13,9 15,2 TOPLAM 163.943 207.676 230.688 26,7 11,1KAYNAK:DPT

  (1) Gerekleme Tahmini(2) Program

  (Cari Fiyatlarla, Milyon TL.) (Yzde Deime)

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  22/71

  TABLO: 19 SEKTRLER TBARIYLA SABT SERMAYE YATIRIMLARI (TOPLAM)

  2009 2010 2011 201(1) (2) (1

  TARIM 686 1.036 1.105 50,

  MADENCLK 372 466 506 25,MALAT 6.640 8.218 8.557 23,ENERJ 1.742 1.278 1.657 -26,ULATIRMA 5.131 7.398 7.247 44,TURZM 801 894 940 11,KONUT 1.005 1.076 1.176 7,

  ETM 685 780 895 13,SALIK 809 842 1.054 4,DER HZMETLER 1.977 2.210 2.405 11,TOPLAM 19.848 24.199 25.543 21,KAYNAK:DPT

  (1) Gerekleme Tahmini(2) Program

  (1998 Fiyatlaryla, Milyon TL.) (Yzde

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  23/71

  TABLO: 20 SEKTRLER TBARIYLA SABT SERMAYE YATIRIMLARI (KAMU) (3)

  2009 2010 2011 2010 2011(1) (2) (1) (2)TARIM 4.803 5.129 5.831 6,8 13,7

  MADENCLK 827 1.439 1.666 73,9 15,8 MALAT 448 451 602 0,7 33,4 ENERJ 3.737 3.352 3.418 -10,3 2,0 ULATIRMA 11.659 23.368 16.067 100,4 -31,2 TURZM 122 267 394 118,7 47,8

  KONUT 610 817 1.090 34,0 33,4 ETM 4.971 5.396 6.452 8,6 19,6 SALIK 2.702 2.473 2.969 -8,5 20,1 DER HZMETLER 9.463 11.240 13.331 18,8 18,6 KTSAD 3.240 3.370 4.386 4,0 30,2

  SOSYAL 6.223 7.871 8.945 26,5 13,6

  TOPLAM 39.342 53.933 51.821 37,1 -3,9KAYNAK:DPT

  (1) Gerekleme Tahmini(2) Program

  (3) Merkezi Ynetim Btesi dengesinde personel harcamalar iinde yer alan yatrm iilii kamu yatrmlarna ilave e

  (Cari Fiyatlarla, Milyon TL.) (Yzde Deime)

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  24/71

  TABLO: 21 SEKTRLER TBARIYLA SABT SERMAYE YATIRIMLARI (KAMU)

  2009 2010 2011 2010(1) (2) (1)

  TARIM 499 492 529 -1,3

  MADENCLK 92 148 162 59,9MALAT 52 49 62 -6,6ENERJ 441 368 355 -16,5 ULATIRMA 1.301 2.419 1.571 86,0

  TURZM 13 28 39 107,1KONUT 62 77 97 23,9

  ETM 561 580 655 3,4SALIK 292 248 281 -15,1DER HZMETLER 1.143 1.318 1.478 15,3 KTSAD 391 395 486 0,9

  SOSYAL 752 923 991 22,7

  TOPLAM 4.457 5.727 5.228 28,5KAYNAK:DPT

  (1) Gerekleme Tahmini(2) Program

  (1998 Fiyatlaryla, Milyon TL.) (Yzde De

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  25/71

  TABLO: 22 SEKTRLER TBARIYLA SABT SERMAYE YATIRIMLARI (ZEL)

  2009 2010 2011 2010 2011(1) (2) (1) (2)TARIM 1.520 4.414 4.950 190,3 12,1

  MADENCLK 2.258 2.703 3.089 19,7 14,3 MALAT 53.458 68.760 75.658 28,6 10,0 ENERJ 10.548 7.678 11.616 -27,2 51,3 ULATIRMA 31.048 40.781 49.187 31,3 20,6 TURZM 6.355 7.172 7.891 12,8 10,0 KONUT 7.480 8.336 9.525 11,4 14,3 ETM 1.010 1.647 2.091 63,1 27,0 SALIK 4.158 5.012 6.893 20,5 37,5 DER HZMETLER 6.764 7.241 7.967 7,0 10,0 TOPLAM 124.600 153.743 178.867 23,4 16,3KAYNAK:DPT

  (1) Gerekleme Tahmini

  (2) Program

  (Cari Fiyatlarla, Milyon TL.) (Yzde Deime)

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  26/71

  TABLO: 23 SEKTRLER TBARIYLA SABT SERMAYE YATIRIMLARI (ZEL)

  2009 2010 2011(1) (2)

  TARIM 187 543 576

  MADENCLK 280 319 344 MALAT 6.588 8.169 8.496 ENERJ 1.301 910 1.302 ULATIRMA 3.830 4.979 5.676

  TURZM 788 867 901 KONUT 943 999 1.079

  ETM 125 200 240 SALIK 517 595 773 DER HZMETLER 834 892 928 TOPLAM 15.391 18.473 20.314KAYNAK:DPT

  (1) Gerekleme Tahmini(2) Program

  (1998 Fiyatlaryla, Milyon TL.)

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  27/71

  TABLO: 24 SEKTRLER TBARIYLA SABT SERMAYE YATIRIMLARI (2010) (1)

  MERKEZ ZELLE. LLER DN. SER. ALT YZD

  SEKTRLER YNETM (2) KT KAPS. KUR. BANKASI + S.G.K. TOPLAM DAILTARIM 3.707 132 2 0 124 3.965 1

  MADENCLK 104 1.321 0 0 0 1.425 MALAT 33 224 28 1 1 286 ENERJ 1.444 1.002 550 0 0 2.996 ULATIRMA 12.379 3.935 3 0 106 16.424 4TURZM 200 0 0 0 3 202 KONUT 297 1 0 0 0 298

  ETM 4.543 0 0 0 24 4.567 1SALIK 1.444 0 0 0 354 1.797

  DER HZMETLER 4.606 12 0 543 184 5.346 1 KTSAD 2.297 12 0 37 179 2.526

  SOSYAL 2.309 0 0 506 5 2.820

  TOPLAM 28.757 6.627 583 544 795 37.306 10YZDE DAILIM 77,1 17,8 1,6 1,5 2,1 100,0YZDE DAILIM 57,0 13,1 1,2 1,1 1,6 74,0KAYNAK:DPT

  (1) Gerekleme Tahmini(2) Yatrm ilii Haritir.

  ( Cari Fiyatlarla, Milyon TL.)

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  28/71

  TABLO: 25 SEKTRLER TBARIYLA SABT SERMAYE YATIRIMLARI (2011) (1)

  MERKEZ ZELLE. LLER DN. SER. ALT YZDSEKTRLER YNETM (2) KT KAPS. KUR. BANKASI + S.G.K. TOPLAM DAILTARIM 4.247 191 1 0 110 4.549 1

  MADENCLK 110 1.536 0 0 0 1.646 MALAT 43 309 42 0 7 400 ENERJ 1.530 1.303 300 0 0 3.133 1ULATIRMA 4.635 4.063 3 0 134 8.834 2TURZM 252 0 0 0 3 255 KONUT 399 9 0 0 0 408

  ETM 4.426 0 0 0 30 4.456 1

  SALIK 1.511 0 0 0 486 1.997 DER HZMETLER 5.067 17 0 200 321 5.605 1 KTSAD 2.686 17 0 32 317 3.052

  SOSYAL 2.382 0 0 168 3 2.553

  TOPLAM 22.220 7.428 346 200 1.089 31.283 10YZDE DAILIM 71,0 23,7 1,1 0,6 3,5 100,0YZDE DAILIM 46,3 15,5 0,7 0,4 2,3 65,2KAYNAK:DPT

  (1) Program

  (2) Yatrm ilii Haritir.

  ( Cari Fiyatlarla, Milyon TL.)

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  29/71

  3

  Y A T I R I M L A R

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  30/71

  2011 Y I L I K A M U Y A T I R I MTAHSSLERNN

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  31/71

  T AB L O: 2 6 - T OP L AM KAMU Y AT I R I M T A H S S L E R N N S E K T R E L D A I L I M K * )( C a r i F i y a t l a r l a . B i n TL )

  S E K T R L E R 2 0 1 0 2 0 1 1 1 1 / 1 0T A H S S % PAY T A H S S % PAY A R T I U )

  T AR I M 3 6 6 6 6 0 6 1 3 . 2 4 5 4 8 5 3 0 1 4 . 5 2 4 . 1SULAMA 2 7 5 0 7 6 8 9 . 9 3 3 5 1 8 0 0 1 0 . 7 2 1 . 8ORMANCI LI K 3 3 9 5 3 6 1 . 2 4 0 3 0 0 0 1 . 3 1 8 . 7O E R 5 7 6 3 0 2 2 . 1 7 9 3 7 3 0 2 . 5 3 7 . 7

  M A D E N C L K 1 4 1 9 8 0 0 5 . 1 1 6 4 5 6 8 0 5 . 3 1 5 . 9 M A L A T 3 3 3 4 7 2 1 . 2 4 0 0 4 6 0 1 . 3 2 0 . 1E N E R J 3 3 7 6 1 0 0 1 2 . 1 3 1 3 3 0 2 7 1 0 . 0 - 7 . 2U L A T I R M A 7 9 6 8 2 4 4 2 8 . 7 8 8 3 4 2 4 0 2 8 2 1 0 . 9

  D E M R Y O L U U L A T I R M A S I 3 7 4 0 0 0 0 1 3 . 5 4 2 7 7 2 0 0 1 3 . 7 14 4D E N Z Y O L U U L A T I R M A S I 1 6 0 3 8 5 0 . 6 2 5 1 0 0 0 0 . 8 5 6 . 5HAVAYOLU U L A T I R M A S I 4 5 7 5 0 0 1 6 5 1 4 6 0 0 1 6 1 2 . 5KARAYOLU U L A T I R M A S I 2 4 8 6 8 6 5 8 . 9 2 6 2 0 0 8 0 8 . 4 5 4BORU HATTI 4 5 0 0 0 0 1 6 4 0 0 0 0 0 1 . 3 - 1 1 1H A B E R L E M E 2 2 3 5 0 0 0 . 8 2 9 6 3 6 0 0 . 9 3 2 . 6OTOYOLLAR 4 4 9 9 9 4 1 6 4 7 5 0 0 0 1 . 5 5 6

  T U R Z M 1 8 2 2 0 2 0 . 7 2 5 4 7 5 5 0 . 8 3 9 . 8KONUT 1 5 7 0 2 1 0 . 6 4 0 7 8 7 6 1 . 3 1 5 9 . 8E T M 4 0 6 0 4 1 7 1 4 . 6 4 4 5 6 2 5 0 1 4 2 9 . 7

  L K R E T . V E G E N . O R T A R E T M 1 3 6 1 7 7 7 4 . 9 1 4 3 9 6 2 5 4 . 6 5 . 7M E S L E K VE T E K N K E T M 4 7 9 9 4 3 1 . 7 5 6 9 5 0 0 1 . 8 1 8 . 7Y K S E K R E T M 1 5 4 7 8 6 2 5 . 6 1 7 2 9 7 8 4 5 . 5 1 1 . 8K L T R 3 5 1 4 1 7 1 . 3 3 8 1 0 3 6 1 . 2 8 . 4BEDEN E T M VE SPOR 3 1 9 4 1 8 1 . 1 3 3 6 3 0 5 1 1 5 . 3

  S A L I K 1 7 7 7 8 9 2 6 . 4 1 9 9 6 9 0 4 6 4 1 2 . 3D E R KAMU H Z M E T L E R 4 8 5 3 5 3 6 17 . 5 5 6 0 5 4 6 3 17 . 9 1 5 . 5

  D K H - K T S A D 2 3 7 8 5 3 7 8 . 6 3 0 3 2 8 1 0 9 . 7 2 7 . 5GENEL D A R E 7 8 7 9 4 2 2 . 8 1 0 7 9 9 3 8 3 . 5 3 7 . 1

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  32/71

  TABLO: 27 - MERKEZ! Y N E T M 6 T E Y A T R M T A H S S L E R N N S E K T R E L D A L M ( )( C a r i F i y a t l a r l a . Bi n T l )

  2 0 1 0 20112 0 1 1 / 1 0

  S E K T R L E R SERMAYE SERMAYE % SERMAYE SERMAYE * A R T I G D E R T R A N S F E R TOPLAM PAY G D E R T R A N S F E R TOPLAM PAY *

  TARI M 3 413 3 7 1 8 5 7 6 3 421 9 4 7 1 7 . 8 4 195 8 9 0 5 1 04 0 4 24 6 9 3 0 1 9 . 1 2 4 . 1SULAMA 2 75 0 7 6 8 0 2 750 7 6 8 1 4 . 3 3 351 8 0 0 0 3 351 8 0 0 1 5 . 1 2 1 . 8ORMANCI LI K 2 3 8 2 5 2 0 2 3 8 2 5 2 1 2 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 4 2 5 . 9D E R 4 2 4 3 5 1 8 5 7 6 4 3 2 9 2 7 2 . 2 5 4 4 0 9 0 5 1 040 5 9 5 1 3 0 2 . 7 3 7 . 5

  M AD E N C L K 1 0 3 8 0 0 0 1 0 3 8 0 0 0 . 5 1 0 9 6 8 0 0 1 0 9 6 8 0 0 . 5 5. 7 M AL A T 3 2 7 0 0 0 3 2 7 0 0 0 . 2 4 2 5 0 0 0 4 2 5 0 0 0 . 2 3 0 . 0E N E R J 1 373 9 2 6 0 1 373 9 2 6 7 1 1 530 3 1 2 0 1 530 3 1 2 6 . 9 1 1 . 4U L A T I R MA 4 32 6 6 8 4 0 4 32 6 6 8 4 2 2 . 5 4 634 6 1 0 0 4 634 6 1 0 2 0 . 9 7. 1

  D E M R Y O L U UL A T I R MA S I 1 213 0 0 0 0 1 213 0 0 0 6 . 3 1 277 2 0 0 0 1 277 2 0 0 5 7 5. 3D E N Z Y O L U U L A T I R MA S I 1 0 2 8 2 5 0 1 0 2 8 2 5 0 . 5 1 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 . 5 1 7 . 7HAVAYOLU U L A T I R M A S I 9 9 5 0 0 0 9 9 5 0 0 0 . 5 1 0 4 6 0 0 0 1 0 4 6 0 0 0 . 5 5. 1KARAYOLU U L A T I R MA S I 2 447 8 6 5 0 2 447 8 6 5 1 2 . 7 2 580 4 5 0 0 2 580 4 5 0 1 1 6 5. 4H A B E R L E M E 1 3 5 0 0 0 1 3 5 0 0 0 1 7 6 3 6 0 0 7 6 3 6 0 0 . 3 4 65 . 6OTOYOLLAR 4 4 9 9 9 4 0 4 4 9 9 9 4 2 3 4 7 5 0 0 0 0 4 7 5 0 0 0 2 1 5. 6

  T U R Z M 7 8 0 7 0 1 0 1 6 3 2 1 7 9 7 0 2 0 Q 1 1 3 1 6 5 1 3 9 100 2 5 2 2 6 5 1. 4 0 . 4KONUT 1 5 6 0 2 1 0 1 5 6 0 2 1 0 . 8 3 9 9 1 7 6 0 3 99 1 7 6 1 8 1 5 5 . 8E T M 3 570 0 4 9 4 6 5 8 6 8 4 035 9 1 7 2 0 . 9 3 883 1 4 2 5 4 2 80 8 4 425 9 5 0 1 9 . 9 9 . 7

  L K O R E T . V E G E N . O R T A R E T M 1 091 7 7 7 2 6 0 0 0 0 1 351 7 7 7 7 0 1 150 0 0 0 2 7 4 62 5 1 424 6 2 5 6 . 4 5. 4M E S L E K VE T E K N K E T M 4 2 7 4 4 3 5 2 5 0 0 4 7 9 9 4 3 2 . 5 5 1 3 5 0 0 5 6 000 5 6 9 5 0 0 2 6 1 8 . 7Y K S E K R E T M 1 381 1 1 2 1 5 2 2 5 0 1 533 3 6 2 8 0 1 503 4 8 4 2 1 1 000 1 714 4 8 4 7 7 1 1 . 8K L T R 3 5 1 4 1 7 0 3 5 1 4 1 7 1 8 3 8 1 0 3 6 0 3 8 1 0 3 6 1 7 8 . 4BEDEN E T M VE SPOR 3 1 8 3 0 0 1 1 1 8 3 1 9 4 1 8 1 7 3 3 5 1 2 2 1 183 3 3 6 3 0 5 1 5 5. 3

  S A L I K 1 310 6 5 3 5 8 9 ] 311 2 4 2 6 e 1 5 09 0 0 0 1 954 I 510 9 5 4 6 . 8 1 5 . 2D E R KAMU H Z M E T L E R 3 618 2 2 3 7 0 9 6 8 2 4 327 9 0 5 2 2 c 4 258 1 0 8 7 9 9 298 5 067 4 0 6 2 2 8 1 7 1

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  33/71

  TABLO: 28- GENEL B T E YATI RIM T A H S S L E R N N S E K T R E L D A L M ( *)( C a r i F i y a t l a r l a . Bi n T L)

  2 0 1 0 20112 0 1 1/ 1 0

  S E K T R L E R SERMAYE SERMAYE t SERMAYE SERMAYE % A R T I G D E R T R A N S F E R TOPLAM PAY G D E R T R A N S F E R TOPLAM PAY %

  TARI M 3 293 9 3 ? . 8 576 3 302 5 1 4 2 7 . 5 4 07 5 8 9 0 5 1 040 4 126 9 3 0 2 8 9 2 5 . 0SULAMA 2 750 76E; 0 2 750 7 6 8 2 2 9 3 351 8 0 0 0 3 351 8 0 0 2 3 . 5 2 1 . 8ORMANCI LI K 1 3 3 2 5 2 0 1 33 2 5 2 1 1 1 9 5 0 0 0 0 1 9 5 0 0 0 1. 4 6 . 3D E R 4 0 9 9 1 8 8 576 4 1 8 4 9 4 3 5 5 2 9 0 9 0 5 1 040 5 8 0 1 30 4 1 3 8 . 6

  M A O E N C L K 3 8 0 0 0 3 8 0 0 0 . 0 3 6 8 0 0 3 6 8 0 0 0 - 3 . 2 MA L A T 2 0 5 0 0 0 2 0 5 0 0 0 . 2 2 9 5 0 0 0 2 9 5 0 0 0 2 4 3 . 9

  E N E R J 1 361 9 3 1 0 1 361 9 3 1 u . 3 1 457 6 7 4 0 1 457 7 4 10 ? 7. 0U L A T R MA 1 453 1 9 9 0 1 453 1 9 9 12 . 1 1 594 0 1 0 0 1 594 0 1 0 11 2 9 . 7

  D E M R Y O L U U L A T I R MA S I 1 213 0 0 0 1 213 0 0 0 1 0 .1 1 277 2 0 0 0 1 277 2 0 0 9 0 5. 3D E N Z Y O L U U L A T I R MA S I 1 02 8 2 5 0 1 0 2 8 2 5 0 . 9 1 2 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 . 8 1 7 . 7HAVAYOLU U L A T I R MA S I 9 5 5 0 0 0 9 5 5 0 0 0 . 8 1 0 4 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 . 7 8 . 9KARAYOLU U L A T I R MA S I 2 8 3 7 4 0 2 8 3 7 4 0 . 2 1 5 4 5 0 0 1 5 4 5 0 0 . 1 - 4 5 5H A B E R L E M E 1 3 5 0 0 0 1 3 5 0 0 0 . 1 7 6 3 6 0 0 7 6 3 6 0 0 5 4 6 5. 6

  T U R Z M 3 8 0 0 5 9 9 632 1 3 7 6 3 7 1 1 6 4 8 8 2 1 3 6 000 2 0 0 8 8 2 1. 4 6 . 0KONUT 1 5 0 7 7 1 0 1 5 0 7 7 1 1 3 3 9 2 9 2 6 0 3 9 2 9 2 6 2 . 8 1 6 0 . 6E T M 1 738 9 4 1 3 1 2 500 2 051 4 4 1 1 7 .1 1 892 6 5 9 3 3 0 62 5 2 22 3 2 8 4 15 6 8 . 4

  L K G R E T . V E G E N . O R T A R E T M 1 085 7 7 ' 2 6 0 000 l 345 7 7 7 11 2 1 150 0 0 0 2 7 4 62 5 1 424 2 5 10 0 5. 9M E S L E K VE T E K N K E T M 4 1 6 4 4 3 5 2 500 4 6 8 9 4 3 3 9 5 0 2 5 0 0 5 6 000 5 5 8 5 0 0 3 . 9 1 9 . 1Y KS E K R E T M 2 8 7 7 4 0 2 8 7 7 4 0 . 2 2 2 5 5 0 0 2 2 5 5 0 0 2 - 2 1 . 6K L T R 1 7 7 9 4 / 0 1 7 7 9 4 7 1 5 1 9 2 6 0 9 0 1 9 2 6 0 9 1. 8. 2BEDEN E T M VE SPOR 3 0 0 0 ) 0 3 0 0 0 0 0 . 2 2 5 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 . 2 - 1 6 . 7

  S A L I K 8 4 4 7 3 9 5 8 9 8 4 5 3 2 8 7 0 1 025 0 0 0 1 954 1 02 6 9 5 4 7 . 2 2 1 . 5D E R KAMU H Z M E T L E R 2 527 5 2 / 1 5 3 081 2 680 6 0 8 2 2 3 3 037 3 7 0 1 7 2 798 3 210 1 6 8 2 2 . 5 1 9 . 8

  D K H - K T S A D 1 647 3 4 1 0 1 647 3 4 1 1 3 7 2 090 5 9 9 0 2 09 0 5 9 9 1 4 . 7 2 6 . 9GENEL D AR E 7 6 2 5 0 3 0 76 2 5 0 8 6 . 4 1 051 0 1 1 0 1 051 0 1 1 7 . 4 3 7 . 8

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  34/71

  TABLO: 2 9 - Z E L B T E YATI RIM T A H S S L E R N N S E K T R E L D A I L I MI ( *)( C a r i F i y a t l a r l a . Bi n T L)

  2 0 1 0 20112 0 1 1 / 1 0S E K T R L E R SERMAYE SERMAYE % SERMAYE SERMAYE % A R T I

  G D E R T R A N S F E R TOPLAM PAY G D E R T R A N S F E R TOPLAM PAY %

  TARI M 1 1 9 4 3 3 0 1 1 9 43 3 1 7 12 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 5 0 . 5ORMANCI LI K 1 0 5 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 1 5 1 0 5 0 0 0 0 1 0 5 00 0 1 3 0. 0D E R 14 4 3 3 0 14 4 3 3 0 2 1 5 0 0 0 0 15 0 0 0 0 2 " ' 3. 9

  M A D E NC L K 10 0 00 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 1 0 6 0 0 0 0 10 6 00 0 1 4 6. 0 MA L A T 1 2 2 0 0 0 1 2 2 0 0 0 2 1 3 0 0 0 0 13 0 0 0 0 2 6 . 6E N E R J 1 1 9 9 5 0 1 1 9 9 5 0 2 7 2 6 3 8 0 7 2 63 8 0 9 5 0 5. 6U L A T I R MA 2 8 7 3 48 5 0 2 8 7 3 4 8 5 3 9 . 8 3 0 4 0 6 0 0 0 3 0 4 0 60 0 3 8 . 7 5. 8

  HAVAYOLU U L A T I R M A S I 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 6 0 0 0 6 0 0 0 0 - 8 5 . 0KARAYOLU U L A T I R M A S I 2 4 1 9 49 1 0 2 4 1 9 49 1 33 . 5 2 5 6 5 00 0 0 2 5 6 5 00 0 32 , 7 6 . 0OTOYOLLAR 44 9 99 4 0 4 4 9 99 4 6 2 47 5 0 0 0 0 47 5 00 0 6. 1 5. 6

  T U R Z M 4 0 0 6 5 2 0 0 0 42 06 5 0 . 6 4 8 2 8 3 3 10 0 51 3 8 3 0 7 2 2 . 2KONUT 5 2 5 0 0 5 25 0 0 1 6 2 5 0 0 6 25 0 0 1 1 9 . 0E T M 1 8 3 1 10 8 15 3 36 8 1 984 47 6 27 . 5 1 9 9 0 8 3 212 18 3 2 202 66 6 28 . 1 1 1. 0

  L K R E T . V E G E N . O R T A R E T M 6 0 0 0 0 6 0 00 0 1 0 0 0 0. 0M E S L E K VE T E K N K E T M 11 000 0 11 000 0 . 2 11 000 0 11 00 0 0. 1 0. 0Y KS E K R E T M 1 3 5 2 33 8 15 2 25 0 1 504 588 20 8 1 4 8 0 93 4 211 ooo 1 691 93 4 21 . 6 1 2. 5K L T R 1 7 3 4 7 0 0 17 3 47 0 2 4 18 8 42 7 0 1 8 8 42 7 2 . 4 8 6BEDEN E T M VE SPOR 28 8 30 0 1 118 28 9 41 8 4. 0 3 10 122 1 183 311 305 4. 0 7. 6

  S A L K 4 6 5 91 4 0 465 91 4 6 4 48 4 000 0 48 4 00 0 6 2 3 9D E R KAMU H Z M E T L E R 1 052 36 55 6 601 1 609 137 22 3 1 126 89 8 62 6 50 0 1 75 3 39 8 22 3 9. 0

  D KH - K T S A D 4 8 5 7 21 0 48 5 72 1 6. 7 49 1 42 7 0 49 1 42 7 6 3 1. 2GENEL D AR E 13 03 4 0 13 034 0 2 13 52 7 0 13 527 0. 2 3 8H A R T A - T A P U - K A DA S T R O 2 68 7 0 2 68 7 0 0 2 9 0 0 0 2 9 0 0 0 . 0 7 9

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  35/71

  TABLO: 3 0 - D Z E N L E Y C VE D E N E T L E Y C KURUMLARI N YATI RIM T A H S S L E R N N S E K T R E L D A I L I M I ( *)( C a r i F i y a t l a r l a . Bi n T L)

  S E K T R L E R

  2 0 1 0 2 0 1 1

  SERMAYE SERMAYE

  G D E R T R A NS F E R TOPLAM

  i SERMAYE SERMAYE

  PAY G O E R T R A NS F E R

  2 0 11 / 1 0

  A R T

  TOPLAM PAY *

  D E R KAMU H Z M E T L E R 3 8 150 O 38 150 100 O 103 340 O 103 840 100. 0 172. 1

  D K H - K T S A D I 38 160

  D Z E N L E M E VE DENET H Z M . 38 160

  O 38 160 100. 0 103 840 O 103 840 100 O 172. 1

  O 38 160 100 0 103 340 O 103 840 100.0 172. 1

  K T S A D S E K T R L E R T O P L A M 38 160 O 38 160 100. 0 103 840 O 103 840 100.0 172. 1

  SOSYAL S E K T R L E R TOPLAM O 0. 0 O 0. 0 - 1 0 0 . 0

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  36/71

  TABLO 3 1 - D N E R SERMAYE VE SOSYAL G V E N L K KURUMLARI NI N YATI RI M T A H S S L E R N NS E K T R E L D A I L I M I ( * )

  ( C a r i F i y a t l a r l a . B i n TL )S E K T R L E R 2 0 1 0 2 0 1 1 1 1 / 1 0

  T A H S I S 3 P AY T A HS I S % P AY A R T U )T AR M 1 0 5 8 5 9 1 1 . 7 1 0 9 6 0 0 1 0 . 1 3 . 5

  O R MA NC L K 1 0 1 2 8 4 1 1 . 2 1 0 3 0 0 0 9 5 1. 7D I E R 4 5 7 5 0 5 6 6 0 0 0 6 4 4 . 3

  I MA L A T 6 2 5 0 . 1 6 5 5 0 0 6 9 4 8 . 0U L A T R MA 1 1 8 0 0 0 1 3 . 1 1 3 3 6 3 0 1 2 . 3 1 3 . 2

  D E N I Z Y OL U U L A T R MA S 0 0 0 4 0 0 0 0 .4 -H A V A Y O L U U L A T R MA S 9 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 1 1 . 1K AR A Y OL U U L A T R MA S 3 9 0 0 0 4 . 3 3 9 6 3 0 3 . 6 1 . 6H A B E R L E M E 7 0 0 0 0 7 . 8 8 0 0 0 0 7 3 1 4 . 3

  T UR I Z M 2 5 0 0 0 . 3 2 5 0 0 0 . 2 0 . 0E I T I M 2 4 5 0 0 2 . 7 3 0 3 0 0 2 . 8 2 3 . 7

  I L K R E T . V E G E N. O R T A R E T I M 1 0 0 0 0 1 . 1 1 5 0 0 0 1 . 4 5 0 . 0Y K S E K R E T I M 1 4 5 0 0 1 . 6 1 5 3 0 0 1 . 4 5 . 5

  S A L K 4 6 6 6 5 0 5 1 . 7 4 8 5 9 5 0 4 4 . 6 4 . 1D I E R KAMU H I Z ME T L E R I 1 8 4 4 1 6 2 0 . 4 3 2 0 6 7 4 2 9 . 4 7 3 . 9

  D KH - I K T I S A D I 1 7 6 8 6 5 1 9 . 6 3 1 4 9 4 4 2 8 . 9 7 8 . 1G E NE L I D AR E 1 2 4 0 0 1 . 4 1 5 4 0 0 1 . 4 2 4 . 2HARI T A - T A P U- K AD AS T R O 1 8 6 1 0 . 2 2 0 0 0 0 . 2 7 . 5

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  37/71

  T AB L O: 3 2 - S O S YA L G V E N L K KURUMLARI NI N Y AT I R I M T A H S S L E R N N S E K T R E L D A I L I M I( C a r i F i y a t l a r l a . B i n T L )

  S E K T R L E R 2 0 1 0 2 0 1 1 1 1 / 1 0T A H S S % PAY T A H S S % PAY A R T I U )

  D E R KAMU H Z M E T L E R 1 7 3 5 5 0 1 0 0 . 0 3 0 7 2 7 4 1 0 0 . 0 7 7 . 1D K H - K T S A D 1 6 3 5 5 0 9 7 . 1 3 0 3 8 4 4 9 8 . 9 8 0 . 3

  GENEL O A R E 6 5 5 0 3 . 8 7 0 0 0 2 . 3 6 . 9T C A R E T H Z M E T L E R 1 6 2 0 0 0 9 3 . 3 2 9 6 8 4 4 9 6 . 6 8 3 . 2

  OKH- SOSYAL 5 0 0 0 2 . 9 3 4 3 0 1 . 1 - 3 1 . 4SOSYAL G V E N L K VE S T H D A M 5 0 0 0 2 . 9 3 4 3 0 1 . 1 - 3 1 . 4

  K T S A D S E K T R L E R TOPLAM 1 6 8 5 5 0 9 7 . 1 3 0 3 8 4 4 9 8 . 9 8 0 . 3SOSYAL S E K T R L E R TOPLAM 5 0 0 0 2 . 9 3 4 3 0 1 . 1 - 3 1 . 4G E N E L T O P L A M 1 7 3 5 5 0 1 0 0 . 0 3 0 7 2 7 4 1 0 0 . 0 7 7 . 1

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  38/71

  TABLO: 3 3 - D N E R S E R M A Y E L K U R U L U L A R I N YAT I R I M T A H S S L E R N N S E K T R E L D A I L I M I ( * )( C a r i F i y a t l a r l a . B i n T L )

  S E K T R L E R 2 0 1 0 2 0 1 1 1 1 / 1 0T A H S S tS PAY T A H S S % PAY A R T I U )

  T AR I M 1 0 5 8 5 9 14 . 5 1 0 9 6 0 0 1 4 . 0 3 . 5ORMANCI LI K 1 0 1 2 8 4 1 3 . 9 1 0 3 0 0 0 1 3 . 2 1 . 7D E R 4 5 7 5 0 . 6 6 6 0 0 0 . 8 4 4 . 3

  MA L A T 6 2 5 0 . 1 6 5 5 0 0 . 8 9 4 8 . 0U L A T I R M A 1 1 8 0 0 0 1 6 . 2 1 3 3 6 3 0 17 . 1 1 3 . 2

  D E N Z Y O L U U L A T I R M A S I 0 0 . 0 4 0 0 0 0 . 5HAVAYOLU U L A T I R M A S I 9 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 . 3 1 1. 1KARAYOLU U L A T I R M A S I 3 9 0 0 0 5 . 3 3 9 6 3 0 5 . 1 1 . 6H A B E R L E M E 7 0 0 0 0 9 . 6 8 0 0 0 0 1 0 . 2 1 4 . 3

  T U R Z M 2 5 0 0 0 . 3 2 5 0 0 0 . 3 0 . 0E T M 2 4 5 0 0 3 . 4 3 0 3 0 0 3 . 9 2 3. 7

  L K R E T . V E G E N . O R T A R E T M 1 0 0 0 0 1 A, *t 1 5 0 0 0 1 . 9 5 0 . 0Y K S E K R E T M 14 5 0 0 2 . 0 1 5 3 0 0 2 . 0 5 . 5S A L I K 4 6 6 6 5 0 6 4 . 0 4 8 5 9 5 0 6 2 . 1 4 . 1D E R KAMU H Z M E T L E R 1 0 8 6 6 1 . 5 1 3 4 0 0 1 . 7 2 3 . 3

  D K H - K T S A D 8 3 1 5 . 1 1 1 1 0 0 1 . 4 3 3 . 5GENEL D A R E 5 8 5 0 0 . 8 8 4 0 0 1 . 1 4 3 . 6

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  39/71

  TABLO: 3 4 - K T Y AT I R I M T A - I S S L E R N N S E K T R E L D A I L I M I ( * )( C a r i F i y a t l a r l a . B i n TL )

  S E K T R L E R 2 0 1 0 2 0 1 1 1 1 / 1 0T A H S S % PAY T A H S S % PAY A R T I ( S )

  T AR I M 1 3 8 5 5 0 2 1 1 9 1 0 0 0 2 6 3 7 . 9D E R 1 3 8 5 5 0 2 1 1 9 1 0 0 0 2 6 3 7 . 9

  M A D E N C L K 1 3 1 6 0 0 0 1 9 6 1 5 3 6 0 0 0 2 0 7 1 6. 7 MA L A T 2 7 7 6 1 2 4 1 3 0 9 2 1 0 4 2 1 1. 4E N E R J 1 4 5 2 1 3 4 2 1 6 1 3 0 2 6 7 5 17 5 - 1 0 . 3U L A T I R M A 3 5 1 1 3 6 0 5 2 3 4 0 6 3 0 0 0 5 4 7 1 5 . 7

  D E M R Y O L U U L A T I R M A S I 2 5 2 7 0 0 0 37 7 3 0 0 0 0 0 0 4 0 4 1 8 . 7D E N Z Y O L U U L A T I R M A S I 4 5 3 6 0 g 7 1 2 3 0 0 0 1 7 1 7 1. 2HAVAYOLU U L A T I R M A S I 3 4 9 0 0 0 5 2 4 0 0 0 0 0 5 4 1 4. 6BORU HATTI 4 5 0 0 0 0 5 7 4 0 0 0 0 0 5 4 - 1 1 . 1H A B E R L E M E 1 4 0 0 0 0 2 1 4 0 0 0 0 1 9 0 . 0

  KONUT 1 0 0 0 0 0 8 7 0 0 0 1 7 7 0 . 0D E R KAMU H Z M E T L E R 1 3 0 0 0 0 2 1 7 3 8 3 0 2 3 3. 7

  DKH- SOSYAL 13 0 0 0 0 2 17 3 8 3 0 2 3 3. 7T E K N O L O J K A R A T I R M A 1 3 0 0 0 0 2 17 3 8 3 0 2 3 3. 7

  K T S A D S E K T R L E R TOPLAMI 6 6 9 5 6 5 6 9 9 8 7 4 0 1 8 8 5 9 9 6 1 0 . 54

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  40/71

  TABLO: 3 5 - 2 E L L E T R M E KAPS AMI NA ALI NAN K U R U L U L A R I N YAT I R I M T A H S S L E R N N S E K T R E LD A I L I M I ( * )

  ( C a r i F i y a t l a r l a . B i n TL )S E K T R L E R 2 0 1 0 2 0 1 1 1 1 / 1 0

  T A H S S c PAY T A H S S * P AY A R T I U )T AR I M 2 5 0 0 . 0 1 0 0 0 0 . 3 3 0 0 . 0

  D E R 2 5 0 0 . 0 1 0 0 0 0 . 3 3 0 0 . 0 MA L A T 2 0 7 5 0 3 . 6 4 2 2 0 0 1 2 . 2 1 0 3 . 4E N E R J 5 5 0 0 4 0 9 4 . 3 3 0 0 0 4 0 8 6 . 7 - 4 5 . 5U L A T I R M A 1 2 2 0 0 2 . 1 3 0 0 0 0 . 9 - 7 5 . 4

  D E N Z Y O L U U L A T I R M A S I 1 2 2 0 0 2 . 1 3 0 0 0 0 . 9 - 7 5 . 4

  K T S A D S E K T R L E R TOPLAMI 5 8 3 2 4 0 1 0 0 . 0 3 4 6 2 4 0 1 0 0 . 0 - 4 0. 6G E N E L T O P L A M 5 8 3 2 4 0 1 0 0 . 0 3 4 6 2 4 0 1 0 0 . 0 - 4 0 . 6

  ( * ) Kamu p a y y z d e 5 0 ' d e n f a z l a o l a n k u r u l u l a r k a p s a m a k t a d r .

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  41/71

  TABLO: 3 6 - L LE R BANKASI " A T I R I M T AHS S L E R N N SEKTOREL D A I L I MI( C a r F i y a t l a r l a . B i n TL )

  S E K T R L E R 2 0 1 0 2 0 1 1 1 1 / 1 0T A HS I S } PAY T A HS I S % P AY A R T U )

  I MALAT 1 7 8 5 0 5 0 0 0 - 1 0 0 . 0

  OI E R KAMU H I Z ME T L E R I 3 2 8 2 1 5 9 9 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 . 0 - 3 9 . 1O KH - I KT I S ADI 3 0 4 5 0 9 2 3 2 0 0 0 1 6 . 0 5 . 1

  HAR TA - TA PU - KADASTRO 3 0 4 5 0 g 2 3 2 0 0 0 1 6 . 0 5. 1OKH- S OS Y AL 2 9 7 7 6 5 9 0 . 2 1 6 8 0 0 0 8 4 . 0 - 4 3 . 6

  I ME S U Y U 9 5 3 0 0 2 8 9 5 0 0 0 0 2 5 . 0 - 4 7 . 5K AN AL Z A S Y O N 1 4 9 3 0 0 4 5 2 9 8 2 0 0 4 9 . 1 - 3 4 . 23 E L E D Y E H I Z ME T L E R I 4 8 5 4 5 1 4 . 7 i D 0 0 0 7 . 5 - 6 9 . 1Y E R L E M E - E HI R L E ME 4 6 2 0 1 4 4- 8 0 0 2 . 3 . 9

  I KT I S ADI S E K T R L E R T O P L A C 3 2 2 3 5 9 8 3 2 0 0 0 1 6 . 0 - 0 . 7

  SOSYAL S EK T R LER TOPLAM 2 9 7 7 5 5 9 0 T 1 5 8 0 0 0 8 4 . 0 - 4 3 . 6G E N E L T O P L A M 3 3 0 0 0 0 1 0 0 < 2 0 0 0 0 0 1 0 0 . 0 - 3 9 . 4

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  42/71

  T A B L O :37- TARIM SEKTR( C a r i F i y a t l a r l a . B i n T L. )

  K U R U L U K L A R ME R KE Z Y NE T M B T E S D NE R SERMAYED Z EN L E Y C L L E R Z E L L E T R ME

  t / a n c AUT Af \ M j n t r \ALI NANGENEL Z E L VE DEN. KUR. TOPLAM SOS . G V. K U R D N E R SER. TOPLAM K T BANKASI K U R U L U L A R TOPLAMDEVLET SU L E R GN. MD 3 35 1 8 0 0 0 0 3 35 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 5 1 8 0 0 E V R E VE ORMAN B A KA NL I I 1 9 5 0 0 0 0 0 1 9 5 0 0 0 0 2 3 0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 0 2 1 8 0 0 0ORMAN GN. MD 0 1 0 5 0 0 0 0 10 5 0 0 0 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 1 8 5 0 0 0A T A T R K ORMAN F T L MD 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0D. METEOROLOJ I L . G N. MD . 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0T K B A K A NL I I 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0GAP B L G E KALK. D. BK 0 15 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0T . E KE R F A B. A . . G N. MD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0TARI M L E T M E L E R GN. MD 0 0 0 0 0 0 0 1 5 5 0 0 0 0 0 1 5 5 0 0 0TARI M REFORMU GN. MD 2 9 9 9 40 0 0 2 9 9 9 4 0 0 0 0 0 0 0 2 9 9 9 4 0TARI M VE K Y L E R B A KA NL I I 1 9 5 1 9 0 0 0 19 5 19 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 9 0TOPRAK MA H S UL L E R O F S GN. MD 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0U L A . B A K, D L H N AA T I GN. MD 4 3 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0

  T O P L A M 4 12 6 3 0 1 2 0 0 0 0 0 4 24 6 9 3 0 0 0 1 0 9 6 0 0 1 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 4 5 4 8 5 3 0

  T A B L O :38 - MADENCLK SEKTR ( C a r i F i y a t l a r l a . B i n T L. )

  ME R K EZ Y NE T M B T E S D N E R SERMAYE Z E L L E T R MEK U R U L U L A R KAPSAM NAD Z E N L E Y C L L E R ALI NANGENEL Z E L VE DEN. KUR. TOPLAM S O S . G V. K U R D N E R SER. TOPLAM K T BANKASI K U R U L U L A R TOPLAME L E KT R K R E T M A. . GN. MD. 0 0 0 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 58 00 0E N E R J VE T A B KAYNAKLAR BAK. 3 2 80 0 0 3 2 80 0 0 0 0 0 0 3 2 80ET MADEN L E T M E L E R GN MD 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0MTA GN. MD 0 10 6 00 0 0 10 6 0 00 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 0 0PETROL L E R GN. MD 4 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0T. TAKMR KURUMU GN. MD 0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0TK GN. MD 0 0 0 0 0 0 0 1 00 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0TPAO GN. MD 0 0 0 0 0 0 0 1 2 80 0 0 0 0 1 2 8 0 0 0 0

  T O P L A M 3 68 0 10 6 0 00 0 1 09 68 0 0 0 0 1 5 36 0 0 0 0 1 6 4 5 68 0

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  43/71

  T A B L O :39- M A L A T S E K T R ( C a r i F i y a t l a r l a . B i n T L . )

  K U R U L U L A R M E R KE Z Y N E T M B T E S DONER SERMAYE Z E L L E T R M Ek M D A M M AU R U L U L A RGENEL Z E L D Z E N L E Y C VE DEN. KUR. TOPLAM SOS. GUV. KUR DONER SER. TOPLAM K T L L E RBANKASI ALI NANK U R U L U L A R TOPLAM

  G D A 9 0 0 0 0 n 9 0 0 0 0 f i FSO 6 5 5 0 3 9 0 0 0 0 36 0 0 0 90 5 5 0A T A T R K ORMAN F T L MD A Y L E T M E L E R GN. MDET VE B ALI K KURUMU GN. MDT . E KE R FAB. A . . G N. M D .TAR I M VE K Y L E R B A K A N L I I

  00009 0 0 0

  00000

  00000

  00009 0 0 0

  00000

  65 00. 005 9 0 0 5

  65 U00090 01128

  000 000 000

  00000

  0003 6 0 0 00

  65 011 0 0 028 0 0 036 0 0 014 9 0 0T T N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0TTA A . . GN. MD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 0D O K UM A- G Y M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0S ME R H OL D N G A . . GN. MD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 20 0BASI M 19 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 21 8 0 0DEVLET MALZEME O F S GN. MDT K B A K A N L I IH A Z N E M S T E A R L I I

  04 0 0 015 0 0 0000

  00004 0 0 015 0 0 0

  000000

  0002 8 0 000

  000000

  2 8 0 04 0 0 015 0 0 0K M Y A 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2 0 0 0 0 0 14 2 0 0 0E T MADEN L E T M E L E R GN. MDMKEK GN. MDTOPRAK M AH S U L L ER O F S GN. MD

  000000

  000000

  000000

  00011 51710

  00 000 000 0000

  00011 5 0 0 017 0 0 010 0 0 0

  D E M R - E L K 0 0 0 0 0 0 0 4 9 0 00 0 0 4 9 0 0 0MKEK GN. MO. 0 0 0 0 0 0 0 4 9 0 0 0 0 0 49 0 0 0E L E K T R K S Z M AK NAL AR 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0MKEK GN. MD 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  44/71

  T A B L O :39- M A L A T S E K T R (DEVAMI)( C a r i F i y a t l a r l a . B i n T L. )

  4w

  M E R KE Z Y N E T M B T E S D N E R SERMAYE Z E L L E T R M EK U R U L U L A R KAPSAM NAU R U L U L A R D Z E N L E Y C K T L L E R A L N A NGENEL Z E L V E DEN. KUR. TOPLAM S O S . G V . K U R D N E R SER. TOPLAM K T BANKASI K U R U L U L A R TOPLAMr< r t / T n f f f f M A f f M A 1 ADL L L M \ 1 I \ H n \ I I - I L . ' H % n 0 n 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0TEMSAN GN. MD 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0T A I T M A L AT 0 0 0 0 0 0 0 4 5 3 1 0 0 0 4 5 31 0TCDD GN. MD 0 0 0 0 0 0 0 2 2 6 2 0 0 0 2 2 62 0T D E M S A GN. MD 0 0 0 0 0 0 0 4 5 2 4 0 0 4 5 2 4T L O M S A GN. MD 0 0 0 0 0 0 0 9 1 2 1 0 0 9 1 21T V A S A GN. MD 0 0 0 0 0 0 0 9 0 4 5 0 0 9 0 4 5K AL T E KONT. VE S TANDARD. 1 5 0 0 1 3 0 0 0 0 1 4 50 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0 0M L L P R O D K T V T E ME R K EZ 0 9 5 0 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0S A N A Y VE T C A R E T B AK A N L I I 1 50 0 0 0 1 5 00 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0T R K A KR E D T A S Y O N KURUMU 0 7 5 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0T R K PATENT E N S T T S 0 1 80 0 0 1 80 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0TURK STANDARDLARI E N S T T S 0 9 5 00 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 0

  T O P L A M 2 9 5 00 1 3 0 0 0 0 4 2 50 0 0 0 6 5 5 0 3 0 9 2 1 0 0 4 2 20 0 4 0 0 4 6 0

  T A B L O :40 - E N E R J S E K T R ( C a r i F i y a t l a r l a . B i n T L. )

  M E R KE Z Y N E T M B T E S D N E R SERMAYE Z E L L E T R M EK U R U L U L A R KAPSAM NAO Z E N L E Y C L L E R ALI NANGENEL Z E L VE DEN KUR TOPLAM S O S . G V . K U R D N E R SER TOPLAM K T BANKASI K U R U L U L A R TOPLAMA D A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0DEVLET SU L E R GN. MD 1 4 5 5 0 0 0 0 0 1 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 5 0 0 0E E D A R E S GN. MD 0 1 6 52 7 0 1 6 5 2 7 0 0 0 0 0 0 1 6 5 2 7E L E K T R K RE T M A. . G N . M D. 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0E N E R J VE T A B KAYNAKLAR BAK 2 67 4 0 0 2 67 4 0 0 0 0 0 0 2 6 7 4GAP B L G E KALK D. B K 0 2 11 1 0 2 11 1 0 0 0 0 0 0 2 11 1T. E L E K T R K L E T M A . . G N . M D. 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0T. ELEKT T I C . VE TAAH A . G N . M D . 0 0 0 0 0 0 0 2 6 7 5 0 0 2 6 7 5TCK GN. MD 0 5 4 0 0 0 0 5 4 0 00 0 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0T E D A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0

  T O P L A M 1 4 5 7 67 4 7 2 63 8 0 1 5 3 0 3 1 2 0 0 0 1 30 2 7 5 0 3 0 0 0 40 3 1 3 3 0 2 7

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  45/71

  T A B L O :41- U L A T I R M A S E K T R ( C a r i F i y a t a r i a . B i n T L. )

  M. RKE Z Y N E T M B T E S D N E R SERMAYE Z E L L E T R MEK U R U L U L A R KAPSAM NAD Z E NL E Y C L L E R A L N A NGfNEL Z E L VE DEN KUR TOPLAM SOS. GUV KUR D N E R SER. TOPLAM K T B A N K AS K U R U L U L A R TOPLAM

  D E M R Y O L U U L A T I R M A S I 1 277 00 0 0 1 277 2 0 0 0 0 0 3 000 000 0 0 4 277 200TCDD GN MO 0 0 0 0 0 0 0 3 000 000 0 0 3 000 000U L A . B A K . D L H N A A TI GN MD 1 277 00 0 0 1 277 200 0 0 0 0 0 0 1 277 200D E N Z Y O L U U L A T I R M AS I 121 000 0 0 121 000 0 4 000 4 000 123 000 0 3 000 251 000D E N Z C L K M S T E A R L I I 50 000 0 0 50 000 0 4 000 4 000 0 0 0 54 000K Y E M N Y E T GN MO 0 0 0 0 0 0 0 40 000 0 0 4 0 000T . D E N Z C L K L . G N. MD . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 3 000TCDD GN MD 0 0 0 0 0 0 0 83 000 0 0 83 000U L A . B A K . D L H N A A TI GN MD 71 0 0 0 0 0 71 000 0 0 0 0 0 0 71 000HAVAYOLU U L A T I R M AS I 104 000 600 0 104 600 0 10 000 10 000 400 000 0 0 514 600D . M E T E O R OL O J L . G N . M D . 14 000 0 0 14 000 0 10 000 10 0 0 0 0 0 0 24 000DHM GN MD 0 0 0 0 0 0 0 400 000 0 0 400 000UB S V L HAVACI LI K GN MD 0 600 0 600 0 0 0 0 0 0 6 0 0U L A . B A K . D L H N A A TI GN MD 90 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 000KARAYOLU U L A T I R M AS I 15 450 2 565 000 0 ? 580 450 0 39 630 39 630 0 0 0 2 620 080E M N Y E T GN MO 14 000 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 000TCK GN MO 0 2 565 000 0 2 565 000 0 0 0 0 0 0 2 565 000U L A T I R M A B A K A NL I I 1 4 5 0 0 0 1 450 0 25 000 25 000 0 0 0 26 450UB KARA U L A T I R M AS I GN MD 0 0 0 0 0 14 630 14 630 0 0 0 14 630BORU HATTI 0 0 0 0 0 0 0 400 000 0 0 400 000B O T A GN MO 0 0 0 0 0 0 0 400 000 D 0 400 000H A B E R L E M E 76 360 0 0 7 6 3 6 0 0 80 000 80 000 140 000 0 0 296 360BASI N YAY N VE ENF. GN MD 1 360 0 0 1 360 0 0 0 0 0 0 1 360PTT GN MO 0 0 0 0 0 0 0 140 000 0 0 140 000TRT GN MD 0 0 0 0 0 80 000 80 000 0 0 0 80 000U B . H A B E R L E ME GN MD 75 000 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 0 0OTOYOLLAR 0 475 0 0 0 0 4 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 5 0 0 0TCK GN MD ( OTOYOLLAR) 0 475 000 0 4 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 5 0 0 0

  T O P L A M 1 594 10 3 040 600 0 4 634 610 0 0 133 630 4 063 000 0 3 000 8 834 240

  http://mf.rke.zi/http://mf.rke.zi/http://mf.rke.zi/
 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  46/71

  T A B L O :42 - T U R Z M S E K T R ( C a r i F i y a t l a r l a . B i n T L. )

  M E R KE Z Y N E T M B T E S D N E R SERMAYE Z E L L E T R M EK U R U L U L A R KAPSAM NAD Z E NL E Y C L L E R ALI NANGENEL Z E L VE DEN. KUR. TOPLAM SOS G V. K U R D N E R SER. TOPLAM KI T BANKASI K U R U L U L A R TOPLAMBl B T E K N K A R . V E UYG GN. MD 1 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 E V R E VE ORMAN B A KA N L I I 5 4 0 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 2 5 0 0 2 5 0 0 0 0 0 5 6 5 0 0D . M E T E O RO L OJ I L . G N . M D . 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0GAP B L G E K AL K. I D . B$K 0 2 8 3 0 2 8 3 0 0 0 0 0 0 1 2 8 3KULTUR VE T U R Z M B A K A NL I I 1 2 2 8 8 2 0 0 1 2 2 8 8 2 0 0 0 0 0 0 1 2 2 8 2 Z E L E V RE K O R . K U R . B K . 0 5 1 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0TCK GN. MD 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0U L A . B A K . D L H N A A TI GN. MD 1 0 5 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0VAKI FLAR GN. MD 0 1 5 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0

  T O P L A M 2 0 0 8 8 2 5 1 3 8 3 0 2 5 2 2 6 5 0 0 2 5 0 0 0 0 0 2 5 4 7 6 5

  T A B L O :43 - KONUT S E K T R ( C a r i F i y a t l a r l a . B i n T L. )

  t *0 0 K U R U L U L A R M E R KE Z Y N E T M B T E S DONER SERMAYED Z EN L E Y C L L E R Z E L L E T R M EKAPSAM NAGENEL Z E L VE DEN. KUR. TOPLAM S O S . G V. K U R D N E R SER. TOPLAM K T BANKASI K U R U L U L A R TOPLAM

  2 5 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 5 01 50 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 02 9 5 00 0 0 0 2 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 5 0 0 05 00 0 0 0 5 0 00 0 0 0 0 0 0 5 0 0 02 6 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 2 6 00 0 0 0 0 0 0 8 7 0 0 0 0 8 7 0 01 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 05 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 06 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 03 9 5 0 0 3 9 5 0 0 0 0 0 0 3 9 52 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 03 3 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 02 5 00 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 07 5 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 7 5 04 5 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 4 5 06 00 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 02 5 00 0 0 0 2 5 0 00 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 03 00 0 0 0 3 00 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 01 8 0 2 3 0 0 1 8 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 8 0 2 30 2 5 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2 5 08 0 00 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 04 2 48 0 0 4 2 48 0 0 0 0 0 0 4 2 481 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 05 7 0 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 5 7 00 6 00 0 0 6 0 00 0 0 0 0 0 0 6 0 0 03 5 0 0 0 3 5 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0

  3 9 2 9 2 6 6 2 50 0 3 9 9 17 6 0 0 0 8 70 0 0 0 4 0 7 8 7 6

  ANAYASA M A H K E M E S B K .B A B A K A NL I KAFET A C L DURUM Y N . B K .Bl B YAPI L E R GN. MD A L I M A VE SOSYAL G V . B A K .DHM GN. MDD A N I T A Y B K .DEVLET PLANLAMA T E K . M S T .D I L E R B A K AN L I ID I T C A R E T M S T E A R L I IE M N Y E T GN. MDE N E R J VE T A B KAYNAKLAR BAK.G E L R D A RE S B A K A N L I IG M R K M S T E A R L I IH A Z N E M S T E A R L I I L E R B A KA N L I IJ ANDARMA GENEL KOMM AL Y E B A K A N L I IM L L SAVUNMA B A K A NL I I Z E L L E T R ME D . B S K .S A H L G V E N L K K O MU T A N L I IS A Y I T A Y B A K A N L I ITARI M REFORMU GN. MDU L A T I R M A B AK A N L I IV AK F L A R GN. MDYARGIT AY B A K A N L I IT O P L A M

  T A B L O : 44 - ETM SEKTR( C a r i F i y a t l a r l a . B i n T L. )

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  47/71

  ME R K E Z Y NE T M B T E S D N E R SERMAYE Z E L L E T R M EK U R U L U L A R KAPSAM NAD Z E N L EY C L L E R A L N A NGENEL ZEL VE DEN. KUR. TOPLAM SOS GV. KUR DNER SER. TOPLAM K T BANKASI KURULULAR TOPLAMI L K R E T . V E G E N . O R T A R E T M 1 42 4 6 2 5 0 0 1 4 24 25 0 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 1 43 9 62 5M L L E T M B AKAN LI I 1 4 04 26 0 0 1 4 04 2 5 0 1 5 0 0 0 15 00 0 0 0 0 1 41 9 62 5UB. HABERLEME GN. MD 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0MESLEK VE T E KN K E T M 55 8 50 0 11 00 0 0 5 6 9 50 0 0 0 0 0 0 0 5 6 9 5 0 0ADALET BAKANLI I 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 00 0CEZA N F . K UR . T U T UK E V. Y. K. 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0D Y A N ET L E R B K . 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 00 0EMN YET GN. MD 5 0 0 0 0 0 5 00 0 0 0 0 0 0 0 5 00 0MAL YE BAK ANL I I 4 0 4 0 4 00 0MESLEK Y ET. KURUMU 0 1 00 0 0 1 00 0 0 0 0 0 0 0 1 00 0M L L E T M B AKA NL I I 51 6 00 0 0 0 5 1 6 00 0 0 0 0 0 0 0 5 1 6 0 0 0TAR I M VE KY LER I B A KA NL I I 2 5 0 0 0 0 2 50 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0T R K Y E ADALET A KA DE M S B. 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 00 0UB. HABERLEME GN. MD 21 0 0 0 0 D 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0YKSEK RET M 2 2 5 5 0 1 6 9 1 34 0 1 71 4 84 0 15 30 0 1 5 3 0 0 0 0 0 1 72 9 78 4ABANT Z ZE T B AY S AL N I . 0 1 3 4 5 0 0 1 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 5 0ADNAN MENDERES N . 0 1 2 9 0 0 0 1 2 9 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 0 0AFYON KOCATEPE N . 0 14 9 9 8 0 14 9 9 8 0 0 0 0 0 0 1 4 9 9 8AKDENZ N . 0 1 9 0 0 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0ANADOLU N . 0 9 90 0 0 9 90 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 9 0 0ANKARA N . 0 1 7 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 1 50 0 1 5 0 0 0 0 0 18 50 0ARDAHAN N . 0 12 75 0 0 1 2 7 5 0 0 0 0 0 0 0 12 75 0ATATRK N . 0 1 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 00 0B AL I K E S R N . 0 13 00 0 0 1 3 00 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0BARTI N N . 0 1 2 7 5 0 0 1 2 7 5 0 0 0 0 0 0 1 2 7 5 0BAYBURT N . 0 9 99 8 0 9 99 8 0 0 0 0 0 0 9 99 8BOAZ N . 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0CELAL B AY AR N . 0 9 99 8 0 9 9 9 8 0 0 0 0 0 0 9 99 8CUMHUR YET N . 0 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 00 0ANAKKALE ONSEK Z MART N . 0 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0UKUROVA N . 0 16 00 0 0 1 6 0 0 0 0 1 40 0 1 40 0 0 0 0 1 7 4 0 0D C L E N . 0 1 8 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0DOKUZ EYLL N . 0 1 6 9 9 8 0 1 6 9 9 8 0 0 0 0 0 0 1 6 9 9 8DUMLUPI NAR N . 0 1 3 9 9 8 0 1 3 9 9 8 0 0 0 0 0 0 1 3 9 9 8EGE N . 0 1 7 9 9 8 0 1 7 9 9 8 0 0 0 0 0 0 1 7 9 9 8EMN YET GN. MD 2 2 5 0 0 0 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 5 0 0E R C Y E S N . 0 1 6 0 0 0 0 1 6 00 0 0 0 0 0 0 0 16 00 0ESK EH R OSMANGAZ N . 0 1 4 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 00 0F I R AT N . 0 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0AMASYA N . 0 1 3 9 9 8 0 1 3 9 9 8 0 0 0 0 0 0 13 9 9 8ADI YAMAN N . 0 16 99 8 0 16 99 8 0 0 0 0 0 0 1 6 9 9 8ORDU N . 0 14 9 9 8 0 14 9 9 8 0 0 0 0 0 0 14 99 8BOZOK N . 0 1 4 4 9 8 0 1 4 4 9 8 0 0 0 0 0 0 14 49 8GALATASARAY N . 0 7 00 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 00 0GAZ N . 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0GAZ ANTEP N . 0 1 8 9 9 8 0 1 8 9 9 8 0 0 0 0 0 0 18 9 9 8GAZ OSMANPAA N . 0 1 2 7 0 0 0 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 12 70 0GEBZE YKSEK TEK. ENS. 0 1 4 9 0 0 0 1 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 9 0 0GMHANE N . 0 14 99 8 0 1 4 9 9 8 0 0 0 0 0 0 1 4 9 9 8

  T A B L O : 44 - ETM SEKTR (Devam)

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  48/71

  ( C a r i F i y a t l a r l a . B i n T L . )K U R U L U L A R

  GE NE L

  ME R K E Z I Y N E T I M B T E S ID Z E NL E Y I C I Z E L VE D E N . K UR . T O P L A M S OS

  D NE R SE RM AY E

  . G V. K U R D N E R S E R . T O P L A M

  Z E L L E T I R M EK A P S A M N A L L E R A L I N A NK T B A N K A S K U R U L U L A R T O P L A MH A C E T T E P E N I . 0 18 5 00 0 1 8 5 0 0 0 1 4 0 0 1 4 0 0 0 0 0 19 9 0 0H AK KA R I N I . 0 1 3 9 9 8 0 1 3 9 9 8 0 0 0 0 0 0 13 9 9 89 9 8A R R AN N I . 0 17 9 98 0 17 9 98 0 0 0 0 0 0 17 9 9 89 9 8I D R N I . 0 1 3 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 NON N I . 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 14 0 00A KS A R AY N I . 0 1 4 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0G I R E S U N NI . 0 9 9 9 8 0 9 9 9 8 0 0 0 0 0 0 9 9 9 8H I T I T N . 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 00I S T A N BU L T E K N I K N I . 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0I S T A N B UL N l . 0 2 2 9 9 8 0 2 2 9 9 8 0 0 0 0 0 0 22 9 9 8I Z MI R Y K S E K T E K . E N S T . 0 1 3 9 9 8 0 13 99 8 0 0 0 0 0 0 13 9 9 8K . MA R A S T I MAM N I . 0 1 3 6 5 0 0 1 3 6 5 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 5 0K A F K A S N i . 0 18 00 0 0 18 000 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0K A R AD E N I Z T E K NI K N I . 0 16 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0 1 6 0 00K R K KA L E N I . 0 17 9 98 0 17 99 8 0 0 0 0 0 0 17 9 989 98O C A E L I N I . 0 14 9 98 0 14 9 9 8 0 0 0 0 0 0 14 9 989 98MARMARA N I . 0 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0ME R S I N N l . 0 12 9 98 0 1 2 9 9 8 0 0 0 0 0 0 1 2 9 9 8MIMAR S N A N N I . 0 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 0 00MU L A N I . 0 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 0 00MU S T A F A K E MA L N I . 0 16 000 0 16 00 0 0 0 0 0 0 0 16 0 00N I D E N . 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0ONDOKUZ MA Y S N I . 0 I S 900 0 1 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 15 9 0 0O R T A DOU T E K NI K N I . 0 18 000 0 18 000 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0 R E N C I SE M E VE Y E R . ME R . 0 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0D Z C E N I . 0 13 998 0 1 3 9 9 8 0 0 0 0 0 0 1 3 9 9 8AH I E V R AN N I . 0 14 4 9 8 0 14 49 8 0 0 0 0 0 0 14 4 9 8P A MU K KA L E N I . 0 13 35 0 0 13 3 5 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 0S A K AR Y A N I . 0 16 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0S E L U K N I . 0 21 4 9 8 0 21 4 9 8 0 0 0 0 0 0 2 1 4 9 8S L E Y M A N D E MI R E L U N t . 0 17 998 0 17 9 9 8 0 0 0 0 0 0 1 7 9 9 8 R NA K N I . 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0T O D AI E GN. MD. 0 1 4 5 0 0 1 45 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 0T R A K YA N I . 0 14 998 0 14 99 8 0 0 0 0 0 0 14 9 9 8KASTAMONU N I . 0 14 900 0 14 9 0 0 0 0 0 0 0 0 14 9 0 0M AKI F E R S OY N I . 0 15 99 8 0 15 9 98 0 0 0 0 0 0 1 5 9 9 8T U N C E L I NI . 0 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0U L UD A N I . 0 17 000 0 17 000 0 0 0 0 0 0 7 0 00Y A L OV A N I . 0 12 000 0 12 000 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0Y L D Z T E K NI K N I . 0 16 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0U AK U NI . 0 14 65 0 0 14 6 5 0 0 0 0 0 0 0 14 6 5 0R I Z E NI . 0 14 99 8 0 14 9 9 8 0 0 0 0 0 0 14 9 98N AM K K E MA L N I . 0 15 99 8 0 1 5 9 9 8 0 0 0 0 0 0 1 5 9 9 8E R Z I N C AN N I . 0 15 4 98 0 15 4 9 8 0 0 0 0 0 0 1 5 4 9 8Y U R T - K U R GN. MD 0 27 0 99 8 0 2 7 0 9 9 8 0 0 0 0 0 0 2 7 0 9 9 8Y K S E K R E T I M KURUL U B K . 0 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0Y Z N C Y L UN I 0 15 99 8 0 15 9 9 8 0 0 0 0 0 0 1 5 9 9 8ZONGULDAK KARAE L M AS U NI . 0 13 46 0 0 13 46 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 6 0S I I R T UNI . 0 15 99 8 0 1 5 9 9 8 0 0 0 0 0 0 1 5 9 9 8S I N OP UNI . 0 13 500 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 0 0O S MA N I Y E K . A T A UN I . 0 14 30 0 0 14 30 0 0 0 0 0 0 0 14 3 0 0N E V E H I R N I . 0 15 000 0 15 00 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0

  T A B L O : 44 - ETM SEKTR (Devam)( C a r F i y a t l a r l a . B i n T L. )

  M E R K E Z I Y NE T I M B T E S I D NE R SE RM AY E Z E L LE T I R ME

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  49/71

  K U R U L U L A R K A P S A M N AD Z E N L E YI C I I L L E R A L I N A NGE NE L Z E L VE D E N . K U R . T OP L AM S O S . G V . K UR D NE R S E R . T OP L A M K T B A N K A S K U R U L U L A R T O P L A MMU A LP A RS L AN N . 0 16 00 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0MARD N ARTUKLU N V ER S T E S 0 16 00 0 0 16 00 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0K L S 7 AR A. N . 0 1 5 9 9 8 0 1 5 9 9 8 0 0 0 0 0 0 1 5 9 9 8KI RKLAREL N . 0 1 3 5 0 0 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 50 0KAR. MEHMET BEY N . 0 1 4 5 0 0 0 14 5 0 0 0 0 0 0 0 0 14 5 00KARABK N . 0 1 3 9 9 8 0 1 3 9 9 8 0 0 0 0 0 0 1 3 9 9 8 A NK I R I K AR A T E K N N . 0 13 9 98 0 1 3 9 9 8 0 0 0 0 0 0 1 3 9 9 8B T L S EREN N . 0 14 0 00 0 14 00 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0B NGL N . 0 14 00 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0Bi L c C I K u ' N I . n 1 1QH n 1 1 Q9 R 0 0 0 0 0 0 1 3 9 9 8BATMAN N . 0 16 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 u 1 6 ARTVN ORUH N . 0 1 3 9 9 8 0 1 3 9 9 8 0 0 0 0 0 0 1 3 9 9 8A R I B RA H M E E N N . 0 13 9 9 8 0 13 99 8 0 0 0 0 0 1 3 9 9 8UB. HABERLEME GN. MD 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0KLTR 1 9 2 6 0 9 18 8 4 2 7 0 3 8 1 0 3 6 0 0 0 0 0 0 3 8 1 0 3 6ANADOLU Nl . 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0B A BA KA NL I K DE V . A R V . G N. MD . 1 1 0 9 0 0 1 1 0 9 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9BOAZ N . 0 1 5 00 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 00DEVLET OPERA VE BAL. GN. MD 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0DEVLET T YATROLARI GN. MD 0 4 5 0 0 0 4 5 00 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0D YANET L E R B K . 9 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0B T L S EREN N . 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 00KARABK N . 0 5 2 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0UAK U N . 0 5 0 0 0 5 00 0 0 0 0 0 0 5 0 0GAP B L GE K A L K . D . B K 0 1 2 5 0 0 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0G A Z A N T E P N . 0 7 00 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0H A C E T T E P E N . 0 30 0 30 0 0 0 0 0 0 3 0 S T A N BU L T E KN K . N . 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 S T A N B UL N . 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0KASTAMONU N . ' 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0K L T R VE T U R Z M B A K A NL I I 1 8 2 5 0 0 0 0 1 8 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 18 2 5 0 0M MA R S N A N N . 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0T R A K YA U N . ' 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0T R K D L KURUMU B K . 0 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 f ) 1 5 0 0T R K T AR H KURUMU B K . 0 17 7 0 17 7 0 0 0 0 0 0 17 7V A KI F L A R GN. MD. 0 1 6 5 0 0 0 0 1 6 5 00 0 0 0 0 0 0 0 16 5 0 0 0BE DE N E T M VE S P O R 2 5 0 0 0 3 1 1 3 0 5 0 3 3 6 3 0 5 0 0 0 0 0 0 33 6 3 0 5ABANT Z ZE T B A Y S AL N . 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0A D I Y A MA N N . 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0ADNAN MENDERES N . 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0AFYON K O C A T E P E N . 0 2 00 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0A RI B R AH M E E N N . 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0AH EVRAN N . 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0AKDEN Z N . 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 00AKSARAY Nl . 0 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0AMASYA N . 0 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0ANADOLU N . 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2ANKARA N . 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0ARDAHAN N . 0 2 6 2 2 0 2 6 22 0 0 0 0 0 0 2 6 2 2

  T A B L O : 44 - ETM SEKTR (Devam)

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  50/71

  ( C a r i F i y a t l a r l a . B i n T L . )M E R K E Z I Y NE T I M B T E S I D N ER SER M A YE Z E L L E T I R M EK U R U L U L A R K A P S A M N A

  D ZE N L E Y I C I I L L E R A L N A NG E N E L Z E L V E D E N . K U R T O P L A M S O S . G V . K U R D N E R S E R . T O P L A M KI T B A N K A S K U R U L U L A R T O P L A MA R TV I N O R UH N I . 0 2 3 8 0 0 2 3 8 0 0 0 0 0 0 0 2 3 8 0A T AT R K N I . 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0B AL K E SI R NI . ' 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0B AR T N N I . 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0B A T MA N N I . 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0B A YB UR T N I . 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0B I L E CI K Nl . 0 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0B I N G L N I . 0 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0g f T l R F K F N 1 M t n n n n n 1 n n n 0 0 n 0 0 0 1 0 0 0B O AZ I I NI 6 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0BOZOK U NI . 0 1 0 00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0C E L A L B AY AR N I . 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0C U MH UR I Y E T N I . 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 A N A K KA L E O N S E K I Z MART U NI . 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 A NK R K A R A T E KI N N I . 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 U KU R OV A N . 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0D I C L E U NI . 0 1 4 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0DOKUZ E Y L L N I . 0 2 0 0 0 0 2 00 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0D UML U P N AR N I . 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0D Z C E U NI . 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2EGE N I . 0 4 0 00 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0E R C I Y E S N I . 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0E R Z I N C A N N I . 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0E S KI E H I R O S MA NG AZ I N I . 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0F R A T N I . 0 2 0 00 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0GAZ I N I . 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0G A Z I A N T E P U NI . 0 3 9 9 8 0 3 9 9 8 0 0 0 0 0 0 3 9 9 8G A Z I O S MA N P A A U NI . 0 c 0 2 0 0 0 0 0 0 2G E B Z E Y K S E K T E K . E N S . 0 - )c 0 nu 0 0 0 0 0 0 2G E N LI K V E S P O R GNMD 0 2 0 1 1 8 3 0 2 0 1 1 8 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 8 3G I R E S U N U NI . 0 1 0 00 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0G M H A N E N I . 0 2 5 00 0 2 50 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0H AC E T T E P E N I . 0 4 0 00 (1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0H AR R A N N I . 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0H AK KA R I N I . 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0H I T I T N I . 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0I D R . N I . 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0I N N U NI . 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2I S T A N B UL T E K N I K N I . 0 1 4 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0I S T A N B UL N I . n 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2I Z MI R Y K S E K T E K . E N S T 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2KAR. MEHMET BEY U N 0 2 00 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0K . MA R A S U T C U MA M U N . 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0K A F K A S N l . 0 3 0 0 0 0 3 00 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0K A R A BK U N . 0 2 5 00 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0K A R AD E N I Z T E KN I K U N . 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2KAST AMONU N 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2K R K KA LE U N . (] 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2K R K L A R E L I U NI . n ? 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0K I L I S 7 A R A. N I . 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0K O C A E L I U N I . 0 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0M AR D I N A R T U K L U NI V E R S I T E S I 0 5 00 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0M A KI F E R S O Y UN 0 2 6 50 0 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0 2 6 5 0ME R S I N U NI . 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0MI L L I E I T I M B A KA N L I I 2 5 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0

  T A B L O :44 - E T M S E K T R ( D e v a m )

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  51/71

  ( C a r i F i y a t l a r l a . B i n T L. )M E R KE Z Y N E T M B T E S D NE R SERMAYE Z E L L E T R M EK U R U L U L A R K A P S A M N AD Z E N L E Y C L L E R ALI NANGENEL Z E L VE DEN. KUR. TOPLAM SOS. GUV KUR D N E R SER. TOPLAM K T BANKASI K U R U L U L A R TOPLAM

  M M A R S N A N N . 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0M U L A N . 0 1 6 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0MUSTAFA kfmai ' i M (1 SOO 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0MU ALPARSLAN N ! 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 U B0 0NAM K KEMAL N . 0 2 6 4 6 0 2 6 4 6 0 0 0 0 0 0 2 6 4 6N E V E H R N . 0 1 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0N D E N . 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0ONDOKUZ MAY I S N . 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2ORDU N . 0 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0ORTA D O U T E K N K N . 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2O S M A N Y E K. AT A N . 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0PAMUKKALE N . 0 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0R Z E N . 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0SAKARYA N . 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2S E L U K N . 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0S R T N . 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0S N O P N . 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0S L E Y M A N DE M R E L N . 0 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 I R N A K N . 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0TRAKYA N . 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0T U N C E L N . 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0U L U D A N . 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0U A K N . 0 2 5 0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0YALOVA N . 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0Y I L D I Z T E K N K N . 0 9 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0Y Z N C YI L N . 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0ZONGULDAK KARAELMAS N . 0 8 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0

  T O P L A M 2 2 23 284 2 20 2 6 6 6 0 4 42 5 9 5 0 0 0 3 0 30 0 0 0 0 4 4 5 6 2 5 0

  T A B L O :45 - S A L I K S E K T R ( C a r i F i y a t l a r l a . B i n T L. )

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  52/71

  K U R U L U L A R M E R KE Z Y N E T M B T E S D N E R SERMAYEGENEL Z E L D Z E NL E Y C VE DEN. KUR. TOPLAM S O S . G V . K U R D N E R S ER . TOP LAM

  Z E L L E T R M EKAPSAM NA L L E R ALI NANKl T BANKASI K U R U L U L A R TOPLAMABANT Z Z E T BAYSAL N . 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 5 0 7 5 0 0 0 0 2 7 5 0ADI YAMAN Nl . 0 2 5 0 0 0 0 2 5 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0ADNAN MENDERES N . 0 5 5 0 0 0 5 5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 5 0 0AFYON KOCATEPE UNl . 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0A K DE N Z Nl . 0 1 6 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0ANKARA Nl . 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0A T A T R K Nl . 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0B A L I K E S R N . n Ot n n n n n n n n 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0BOZOK N . 0 0 0 0 "l 0 0 0 0 0 i CELAL B AY AR N . 0 2 5 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 6 0 0 0C U M H U R Y E T N . 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 A N A K KA L E O N S E K Z MART N . 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 U K U R O V A N . 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0D C L E N . 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0DOKUZ E Y L L N . 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0DUMLUPI NAR N . 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 5 5 0 0D Z C E N . 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0E GE N . 0 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0E R C Y E S N . 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0E S K E H R OS M A NG A Z U N . 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0F I R AT N . 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0G A Z N . 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0G A Z A N T E P N . 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0G A Z O S M A N P A A N . 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 5 0 7 5 0 0 0 0 2 7 5 0G R E S U N UN . 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0HACETTEPE N . 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0HARRAN UN . 0 8 0 0 0 0 8 0 0 0 0 7 5 0 7 5 0 0 0 0 8 7 5 0HUDUT VE S A H L . S A L I K GN. MD 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0I NONU UN t . 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 S T A N B U L N . 0 3 5 0 0 0 3 5 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 8 5 0 0K. MARA S T M AM N . 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 5 0 7 5 0 0 0 0 2 0 7 5 0KAFKAS Ni . 0 1 8 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 0 0 0K A R A D E N Z T E K N K N . 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0K I R I K KA L E N . 0 2 5 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 7 5 0 7 5 0 0 0 0 2 5 7 5 0K O C A E L U N . 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 0 0 0 1 5 0 0MARMARA N . 0 5 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0M E RS N U N . 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 5 0 0 1 5 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0MUSTAFA KEMAL N . 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0NAM K KEMAL UN . 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0ONDOKUZ MAYI S N , 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0PAMUKKAL E UN . 0 1 5 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0R E F K SAYDAM H I F Z I S M RK . B K . 1 6 9 5 4 0 0 1 6 9 5 4 0 0 0 0 0 0 1 6 9 5 4S A L I K B A K A N L I I 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0S E L U K UN . 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0S L E Y M A N D E M R E L UN 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0TRAKYA UN . 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0U L U D A N . 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0YUZUNCU YI L UNl 0 2 5 0 0 0 0 2 5 0 0 0 0 7 5 0 7 5 0 0 0 0 2 5 7 5 0ZONGULDAK KARAELMAS UN 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 5 0 7 5 0 0 0 0 2 7 5 0

  T O P L A M 1 0 2 6 9 5 4 4 8 4 0 0 0 0 1 5 1 0 9 5 4 0 0 4 8 5 9 5 0 0 0 0 1 9 9 6 9 0 4

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  53/71

  T A B L O : 46 - DER KAMU HZMETLER (KTSAD)( C a r i F i y a t l a r l a . B i n T L . )

  M E R K E Z I Y NE T I M B T E S I D NE R SE RM AY E ZELLE Tt RMEK U R U L U L A R K A P S I W1 N AU R U L U L A R D Z E N LE Y C L L E R A L N A NGENEL ZEL VE DEN. KUR. TOPLAM SOS. GUV.KUR D NE R S E R . TOPLAM K I T BANKAS KURULULAR TOPLAMGENEL DARE 1 0 5 1 0 1 1 1 3 5 2 7 0 1 0 6 4 5 3 8 7 0 0 0 8 4 0 0 1 5 4 0 0 0 0 0 1 0 7 9 9 3 8A T AT R K K L . . O L VE T . Y . K. B K. 0 1 9 9 5 0 1 9 9 5 0 0 0 0 0 0 1 9 9 5AVRUPA B R L G N. S E K . 3 7 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0BABAKANLI K 1 7 8 7 8 0 0 0 1 7 8 7 8 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8 7 8 0BAY I N D I R L I K VE S KA N BAK. 1 5 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0B B TE K N K A R . V E UYG GN. MD 1 5 8 0 0 0 0 1 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 8 0 0B B YAPI I Q L E R GN MD i n nn n n n i n 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0C MH U R B K N L l f 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 A L I MA VE SOSYAL G V. B A K. 1 7 2 6 3 0 0 1 7 2 6 3 0 0 0 0 0 0 1 7 2 6 3EVRE VE ORMAN BAKANLI I 1 9 7 5 0 0 0 1 9 7 5 0 0 0 0 0 0 0 1 9 7 5 0DEVLET PERSONEL BK . 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0DEVLET PLANLAMA T E K . M S T . 1 9 3 1 6 0 0 1 9 3 1 6 0 0 0 0 0 0 1 9 3 1 6T K BAKANLI I 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0D I T C A R ET M S T E A R L I I 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0D I L E R B AK AN LI I 1 5 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0D Y A N E T L E R B K . 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0G E L R D AR E S B A K AN L I I 7 9 5 0 0 0 0 7 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9 5 0 0GAP BLGE KALKI NMA DARES B K 0 7 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0GMRK MSTE ARLI I 8 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0G MR K M S T . ( T A S ) 0 0 0 0 0 7 5 0 0 7 5 0 0 0 0 0 7 5 0 0HAZ NE MSTEARLI I 5 3 7 0 0 0 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 5 3 7 0 L E R B AK AN LI I 1 1 1 9 5 0 0 0 1 1 1 9 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 9 5 0 H R AC AT I G E L T R ME E T T MER. 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 K UR GENEL MDRL 0 0 0 0 7 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0MAL YE BAKANLI I 1 5 0 1 6 4 0 0 1 5 0 1 6 4 0 0 0 0 0 0 1 5 0 1 6 4M L L G V EN L K KUR. GEN. SEK. 4 7 0 0 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 4 7 0M L L SAVUNMA BAKANLI I 3 5 0 0 0 0 0 3 5 0 0 0 0 9 0 0 9 0 0 0 0 0 3 5 9 0 0MSB SAVUNMA S A N . M S . 0 1 0 4 5 0 1 0 4 5 0 0 0 0 0 0 1 0 4 5 Z E L L E T R ME D . B S K . 0 4 5 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0SANAY VE T CARET BAKANLII 1 2 7 3 4 0 0 1 2 7 3 4 0 0 0 0 0 0 1 2 7 3 4SAYI TAY BAKANLI I 8 5 7 1 0 0 8 5 7 1 0 0 0 0 0 0 8 5 7 1TBMM 5 9 2 7 3 0 0 5 9 2 7 3 0 0 0 0 0 0 5 9 2 7 3T B T A K B K . 0 4 6 0 5 0 4 6 0 5 0 0 0 0 0 0 4 6 0 5TRK D L KURUMU B K . 0 5 4 1 0 5 4 1 0 0 0 0 0 0 5 4 1TRK TAR H KURUMU B K . 0 6 5 0 0 6 5 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0TRK B. KALK. D. B K. ( T K A) 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0ULATI RMA BAKANLI I 5 3 7 0 0 0 5 3 7 0 0 0 0 0 0 0 5 3 7 0YURT D I I T R KL E R VE A K. T OP . B 0 1 4 4 1 0 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0 1 4 4 1GVENL K H ZMETLER 6 4 1 4 5 0 0 0 6 4 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 6 4 1 4 5 0AFET A C L DURUM YN. B K . 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0EMN YET GN. MD 3 4 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 0 L E R B AK AN L I I 2 6 4 5 0 0 0 2 6 4 5 0 0 0 0 0 0 e 2 6 4 5 0J ANDARMA GENEL KOM 1 3 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0KAMU DZEN VE G V. M S T . 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0M T M S T E A R L I I 9 9 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9 0 0 0SAH L GVENL K KOMUTANLI I 4 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  54/71

  T A B L O :46 - D E R K A M U H Z M E T L E R ( K T S A D ) (D e v a m )( C a r i F i y a t l a r l a . B i n T L. )

  K U R U L U L A R M E R K E Z I Y NE T I M B T E S I DONER SERMAYEG E N E L Z E L D ZE N L E Y I C IVE D E N . K U R . TOP LAM S OS . GUV KUR DONER S ER . TOP LAM

  Z E L L E T R M EK A P S A MI N A L L E R A L I N A NK T B A N K A S I K U R U L U L A R T O P L A MH A R T A - T A P U - K A DA S T R O 1 6 0 0 0 0 2 9 0 0 0 1 6 2 9 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 9 6 9 0 0GAP B L G E KALK. D. BK 0 2 9 0 0 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 0 0 L L E R BANKASI GN. MD 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0TAPU VE KADASTRO GN. MD 1 6 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 6 2 0 0 0T C A R E T H Z M E T L E R 0 0 0 0 2 9 6 8 4 4 7 0 0 2 9 7 5 4 4 0 0 0 2 9 7 5 4 4M L L P Y A N G O D . G N . M D . 0 0 0 0 0 7 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0 0SOSYAL G V . KUR. B K. 0 0 0 0 2 9 6 8 4 4 0 2 9 6 8 4 4 0 0 0 2 9 6 8 4 4ADALET H Z M E T L E R 2 3 8 1 3 8 4 7 5 0 0 0 0 7 1 3 1 3 8 0 0 0 0 0 0 7 1 3 1 3 8ADALET B A K A NL I I 1 6 1 2 8 8 0 0 1 6 1 2 8 8 0 0 0 0 0 0 1 6 1 2 8 8ADLI T I P KURUMU B A K A NL I I 4 5 0 0 0 0 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 0 0ANAYASA M A H K E M E S B K . 5 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0B A B A K A NL I K YUK. DEN. KUR. 1 5 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0CEZA N F . K UR . T U T UK E V. Y. K. 0 4 7 5 0 0 0 0 4 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7 5 0 0 0D A N I T A Y B K . 5 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0YARGI TAY B A K A NL I I 1 4 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0Y S K S E M E N K T K L E R GN. MD 3 2 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0D Z E N L E M E VE D E NE T . H Z M . 0 0 1 0 3 8 4 0 1 0 3 8 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 8 4 0BDD KURUMU 0 0 4 4 7 1 4 4 4 7 1 4 0 0 0 0 0 0 4 4 7 1 4E N E R J P Y . D Z . KUR. 0 0 6 2 5 0 6 2 5 0 0 0 0 0 0 0 6 2 5 0KAMU HALE KURUMU 0 0 1 3 1 4 2 1 3 1 4 2 0 0 0 0 0 0 1 3 1 4 2RADYO VE TV S T KURULU 0 0 9 0 9 1 9 0 9 1 0 0 0 0 0 0 9 0 9 1REKABET KURUMU 0 0 4 0 8 0 4 0 8 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8 0SERMAYE P Y AS A S I KURULU 0 0 2 8 0 0 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0T . T T . M A M. VE A L K. . P . D . K U R . 0 0 1 2 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1B L G TEK. VE L E T M KUR. 0 0 2 2 5 6 2 2 2 5 6 2 0 0 0 0 0 0 2 2 5 6 2

  T O P L A M 2 0 9 0 5 9 9 4 9 1 4 2 7 1 0 3 8 4 0 2 68 5 8 6 6 3 0 3 8 4 4 0 3 1 4 9 4 4 0 3 2 0 0 0 0 3 0 32 8 1 0

  OlO)

  T A B L O :47 - DER KAMU HZMETLER (SOSYAL)( C a r F i y a t l a r l a , . B i n T L )

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  55/71

  ME R K E Z I Y N E T I M B T E S I D NE R SE RM AY E Z E L L E T I R M EK U R U L U L A R K A P S A M N AU R U L U L A R D Z E NL E Y I C I I L L E R A L N ANG EN EL Z E L VE D E N . K UR . T OP L AM S O S. G V . K U R D NE R S E R . T O P L A M K I T BA N K A S K U R U L U L A R T O P L A M

  I ME S U Y U 7 17 60 7 4 00 0 0 7 2 1 6 0 7 0 0 0 0 5 0 00 0 0 7 7 1 60 7 E V R E VE ORMAN B A K AN L 7 8 07 0 0 7 8 0 7 0 0 0 0 0 0 7 80 7D EV LET SU I L E R I GN. MD. 7 00 00 0 0 0 7 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 00 0J A N D A R MA G EN EL KOM 3 00 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 00 0M I L L I SAVUNMA B A K AN L 6 80 0 0 0 6 8 0 0 0 0 0 0 0 0 6 80 0 L L E R BA N K A SI GN. MD. 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 00 0 5 0 0 00 Z E L E V R E K OR . K UR . B K . 0 4 00 0 0 4 00 0 0 0 0 0 0 0 4 00 0K A NA L I Z A S Y O N 0 7 30 0 0 7 30 0 0 0 0 u 98 2 0 1 0 5 50 0I L L E R BA N K A S GN. MD. 0 0 0 0 0 0 0 0 98 2 00 0 98 20 0 Z E L E V R E K OR . K UR . B K . 0 7 30 0 0 7 30 0 0 0 0 0 0 0 7 30 0K R SA L A LA N P LA N LA M A S 10 7 42 3 12 40 0 0 1 1 9 8 2 3 0 0 0 0 0 0 1 1 9 8 2 3B I B Y A P I L ER I GN. MD. 42 20 0 0 0 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 20 0B I B T E K N I K A R . V E UYG. GN. MD. 1 40 0 0 0 1 40 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0D E V L E T SU I L E R I GN. MD. 45 17 3 0 0 4 5 1 7 3 0 0 0 0 0 0 4 5 17 3G A P BLG E K A LK . I D . B K 0 12 40 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 12 40 0I I L E R I B A K AN L 16 50 0 0 0 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 16 5 0 0T AR M REF ORMU GN. MD. 2 15 0 0 0 2 15 0 0 0 0 0 0 0 2 15 0B E L E DI Y E H I Z ME T L E R I 3 63 8 8 90 0 0 1 2 5 3 8 0 0 0 0 15 00 0 0 27 5 38 E V R E VE ORMAN B A K AN L 3 03 8 0 0 3 0 3 8 0 0 0 0 0 0 3 03 8G A P BLG E K A LK . I D . B K 0 3 20 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 00I I L E R I B A K AN L 60 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0I L L E R BA N K A S GN. MD. 0 0 0 0 0 0 0 0 15 00 0 0 15 00 0 Z E L E V R E K O R . K U R . B K . 0 5 20 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 00T O DA I E GN. MD. 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0Y E R L E M E E H I R L E M E 10 83 4 2 0 16 0 1 2 8 5 0 0 0 0 0 4 80 0 0 17 65 0B I B T E K N I K A R . V E UYG. GN. MD. 6 48 4 0 0 6 4 8 4 0 0 0 0 0 0 6 48 4 E V R E VE ORMAN B A K AN L 3 60 0 0 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 00G A P BLG E K A LK . I D. B K 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0I L L E R BANKAS GN. MD. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 80 0 0 4 8 00 Z E L E V R E K O R . K U R . B K . 0 1 51 6 0 1 5 1 6 0 0 0 0 0 0 1 5 16SA N A YI VE T I C A R E T B A K AN L 7 5 0 0 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 7 5 0 E V R E 14 82 0 3 8 4 0 0 1 8 6 6 0 0 1 30 0 1 30 0 0 0 0 19 96 0 E V R E VE ORMAN B A K AN L 1 4 1 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 1 3 0 0 1 3 0 0 0 0 O 1 5 4 0 0G A P BLG E K A LK . I D . B K 0 1 4 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 Z E L E V R E K OR . K UR . B K . 0 3 7 0 0 0 3 7 0 0 0 0 0 O 0 0 3 7 0 0T AR M VE K YI L E R I B A K AN L 7 2 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 7 2 0E S N AF . S A NA T . V E K . S A N AY I 2 2 0 0 0 9 5 0 0 0 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 5 0 0SA N A YI VE T I C A R E T B A K AN L 2 2 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0SA N A YI VE T I C . B A K. ( K OS G E B) 0 9 5 0 0 0 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 9 5 0 0

  T A B L O : 47 - D E R KAMU H Z M E T L E R ( S O S Y A L ) ( D e v a m )( C a r i F i y a t l a r l a , B i n T L. )

  M E R KE Z Y N E T M B T E S D N E R SERMAYE Z E L L E T R M EN U K U L U ^ L H K KA r b A r u N A

 • 8/4/2019 Genel Ekonomik Hedefler ve Yatrmlar 2011

  56/71

  D Z E NL E Y C L L E R A L N A NGENEL Z E L VE DEN. KUR