Gemeente Maasmechelen - Infoblad december 2015

Download Gemeente Maasmechelen - Infoblad december 2015

Post on 24-Jul-2016

220 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Gemeente Maasmechelen - Infoblad december 2015

TRANSCRIPT

<ul><li><p>INFO</p><p>OCMWMAASMECHELEN</p><p>Zorgloket voor ouderen en personen met een handicapStart wijkwerking Maasmechelen-centrumNoodnummer OCMWBereikbaarheid dienstencentrum per bus 1 dag niet</p><p>gemeentemaasmechelen</p><p>DECEMBER 2015</p><p>maasmechelen</p><p>PRETTIGE FEESTDAGENIN MAASMECHELEN</p></li><li><p>2 INFO MAASMECHELEN</p><p>PRAKTISCHopeningsuren ADMinisTrATieF CenTruMmaandag 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 17.45 uur</p><p>dinsdag 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 16.00 uur</p><p>woensdag 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 16.00 uur</p><p>donderdag 09.00 - 12.00 uur | namiddag gesloten</p><p>vrijdag 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 16.00 uur</p><p>openingsuren DiensT BurgerZAKenmaandag 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 18.45 uur</p><p>dinsdag 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 16.00 uur</p><p>woensdag 09.00 - 12.00 uur | 14.00 - 16.00 uur</p><p>donderdag 09.00 - 12.00 uur | namiddag gesloten</p><p>vrijdag doorlopend open 09.00 - 14.00 uur</p><p>openingsuren oCMWwerkdagen 09.00 - 11.30 uur en na afspraak</p><p>onthaal: werkdagen 08.00 - 17.00 uur doorlopend</p><p> (donderdag en vrijdag tot 16.30 uur)</p><p>Meer inFo?Gemeentehuis | Heirstraat 239 | 3630 Maasmechelen </p><p>T 089 769 610 | F 089 769 649 </p><p>communicatie@maasmechelen.be | www.maasmechelen.be </p><p>Ocmw | Binnenhof 2 | 3630 maasmechelen</p><p>T 089 482 800 | F 089 767 910</p><p>info@ocmwmaasmechelen.be | www.ocmwmaasmechelen.be</p><p>Politie | Koning Albertlaan 17 | 3630 Maasmechelen</p><p>T 089 47 47 47 | F 089 47 48 09</p><p>info@pzlanaken-maasmechelen.be</p><p>www.pzlanaken-maasmechelen.be</p><p>sLuiTingsDAgenEindejaarsregeling gemeentelijke diensten: pag. 6 - 7</p><p>CoLoFonHet informatieblad Maasmechelen is een gemeenschappelijke uitgave van het gemeentebestuur, het OCMW Maasmechelen en Politie Lanaken-Maasmechelen.sAMensTeLLing, vorMgeving en einDreDACTie: Communicatiedienst | Heirstraat 2393630 Maasmechelen | T 089 769 745 | communicatie@maasmechelen.beverAnTWoorDeLijKe uiTgever: Raf Terwingen | Heirstraat 239 | 3630 MaasmechelenDruKWerK: Drukkerij Baillien-Maris | Genkersteenweg 221 | 3500 Hasselt opLAge:17.000 exemplaren</p><p>RAF TERWINGEN - BURGEMEESTER</p><p>politie | brandweer | burgerzaken | acquisitiebeleid | communicatievergunningenbeleid ruimtelijke ordeningT 089 769 642 | raf.terwingen@maasmechelen.bezitdag: maandag van 16.00 tot 18.00 uur mits voorafgaandelijke afspraak of op afspraak</p><p>ERIK KORTLEVEN - TWEEDE SCHEPEN</p><p>toerisme | economie | evenementenM 0479 583 440 | erik.kortleven@maasmechelen.bezitdag: op afspraak</p><p>CAROLINE PENDERS - VIERDE SCHEPEN</p><p>openbare werken | patrimoniumM 0485 989 209 | caroline.penders@maasmechelen.bezitdag: op afspraak</p><p>JOHAN WOLK - ZESDE SCHEPEN</p><p>cultuur &amp; erfgoed | jeugd | sportontwikkelingssamenwerking &amp; jumelagesM 0499 41 29 03 | johan.wolk@maasmechelen.bezitdag: op afspraak</p><p>ANDY PIETERS - VOORZITTER GEMEENTERAAD</p><p>M 0499 173 584 | andy@andypieters.bezitdag: op afspraak</p><p>GEORGES LENSSEN - EERSTE SCHEPEN</p><p>ruimtelijke ordening en planning | groen &amp; landschap | landbouw begraafplaatsen | mobiliteit | algemeen grondbeleid</p><p>T 089 769 646 | georges.lenssen@maasmechelen.bezitdag: op afspraak</p><p>MIEKE RAMAEKERS - DERDE SCHEPEN</p><p>tewerkstelling | PWA | kinderopvang | onderwijs | bibliotheek gelijke kansen &amp; diversiteit | leefbaarheid | leefmilieu | duurzaamheid</p><p>M 0472 722 044 | T 089 769 701 | mieke.ramaekers@maasmechelen.bezitdag: maandag van 17.00 tot 18.00 uur en op afspraak</p><p>TANJA IMBORNONE - VIJFDE SCHEPEN</p><p>financin | personeel | ict &amp; digitaliseringT 089 778 618 | tanja.imbornone@maasmechelen.be</p><p>zitdag: woensdag van 14.00 tot 15.00 uur en op afspraak</p><p>ERIK VER BERNE - ZEVENDE SCHEPEN &amp; OCMW-VOORZITTER</p><p>welzijn (senioren - personen met een handicap - armoedebestrijding)T 089 482 800 | M 0475 890 831 | erik.verberne@ocmwmaasmechelen.be</p><p>zitdag: op afspraak</p><p>SCHEPENCOLLEGE</p><p>2 INFO MAASMECHELEN</p></li><li><p>3DECEMBER 2015</p><p>VOORWOORDBeste Maasmechelaar</p><p>Ongetwijfeld leefden nooit eerder dan in deze eindejaarsperiode vele Maasmechelaren met meer dan gemengde gevoelens toe naar de feestdagen : de gebeurtenissen in Parijs zorgden voor vele gevoelens van angst, onbegrip, onzekerheid, zelfs woede </p><p>Terroristen onder het mom van godsdienstige motieven slaagden erin onze Westerse samenleving te raken in haar meest fundamentele waarden: onze vrijheid en onze veiligheid, en nog meer die van onze kinderen en kleinkinderen.</p><p>Natuurlijk dienen deze daden onvoorwaardelijk en integraal veroordeeld te worden: geen enkele godsdienst ter wereld kan als dekmantel of motief dienen om deze barbaarse handelingen te vergoeilijken of te verantwoorden!! Samen moeten we er terug voor zorgen dat ook onze Maasmechelse samenleving zo snel mogelijk haar gewone werking herneemt, in wederzijds respect voor alle burgers van Maasmechelen, en alle vertrouwen en veiligheid.</p><p>Als gemeentelijke overheid doen we er alles aan om de veiligheid van onze burgers altijd en overal te garanderen : als gemeentebestuur verontschuldigen we ons voor de hiervoor soms vervelende maatregelen die dienen getroffen te worden, maar de veiligheid van iedere Maasmechelaar, jong of oud, is een noodzakelijk voorwaarde om in alle vrijheid te kunnen samenleven: geen vrijheid zonder veiligheid</p><p>Als burgers moeten we nu net de voor de deur staande feestdagen en familiefeesten gebruiken om elkaar te steunen en terug vertrouwen te schenken, om in 2016 samen verder te werken aan een warm, veilig, respectvol en fier Maasmechelen: dat is dan ook de voornaamste nieuwjaarswensen die ik U namens ons volledig gemeentebestuur mag overmaken ! Een gelukkig en gezond 2016!</p><p>Raf Terwingenburgemeester</p><p>INHOUDEINDEJAARSREGELING 6-7</p><p>WELZIJN &amp; SAMENLEVEN 8</p><p>Zin om gemachtigd opzichter te worden?</p><p>Wij luisteren naar jou...</p><p>Samen werken aan een ideale hulpverlening</p><p>Schrijf ze vrij!</p><p>ONDERWIJS &amp; EDUCATIE 10</p><p>Hulp bij het opvoeden </p><p>Lees-, kijk- en luisterplezier tijdens de kerstvakantie</p><p>OCMW 12-15</p><p>Zorgloket voor ouderen en personen met een handicap</p><p>Start wijkwerking Maasmechelen-centrum</p><p>Noodnummer ocmw</p><p>WZC Heyvis snoezelt mee</p><p>Dienstencentrum de Bolster is vlot bereikbaar met de bus</p><p>DOSSIER 16-19</p><p>Prettige feestdagen in Maasmechelen</p><p>Vuurwerk afsteken mag... van oud naar nieuw</p><p>Gratis feestbiljetten voor de feestbus</p><p>VRIJE TIJD 20</p><p>Watergewenning voor peuters en kleuters</p><p>Sportacademie - nog enkele plaatsen beschikbaar</p><p>ECONOMIE 21</p><p>Pas gestart</p><p>TOERISME 28-31</p><p>Winterfair</p><p>Kerstspecial voor het goed doel</p><p>Gedichtenwandeling </p><p>Nieuw: Doodendraad in Maasmechelen</p><p>Nieuwjaarswandeling / Erfgoedwandeling / Volle maanwandeling</p><p>Toerisme Maasmechelen</p><p>Wedstrijd</p><p>MAASMECHELEN PROMS 32</p><p>EN VERDER OOKActueel 4</p><p>Politie 22</p><p>Korte berichten 23</p><p>CC Maasmechelen 24-25</p><p>MM in beeld 26-27</p></li><li><p>4 INFO MAASMECHELEN</p><p>ACTUEEL</p><p>NIEUWE RENOVATIEPREMIEHeb je plannen om je woning te renoveren? Informeer dan zeker naar de nieuwe renovatiepremie! Deze premie is beschikbaar voor renovaties van woningen die tenminste 25 jaar oud zijn en gelegen zijn in het Vlaams gewest. Het premiebedrag kan oplopen tot 10.000 euro en is onder meer beschikbaar voor werken aan het dak, buitenschrijnwerkerij, technische installaties,</p><p>Meer info en aanvraagformulieren vind je op www.wonenvlaanderen.be. Elke donderdag (van 09.30 tot 11.30 uur) kan je ook terecht bij het woonloket Stebo (gemeentehuis 3de verdieping) of T 0478 315 683.</p><p>Velen vragen zich af of er ook deze winter een risico bestaat op elektriciteitsschaarste met een afschakeling tot gevolg? </p><p>De kans is bijzonder klein, maar indien deze situatie zich toch zou voordoen, treedt in eerste instantie een noodplan van de federale overheid in werking. Dit bestaat uit een aantal voorbereidende maatregelen die in principe een afschakeling kunnen voorkomen. Een effectieve afschakeling gebeurt slechts in laatste instantie. Het gemeentebestuur heeft een noodplan uitgewerkt waarin opvang voor de getroffen burgers is voorzien in het cultuurcentrum. </p><p>Meer info en een overzicht van de straten die in het afschakelplan zijn opgenomen, vind je op www.infrax.be.</p><p>ELEKTRICITEITSSCHAARSTE IN DE WINTER</p><p>GRATIS FIETSGRAVERENNIEUWE LOCATIEEen nieuwe fiets gekocht of een oud exemplaar waaraan je gehecht bent? Voorkom diefstal door je fiets te laten graveren. Hiermee wordt deze in n slag veel minder aantrekkelijk voor fietsdieven. Indien je fiets tch gestolen wordt, is het dankzij deze gravering gemakkelijk om de eigenaar te identificeren.</p><p>Je kan je fiets laten graveren bij de gemeenschapswachten: elke eerste woensdag van de maand van 13.30 tot 16.30 uur. Je kan hiervoor voortaan terecht aan de achterzijde van wijkcentrum Concordia (Oude Baan 207). De eerstkomende fietsgravering gaat door op woensdag 6 januari 2016.</p></li><li><p>5DECEMBER 2015</p><p>Het schepencollegewenst u en uw </p><p>familieeen gezond en </p><p>gelukkignieuwjaar.</p></li><li><p>EINDEJAAR</p><p>OPENINGSURENZWEMBADPRINSENPARKKERSTVAKANTIE2015</p><p>EINDEJAARSREGELING</p><p>INFO MAASMECHELEN6</p><p>Maandag 21 december 2015</p><p>07.00 08.30 uur13.00 16.00 uur16.00 17.00 uur18.30 - 20.30 uur</p><p>ochtendzwemmenvrij zwemmen</p><p>seniorenvrij zwemmen</p><p>Dinsdag 22 december 2015</p><p>13.00 15.00 uur15.00 16.00 uur16.00 17.00 uur18.30 20.30 uur21.30 22.30 uur</p><p>vrij zwemmensenioren</p><p>vrij zwemmenvrij zwemmen</p><p>baanzwemmen</p><p>Woensdag23 december 2015</p><p>07.00 08.30 uur13.00 16.00 uur16.00 17.00 uur18.30 - 20.30 uur20.30 21.30 uur</p><p>ochtendzwemmenvrij zwemmen</p><p>baanzwemmenvrij zwemmen</p><p>dames 18+</p><p>Donderdag24 december 2015</p><p>10.00 12.00 uur vrij zwemmen</p><p>Vrijdag 25 december &amp; zaterdag 26 december </p><p>2015GESLOTEN</p><p>Zondag27 december 2015</p><p>10.30 13.00 uur vrij zwemmen</p><p>Maandag28 december 2015</p><p>13.00 15.30 uur vrij zwemmen</p><p>Dinsdag29 december 2015</p><p>13.00 15.30 uur vrij zwemmen</p><p>Woensdag30 december 2015</p><p>13.00 15.30 uur vrij zwemmen</p><p>Donderdag31 december 2015</p><p>13.00 15.30 uur vrij zwemmen</p><p>Vrijdag1 januari 2016</p><p>GESLOTEN</p><p>Zaterdag2 januari 2016</p><p>10.00 11.00 uur13.00 16.00 uur</p><p>mindervalidenvrij zwemmen</p><p>Zondag3 januari 2016</p><p>10.30 13.00 uur vrij zwemmen</p></li><li><p>OKTOBER 2015 7</p><p>ADM</p><p>INIS</p><p>TRAT</p><p>IEF </p><p>CENT</p><p>RUM</p><p>BURG</p><p>ERZA</p><p>KEN</p><p>TOER</p><p>ISM</p><p>E M</p><p>AASM</p><p>ECHE</p><p>LEN</p><p>BIBL</p><p>IOTH</p><p>EEK</p><p>RECY</p><p>CLAG</p><p>EPAR</p><p>KSO</p><p>CIAA</p><p>L HUI</p><p>SDE</p><p> BOL</p><p>STER</p><p>ma.</p><p> 21</p><p>/12/</p><p>1509</p><p>.00 </p><p>tot 1</p><p>2.00</p><p>14.0</p><p>0 to</p><p>t 17.</p><p>4509</p><p>.00 </p><p>tot 1</p><p>2.00</p><p>14.0</p><p>0 to</p><p>t 18.</p><p>4509</p><p>.00 </p><p>tot 1</p><p>6.00</p><p>14.0</p><p>0 to</p><p>t 19.</p><p>00G</p><p>ESLO</p><p>TEN</p><p>08.0</p><p>0 to</p><p>t 16.</p><p>3009</p><p>.30 </p><p>tot 1</p><p>6.30</p><p>di. </p><p>22/1</p><p>2/15</p><p>09.0</p><p>0 to</p><p>t 12.</p><p>0014</p><p>.00 </p><p>tot 1</p><p>6.00</p><p>09.0</p><p>0 to</p><p>t 12.</p><p>0014</p><p>.00 </p><p>tot 1</p><p>6.00</p><p>09.0</p><p>0 to</p><p>t 16.</p><p>0014</p><p>.00 </p><p>tot 1</p><p>9.00</p><p>09.0</p><p>0 to</p><p>t 12.</p><p>3013</p><p>.00 </p><p>tot 1</p><p>6.00</p><p>08.0</p><p>0 to</p><p>t 16.</p><p>3009</p><p>.30 </p><p>tot 1</p><p>6.30</p><p>wo.</p><p> 23</p><p>/12/</p><p>2015</p><p>09.0</p><p>0 to</p><p>t 12.</p><p>0014</p><p>.00 </p><p>tot 1</p><p>6.00</p><p>09.0</p><p>0 to</p><p>t 12.</p><p>0014</p><p>.00 </p><p>tot 1</p><p>6.00</p><p>09.0</p><p>0 to</p><p>t 16.</p><p>0014</p><p>.00 </p><p>tot 1</p><p>9.00</p><p>09.0</p><p>0 to</p><p>t 12.</p><p>3013</p><p>.00 </p><p>tot 1</p><p>6.00</p><p>08.0</p><p>0 to</p><p>t 16.</p><p>3009</p><p>.30 </p><p>tot 1</p><p>6.30</p><p>do.</p><p>24/1</p><p>2/15</p><p>09.0</p><p>0 to</p><p>t 12.</p><p>0009</p><p>.00 </p><p>tot 1</p><p>2.00</p><p>09.0</p><p>0 to</p><p>t 16.</p><p>0014</p><p>.00 </p><p>tot 1</p><p>6.00</p><p>09.0</p><p>0 to</p><p>t 12.</p><p>3013</p><p>.00 </p><p>tot 1</p><p>6.00</p><p>08.0</p><p>0 to</p><p>t 12.</p><p>0009</p><p>.30 </p><p>tot 1</p><p>3.00</p><p>vr.</p><p>25/1</p><p>2/15</p><p>GES</p><p>LOTE</p><p>NG</p><p>ESLO</p><p>TEN</p><p>GES</p><p>LOTE</p><p>NG</p><p>ESLO</p><p>TEN</p><p>GES</p><p>LOTE</p><p>NG</p><p>ESLO</p><p>TEN</p><p>GES</p><p>LOTE</p><p>N</p><p>za.</p><p>26/1</p><p>2/15</p><p>GES</p><p>LOTE</p><p>NG</p><p>ESLO</p><p>TEN</p><p>09.0</p><p>0 to</p><p>t 13.</p><p>00G</p><p>ESLO</p><p>TEN</p><p>09.0</p><p>0 to</p><p>t 12.</p><p>3013</p><p>.00 </p><p>tot 1</p><p>6.00</p><p>GES</p><p>LOTE</p><p>NG</p><p>ESLO</p><p>TEN</p><p>zo.</p><p>27/1</p><p>2/15</p><p>GES</p><p>LOTE</p><p>NG</p><p>ESLO</p><p>TEN</p><p>09.0</p><p>0 to</p><p>t 13.</p><p>00G</p><p>ESLO</p><p>TEN</p><p>GES</p><p>LOTE</p><p>NG</p><p>ESLO</p><p>TEN</p><p>GES</p><p>LOTE</p><p>N</p><p>ma.</p><p>28/1</p><p>2/15</p><p>GES</p><p>LOTE</p><p>N09</p><p>.00 </p><p>tot 1</p><p>2.00</p><p>09.0</p><p>0 to</p><p>t 16.</p><p>0014</p><p>.00 </p><p>tot 1</p><p>9.00</p><p>GES</p><p>LOTE</p><p>N08</p><p>.00 </p><p>tot 1</p><p>6.30</p><p>09.3</p><p>0 to</p><p>t 16.</p><p>30</p><p>di. </p><p>29/1</p><p>2/15</p><p>GES</p><p>LOTE</p><p>N09</p><p>.00 </p><p>tot 1</p><p>2.00</p><p>09.0</p><p>0 to</p><p>t 16.</p><p>0014</p><p>.00 </p><p>tot 1</p><p>9.00</p><p>09.0</p><p>0 to</p><p>t 12.</p><p>3013</p><p>.00 </p><p>tot 1</p><p>6.00</p><p>08.0</p><p>0 to</p><p>t 16.</p><p>3009</p><p>.30 </p><p>tot 1</p><p>6.30</p><p>wo.</p><p>30/1</p><p>2/15</p><p>GES</p><p>LOTE</p><p>N09</p><p>.00 </p><p>tot 1</p><p>2.00</p><p>09.0</p><p>0 to</p><p>t 16.</p><p>0014</p><p>.00 </p><p>tot 1</p><p>9.00</p><p>09.0</p><p>0 to</p><p>t 12.</p><p>3013</p><p>.00 </p><p>tot 1</p><p>6.00</p><p>08.0</p><p>0 to</p><p>t 16.</p><p>3009</p><p>.30 </p><p>tot 1</p><p>6.30</p><p>do.</p><p>31/1</p><p>2/15</p><p>GES</p><p>LOTE</p><p>N09</p><p>.00 </p><p>tot 1</p><p>2.00</p><p>09.0</p><p>0 to</p><p>t 16.</p><p>0014</p><p>.00 </p><p>tot 1</p><p>6.00</p><p>09.0</p><p>0 to</p><p>t 12.</p><p>3013</p><p>.00 </p><p>tot 1</p><p>6.00</p><p>08.0</p><p>0 to</p><p>t 12.</p><p>0009</p><p>.30 </p><p>tot 1</p><p>3.00</p><p>vr.</p><p>01/0</p><p>1/16</p><p>GES</p><p>LOTE</p><p>NG</p><p>ESLO</p><p>TEN</p><p>GES</p><p>LOTE</p><p>NG</p><p>ESLO</p><p>TEN</p><p>GES</p><p>LOTE</p><p>NG</p><p>ESLO</p><p>TEN</p><p>GES</p><p>LOTE</p><p>N</p><p>za.</p><p>02/0</p><p>1/16</p><p>GES</p><p>LOTE</p><p>NG</p><p>ESLO</p><p>TEN</p><p>09.0</p><p>0 to</p><p>t 13.</p><p>0013</p><p>.00 </p><p>tot 1</p><p>6.00</p><p>09.0</p><p>0 to</p><p>t 12.</p><p>3013</p><p>.00 </p><p>tot 1</p><p>6.00</p><p>GES</p><p>LOTE</p><p>NG</p><p>ESLO</p><p>TEN</p><p>zo.</p><p>03/0</p><p>1/16</p><p>GES</p><p>LOTE</p><p>NG</p><p>ESLO</p><p>TEN</p><p>09.0</p><p>0 to</p><p>t 13.</p><p>00G</p><p>ESLO</p><p>TEN</p><p>GES</p><p>LOTE</p><p>NG</p><p>ESLO</p><p>TEN</p><p>GES</p><p>LOTE</p><p>N</p></li><li><p>8 INFO MAASMECHELEN</p><p>WELZIJN EN SAMENLEVEN</p><p>ZIN OM GEMACHTIGD OPZICHTER TE WORDEN?Elke dag helpen heel wat vrijwilligers mee om te zorgen voor een verkeersveilige schoolomgeving voor onze kinderen. Deze gemachtigde opzichters zijn ondertussen onmisbaar geworden. Wil jij je ook graag inzetten om in Maasmechelen de veiligheid van groepen kinderen, scholieren, ouderen en personen met een beperking in het verkeer te bewaken, vooral bij het oversteken van de straat? Schrijf je dan in voor opleiding tot gemachtigd opzichter!</p><p>De provincie Limburg organiseert in 2016 opnieuw een opleiding tot gemachtigde opzichter. De theoretische opleiding wordt op verschillende plaatsen in de provincie georganiseerd. De praktische opleiding gebeurt in samenwerking met de lokale politie. Zowel de opleiding als de uitrusting zijn gratis.</p><p>Meer info: Dienst Mobiliteit en Routenetwerken provincie Limburg T 011 23 83 40 - mobiliteit@limburg.beInschrijven kan vanaf 21 december 2015 tot en met 31 januari 2016 via www.limburg.be/gemachtigdopzichter </p><p>WIJ LUISTEREN NAAR JOU.Het gemeentebestuur werkt aan een goede communicatie met haar inwoners, onder meer door het organiseren van bewonersvergaderingen. Samen met de bewoners van een wijk worden er verschillende themas besproken, geluisterd naar wat er leeft in de wijk, </p><p>Eerdere bewonersvergaderingen in Vucht-dorp en t Loo waren alvast een succes!Begin 2016 plannen we de volgende bewonersvergaderingen: Proosterbos 18 januari 2016 om 19.30 uur - Jeugdhuis Underground (Drossaardstraat 5) Vrijhei 23 februari 2016 om 19.30 uur Projectencentrum (Oude Baan 207)</p><p>We zijn benieuwd naar jullie mening, jullie ideen en nodigen de bewoners van deze wijken van harte uit hieraan deel te nemen. Daarnaast zijn er in de verschillende wijken op regelmatige tijdstippen wijkaanspreekpunten (WAPs) aanwezig. Ook bij hen kan je steeds terecht met vragen, voor een melding, Tijdstippen en locaties vind je terug op www.maasmechelen.be.</p><p>OPGELET: WIJZIGINGEN WAPS Het Wijkaanspreekpunt (WAP) voor Eisden-Cit, Eisderbos en Pauwengraaf vind je voortaan terug in het </p><p>Bolstercaf (Kastanjelaan 61) elke 1ste en 3de dinsdag van de maand, telkens van 14.00 tot 14.30 uur. Het WAP Opgrimbie is er elke 2de en 4de dinsdag van de maand, telkens van 14.00 tot 14.30 uur in het </p><p>Wijkcentrum (Hoekstraat 1). </p><p>Meer info: T 089 741 404 tanja.iser@maasmechelen.be</p></li><li><p>9DECEMBER 2015</p><p>WELZIJN EN SAMENLEVEN</p><p>SAMEN WERKEN AAN EEN IDEALE HULPVERLENINGVele organisaties uit Maasmechelen zetten hun schouders onder de campagne Maasmechelen Zot van Te Gek om het taboe rond psychische problemen te doorbreken.</p><p>Met Wegwijs in eigen doolhof, een samenwerkingsverband tussen CAD, CAW, CGG en SOMA, doen we er nog een schepje bovenop. Mensen, die reeds om hulp vroegen bij een organisatie, gaan samen dromen over de ideale hulpverlening in al haar facetten. Zie jij het zitten om je ervaringen te delen of ken je mensen die hierover iets te vertellen hebben, dan nodigen we jullie van harte uit op onze gespreksnamiddagen! Deze gaan door op woensdag 13 en 20 januari van 14 tot 17.00 uur in de SOMA, Nijverheidslaan 27. </p><p>Na de gespreksnamiddag nodigen we hulpverleners uit om in dialoog te gaan. Samen aan tafel zitten en naar elkaar luisteren, vragen stellen waar we reeds lang mee zitten. Wat werkt/werkt niet? Hoe voe...</p></li></ul>