gel gel gel - vsm.bevsm.be/bijsluiter/23041649-1_urtiflor_gel_25g_be_gi.pdf · le gel à base de...

Download Gel Gel Gel - vsm.bevsm.be/bijsluiter/23041649-1_Urtiflor_gel_25g_BE_GI.pdf · Le gel à base de plantes,

Post on 18-Dec-2018

225 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Le gel base de plantes, Urtiflor, adoucit et calme les piqres dinsectes. Il contient des extraits de Ledum palustre (Romarin sauvage), Urtica urens (Ortie brlante) et Echinacea angustifolia (Fleur de billes). Ces ingrdients prviennent les dmangeaisons et les irritations de la peau. La prsence dessence de citronnelle et deucalyptus tient les insectes (par exemple les moustiques) distance.

Mode demploi:Appliquer une fine couche dUrtiflor sur la peau et laisser pntrer. Rpter plusieurs fois selon les besoins. Recouvrir afin dviter de tacher les vtements. Afin dloigner les moustiques, appliquer lUrtiflor quelques endroits.Peut tre utilis chez des bbs partir de 0 an.

Prcautions:Dans le cas dhypersensibilit lun des composants, ne pas utiliser le gel. Dans le cas dallergie aux piqres dabeilles ou degupes, requrir immdiatement aprs piqre une aide mdicale.Les extraits contiennent de lalcool, il est donc recommand dene pas appliquer Urtiflor dans la rgion des yeux.

Conservation:Conserver le gel dans son emballage bien ferm tempratureambiante.La date de premption (exp:) figure sur lemballage.

A conserver hors de porte et de vue des enfants.

Tube de 25 g gel.Bille de 10 ml gel.Usage externe.

De plantaardige gel Urtiflor verzacht en kalmeert insectenbeten. Hij bevat extracten van Ledum palustre (Moerasrozemarijn), Urtica urens (Kleine brandnetel) en Echinacea angustifolia (Kogelbloem). Deze bestanddelen verzachten de jeuk en de irritatie van de huid. Door de aanwezigheid van citronella en eucalyptus essentile olie worden insecten (vooral muggen) op afstand gehouden.

Gebruiksaanwijzing:Urtiflor in een dunne laag op de huid aanbrengen en laten intrek-ken. Zo nodig herhalen. De behandelde plaatsen, die zich onderkleding bevinden, afdekken om vlekken op kleding te voorkomen.Om muggen op afstand te houden, hier en daar wat Urtiflor op hetlichaam aanbrengen.Kan gebruikt worden voor babys vanaf 0 jaar.

Voorzorgen:Bij overgevoeligheid voor n van de bestanddelen is het gebruikvan de gel af te raden. In geval van overgevoeligheid voor bijen-of wespengif dient men na een steek onmiddellijk medische hulpin te roepen. Extracten bevatten alcohol en het is daarom raad-zaam Urtiflor niet vlak bij de ogen aan te brengen.

Bewaring:De gel in goed gesloten verpakking en bij kamertemperatuurbewaren.De uiterste gebruiksdatum (exp:) staat vermeld op de verpakking.

Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Tube met 25 g gel.Roller met 10 ml gel.Voor uitwendige toepassing.

Urtiflor ist ein pflanzliches Gel zur Linderung von Insektenstichen. Es enthlt Extrakte aus Ledum palustre (Sumpfporst), Urtica urens (Brennnessel) und Echinacea (Sonnenhut). Die Bestandteile mildern das Jucken und die Hautreizungen. Durch die therischen le Zitronella und Eukalyptus werden Insekten (insbesondere Mcken) ferngehalten.

Gebrauchsanweisung:Urtiflor dnn auf die Haut auftragen und einziehen lassen. Fallserforderlich wiederholen. Zur Vermeidung von Flecken auf der Kleidung, die behandelten Stellen bedecken. Zum Fernhalten von Mcken ein wenig Urtiflor auf verschiedene Krperstellen auftragen.Kann bei Babys ab 0 Jahren angewendet werden.

Vorsichtsmanahmen fr die Anwendung und Warnhinweise:Bei berempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Bestandteile darf das Gel nicht angewendet werden. Bei Allergie gegen Bienen- und Wespengift sollten Sie nach einem Stich sofort einen Arzt aufsuchen. Die Extrakte enthalten Alkohol. Daher sollte Urtiflor nicht im Bereich der Augen aufgetragen werden.

Lagerung:Das Gel in gut verschlossener Verpackung bei Zimmertemperaturaufbewahren.Haltbarkeitsdatum (exp:) siehe Verpackung.

Auerhalb der Reichweite und Sicht von Kindern aufbewahren.

Tube enthlt 25 g Gel.Roll-on enthlt 10 ml Gel.Zur uerlichen Anwendung.

En cas de piqres dinsectes Bij insectenbeten Bei InsektenstichenDHU

Urtiflor Gel 25 gBE GI

230 416 49-1Ident-Nr. neu

230 416 49-0Ident-Nr. alt

210x148mm 2-seitig Format

Pantone 116 Cschwarz Farben

-Grundliste vom

Helvetica NeueSchriften

21.09.2012nderung

15.10.2012Korrektur

-Digitale Freigabe

Datenpool

Gel Gel Gel

Composition/Samenstelling/Zusammensetzung:Extrait dUrtica urens (Ortie brlante), Extrait dEchinacea angustifolia (Fleur de billes), Extrait de Ledum palustre (Romarin sauvage), paraffine liquide, carbomre, trithanolamine, dtate de sodium, huile essentielle de citronnelle, huile essentielle deucalyptus, thanol, eau purifie.Urtica urens extract (Brandnetel), Echinacea angustifolia extract (Kogelbloem), Ledum palustre extract (Moerasrozemarijn), vloeibare paraffine, carbomeer, triethanolamine, natriumedetaat, citronella-olie, eucalyptus-olie, ethanol, gezuiverd water.Urtica urens Extrakt (Brennnessel), Echinacea Extrakt (Sonnenhut), Ledum palustre Extrakt (Sumpfporst), flssiges Paraffin, Carbomer, Triethanolamin, Natriumedetat, Citronelll, Eucalyptusl, Ethanol, gereinigtes Wasser.

Firma / Firme / Firma:VSM Belgium bvba/sprlPrins Boudewijnlaan 24 cB-2550 Kontich

00324 0010 gel00324 0010 roller

230 416 49-1 C. 733

DHU

Urtiflor Gel 25 gBE GI

230 416 49-1Ident-Nr. neu

230 416 49-0Ident-Nr. alt

210x148mm 2-seitig Format

Pantone 116 Cschwarz Farben

-Grundliste vom

Helvetica NeueSchriften

21.09.2012nderung

15.10.2012Korrektur

-Digitale Freigabe

Datenpool

/ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 150 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 304 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages false /MonoImageDownsampleType /Average /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /RunLengthEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /PDFX3:2002 ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError false /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile (ISO Coated v2 \050ECI\051) /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False

/CreateJDFFile false /SyntheticBoldness 1.000000 /Description >>> setdistillerparams> setpagedevice

Recommended

View more >