geert jan van bussel - volledig geautomatiseerde archivering

Download Geert jan van bussel - Volledig geautomatiseerde archivering

Post on 24-Jun-2015

502 views

Category:

Technology

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dr. Geert Jan van Bussel is senior docent-onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam en Universitair Docent aan de Universiteit van Amsterdam, maar bovenal een man met visie. Ook hij haakt voor MOEDdenken in op een doemscenario: een toekomst waarin informatie de drager van de samenleving zal zijn en de mens dit niet meer kan beheersen. Zijn concept over een volledig geautomatiseerd en zelflerend archiveringssysteem biedt de oplossing voor een steeds urgenter wordende documentbeheer- en rechten problematiek. Utopie? Dichterbij dan je denkt!

TRANSCRIPT

 • 1.

2. Fully Automated Archiving Environments

 • Dr Geert-Jan van Bussel

3. 4. Van de aarde naar de zon De hoeveelheid informatie is zo groot dat twaalf stapels boeken van de aarde tot de zon kunnen worden gemaakt.Deze informatie-explosie op electronic stored information (ESI) maakt dat de mens het overzicht totaal aan het verliezen is. De vraag is of de beheer(s)handelingen van informatie binnen organisaties (ongeacht de omvang) nog wel door mensen kunnen worden uitgevoerd. 5. Informatiegroei vs. Opslag 6. Overload is killing us. 7. Searching the Enterprise Haystack. 8. To find relevant needles. 9. Or not. 10. 11. Digital Archiving

 • Is een combinatie van Enterprise Records Management, Organizational Memory en Records Auditing
 • Bestaat uit de volgende processen:
 • Creatie / Ontvangst Selectie
 • Opname / Identificatie Waardering
 • Opslag Verwijdering / Vernietiging
 • DistributieBewaren
 • BewerkingBeveiligen
 • Ordening / Structurering Behouden
 • Publicatie Auditen
 • Gebruik / Hergebruik

12. Eisen te stellen aan informatie Reconstrueerbaar Te herstellen zoals gemaakt Unbroken custody Begrijpelijk Leesbaar (nu en straks) Duidelijk qua rol en functie Voorzien van gebruikte presentatie Contextueel Bedrijfsproces, transactie en autorisatie Versie-historie, incl. goedkeuring Audit trails Vindbaar Classificatie, taxonomie Full text (content) IR-technologie Gerelateerd aan bedrijfsproces Duurzaam Raadpleegbaar in de tijd Voorzien van historiciteit Authentiek Bewijs en digitale handtekening 13. The key to this all.

 • Fully automated archiving. !?
 • Traditionele manieren werken niet meer
 • Het is onontkoombaar, want onze performance en verantwoording zijn afhankelijk van beschikbaarheid en toegankelijkheid van kwalitatieve informatie in de tijd
 • In de juiste context.
 • Met meerdere kanalen, devices, onafhankelijk van tijd en plaats en compliant aan wet- en regelgeving
 • Rekening houdend met privacy
 • En met het recht om vergeten te worden..
 • Nodig: kunstmatige intelligentie, met zichzelf aanpassende en lerende software

14. 15. Met dank voor Uw aandacht ! ! !

View more